Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2019-09-05
011(477)
Б 59
Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина XIX  –  початок XXI століття) : матеріали до бібліографії : наук.-допом. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавсва ; упоряд. В. Березкіна ; наук. ред. Т. Д. Антонюк.  –  К. , 2019.  –  244 с.  –  Абет. покажч.: с. 177- 223 . – Покажч.: с. 224- 238 .  –  Бібліогр.: с. 240.
 
Це перший метабібліографічний покажчик другого ступеня (бібліографія другого ступеня, бібліографія бібліографії) зарубіжної україніки, який має орієнтувати користувачів у бібліографічних посібниках, що відображають важливу інформацію про бібліографічні ресурси української діаспори.
Науково-допоміжний покажчик підготовлено за матеріалами довідково-інформаційних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» та бібліотеки імені О. Ольжича Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.
До покажчика включено вибрані різногалузеві вторинні опубліковані й неопубліковані, періодичні, неперіодичні, продовжувані видання (809 позицій), видані або видрукувані на етнічній території України та поза її межами 8 мовами (українською, російською, польською, чеською, словацькою, англійською, німецькою, французькою) упродовж 1858–2017 рр.
Видання адресовано науковцям, фахівцям бібліотечно-бібліографічної справи, працівникам інформаційних служб, історикам, викладачам, усім, хто цікавиться питаннями українознавства і, зокрема, зарубіжною українікою.
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. Попик, Г. В. Боряк [та ін.] ; за заг. ред. В. Горовий.  –  К. : НБУВ, 2018.  –  344 с. : табл., рис.  –  Бібліогр. наприкінці робіт.
 
Збірник наукових праць висвітлює роль бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів у розвитку науки, культури, соціальних комунікацій; розвиток діяльності бібліотечних структур, спрямованої на забезпечення інформаційного супроводу процесу суспільних трансформацій та просування на інформаційний ринок бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту; особливості продукування наукової інформації; особливості функціонування соціальних інформаційних комунікацій у контексті розвитку інформаційного простору в умовах глобалізації; питання формування й безпеки національного інформаційного простору та участі бібліотек у цьому процесі; актуальні питання оптимізації та підвищення ефективності бібліотек в умовах поширення електронних технологій, напрацюванням інноваційних методик використання інформаційних ресурсів; специфіку і нові можливості комунікації бібліотек, пов’язані з використанням інструментарію соціальних медіа та ін.
Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.
 
 
025(477)
Р 85
Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 22 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. А. Дубровіна, О. П. Степченко [та ін.].  –  К. : ІР НБУВ, 2018.  –  604 с. : іл.  –  Бібліогр. наприкінці робіт.
 
До збірника увійшли археографічні, джерелознавчі, архівознавчі, кодикологічні студії, статті з історії книжкових колекцій та зібрань, публікації документів
тощо, які висвітлюють різні аспекти вивчення рукописної та книжкової спадщини України.
Так, статті, що висвітлюють певні знакові події з історії НАН України, зокрема святкування першого ювілею Академії, склад та зміст особових архівів академіків А. В. Чекунова, О. І. Бродського, А. Д. Коваленка, Є. П. Федорова, родини педагогів та краєзнавців Гориновичів з фондів Інституту архівознавства НБУВ та Інституту рукопису репрезентовані в першому розділі збірника. Дослідження книжкових колекцій та зібрань представлені розвідками про долю книгозбірень католицьких монастирів Волинської губернії у світлі їхньої касації 1832 р. російською імперською владою, про історію особового книжкового зібрання Д. І. Багалія, про становлення бібліотеки Київського реального училища. Студії стосовно атрибуції старообрядницького рукопису 20-х років ХІХ ст. та списків Уставу церковного Єрусалимського XVII ст. вирішують питання кодикології та кодикографії. Історіографічна, археографічна, джерелознавча проблематика аналізується в розділі «Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін». У збірнику також актуалізуються публікації нових документів та напрацювання в галузі інформаційних технологій. Комплекс тематичних статей присвячений ювілеєві відомого українського книгознавця С. Й. Петрова.
Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.
050(477) 
К 17
Календар знаменних і пам’ятних дат : 2019, № 4, IV кв. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; уклад. : Миколушко. І. О. Аврахова ; відп. ред. Н. В. Жданова.  К. : Кн. палата України, 2019. – 112 c. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Щоквартальне видання містить довідки про знаменні й пам’ятні дати наукового, суспільно-політичного та культурно-мистецького життя України і світу. Подано також рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам’ятних дат.  У цьому номері календаря наведено пам’ятні та знаменні дати подій, які відбувалися у жовтні-грудні різних років.
Під час підготовки статей використано документи Державного архіву друку Книжкової палати України та інших джерел.
Адресовано науковцям, працівникам бібліотек, навчальних закладів, широкому загалу читачів.
015:002(477.87) 
К 53
Книга Закарпаття : анот. кат. вид. 2018 р. : з фондів Закарпат. обл. універс. наук. б-ки, Річник 17 / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ "Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка" Закарпат. облради ; уклад. Л. О. Падяк ; добір літ. угор. мовою Є. Й. Слуцька ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 112 c. : a-іл. – Імен. покажч.: с. 98-101.  Абет. покажч.: с. 102-107.
 
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2018 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжується репродукцією обкладинки книжки.
Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника видань до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як центральної книгозбірні регіону
Для фахівців книговидавничої справи на Закарпатті та в Україні, представників органів державної влади та управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, бібліографів, науковців, студентів тощо. 

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-11-08

Для вас нова віртуальна виставка "Вони нас не бачать", присвячена Міжнародному дню сліпих.

2019-11-07

До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за жовтень 2019 р."

2019-11-07

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "З рідним словом міцніє держава", присвячена Дню української писмемності та мови.

2019-11-05
12 листопада у читальній залі нашої бібліотеки Артем Чапай презентує роман «Дивні люди», який вийшов у «Видавництві 21». Початок презентації о 18:00.
Артем Чапай, відомий своїм читачам як автор художньо-документальної прози, у новій книжці розкрився як майстер суто художньої прози.
Головний герой «Дивних людей» – наш сучасник неандерталець Стьопа Вовк, якого українські вчені відтворили за ДНК. Він виростає в секретному інституті, замаскованому під гаражний кооператив, і лише після досягнення повноліття виходить у великий світ. Через брак життєвого досвіду та особливості мислення український неандерталець постійно втрапляє у дивні ситуації, а на сапієнсів дивиться поглядом дещо наївного стороннього.
Артему Чапаю вдалося створити колоритний, динамічний, яскравий текст зі своєрідним голосом.

 

2019-11-05
До Дня української писемності та мови Українське радіо проводить щорічну акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності". Початок акції — 8 листопада 2019 р. об 11:00.
Запрошуємо всіх охочих на Радіодиктант національної єдності.
Чекаємо вас у читальній залі нашої бібліотеки.

 

2019-11-04

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Душа його пісень жива" до 70-річчя від дня народження Володимира Івасюка.

2019-10-02

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".