Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2021-03-02
016:929(477.87)
Ф 42 
Володимир Фенич: бібліографія праць та науково-педаго¬гічна і громадська діяльність / уклад. Л. Падяк ; передм. П.-Р. Маґочія. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2020. – XXVІ с. + 142 с. : іл. – Титул, арк., передм., біогр. довідка паралел. англ. мовою.
 
Покажчик видається з нагоди 50-річчя від дня народження Володимира Фенича – кандидата історичних наук, доцента, педагога вищої школи, викладача факультету історії та міжнародних відносин, координатора Науково-дослідного центру історично-релігійних студій “Логос” Державного вищого навчального закладу “Ужгородський національний університет” (Ужгород, Україна) та викладача-доцента Інституту русинської мови та культури Центру мов та культур національних меншин Пряшівського університету в Пряшеві (Пряшів, Словацька республіка), історика-дослідника еклезіальної та національної ідентичності греко-католиків ужгородської унійної традиції, історії та історіографії карпатських русинів.
 
94(477.87)"1919/1939"
К 84
Krofta, Kamil = Крофта, Каміл. Podkarpatská Rus a Československo = Підкарпатська Русь та Чехословаччина / K. Krofta ; šéfred. I. Latko ; Klub T. G. Masaryka v Užhorodé. – Факсим. вид.: Krofta, Kamil. Podkarpatská Rus a Československo, 1935 р. – Užhorod, 2018. – 66 с.
 
Факсимільне видання з історії нашого краю – Підкарпатської Русі – у період входження його до складу першої Чехословацької республіки (1919–1939).
 
821.161.2(477.87)
М 25 
Маргіта, Анастасія. Щось : повість / А. Маргіта — Ужгород : [ФОП Сабов A. M.], 2020. – 69 с.
 
Головна героїня повісті – 13-річна дівчинка Ліза. Вона завжди думала, що чудовиська та монстри бувають лише у фільмах і казках. Але Щось змінює її життя і залишає велику рану на її душі. Героїня зустрічає Лео, хлопця з такою ж раною, і вони разом долають труднощі. Це лише початок захоплюючої історії...
 
61
М 34 
Матеріали 74-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ : ф-т післядиплом. освіти та доуніверситет. підготовки / М-во освіти і науки України,  ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т післядиплом. освіти та доуніверситет. підготовки ; редкол. : І. В. Чопей [та ін.]. – Ужгород : [ФОП Сабов A. M.], 2020. – 78 с.
 
Збірник матеріалів висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, оптимального лікування та профілактики різноманітних захворювань, а також питанням реформування організації охорони здоров’я та впровадженню новітніх технологій в медицину. В збірнику представлено нові погляди на актуальні питання медичної науки, вказано на можливості застосування результатів світових досягнень в повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх кафедр ФПОДП. Взаємно перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють цілісну наукову палітру факультету, що протягом останніх років є незмінним флагманом в становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її в світову наукову мережу.
 
745/749(477.8)
Н 30
Народне мистецтво Карпат : [альбом] / С. К. Маковський ; упоряд. О. О. Савчук ; передм. М. Р. Селівачов. – Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. – 128 с. : іл. 
 
Ця книга є перевиданням раритетного альбому, присвяченого народному мистецтву Українських Карпат, що вперше вийшов друком у Празі російською, чеською та англійською мовами у 1925–1926 pp. під назвою “Народне мистецтво Підкарпатської Руси” (за редакції С. К. Маковського).
Видання містить 100 чорно-білих та 10 кольорових таблиць ілюстрацій, на яких подано понад 300 унікальних взірців народного мистецтва: різьблення по дереву та кераміки, одягу та прикрас, вишивки, тканин, дерев’яної архітектури тощо. Географічно представлені як Галицька, так і Закарпатська Гуцульщина; охоплено понад 70 населених пунктів Українських Карпат.
Альбом містить також географічний покажчик.
069(477.87)
З-18 
Науковий збірник закарпатського музею народної архітектури та побуту. – Вип. 7 : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Музей як науковий, культурно-освітній та комунікативний простір”, присвяч. 50-річчю Закарпат. музею нар. архітектури та побуту / Департамент культури Закарпат. ОДА, КЗ “Закарпат. музей нар. архітектури та побуту” Закарпат. облради ; відп. за вип В. Коцан. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2020. – 664 с. : іл.
 
Збірника містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Музей як науковий, культурно-освітній та комунікативний простір”, присвяченої 50-річчю ужгородського скансену. Наукові розвідки, подані до збірника, присвячені історії створення та перспективам розвитку музеїв, принципам організації, формування експозицій та фондових колекцій музеїв, культурно-освітній роботі як формі збереження та популяризації культурної спадщини, проблемам збереження, реставрації та консервації пам’яток культурної спадщини, історії вивчення традиційної народної культури, фольклору як формі збереження та популяризації культурної спадщини, традиційному народному житлу та храмовій архітектурі, традиційному народному та сучасному одягу, традиційним заняттям, ремеслам та промислам, календарній та родинній обрядовості, світоглядним уявленням та народним знанням, громадському побуту, усноісторичним дослідженням.
 
821.161.2(477.87)
П 30 
Петровці-Кук, M. M. В ріці років : [поезії] / М. М. Петровці-Кук. – Ужгород : [ФОП Сабов A. M.], 2020 – 304 с.
 
До сімнадцятої книги М. Петровці-Кука увійшли як нові вірші, так і мініатюри любовної та філософсько-громадянської лірики з попередніх книг.
 
352(477.87)"2017/2025"
С 83
Стратегія розвитку Баранинської ОТГ на період до 2025 року: скорочена презентац. версія / Баранин. об’єднана територ. громада ; відп. за вип.: О. В. Лукша, П. А. Рябоконь. – Ужгород : [ ФОП Сабов А. М.], 2020. – 82 с. : іл. – Текст укр., англ. мовами. 
 
Видання містить перспективну програму розвитку створеної у 2017 р. у рамках реформи децентралізації Баранинської ОТГ на 2017–2025 роки.
 
 
821.161.2(477.87)
Ш 89 
Штеля, Анатолій. Добра новина / А. Штеля. – Ужгород : [ФОП Сабов A. M.], 2020. – 172 с.
 
Слово “Євангелія” (грец. “еуанґаліон” – гарна звістка, добра звістка) спочатку означало нагороду за добру звістку, а згодом і саму добру новину. У християн воно набуло значення Доброї Новини – Благовісти про порятунок роду людського через втілене Слово – Ісуса Христа. Перше євангельське повчання, казання (катехизм) постав в Єрусалимі, потім в Антіохії, нарешті в Римі. Перше написав св. Матвій (Матей) для євреїв, друге – св. Марко для римлян, третє – св. Лука для греків в Антіохії. Перші три Євангелії називаються синоптичними, вони бо з незначними відмінностями розповідають про одні й ті ж події та повчання і змістом дуже подібні між собою. Четверта Євангелія – св. Івана (Йоана) розповідає інше, доповнює те, про що не говориться в синоптичних Євангеліях. Автор об’єднав чотири Євангелія в один твір і виклав його в поетичній формі.

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".