Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2024-02-29
821.161.2(477.87)
Б 90
Бугір, Мирослав Миронович. Тінь твоєї посмішки : пригодн.-філос. роман / М. М. Бугір. – Ужгород : Карпати, 2022. – 468 с. : іл.
 
Молодий закарпатський прозаїк Мирослав Бугір, автор повістей «В обіймах долі...», «Доторкнутись до миті» та роману «Обраний», нині приходить до широкого читача зі своїм першим пригодницько-філософським романом «Тінь твоєї посмішки».
Розлоге мистецьке полотно, яке розгортається перед нами, – авторський варіант легенд і міфів про привабливі для сучасної молодої людини й не до кінця ніби нерозгадані історичні події і факти, про те, що, на переконання автора, насправді пережила планета та її мешканці упродовж століть, тисячоліть та мільйонів років. Планета, яка досі зберігає багато своїх таємниць, наче відкриває завісу, дозволяє нам уважно вдивлятися в ті чи інші фрагменти.
Але це не тільки і не стільки путівник нашою історією, як підручник для дорослішання, для становлення молодих людей, для підготовки програми їхнього вибору свого життєвого шляху. Автор пропонує читачу домислювати вчинки своїх героїв, актуалізувати їх і перевіряти сьогоденням з його радісними і гіркими, часом навіть трагічними і кривавими сторінками.
 
539.1
І-30
ІЕФ-2023. Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів : матеріали конф., Ужгород, 15-18 трав. 2023 = IEP-2023. International Conference of Young Scientists and Post-Graduate Students, Uzhhorod, 15-18 May 2023 : book of abstracts / Ін-т електрон. фізики Нац. акад. наук України ; уклад. В. І. Роман ; відп. за вип.: А. М. Завілопуло, Т. Ю. Попик. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2023. – 110 с. : рис., табл. – Назва : Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів, Ужгород, 15-18 травня 2023 року. – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці анот. – Абет. покажч.: с. 174-175.
 
Збірник містить анотації до доповідей, представлених на Міжнародній конференції молодих учених та аспірантів ІЕФ-2023. Доповіді присвячені дослідженню явищ при електронних і атомних зіткненнях; елементарних процесів у лазерах і низькотемпературній плазмі; спектроскопії атомів, молекул, кристалів і невпорядкованих систем; нанотехнологій і наноструктур; матеріалів функціональної електроніки; ядерної фізики, радіаційної фізики і ядерної безпеки, радіоекології; теоретичної фізики.
 
94(477.87)
І-90
Словаки, чехи й українці в контексті історії та культури / упоряд. І. М. Ліхтей. – 2023. – 104 с. – Текст укр., словац. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст. та у підряд. прим.
 
Дев’ятий випуск «Історичного часопису з богемістики і словакістики» продовжує розвивати тему українсько-чесько-словацьких взаємин у суспільно-культурному дискурсі. Основну увагу в цьому числі видання закцентовано на дослідженні чеської ренесансної музики, а також на вивченні актуальних проблем історії й культури Словаччини та України XX – перших десятиліть XXI ст.
Для науковців, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться світовою історичною спадщиною.
 
61
М 34
Матеріали 77-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу «УжНУ». Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки : [збірник] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т післядиплом. освіти та доунів. підгот. ; редкол.: І. Чопей, Я. О. Михалко [та ін.]. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2023. – 64 с.
 
Збірник матеріалів 77-ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету післядипломної освіти ті доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет) висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, оптимального лікуванні та профілактики різноманітних захворювань, а також питанням реформуванні організації охорони здоров’я та впровадженню новітніх технологій в медицину В збірнику представлено нові погляди на актуальні питання медичної науки вказано на можливості застосування результатів світових досягнень в повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх кафедр ФПОДП. Взаємно перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють цілісну наукову палітру факультету, що протягом останніх років є незмінним флагманом в становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її в світову наукову мережу.
 
821.161.2(477.87)
М 80
Мороляк, Тетяна. Аорта : інтимна лірика / Т. Мороляк. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 112 с. : іл.
 
Ця книга, без сумніву, стане для вас життєдайною артерією. З кожним віршем вона несе шалену енергію з глибин душі Тетяни Мороляк. Ця енергія відгукнеться у ваших серцях хвилями спогадів, наповнить їх затишком теплоти та любові, мотивує жити та кохати.
Саме завдяки цій збірці ви знову і знову будете відчувати кохання: у прояві гармонії двох сердець, прощення, забутих образ, ностальгії, надії; у прояві жагучої віри, захоплення, безкорисливої платонічної любові; палких обіймів, пристрасті аж до втрати розуму та ревнощів.
Адже ці почуття завжди потребують особливої уваги. Все їх різноманіття, гаряче вилите автором у збірці, сколихне плин спокою та збурить уяву кожного читача.
 
821.161.2(477.87)
М 80
Мороляк, Тетяна. Зсередини : інтимна лірика / Т. Мороляк. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 100 с. : іл. 
 
Це те, що потрібно усім! Це те, що вражає своєю доброзичливістю, щирістю та життєвою мудрістю. Це вірші Тетяни Мороляк, які сповнені шаленої наснаги до життя, щоденної боротьби людяності з байдужістю та незламності з відчаєм. У збірці «Зсередини» автор висловлює емоційні судження про самореалізацію та самоідентифікацію особистості, висвітлює тонкі моральні аспекти соціально-побутових відносин, а саме в стосунках батьків та дітей, у подружніх вузах та взаєминах поміж друзями.
Але, найважливіше – це пошук головної мети в бурхливому плині життя. І тут автор закликає взивати до добра та берегти людські цінності, адже це те, що ладне врятувати світ!
 
528.4
Н 73
Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : матеріали 11 міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 жовт. 2023 р., Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» [та ін.] ; редкол.: І. Калинич, А. Мигаль [та ін.] ; відп. за вип. А. Мигаль. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2023. – 206 с. : іл., табл. – Назва на звороті тит. арк. : Матеріали ХI-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» (26-28 жовтня 2023 р., Ужгород). – Бібліогр. наприкінці ст.
 
У збірнику матеріалів конференції представлені роботи, які відображають загальнотеоретичні, методологічні, практичні проблеми та результати досліджень у галузі вивчення рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики, кадастру, правових відносин у галузі землекористування, лісівництва, заповідної справи та раціонального природокористування.
Рекомендується для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола громадськості.
 
27(477.87)
О-91
Офіцинський, Юрій Романович. Історія шкільництва в Ужгороді: від єзуїтської колегії до «ТеоБенду» (1613-2023) : [комікси] / Ю. Р. Офіцинський, А. Приміч, В. Ігнатишин. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2023. – 32 с. : кольор. іл.
 
У 2023 році виповнюється 410 років від заснування ужгородської єзуїтської колегії. Недовгий час заклад перебував у Гуменному (Словаччина), оскільки в Ужгороді не було потрібних навчальних приміщень. Ця подія дала поштовх для розвитку середньої освіти в нашому краї. До 1944 року великий вплив на навчання і виховання дітей та молоді мала церква і священнослужителі, котрі в радянський період зазнали репресій. Мукачівська греко-католицька єпархія відновила свою освітянську місію, відкривши Ужгородський греко-католицький приватний ліцей «ТеоБенд». Цей заклад продовжує освітні традиції єзуїтської колегії та її наступниці Ужгородської гімназії, котрі вперше висвітлено в коміксах.
 
821.161.2(477.87)
П 24
Пекар, Олена Василівна. Симфонія життя : зб. поезій / О. В. Пекар ; вступ. ст. В. П. Густі ; есей О. Козоріз-Павлюк. – Ужгород : Патент, 2023. – 144 с. 
 
Свою нову збірку поезій Олена Пекар вдало укомплектувала з віршів, написаних у минулі роки і в сьогоденні. Вони, як меридіани душі, сповненні великої любові до отчої землі, до родини та України.
Для всіх, кого зачаровує поетичне слово.
 
821.161.2(477.87)
П 30
Петровці-Кук, Михайло Михайлович. Пізні сходи : поезії, лірика / М. М. Петровці-Кук. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2023. – 394 с. : портр.
 
У двадцять п’яту книгу Петровці-Кука «Пізні сходи» увійшли в основному нові вірші філософсько-громадянської та любовної лірики і декілька мініатюр з попередніх книг.
 
821.161.2(477.87)
П 32
Пігуляк, Микола Миколайович. Кухмейстер : пригодн. іст. роман-фентезі / М. М. Пігуляк. – Ужгород : Карпати, 2023. – 304 с. : іл.
 
В основі сюжету роману – авторська версія подій, які відбуваються у період з 1526 по 1750 рік у замку Шарошпоток, що неподалік м. Унґвар, нинішнього Ужгорода, на землях Угорського королівства та князівства Трансільванія. Для відтворення історичного фону того часу автор зображує реальні історичні локації, де й відбуваються події. Натомість головні герої роману є повністю вигадані, хоча мають своїх історичних прототипів зі схожими іменами. Ступінь і характер участі в цих подіях відомих історичних постатей є художнім домислом. Будь-які співпадіння імен доль героїв випадкові.
Варто уточнити: «Кухмейстер» – це не просто майстерно закручена авантюрна історична проза, уже успішно освоєна Миколою Пігуляком у попередніх книгах, а, поза всіма сумнівами, перший у сучасній вітчизняній белетристиці пригодницький кухарсько-кулінарний роман, що передає читачу-гурману вишуканий смак історії у прямому і переносному значенні.
 
539.1
Р 34
Резонансні явища в атомних системах = Resonance Phenomena in Atomic Systems : міжнар. конф. (до 85-річчя академіка НАН України Отто Шпеника), 19-21 верес. 2023 р. : наук. пр. / Ін-т електрон. фізики НАН України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» ; уклад.: А. М. Завілопуло, В. І. Роман ; відп. за вип.: Г. М. Гомонай, Т. Ю. Попик. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2023. – 252 с. : іл, табл. – Назва обкл. : Міжнародна конференція «Резонансні явища в атомних системах» (Ужгород, 19-21 вересня 2023 року). – Назва обкл. : International conference Resonance Phenomena in Atomic Systems, September 19-21, 2023. – Бібліогр. наприкінці ст. – Абет. покажч.: с. 250-251.
 
Збірник наукових праць містить матеріали та тези доповідей, представлених на Міжнародній конференції «Резонансні явища в атомних системах». Конференція присвячена 85-й річниці від дня народження Опіто Бартоломійовича Шпеника – відомого українського вченого, провідного спеціаліста в галузі фізики електронних і атомних зіткнень, одного із засновників фізичної школи з атомної фізики на Україні, першого директора Інституту електронної фізики ПАН України, академіка HAH України, іноземного члена Угорської академії наук. У доповідях представлені результати досліджень резонансних явищ при електронних і атомних зіткненнях, елементарних процесів у лазерах і низькотемпературній плазмі, спектроскопії атомів і молекул, ядерній, радіаційній та теоретичній фізиці.
 
502.2(477.87)
Р 69
Роман, Людмила Юріївна. Ресурси Закарпаття : навч. посіб. / Л. Ю. Роман ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Навч.-наук. ін-т хімії та екології, Каф. екології та охорони навколиш. середовища. – Ужгород : Говерла, 2023. – 240 с. : кольор. іл., табл. – Абет. покажч.: с. 231-232. – Бібліогр.: с. 233-234. 
 
Навчальний посібник призначений для полегшення підготовки студентів спеціальностей 101 «Екологія», 102 «Хімія» та 014.06 «Середня освіта. Хімія» до заліку з навчальної дисципліни «Ресурси Закарпаття». Його розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Ресурси Закарпаття», яка затверджена на засіданні кафедри екології та охорони навколишнього середовища НН1ХЕ ДВНЗ «УжНУ» (протокол №13 від 23 червня 2022 р.) та засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту хімії та екології ДВНЗ «УжНУ» (протокол №1 від 1 вересня 2022 р.).
54
Т 29
Тези доповідей 77-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викпадацького складу Навчально-наукового інституту хімії та екології ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 9 лютого 2023 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Навч.-наук. ін-т хімії та екології ; відп. за вип. І. Є. Барчій. – Ужгород : Говерла, 2023. – 60 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
Збірник містить програму і тези доповідей результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу Навчально-наукового інституту хімії та екології, які представлені 9 лютого 2023 року на 77-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького складу Навчально-наукового інституту хімії та екології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Наукові дослідження проведені відповідно до наукових тем кафедр навчально-наукового інституту хімії та екології «Неорганічної хімії», «Аналітичної хімії», «Органічної хімії», «Фізичної та колоїдної хімії», «Екології та охорони навколишнього середовища».
 
821.161.2(477.87)
У-11
У війни не дитяче обличчя : роботи переможців обл. конкурсу літ. творів, творів образотвор. мистецтва та фоторобіт на тему «Захисники України: історія та сьогодення» / Закарпат. обл. військ. адмін., Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. облдержадмін. – обл. військ. адмін. ; уклад.: М. Марусинець, А. Лукач ; вступ. сл. В. Микита [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 48 с. : кольор. іл., фот. кольор. 
 
«У війни не дитяче обличчя» – збірка, до якої увійшли кращі роботи переможців обласного конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему «Захисники України: історія та сьогодення» 2022 року.
У презентованих авторських роботах учнів порушено питання війни, яку складно осягнути, зрозуміти й усвідомити.
Уявлення про сприйняте учнями віддзеркалено в малюнках, літературних творах, які вражають своїм емоційним, але далеко не дитячим ставленням до розуміння сутності поняття «війна», яка вносить кардинальні зміни на рівні держави, родини, людей, які стали на захист своєї Батьківщини боронити життя кожного українця, свою землю, мову, культуру, цінності, доводячи світу свою незламність.
 

 


Новини

2024-04-24
Любі друзі! 25 квітня о 16:30 запрошуємо вас на лекцію до Дня пам'яті Чорнобильської катастрофи. Лектор — вчитель історії Юрій Офіцинський. Місце проведення — проспект Свободи, 16, читальна зала бібліотеки.
2024-04-17
Запрошуємо на Клуб літературних дебютів "Нові імена", який відбудеться 24 квітня о 16:00. Цього разу у нас три дебютантки: Олександра Янчишин, Наталія Фогел та Олена Прібиткова.  Місце зустрічі: м.Ужгород, пр.Свободи, 16. Вхід вільний!
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день