Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Єднання нації

2021-01-18
до Дня Соборності України
Вперше у XX столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради, а вже за рік (22 січня 1919 року) на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія – об’єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в одну державу.
Першою на руїнах Російської імперії постала Українська Народна Республіка, пізніше, вже в листопаді 1918-го, на теренах колишньої Австро-Угорщини утворилася Західноукраїнська Народна Республіка. Проголошення Соборності УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року - історичний акт об’єднання українських земель в одній державі.
«Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка», – йшлося в Універсалі Директорії УНР 22 січня 1919 р.
«Об’єднання українських земель відбулося з ініціативи і власної волі українців, а не було накинуто насильно зовнішніми чинниками. Акт Злуки 1919 року заперечує тези сучасної російської пропаганди про те, що єдність України – результат політики Леніна чи Сталіна», – пояснює Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
«Національна єдність – обов’язкова передумова успішного спротиву зовнішній агресії. Її брак в часи Української революції 1917-1921 років призвів до втрати державності, що в довготерміновій перспективі призвело до мільйонних втрат від Голодомору 1932-1933 років, репресій та війн», – підкреслив Володимир В’ятрович.
Комуністичний тоталітарний режим викреслював із історичної пам’яті факт проголошення та об'єднання УНР і ЗУНР в одну державу. Але її зберігали мешканці Західної України й українська політична еміграція в країнах Західної Європи й Америки.
Ідея соборності України стала ключовою для наступного покоління учасників українського визвольного руху у XX столітті 1920-1950 років. Українська повстанська армія боролася за створення Української самостійної соборної держави.
21 січня 1990 року в Україні понад мільйон людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Український «живий ланцюг» став однією з наймасовіших у тогочасній Центрально-Східній Європі акцій боротьби за свободу. Вже за рік Україна відновила свою незалежність.
Сучасна російсько-українська війна для українців є продовженням столітньої визвольної боротьби. Українські військові відстоюють не лише незалежність, а й соборність України. В лавах Збройних Сил України вояки з усіх її куточків.
День Соборності України – день, який символізує єдність земель України. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке підкреслює, що ми всі – це один народ і ніякі рубежі не зможуть нас розділити.
Прикметно, що день Соборності припадає на період великої радості від Різдва Христового, радості людини , що благоговіє перед таїною Спасіння, переживає чудо великого оновлення. Утвердження єдності народу у соборній державі, чуття великої родини як у далекому 1919, так і сьогодні завжди було і є чудом оновлення.
 
***
63.3(4УКР)5
Г74
Гошуляк, Іван Леонідович. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) : монографія / І. Л. Гошуляк ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. – 472 с. : карти. – Бібліогр. наприкінці розд.
У монографії здійснено комплексне дослідження проблеми соборності українських земель від зародження до Акту Злуки 22 січня 1919 року. На основі архівних матеріалів, тогочасних газетних публікацій, широкого кола історіографічних джерел у ній проаналізована діяльність політичних партій, громадських організацій, органів державної влади, всіх українських патріотів, спрямована на консолідації та об’єднання українських земель у єдиній державі в періоди Центральної Ради, Гетьманату і Директорії. Зокрема, детально простежується соборницький процес, пов’язаний з об’єднанням двох українських республік — УНР і ЗУНР в соборну Українську Народну Республіку.
 
63.3(4УКР)
У-45
Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст. : у 10 т. / редкол. І. М. Дзюба [и др.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", [2008] – 2009. – (Дорога до себе) (Видано під патронатом Української всесвітньої координаційної ради).
Т. 9 : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік – початок 80-х років ХХ ст.) / упоряд., передм., прим. Ю. Ю. Сливка. – 2009. – 736 с. – Бібліогр. наприкінці тем у прим. – Імен. покажч.: с. 726-735. 
У дев'ятому томі публікуються документи і матеріали, які відтворюють винятково важливий етап боротьби за державну незалежність і соборність України 1940-х — 1980-х років: героїчний подвиг українського народу в період Другої світової війни, складні внутрішні і зовнішньополітичні обставини зародження і розвитку руху опору тоталітарному репресивно-шовіністичному режимові, програмні засади його учасників, роль творчої інтелігенції в боротьбі за державну самостійність України. 
 
94(477)"1917/1921"
У-45
Українська революція 1917-1921 років в ілюстраціях / авт. концепції, упоряд. О. Кучерук. – К. : Парлам. вид-во, 2019. – 200 с. : фото. – Бібліогр. у підрядк. прим. 
У виданні зібрано ілюстрації, які відтворюють розвиток і події Української революції 1917–1921 років, історію УНР доби Центральної Ради і Директорії, важливі миті життя Української Держави та Західноукраїнської Народної Республіки. До кожної фотографії подано тексти з тогочасної преси, документів, спогадів. Пропонована книга є гарним путівником по історії державотворення і боротьби за самостійну, соборну, демократичну державу українського народу.
 
 
94(477)"1917/1921"
Ш 66
Шкільник, Михайло. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. : спомини і роздуми / М. Шкільник ; упоряд. В. Ф. Верстюк. – К. : Кліо, 2016. – 512 с. : портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Покажч.: с. 501-508.
Спогади і роздуми М. Шкільника відтворюють доленосні для України події революції 1917-1921 рр., час визвольних змагань, героїчних спроб визволення з-під російського імперського ярма, відновлення української державності. Книга насичена цікавим фактичним матеріалом, часто унікальним, закарбованим лише в пам'яті автора. Він, урядовець тогочасних українських міністерств, подає своє бачення революційних подій, аналізує їх та намагається знайти причини поразок визвольних змагань. На його думку, однією з них є дискредитація української ідеї П. Скоропадським, який під вивіскою «Української Держави» готував відновлення «єдиної і неподільної» Росії.
329(477)
Ш 92
Штокало, Василь. Соборність і самостійність УВО: чин Коновальця / В. Штокало ; Терноп. обл. краєзнав. музей. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. – 80 с. : іл. – (Соборність України – 100 років ; вип. 1). 
Сутність УВО, надзвичайно викривлена деспотичним ворогом СРСР. Минуле засвідчує: Україна завжди була полем зазіхань сусідніх держав. На початку ХХ сторіччя незалежність знову не вдалося закріпити через втручання чужинців. Суспільство у відповідь запровадило – націоналізм. Останні події в Криму та Донеччині, Луганщині змушують повертатися до відштовхуваної спадщини.
63.3(4Укр)63
С 32
Сергієнко, Петро Панасович. Соборна Україна : від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – К. : Знання, 1993. – 64 с.
Аналізується зміст поняття «соборність». Простежується розвиток ідеї соборності на різних історичних етапах. Розглядаються шляхи розбудови соборної України у сучасних умовах.
63.3(4Укр)63
С 32
Сергійчук, Володимир Іванович. Українська соборність : відродження українства в 1917-1920 роках / В. І. Сергійчук. – К. : Укр. Видавнича Спілка, 1999. – 413 с.
На великому архівному матеріалі, що раніше переховувався в спецфондах, професор Володимир Сергійчук засвідчує: українська душа невмируща, де б українці не були, вони завжди тягнуться до своєї Матері-Батьківщини, їхні серця б’ються в одному ритмі з Києвом.Особливо це виявилося 1917 року, коли українство, зініціювавши виступом солдатів Волинського полку Лютневу революцію в Росії,взялося творити свою власну долю на своїй етнічній території. Тоді увизвольні змагання включилися не тільки на Великій Україні — скрізь,де вже розселився наш етнос, підгримували прагнення до творення Самостійної Соборної Держави.
94(477)"1917/1921"
Р 32
Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 червня 2017 р.) / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка [та ін.] ; редкол.: В. Смолій, В. Верстюк [та ін.] ; упоряд.: В. Верстюк, В. Скальський [та ін.]. – К. ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – 528 с. – Текст укр., англ., пол., білорус. мовами. – Бібліогр. у підрядк. прим.
Масштабний науковий захід, організаторами якого стали Інститут історії України НАНУ, Київський національний університет імені Т.Шевченка, Український інститут національної пам’яті, Програма досліджень сучасної історії і культури України імені П.Яцика, відбувся 1–2 червня 2017 р. у залі засідань вченої ради Київського національного університету імені Т.Шевченка. Вагому підтримку організаторам надали Міжнародний фонд «Відродження», Сіверський інститут реґіональних досліджень і Польський інститут у Києві.
63.3(4УКР)61
Д 36
Державотворчий потенціал української соборності : до 90-ї річниці проголошення Акта злуки Укр. Нар. Республіки та Західно-Укр. Нар. Республіки : Чернігів – Луганськ – Херсон – Івано-Франківськ – Кіровоград : матеріали відеоконф. / Черніг. центр перепідготов. та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг., Сівер. ін-т регіон. дослідж. – Чернігів : Ред.-вид. центр "Сіверщина", 2009. – 78 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
До видання увійшли матеріали відеоконференції «Державотворчий потенціал української соборності», в якій взяли участь науковці та працівники органів влади Чернігівської, Луганської, Херсонської, Івано-Франківської, Кіровоградської областей. Збірка призначена для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, істориків, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями становлення та розвитку української державності.
821.161.2
Д 33
Дениско, Ганна. Про що гомонить Соборний майдан : інтерв’ю, есеї, сторінки боротьби за Свободу / Г. Дениско. – Полтава : Видавець Говоров С. В., 2018. – 392 с. : іл. – (Просвітницька книгозбірня ; кн. 13). 
Книга вміщує невелику частину публіцистичного доробку заслуженого журналіста України, кавалера ордена «За заслуги» ІІІ ступеня Ганни Дениско-Антипович, котра уже понад півстоліття працює на журналістській ниві в ім’я утвердження в пост геноцидному українському суспільстві ідеалів Свободи, Честі і Справедливості, переданих нам у спадщину від аріїв-антів-козаків-лицарів Української Народної Республіки і Української Повстанської Армії, тих, хто не зрадив свою безсмертну душу і Матір Україну у найтяжчих випробах доби.
 
 
***
 
"В єдності сила народу – Боже, нам єдність подай"" : цього року наша країна відзначить століття Акту Злуки українських земель, століття Соборності // Урядовий кур’єр. – 2019. – 3 січ. (№ 1). – С. 2.
22 січня Україна відзначила 100 років проголошення Незалежности УНР // Українське слово. – 2018. – 17-30 січ. – С. 1, 2-3. : фот.
Верстюк, В. Соборність в українській суспільно-політичеій думці та реальній політиці (до 100-річчя проголошення Акта злуки) / В. Верстюк // Український історичний журнал. – 2019. – № 1. – С. 67-93.
Головко, Оксана. Уроки соборності: здобути і захистити / О. Головко // Урядовий кур’єр. – 2019. – 22 січ. (№13). – С. 3.
Данильчук, Петро. Від Сяну до Дону : минає 100 років звідтоді, як на Софійській площі в Києві було проголошено Універсал про об‘єднання в одну державу Західної і Наддніпрянської України. 22 січня, День нашої Соборності / П. Данильчук // Пенсійний кур’єр. – 2019. – 18 січ.(№3). – С. 2.
Дуднік, Олександр. Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання / О. Дуднік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 23-32.
Затьєв, Сергій. 22 січня – День Соборності України / С. Затьєв // Демократична Україна. – 2019. – 18 січ.(№3). – С. 3.
Злупко, С. Регіональна політика української Соборності / С. Злупко // Молодь України. – 2004. – 29 січ. – С. 2.
І лине заклик крізь віки... // Урядовий кур’єр. – 2020. – 23 січ. (№ 13). – С. 1. : фот.
Каплюк, Галина. Що означає для українців День Соборности? / Г. Каплюк, А. Блохтур, С. Груздєва // Українське слово. – 2017. – 18-24 січ. – С. 6.
Ковальський, Віктор. Сто років Української державності : деякі роздуми, навіяні Днем Соборності / В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2019. – 25-31 січ. (№ 4). – С. 3.
Лавренюк, Сергій. У боротьбі за соборність і незалежність нехай надихають нас приклади героїв / С. Лавренюк // Голос України. – 2017. – 24 січ. – С. 1,3.
Липовецький, Святослав. Визрівання соборності : як гуртувалося українство напередодні Першої світової / С. Липовецький // Український тиждень. – 2019. – № 4. – С. 52-54.
Лук`янчук, Георгій. Соборність – як національна ідея / Г. Лук`янчук // Українське слово. – 2018. – 17-30 січ. – С. 8-9.
Лук‘янчук, Георгій. Україна відсвяткувала 100-річчя Соборності . Тисячі українців на Софіївській площі відзначили 100-річчя Акта Злуки / Г. Лук‘янчук // Українське слово. – 2019. – 29 січ.-12 лют.(№5-6). – С. 3.
Медуниця, Юрій. Набутий досвід допоможе захистити державність / Ю. Медуниця // Урядовий кеур‘єр. – 2019. – 23 січ. (№14). – С. 2.
Омельянчук, Інна. Рушник єднання в День Соборності / І. Омельянчук // Урядовий кур’єр. – 2020. – 22 січ. (№ 12). – С. 12.
Панченко, Олександр. “...для нас закон найвищий то наказ: “Соборна українська держава – міцна й одна від Сяну по Кавказ!” : роздуми після прочитаної Збірки американського полковника українського роду д-ра Степана Олійника / О. Панченко // Українське слово. – 2018. – 14-27 берез. – С. 16-17.
Стражник, Людмила. "Од синього Дону до сивих Карпат одна нероздільна родина" : день Соборності України / Л. Стражник // Голос України. – 2019. – 22 січ. (№ 13). – С. 1; 4-5.
Філіпчук, Г. Соборність без національної ідеї – декорація / Г. Філіпчук // Слово Просвіти. – 2003. – Ч. 4. – С. 1-2.
 
Інтернет ресурси:
Підготувала Віталія Кодриш

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день