Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Феномен професора Лизанця

2020-07-02
до 90-річчя від дня народження вченого-мовознавця, заслуженого діяча науки і техніки України

Лизанець Петро Миколайович народився 2 липня 1930 року у с. Ізвор Свалявського району. У 1936 р. батьки переселилися в присілок Шом-Колонія Берегівського району. Навчався в Мукачівській горожанській школі. Закінчив Берегівську середню школу і гімназію та філологічний факультет УжДУ (1948–1953). Аспірант кафедри української мови (1953–1956), викладач, старший викладача, доцент. У 1966 р. обраний завідувачем кафедри угорської філології, де працює й нині. Крім цього, з січня 1988 р. очолив новостворений Центр гунгарології, де трудиться й тепер. Був деканом філологічного факультету УжДУ (1977–1984).

Захистив кандидатську дисертацію «Українські говірки Затисся Виноградівського району Закарпатської області» (1959) і докторську дисертацію «Угорські запозичення в українських говорах Закарпаття. Угорсько-українські міжмовні контакти» (1971). Протягом 1970–1976 pp. вона вийшла друком у трьох томах (120 друк, арк.) і отримала високу оцінку як в СРСР, так і за кордоном (Канада, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Югославія). Опублікував «Атлас угорських говорів Закарпаття» у трьох томах (1992–2003).
Основні інтереси наукової діяльності: українсько-угорські міжмовні (міждіалектні) контакти, українська та угорська діалектологія, лексикографія, фразеологія та лінгвогеографія. Опублікував понад 350 наукових праць серед них 20 монографій (6 одноосібних), 30 підручників, навчальних посібників (12 одно¬осібних) та ін. окремих видань. Понад 120 наукових статей та 9 монографій (3 одноосібні) з’явилися за кордоном (Болгарія, Італія, Кана¬да, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Югославія).
Монографії П. М. Лизанця: «Угорсько-українські міжмовні контакти (На матеріалі українських говорів Закарпаття)» (1970), «Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья. Венгерско-украинские межязыковые связи» (Будапешт, 1976), «Атлас лексичних мадяризмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР» (1976), «Атлас венгерских говоров Закарпатья», т. I (1992), т. II (1996), т. Ill (2003) та ін.
Лизанець П. M. – член Міжнародної редколегії і співавтор «Загальнокарпатського діалектологічного атласу» (ЗКДА), який уже вийшов у семи томах. Заснував і редагує журнали «Acta Hungarica» (з 1990 p.), 15 номерів якого уже побачили світ, а з 1994 р. журнал «Вісник Закарпатського угорськомовного наукового товариства», 5 номерів якого теж опубліковані. Він головний редактор понад 30 різних видань, у т. ч. Угорського-українського (2001) та Українсько-угорського (2005) словників, «Словника угорських говорів Закарпаття». Голова і засновник Закарпатського угорськомовного наукового товариства з 1993 р. Читав лекції в університетах та наукових установах Австрії, Бельгії, Естонії, Німеччини, Росії, Словаччини, Угорщини. З 1977 р. до 1984 р. – голова спецради по захисту докторських і кандидатських дисертацій, а з 2000 до 2005 pp. – голова вченої спеціалізованої ради по захисту кандидатських робіт зі спеціальності «Українська мова та самодійські і фінно-угорські мови». У 1986 р. за досягнення у дослідженні угорської діалектології П. М. Лизанця нагороджено медаллю ім. Чюрі Балінта, а в 1989 р. за значний вклад у розвиток угорської культури угорський уряд наго¬родив його дипломом та медаллю «Pro Culture Hungarica». З 1976 p. почесний член Угорського мовознавчого товариства. Заслужений діяч науки і техніки України (1995).
 
Джерело: Хланта, Іван Васильович. Лизанець Петро Миколайович / І. В. Хланта //
Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття / Закарпат. обл. осередок Наук. т-во ім. Т. Шевченка,
Карпат. ун-т ім. А. Волошина ; редкол. : В. В. Бедь [та ін.]. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С.193 : портр.
 
 
К81
Л55
Лизанец, Петр Николаевич = Lizanec P. N. Атлас венгерских говоров Закарпатья  = A Kárpátaljai  magyar nyelvjárások atlasza / П. Н. Лизанец = P. N. Lizanec. – Ужгород ; Дебрецен = Ungvár ; Debrecen, 1996. – Текст рос., угор. мовами.
Т. II = II. köt. – 952 с. + карти;
Т. III = III. köt. – 827 с. + карти.
Лінгвістичний атлас містить карти та характеристику регіональних угорських говорів Закарпаття.
 
К83-5
Л55
Лизанець, Петро Миколайович. Атлас лексичних мадяризмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР : конспект лекцій. Ч. ІІІ / П. М. Лизанець ; МВ і ССО УРСР, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1976. – 326 с. + карти. 
Видання є спеціальним регіональним атласом яке всебічно досліджує фронтальні (маргінальні) українсько-угорські міждіалектні контакти  на території українських говорів Закарпаття. Картографування лексем подається за тематичними групами.
 
К81
Л55
Лизанец, Петр Николаевич. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья  : венгер.-укр. межъязык. связи / П. Н. Лизанец. – Budapest : Akademiai kiado, 1976. – 682 с. + карти. – Текст рос. мовою.
Книга присвячена важливій мовознавчій проблемі – українсько-угорським міждіалектним контактам на території українських говорів Закарпаття. Велика увага приділена дослідженню угорських лексичних запозичень (на різних мовних рівнях) у сусідніх українських говорах.
 
К 74.58
Л 55
Лизанець, Петро Миколайович. Гунгаристика в Ужгородському національному університеті  = Hungárológia az Ungvári Nemzeti Egyetemen / П. М. Лизанець ; М-во освіти та науки України, Ужгород. нац. ун-т, Гуманітар.-природ. ф-т,  Каф. угор. філол., Центр гунгарології. – Ужгород, 2013. – 266 с. : іл. + табл. – Текст укр., угор. мовами.
В Ужгородському національному університеті у 1963 р. було відкрито угорське відділення, що стало великою подією в житті національних меншин Закарпаття, адже вони могли здобувати вишу освіту рідною мовою, отримувати не тільки дипломи філолога, викладача угорської мови та літератури, але й захищати кандидатські та докторські дисертації.
Настала потреба створити при кафедрі науково-дослідний заклад – Центр гунгарології, а потім наукові товариства викладачів та студентів, а саме: «Закарпатське угорськомовне наукове товариство» викладачів і «Угорськомовне наукове товариство студентів та молодих дослідників». Усе це увінчалось створенням у 2008 р. Гуманітарно-природничого факультету з угорською мовою навчання.
У цій книжці йдеться про ювілеї всіх угорськомовних навчальних та нау¬кових закладів і товариств, а саме: 50-річчя угорського відділення, 25-річчя Центру гунгарології, 20-річчя викладацького наукового товариства, 15-річчя студентського наукового товариства, і, накінець, 5-річчя угорськомовного Гуманітарно-прородничого факультету Ужгородського національного університету.
 
К 72.96:81
Л55
Лизанець, Петро = Lizanec, Péter. Наукові праці = Tudomanyos muvek. [У 30 тт.]  / П. М. Лизанець ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. угор. філології, Центр гунгарології. – Ужгород : Карпати, 2009–2013. – Текст укр., угор. мовами.
Це багатотомне видання включає 30 томів, до яких увійшли моно¬графії та інші окремі видання, наукові статті, рецензії на наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених, опонентські відгуки на докторські і кандидатські дисертації та автореферати, науково-популярні газетні статті, інтерв’ю кореспондентам засобів масової інформації та списку наукових доповідей, виголошених на міжнародних конгресах, конференціях і симпозіумах, на всесоюзних, республікан¬ських, загальноукраїнських та міжвузівських конференціях.
 
К 72.96: 81
Л 55
Лизанець, Петро Миколайович = Lizanec, Péter. Покажчик наукових праць професора Петра Лизанця у багатотомному виданні (1957–2010) = Lizanec Peter professzor tobbkotetes tudomanyos munkai gyujtemenyenek mutatoja (1957–2010). – 2010. – 270 с. : іл. – Текст укр., угор. мовами. 
У покажчику наукових праць професора Петра Лизанця подається зміст кожного з 30  томів, що значно полегшить роботу науковців та взагалі користувачів у якнай¬швидшому пошуку потрібної праці. На внутрішній титульній сторінці кожного тому вказані роки публікацій. До окремих монографій, у першу чергу тих, що подані у коробках (томи: 7, 12, 17, 20, 22, 25, 27, 28), подані фото титульних сторінок.
 
К81
Л55
Лизанець, Петро Миколайович = Lizanec P. N. Угорсько-українські міжмовні контакти  : (на матеріалі укр. говорів Закарпаття) = Magyar-ukran nyelvi kopcsolatok : (a  karpatontuli ukran nyelvjarasok anyaga alapjan) : конспект лекцій = egyetemi jegyzet / П. Н. Лизанец = P. N. Lizanec ; МВ і ССО УРСР, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1970. – 249 с. – Текст угор., укр. мовами.
Атлас мадярських нашарувань в українських говорах Закарпаття є спеціальним і ставить своїм завданням дослідити угорсько-українські міжмовні контакти на території Закарпаття.
 
К 81
Л55
Лизанець, Петро Миколайович. Українські південнокарпатські говірки Затисся Виноградівського району Закарпатської області  / П. М. Лизанець. – Ужгород : Карпати, 2008. – 440 с. – Титул паралел. угор. мовою.
Основу монографічного дослідження П. Лизанця склали матеріали кандидатської дисертації, захищеної автором на початку 1959 р. на спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету ім. І. Франка. Дисертаційна робота та список використаної літератури подаються у варіанті 1958 р. без будь-яких доповнень і змін. У додатку (він був другим томом дисертації) подано словник місцевих діалектизмів, топонімічні назви з території Затисся та записів зв’язних текстів з 14 населених пунктів Затисся та 4 населених пунктів Потисся.
 

* * *

81.411.1
У45
Українсько-угорський словник  = Ukrán-magyar szótár / за ред. Петра Лизанця = szerkesztésében Péter Lizanec. – Ужгород = Ungvár : ІВА = IVA, 2005. – 960 с.
Українсько-угорський словник охоплює найактивніший пласт лексики. Умішує близько 25 тисяч заголовних слів, виразів та фразеологізмів, які забезпечують засвоєння угорської мови не тільки на мовленнєвому, але й літературному рівні. Подається український алфавіт та його відповідники в угорській мові, а також інформація про правильну вимову звуків угорської мови, їх передавання засобами української мови.

 

* * *

Лизанець, Петро. Камертон синівських почуттів : [передмова] // Шип, Юрій Васильович. Моя любов мої краяни : вірші, пісні, нариси, статті / Ю. В. Шип. – Ужгород : Патент, 2019. – С. 5-8.
 
Лизанець, Петро. Лавер Василь Іванович : (до 80-річчя від дня народж.) / П. Лизанець // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : (зб. наук. праць). – Вип. 14 / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т» ; редкол. : В. В. Барчан [та ін.]. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2010. – С. 192-196.
 
Лизанець, Петро. Микола Грицак як людина і невтомний збирач мовних скарбів краян / П. Лизанець // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : (зб. наук. праць). – Вип. 12 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» ; редкол. : В. В. Барчан [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2008. –  С. 43-47.
 
Лизанець, П. М. Мовні свідчення про контакти угорських племен з східнослов’янськими племенами до 896 року // Acta Hungarica. – 1998. – 1996–1997, VII–VIII роки видання. – С. 35-40.
 
Лизанец, Петро. Семантичні лінгвістичні карти в європейській лінгвогеографії / П. Лизанець // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : (зб. наук. праць). – Вип. 21 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» ; редкол. : В. В. Барчан [та ін.]. – Ужгород, 2016. – С. 11-18.
 
Лизанець, Петро. Фольклор та етнографія. тексти розмовної мови, записані в с. Хижа Виноградівського району в 1955 році / П. Лизанець // Руснацький світ : наук.-популяр. зб. Т. І, Ч. 2 / редкол. : М. Болдижар [та ін.]. – Ужгород, 2000. – С. 247-256.
 
Лизанец, Петро. Южнославянско-венгерские лексические параллели в говорах Карпато-балканского ареала / П. Лизанець // Науковий высник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – Вип. 5. – Ужгород, 2000. – С. 106-109. – текст рос. мовою.
 
* * *
Інтерв’ю з професором Петром Лизанцем
 
Лизанець, Петро. Петро Лизанець: «Наука – це мій відпочинок» : [інтерв’ю із зав. каф. угор. філології УжНУ, проф. / вела Т. Літераті] / П. Лизанець // Ужгород. – 2010. – 10 лип. – С. 13. : фот.
 
Лизанець, Петро. Слова Рильського про Лизанця стали пророчими : [розмова з проф.-гунгарологом / вів В. Нитка] / П. Лизанець // Голос України. – 2018. – 13 верес. – С. 4-5 : фот.
 
Лизанець, Петро. Чому не повернемо історичні назви своїм містам і селам, або Коли штучна Родниківка знову стане праслов’янським Ізвором? : [розмова із науковцем / вів В. Нитка] / П. Лизанець ; вів розмову В. Нитка // Голос України. – 2019. – 6 квіт. – С. 14. : фот.
 
Лизанець, Петро. Щоб поширювати рідне слово, народ має стати не тільки освіченим, а й багатим : [розмова з д-ром філол. наук, проф., засл. діячем науки і техніки України/ ] / П. Лизанець // Голос України. – 2018. – 26 верес. – С. 8 : фот.
 
Лизанець, Петро. Слова Рильського про Лизанця стали пророчими : [розмова з відомим проф.-гунгарологом / вів В. Нитка] / П. Лизанець // Голос України. – 2018. – 13 верес. – С. 4-5 : фот.
 
Лизанець, Петро: «Не політики завойовують авторитет держави у світі, а її культура», – вважає професор Петро Лизанець : [розмова із деканом угор. ф-ту УжНУ / вела Л. Олійник] / П. Лизанець // Новини Закарпаття. – 2010. – 3 лип. – С. 17 : фот. ; Вісті Свалявщини. – 2010. – 28 серп. – С. 4 : фот.
 
* * *
Публікації про науковий та життєвий шлях Петра Лизанця
К 91
П 84
Професор Лизанець Петро Миколайович : (до 70-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. угор. філол., Центр гунгарології ; упоряд. М. П. Фабіан. – Ужгород : ІВА, 2001. – 240 с. : портр. – Назва обкл. : Бібліографічний покажчик наукових праць професора Петра Лизанця. – Титул паралел. угор. мовою.
Бібліографічний покажчик присвячений 70-річному юві¬лею професора П. М. складається із семи розділів і десяти підрозділів. У ньому, крім бібліографічного покажчика наукових праць (монографії, наукові статгі, рецензії), подані й основні газетні науково-популярні статті, хронологічний покажчик опонентських відгуків на кандидатські та докторські дисертації і автореферати, а також поданий хронологічний покажчик наукових видань, редагованих П. М. Лизанцем. Подається алфавітний покажчик наукової літератури, в якій є посилання на праці П. М. Лизанця.
 
72.96: 81
Л 55
Рецензії, відгуки та посилання на наукові праці Петра Лизанця  = Recenziók, vélemények és hivatkozások Lizanec Péter tudományos munkáira : научное издание / П. М. Лизанець. – Ужгород : Карпати, 2015. – 476 с. : іл. – Текст англ., нім., пол., рос., словац., угор., укр. мовами.
До книги увійшли рецензії, опонентські відгуки, відгуки на автореферати, на наукові праці з 1959-го по 2014 pp. Авторами цих рецензій та відгуків є відомі вчені Естонії, Канади, Латвії, Німеччини, Польші, Росії, Сербії, Словаччини, США, Угорщини, України, Фінляндії, Чехії та деяких інших країн. Усі рецензії та відгуки подаються мовою оригіналу. Деякі рецензії іноземними мовами перекладені на російську мову, що дає можливість ознайомитися з цими рецензіями і широкому колу науковців-славістів.
У цьому томі подаються також у алфавітному (кириличний і латинський шрифт) порядку прізвища авторів та їх наукові праці, в яких є посилання на праці. Скрізь вказуються сторінки посилань.
У кінці тому подані в алфавітному (кириличний і латинський шрифт) порядку назви провідних журналів та наукових збірників України і закордонних, у яких друкувались наукові статті Петра Лизанця.
 

К 91
П 84
Ювілейний збірник на честь 70-річчя від дня народжження професора Петра Лизанця / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угор. філол., Центр хунгарології / відп. за вип. К. І. Горват, М. П. Фабіан. – Ужгород : 2000. – 633 с. : портр. – Текст багатьма мовами.
 
К 72.96: 81
Ю 14
Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угор. філології, Центр гунгарології ; відп. за вип.: К. І. Горват ; М. П. Фабіан. – Ужгород : Патент, 2010. – 696 с. : портр, іл. – (Acta Hungarica, XIX-XX-ий рік видання). – Текст укр., англ., угор. мовами.
Збірники присвячені відомому українському вченому, гунгарологу, діалектологу, лексикографу, лінгвогеографу, досліднику українсько-угорських міжмовних (міждіалектних) контактів, доктору філологічних наук, заслуженому діячу науки і техніки України, професору П. Лизанцю. 
Наукові публікації, представлені у ювілейному збірнику вченими багатьх країн, різноманітні за тематикою, методикою проведення досліджень, але спільне в них те, що всі автори прагнули приєднатися до святкування 80-річчя від дня народження професора П. Лизанця, виявляючи у такий спосіб свою повагу, глибоку шану, любов і визнаючи великі заслуги, науковий доробок та міжнародний авторитет ювіляра.
 
К 72.6д
Ф 32
Фединишинець, Володимир. Феномен професора Лизанця : портрет-есей. – Ужгород : патент, 1996. – 199 с.
Ім’я ужгородського вченого професора Лизанця – як гунгаролога і славіста – добре відоме у науковому світі. Він автор майже п’ят¬десяти окремих видань, з яких – шістнадцять є монографічними. В основному працює в модернім напрямі – лінгвогеографії. Його атласи угорських говорів Закарпаття та угорських запозичень у мові корінних жителів краю є не лише першими в історії мовознавства, а й новаторськими.
Професор Лизанець сорок років викладає в Ужгородському де¬ржавному університеті, тридцять років очолює кафедру угорської філології, а з 1988-го і Центр гунгарології.
Указом Президента України 1995 р. професору Лизанцю при¬своєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України.
Цю книгу-есей написав відомий карпатський письменник Волоимир Фединишинець. Вона яскрава на стилі і зацікавлено читається.
Видається до 65-річчя професора Лизанця.
 
* * *
 
Бедзір, Василь Петро Миколайович Лизанець : [75-річчя з дня народж. вченого-мовознавця] / В. Бедзір // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2004. – С. 204-207.
 
Горват К. Лизанець Петро Миколайович / К. Горват // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2016. – Т. 17: Лег – Лощ. – С. 153 : фот.
 
Закарпатське угорськомовне наукове товариство : [в т. ч. про голову одноймен. т-ва П. М. Лизанець] // Хто є хто. Закарпаття : міжнар. довід.-бібліограф. вид. – К. : Поліграфкнига, 2004. – Вип. 1. – С. 61 : портр., іл.
 
Каралкіна, Наталія. Діамантове весілля Петра і Надії Лизанців : 60 р. любові, яка виявляється по-різному, але за своєю природою вічна : [про сім’ю відомого науковця та лікарки] / Н. Каралкіна // РІО. – 2016. – 16 січ. – С. 6.
 
Лизанець Петро Миколайович // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 66-67 : портр.
 
Миголинець, Ольга. Будівничий мостів між культурами : (до 80-річчя проф. П. М. Лизанця) / О. Миголинець // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 14. – Ужгород : Говерла. – С. 183-186.
 
Олашин, Микола. Доля щедро обдарувала його талантом : проф. П. Лизанцю – 80 / М. Олашин // Трибуна. – 2010. – 3 лип. – С. 12 : фот.
 
Попович, Михайло. 55-річний науковий доробок Петра Лизанця ледь умістився в тридцятитомному виданні : [презентація тридцятитом. зібр. проф. (Ужгород, «Карпати»)] / М. Попович // Новини Закарпаття. – 2013. – 21 верес. – С. 8.
 
Сабадош, Іван. Все життя у результативній праці : (проф. П. Лизанцю – 75) / І. Сабадош // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – Вип. 11. – Ужгород, 2005. – С. 179-181.
 
Фединишинець, В. Видатний вчений родом із Ізвора : [про вченого П. Лизанця] / В. Фединишинець // Трембіта. – 2004. – 2 черв. – С. 14.
 
Хланта, Іван. Лизанець Петро Миколайович : [вчений-гунгаролог, проф. УжНУ] / І. Хланта // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 193 : портр.
 
Шип, Юрій. Сучасний Лучкай. Мости між культурами прокладає Петро Лизанець // Новини Закарпаття. – 2007. – 3 лип. – С. 6.
 
 
Інтернет ресурси:
 
 
Підготувала Лариса Падяк

Новини

2022-08-05

Шановні користувачі, до вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за липень 2022 р.".

2022-07-21
Шановні користувачі ! На базі нашої бібліотеки стартує новий проєкт "ТАТОhub", основними місіями якого є: 🔸підтримка родин під час воєнних дій в Україні 📎 продуктивне татівство і піклування 📎 дозвілля і розвиток 📎 партнерська підтримка 📎 психологія Підписуйтесь на сторінку проєкту, стежте за анонсами! Ми готуємо для вас дуже багато цікавого, корисного і крутезного! https://www.facebook.com/tatohubvuzhhorody