Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Мінеральні води Закарпаття

2013-02-12

 

К 26.3
Б 12
Бабинец, А. Е. Минеральные и термальные воды Советских Карпат / Андрей Евтихиевич Бабинец, Владимир Иванович Марус, Игорь Михайлович Койнов. – К. : Наукова  думка, 1978. – 160 с.

 У монографії висвітлені закономірності поширення і умови формування мінеральних і термальних вод Радянських Карпат, провідна характеристика основних горизонтів і родовищ, дані рекомендації по використанні бальнеологічних ресурсів з метою розширення санаторно-курортної бази республіки.    Представляє інтерес для гідрогеологов, геохіміків і фахівців в області курортології.

 

К 53.54
Б 21
Бальнеологічні курорти та мінеральні води країн Карпатського регіону (Україна – Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області; Румунія, Словаччина, Польща, Чеська Республіка, Угорщина): довідник 2001 / Наук.-практ. об-ня "Реабілітація" МОЗ Україна ; уклад.: І. С. Лемко ; Л. П. Киртич [та ін.]. – Ужгород, 2001. – 80 с. : карти, табл.

В довіднику вміщені матеріали, які дають саму необхідну коротку інформацію для узагальненого підходу до оцінки лікувальних природних ресурсів всього регіону Карпат, характеризують як гідромінеральні ресурси – розподіл на основні групи за хімічним складом мінеральних вод, так і основні курорти, де вони використовуються.


 

К 28.326.73
Б 61
Билак, С. П. Минеральные воды Закарпатья (химический состав, пути формирования, перспективы использования) / Слава Петровна Билак ; под ред. В. В. Колодия. – Львов : Вища школа, 1986. – 168 с.

У монографії розглянуті умови формування, хімічний склад і можливості вживання в бальнеології і народному господарстві мінеральних вод Закарпаття. Представляє інтерес для наукових і практичних працівників в області гідрогеохімії, бальнеології, сільського господарства, охорони природи, а також викладачів і студентів геологічних і медичних факультетів вузів.

 

К 53.5
Д 71
Доцин, І. В. Пийте, люди, на здоровя "Поляну Купіль"!: розповідь-інтервю / Іван Васильович Доцин, Борис Миколайович Марусанич. – Київ : Водограй, 1996. – 160 с. : фото.

Це видання розповідає про гастроентерологічний санаторій, розташований в однойменному селищі на Закарпатті, зокрема, про чудодійні лікувальні властивості унікальної мінеральної води «Поляна Купіль». Води, яка вимиває з людського організму шлаки, токсини, нітрати, пестициди, камені, пісок та ще чимало інших шкідливих речовин, поміж яких зустрічаються й ізотопи радіоактивних металів.
Книга розрахована передовсім на ліквідаторів і потерпілих від планетарної катастрофи, для тих, хто й нині мешкає та працює на радіаційно-забрудненій території, а також для всіх, хто серйозно занепокоєний підупалим станом здоров’я.

К 53.549.9
К 61
Колочава: лікувально-столова мінеральна вода. – Ужгород : Закарпаття. – Буклет.

В брошурці вміщена інформація про родовище мінеральної води «Колочави», її хімічний склад, характеристику, лікувальні властивості води.

 

К 53.5
З-13
Завадяк, М. І. Курорт Поляна – оазис здоровя: санаторії "Сонячне Закарпаття" та "Поляна" / Михайло Іванович Завадяк, Борис Миколайович Марусанич, Іван Іванович Немеш. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2004. – 124 с. : фото.

У книзі провідних курортологів Закарпаття розповідається про відомий в Україні і за її межами курорт Поляна, його багату різноманітну цілющу природу, основний лікувальний фактор – еталонну мінеральну воду «Поляну Квасову», про її повний аналог «Поляну купель», про інші лікувальні фактори, діагностичні можливості санаторіїв «Сонячне Закарпаття» і «Поляна» та ефективність бальнеотерапії.

К 53.5
К 78
Кращі мінеральні води Закарпаття: святі криниці : путівник / уклад. Л. Киртич, М. Гайсак, Б. Фекийшгазі, І. Ревтій ; за ред. І. Лемко, М. Петровці. – Ужгород : Ліра, 2002. – 79 с.

Даний путівник знайомить нас з найбільш відомими мінеральними водами Закарпаття, історією їх використання, розливу, лікувальним властивостям.

К 26.3
Л 56
Ликович, А. В. Целебные минеральные воды Закарпатья : [путеводитель] / Александр Васильевич Ликович. – Ужгород : Карпати, 1967. – 29 с.

Даний путівник відкриває для нас родовища мінеральних вод Свалявщини, їх характеристику, використання в лікуванні різних захворювань, правильне зберігання мінеральної води та багато цікавого.
 

К 26.3
М 56
Мещенко В. Минеральные источники Закарпатья / В. Мещенко ; под. ред. М. С. Туркельтауба. – Ужгород : Закарпатское областное издательство, 1956. – 59 с.

У даному виданні йде мова про відомі вже мінеральні джерела, їх склад, особливості, вживання їх як лікувальних засобів, а також про майбутній розвиток Закарпаття, як здравниці України.

К 53.5
М 61
Мінеральні води Закарпаття : питне лікувал. використ. / за ред. М. В. Лободи, Л. П. Киртич. – Ужгород : ІВА, – 1997. – 174 с.

У книзі зібрані дані про лікувальні властивості мінеральних вод Закарпаття, основні принципи їх питного лікувального використання за матеріалами власних досліджень з урахуванням історичного досвіду лікувального використання мінеральних вод Закарпаття, дослідження лікарів санаторіїв, науковців Ужгородського держуніверситету, Українського НДІ курортології та інших заходів і досягнень сучасної курортології.
Книга призначена для лікарів-курортологів та лікарів інших спеціальностей.

К 91.9:26.2
М 61
Мінеральні води та курорти Закарпаття : бібліографія / Наук.-практ. об-ня "Реабілітація" МОЗ України Закарпат. представництво ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" Закарпат. група Всеукр. асоц. фізіотерапевтів та курортологів ( ВАФК), члена FITEC ; укладачі: Г. А. Вощепинець [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2003. – 212 с.

В даному довіднику вміщена коротка бібліографія наукових публікацій, докторських та кандидатських дисертацій по мінеральних водах Закарпаття.
При укладанні довідника використані фонди бібліотеки Ужгородського філіалу Одеського НДІ курортології, науково-практичного об’єднання "Реабілітація" МОЗ України, УжНУ та приватних архівів. Хронологічні рамки бібліографічного покажчика – 1843-2002 рр.


 

 

К 65.6-04
П 14
Паламарчук, М. М. Мінеральні ресурси і структура районого промислового комплексу / Максим Мартинович Паламарчук, Інга Олександрівна Горленко ; Академія наук Української РСР ; Рада по вивчен. продуктив. сил Укр. РСР ; Сектор географії. – К. : Наукова думка, 1972. – 215 с.

У книзі визначають суть, фактори формування й основні напрями структурного аналізу районних промислових комплексів. Досліджується вплив мінерально-сировинних ресурсів на галузеву, функціональну і територіальну структуру промислового комплексу економічного району. У науковий оборот вперше вводиться ряд положень і понять, деякі з них мають дискусійний характер.
Розрахована на науковців, працівників планових органів, викладачів і студентів географічних, геологічних та економічних факультетів.

 

 

К 26.3
П 30
Петровці, М. М. Корисні копалини Закарпаття / Михайло Михайлович Петровці ; Упр. з питань економіки і власності Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Патент, 2001.– 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 222.

В книзі представлені матеріали про основні корисні копалини Закарпаття та їх використання в розрізі районів. Висвітлено особливості рентних відносин при експлуатації родовищ мінеральних вод та дії наукових принципів природокористування щодо родовищ корисних копалин.
Для наукових працівників, спеціалістів з питань природокористування та студентів.

 

К 53.5
С 18
Санаторій "Поляна". – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – Буклет : кольор. іл.

В брошурці вміщена інформація про родовище мінеральної води, його місце знаходження, лікувальні властивості та перелік готельно-ресторанних комплексів для гарного відпочинку.

 

К 53.54
Ц 60
Цілющі джерела = The healing springs. Вип. 1 / Упоряд., ред. та перекл. Л. Алексеєнко ; передм. П. П. Добра. – Ужгород : Патент, 2002. – 16 с. : кольор. іл. – (Санаторії Закарпаття).

   Це видання відкриває серію видань про кращі санаторії нашого краю. Його мета – ознайомити широкий загал з можливостями курортно-санаторного лікування цілющими мінеральними джерелами.

 

 

Періодика:

Андрійчук, І. Лужанське родовище мінводи накаже довго жити? З ініціативи голови Солочина : [охорона родовищ мінер. вод на Свалявщині] / Ірина Андрійчук // Старий Замок. Паланок. – 2006. – 14-20 верес. – С. 20.
Богданов, О. Мінеральні джерела Закарпаття вражають розмаїттям смаків / Олександр Богданов // Закарпатська правда. – 2009. – 13-19
черв. –  С. 12. : фото. кольор.
Бунда, Н. "Сила життя – у джерелах Карпат" : [про одноймен. фест. мінер. води, що проходив на Свалявщині] / Наталія Бунда // Фест. – 2010. – 8-14 лип. –  С. 3. : фото ; Вісник Хустщини. – 2010. – 13 лип. –  С. 1.
Ганинець, П. Нас може покинути мінеральна вода : [розмова з голов. лікарем санаторію "Квітка Полонини" про охорону родовища мінер. води "Лужанська"/ вів П. Русин] / Павло Ганинець // Новини Закарпаття. – 2012. – 1 груд. –  С. 8.
Гештень, Г. Із джерел животворної сили : [про джерела і свердловини мінерал. води в Сваляв. р-ні] / Ганна Гештень // Вісті Свалявщини. – 2012. – 14 лип. – С. 2. : фото.
Гончар, Д. Мінеральна вода як символ життя. Завдяки цьому напою на Закарпатті виживає цілий район : [про фест. мінер. води "Сила життя – у джерелах Карпат"] / Дмитро Гончар // Закарпатська правда. – 2010. – 10-16 лип. – С. 6. : фото.
Гурницька, Е. Екзотична закарпатська мінералка! : на святі мінер. води дехто відкрив для себе цей напій вперше! : [фест. мінер. води "Сила життя – у джерелах Карпат" у Сваляв. р-ні] / Евеліна Гурницька // РІО. – 2012. – 28 лип. – С. 19.
Кіян, О.  Гарячою мінеральною водою лікують душу й тіло. Берегівська лікувальна купальня – справжнє диво природи / О. Кіян // Будьмо здорові. – 2010. – № 4. – С. 16. : фото.
Коробко, О. В пошуках цілющої води : [про мінер. джерела Закарпаття] / Олександр Коробко // Неділя. – 2010. – 26 черв. - 2 лип. –  С. 6б. : фото.
Літераті, Т. Бульбашкові ліки : закарпат. "мінералка" може уберегти від усіх хвороб / Тетяна Літераті // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 19-25 лип. – С. 7.
Літераті, Т. Пийте водицю квасненьку – будете здоровенькі : [вода з мінер. джерел м. Ужгорода] / Тетяна Літераті // Ужгород. – 2009. – 30 квіт. – С. 5.
Лужанське родовище мінеральних вод – під загрозою знищення // Репортаж. – 2006. – 21 верес. – C. 5.
Маршрутом "Мінеральні води" : [мережа маршрутів "Туристичний шлях "Мінеральні води краю"] // Демократична Україна. – 2009. – 6 берез. –  С. 19.
Мінеральні води Закарпаття – життєдайні джерела природи // Діловий вісник. – 2001. – № 4-7. –  С. 4-5.
Мінеральні води Ужгорода // Вся Закарпатська правда. – 2010. – 21 трав. –  С. 13.
Мориляк, В. ВАТ "Свалявські мінеральні води" нарощує потужність : [інтерв’ю з головою правл. ВАТа / вів Б. Іванчов] / Василь Мориляк // Вісті Свалявщини. – 2009. – 11 лип. –  С. 2. : фото.  
На Закарпатті знайшли ще одне лікувальне джерело : [мінер. вода в с. Імстичово, що на Іршавщині] // День. – 2009. – 24 берез. – С. 6.
Одольська, Р. "Плосківська" – натуральна негазована мінеральна вода Закарпаття : [про п-во ТОВ "Плосківький завод мінеральних вод" в с. Плоске Сваляв. р-ну] / Ружена Одольська // Світ Карпат.– 2007. – № 11 (спецвип.). – С. 42. : фото. кольор.
Русин, С. Чи не висохнуть наші мінеральні джерела? На жаль, маємо серйозні підстави для занепокоєння / Сніжана Русин  // Новини Закарпаття. – 2008. – 2 серп. –  С. 7.
Русин, С. Шаянські мінеральні води зроблять людей здоровими та щасливими : [про санаторій "Шаян" на Хустщині] / Сніжана Русин // Новини Закарпаття. – 2012. – 22 груд. –  С. 20.
Сарміна, І. Миш’яковиста вода повертає здоров’я і зміцнює організм : [про унікал. мінер. воду на території санаторію "Гірська Тиса" в Закарпат. обл.] / Інесса Сарміна // Газета по-українськи. – 2011. – 11 лют. –  С. 17. : фото.
Сквасні джерела Ужка : мешканці с. Ужок, що у Великоберезнян. р-ні, живуть над родовищами лікув. мінер. води // Поради. – 2012. – 20 жовт. - 1 лист. –  С. 2. : фото.
Швець, І. Вода "Шаянська" – дарунок щедрої природи / Ігор Швець // Вісник податкової служби України. – 2007. – № 36 (верес.). – С. 76-77.
Закарпатська "Лужанська-7" знову виборола престижні нагороди // РІО. – 2006. – 18 листоп. –  С. 5.

 


Корисні посилання:


http://transatlas.com.ua/index.php?what=zakarp&dodik=25

http://www.shmv.com.ua/
 
http://www.tort.com.ua/index.php?id=457

http://www.agio.com.ua/poslugi/ekskursjna-sluzhba/foreleve-gospodarstvo.html

http://transcarpathia.ukrgold.net/ukr/enterprises/6786/14188/page/17882/


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день