Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2013-09-19
91.9: 84(4ПОЛ)
Л 89
Львівщина в польській літературі : бібліогр. покажч. / Львів. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. О. Лук’яненко. – Львів : Растр-7, 2012. – 290 с. – Імен. покажч.: с. 255-280. – Геогр. покажч.: с. 281-288. 
 
У бібліографічному покажчику вперше бібліографовано прозові та поетичні твори польської літератури всіх часів про Львівщину, котрі зберігаються у  львівських наукових бібліотеках, а також деяких приватних книгозборах мешканців міста. Мета даного довідкового видання – надати допомогу зацікавленому читачеві в отримані інформації з широкого кола питань про суспільне життя Львівщини, писемної спадщини про рідний край поетів, прозаїків, діячів культури, тощо.
Довідкове видання про Львівщину призначене для користування полоністів, літераторів, викладачів, вчителів польської мови та літератури, краєзнавців, всіх зацікавлених у дослідженні історії, культури, літературної спадщини Львова і Львівщини.
67.9( )300.6
К 63
Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 2007-2012 роки / Ком. Верх. Ради України з питань боротьби з організ. злочинністю і корупцією ; відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик. – К., 2012. – 100 с. : табл.
 
Пропоноване друковане видання включає відомості про діяльність Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією за період роботи Верховної Ради України шостого скликання, а також окремі питання роботи парламенту у 1990-2007 роках.
67.9(4УКР)300.6
Ф 94
Фулей, Т. І. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів з використанням методики вирішення проблем / Тетяна Іванівна Фулей, Л. Лукас, Л. Сайц. – К., 2013. – 168 с. – (Програма сприяння Парламенту ІІ: Програма розвитку законотворчої політики). – Бібліогр. у підрядк. прим. – Абет. покажч.: с. 163-164.
 
Посібник є результатом кількарічної роботи українських та американських фахівців щодо пошуку нових та удосконалення існуючих методик, що можуть бути використані у законодавчій та нормотворчій діяльності. Це друга подібна публікація.
Цільовою аудиторією цього посібника є спільнота експертів, що де-факто здійснюють експертизи проектів нормативно-правових актів, до того ж як законопроектів, так і проектів підзаконних НПА.
Посібник стане у нагоді слухачам Національної академії державного управління при президентові України та її регіональних інститутів, студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями ”правознавство”, ”державне управління” та ”державна служба”.
76.12(4УКР)
П 27
Періодичні видання Національної академії наук України. 2012 = Periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2012 / Нац. акад. наук України ; упоряд. М. В. Язвинська. – К. : Академпериодика, 2012. – 680 с. – Текст укр., англ. мовами . – Покажч.: с. 610-662.
 
Подано інформацію про періодичні видання (журнали та збірники наукових праць), засновником чи співзасновником яких є Національна академія наук України та установи Національної академії наук України.
91.9: 83.3(4УКР)6
Д 75
Володимир Дрозд: "Письменник – лише уста народу" : біобібліогр. нарис / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; упоряд.: Г. В. Волянська, Т. М. Заморіна. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2013. – 176 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 15). – Імен. покажч.: с. 166-175.
 
П’ятнадцятий випуск серії біобібліографічних нарисів ”Шістдесятництво: профілі на тлі покоління” присвячено відомому українському письменникові Володимиру Григоровичу Дрозду.
Покажчик містить  літературознавчий нарис Л. Б. Тарнашинської, присвячений творчій біографії митця, а також бібліографічний покажчик творів В. Г. Дрозда та літератури про нього. 
Видання розраховане на широке коло науковців-філологів, культурологів, літературознавців, учителів-словесників, працівників бібліотечних та інформаційних служб, а також стане у пригоді читачам, які цікавляться творчістю В. Г. Дрозда та переймаються проблемами літератури і духовного життя народу, порушеними в його творах.
67.9(4УКР)300.6
З-19
Законотворчість: участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процесу / Д. С. Базілевич [и др.]. – К. : [ФОП Москаленко О. М.], 2013. – 232 с. : іл. – (Програма сприяння парламенту ІІ). – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
В Україні останніми роками значно зросли можливості для громадян співпрацювати із органами влади, отримувати більше інформації про законодавчі ініціативи, рішення, які в процесі прийняття.
Використання даного посібника допоможе вибрати найбільш оптимальний спосіб співпраці із Верховною Радою або центральним органом виконавчої влади, зокрема, а також максимально розуміти всі етапи законодавчого процесу.
78.5(4УКР)
М 54
Метабібліографія України (2011) : покажч. бібліогр. посіб. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. І. А. Ігнатецька ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2012. – 272 с. – Імен. покажч.: с. 218-250. – Абет. покажч.: с. 251-265.
 
Покажчик подає інформацію про бібліографічні посібники, що вийшли друком в Україні протягом 2011 р., підготовлені бібліотеками різник типів і форм власності, науковими установами, вищими навчальними закладами, окремими громадянами.
Видання адресоване працівникам бібліотек та інформаційних установ, спеціалістам різних галузей науки.
91.9: 83.3(4УКР=РОС)
К 60
Колекція академіка Олександра Івановича Білецького : каталог книг / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. Л. І. Ніколенко ; вступ. ст. О. М. Лазарєва ; вступ. ст. Л. Г. Ніколаєнко. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2012. – 272 с. : портр. – (Колекції Національної парламентської бібліотеки України). – Імен. покажч.: с. 182-214. – Покажч.: с. 215-270.
 
Національна парламентська бібліотека України продовжує випуск серії каталогів колекцій, що зберігаються в її фонді. Видання містить інформацію про книги з приватної колекції видатного українського та російського літературознавця академіка О. І. Білецького (1884-1961).
Каталог стане у пригоді дослідникам російської та української культури, літературознавцям, книгознавцям, освітянам, працівникам бібліотек, видавництв, букіністичних магазинів, а також широкому колу читачів.
91.9: 83.3(4УКР)6
Г 65
Олесь Гончар : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. О. М. Піхур [и др.]. – К. : Укр. письм., 2013. – 760 с. : іл. – Абет. покажч.: с. 666-671. – Імен. покажч.: с. 672-732.
 
Біобібліографічний покажчик присвячений життю і творчості Олеся Терентійовича Гончара – видатного українського письменника, культурного і громадського діяча. Він належить до когорти непересічних митців. Що стали епохою в історії вітчизняної культури.
Покажчик адресований науковцям, літературознавцям, мистецтвознавцям, викладачам, аспірантам, студентам гуманітарних вищих навчальних закладів, бібліотечним працівникам, а також усім, хто вивчає українську літературу і творчість О. Т. Гончара.
5
Г 19
Ганіткевич, Я. Український медичний календар на 2013 рік / Ярослав Ганіткевич ; Нац. наук. мед. б-ка України. – К. : Нац. наук. мед. б-ка України, 2012. – 68 с. – Імен. покажч.: с. 65-67.
 
Видання календаря присвячено датам історії української медицини, видатним лікарям і ювілейним річницям, які заслуговують відзначення або згадки в 2013 році. До видання включені відомості про активних та виданих лікарів-українців в Україні, в колишній Російській імперії, Австро-Угорщині, Польщі, в світі, а також про лікарів інших національностей на українських землях. Представлено дані та згадано понад 180 лікарів.
91.9: 78.3(4УКР)
К 78
Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України 2006-2010 : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. О. В. Михайлова ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – К. : Видавничий дім "Вініченко", 2012. – 124 с. – Імен. покажч.: с. 103-115. – Геогр. покажч.: с. 116-118. – Покажч.: с. 119-123.
 
Черговий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про краєзнавчі бібліографічні, методично-бібліографічні і бібліографічні посібники, підготовлені бібліотеками України в 2006-2010 рр.
Покажчик розрахований на наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, бібліотечних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів, студентів, музейних працівників.
91.9: 78.34
Б 59
Бібліотека митрополита Флавіана : (кат. книг з фонду від. стародрук., рідкіс. та цін. книг) / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. О. Марченко ; відп. за вип. А. В. Скорохватова ; вступ. ст. Н. Удод. – К. : Видавн. дім "Вініченко", 2011. – 64 с. : іл. – Покажч.: с. 39-60. – Імен. покажч.: с. 61. – Геогр. покажч.: с. 62-63.
 
Пропоноване видання включає 180 книг з бібліотеки митрополита Флавіана. Для різноаспектного розкриття змісту каталогу та полегшення користування ним подаються допоміжні покажчики.
Видання призначено для науковців, аспірантів, книгознавців, працівників бібліотек, музеїв, видавництв, а також широкого кола читачів.
78.34(4УКР)
Б 59
Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за 1 півріччя 2012 р. Вип. 84 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. О. М. Піхур ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2012. – 104 с. – Імен. покажч.: с. 82-93. – Абет. покажч. : с. 94-97.
 
Покажчик містить інформацію про друковані видання, що були видані державними, науковими, обласними та іншими бібліотеками, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості, а також навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, іншими організаціями та установами з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства і надійшли до національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, інших провідних бібліотек країни у І півріччі 2012 року.
Покажчик розрахований на працівників бібліотек різних видів і форм власності, наукових працівників у галузі бібліотекознавства і бібліографії, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів.
91.9: 63.3(4УКР) 
І-90
Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2011 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Т. Приліпко [та ін.] ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – К. : Вініченко, 2013. – 644 c. – Імен. покажч. : с. 558-619. – Геогр. покажч. : с. 620-635. – Бібліогр. : с. 636-642.
 
Посібник створений з метою популяризації здобутків соціогуманітарних наук у сучасному інформаційному середовищі та репрезентує документальний масив політико-економічних, соціальних, науково-освітніх та культурних трансформацій з історії України за 2011 рік, а також бібліографічні описи книг, публікацій 2009-2010 років, які не було включено до попередніх випусків покажчиків. Видання містить довідково-пошуковий апарат.
Довідник стане у нагоді дослідникам, науковцям, викладачам, вчителям, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек, музеїв, широкому читацькому загалу. 

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".