Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Культурний букет Закарпаття

2021-05-19
до Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку

У 2001 році ЮНЕСКО прийняла Загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 57/249 проголосила 21 травня Всесвітнім днем ​​культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

Україна – багатонаціональна держава. В Україні на конституційному рівні найвищою соціальною цінністю проголошено людину. Суттєве розширення кола її основних прав і свобод та визнання їх забезпечення головним обов’язком держави обумовили потребу вироблення принципово нової моделі міжнаціональних відносин та правових засад реалізації державної етнонаціональної політики.

Закарпаття – унікальний край як у природному, історичному, економічному, так і в етнічному плані. Область займає дуже вигідне геополітичне положення, межує одразу з чотирма державами Європейського Союзу і є по суті „візиткою” Української держави. Загальна протяжність державного кордону в межах Закарпатської області складає понад 467 кілометрів, а через 17 пунктів пропуску в нашу країну в’їжджає значна кількість жителів Західної Європи.

Співіснування в нашій області культур різних народів в єдиному географічному просторі при різних державотвореннях дало унікальний сплав духовних цінностей, які вигідно відрізняться певними особливостями від інших європейських культурних напрямів. Представники різних національностей, що проживають на території Закарпаття, мають своє історичне коріння, традиції, активно і наполегливо відроджують та розвивають свою етнічну самобутність. Отже, національна, мовна та конфесійна багатоманітність регіону обумовлює його багатокультурність.

 

821.161.2
Я 72
Яремчук, Олеся. Наші інші : історія укр. різноманіття : [цикл репортажів про нац. меншини і реалії життя етніч. спільнот в Україні] / О. Яремчук ; передм. О. Сливинський ; Укр. культур. фонд. – Л. : Човен, 2018. – 208 с. : кольор. іл.
 
Вірмени, німці, турки-месхетинці, євреї, румуни, шведи  Україна є домом для десятків різних народів, і кожен додає їй барв і повноти. Репортерка Олеся Яремчук об’їздила багато поселень, від гамірних міст на Донбасі й Буковині до тихих сіл Бессарабії та Закарпаття, щоб задокументувати, як наші національні меншини живуть нині та яку пам’ять бережуть про своє минуле. У цій книжці зібрано чотирнадцять щемких і пізнавальних історій, історій людей і народів, які творять українську спільноту.
К 63.3
У-45
Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина: зб. наук. праць на пошану проф. М. Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; упоряд. І. Ліхтей. – Ужгород : Карпати, 2015. – 424 с. : іл.
 
Збірник презентує наукові статті, що торкаються актуальних питань у галузі історії та етнології. Видання присвячене 80-річчю від дня народження відомого українського вченого-етнолога, доктора історичних наук, почесного професора Ужгородського національного університету М. П. Тиводара. Для науковців, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами етнології та світової історичної спадщини.
 
К 66.5
З-41
Збереження та відродження історико-духовної, культурної спадщини гуцулів, бойків, лемків Закарпаття: витоки і сьогодення : матеріали круглого столу 15 трав. 2008 р., м. Ужгород / Центр культур нац. меншин Закарпаття [та ін.] ; за ред. В. І. Сивохоп ; відп. за вип.: В. Копинець, С. І. Ігнатович. – Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 260 с.
         
У даному збірнику представлено матеріали доповідей, виступів та повідомлень учасників круглого столу «Збереження та відродження історико-духовної, культурної спадщини гуцулів, бойків, лемків Закарпаття: витоки і сьогодення», 15 травня 2008 року, м. Ужгород, Україна.
К 66.7
Є-33
Єдина родина: нац.-культ. т-ва Закарпаття / Від. у справах національностей Закарпат. облдержадмін., Центр культур нац. меншин Закарпаття ; упоряд.: Ю. І. Гузинець,  М. Ю. Моца (Гаврилешко), М. Дудаш [та ін.] ; відп. за вип. С. Ігнатович. – Вид. 3-є, допов. – Ужгород : Ліра, 2011. – 108 с. : іл.
 
У виданні наводиться інформація про створення і розвиток національно-культурних товариств на Закарпатті. Матеріали розміщені у порядку численості представників національних меншин згідно з даним Всеукраїнського перепису населення 2001 року та терміном реєстрації товариств. Книга для всіх, хто цікавиться культурно-просвітницькими досягненнями національних меншин у краї.
 
81(477.87)
С 91
Сучасна славістика в Україні та Європі: [наук. зб.] / А. Амір, М. Андрічик [та ін.] ; редкол. : С. М. Пахомова, Я. Я. Джоганик [та ін.], упоряд., відп. ред. С. Пахомова ; упоряд., відп. ред. Я. Джоґаник ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – 292 с. : табл.
 
Дев’ятнадцятий випуск наукового збірника «Studia Slovakistica» присвячено актуальним питанням славістики та словакістики – граматики, лексикології, словотвору, етимології, ономастики, перекладу, літературним взаєминам.
Для філологів-славістів-наукових працівників, викладачів, перекладачів, аспірантів та студентів.
К 66.5
М 58
Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 28-29 трав. 2013 р., м. Ужгород, Закарпат. обл., Україна / Закарпат. облдержадмін., Від. національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., Ужгород. нац. ун-т, Центр культур нац. меншин Закарпаття ; відп. за вип. С. Ігнатович. – Ужгород : Ліра, 2013. – 416 с. : іл., рис., табл.
 
У збірнику представлено матеріали доповідей, виступів та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції; «Міжетична та міжконфесійна толерантність як чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття», яка відбулася 28-29 травня 2013 року у м. Ужгород, Україна. Зроблено аналіз тенденцій і подальших перспектив розвитку етнонаціональних та міжконфесійних процесів у контексті реалізації чинних нормативно-правових актів України, які регулюють міжнаціональні та державно-церковні відносини.
К 63.5
Г97
Гуцули, бойки, лемки – традиція і сучасність : матеріали наук. конф. Станіслав Вінценз – в бік діалогу : вибрані листи і фотографії / ред. Ю. Чонстка-Клапита ; пер.: А. Важеха, Ю. Боґуцька, Д. Камінська. – Краків : Центральний Осередок Гірського Туризму  ПТТК, 2008. – 192 с. : іл.
 
Книга складається з двох частин. Перша містить результут міжнародної конференції «Гуцули, бойки, лемки – традиція та сучасність» і представляє культуру трьох етнографічних груп; друга є присвячена Станіславу Вінцензу і його відносинам з гуцулами. Вона містить в собі листування між гуцулами та Вінцензами, які у той час вже перебували на еміграції, а також вибір архівних фотографій з виставки «Станіслав Вінценз –в бік діалогу».
К 85.12
Т 65
Традиції Срібної Землі : [альбом] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. осередок Нац. спілки майстрів нар. мистецтва України ; уклад. Л. Губаль ; вступ. ст. П. М. Ходанич ; передм. Ю. Ф. Глеба. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 60 с. : кольор. іл.
 
В альбомі представлено роботи митців Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
К 63.5
О-48
Ой роде наш красний...: обрядово-звичаєві традиції Закарпаття / Від. національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., Центр культур нац. меншин Закарпаття ; відп. за вип. С. Ігнатович ; передм. Ю. С. Чорі. – Ужгород : Ліра, 2013. – 212 с. : іл.
 
У виданні описані основні обрядово-звичаэві традиції багатонаціонального Закарпаття. Узагальнені найблільш поширені світські звичаєві та церковно-релігійні традиції, а також звичаї, обряди, що пов’язані з найголоовнішими віхами життя людини і періодами річного етнографічного циклу. У збірнику «Ой роде наш красний…» використано матеріали творчих досліджень Юрія Чоріпро обрядово-звичаєві традиції краю, опубліковані ним у книгах «Звичаї рідного села» (Ужгород, 1993), «Від роду до роду» (Ужгород, 2001). Видання розраховане на повсякденне використання у роботі з громадськими організаціями національно-культурних товариств, педагогами недільних шкіл та керівниками гурткової роботи, самодіяльними художніми колективами національних меншин краю. Книга також може бути корисною для працівників навчально-виховних та культурно-мистецьких закладів, а також для всіх, хто цікавиться обрядово-звичаєвими традиціями Закарпаття.
745(477.87)
Р 37
Ремесла та промисли Закарпаття: путівник / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ "Закарпат. музей нар. архіт. та побуту" Закарпат. облради ; уклад. М. І. Мегела, уклад., передм. Т. Я. Сологуб-Коцан, іл. Р. І. Пилип. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2019. – 36 с. : кольор. іл.
 
Які ремесла та промисли побутували в давнину на Закарпатті? Хто такий гончар, тесляр, бондар, кушнір, швець, ткаля та ліжникарка? Про все це діти дізнаються, прочитавши путівник музеєм «Ремесла та промисли Закарпаття». Путівник стане в нагоді допитливим школярам та їх батькам, буде добрим помічником при відвідуванні музею та познайомить юних відвідувачів з основними заняттями наших предків, завдяки яким вони отримували найголовніші предмети побуту – одяг, взуття, тканину, керамічний та дерев’яний посуд, кошики з лози тощо. Видання розраховане на дітей, батьків, педагогів, а також всіх, хто цікавиться народною культурою та прагне зробити візит до музею захоплюючим і пізнавальним.
908(477.87)
М 14
Майстерність, що успадковується поколіннями: традиції Закарпаття : каталог = Craftsmanship inherited by generations : traditions of Transcarpathia / КЗ "Обл. орг.-метод. центр культури" Закарпат. облради ; керівник проекту, відп. за вип. Г. В. Дрогальчук, пер. англ. Н. Хомяк. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2019. – 36 с. : фот. кольор.
 
Закарпаття – край, що вражає. Багатою історією, неймовірною природою, мальовничими горами, цілющими водами, гостинністю місцевих мешканців та самобутньою культурою. Тут є де відпочити, що подивитися і пізнати. Місцевий колорит поєднує в собі різні культури та традиції: музику, що надихає, старовинні, іноді, містичні, обряди, самобутні ремесла, принади місцевої кухні, які передаються із покоління в покоління. Все це – своєрідні пазли, що відтворюють унікальну карту Срібної землі. Цьогоріч нашим закладом за підтримки Українського культурного фонду розпочато роботу над реалізацією проєкту «Онлайн ХАБ для нематеріальної культурної спадщини Закарпаття». Це лише частина кропіткої праці, спрямованої на збереження та популяризацію традиційної культури регіону, створення його туристичної привабливості.
На сторінках цього каталогу, зокрема, ми щедро ділимося описами та світлинами різноманітних культурних практик, котрі і досі побутують у різних куточках Закарпаття та дивують своїми прадавніми витоками Пориньмо разом у чудову мандрівку унікальним краєм, де ознайомимося з найцікавішими елементами нашої нематеріальної культурної спадщини!

***
Бедзір, Василь. Друзі–словаки краще пізнали Україну / В. Бедзір // Урядовий кур'єр. – 2019. – 7 трав. (№ 85). – С. 3.
Бедзір, Василь. Роми мають талант до малярства / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2019. – 19 верес. (№ 179). – С. 8.
Бедзір, Василь. Як етнічні угорці на Закарпатті українську вивчають : дистанційне навчання. "Урядовий кур`єр" побував у школі у Берегівському районі, де викладають угорською мовою / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2020. – 6 черв. (№ 107). – С. 3.
Бойчук, Василь. Єднання сердець, єднання культур... : [засід. "круглого столу" у рамках святкув. Дня Європи та Дня міста Рахова] / В. Бойчук // Гамор, Ф. Україна-Румунія: мости народної дипломатії : нотатки з нагоди 20–річчя участі Союзу українців Румунії та Карпат. біосфер. заповідника в процесі розвитку укр.-румун. транскордон. співпраці на Мараморощині / Ф. Гамор. – Л. : Растр – 7, 2018. – С. 87-89.
Борисенко, Валентина. Етнографічні особливості культури пограниччя українців та угорців Закарпаття / В. Борисенко // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 1. – С. 9-15.
Гамор, Федір. Презентовано проектну ідею щодо створення в українському місті Рахів та румунській прикордонній комуні Бистра молодіжних центрів розвитку етнічної гуцульської культури та сталого туризму: [про Міжнар. наук. конф. "Укр. феномен Гуцульщини: нац. та європ. контексти"] / Ф. Гамор // Гамор, Ф. Україна-Румунія: мости народної дипломатії : нотатки з нагоди 20-річчя участі Союзу українців Румунії та Карпат. біосфер. заповідника в процесі розвитку укр.-румун. транскордон. співпраці на Мараморощині / Ф. Гамор. – Л. : Растр – 7, 2018. – С. 119-121.
Грігаш М. Взаємозбагачення національно-культурних традицій багатонаціонального краю (з досвіду роботи бібліотек Закарпаття) / М. Грігаш // Бібліотечна планета. – 2020. – № 2. – С. 12-17.
Кожем’як, В. Україна-Словаччина: особливості стратегічного партнерства : [в т. ч. про пункти перетину кордону з СР в Закарпат. обл.] // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали 5 наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів та теми забезпечення прав національних меншин", м. Ужгород, 25 верес. 2020 р. – Ужгород : РІК-У, 2020. – С. 168-178.
Копинець, Юрій. В Ужгороді пройшов Фестиваль національних культур : [фестиваль "Україна поліетнічна та полірелігійна: приклад Закарпаття"] / Ю. Копинець // Карпат. об’єктив. – 2019. – 19 груд. – С. 2 : фот.
Малець, Олександр. Етнокультурні процеси на Закарпатті в період утвердження тоталітарного режиму в перші роки визволення (жовтень 1944 – почвток 50–х рр. ХХ ст. / О. Малець // Вісник Закарпатського художнього інституту. – Ужгород : Закарпат. худож. ін-т, 2014. – Вип. 5. – С. 177-181.
Панкевич, Олег. Концепт мультикультуралізму крізь призму проблеми забезпечення прав національних меншин / О. Панкевич // Право України. – 2019. – № 11. – С. 128-143
Поляк, Сільвія. Пам’ятки народної культури румунів Закарпаття у колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту / С. Поляк // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту : Вип. 4. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – С. 49-56 : фот
Про національну символіку нацменшин та прапори іноземних держав на Закарпатті // Срібна Земля. – 2017. – 30 листоп. – С. 3 : фот.
Рендюк, Теофіл. Українці Румунії: етнокультурна історія і сучасний стан : [в т. ч. і про Закарпаття] / Т. Рендюк // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 4. – С. 5-15.
 

Інтернет-ресурси:

 
Підготувала Юлія Соломонюк.

 


Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день