Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Останній могікан - Д-р Вікентій Шандор

2017-10-10
(до 110-річчя від дня народження)

Окупанти подавали історію нашого народу невірно, 
подібно як і в інших українських землях, з очевидною метою викреслити його 
український національний організм з історії та затерти в ньому свідомість 
його власного історичного минулого. 
Тільки завдяки великій життєвій силі, релігії та плеканню своїх традицій зберіг 
наш нарід на всіх українських землях національний характер 
та відчуття своєї соборно-державної приналежності.

Вікентій Шандор

Вікентій Шандор визначний представник уряду Карпатської України, відомий культурно-громадський діяч серед української діаспори США. Вікентій Шандор народився 12 жовтня 1907 року в с. Баранинці біля Ужгорода в родині Івана Шандора та Марії Петрус.
Перші дванадцять років життя В. Шандора припали на час жорсткої мадяризації, однак він був вихований на традиціях і вірі предків, материнській мові, історичній пам’яті, які оберігали в сім’ї Шандорів.
Після навчання у початковій і горожанській школах юнак у 1923 році поступив в Ужгородську торговельну академію, що згодом була перенесена в Мукачево, яку закінчив 1927 року. Навчання в академії стало дуже важливим етапом у формуванні його національної свідомості.

У 1927-1928 рр. В. Шандор працював у Підкарпатському банку в Ужгороді, в 1928-1391 рр. відбував службу у чеському війську. У 1930-1935 рр. вчився в Карловому університеті, одержави в 1939 р. звання доктора права. У 1935-1945 роках, з п’ятимісячною перервою у 1938-1939 рр. (період Карпатської України), працював у Земському банку в Братиславі. Після прийняття Чехословацькою республікою 22 листопада 1938 року окремого закону про Підкарпатську Русь (Карпатську Україну) як федеративне державне утворення був направлений урядом Карпатської України у Прагу в ранзі Дипломатичного Представника.

Після другої світової війни  студіював економічні науки у Німеччині (Франкфурт, 1945-1947). У 1948 році емігрував до США, тут у 1953-1954 роках вивчав політологію в Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

У Сша В. Шандор проводив надзвичайно плідну громадську і політичну роботу. Був секретарем Пан-Американської Конференції, членом публікаційно-інформаційної комісії Українського Конгресового Комітету Америки, працював у департаменті фінансів, був доцентом Українського Технічного Інституту в  Нью-Йорку тощо.

Вікентій Шандор був ініціатором створення у 1949 році в Нью-Йорку земляцького товариства Карпатського Союзу, чільним провідником якого був довгі роки.

В історію України і рідного краю Вікентій Шандор увійшов насамперед завдяки самовідданій праці у 30-х роках на ниві будівництва Карпатоукраїнської держави, політичній і громадській роботі в Америці та чисельним і поважним науковим працям і публіцистичним статтям з історії Закарпаття.

Чимало зусиль прикладав В. Шандор, аби для Карпатської України з Праги щоденно велися передачі українською мовою, незважаючи на протидію цьому з боку уряду СРСР.  Останній факт, за словами самого В. Шандора, свідчив про динамічну силу української державної ідеї, навіть таких незначних розмірів і можливостей як Карпатська Україна.

Ведучи мову про наукову і публіцистичну діяльність Д-ра Вікентія Шандора, слід підкреслити його глибоку ерудицію та високий освітній рівень. Три фахові освіти (правознавство, економіка, політологія), знання восьми європейських мов, історії Закарпаття, а також наукове сумління і працьовитість створили надійну базу для досліджень вченого. Доробок Д-Ра В. Шандора як вченого і публіциста нараховує понад сто поважних праць українською, англійською та німецькою мовами. Вони друкувалися в журналах “Український квартальник”, “Українське козацтво”, “Український тижневик”, “Сучасник”, “Вісник Товариства Українських інженерів”, “Новий шлях”, “Народна воля” тощо. Більшість праць дослідника порушує проблеми національно-культурного і політичного розвитку Закарпаття, боротьби українського населення краю за автономію і незалежність.

За життя був обраний почесним членом Закарпатського крайового товариства “Просвіта” і почесним доктором Ужгородського університету. У 2000 році за значний внесок у дослідження історії Закарпаття, плідну громадсько-політичну діяльність упродовж 30-х – 90-х років ХХ ст.  йому присуджено обласну просвітянську премію імені Августина Волошина.

Помер Вікентій Шандор 11 серпня 2003 р. у США.

П. Федака

К 63.3(4 Укр)
І 90
Вегеш, М. Вікентій Шандор : [громад.-політ. діяч] / М. Вегеш // Історія України в історичних портретах. - Ужгород, 1996. -  С. 94-97.

К 72
Н 34
  Науковий збірник Товариства "Просвіта" в Ужгороді / редкол.: Й. О. Баглай,  Д. Д. Данилюк [та ін.], упоряд., наук. ред. П. М. Федака. - Ужгород : Закарпат. крайове т-во "Просвіта", 199 -    

 Річник 2-3 (16-17) : На пошану д-ра Вікентія Шандора : [матеріали наук. конф. (Ужгород, 17 жовт. 1999 р.)]. - 1999. - 127 с : іл, портр. 
Основу збірника склали матеріали наукової конференції в Ужгороді 17 жовтня 1999 року, присвяченої 90-річчю від дян анродження відомого українського вченого, громадсько-політичного і культурного діяча д-ра Вікентія Шандора. Тематика статей пов'язана з історією і культурою Закарпаття та аналізом наукового доробку В. Шандора.

К 63.362.31-8
Ф 32
Федака, П. Визначний громадсько-політичний діяч, учений і публіцист: До 100-річчя народження Вікентія Шандора / П. Федака // Календар "Просвіти" на 2007 рік. - Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2007. -  С. 142-146. : портр.

К 66.7
Ф 32
Федака, П. Д-р Вікентій Шандор : [почес. член т-ва "Просвіти"] / П. Федака // Календар "Просвіти" на 1995 рік. - Ужгород : МПП "Гражда", 1995. -  С. 162-163.

К 63.362.31-8
Є-24
Федака, С. Служив правді і рідному народові : [про діяча Карпат. України –  В. Шандора] / С. Федака // Європа-Центр : міжнар. суспіл.-політич. журн. . - № 4 (24) : Карпатська Україна: на світанку свободи. . - 2008. -  С. 66-69. : портр. + фото.

К 63.3
Д 71
         Шандор Вікентій : громад.-політ. діяч (1907-2003) // Дочинець, Мирослав. Енциклопедія Мукачева в іменах / М. Дочинець, Василь Пагиря. - Мукачево : Карпатська вежа, 2006. -  С. 62-63 : портр.

К 72.96:72
П 12
         Шандор Вікентій : (12.17.1907-) ; [громад. діяч] // Павленко Г. В. Діячі історії, науки і культури Закарпаття : малий енциклопедичний словник. - Ужгород : Патент, 1999. -  С. 184-185. : портр.

                           

* * *


Лауреати премії ім. Августина Волошина. Вікентій Шандор : [вчен., громад.-культ. і політ. діяч] // Календар "Просвіти" на 2002 рік. - Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2002. -  С. 222-223.

Малюта, О. Шандор Вікентій : [про громад.-політ. і держ. діяча Закарпаття] / О. Малюта // Малюта, О. "Просвіти" і Українська Державність (друга половина XIX - перша половина XX ст.). - К. : Просвіта, 2011. -  С. 753-754. : фото

Федака, П. М. Шандор Вікентій Іванович : [громад.-політ. діяч] / П. М. Федака // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. - Ужгород : Ґражда, 2007. -  С. 367-368 : портр.

Юричка, І. Вшанування пам`яті знаменитого земляка : [з нагоди 100-річчя від дня народж. громад.-політ. і культ. діяча В. Шандора] / І. Юричка // Календар "Просвіти" на 2008 рік. - Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2008. -  С. 140-142. : фото

Інтернет-ресурси

Шандор Вікентій Іванович

Вікентій Шандор: Спогади про Карпатську Україну

Вікентій Шандор: є це найтяжча дорога...

Вікентій Шандор: "...народ живе працею, серцем і мозком своїх відданих одиниць..."

 


Новини

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день