Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

“Карпатська Україна: відродження і страта”

2014-02-13
до 75-річчя від дня проголошення Карпатської України (1939)

 

 

 

 

 

“І все ж перед Богом схиляю я коліна
за те, що Вкраїна Карпатська була,
що є на планеті Карпатська Вкраїна, -
любім її, браття, вона ще мала.
Любім не за гроші й за сині волошки,
А просто за те, що вона у нас є…
Стоїть наодинці із Богом Волошин,
І Бог до Вкраїни обличчям стає”…

     Петро Скунць “Карпатська Вкраїна”

 

15 березня 2014 року виповниться 75 років від дня проголошення Карпатської України. Незважаючи на короткочасне існування Карпатської України, ця подія мала велике історичне значення не лише у житті закарпатських українців, а й усього українського народу.

Віртуальна виставка, приурочена річниці величі і трагедії Карпатської України.

Про Карпатську Україну, про людей, що активно впливали на перебіг подій, про тих, хто віддав життя за волю рідного краю, пропонуємо ознайомитись  з матеріалами попередньої віртуальної виставки "Карпатська Україна - шлях до державності"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Закарпатської обласної ради
28.02.2014 м. Ужгород  №7/01-48  
 
Про заходи із відзначення в області 75-річчя проголошення Карпатської України
 
Відповідно до статті  55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання рішення обласної ради від 26 лютого 2014 року №932 «Про відзначення в області 75-річчя проголошення Карпатської України»:
1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення заходів із відзначення в області 75-річчя проголошення Карпатської України згідно з додатком 1.
2. Затвердити план заходів із відзначення 75-річчя подій, пов’язаних з проголошенням Карпатської України (додається).
3. Виконавчому апарату обласної ради, постійним комісіям обласної ради з питань бюджету та з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики спільно з департаментами, управліннями органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування області забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах відповідних бюджетних призначень.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови  обласної ради  Сербайла А. А.
 
 Голова  ради                      І. Балога
 
К 63.312.1
К26
Карпатська Україна : документи і матеріали : хроніка подій : персоналії : у 2 т. Т. 1 : Карпатська Україна / упоряд. : О. Д. Довганич, О. М. Корсун, О. М. Пагіря ; Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облрада [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2009. – 756 с.
Документальна книга у двох томах про один із найзагадковіших феноменів українського державотворення – Карпатську Україну, в якій всебічно представлені труди і дні її формування, розбудови та руйнації за умов терористичних актів двох великих європейських держав – Угорщини й Польщі (1938-1939), окупації гортіїівською Угорщиною за згодою гітлерівської Німеччини (1939-1944) та входження до складу радянської держави (1944-1946), йде до читача вперше. Тематично двотомник поєднаний з виданнями редколегії обласного тому "Реабілітовані історією" у двох книгах та наступними збірниками – "Криваві тіні Кремлю" (2006), "Тернистий шлях до України…" (2007), "Закарпатські втікачі в СРСР. 1938-1941" (2008). Тут подано найповніший на сьогодні обсяг архівних документів і матеріалів з фондів ГДА СБУ, архіву УСБУ в Закарпатській області, ЦДАВО, ЦДАГО, ДАЗО, архіву ОУН в Києві, Центру досліджень визвольного руху у Львові та окремих московських архівів. Вміщено хроніку подій Карпатської України на основі широкого, відомого нині масиву джерел. З належною повнотою, наскільки це дозволяють доступні нині джерела, охарактеризовано постаті творців Карпатської України.
 
К 63.312.1
В 19
Василина, Наталія Дєрдівна. Карпатська Україна в міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни. Нове бачення подій : монографія / Н. Д. Василина. – Ужгород : Карпати, 2008. – 224 с.
Нове аналітичне дослідження молодого науковця Н.Д. Василини присвячено передусім осмисленню місця українського питання у міжнародних відносинах, оцінки перспектив і наслідків розв'язання української проблеми на міжнародному рівні, особливо напередодні Другої світової війни.
Важливим є дослідження історичного досвіду, впливу подій в окремому регіоні на загальнодержавні процеси та суспільно-політичну ситуацію на українських землях. Ось чому першочергову увагу автор зосереджує на діяльності політичних та громадських організацій регіону напередодні Другої світової війни, показує місця і ролі Підкарпатської Русі (Карпатської України) у формуванні системи складних міжнародних відносин упродовж осені 1938 року - березня 1939 року.
Дослідження історичних подій на Закарпатті у 1938-1939 роках, їхнього місця у міждержавних відносинах дають можливість знайти важливі ключі до вивчення подальшої історії краю та України загалом.
 
Федака, Cергій Дмитрович. Літопис Карпатської України / С. Д. Федака. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 136 с.
Книжку присвячено історії Карпатської України – епопеї українського державотворення, що розгорталася на теренах нинішньої Закарпатської області з 11 жовтня 1938 р. до 18 березня 1939 р. (подано також передісторію цих процесів з початку 1937 р.).
Хроніка є мозаїкою із сотень епізодів боротьби усередині та навколо Карпатської України. Передано дух тогочасних змагань – дипломатичних, військово-політичних, економічних, культурних, виборчих, ідейних. Виклад строго слідує хронології реальних подій, виділяючи з них найбільш переломні і рельєфні моменти, що будуть цікавими широкій читацькій аудиторії. Широко цитуються свідчення очевидців. Книжка покликана показати, що Карпатська Україна була не “одноденною державою”, як її інколи трактують, а складним понад п’ятимісячним феноменом.
Видання приурочене до 75-річчя історичного процесу утвердження української націо- і державотворчої ідеї на теренах нинішнього Закарпаття й прилеглих етнічно-українських територіях, проголошення державності та збройної оборони Карпатської України.
 
К 63.312.1
П 12
Пагіря, Олександр. Карпатська Січ: військове формування Карпатської України / О. Пагіря. – К. : Темпора, 2010. – 152 с. : іл. – (Militaria Ucrainica). – Бібліогр.: с. 150-151. 
Книга присвячена одній із малодосліджених сторінок історії України напередодні Другої світової війни — військовому формуванню Карпатської України Карпатській Січі. На основі широкого кола досі невідомих архівних документів і матеріалів простежується участь карпатських січовиків в обороні незалежної Карпатської України, відтворюються передумови й основні етапи військово-організаційної розбудови цих збройних формувань, аналізується їх структура, подаються описи одностроїв і зображення відзнак. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України XX ст.
К 63.312.1
Д58
Довганич, Омелян Дмитрович. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність: репресії проти її оборонців та керівних діячів / О. Д. Довганич ; Закарпат. облас. осередок наук. тов-ва ім. Т. Шевченка. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 140 с. 
Вперше зібрані біографічні нариси й довідки про всіх послів сойму Карпатської України, які протягом минулих боти із лишком років перебували в цілковитому забутті. Майже половина з них була репресована, про цих людей не друкувалося жодних біографічних відомостей. Лише в роки незалежності України у пресі почали з’являтися окремі статті. Але вичерпних біографічних даних про всіх послів сойму зібрати не вдалося.
На базі найновіших архівних документів і матеріалів у книзі вперше також узагальнені автором деякі проблеми боротьби Карпатської України за незалежність, які знайшли відображення у колективній монографії «Вони боронили Карпатську Україну». Зібрані докупи, вони об’єктивно висвітлюють репресії проти українських патріотів.
 
 
К 63.312.1
З-33
Заповіт Срібної Землі : Карпатська Україна в боротьбі за незалежність / ред. М. Парцей ; худ. Ф. Лукавий. – Львів : Світ, 2001. – 190 с. : фото. – (Подвижники національної ідеї).
Збірник, який започатковує серію видань "Подвижники національної ідеї”, вперше був виданий в 1939 р. у Відні і з того часу не перевидавався. Тут вміщено матеріали, присвячені боротьбі закарпатських українців за проголошення та утвердження Української Карпатської держави.
Написані по гарячих слідах подій їх безпосередніми учасниками, ці розповіді досі не втратили актуальності і сприймаються як живий пам’ятник лицарям Карпатської Січі, що без вагання виконали свій патріотичний обов’язок і врятували честь великої нації.
 
 

Із гарячої любови до тебе, народе мій,
бажаю, щоб ти чим скорше обновив
свою церковну й народну єдність і щоб
в будучности не дав себе розбивати
чужими інтересами…
 
                              Августин Волошин
К 63.312.1
В68
Августин Волошин як український державник, педагог і релігійний діяч : матеріали Всеукраїнської наук. конф., присвяченої 130-річчю від дня народження Героя України, о. Августина Волошина і 65-річчю проголошення Карпатської України 16 березня 2004 року / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства, Патріархія української греко-католицької церкви ; упоряд. В. І. Сергійчук. – К. : Прецедент, 2004. – 148 с.
У пропонованому збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції друкуються виступи дослідників життя і діяльності Героя України о. Августина Волошина. 
Розрахований на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.
 
 
 
 
 
 
 
К84 
К82
Кришеник, В. М. Наздоганяючи минуле : його історія : спогади про батька / В. М. Кришеник. – Ужгород : Ґражда, 2012. - 340 c.
Це книжка синівського обов’язку та пам’яті рідних. Автор писав її переважно зі спогадів батька – простого вчителя з Іршавщини. У ній відгомін подій двадцятих-п’ятдесятих років минулого століття на Закарпатті – доби Просвіти, Карпатської України, окупації краю, батькова розповідь про мукачівську катівню “Ковнер”, в’язницю у Ваці, про перші повоєнні роки – радянську колективізацію, мордовські політичні табори та інше.
Ціла галерея неповторних людських доль на перехрестях і вибоїнах Богом даної нам епохи постає з-під пера автора об’ємно і повнокровно. Їм віриш і їхньою вірою переймаєшся щиро. З ними легше жити. З ними життя набуває сенсу.
 
К 63.312.1
В 50
Вінч, Майкл Блует. 
"Одноденна держава": свідчення англійського очевидця про події Карпатської України / М. Б. Вінч ; пер. Н. Кирчів. – К. : Темпора, 2012. – 330 с. : фото.
“Одноденна держава” – це опис подій Карпатської України 1939 р. з перспективи англійського спостерігача. Книга дає уявлення про англосаксонське бачення подій і настроїв Карпатської України. Політичні та історіософські роздуми переплітаються з багатим краєзнавчим описом.
Книга розрахована на істориків, політологів, усіх, кого зацікавить запропонована тематика.
 
К 63.312.1
Г 80
Ґренджа-Донський, Василь Степанович. 
Щастя і горе Карпатської України : щоденник : Мої спогади / В. С. Ґренджа-Донський ; ред. Д. М. Федака ; упоряд. Д. М. Федака ; вступ. ст. В. І. Ільницький, Д. М. Федака ; худ. О. О. Наурсков ; редкол. : Г. Г. Москаль [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 514 с. : портр., фото.
Василь Ґренджа-Донський (1897-1974) – український письменник, журналіст, громадсько-культурний діяч, один із чільних творців Карпатської України, редактор її щоденної газети "Нова свобода". Його щоденник "Щастя і горе Карпатської України"– своєрідний літопис українського державотворення на теренах Закарпаття наприкінці 1938-початку 1939 років. "Спогади" розширюють і доповнюють хронологічні рамки щоденника, представляють постать автора у контексті подій усієї першої половини XX століття. Обидва твори в Україні друкуються вперше.
К 84
Д 64
Долгош, Іван Іванович. Заплакала Тиса кров’ю : роман-дилогія : у 2 кн. Кн. 2 : Карпатська Україна / І. І. Долгош ; упоряд. Сопко О. І. ; післямова Н. Й. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2012. – 328 с. : іл.
К 63.312.1
К26
Карпатська Україна – героїчна сторінка історії нашої держави : (метод.-бібліогр. матеріали до 70-річчя Карпатської України) / Закарпатська обл. універсальна наук. б-ка, Закарпатська обл. б-ка для дітей та юнацтва ; уклад. Н. М. Вачиля [та ін.] ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : [б. и.], 2008. – 72 с.
Методико-бібліографічні матеріали "Карпатська Україна - героїчна сторінка історії нашої держави" розраховані на використання в організації різноманітних форм масових заходів в період відзначення 70-річчя Карпатської України для читачів різних вікових категорій, в тому числі - для школярів середнього та старшого шкільного віку.
Матеріали доповнені бібліографією, яка може бути використана в допомозі читачам при підготовці ними рефератів, курсових та дипломних робіт, а також поглибленого вивчення питань, пов'язаних з відповідним періодом історії нашого краю.
 
 
К 63.312.1
В26
Вегеш, Микола Миколайович. Карпатська Україна на шляху державотворення / М. М. Вегеш, М. Ю. Токар. – Ужгород : Карпати, 2009. – 448 с. : портр, фото.
У даному виданні комплексно досліджуються суспільно-політичні проблеми розвитку Карпатської України в процесі державного будівництва. Автори аналізують перспективи державотворення через призму участі місцевого населення в суспільному житті краю впродовж 1918 - 1939 років, їх участі в політичних процесах тощо.
Монографія, котра виходить у світ з нагоди 70-ї річниці проголошення державної незалежності Карпатської України, стане в нагоді всім, хто цікавиться славетними й трагічними сторінками історії національно-визвольної боротьби закарпатських українців у ХХ столітті.
 
К 63.312.1
К95
Кучерук, Олександр. Карпатська Україна / О. Кучерук ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 16 с.
У рамках відзначення 70-ї річниці подій, пов'язаних із проголошенням Карпатської України, Український інститут національної пам'яті підготував ілюстровану брошуру «Карпатська Україна».
К 63.312.1
К26
Карпатська Україна в журналі "Пробоєм" 1934-1943 / передм. Л. Белей. – Ужгород, 2009. – 104 с. : іл.
Цей проект має на меті перевидати забуті матеріали, що стосуються Карпатської України з україномовного журналу “Пробоєм”, що виходив у Празі 1934-1943 рр. Матеріали ніколи не перевидавались і через відсутність журналу “Пробоєм” в українських бібліотеках повністю випали з наукового обігу. В проекті представлені аналітичні статті прессекретаря Карпатської Січі Росохи, професора Української господарчої академії Кушніренка, В. Попадинця, Ф. Гайовича, Ю. Хіри, Ю. Арделана та ін. В них розкривається сама політично-соціальна атмосфера, яка дала можливість створити Карпатську Україну. Другий розділ складають спомини учасників бойових дій проти угорських окупантів. Третій розділ складається з листів та звернень до редакції “Пробоєм”.
 
К 63.312.1
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Карпатська Україна в контексті українського державотворення : навч. посіб. / М. М. Вегеш, М. Ю. Токар, М. Басараб ; Управління освіти і науки Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т суспіл. наук. – Ужгород : Карпати, 2008. – 256 с. : іл. – Бібліогр.: с. 253-255. 
У навчально-методичному посібнику системно висвітлю¬ються взаємопов’язані проблеми розвитку Карпатської України в контексті українського державотворення для широкого впровадження основних її компонентів у навчальному і виховному процесі педагогами й вихователями різноманітних навчально-виховних закладів. Матеріал дозволяє в доступній формі ввести тему Карпатської України до навчальних та виховних планів.
 
К 63.36
С 75
Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 1919-1939 [Електронний ресурс] = Silver Lands. The Chronicles of Carpatho-Ukraine 1919-1939 : докум. фільм / Invert pictures, Зах.-Укр. Центр Іст. Дослідж. ; реж. Т. Химич ; комп. Л. Соломченко ; продюсер Т. Чолій ; звукореж. Р. Микульський ; оповідач П. Нечитайло. – К. : З.У.Ц.І.Д., 2012. – 1 ел. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. : зв. + 1 ел. опт. диск (CD-DA). – Систем. требования: DVD video / PAL. Compact Disc Digital Audio. – Назва з контейнера. – Озвучено укр., англ. мовами. – (в кор.)
Приложение: 
Музика Срібної Землі [Електронний ресурс]. – К. : З.У.Ц.І.Д., 2012 (Музичний диск з піснями Срібної Землі, куди увійшли композиції гуртів "Бурдон", "Рокаш", "Гудаки", "Піккардійська терція", "Чорні черешні" та інших – всього 12 композицій)
Документальний кінофільм "Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 1919-1939" створено на основі спогадів очевидців подій міжвоєнного періоду в західній Україні на Закарпатті. Загалом до фільму було опитано понад 20 людей, декого з них уже немає в живих, але їхні спогади будуть завжди важливим документом нашої історії.
 
 
 
 

Про Карпатську Україну на сторінках збірників та періодичних видань

(2010-2013 рр.)

2010

Вегеш, Микола. Автономія і незалежність Карпатської України: події 1938-1939 років  : [про Закарпаття у складі Чехословац. Республіки (1919-1939 рр.)] / М. Вегеш, М. Токар // Закарпаття 1919-2009 років : історія, політика, культура. – Ужгород : Ліра, 2010. –  С. 107-126.
Закарпаття відзначило 71-у річницю проголошення Карпатської України // Просвіта. – 2010. – черв. –  С. 3.
Звонар, Василь. Тих днів не змовкне слава : [уривок з розділу "Перші жертви" із кн. "Днів незабутнії проміння"] / В. Звонар // Нове життя. – 2010. – 13 берез. –  С. 2.
Мариконь, Богдан. Карпатська Україна : політичний огляд пропагандистської брехні фашистської Угорщини : [історія Закарпаття] / Б. Мариконь // Ужгород. – 2010. – 27 берез. –  С. 14
Міщанин, В. В. Нова публікація документів про Карпатську Україну : [рец. на кн.: Карпатська Україна (1938-1939) : зб. док. і матеріалів / упоряд.: М. Делеган, С. Вискварко. – Ужгород : Карпати, 2009. – 288 с.] / В. В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Історія. – 2010. – Вип. 24. –  С. 262-263.
Немеш, Любов. Карпатська Україна – трагічні й героїчні сторінки нашої історії / Л. Немеш // Тячів. – 2010. – 20 берез. –  С. 4.
Пагиря, Олександр. Жіноча Січ : [участь укр. жіноцтва у визвол. змаганнях у Карпат. Україні в 1938-1939 рр.] / О. Пагиря // Україна молода. – 2010. – 13 берез. –  С. 9.
Сарана, Надія. "Карпатська Україна – шлях до визволення" : під такою назвою у фойє облради відкрилася фотодок. вист. : [матеріали до неї підготували працівники держ. архіву Закарпат. обл. та ЗОУНБ] / Н. Сарана // Новини Закарпаття. – 2010. – 3 лип. –  С. 4.
Федака, Сергій Дмитрович. Українська державність на Закарпатті засвідчила перемогу українства над проросійською орієнтацією й закріпила подальшу інтеграцію краю з Україною / С. Д. Федака // Просвіта. – 2010. – черв. –  С. 5. 
Чужа, Оксана. Шану полеглим захисникам Карпатської України віддавали вдячні нащадки : [заходи присвяч. 71-ій річниці проголош. Карпат. України] / О. Чужа, Й. Бігарі // Фест. – 2010. – 18-24 берез. –  С. 5.
 
2011
 
Айтай-Іванчова, Маріанна. Карпатська Україна – яскрава і трагічна сторінка української історії / М. Айтай-Іванчова // Тячів. – 2011. – 12 берез. –С. 6.
Бажанський, Михайло. Моя Карпатська Україна : (фрагменти) / М. Бажанський // Хроніка-2000. Україна – Угорщина. – 2011. – Ч. 2. –  С. 263-277.
Близько 20 похованих січовиків знайшли дослідники на Верецькому перевалі // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 11-17 листоп. –  С. 20.
Вегеш, Микола. Наприкінці 30-х років Карпатська Україна виявилась єдиною державою, де невелика гілка українського народу проголосила свою незалежність і заявила про бажання жити державним життям : [розмову з ректором УжНУ / вів І. Сідун] / М. Вегеш // Новини Закарпаття. – 2011. – 19 берез. –  С. 7.
Годьмаш, Петр. Правда і брехня про "Карпатську Січ", як про міфічні збройні сили Підкарпатської Русі : [історія 1938-1939 рр.] / П. Годьмаш // Правозахист. – 2011. – 8 квіт. –  С. 3-4.
Готуємося до чергового ювілею Карпатської України : [підготовка до 75-ї річниці проголош. Карпат. України] // Новини Закарпаття. – 2011. – 14 трав. –  С. 2.
До витоків "Карпатської Січі" : [про іст. події на Закарпатті 1938-1939 рр.] // Срібна Земля. – 2011. – 2 верес. –  С. 7.
Знову березнь... : як не згадати про Карпат. Україну? : [про святкув. 72-ї річниці Карпат.  України] // Новини Закарпаття. – 2011. – 15 берез. –  С. 1.
Іван Балога: "Закарпаття вже готується відзначити 75-ту річницю проголошення Карпатської України" // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 19-25 трав. –  С. 2.
Історичне значення Карпатської України : [виступ ректора УжНУ проф. М. Вегеша на урочистостях, присвяч. 72-ій річниці проголош. незалежності Карпат. України]  // Неділя. – 2011. – 19-25 берез. –  С. 6а.
Карпатській Україні – 72 : [про святкув. річниці на території обл.] // Вісті Ужгородщини. – 2011. – 11 берез. –  С. 1.
Карпатська Україна та її армія у фотографіях Каленика Лисюка : [колекція фотографій 1939 р. міститься в архіві Укр. наук. ін-ту Гарвард. ун-ту] // Неділя. – 2011. – 19-25 берез. –  С. 6а.
Макара, Микола. Стрілецька пісня лунала на "Красному Полі" : [урочистості присвяч. 72-й річниці Карпат. України ; в т. ч. презентація кн. В. Филоновича "Березневі дні Карпатської України" в ЗОУНБ] / М. Макара, В. Деяк // Фест. – 2011. – 17-23 берез. –  С. 2.
Мегела, Олесій. Воєнна поразка, історична перемога : карпат. січовики – перші європейці, які зі зброєю в руках виступили проти нацизму / О. Мегела // Ужгород. – 2011. – 19 берез. –  С. 5.
Нитка, Василь. Відзначили 72 річницю Карпатської України : [мітинг-реквієм біля пам'ят. знака січ. стрільцям на Крас. полі поблизу Хуста] / В. Нитка // Голос України. – 2011. – 17 берез. –  С. 16. : фото
Оніщук, Ярослав. Як знайшли масові поховання захисників Карпатської України / Я. Оніщук // Новини Закарпаття. – 2011. – 2 квіт. –  С. 20, 23.
Орос, Олександр. Невизнані герої у славній Карпатській Україні / О. Орос // Новинка. – 2011. – 27 серп. –  С. 1, 4, 5, 7. : фото
Офіцинський, Роман. Окупація та анексія Карпатської України : [історія Закарпаття 1938-1939 рр.] / Р. Офіцинський // Трибуна. – 2011. – 12 берез. –  С. 1, 6.
Паламарчук, О. Карпатська Україна – яскрава і трагічна сторінка української історії / О. Паламарчук // Вісник Хустщини. – 2011. – 12 берез. –  С. 3.
Петричко, Михайло. В обороні Срібної Землі : до 72-ї річниці Карпат. України / М. Петричко // Шлях перемоги. – 2011. – 23 берез. –  С. 4.
75-річчя Карпатської України : закарпат. депутати пропонують відзначити на загальнодерж. рівні // Новини Закарпаття. – 2011. – 17 груд. –  С. 19.
Федака, Сергій Дмитрович. Карпатська Україна : [відзнач. на Закарпатті 72-ої річниці Карпат. України] / С. Д. Федака // Неділя. – 2011. – 29-25 берез. –  С. 6а.
Чествовали память Президента Карпатской Украины : [церемония возлож. цветов к памятнику Августину Волошину в г. Ужгороде] // Європа-центр. – 2011. – 18 берез. –  С. 4. : фото ; РІО. – 2011. – 19 берез. –  С. 6. : фото.кол.
Шелепець, Володимир. Іван Михайлович Кедюлич : 100-річчя від дня народж. оборонця Карпат. України, командуюч. захід. групою УПА (1912-1945) / В. Шелепець // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2012 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. –  С. 267-271.
 
2012
 
Білецький, Павло. Карпатській Україні – 73 : [про відзнач. даної події] / П. Білецький, Н. Балабан // Нарцисова долина. – 2012. – 16 берез. – С. 1, 2.
Бедзір, Василь. Красне поле – пролог незалежності : 73 р. тому постала Карпат. Україна : [історія 1938-1939 рр.] / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2012. – 20 берез. – С. 11.
Габорець В. На Красному полі : [вірш] / В. Габорець // Вісник Хустщини. – 2012. – 14 берез. – С. 1.
Гаврош, Олександр. Відсутність присутності : куди зникає наша історія? ["випадання" історії Карпат. України із підруч. для 11 кл. "Історія України"] / О. Гаврош // Новини Закарпаття. – 2012. – 14 січ. – С. 14.
Гаврош, Олександр. Про... одноденну державу : в Ужгороді презентують книжку англійського журналіста про Карпатську Україну : [презентація кн. М. Вінча "Одноденна держава. Свідчення англійського очевидця про події Карпатської України" в Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / О. Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 10-16 трав. – С. 11.
Горват, Василь. Карпатська Україна очима покоління : побачила світ кн. про людей, які не зрадили себе : [кн. В. Кришеника "Наздоганяючи минуле" (вид-во "Гражда")] / В. Горват // Новини Закарпаття. – 2012. – 13 берез. – С. 4.
Ільницький, Василь. Чужий погляд на нашу історію : в Ужгороді представили кн. про Закарпаття середини XX ст. : [моногр. Д. Домбровського "Польша і Закарпаття : 1938-1939"] / В. Ільницький // День. – 2012. – 29 листоп. – С. 2.
"Карпатська Січ" – армія, яку ніколи не забудуть : [історія 1939 р.] // Срібна Земля. – 2012. – 16 листоп. – С. 7.
Кедюлич, Богдан. "Мене відправили на пенсію, коли дізналися про батька..." – згадує Богдан Кедюлич, син одного з командирів УПА : [розмова із колиш. начальником Виноградів. райвід. ДАІ про батька / вела І. Гармасій ; (вечір з нагоди 100-річчя від дня народж. І. Кедюлича відбуд. в Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка 9.12. 2012р.)] / Б. Кедюлич // Новини Закарпаття. – 2012. – 8 груд. – С. 20, 23.
Кляшторна, Наталя Онуфріївна. Василь Ґренджа-Донський : поет, письм., ж-ст, громад.-культ. діяч, один із творців Карпат. України / Н. О. Кляшторна // Бойківське сузір’я : словник персоналій Бойківщини : народилися бойками, мешкали на Бойківщині, прислужилися бойкам / Наталя Онуфріївна Кляшторна. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – С. 17-18.
Монографія Даріуша Домбровського : [під назвою "Польща і Закарпаття : 1938-1939"] // Фест. – 2012. – 30 листоп. – 6 груд. – С. 14.
Наша слава не вмре, не загине : у краї пройшли урочистості з нагоди 73-ї річниці проголош. Карпат. України // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 берез. – С. 2.
Нитка, Василь. Знайдено документи часів Карпатської України : [приват. зібр. док. священника Б. Балтовича часів Карпат. України, яке представив голова Закарпат. облас. орг. ВО "Свобода" О. Куцин] / В. Нитка // Голос України. – 2012. – 20 берез. – С. 6.
Нитка, Василь. Фільм про Карпатську Україну першими побачили ужгородці : [прем’єра худож.-докум. стрічки "Срібна Земля. Хроніка подій 1919-1939"] / В. Нитка // Голос України. – 2012. – 16 берез. – С. 9.
Нові документи періоду Карпатської України презентували в Ужгороді та Хусті // Нарцисова долина. – 2012. – 16 берез. – С. 7.
Олійник, Людмила. До 73-річчя Карпатської України : в Ужгороді відкриється вист. унік. архів. док. : [організована Держ. архівом у Закарпат. обл.] / Л. Олійник // Новини Закарпаття. – 2012. – 10 берез. – С. 2.
Олійник, Людмила. Про Карпатську Україну зняли документальний фільм. Ужгород побачив його першим : [презентація докум. фільму "Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 1919–1939" ; продюсер Т. Чолій, реж. Т. Химич] / Л. Олійник // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 берез. – С. 3.
Офіцинський, Роман. "Іду на смерть, бо любив свою рідну Україну" : яку роль зіграло проголош. Карпат. України в берез. 1939 р. для нас сьогоднішніх? : [розмова з д-ром іст. наук, проф. / вела Л. Олійник] / Р. Офіцинський // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 берез. – С. 18.
Пам’яті останнього січовика... : у Чинадієві на могилі січовика М. Петричка встановили Хрест ОУН // Нарцисова долина. – 2012. – 16 берез. – С. 6.
Пам’ятна дошка стрільцям-січовикам : [про відкр. пам’ят. дошки на будинку, де в 1938-1939 рр. розташовувалась Карпат. Січ Іршав. округи в м. Іршаві] // Нове життя. – 2012. – 28 квіт. – С. 2.
Пеняк, Павло. Карпатська Україна в монументальних пам’ятках : [пам’ятки та пам’ятні місця, присвяч. Карпат. Україні ] / П. Пеняк // Срібна Земля. – 2012. – 16 берез. – С. 6.
Ребрик, Андрій. Фільм, який має побачити кожен українець у світі : [прем’єра докум. фільму "Срібна Земля. Хроніки Карпатської України 1919-1939" в облас. ляльк. театрі "Бавка" в м. Ужгород] / А. Ребрик // Пластовий шлях. – 2012. – Ч.3. – С. 39.
Токар, Маріан. Історичне значення Карпатської України : [історія утворен. Карпато-Укр. держави] / М. Токар // Слово вчителя. – 2012. – 16 берез. – С. 4.
Федака, Сергій. Карпатська Україна : крапку ставити рано : [історія 1938-1939 рр.] / С. Федака // Трибуна. – 2012. – 24 берез. – С. 5.
Федака, Сергій. Карпатська Україна : наперекір гітлерівським планам / С. Федака // Фест. – 2012. – 16-22 берез. – С. 5.
Шелепець, Володимир. Мужній син України : 8 груд. виповнюється 100 років від дня народж. оборонця Карпат. України, командуючого західною групою УПА І. Кедюлича : [вечір в Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / В. Шелепець // Фест. – 2012. – 7-13 груд. – С. 5.
Чехович В. А. Карпатська Україна : [автоном. держава] / В. А. Чехович // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2012. – Т. 12 : Кал – Киї. – С. 365-366.
Штефаньо, Оксана. Маловідома "Жіноча Січ" : до визвол. змагань в Карпат. Україні активно долучилося і жіноцтво / О. Штефаньо // Новини Закарпаття. – 2012. – 24 берез. – С. 20.
 
2013
 
В Інтернет виклали архів з історії Карпатської України : [події 1938-1939 рр.] // Новини Закарпаття. – 2013. – 12 жовт. – С. 4.
Вегеш, Микола. Невже переоцінка цінностей? : про наше ставл. до історії Карпат. України / М. Вегеш // Новини Закарпаття. – 2013. – 16 берез. – С. 7.
Воротинцева, Олена. Будьмо гідними нащадками : до 74-ї річниці Карпат. України / О. Воротинцева // Новини Закарпаття. – 2013. – 19 берез. – С. 4.
Галичанський, Степан. Уряд по рекомендації : брітан. ж-ст про событія на Подкарпатськỹв Руси у трагічный 1939 рỹк : [вид. перекладу на укр. мову кн. британ. ж-ста М. Вінча "Одноденна держава" : Свідчення англійського очевидця про події Карпатської України. Темпора, 2012"] / С. Галичанський // Подкарпатський русин. – 2013. – № 54 (март.) – С. 1, 6.
Гармасій, Ірина. У Солотвині відновили меморіальну дошку Карпатським січовикам : [полковнику М. Колодзінському, чотару З. Коссаку та ін.] / І. Гармасій // Новини Закарпаття. – 2013. – 19 берез. – С. 3.
Закарпаття відзначає 74-ту річницю Карпатської України : [патріот. заходи на Закарпатті] // День. – 2013. – 14 берез. – С. 8. 
На Закарпатті презентували монументальну працю про Карпатську Україну : [кн. С. Аржевітіна "Карпатська Україна : епоха в добі"] // Новини Закарпаття. – 2013. – 15 жовт. – С. 8.
Попов, В’ячеслав. Карпатська Україна за спогадами Василя Филоновича : [кн. авт. під назвою "Березневі дні Карпатської України"] / В. Попов // Шлях перемоги. – 2013. – 13 берез. – С. 6.

2014

Бандусяк, Микола. Дослідник минувшини і відновлювач історичної справедливості : [про історика та полковника у відставці, дослідника трагіч. стор. Закарпаття О. М. Корсуна, а також спомини авт. про події Карпат. України] / М. Бандусяк // Фест. - 2014. - 17-23 січ. - С. 11.
Делеган, Михайло. Наша історія – Terra inkognita для більшості українців : [презентація кн. чл. правл. Закарпат. облас. та Нац. спілки краєзнавців України С. Аржевітіна "Карпатська Україна : епоха в добі" у Києві в стінах Нац. спілки письм. України] / М. Делеган // Фест. - 2013. - 20-26 груд. - С. 6.
Коршинський, Іван. Син Карпатської України : до 85-річчя народж. Ф. Удички : [громадсько-політ. діяч] / І. Коршинський // Трибуна. - 2014. - 24 січ. - С. 6.
"Красне поле" готується до ювілею : [з нагоди 75-річчя проголош. незалежності Карпатської України] // Новини Закарпаття. - 2014. - 15 лют. - С. 4. : фото.
Орос, Іван. Великий день. Як це було : 12 лют. виповнюється 75 років, як у нашій Срібній Землі відбулися вибори до Першого сойму / І. Орос // Вісті Ужгородщини. - 2014. - 7 лют. - С. 4. : фото.
Офіцинський, Роман Андрійович. "З Карпатської України для нас почалася Друга світова" : Карпат. Україна 1939-2013 у світлинах : [розмова з д-ром іст. наук, проф., зав. кафедри історії України] / Р. А. Офіцинський // Нарцисова долина. - 2013. - 22 берез. - С. 6-7. : фото.
 
 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

Історична довідка : Карпатська Україна

Пам'яті героїв Карпатської України

Документи Карпатської України (1938-1939)

Карпатська Україна

Ґренджа-Донський, В. С. Щастя і горе Карпатської України

Червак Б. Карпатський пролог України

Федака, C. Літопис Карпатської України

Федака С. Карпатський Прометей – Августин Волошин

Карпатська Січ

Карпатська Україна. Відеоархів

Аматорський документальний фільм “Карпатська Україна”

 


Новини

2024-04-24
Любі друзі! 25 квітня о 16:30 запрошуємо вас на лекцію до Дня пам'яті Чорнобильської катастрофи. Лектор — вчитель історії Юрій Офіцинський. Місце проведення — проспект Свободи, 16, читальна зала бібліотеки.
2024-04-17
Запрошуємо на Клуб літературних дебютів "Нові імена", який відбудеться 24 квітня о 16:00. Цього разу у нас три дебютантки: Олександра Янчишин, Наталія Фогел та Олена Прібиткова.  Місце зустрічі: м.Ужгород, пр.Свободи, 16. Вхід вільний!
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день