Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Календарі краєзнавчих знаменних дат

2013-02-28
ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ САГАРДА
80-річчя від дня народження відомого науковця, педагога вищої школи (1933–2006)

Вчитель учителів…Так тепло називали Володимира Васильовича поміж собою його аспіранти. Професор В. В. Сагарда – особистість неординарна багатогранна.

Народився 28 лютого 1933 р. в с. Кулішівка Градизького району на Полтавщині, доктор педагогічних наук, професор. На вигляд простий сільський хлопець, закінчивши в 1950 р. середню школу, вступив до Черкаського державного педагогічного інституту, після закінчення якого в 1954 р. отримав направлення на Закарпаття.

Тут, на теренах Срібної Землі, Володимир Васильович розпочав свою педагогічну діяльність у Хустській СШ, згодом директорував у Нижнєбистрянській школі-інтернаті, працював в органах народної освіти, заступником директора Ужгородських середніх шкіл № 3 і № 5.

З 1966 р. пов’язує своє життя з викладацькою діяльністю – підготовкою педагогічних кадрів в Ужгородському державному університеті: старший викладач кафедри педагогіки і психології, заступник декана фізичного факультету, доцент кафедри мікроелектроніки. У 1972 р. захищає в Києві кандидатську дисертацію на тему “Методика вивчення оптики на рівні сучасних наукових уявлень”, а у 1992 – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Система підготовки педагогів в умовах університетської освіти”.

У 1987 р. на конкурсній основі обирається на посаду завідувача кафедри педагогіки і психології УжНУ, оновлює стиль діяльності співробітництва з іншими кафедрами та ВНЗ (Сегедським університетом, Ніредьгазьким педінститутом Угорщини та Пряшівським університетом Словаччини), орієнтує роботу кафедри на вдосконалення психолого-педагогічної підготовки студентів – майбутніх учителів, проводить роботу на опанування студентами другої спеціальності (практичного психолога).

Очолювана ним кафедра педагогіки і психології та й особисто вчений-педагог багато років поспіль співпрацював із Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти: професор В. В. Сагарда читав лекції з методики викладання фізики в загальноосвітній школі, актуальних питань педагогіки та психології для різних категорій вчителів, котрі проходили курси підвищення кваліфікації в ЗІППО, виступав на науково-методичних семінарах та конференціях, що проводили різні підрозділи інституту, розробив навчальну програму “Риторика” і викладав цей предмет у ліцеї м. Мукачева. Автор цієї публікації мала щастя побувати на цих уроках у досвідченого педагога, адміністрації загальноосвітніх шкіл області неодноразово запрошували вченого на семінари-практикуми.

Володимир Васильович – автор більше 300 наукових праць, в тому числі монографій, підручників, посібників, брошур, методичних рекомендацій, зокрема “Теорія і практика профорієнтаційної діяльності педагога” (2000), “Соціально-правові психологічної служби в системі освіти” (2000), “Психологічна служба в школі. Навчальний посібник”. – Ужгород: УжДУ, 1994 (співавт. І. В. Козубовська, Ю. А. Прокопович, Е. О. Афанасенко), “Актуальні питання діяльності шкільного психолога. Посібник”. – Ужгород: УжДУ, 1994 (співавт. І. М. Різак, В. А. Башкірєв, В. В. Гомоннай, І. В. Козубовська та ін.), “Підготовка і діяльність шкільних психологів. Посібник”. – Ужгород: УжДУ, 1995 (співавт. І. В. Козубовська, В. В. Гомоннай, Ю. А. Прокопович та ін.), “Соціально-правові основи діяльності психологічної служби в системі освіти. Навчально-методичний посібник”. – Ужгород: УжДУ, 2000 (співавт. І. В. Козубовська, Ю. А. Прокопович, О. В. Дорогіна, М. М. Дідик, Н. А. Зобенько, В. В. Керецман), “Освітньо-виховні проблеми національних меншин Закарпаття”, – Ужгород: УжНУ, 2000 (співавт. М. Ю. Токар, В. С. Фернега), “Дистанційне навчання в системі освіти”. Ужгород: УжНУ, 2002 ( співавт. І. В. Козубовська, О. П. Пічкар).

Під керівництвом професора В. В. Сагарди підготовлено 7 кандидатів наук і одного доктора наук. Вчений, досвідчений педагог вищої школи очолював філіал науково-методичного центру середньої освіти МОН України, який було відкрито при кафедрі педагогіки і психології УжНУ. Володимир Васильович – організатор багатьох всеукраїнських науково-практичних конференцій. Отримав 2 авторських свідоцтва, 3 патенти на винаходи та підтвердження на близько 20 раціональних пропозицій в галузі педагогічної науки і практики.

За досягнуті успіхи в розвитку вітчизняної педагогічної і фізичної наук нагороджений Почесною відзнакою Президента України за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток, зміцнення української держави (2000). У 1962 році вченому присвоєно звання Відмінника народної освіти, а в 1984 р. його заслуги відзначено медаллю “Ветеран праці”, медаллю А. С. Макаренка, срібною медаллю ВДНГ СССР.

Про науково-педагогічний внесок у розвиток, зокрема вищої школи та української освіти, різні її ланки, мовиться у книзі “Педагогічна­ освіта на Закарпатті” авторів – Гомонная В. В., Росула В. В., Ходанича П. М.

Відомий вчений-педагог відійшов у вічність 1 грудня 2006 р. Похований в м. Ужгороді.

Добрий спомин про професора Володимира Васильовича Сагарду завжди буде жити в продовжувачах, розпочатих ним творчих пошуках, його послідовниках – науковцях.

У колі науковців-педагогів він вирізнявся широким спектром проблем дослідження в різних сферах шкільної та народної педагогіки, педагогіки вищої школи. Він завжди був генератором новаторських ідей. До прикладу, на початку 90-х рр. ХХ-го століття Володимир Васильович розробив систему професійного відбору студентів вищих навчальних закладів, котрі в майбутньому займатимуться педагогічною діяльністю.Автор: МАРІЯ БАЯНОВСЬКА


Бібліографія/джерела

1. Сагарда, В. В. Актуальні питання діяльності шкільного психолога : посібник / В. В. Сагарда [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1994.

2. Сагарда, В. В. Інновації у підготовці фахівців в умовах класичного університету / В. В. Сагарда, Г. В. Гунда. – Ужгород, 2000.

3. Сагарда, В. В. Підготовка і діяльність шкільних психологів : посібник / В. В. Сагарда [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1995.

4. Сагарда, В. В. Профорієнтаційна робота з молоддю: професія соціальний працівник / В. В. Сагарда [та ін.]. – Ужгород : УжНУ, 2002.

5. Сагарда, В. В. Психологічна служба в школі : навч. посіб. / В. В. Сагарда [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1994.

***

6. Сагарда, В. В. Громадянин і громадянськість в контексті прав і свобод національних меншин : [в т. ч. і про Закарпаття] / В. В. Сагарда, Ю. А. Прокопович, В. В. Сагарда // Законодавче забезпечення прав і свобод­ національних­ меншин в Україні та його відповідність міжнародним­ правовим нормам : матеріали міжнар. науково-практ. конф. (23-24 трав. 2006 р., м. Ужгород). – Ужгород : Ліра, 2006. – С. 162-172.

7. Сагарда, В. В. Забезпечення освітніми послугами національних меншин Закарпаття / В. В. Сагарда, В. С. Фернега, Т. Ф. Фернега // Законодавче забезпечення прав і свобод національних меншин в Україні та його відповідність міжнародним правовим нормам : матеріали міжнар. науково-практ. конф. (23-24 трав. 2006 р., м. Ужгород). – Ужгород : Ліра, 2006. – С. 79-83.

8. Сагарда, В. В. Концептуальні підходи до розв’язання проблем освіти ромів / В. В. Сагарда // Освіта і роми: стан, проблеми, перспективи : (матеріали науково-практ. конф.). – Ужгород, 2005. – С. 8-12.

9. Баяновська, М. Р. До питання підготовки вчителя національної школи / Марія Баяновська, Володимир Сагарда // Учитель національної школи. – Ч. 1. – Тернопіль, 1991. – С. 188-189.

10. Баяновская, М. Формирование эстетического отношения к искусству в детских творческих коллективах / Мария Баяновская, Владимир Сагарда // Формирование эстетического отношения к искусству : в 6-ти т. – Москва, 1991. – С. 187-190.

***

11. Гомоннай, В. В. Володимир Сагарда : [д-р пед. наук, проф., зав. каф. педагогіки і психології УжНУ] / В. В. Гомоннай, В. В. Росул, П. М. Ходанич // Гомоннай, В. В. Педагогічна освіта на Закарпатті / В. В. Гомоннай, В. В. Росул, П. М. Ходанич. – Ужгород : Ґражда, 2003. – С. 97-104. : портр.

12. Ходанич, П. М. Сагарда Володимир Васильович : [д-р пед. наук, проф. УжНУ] / П. М. Ходанич // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ ст. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 293. : портр.

13. Педагоги-науковці : [в т. ч. про В. В. Сагарду] // Освіта Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 2009. – С. 387-396. : фото.


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день