Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5948
2013-06-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5157
Доброго дня!Чи не могла б ви вислати мені текст(або фото тексту)з журналу Дукля, 5 номер за 1982 рік, ст 57?якщо у вас є такий журнал. Дякую Аня


2013-06-17

Доброго дня! Потрібний Вам журнал наявний у відділі краєзнавства нашої бібліотеци. На жаль ми не можемо вислати її Вам, оскільки це є платною послугою, якою Ви можете скористатись, звернувшись безпосередньо до нашої біблотеки.
2013-06-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5156
Доброго дня! Цікавить така книга: Трактори Т-150 і Т-150К Ф.Т. Потапенко Потапенко Сергій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-06-16

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступне видання:

40.72 П64
Потапенко А. Т. Тракторы : [учеб пособие] / А. Т. Потапенко, П. Г. Рябченко, С. А. Карпенко. - К. : Урожай, 1983. - 328 с. : ил.

Пропонуємо ще Вашій увазі наступний сайт:

Посилання 1
2013-06-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5154
ДОБРОГО ДНЯ! Будь ласка надайте бібліографічну довідку на тему: "Утворення першої Чехословацької республіки". іван


2013-06-14

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 63.312
Б 79
Болдижар, Михайло. Державно-правовий статус Закарпаття ( Підкарпатської Русі ) в складі Чехословаччини / М. Болдижар, П. Мосні ; наук. ред. М. І. Блецкан ; рец. М. М. Вегеш ; І. Ф. Король ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : УжНУ, 2002. - 232 с

К 63.312
З-18
Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку: доповіді наук. семінару, присвяченого 80-ій річниці утворення Чехословаччини Ужгород,28 жовтня 1998 року / ред. В.І.Падяк. – Ужгород : [б. и.], 1999. – 251 с

К 63.312
З-18
Закарпатська Україна у складі Чехословаччини (1919 - 1939) : зб. матеріалів 6-ої наук. карпатознавчої конференції (2-4 вересня 1998 р., Пряшів) / вступ. сл. М. Мушинка; ред. В.І.Падяк. – Пряшів : Філософський ф-т Пряшівського ун-ту, 2000. – 318 с. – (Acta facultatis philosophicae universitatis presoviensis. Slavisticky zbornik 3 (AFPhUP 36/118). 2000).

***
Відянський, С. Поразка імперського мислення і утворення національних держав : [про Закарпаття у складі Чехословац. Республіки (1919-1939 рр.)] / Степан Відянський // Закарпаття 1919 - 2009 років : історія, політика, культура. – Ужгород : Ліра, 2010. – С. 35-55.

Дьолог, І. Тячівщина в складі Чехословацької Республіки (вересень 1919 - березень 1939 рр.) / І. Дьолог // Дружба. – 2012. – 21 квіт. – С. 3. : фото.

Попович, М. Західноукраїнські землі у 20-30-х рр. XX ст. Закарпаття в складі Чехословаччині. Карпатська Україна : [темат. урок] / М. Попович // Історія та правознав. – 2010. – № 11. – С. 10-13.

Федака, С. Ужгород: хроніка одинидцяти з лишком віків / Сергій Федака // Ї. – 2006. – Чис. 44: За Карпатський усе-світ. – С. 133-142. : фото.
2013-06-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5155
ДОБРОГО ДНЯ! Будь ласка надайте бібліографічну довідку на тему: "Радянізація (поширення законів, державних установ) Закарпаття після возз'єднання з УРСР (1946-1955рр.)." Оксана Василівна, вдячний за завжди професійно надані відповіді. Іван


2013-06-14

Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 63.362.3
Б 11
Бабій, Б. М. Возз`єднання Західної України з Українською РСР / Б. М. Бабій – К. : Вид-во Академії наук Україн. РСР, 1951. – 166 c.

К 63.362.3
В 64
Воззєднання : збірник архівних документів і матеріалів (травень 1944 - січень 1946 рр.) про воззєднання Закарпатської України з Радянською Україною / Закарпатська облдержадміністрація ; Держ. архів Закарпатської обл. – 2-е вид., доп. – Ужгород : Закарпаття, 2000. – 344 с.

К 63.362.3
В 64
Воззєднання : матеріали Міжнар. наук. конференції, присвяченої 55-річчю воззєднання Закарпатської України з Україною 26 червня 2000 року Ужгород, Україна / УжНУ ; Комісія звязку та інформації закарпатських українців; Уклад. В.І. Худанич. – Ужгород : Мистецька лінія, 2001. – 180 с.

К 63.362.3
В 64
Возз`єднання українських земель в єдиній українській радянській державі - торестсво ленінської національної політики КПРС : матер. республ. наук.-теор. конф., присвяч 30-річчю возз`єднання Закарпаття з Рад. / Україною(17-18 квіт. 1975 року). – Ужгород, 1976. – 280 с.

К 63.362.3
К 90
Кульчицький , В. С. Возз`єднання Закарпаття з Радянською Україною : соц. - політ. і правові основи / Володимир Семенович Кульчицький , М. І. Настюк , А. П. Ткач , В. Ю. Ганчин, П. Ф. Гураль . – Львів : Вища школа, 1985. – 168 с.

К 63.362.3
Р 15
Радянське Закарпаття : док. і матеріали / Парт. арх. Закарпат. обкому компартії України, Держ. арх. Закарпат. обл. ; уклад. : М. К. Новіков, О. П. Славик. – Ужгород : Карпати, 1985. – 184 с.

К0я2
Р 15
Радянське Закарпаття : довідник. – Ужгород : Закарпат. обл. в-во, 1957. – 239 с.


2013-06-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5153
Допоможіть з літераторую до теми: Вдосконалення управління фінансовою стійкість підприємства Валька
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-06-10

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.29 Б 48
Бердар М. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / М. М. Бердар; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 352 c.

65.29 В58
Власова Н. О. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – К.: Центр учбової л-ри, 2007.– 272 c.

65.29 Є27
Євтух О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : навч. посіб. / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. – К.: Центр учбової л-ри, 2011. – 408 c.

65.29 К 17
Калетнік Г. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська; М-во науки і освіти України, М-во аграр. політики України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 320 c.

65.29 К 78
Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 504 c.

65.29 Ш 35
Швиданенко Г. О.Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : монографія / Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с.

Ковальська К.В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку / К.В. Ковальська // Фінанси України. – 2004. – №2. – С. 101-104.

Деменіна О. М. Управління грощовими потоками в межах концепції фінансової рівноваги підприємства / О.М. Деменіна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №7. – C. 14-18.

Бикова В. Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення-оцінка й управління / В.Г. Бикова, Ю.М. Ряснянський // Фінанси України. – 2005. – №6. – C. 56-61.

Біла О. Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств / О. Г. Біла // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С.112-118.

Поддєрьогін А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. – 2007. – №11. – С.119-127.

Шпак М. М. Чинники формування стратегічної стійкості сільськогосподарських підприємств / М. М. Шпак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 122 – 128.

Денисенко, Микола Павлович. Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності / М.П. Денисенко // Проблеми науки. – 2008. – № 1. – С. 34-38.

Марцин В. С. Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – C. 153- 160.

Шаблиста Л. Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості / Л. Шаблиста // Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 53-64.

Викиданець І. В. Проблемні аспекти розробки фінансової стратегії підприємства / І. В. Викиданець. – (Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. – 2010. – № 4. – C. 32-37.

Нестеренко Н. В. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства / Н. В. Нестеренко, Д. М. Ребріна // Вісник. – 2011. – № 2. – C. 69-72.

Жилінська Л. О. Напрями формування стратегії управління фінансовим станом підприємства / Л. О. Жилінська. – (Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. – 2012. – № 3. – C. 177-183.
2013-06-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5151
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти матеріали до реферату на тему «Довідково-бібліографічна робота шкільної бібліотеки»
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-06-09

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела, які є у фодах нашої бібліотеки:

Бібліографія – помічник у доборі книг та інших джерел інформації: библиография // Шкільна бібліотека. – 2006. – №10. – С. 51.

Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально – виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. – 2006. – №10. – С. 46-47.

Салій, В. О. Основи бібліотечної справи та бібліографії / В.О. Салій // Шкільна бібліотека. – 2006. – №10. – С. 68-72.

Балашова, Е. В. Дизайн в библиотечном деле / Е.В. Балашова, Тищенко М.И., Ванеев А.Н. // Шкільна бібліотека. – 2006. – №10. – С. 78-88.

Німець, Е. Інформаційні потреби учнів / Е. Німець // Шкільна бібліотека. – 2006. – №10. – С. 99-101.

Романенко, Н. П. Вміння спілкуватися з читачем / Н.П. Романенко // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 29.

Дудіна, Н. Г. Духовне обличчя шкільного бібліотекаря / Н.Г. Дудіна // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 31.

Курінська, Л. А. Інформаційно-бібліографічне забезпечення навчально – виховного процесу / Л.А. Курінська // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 41-45.

Робота бібліотекаря з систематичним каталогом за новою класифікацією : [Розробка уроку] // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 57-58.

Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально – виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 59-63.

Роль і місце бібліотечно - інформаційного центру у навчально – виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. – 2006. – №12. – С. 86-87.

Бібліотека загальноосвітньої школи // Шкільна бібліотека. – 2006. – №12. – С. 88-98.

Загуменна, В. В. Інноваційні форми інформаційно-бібліографічного обслуговування / В. В. Загуменна // Шкільна бібліотека. – 2007. – № 18 (102). –верес. – С.14-15.

Кучерова, А. Інформаційний центр бібліотеки в навчально-виховному процесі / А. Кучерова // Рідна школа. – 2009. – № 7. – С. 75-76.

Опарієнко, І. А. Шкільна бібліотека – центр краєзнавчої інформації / І. А. Опарієнко // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 5. – С. 4-11.

Інноваційна діяльність бібліотекаря у формуванні читацької культури учнів : за матеріалами Всеукраїнської акції "Живи, книго!" // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 22. – С. 5-6.

Афанасьева, О. Г. Информационная среда обитания: какой должна быть информационная среда современной библиотеки / О. Г. Афанасьева // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 22. – С. 15-20.

Безпечні інтернет-сайти для дітей // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 22. – С. 12-14.

Современный библиотекарь: новые технологии - новые возможности // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 4. – С. 17-20.

Методичні рекомендації для шкільних бібліотекарів // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 3. – С. 2-13.
Зміст:
Бібліографічна та інформаційна робота;
Довідково - бібліографічне обслуговування;
Бібліотечне інформування(Інформаційна робота);
Бібліотечне обслуговування користувачів;
Структура обслуговування;
Запис користувачів; Методика роботи абонемента;
Культурно - просвітницька робота;

Поперечна, Л. Проектні технології у формуванні інформаційної культури учнів / Л. Поперечна // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 7-8. – С. 2-11. – Бібліогр. наприкінці ст.

Иванова, Е. В. Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты о будущем / Е. В. Иванова // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 9. – С. 22-24. – Бібліогр. наприкінці ст.

Лукавченкова, В. Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи і використання електронних інформаційних ресурсів / В. Лукавченкова // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 13-14. – С. 5-8.

Маковей, К. Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи та використання електронних інформаційних ресурсів / К. Маковей // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 13-14. – С. 9-12. – Бібліогр. наприкінці ст.

Олейнікова, І. Ю. Технічне оснащення мережі шкільних бібліотек / І. Ю. Олейнікова // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 24. – С. 3-6. – Бібліогр. наприкінці ст.

Мосендз, Т. ИТ в работе школьной библиотеки / Т. Мосендз // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 6. – С. 48-49.

2013-06-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5152
ДОБРОГО ДНЯ! Будь ласка надайте бібліографічну довідку на тему: "Судова система першої Чехословацької республіки". Іван
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-06-09

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

67.9(4ЧЕХ) Б65
Бисага Ю. М. Держава і право в Чехословаччині в 20-х - 30-х рр. ХХ ст. : монографія / Ю. М. Бисага. - Ужгород, Закарпаття, 1997. - 152 с.

67.9(4ЧЕХ) Б65
Бисага Ю. М. Інститути держави і права в домюнхенській Чехословаччині : монографія / Ю. М. Бисага. - Ужгород, Закарпаття, 1997. - 234 с.

67.9(4ЧЕХ) Б65
Бисага Ю. М. Перша Чехословацька республіка: держава, теорія, влада, право : монографія / Ю. М. Бисага. - Ужгород, Закарпаття, 1998. - 116 с.

34И(Чех) В17
Ванечек В. История государства и права Чехословакии / В. Ванечек. – М. : Юрид. лит., 1981. – 503 с.

67.2(0) Г54
Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. П. Глиняний. – К. : Істина, 2010. – 768 с.

Головін Ю. Чехословаччина в 1918-1939 рр. / Ю. Головін // Історія України. -2006. -№3. - C. 22-24.

67.9(4ЧЕХ) Г 64
Гомонай В. В. Досвід правового регулювання господарської діяльності в першій Чехословацькій республіці для України : монографія / В. В. Гомонай, Ю. М. Бисага; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород: Ліра, 2010.– 144 c..

34И(Чех) Л30
Лацо К. Конституция домюнхенской Чехословацкой Республики / К. Лацо. – М. : Прогресс, 1972. – 407 с.

67.2 О-66
Орленко В. І. Історія держави і права зарубіжних країн / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – К.: Видавець Паливода А. В., 2008. – 244 с. права зарубіжних країн

67.7 Ш65
Шишкін В. І. Судові системи країн світу : навч. посіб. : у 3-х кн. / В. І.Шишкін. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.

2013-06-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5149
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали про директора "Горожанки" у Перечині Павла Яцка. Дорогович Валерія Романівна


2013-06-05

Доброго дня!
Зверніть увагу:
Мегела, Г. Відомому просвітителю й науковцю з Перечина Павлові Яцкові виповнилось би 125 років від дня народження : [про педагога, історика, етнографа, археолога, ж-ста] / Ганна Мегела // Лемки Карпат. – 2011. – № 4 (черв.-лип.). – С. 4. : фото.

Чухран, М. Павло Яцко - просвітянин, педагог і патріот : [про громад. діяча Закарпаття, одного із співзасн. т-ва "Просвіта"] / Михайло Чухран // Фест. –-2011. – 7-13 квіт. – С. 14.

Токар, М. Персоналії закарпатської «Просвіти» : [про громад. Діяча, ж-та, педагога – П. Яцка] / Маріан Токар // Слово. – 2000. –4 листоп. – С. 12.

2013-06-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5145
Допоможіть будь ласка знайти відповідь на питання "Види художньо-мистецького аналізу музичних творів" Копча Вікторія Вікторівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-06-04

2013-06-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5146
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання реферату по темі: Німці як національна меншина на Закарпатті. Історія та сьогодення. Дякую


2013-06-04

Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 60.7
Г 82
Грибанич, Ілля.
Закарпатські німці / І. Грибанич ; відп. за вип. І. Латко = Die Deutschen von Transkarpatien / I. Hrybanytsch. – Ужгород : [б. и.], 1998. – 50 с. : карты, фото.

К 60.7
П 12
Павленко, Г. В. Німці на Закарпатті / Г. В. Павленко ; Ужгород. нац. ун-т, Наук.-дослід. ін-т Карпатознавства, Закарпат. т-во охорони пам’яток історії та культури. – Ужгород : Патент, 1995. – 72 с.

***

Вегеш, М. Роль національних меншин в політико-партійних процесах / М. Вегеш, М. Токар // Вегеш Микола. Карпато-Українське державотворення : до 70-річчя проголош. держ. незалежності Карпат. України / Микола Вегеш, Мар’ян Токар. – Ужгород : Говерла, 2009. – С. 276-307.

Гаврош, О. Останні німці Закарпаття : [про нац. меншину] / Олександр Гаврош // Гаврош, О. Точка перетину / Олександр Гаврош. – К : Грані-Т, 2009. – С. 62-73. : фото.

Каричак, Я. Проблеми закарпатських німців / Ярослав Каричак // Календар "Просвіти" на 1991 рік. – 1991. – С. 62-63.

Кобаль, Й. В. III "Закарпатський Інтернаціонал" проти Августина Волошина : [з історії краю] / Йосип Васильович Кобаль // Фест. - 2010. - 29 квіт. - 5 трав. – С. 5.

Мартинець, С. Останні німці Карпат : [Нац. меншини] / Світлана Мартинець // Експрес. - 2006. - 8-10 верес.-. С.14 ; Україна молода. – 2006. – 14 верес. – С.13

2013-06-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5147
Доброго дня. допоможіть підібрати літературу по темі: "Фермерство - шлях достатку і прискорення розвитку сільського господарства в Україні". Дякую.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-06-05

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)321 С 66
Сосенко, О. Як працювати без збитків: поради сільському господареві / О. Сосенко; Український освітній центр реформ. – 2-е вид., змінене і доп. – К. : [б. и.], 2004. – 80 с. – (Аграрна реформа).


65.9(4УКР)321 О- 61
Оподаткування сільськогосподарської діяльності / Упоряд. Ж. Голуб, В. Проніна, Л. Бойко. – К. : [б. и.], 2003. – 88 с. : табл. + Додатки. – (Аграрна реформа).

65.9(4УКР)321 С 66
Сосенко, О. Як працювати без збитків: поради сільському господареві / О. Сосенко; Укр. освітній центр реформ. – К. : [б. и.], 2004. – 79 с.

67.9(4УКР)37 З 51
Земельна реформа: питання і відповіді / Авт. тект. Л. Швецова, Е. Пікалов, Д. Пікалов. – 4-е вид., змінене. і доп. – К. : [б. и.], 2005. – 104 с. – (Аграрна реформа).


65.052.9(4УКР)232 В21
Ватуля, І. Д. Організація обліку у фермерських господарствах : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, Л. О. Гладка ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 312 с. : рис., табл. – Бібліогр. : C. 250-252.


67.9(4УКР)307 У-45
Україна. Закони.
Закони України "Про фермерське господарство" : за станом на 10 черв. 2010 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2010. – 36 с. – (Закони України).

******

Мельник, Л. Ю. Сутність аграрних домогосподарств та їх основні економічні характеристики / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 3-10.

Семиволос, Н. Майбутнє за фермерами, а не за земельними олігархами, вважає президент АФЗУ Іван Томич / Н. Семиволос // Віче. – 2008. – № 7-8. – С. 33 : портр.

Макаренко, П. М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства / П. М. Макаренко, Л. Л. Мельник // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С. 145-152. – Бібліогр. у прим.

Саблук, П. Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішеня) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 3-13. – Бібліогр. в прим.

Молдаван, Л. В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації / Л. В. Молдаван // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 13-17. –Бібліогр. в підряд. прим.

Юхименко, П. І. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки / П. І. Юхименко, О. М. Загурський // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. в підряд. прим.

Гнатишин, Л. Б. Фінансова звітність в оцінці економічного потенціалу фермерських господарств / Л. Б. Гнатишин, Л. П. Петришин // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 86-91. – Бібліогр. в прим.

Радченко, О. Д. Інститут державної підтримки малих підприємств у сільському господарстві / О. Д. Радченко // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 60-66 : табл. – Бібліогр. в прим.

Калашнікова, Т. В. Державна підтримка фермерських господарств / Т. В. Калашнікова // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 80-86. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Нагаєв, В. М. Організаційно-правові форми аграрного господарювання у контексті збереження та розвитку українського села / В. М. Нагаєв, В. Н. Саладєй // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 9-14. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Горьовий, В. П. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні / В. П. Горьовий // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 10-17. – Бібліогр. в підрядк. прим.

2013-06-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5148
ДОБРОГО ДНЯ! Будь ласка надайте бібліографічну довідку на тему: " Становлення адвокатури радянської України (1946-1960рр.)". особливо буду вдячний за публікації в періодиці!!! Іван
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-06-05


Доброго дня!
Пропонуємо наступні видання:

67.9(4УКР)7 М47
Меліхова, О. В. Адвокатура в Україні : навч. – метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / О.В. Меліхова ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 90 с. – Бібліогр. : С. 87-89.

67.7 Ф61
Фіолевський, Д. П. Адвокатура : підручник / Д. П. Фіолевський. – К. : Алерта : Прецедент, 2007. – 488 с.

67.9(4УКР)7 А28
Адвокатура України : навч. посіб. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, А.М. Титов, Ю.Я. Кінаш; За ред. В.К. Шкарупа. –К. : Знання, 2007. – 400 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : С. 386-398.


***

Тацій, Л. Стандарти функціонування адвокатури в Україні / Л. Тацій // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – №3. С. 248-253.


Ридчик, В. Становлення інституту адвокатури в Україні / В. Ридчик // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 3.

Варфоломеєва, Т. Адвокатура України крізь призму часу (до 20-ї річниці створення Спілки адвокатів України) / Т. Варфоломеєва, О. Святоцький // Право України. – 2010. – № 9. – С. 298-304.

Аракелян, М. Філософсько-правова характеристика інституту адвокатури в Україні / М. Аракелян // Право України. – 2011. – № 8. – С. 224-229. –Бібліогр. : С. 229 (5 назв).


Бездітний, В. Історія адвокатури України : перші результати всеукраїнського дослідження / В. Бездітний // Юридична газета. – 2013. – № 6. – С. 2-3.


Цельтнер П. Г. Сторінки історії адвокатури/ П. Г. Цельтнер // Адвокат. –2002. – № 1. – С. 48-49.

Цельтнер П.Г. Сторінки історії адвокатури: Спогади відомого київського адвоката П. Г.Цельтгнра (1900-1980) / П.Г. Цельтнер // Адвокат. – 2002. – № 2-3. – С. 58-60.

Інтернет - ресурс:
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-06-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5143
Будь ласка допоможіть знайти інформацію по темі "Творчий розвиток учнів засибами мистецьких дисциплін" копча вікторія вікторівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-06-03

Доброго дня! Радимо скористатись наступними сайтами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2013-06-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5144
ДОБРОГО ДНЯ! Будь ласка надайте бібліографічну довідку на тему: "Правоохоронна система першої Чехословацької республіки, у тому числі і Закарпаття в цей період (1918-1939рр.)". особливо буду вдячний за збірники архівних документів, публікації в періодиці!!! Іван
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-06-06

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

Бисага Ю. М. Держава і право в Чехословаччині в 20-х - 30-х рр. ХХ ст. : монографія / Ю. М. Бисага. - Ужгород, Закарпаття, 1997. - 152 с.

Бисага Ю. М. Інститути держави і права в домюнхенській Чехословаччині : монографія / Ю. М. Бисага. - Ужгород, Закарпаття, 1997. - 234 с.

Бисага Ю. М. Перша Чехословацька республіка: держава, теорія, влада, право : монографія / Ю. М. Бисага. - Ужгород, Закарпаття, 1998. - 116 с.

Бисага Ю. М. Роль внутрішніх і зовнішніх факторів в утворенні першої ЧСР : монографія / Ю. М. Бисага. - Ужгород, Закарпаття, 1997. - 184 с.

Бисага Ю. М. Створення підвалин державно-правової політики Чехословаччини в 20-х роках ХХ ст. : монографія / Ю. М. Бисага. - Ужгород, Закарпаття, 1997. - 150 с.

Головін Ю. Чехословаччина в 1918-1939 рр. / Ю. Головін // Історія України. -2006. -№3. - C. 22-24.

Шніцер І. Проголошення та узаконення автономії Словаччини у жовтні - листопаді 1938 р./ І. Шніцер // Університет. -2008. -№ 5. - C. 63-72.

Гусєв В. До і після Мюнхена : 15 березня 1939 р. перестала існувати Чехословаччина/ В. Гусєв // Історичний журнал. -2009. -№ 2. - C. 120-126.

2013-06-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5136
планування формування бібліотечного фонду )))))))))
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-06-03

У фондах бібліотеки є наступна література, якою пропонуємо скористатись:

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті/ Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. -К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.-532 c.

78.3(4УКР) З-41
Збереження бібліотечних і архівних фондів у несприятливих екологічних умовах : інструктивно-метод. реком / А.Г. Бровкін, Л.М. Волосатих, Л.П. Затока та ін ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Центр консервації і реставрації. - К., 2005. - 34 с.

78.3(4УКР) І-45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.
78.3 К27
Карташов Н.С. Региональное библиотековедение : науч.-практич. пособие/ Н.С. Карташов. -М.: Либерея, 2004.-224 c.

78.36 К56
Ковальчук, Галина Іванівна.
Книжкові пам`ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : монографія / Г.І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т української книги. - К. : [б. и.], 2004. - 644 с.

78.3(4УКР) К 63
Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права : основні положення програми та методики дослідження / Л.М. Любаренко; Наук. ред. З.І. Савіна ; Нац. парламентська б-ка України. - К. : [б. и.], 2005. - 28 с.

К 78 К 78
Краєзнавча діяльність бібліотек : методичний посіб. / Держ. іст. б-ка України ; підгот.: В. П. Кисельова ; З. Х. Мусіна ; С. І. Смілянець ; відп. за вип. Комська А. М. - К. : [б. и.], 2002. - 205 с.

К 78.36 К 78
Краєзнавчі фонди та ДБА: стан, проблеми, перспективи розвитку : обл. соціолог. дослідж. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; матеріл підгот. В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2011. - 40 с.

78.36(4УКР) М54
Методичні рекомендації по організації вивчення складу та використання бібліотечних фондів у централізованих бібліотечних системах / Міністерство культури Української РСР, Державна республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС ; підготували: О. В. Щербаков [та ін.] ; відп. за вип. Н. О. Гудімова. - К. : [б. и.], 1985. - 12 с.

78.36(4УКР) О 91
Оформлення відкритого доступа до книжкового фонда : (бібліотечний дайджест). Вип. 1 / Миколаївська обл. б-ка для дітей ім. В.О. Лягіна ; уклад. О. Л. Романченко. - Миколаїв : [б. и.], 2002. - 32 с.

78.36 П30
Петрова, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд : учеб.-метод. пособ. / Т. А. Петрова. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 192 с. : ил, табл.

78.36 П78
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України [Текст] : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. С. Басенко. - К. : НПБУ, 2007. - 104 с.

78.36(4УКР) Р 44
Ресурсний потенціал бібліотеки. Бібліотечні фонди: формування та використання : прогр. район. семінару / Великоберезн. центр. район. б-ка, Метод. від. - В. Березний : [б. и.], 2010. - 30 с.

78.36 С 17
Самохіна, Наталія Федорівна.
Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація : монографія / Н. Ф. Самохіна ; Національна академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : [б. и.], 2008. - 168 с.

78.36 С60
Соляник, Алла Анатольевна. Документоснабжение библиотечных фондов : учеб.-метод. пособ. / А. А. Соляник. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 128 с.

78.3 С 81
Столяров, Ю. Н.
Библиотечный фонд правовой документации : учеб.-практич. пособие / Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 256 с.

78.36 С83
Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах : матеріали обласного семінару-тренінгу 25 вересня 2007 р. / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 40 с.

78.36(4УКР) Ф79
Формування та використання бібліотечних фондів: регіональний зріз : оглядово-аналіт. довідка за матеріалами державної статистики 2003-2005 роки / Управління культури і туризму Херсонської облдержадміністрації, Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гончара, Наук.- метод. відділ ; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена ; відп. за вип. Л. В. Неділько. - Херсон : [б. и.], 2006. - 16 с.

Григаш, Людмила Захарівна. Формування та організація використання фондів у бібліотеках, що обслуговують компактно проживаючі національні групи в регіоні [Текст] / Л. З. Григаш // Проблеми формування та використання бібліотечних фондів України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практич. конф. дир. держ. та облас. універ. наук. б-к (м. Севастополь, АР Крим 3-7 верес. 2007 р.). - К., 2007. - С. 33-38.

Дригайло, Сергій. Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних бібліотеках України [Текст] / С. Дригайло // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. - С. 21-25.

Петренко Н. В. Облік бібліотечного фонду Універсальної наукової бібліотеки в умовах застосування автоматизованої технології [Текст] / Н. В. Петренко // Від XIX до XXI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. - Х. : РА "ІРІС", 2011. - С. 282-286.


Новини

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день