Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

З особистої колекції Федора Потушняка

2022-04-06
26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка. Згодом, у травні 2013 р. на фасаді будівлі бібліотеки було встановлено меморіальну дошку Федору Потушняку (автор Б. Корж).
 
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка. Презентована колекція стала частиною золотого фонду нашої бібліотеки за сприяння та підтримки Фонду Андрія Півня, який передав ці унікальні видання книгозбірні з метою збереження значної літературної спадщини письменника, що становить вагому культурну цінність не тільки для України та Закарпаття зокрема, а ще є і книжковою родзинкою загальноєвропейського рівня.
 
Особиста книжкова колекція Ф. Потушняка складається з видань, що представляють різні галузі знань. Перша частина з циклу виставок ознайомить вас із найяскравішими науковими екземплярами цієї колекції.
 
94(3)
Б 56
Бецольд, Карл. Ассирия и Вавилония / К. Бецольд ; пер. со 2-го доп. нем. изд. Г. Г. Генкель. – СПб. : Брокгауз-Ефрон, 1904. – 144 с. : ил., табл.
 
Книга описує історію існуванн Асирії та Вавілонії. Зміст включає в себе початок вавілонської та асірійської імперії, розкопки та дослідницькі дані, релігію, мистецтво, письмо, легенди та міфи асірійскої та вавілонської держав, астрономію та астрологію, а також пеолітику.
Запропоноване видання може зацікавити різних науковців, у тому числі істориків.
56
Б 88
Броили, Фердинанд. Палеозоология : (систематика) : с 118 рис. / Ф. Броили ; авториз. пер. с послед. нем. изд. И. Бронштейн. – Берлин ; Рига : Наука и Жизнь, [1923]. – 118 с. : рис. – (Библиотека Гешен)
 
Автор книги "Палеозоологія" Ф. Броілі описує існуючих у давні часи тварин, опираючись не тільки на їх закам’янілості, а й наводить паралелі із існуючими в наші часи видами. Описуються такі види, як наприклад: голкошкірі, хробаки, молюски, м’якотілі та ін.
Це видання робить цінним наявність в нім великої кількості ілюстрацій.
159.9
Д 42
Джеймс, Уильям. Психология / У. Джеймс ; пер. с соч. : "Psychology by William James, professor of psychology in Harvard University" И. И. Лапшин. –  6-е рус. изд. – СПб. : Изданіе К. Л. Риккера, 1911 (Тип. Кюгельген, Глич и Ко).  446 с. : ил. 
 
Дана книга є скороченням великої праці У. Джеймса "Основанія Психологіи". Коли вона йшла на друк, автор мав на меті видати підручник з психології придатний для класного використання. Зміст складається із загального пояснення про психологію, з історії її виникнення, пояснюється робота органів почуттів та мозку і т. д. Інформацію подано у спрощеній формі, адже вона націлена на молоду авдиторію.
94(3)
Д 73
Древний мир на юге России : изборник источников : с шестью цветными таблицами и 59 рисунками в тексте / под ред. : Б. А. Тураев, П. А. Бороздина, Н. Фармаковский. – М. : Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1918. – 102 с. : ил. 
 
Книга "Древний мир на юге России" є другим випуском серії збірників з культурної історії Сходу, Греції та Риму. 
В даному збірнику підібрані та описані пам’ятки як письмові, так і образотворчого мистецтва, котрі характеризують Греко-Римську культуру на півдні Росії.
39(477)
М 34
Матеріали до української етнології : Т. 15 / Етногр. коміс. Наук. т-ва ім. Шевченка у Львові ; вступ. ст. В. Гнатюк. – Львів : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912 (З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). – 202 с. 
 
У виданні зібрані матеріали про найдавніші часи культурного життя українського народу. Опираючись на «Народний Календар» А. Онищука та В. Доманицького та на статті Онищука, книга розповідає нам про звичаї, вірування та побут українців. Також описана культура недавнього, (на момент видачі книги), минулого.
16
М 60
Милль, Джон Стюарт. Система логики : сочинение Джона Стюарта Милля с пятого, дополненного Лондонского издания. Т. 1 / Д. С. Милль ; пер., под ред., примеч. П. Л. Лавров, пер., под ред., примеч. Ф. Резенер. –  С 5-го, доп. лондонскаго изд. – СПб : Издание книгопродавца и типографа М. О. Вольфа, 1865.  566 с. 
 
Джон Стюарт Мілль (1806-1873) – англійський філософ та економіст, член британського парламенту.
"Система логіки" - класичний твір філософії раціоналізму. У ньому автор розкритикував ті філософські напрями, згідно з якими знання і поведінка виходять з вроджених ідей і «морального почуття», тобто кантіанську метафізику. Навпаки, доводив він, знання має своїм джерелом досвід, поєднаний із здатністю до асоціації ідей; моральні науки, як і науки фізичні, керуються принципом причинності. Книга містить безліч надзвичайно тонких і ґрунтовних зауважень з методології наук. Автор зумів зробити цікавими сухі та нудні, на перший погляд, проблеми. Вивчення цієї праці і в наш час надзвичайно корисне як школа мислення.
574
Н 73
Новиков, Михаил Михайлович. Невидимые друзья и враги животного организма / М. М. Новиков, Б. А. Шкафф. – Прага : Пламя, 1924. – 118 с. : ил. – (Современное естествознание и техника ; № 1)
 
Запропонована книга розкриває тему паразитування й симбіозу у тваринному світі, а також як це може вплинути і на людей. Підкреслено те, що вивчення поняття паразитування та симбіозу важливе не тільки у сфері мікробіологі, а також у соціології, щоб пояснити спосіб життя деяких соціальних груп або окремих людей, і медицині, для визначення хвороб у людей.
Розрахована на біологів, мікробіологів та медиків.
 
51
П 88
Пуанкаре, Анри. Наука и гипотеза / А. Пуанкаре ; пер. со 2-го, испр. фр. изд. А. В. Чернявский ; под ред. А. Г. Генкель. – СПб. : Типографія Спб. акц. общ. "Слово", 1906. – 240 с. – (Популярно-научная библіотека)
 
А. Пуанкаре, член Академії наук, професор Фізико-математичного факультету Паризького університету.
Автор книги у науково-популярній формі пояснює читачу закономірності сприйняття навколишнього життя через призму фізики та математики. 
Питання, на які звичайна людина не здатна відповісти собі сама, піднімаються в тексті цього видання. Та варто зазначити, що автор не вирішує питання, а тільки наводить та пояснює можливі варіанти іх вирішення.
 
94(32)
Р 14
Рагозина, Зинаида Алексеевна. Краткая всемирная история / З. А. Рагозина. – 2-е изд. – СПб : Издание Т-ва А. Ф. Маркса, 1903. – Загл. на тит. листе : Краткая всемірная исторія Вып. 2 :  Древнейший Египет. – 1903. – 128 с. : ил., карты
 
Видання лаконічно розгортає історію Стародавнього Єгипту. Зміст складається із шести розділів, у яких описується Долина Нілу, стародавнє царство за часів царя Мена, стародавній політичний стрій, династії, архітектуру, державність, релігію, письмо, мистецтво, часи Середнього Царства та Гиксів (царів-пастухів).
Не зважаючи на вік книги, текст у ній супроводжується великою кількістю ілюстративних матеріалів, що робить її цінною.
Матеріали у даній книзі вважаються застарілими, але її можна використовувати у дослідженнях розвитку вивчення історії Стародавнього Єгипту та наукових роботах різних категорій.
 
91(100)
Р 83
Рудницький, Степан Львович. Історія землезнання / С. Л. Рудницький. – К. ; Прага : Дзвін ; Прага [Друк. "Політика"], 1925 – . – (Наукова бібліотека "Дзвону" ; Ч. 1)
Ч. 1 : Старі віки / переднє слово С. Л. Рудницький. – 1925. – 138 с. 
 
У 1920-ті роки в Україні не було літератури про її землі. Загалом доступною тоді літературою була іноземна, що вкрай ускладнювало навчання студентів. Про це пише сам автор: «Український студент географії мусить і надалі шукати знання у чужих мовою і духом підручниках. Це шукання при загально поширенім незнанні чужих мов серед нашої молоді є дуже проблематичне.» Саме це сприяло видачі ряду науково-популярних книжечок з области землезнання. Вони є невеликі форматом та вміщують стислу, але все ж таки цінну інформацію.
Перша частина, власне, дане видання, із того ряду лаконічно описує землезнання у стародавні віки. Автор також дає посилання на джерела на які він опирався, щоб читач по можливості міг ними скористатися для ширшого розуміння тем.  
 
316
С 71
Спенсер, Герберт. Основания социологии Герберта Спенсера / Г. Спенсер. – СПб. : Издание И. И. Билибина, 1876 - 1877
Т. 1 : Основания социологии, Ч. 1 : Данные социологии ;  Т. 2 : Основания социологии : в прибавлении помещены критические заметки Эд. Б. Тайлора по вопросу об анемизме и ответы на них Г. Спенсера ; Ч. 2 : Индукции социологии ; Ч. 3 : Домашние отношения. – 1876-1877. – 900 с.
 
Дана книга є продовженням великої праці Г. Спенсера "Система Синтетичної Філософії", яку він почав у 1850-х роках. Книга поділена на 2 томи, кожен з яких поділений на частини. У двох томах укладено підбір фактів, що стосуються розумової, моральної, економічної, політичної, естетичної та ін. сторін життя різних народів. Підбір цих фактів слугував джерелом вивчення соціологічних питань науковцями у кінці ХІХ на початку ХХ ст. 
Перший том – перші дві частини у яких описані фактори, ідеї утворення соціології та її розвиток. Оригінальний зміст першого тому був відредагований видавництвом, а саме було випущено декілька речень і цілий параграф. Перший том – одна велика частина у якій описані фактори, ідеї утворення соціології та її розвиток.
 
316
С 71
Спенсер, Герберт. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, исправленные по последним английским изданиям / Г. Спенсер ; Т-во И. Д. Сытина, Отд. Н. А. Рубакина. – СПб. : Типография А. Пороховщикова, 1897-1904
Т. 2 : Основания социологии, Ч. 3 : Домашние отношения ; Ч. 4 : Обрядовые учреждения ; Ч. 5 : Политические учреждения ; Ч. 7 : Общественные профессии ; Ч. 8 : Промышленные учреждения. – 1898. – 708 с. 
 
Дане видання – це другий том праці "Основания социологии" Г. Спенсера. Автор продовжує описувати різні причини, котрі сприяли  утворенню поняття соціології. Розглядаються домашні відносини, обрядові, політичні, промислові установи та громадські професії.
Двутомник несе велику матеріальну та інформаційну цінність, що дає можливість вивчити історію дослідження соціології та використовувати його у різних наукових роботах.  
 
572
Ф 89
Фрицци, Ернст. Антропология : с 39 рис. / Е. Фрицци ; авториз. пер. с последнего нем. изд. А. С. Розенталь. – Берлин ; Рига : Наука и Жизнь, 1922. – 122 с. : рис., табл. – (Русское издание "Библиотеки Гешен")
 
Автором цієї книжки розписано історію антропології як науки, іі тлумачення, наведено антропологічні методи, що таке самотологія та краніологія, пояснюється статеві відмінності тіла, а також загально розповідається про кримінальну та соціальну антропологію.
Стисло подана текстова інформація супроводжується ілюстраціями. У часи видачі, книга слугувала навчальним джерелом для студентів вищої школи, а сьогодні може використовуватися у науково-дослідницьких роботах.
 
30
Ш 24
Шаповал, Микита Юхимович. Система суспільних наук і соціографія (народознавство) / М. Ю. Шаповал ; Укр. соціол. ін-т в Празі. – Відбитка зі збірника "Народознавство". – Прага : Державна друк. в Празі, 1932. – 226 с.
 
Автор даної книги старався вмістити як умога більше даних з области суспільних наук та соціографії. Починається зміст тлумаченням поняття суспільних наук, їхніми видами та системами, закінчується будовою соціології. На привеликий жаль, у видання не вмістилася та кількість інформації, яку планував надрукувати автор. Справа в тім, що джерела було зібрано, матеріал оброблено, але до кінця не складено через смерть М. Ю. Шаповала. Видавництву довелося видавати книгу вже в такому виді, в якому вона зосталася. Та не зважаючи на те, книга все ж таки принесла свою користь у світ.
52
Ю 11
Ю. Н. К. (написалъ Ю. Николаевичъ К.). Комета Галлея : пôсля Льва Корасевича / Ю. Н. К. – Коломыя : Черенками и накладомъ М. Бѣлоуса, 1910. – 30 с. 
 
В книзі подано загальне розуміння космосу, сонячної системи та комет. Особливу увагу приділено саме Кометі Галлея. 
Документ є змістовно невеликим, а інформацію, яка в ній подана можна вважати абсолютно застарілою. Та її використання можна вважати актуальним тільки у науково-дослідницьких роботах у сфері астрології. 
 
392(497.7=163.41)
Я 85
Ястребов, Иван Степанович. Обычаи и песни турецких сербов / И. С. Ястребов. –  2-е изд., дополненное их прозою. – СПб. : Типография В. С. Балашева, 1889. – 628 с. 
 
У книзі "Обычаи и песни турецких сербов" И. С. Ястребовим були зібрані тексти пісень та листи турецьких сербів, подані  оригінальною мовою. В збірнику автор пояснює значення слів та думок що несуть тексти цього народу, описані звичаї та вірування. 

 


Новини

2022-09-30

Пропонуємо вашій увазі відео, в якому розповідаємо як наша бібліотека прожила цей рік.

2022-09-28
1 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день музики. Запрошуємо на мистецько-патріотичний вечір «Музика у задоволення», який відбудеться 5 жовтня. Початок о 18:00. Вхід вільний.
2022-09-27

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2022-09-21

Пропонуємо вашій увазі нову віртуальну виставку "Новий час - нові книги" (лідери читацьких уподобань від Українського інституту книги).

2022-09-21

Днями виповнюється  150 років від дня народження всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Голос, що полонив увесь світ", яка присвячена життю і творчості цієї непересічної особистості.