Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Конституція України - погляд у майбутнє

2020-06-24
до Дня Конституції України
 
28 червня 1996 року Верховна Рада України нарешті, після багатомісячних дебатів, ухвалила Основний Закон нашої країни, який замінив конституцію Української радянської соціалістичної республіки 1978 року. Під час голосування “за” висловилися 315 парламентарів. 
 
 
Депутати працювали над проєктом, залишаючись в сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Вони врахували всі зауваження президента, а також підтримали всі спірні статті проєкту: про державні символи України, про державну мову, щодо права приватної власності. Вперше в залі парламенту пролунав затверджений Конституцією гімн. Народні депутати урочисто внесли до зали синьо-жовтий державний прапор. До речі, оригінал Конституції з підписами тодішніх Президента Леоніда Кучми і Голови Верховної Ради Олександра Мороза широкій публіці продемонстрували вперше лише у 2016 році – до цього часу він постійно зберігався в Центральному архіві вищих органів влади.
 
До слова, Україна стала останньою країною колишнього СРСР, яка прийняла власну Конституцію. В 1996 році була створена спеціальна парламентська комісія під керівництвом депутата Михайла Сироти, якого вважають одним із “батьків” Конституції. 27 червня почався розгляд документа у Верховній Раді, який згодом отримав назву “конституційна ніч”. До парламенту особисто приїхав контролювати процес Леонід Кучма. 
 
Причиною такого затяжного обговорення та ухвалення конституції була ціла низка протиріч між двома парламентськими силами – демократами та комуністами. Деякі експерти говорили про особистий конфлікт між президентом Леонідом Кучмою та спікером Олександром Морозом. Спочатку комуністи виступали проти самого обговорення нового закону: їх цілком влаштовувала конституція радянського зразка. Не менш гостро, ніж зараз, тоді обговорювався статус української та російської мови, а також питання Криму.
Стенограма засідання Ради 27-28 червня зберегла слова спікера Олександра Мороза: він попереджав усіх депутатів, що робота триватиме усю ніч, і нікому не буде дозволено покинути залу до закінчення роботи над Основним Законом.
 
За ухвалення Конституції України проголосувало 315 народних депутатів, 12 утримались, а 36 було проти. Ще 30 депутатів голосувати відмовилися.
 
***
 
 
67.9(4УКР)300
К 65
Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн.3. Ч. 15 : Стенограми. Документи. / під заг. ред. С. П. Головатий. – К. : Укр. Правнича Фундація, – 2010. – 488 с.
 
Частина XV книги 3-ї багатотомного видання «Конституція незалежної України» розпочинає публікацію стенограм засідань Тимчасової спеціальної комісії з доопрацювання проекту Конституції України, створеної Постановою Верховної Ради України від 5 травня 1996 року. До цього тому ввійшли стенограми засідань Тимчасової спеціальної комісії з доопрацювання проекту Конституції України від 12, 13, 14, 16 травня та 6 і 7 червня 1996 року.

 

67.9(4УКР)300
М 14
Майданник, Олена Олексіївна. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; М-во освіти і науки України. – К. : Алерта, 2011. – 380 с. 
 
У навчальному посібнику на основі чинного конституційного законодавства розглянуті основні питання теорії конституційного права, висвітлено інститути конституційного права України, проаналізовані особливості, що їм притаманні, питання регулювання суспільних відносин нормами конституційного права України, правовий статус суб’єктів конституційно-правових відносин, їхня правозастосовча діяльність, особливості конституційно-правової відповідальності. 

 

67.9(4УКР)300
К65
Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина : навч. посібник / Авт.-уклад. М.І.Хавронюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : А.С.К., 2003. – 384 с.
 
У навчальному посібнику досліджено основні положення сучасної української доктрини щодо прав, свобод та обов’язків людини і громадянина та їх гарантій, прокоментовано розділ ІІ Конституції України. Наведено офіційний текст Конституції України, тексти основних міжнародних актів з прав людини, а також повний перелік основних міжнародних актів з питань прав людини.

 

67.9(4УКР)300
К 65
Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми : [зб. наук. праць] / О. В. Батанов, В. М. Кампо [та ін.] ; відп. ред. П. Ф. Мартиненко ; В. Кампо. – К. : [б. и.], 2007. – 320 с. 
 
Збірник наукових паць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства. 

 

67.9(4УКР)300
Я-48
Якою могла бути українська Конституція : проекти громад. сусп-ва / Шк політ. аналіт. при НаУКМА, Ком. виборців України, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; за заг. ред. Н. В. Линник. – К. : Лікей, 2008. – 64 с. 
 
У дослідженні зроблено спробу представити читачеві бачення основних напрямків та механізмів здійснення конституційної реформи, запропонованих експертним середовищем і політичними партіями протягом 1990-2008 рр., ініціювати широку громадську дискусію навколо нагальних питань українського конституцієтворення.

 

67.9(4УКР)300
Р 31
Ребрик, Михайло Михайлович. Конституція, яку ми пишемо : зб. ст. / М. М. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 72 с. 
 
Видання склали публікації автора в ЗМІ протягом останнього періоду з проблематики Конституції України, теорії і практики державного будівництва та місцевого самоврядування. Вибрані статті переважно торкаються становлення й утвердження нового сприйняття місця і ролі Основного Закону в системі законодавства України загалом в контексті державотворчих процесів кінця ХХ – початку ХХІ ст.

 

 

67.9(4УКР)300
К 65
Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз)  : посібник / Г. М. Волянська [та ін.] ; за ред.: М. В. Савчин ; Ін-т громадян. сусп-ва, Акад. муніцип. упр. – К. : Ін-т громад. сусп-ва, 2008. – 188 с. 
 
У посібнику розглянуто конституційно-правові механізми участі народу та Президента України в подоланні політичної кризи. Розкрито правовий статус народу України, повноваження та природу правових актів глави держави в умовах подолання політичних криз, систему підзвітності і підконтрольності владних інститутів через механізм дострокових парламентських виборів. 

 

67.9(4УКР)3
П 68
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика, 1710 рік / пер. з лат. М. Трофимук ; за заг. ред. О. Пріцак. – К. : Веселка, 1994. – 77 с.
 
У цій книзі подано Конституцію, що була  схвалена 5 квітня 1710 р. Цей вікопомний документ української політичної думки склався як договір поміж трьома основними політичними силами козацької держави: гетьманом, генеральною старшиною та Військом Запорозьким. Як і польська конституція 3 травня 1791 р., Конституція гетьмана Пилипа Орилка була схвалена у часи боротьби за незалежність.
 

 

63.2(4УКР)
П 13
"Пакти і Конституції" Української козацької держави : (до 300-річчя укладення) / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.] ; упоряд.: М. С. Трофимчук, Т. Чухліб ; редкол.: В. А. Смолій, Г. Боряк [та ін.]. – Л. : Світ, 2011. – 440 с. : іл. - (Програма "Українська книга").
 
У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків "Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького", укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом - з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам'ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.

 

67.9(4УКР)300
У-90
Участь громадян у конституційному процесі / Г. Друзенко, С. Кіщенко [та ін.]. – К. : МЦПД, 2016. – 42 с.
 
Метою цієї публікації є донесення до молодого читача знань про роль громадянина, його права та обов’язки, існуючий державний устрій та важливість участі кожного в конституційному процесі, що є запорукою зміцнення почуття національної єдності та ідентичності. Використовуючи кращі міжнародні практики та експертний досвід, автори публікації сподіваються підвищити обізнаність представників суспільства, а саме впровадити розуміння, що Конституція створюється громадянами для себе, без впливу політичних сил.
 

 

342.4(477)
А 72
Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; уклад. В. Мусіяка. – К. : Заповіт, 2017. – 784 с. : іл.
 
У цій антології подані найважливіші нормативні акти та інші джерела, що визначають зміст і особливості конституційного процесу в сучасній Україні: від Конституції 1978 р. та проектів змін до Конституції до висновків Венеціанської комісії та Конституційного Суду України. З метою допомогти у сприйнятті та розумінні змісту окремих етапів конституційного процесу і супутніх їм суспільно-політичних подій наведено відповідні експертно-аналітичні матеріали та висновки щодо них.
 


***

Алексєєв, Ігор. Конституція на захисті мови / І. Алексєєв // Слово Просвіти. – 2019. – 27 черв. – 3 лип. (№ 26). – С. 4.
 
Андрусів, Людмила. Оприлюднення нормативно-правових актів: досвід Великого Герцогства Люксембург та Королівства Бельгії / Л. Андрусів // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 143-147.
 
Бойко, Ігор. Витоки, становлення та розвиток інституту народовладдя в Україні / І. Бойко // Право України. – 2019. – № 11. – С. 165-182.
 
Вовк, Ольга. До питання створення і історичної долі Конституції Пилипа Орлика / О. Вовк // Наука і суспільство. – 2019. – № 5-6. – С. 24-27.
 
Захарченко, Петро. Державний статус української мови: спроба ліквідації завершення процесу уконституювання / П. Захарченко, О. Сибіга // Право України. – 2019. – № 12. – С. 246-257.
 
Кресін, Олексій. Конституційна спадщина першої української політичної еміграції / О. Кресін // Право України. – 2020. – № 3. – С.293-295.
 
Круглий стіл "Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і практика" // Вісник прокуратури / Генеральна прокуратура України та ін. – К., 2019. – № 12. – С. 22-25
 
Лук'янчук, Георгій. Роздуми про реалії країни – першої у світі Конституції / Г. Лук'янчук // Слово Просвіти. – 2019. – 27 черв. – 3 лип. (№ 26). – С. 3. : фот.
 
Ніч, коли творилась історія : 28 червня Конституції України виповнюється 23 роки // Пенсійний кур’єр. – 2019. – 28 черв. (№ 26). – С. 2.
 
Рабінович, Сергій Петрович. Перегляд конституції і революційна установча влада: політико-правові стратегії легітимації змін до основного закону держави / Сергій Петрович Рабінович // Вісник Національної академії правових наук України. – 2019. – № 4. – С. 161-182.
 
Речицький, Всеволод. Про новітній український конституціоналізм / В. Речицький // Критика. – 2019. – Ч. 9-10. – С. 28-36.
 
Рудик, Петро. Реформування конституційно-правових засад системи судоустрою України в контексті конституційної реформи 2016 року і міжнародних та європейських вимог / П. Рудик // Право України. – 2019. – № 11. – С. 293-315.
 
Савчин, Михайло Васильович. Інституційна спроможність держави та права людини / Михайло Васильович Савчин // Вісник Національної академії правових наук України. – 2019. – № 3. –  С. 51-72.
 
Тацій, Василь Якович. Двопалатний парламент: порівняльний аналіз і досвід конституційного реформування в Україні / Василь Якович Тацій, Олександр Віталійович Петришин // Вісник Національної академії правових наук України. – 2019. – № 3. – С. 16-31.
 

 

Інтернет ресурси:

Конституція України - Вікіпедія

Конституція України на сайті Президента України

Повний текст Конституції України

Онлайн-курс "Конституція України: абетка громадянина"

 

Підготували Владислава Сличко та Віталія Кодриш


Новини

2022-08-05

Шановні користувачі, до вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за липень 2022 р.".

2022-07-21
Шановні користувачі ! На базі нашої бібліотеки стартує новий проєкт "ТАТОhub", основними місіями якого є: 🔸підтримка родин під час воєнних дій в Україні 📎 продуктивне татівство і піклування 📎 дозвілля і розвиток 📎 партнерська підтримка 📎 психологія Підписуйтесь на сторінку проєкту, стежте за анонсами! Ми готуємо для вас дуже багато цікавого, корисного і крутезного! https://www.facebook.com/tatohubvuzhhorody