Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

«Вчений педагог та професор»

2020-12-10
до 100-річчя від дня народження вченого, заслуженого вчителя України Василя Гомонная
     Народився 11 грудня 1920 р. в с. Барбово Мукачівського району. Навчався у Білківській горожанській школі, закінчив Мукачівську державну учительську семінарію, Київський педагогічний інститут ім. М. Горького, кандидат педагогічних наук, доктор педагогічних наук, професор.
     За його керівництва розширено систему середньої освіти в області, створено нові школи-інтернати, розгорнуто систему позашкільної освіти, вечірніх шкіл. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медалями «За доблесний труд», А. С. Макаренка, відмінник народної освіти СРСР. У 1962 р. перейшов на роботу в Ужгородський державний університет, працював старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри педагогіки та психології (1966-1986). Автор більше 200 статтей з питань методики викладання навчальних дисциплін у середній школі та у ВНЗ, дидактики, виховання молоді, інноваційних технологій у навчальному процесі. В. Гомоннай організував в УжДУ аспірантуру з педагогіки, під його керівництвом було підготовлено і захищено 23 кандидатські дисертації, створено своєрідну школу з історії педагогіки.
      Помер В. В. Гомонай 24 вересня 2004 р. в Ужгороді.
 
К 74.03
Г 64
Гомоннай, Василь Васильович. Антологія педагогічної думки Закарпаття : (ХІХ–ХХ ст.) / В. В. Гомоннай ; Закарпат. від-ня педт-ва України. – Ужгогод : Закарпаття, 1992. – 298 с.
 
У книжці висвітлено історичний огляд розвитку освіти, школи, педагогічної думки в Закарпатті, внесок освітньо-культурних діячів, письменників до розвитку педагогічної думки та духовне збагачення закарпатоукраїнського народу. Віддзеркалено педагогічні портрети вчителів-письменників на сучасному етапі, а також керівників народної освіти, заслужених учителів України закарпатського краю і їх вклад до розвитку народної освіти та педагогічної думки. Узагальнено наукові і видавничі набутки Педагогічного товариства та їх роль в інтелектуальному та творчому збагаченні вчительства.
Книга – для вчителів, працівників народної освіти, професійно-технічної, середньої спеціальної і вищої школи.
 
К 71.3
Г 64
Гомоннай, Василь Васильович. Культурно-освітні діячі Закарпаття : навч. посіб. / В. В. Гомоннай, В. В. Росул. – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ  упр. у справах преси та інформації, 1996. – 32 с.
 
У навчальному посібнику висвітлено культурно-освітню діяльність видатних діячів Закарпаття, їх вагомий вклад у розвиток культури, народної освіти, педагогічної думки та духовне збагачення закарпатоукраїнського народу.
Віддзеркалено також їх літературну спадщину та її роль в інтелектуальному і творчому збагаченні молоді, інтелігенції та вчительства краю.
Навчальний посібник розрахований на вчителів, працівників народної освіти, професійно-технічної, середньої та вищої школи.
 
К 74.03
Г 64
Гомоннай, Василь Васильович. Народна освіта Радянського Закарпаття / В. В. Гомоннай. – К. ; Ужгород : Радян. шк., 1988. – 168 с. + табл.
 
У книжці висвітлено стан народної освіти на Закарпатті до возз’єднання з Українською РСР і боротьбу прогресивних сил за її демократизацію. Розкрито становлення і будівництво загально-освітньої школи, професійно-технічної, середньої спеціальноїі вищої освіти у возз’єднаному краї, досягнення і перспективи народної освіти в Закарпатській області УРСР.
Для вчителів, працівників органів народної освіти, професійно-технічної, середньої і вищої школи.
 
К 74.03
Г 64
Гомоннай, Василь Васильович. Педагогічна думка в Угорщині / В. В. Гомоннай. – К. ; Ужгород : Радян. шк., 1969. – 208 с.
 
Цією книгою автор поставив за мету узагальнити історичний матеріал, охарактеризувавши педагогічні теорії в Угорщині. Книга допоможе читачеві розширити своє уявлення про розвиток педагогічної науки в країні.
 
К 74.03
Г 64
Гомоннай, Василь Васильович. Педагогічна освіта на Закарпатті / В. В. Гомоннай, П. Ходанич, В. Росул. – Ужгород : Ґражда, 2003. – 112 с. : іл.
 
У книзі розглядається питання становлення педагогічної освіти на Закарпатті впродовж ХІХ-ХХ століть. Увага дослідників зосереджена на загальних освітніх процесах, освітній політиці старої Угорщини, австро-Угорщини, Чехословаччини та періоду Радянської України. Розглянуто процес педагогічної підготовки в учительських семінаріях, гімназіях, торговій академії, Мукачівському педучилищі, Ужгородському національному університеті та Ужгородському державному інституті інформатики, економіки і права. Увагу дослідників привернули ідеологічні та культурно-освітні процеси, науково-педагогічна діяльність визначних учених педагогів, а також формування національного виховного ідеалу в освіті.
К 74.03
Г 64
Гомоннай, Василь Васильович. Школа та освіта Закарпаття / В. В. Гомоннай, В. В. Росул, М. І. Талапканич. – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ Закарпат. комітету у справах преси та інформації, 1997. – 248 с.
 
Монографія – перше оригінальне видання, в якому відображено багатовікову історію розвитку школи та освіти в Закарпатті. Крім того, що ця історія повчальна, вона має велике пізнавальне, теоретичне і практичне значення. Це тим паче важливо, що до цього часу не було цілісного фундаментального дослідження про розвиток школи та освіти в краї.
У даній праці віддзеркалено і великий внесок видатних педагогів, культурно-освітніх діячів, письменників Закарпаття у розвиток педагогічної думки та духовне життя закарпатоукраїнського народу. Адже всебічне і творче використання здобутків педагогіки і національного виховання минулих епох становить собою велику цінність на сучасному етапі розбудови української державності, культурного та духовного відродження українського народу, створення демократичної національної системи освіти.
У монографії узагальнено перші надбання школи та освіти в краї в умовах вільної незалежної України. Монографія адресована вчителям, працівникам освіти, педагогам професійно-технічних та вищих навчальних закладів.
К 91.9:81
Г 64
Гомоннай, Василь Васильович. Микола Зимомря : бібліогр. покажч. / В. В. Гомоннай, М. І. Талапканич, І. В. Хланта ; Закарпат. ін-т методики навчання і виховання, підвищ. кваліфікації пед. кадрів, Закарпат. пед. т-во України. – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ Закарпат. комітету у справах преси та інформації, 1996. – 56 с.
 
Бібліографічний покажчик підготовлений до 50-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора М. І. Зимомрі – відомого вченого в галузі педагогіки вищої школи, літературознавця, критика, громадського діяча.
У покажчику вміщено основні праці науковця станом на 30 жовтня 1996 року.
Бібліографія стане в пригоді науковим працівникам, студентам, учителям, усім, хто цікавиться проблемами педагогіки вищої школи, літературознавства та краєзнавства.
Друкується за постановою Закарпатського обласного відділення педагогічного товариства України.
К 63.362.31-8
З 62
Зимомря, Микола. Августин Волошин / М. Зимомря, В. Гомоннай, М. Вегеш. – Ужгород, 1995. – 100 с. 
 
Сьогодні багатьом відомі події, що відбувались весною 1939 року в краї гір і долин, коли була проголошена Карпатська Україна незалежною державою, проте широкому читацькому загалові були недоступні числені факти про життя та плодотворну діяльність її президента Августина Волошина (1874-1945), визначного вченого-педагога, громадського, культурного й церковного діяча Закарпаття, який усю свою творчу спроможність віддав українському народові, його духовним устремлінням до кращої долі, свободи і щастя.
Видання розраховане на широке коло читачів, оскільки мовиться про одну із перших спроб цілісно простежити життєвий шлях і, в першу чергу, наукову спадщину Августина Волошина, власне, вченого-педагога. Тому й плекаємо надію, що ця праця науковців Ужгородського університету припаде до душі особливо вчителям, студентам, учням, одне слово, кожному, хто шанобливо вивчає доленосні сторінки історії Закарпаття.
К 74.2
К 71
Косиці Карпат  : хрестоматія з літературного краєзнавства та народознавства / Закарпат. ін-т методики навчання і виховання, підвищ. кваліфікації пед. кадрів ; Каб. дошк. виховання ЗІМВПКПК ; Закарпат. обл. пед. т-во. – Ужгород : Гражда, 1999. – 78 с. 
 
Пропоноване видання розраховане на тих, хто хоче більше дізнатись про рідний край, його минувшину, сьогодення, тих, кого цікавить барвистий калейдоскоп дитячого світу, світу Чомучок, хто любить казки, легенди, ігри, коштовні краплинки поезій для дітей.
К 74.58
П 90
Пути совершенствования педагогического мастерства учителя  : метод. реком. / М-во высшего и среднего специального образования УССР, Ужгород. гос. ун- т, Кафедра педагогики и психологии, Закарпат. обл. отделение педагогического об-ва УССР ; отв. за вып. В. В. Гомоннай. – Ужгород : Патент, 1981. – 26 с.
 
Методические рекомендации составлены под руководством доктора педагогических наук проф. В. В. Гомонная, преподавателями кафедры педагогики и психологии: ст. преп. Э. Е. Афанасенко, доц. Д. И. Демчилей, доц. С. И. Жупанином, доц. К. А. Литвиновой, доц. Ф. Е. Маркиным, доц. М. И. Небесником, доц. О. В. Апаленик, доц. Б. С. Паэиничем, ст. преп. М. И. Шекетой.
 
Література
 
К 84
Б 76
Гомоннай, Василь. Надії ставали піснями  : [про поетесу М. Божук] / В. Гомоннай // Божук М. Я зберу той жар у пісню.... Ужгород : Ґражда. – 2009. –  С. 277-281. : фот.
 
К 74.03
О 72
Завідувачі (начальники) обласного відділу (управління) освіти  // Освіта Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 2009. –  С. 298-312. : фото.
 
37(477.87)
У 33
Козубовська, Ірина Василівна. В. В. Гомоннаю – 80! : [д-р пед. наук, проф.] / І. В. Козубовська // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 2. – Ужгород, 2000. – с. 167.
 
К 74.03
О 72
Педагоги-науковці  : [про В. В. Гомонная] // Освіта Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 2009. –  С. 387-396. : фото.
 
К 0я2
Е 64
Ходанич, Петро Михайлович. Гомоннай Василь Васильович  : [заслуж. вчитель УРСР, канд. педагог. наук, д-р педагог. наук, проф.] / П. М. Ходанич // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. –  С. 98-99 : портр.
 
92(4УКР)
Е 64
Ходанич, Петро Михайлович. Гомонай Василь Васильович  : [педагог, д-р пед. наук.] / П. М. Ходанич // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 6 : Го – Гю. – К., 2006. –  С. 136. : портр. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
015(477.87)"2020"
К 17
Ходанич, Петро Михайлович. Василь Васильович  Гомоннай : 100-річчя від дня народження вченого-педагога та громадського діяча / П. М. Ходанич // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2020 рік. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – С. 228-233. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
***
Ходанич, Петро Михайлович. До 90-річчя з дня народження В. В. Гомонная  : [вчен.-педагога, проф., засл. вчителя України] / П. М. Ходанич // Слово вчителя. – 2010. – 15 груд. –  С. 8.
 
Інтернет посилання
 
Підготувала Довжанин Оксана

Новини

2022-11-25
Для українців міжнародне визнання Голодомору є свідченням встановлення історичної справедливості щодо оцінки злочину проти людяності, скоєного по відношенню до українського народу та демонстрацією засудження дій тоталітарного режиму, який знищив в Україні мільйони людей. Визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу законодавчо закріплено Законом України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», ухваленим Верховною Радою України 28 листопада 2006 року. Четверта субота листопада об’єднує українців через спільне минуле. Цьогоріч Україна та світ вшановують невинних жертв Голодомору-геноциду 26 листопада. Спільним обов’язком є гідно вшанувати пам’яті жертв голодомору комуністичного режиму. 
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Страшні роки геноциду" (до 90-річчя вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років).
2022-11-24

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу краєзнавства.

2022-11-24

Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2022-11-14
Новий збір книг! Для дітей на деокупованих територіях!