Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2021-09-21
016:014(477)
П 48
Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; за участю А. М. Колесніченко ; наук. ред. Т. В. Добко. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 212 с. – Бібліогр. у тексті та у підрядк. прим. – Покажч.: с. 188-209.
 
У метабібліографічному посібнику представлено окремо видані друковані, а також електронні ретроспективні покажчики змісту українських серіальних видань (періодичних та продовжуваних). Відображено публікації в українських часописах, які виходили українською та російською мовами на території України і поза її межами з 1844 по 2018 р. Хронологічні рамки видання покажчиків – з 1870 по 2019 р. На допомогу науковцям, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам.
027(477.411)
Н 35
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2000-2019) : [монографія] / В. І. Попик, Т. В. Добко [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2019. – 252 с. : іл. – Бібліогр.: с. 211-236 та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 237-247. 
 
У монографії досліджено розвиток біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського упродовж 2002–2018 років.
Проаналізований досвід НБУВ – науково-інформаційного центру національної бібліографії України та української бібліографістики. Розкрито багатоаспектну довідково-бібліографічну діяльність у сфері обслуговування широкого кола користувачів. Увага приділяється теоретико-методологічним засадам формування бібліографічного та біографічного ресурсу, основним концепціям національної бібліографії, виданню фундаментальних праць, що розкривають основні напрями бібліографічної інформації з актуальних питань сучасного соціокультурного, освітнього та наукового процесу.
Для істориків, бібліотекознавців, бібліографів, бібліотекарів та всіх, хто цікавиться історією української біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності.
027(477.411)
С 68
Сохань, Світлана Валентинівна. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 1 : Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1522-1785) : археол. дослідж. : наук. кат. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 380 с. : іл.  
 
Даним виданням розпочато серію каталогів, що репрезентуватимуть актові документи з історії власницьких прав на землеволодіння київських монастирів з унікальної рукописної колекції Київської казенної палати, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Запропоноване джерелознавче дослідження зумовлене посиленням суспільного інтересу до різних історико-культурних аспектів функціонування Церкви на українських теренах.
У першому випуску видання представлено комплекс актових документів XVI–XVIII ст. У першому випуску видання представлено комплекс актових документів XVI–XVIII ст. Михайлівського Золотоверхого монастиря, до якого ввійшли 314 археографічних описання. Це – оригінали та копії королівських привілеїв, царських грамот, універсалів гетьманів, судових позовів, купчих та замінних записів, духівниць тощо. У Додатках міститься каталог документів Михайлівського Золотоверхого монастиря з колекції Київської казенної палати, відсутніх у фондах ІР НБУВ і відтворених за описами 1786 р. та 1837 р., та фотокопія рукопису «Опись краткая имений монастыря Золотоверхого Михайловского Киевского…». Науково-довідковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків, покажчика інституцій, списку скорочень літератури й архівних джерел.
Видання розраховане на істориків, правознавців, культурологів, а також на широке коло всіх, кого цікавить історія України.
016:02(477)
С 76
Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019 р.) : анот. бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко. – К. : НБУВ, 2019. – 72 с. – Покажч.: с. 62-69.
 
Покажчик містить відомості про національні стандарти з бібліотечної, інформаційної, архівної та видавничої справи в Україні, чинні станом на 1 листопада 2019 р.
Покажчик призначений для наукових працівників та фахівців бібліотек, інформаційних установ, архівів і видавництв, викладачів, аспірантів, студентів спеціальних навчальних закладів, широкого кола користувачів.
 
 
 

Новини

2021-10-05

Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Закон і право для всіх єдині".

2021-10-05

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу зберігання бібліотечних фондів.