Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2021-07-22
821.161.2.09 
П 16
Панченко В. Повість про Миколу Зерова/ В. Панченко; Нац. ун-т "Києв.-Могил. акад.", Центр Європ. гуманіт. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. - К.: Дух і Літера, 2018. - 624 c. : фото.кол. - (Постаті культури).
 
Микола Зеров (1890–1937) – ключова постать в історії національно-культурного Ренесансу 1920-х рр. Літературознавець, лідер «п'ятірного грона» поетів-неокласиків, полеміст, блискучий перекладач, київський Золотоуст, чиє ораторське мистецтво справедливо вважається неперевершеним, «живе срібло», за визначенням друзів, – усе це грані однієї творчої особистості. «Повість про Миколу Зерова» Володимира Панченка є дослідженням історії життя цієї незвичайної людини. Проникливий аналіз різних аспектів творчості Зерова поєднується із увагою до культурного й суспільно-політичного контексту 1910–1930-х років, до літературно-мистецького середовища Києва того унікального часу. Ведучи вільну від академічних надмірностей оповідь, покликану актуалізувати традицію «повісті минулих літ», автор органічно використовує рідкісні архівні матеріали, раритетні періодичні видання і документи. Його «пошуки утраченого часу» – це спроба максимально наблизити до нас події й обличчя тих «різьбярів», які, попри «підлі і скупі часи», прагли піднести українське художнє слово на «справжні верхогір'я». Дослідження Володимира Панченка стало переможцем престижного книжкового рейтингу «Літакцент року-2018» у номінації «Літературознавство».

 

821.161.2.09 
С 60
Соловей Е. С. Упізнання святого : нові маленькі повісті, історії, спогади, сильвети/ Е. С. Соловей. - К.: Дух і Літера, 2020. - 304 c. : іл. - (Постаті культури). 
 
Історії про книжки, картини, світлини, реліквії, а також про людей, що все те створювали – гарно вкладаються в авторський жанр маленької евристичної або мемуарної повісті, іноді доволі розлогої, часом радше евристичної новели, параболічної мініатюри чи лаконічної сильвети когось із улюблених митців і науковців. Есеїстичний стиль, дрібка ліричної іронії чи гумору, аналітика без «розумування» і любов без афектації виявилися оптимальними для розповіді про улюблені проєкти, дослідницькі сюжети, зустрічі, здобутки і неминучі, на жаль, утрати. Попри позірну мозаїчність і різноплановість цих оповідок та спогадів – цілісність книжки творять не лише стиль, інтонація, а й особливий контрапункт тематичних перегуків, наскрізних «культурних героїв» із їхніми неповторними обличчями, як-от Василь Стус або Лесь Курбас, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, Роман Корогодський, Лесь Танюк. І звичайно ж – Володимир Свідзінський.

 

030(477)"18/19" 
Ч-49
Черниш Н. І. Подвижники енциклопедичної справи : наук. портрети/ Н. І. Черниш. - Львів: Піраміда, 2020. - 164 c. : портр.
 
Висвітлено енциклопедичну спадщину видатних українських науковців і громадських діячів – авторів довідкових матеріалів у провідних європейських виданнях кінця XIX – початку ХХ ст., а також редакторів національних енциклопедій ХХ ст.. Наведено відомості з історії підготовки та випуску Української Загальної енциклопедії, «Енциклопедії українознавства», Української Радянської енциклопедії, створених під керівництвом і за безпосередньої активної участі І. Раковського, В. Кубійовича, М. Бажана. Зокрема, охарактеризовано внесок творців цих праць у розробку їх оригінальних концепцій, визначення тематико-типологічних ознак, формування і вишкіл видавничих колективів, запровадження новітніх науково-методичних засад редагування статей. Для науковців, студентів вищих закладів освіти, працівників видавництв і всіх, хто цікавиться українським книговиданням та енциклопедистикою.

 

726(477.5) 
Т 19
Таранушенко С. А. Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури : книга з доповненою реальністю/ С. А. Таранушенко ; передм. В. В. Вечерський ; упоряд. О. О. Савчук; Ін-т рукопису, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного. - Х.: Видавець Олександр Савчук, 2021. - 224 c. : іл + 15 листівок. 
 
У книзі зібрано розвідки Стефана Таранушенка, присвячені п’ятьом знищеним шедеврам української дерев’яної сакральної архітектури: Троїцькій церкві 1710 року в селі Пакуль на Чернігівщині, Покровській церкві 1759 року в місті Зіньків на Полтавщині, Вознесенській церкві 1761 року в селі Артемівка на Харківщині, Миколаївській церкві 1760-х років в селі Нові Млини на Чернігівщині. У 1920-1930-і рр. автор встиг їх обміряти та зафотографувати перед процесом тотального нищення пам’яток сакрального мистецтва совєцькою владою. У виданні в кінці кожної розвідки розміщено qr-код, скануючи який, читач зможе ознайомитися із 3d-моделями знищених храмів і скласти вичерпне уявлення про шедеври української дерев’яної сакральної архітектури, які ми не зберегли. 
 

 

911(477.83/.86) 
Л 72
Лозинський Р. Культурні ландшафти Галичини: етика взаємодії людини з природою/ Р. Лозинський. - Львів; Сокільники: Ладекс, 2020. - 224 c. : кол.іл. 
 
Видання є результатом міждисциплінарного дослідження культурних ландшафтів Галичини. Культурні ландшафти становлять важливу цінність у житті окремих людей та спільнот — є основою комфортного середовища, культурної самобутності / ідентичності, збереження історичної спадщини, розвитку туризму та відповідальної взаємодії людини з природою. У виданні розглянуто культурні ландшафти як складне соціально-природне явище, простежено динаміку їх змін з початку Х ст. під впливом розвитку технологій, ринку та ідеологій. Представлено основні загрози руйнування традиційних культурних ландшафтів та способи їх подолання. Також наводяться приклади архітектурно-планувальних способів збереження, регулювання та/або створення нових культурних ландшафтів сільської місцевості. У виданні представлено багатий ілюстративний матеріал, частина якого була зібрана під час польових виїздів у різні куточки Галичини. Цільовою авдиторією є фахова спільнота у сферах архітектури та просторового планування міст і сіл, музейної справи, туризму, охорони природного середовища, а також широке коло читачів і читачок, небайдужих до збереження культурної та природної спадщини.

 

792(477.44)"1910/1944" 
С 30
Семенко Л. І. Вінницький театр у свічаді історії (1910-1944) / Л. І. Семенко, О. В. Логінов; Вінниц. обл. краєзнав. музей. - К.: Центр ДЗК, 2019. - 536 c. : іл.
 
Монографія розповідає про перший етап становлення історії Вінницького міського театру з часів його будівництва (1910) до руйнування (1944). Публікацію підготовлено на основі архівних документів, більшу частину з яких вперше введено до наукового обігу, мемуарної літератури, кореспонденції вінницьких та столичних часописів першої половини ХХ ст. Особливу увагу надано періодам активізації українського національного життя у роки Визвольних змагань 1917-1921 рр. та культурного відродження 1920-х рр. зокрема, висвітлено добу створення, становлення та перших років існування театру ім. І.Франка – одного з лідерів вітчизняної сцени сьогодення. 
 

 

005 
С 14
Сазерленд Дж. Scrum : навчись робити вдвічі більше за менший час : [інновац. метод упр. проектами в житті та бізнесі]/ Дж. Сазерленд ; пер. з англ. Я. Лебеденко. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 280 c. : іл. -(Business must read). 
 
У надшвидкому та гіперконкурентному світі ХХІ століття немає місця для марнування — часу, зусиль, ресурсів. Та навіть якщо ви зробите те, що планували, коли планували та вкладетеся в бюджет, може виявитися, що клієнт уже потребує чогось іншого. Адже умови змінюються з небаченою раніше швидкістю… Унікальна методика Scrum руйнує стереотипи старої методики управління проектами. Її основа — команда, що має надзвичайне почуття мети, самоорганізовується та самоуправляється, а навички її учасників підсилюють одна одну навіть без зусиль з їхнього боку. І, якщо, зробивши крок у нову еру під назвою Scrum, ви не зробили вдвічі більше за половину часу, вам потрібно лише ще раз уважно перечитати цю книгу!

 

61 
С 89
Супрун У. Мочи Манту/ У. Супрун. - К.: АРК. ЮЕЙ, 2020. - 288 c. : кол.іл. 
 
«Мочи Манту» — це здоровий глузд у ваших руках. Просто та безапеляційно, сторінка за сторінкою, дайте копняка набридливим міфам. Як часто, піклуючись про своє здоров’я, ви ставили питання: «Чи справді цей засіб чи процедура потрібні?», «Чи дійсно когось захищають бахіли?», «Чи справді треба проходити "курс лікування" на чудернацьких приладах?», «Чи конче необхідно пити антибіотики, якщо застудилися?». Коли люди вірять авторитетам, а не фактам, утворюються міфи. Коли ці міфи передаються іншим людям, утворюються химерні традиції. Коли на цих традиціях базується стиль життя цілих поколінь — мільйони людей втрачають можливість бути здоровими. Це як ланцюг, який тримає у замкненому колі неправильних рішень. Час його розбити й визволити здоровий глузд. Книжка «Мочи Манту» не зможе розірвати цей ланцюг сама по собі. Ключова роль — за вами. Тут ви знайдете, з чого почати свій власний шлях до здорового життя: руйнування міфів, усвідомлення важливості правильного піклування про себе і турбота про свою країну. Основою книжки стали популярні пости з Facebook-сторінки Уляни Супрун, які доповнено актуальною інформацією, історіями про те, як вони з’явилися, та особистим досвідом авторки.
 

 


Новини

2022-05-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку, присвячену життю і творчості видатного літературознавця та фольклориста Івана Сенька "Збирач скарбів народних".

2022-05-20

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку присвячену 100-річчю від Дня народження лавреата Національної премії ім. Тараса Шевченка  Івана Чендея "Криниця мудрості і любові".

2022-05-20

До вашої уваги віртуальна виставка, яка присвячена 80-річчю від Дня народження Петра Скунця, лавреата Національної премії ім. Тараса Шевченка "Моя Вкраїна у мене в крові".

2022-05-17
В історії кожного народу є власні сторінки трагедії й боротьби. Для кримських татар найтрагічніша подія, що не оминула жодної сім’ї, – депортація 18 травня 1944 року. Депортація кримських татар 18-20 травня 1944 року – один із найстрашніших прикладів злочинів радянської влади, вчинених нею під час Другої світової війни. До Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Непотрібні громадяни".
2022-05-12

Шановні користувачі. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Феномен Юрія Бачі", яка присвячена 90-річчю від Дня народження українського громадсько-культурного діяча на Пряшівщині, письменника, публіциста та літературного критика.