Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2021-04-02
39(=161.2) 
А 72
Антропологічний код української культури і цивілізації : [монографія], Кн. 1/ О. О. Рафальський, Я. С. Калакура [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. - 432 c.
 
З’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, пов’язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та цивілізації, транзитному характері і здатності успадковуватися. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України – від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації – суспільство. Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смислової форми буття людини в умовах глобалізації сучасного світу, парадигма «руского міра», коду так званої «общеруской» культури, канонічної території, цивілізації, спільного коріння, генетичного і культурного розвитку українського і російського народів. Видання розраховане на науковців і викладачів історії, філософії, культурології, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, широке коло осіб, які цікавляться антропологічним осмисленням української культури і цивілізації.

 

658.8 
Ш 26
Шарп Б. Як зростають бренди : чого не знають маркетологи/ Б. Шарп ; пер. з англ. Н. Валевська. - К. : Наш формат, 2019. - 240 c. : рис.
 
Маркетологи звикли діяти інтуїтивно та часто не можуть пояснити, чому одні рекламні кампанії — успішні, а інші — провальні. Однак багато шаблонів споживацької поведінки можна передбачити, стверджує експерт із маркетингу Байрон Шарп. Саме ці прогнози допоможуть побудувати грамотну, контрольовану й результативну маркетингову стратегію, яка приведе до збільшення продажів і зростання бізнесу. У цій книжці автор наводить універсальні закони маркетингу, які однаково ефективно працюють у різних країнах і для різних типів компаній: від маленьких фірм до національних брендів, від крафтових товарів чи унікальних послуг до масового продукту. 

 

85.31(4УКР)
К 96
Кушпет, В. Старцівство: мандрівні співці-музиканти в Україні (ХІХ - поч. ХХ ст.) / В. Кушпет. - К. : Темпора, 2007. - 496 с. : іл.
 
Книга являє собою новий погляд на унікальне явище української культури – діяльність мандрівних старців-музикантів. Автор на основі багатьох джерел досліджує феномен старцівства в контексті європейської історії, показує його високу духовну місію в житті українців протягом кількох століть. Читач дізнається про устрій професійних об’єднань мандрівних кобзарів, бандуристів та лірників, систему їхнього навчання, відкриє для себе таємничі “Устиянські книги”. Чимало місця у книзі відведено питанням реконструкції старосвітських музичних інструментів та способів гри на них. Видання містить багатий ілюстративний матеріал, нотні зразки творів із старцівського репертуару.

 

 

Ґауден, Ґ. Львів: кінець ілюзій : оповідь про листопадовий погром 1918 року / Ґ. Ґауден. - Львів : Човен, 2020. - 528 с. 
 
«Львів. Кінець ілюзій» — це високофаховий історичний нон-фікшн, перше й унікальне за достовірністю та масштабом охопленого матеріалу дослідження погрому єврейського населення Львова, який у листопаді 1918 року влаштували польські вояки. Упродовж століття польська історіографія — зокрема з політичних причин — описувала цю трагічну подію як серію звичайних кримінальних злочинів, які у воєнному хаосі скоїли українські й навіть єврейські бандити та дезертири з австрійської армії. Ґжеґож Ґауден кидає виклик такому трактуванню і переконливо доводить, що хвиля єврейських погромів, якою Польща привітала свою незалежність, була зовсім не випадковою.

 

 

37(477) 
К 93
Курінський В. О. Українська постпсихологічна автодидактика : лекції/ В. О. Курінський; ПостПсихолог. Ін-т Глобал. Культури. - Вид. 2-ге. -К. : Самміт-Книга, 2020. - 484 c. : портр. 
 
Пропонована книжка знайомить із унікальною та всесвітньо відомою методикою самонавчання, яку застосовують сьогодні люди різноманітних професій та покликань у безлічі галузей. Серед сфер її активного використання — лінгвістика, філософія, точні науки, спорт, оздоровлення, художня та літературна творчість, танець, живопис, спів, музика та інші мистецтва. Систему під назвою ПостПсихологічна Автодидактика понад 20 років тому розробив Валерій Курінський — український філософ, академік, педагог-просвітитель, композитор і виконавець музичних творів, художник і письменник, учений, який використовує в роботі більш ніж 100 іноземних мов. Запропонована ним нова, сперта на модерний науковий ґрунт філософія руху та навичкового розвитку дозволила тисячам людей вільно читати в оригіналі шедеври світової літератури та говорити без акценту багатьма іноземними мовами, почуватися належними сучасній глобальній культурі та знайти своє унікальне призначення, відкрити багаті можливості власної «біології» та духовності. Видання упорядковане на основі лекцій, які В. О. Курінський прочитав 1991 року у Львові, і становить першу з двох частин курсу постпсихологічної автодидактики. Тут містяться також сучасні (2004— 2005 років) авторські репліки, уривки з інтерв’ю, автобіографічні вставки, що доповнюють і поглиблюють основний текст книжки.

 

77.04(477)"19/20" 
Б 51
Бернар-Ковальчуr Н. Харківська школа фотографії: гра проти апарату/ Н. Бернар-Ковальчук. - Х. : MOKSOP, 2020. - 368 c. : кол.іл. 
 
Монографія заснована на дослідницькій роботі, проведеній в рамках мистецтвознавчої програми Університету Сорбонна, Париж, книга розкриває множинні джерела та експериментальний характер фотографічної творчості представників одного з найяскравіших феноменів українського сучасного мистецтва. В радянському андеграунді, під уламками імперії або на київських барикадах харківська фотографія вже більш як півстоліття визначається іронією, критичним поглядом на медіум та колективною дією. Дизайн та перше видання було створено за підтримки Українського культурного фонду.
 

 

159.922.7 
Г 67
Горбунова В. Виховання без травмування, або Навіщо дітям дорослі?/ В. Горбунова. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 320 c. 
 
Настільна книжка для батьків! Як батькам знайти хитку рівновагу між турботою про безпеку дитини та гіперопікою, відмовитися від традиційних «виховних залякувань» та покарань за помилки? Як допомогти дитині відчути себе компетентною поряд із батьками та однолітками і розвинути у неї адекватну самооцінку? Як навчити її жити щасливим дитячим життям, а не «переживати» численні тривоги світу дорослих? Досвідчений дитячий психолог та психотерапевт розповість про небезпеки методик раннього розвитку, проблеми «безпроблемних» відмінників та про те, чому непосидючим шибайголовам так важливо щодня бачити прояви батьківської турботи. Вікторія Горбунова – психолог та психотерапевт з майже 20-річним досвідом, доктор психологічних наук і мати маленького сина. Попередня книжка «Виховання без нервування» допомог­ла тисячам батьків знайти підхід до дитини.

 

342.9
Г 85
Грін, О. О. Основи фармацевтичного права : альбом схем : навч. посіб. / О. О. Грін. - Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2020. - 212 с. : іл. 
 
Навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни "Фармацевтичне право та законодавство" для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ 4 рівня акредитації, фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, інтернів та слухачів курсів післядипломної освіти галузі знань 22 "Охорона здоров'я" спеціальності 226 "Фармація", затвердженої наказом МОЗ України від 26.07.2016 р. В основу написання навчального посібника покладено матеріали, які містяться в національному підручнику "Основи права та законодавства у фармації, який видано відповідно до наказу МОЗ України 22.06.2010 р. Навчальний посібник розрахований також на студентів, які навчаються за спеціальностями "Стоматологія", "Правознавство", аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів.

 

929(477)
Г 60
Голиш, Г. М. Дмитро Лисун: від Гірників до Плешканів : док. повість, спогади / Г. М. Голиш. - Черкаси : Вертикаль, 2020. - 270 с. : кол.іл. 
 
На підставі архівних документів та спогадів подано життєпис відомого аграрія й громадсько-політичного діяча, заслуженого працівника сільського господарства України Дмитра Олександровича Лисуна. Окремим блоком уміщено добірку спогадів колег, друзів, рідних, близьких героя книги. Адресовано найширшому колу читачів, особливо тим, кого цікавлять історія та сьогодення аграрного виробництва, життя сільського соціуму, перипетії громадсько-політичного життя України.

 

165
О-57
ONE / Ю. Пісковський, В. А. Щурова ; авт.-уклад. Ю. Пісковський ; худ. В. А. Порт. - К. : ТОВ "КВІЦ", 2020. - 192 с. : іл. - Назва на дод. тит. арк. : The One.
 
Спільна робота художника, посла миру Федерації всесвітнього миру «Universal Peace Federation» Юрія Пісковського та кандидата архітектури, доцента кафедри дизайну архітектурного середовища КНУБА Вікторії Порт (Щурової) – це своєрідний опус, розповідь про проекції роздумів про сенс життя представниками різних епох. Мета книги полягає в тому, щоб здійснити в свідомості читача зрушення, тобто – пробудити. Назва книги «ONE» – «один», бо все починається із кожного з нас – унікального та оригінального.
 

 

746(477.83) 
В 55
Вишивка Жидачівщини : з колекції Музею нар. архітектури та побуту ім. К. Шептицького, Ч. 1/ гол. ред., авт. ідеї, керів. проекту І. Вачкова. - Львів: Артклас, 2019. - 92 c. : фотоіл. кол.
 
Книжка нова збільшеного формату 400х310 у твердій матовій ламінованій обкладинці, повноколірне видання,92сторінок. Представлено строї та сорочки етнорегіону Жидачівщини з колекції Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького з якісними фото-сканами фрагментів вишивки в натуральну величину. Зі статтею наукового співробітника музею Л. Сварник. Видання буде цікавим для майстрів вишивки, етнографів, колекціонерів і широкого кола поціновувачів українського автентичного одягу.
 

 

 
75/76.071(477)
С 30
Семчишин-Гузнер, О. Модест Сосенко (1875-1920) [Образотворчий матеріал] : живопис, графіка : зі збірки Нац. музею у Львові ім. Андрея Шептицького : альбом-каталог / О. Семчишин-Гузнер ; наук. ред. О. Біла ; відп. за вип. І. Кожан ; фото: Р. Зілінко, О. Лозинський, О. Бриндіков ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, Укр. культур. фонд. - Львів : Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, 2020. - 256 с. : кол.іл. 
75/76.071(477)
С 30
Семчишин-Гузнер, О. Модест Сосенко (1875-1920) : монографія / О. Семчишин-Гузнер ; наук. ред. О. Біла ; відп. за вип. І. Кожан ; пер. І. Могиляк ; фото: Р. Гук, Р. Шишак [та ін.] ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, Укр. культур. фонд. - Львів : Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, 2020. - 468 с. : кол.іл.
Кураторка проєкту та авторка монографії кандидатка мистецтвознавства, старша наукова співробітниця відділу українського мистецтва XIX –   початку XX століття Національного музею у Львові ім. А.Шептицького Олеся Семчишин-Гузнер працювала над дослідженням понад 10 років: “Мета проєкту – популяризувати постать Модеста Сосенка  серед якнайширшої аудиторії. Задум визрівав давно. І втілюється зараз не випадково: 2020 рік є ювілейним для митрополита Андрея Шептицького – відомого мецената українського мистецтва, а Модест Сосенко – перший стипендіат Владики. І цей рік є двічі знаковим для самого художника – 145-річчя від народження й 100-річчя від смерті і першої персональної, але, на жаль, посмертної виставки, яка відбулася у залах нашого музею і стала поштовхом для ранніх досліджень творчості митця”.
Реалізація проєкту стала можливою за підтримки Українського культурного фонду,  монографія та каталог розповсюджуватимуться безкоштовно. Запланований наклад монографії – 500 примірників, каталогу творів зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького – 300.  Частину накладу видань буде передано бібліотекам, музеям, академічним установам. Дослідники, професійна спільнота та поціновувачі творчості Модеста Сосенка зможуть заповнити анкету на сторінці проєкту ““Модест Сосенко (1875-1920). Пізнай. Зрозумій. Збережи”, щоб отримати книги.
В рамках проєкту зібрано фотоархів іконостасів і розписів Модестаста Сосенка з п’яти храмів. Фахова фотофіксація позамузейної спадщини художника проведена в Онуфріївській церкві у Львові, у церкві Архістратига Михаїла в с. Підберізці (Пустомитівський район Львівської обл.), у  Катедральному соборі Пресвятої Трійці в Дрогобичі, у церкві Святого Миколая у Золочеві та у храмі Воскресіння Господнього в с. Поляни (Золочівський район Львівської обл.). Частина світлин використана  для ілюстрування монографії. Доступ до фотоархіву дослідники та широка аудиторія зможуть отримати на сайті-візитівці про митця.
Партнери проєкту: Львівський музей історії релігії, Івано- Франківський краєзнавчий музей, Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия), Український музей у м. Чикаго (США), Музей отців василіян у м. Мондері (Канада), УГКЦ Покрови Пресвятої Богородиці в м. Вінніпезі (Манітоба, Канада), Львівська митрополія УГКЦ.
Довідка:
Модест Сосенко (1875–1920) – художник з багатогранним талантом,своєю професійною діяльністю доклався до відродження національного мистецтва на початку ХХ ст. Модест Сосенко – стипендіат Андрея Шептицького, який підтримував близькі стосунки з Владикою впродовж усього життя. Завдяки сприянню Митрополита Андрея Шептицького, після закінчення Краківської школи образотворчих мистецтв, митець продовжив професійну освіту в академіях Мюнхена і Парижа. Найважливіший внесок митця в історію української культури – це праця в ділянці монументального і станкового релігійного малярства, де він виступив як новатор. Модест Сосенко – автор яскравих розписів та іконостасів понад десяти храмів Галичини, виконаних впродовж 1906-1913 рр., у яких першим розробив й утверджував своєрідний авторський стиль, що синтезував візантійські традиції, західноєвропейські здобутки й багату національну орнаментику. Монументальне малярство художника збереглося частково. Храми з розписами та іконами постраждали і під час двох світових воєн, і в радянський період та, навіть, у наш час.
Про музейну колекцію творів Модеста Сосенка:
Художник був працівником Церковного (нині – Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького), реставрував пам’ятки іконопису, долучався до поповнення колекції, виконував замальовки орнаментів давніх рукописів та ін. Екслібрис Церковного музею у Львові із зображенням Нестора Літописця, виконаний митцем – перший зразок такого типу графічних творів в українському мистецтві ХХ ст. За заповітом Модеста Сосенка, уся спадщина митця перейшла до Національного музею у Львові. Нині – це найбільша музейна колекція його творів. Серед творчої спадщини митця живописні портрети, мініатюрні краєвиди, жанрові композиції, графічні твори.
 

Новини

2022-05-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку, присвячену життю і творчості видатного літературознавця та фольклориста Івана Сенька "Збирач скарбів народних".

2022-05-20

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку присвячену 100-річчю від Дня народження лавреата Національної премії ім. Тараса Шевченка  Івана Чендея "Криниця мудрості і любові".

2022-05-20

До вашої уваги віртуальна виставка, яка присвячена 80-річчю від Дня народження Петра Скунця, лавреата Національної премії ім. Тараса Шевченка "Моя Вкраїна у мене в крові".

2022-05-17
В історії кожного народу є власні сторінки трагедії й боротьби. Для кримських татар найтрагічніша подія, що не оминула жодної сім’ї, – депортація 18 травня 1944 року. Депортація кримських татар 18-20 травня 1944 року – один із найстрашніших прикладів злочинів радянської влади, вчинених нею під час Другої світової війни. До Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Непотрібні громадяни".
2022-05-12

Шановні користувачі. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Феномен Юрія Бачі", яка присвячена 90-річчю від Дня народження українського громадсько-культурного діяча на Пряшівщині, письменника, публіциста та літературного критика.