Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2023-11-06
930(477)
П 57
Попик, Володимир Іванович. Біографіка : феномен культури і науки, інформаційний ресурс суспільства : монографія / В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 528 с. – Назва на корінці : Біографіка. – Бібліогр.: с. 457-508 та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 509-525.
У монографії досліджено місце, роль і значення біографіки як важливого феномену національної культури та науки, інформаційного ресурсу в житті українського суспільства. Проаналізовано основні етапи її розвитку на Батьківщині та в українській діаспорі, здобутки, невирішені проблеми, актуальні завдання й перспективи подальшого поступу. Розкрито досвід Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також вчених інших наукових установ і закладів вищої освіти у розробці теоретичних і методичних засад біографіки, освоєнні та впровадженні в Україні новітніх напрацювань світовоі науки і культури в сфері збагачення творчого арсеналу біографічних досліджень, інтеграції та поширенні біографіччних знань.
Для істориків, культурологів, бібліотекознавців, фахівців інформаційної справи й усіх, хто цікавиться проблемами біографіки, формування ресурсів біографічної інформації, поширення біографічних знань.
070(477)"1988/2004"
Г 13
Газети національних спільнот України 1988-2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук.-довід. вид. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. Швець. – К. : НБУВ, 2023. – 316 с. : іл. – Покажч.: с. 163-309.
Науково-довідкове видання "Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" включає 259 унікальних джерел для дослідження історії створення, складу і змісту, умов функціонування преси національних спільнот України у період 1988–2004 рр. Усі джерела представлені мовою оригіналу. Видання споряджено науково-довідковим апаратом, що складається з п`ятьох покажчиків – іменного, географічного, хронологічного, мов видання і покажчика видань національних спільнот; є список скорочених назв у заголовках і підзаголовках газет та їх повне найменування. Науково-довідкове видання «Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» стане у нагоді для дослідницької роботи в усіх галузях науки і культури. Розрахований на вчених, етнографів, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси та життям національних спільнот України.
929(477)
У-45
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 23 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: М. Г. Палієнко, В. І. Попик [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2022. – 384 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці робіт та у підрядк. прим. 
Черговий випуск збірника «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» підготовлений Інститутом біографічних досліджень у нелегку годину протистояння широкомасштабній російській агресії, боротьби нашого народу за свободу й незалежність Батьківщини. Проблематика, пов’язана з новими завданнями вітчизняної біографіки в часи війни, а згодом – післявоєнної відбудови України, значення біографічних знань для духовного, патріотичного згуртування українців, утвердження в їхніх серцях віри в перемогу закономірно були в центрі уваги авторів. Статті і матеріали, уміщені в збірнику, засвідчують, що, незважаючи на тяжкі випробування війни, українська біографіка, яка є важливим спрямуванням вітчизняної гуманітарної науки і культури, а також біографістика як наукова дисципліна, покликана теоретично осмислювати її поступ, перебувають на піднесенні. Війна не примусила відкласти напрацьоване у попередні роки українськими дослідниками-біографістами «до кращих часів», а навпаки — актуалізувала ці здобутки, спонукала до подальшої праці в ім’я піднесення української духовності, утвердження стійкості і згуртованості нашого суспільства.
016:02
У-45
Українознавчі студії американського книгознавця й бібліотекознавця Едварда Касинця (до 50-річчя наукової та популяризаторської діяльності) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; уклад. Л. Шпильова ; уклад., вступ. ст. Г. Ковальчук. – К. : НБУВ, 2023. – 68 с. – Імен. покажч.: с. 59-65.
Біобібліографічний покажчик підготовлений до 50-річчя українознавчих студій в галузі книгознавства, бібліотечної справи та бібліографії відомого американського бібліотекаря, дослідника, популяризатора слов’янської книги, запрошеного дослідника Інституту Гувера Стенфордського університету Едварда Касинця. Видання містить науковий нарис про Е. Касинця. хронологічний покажчик його українознавчих публікацій, деяких виставок і заходів, у яких він брав активну участь, перелік подяк йому від дослідників у виданнях, а також вибірковий покажчик публікацій про нього.
 
 
 
 
 

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день