Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5925
2013-09-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5196
Підскажіть будь-ласка, чи є у вашій бібліотеці оповідання "Пригоди лорда Пучка" автор Ратовці С.В. Юричко П.П.


2013-09-03

Добрий день!
У фондах нашої бібліотеки відсутня необхідна Вам книга.

2013-09-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5195
Електронний бізнес Кощеєв О.О.


2013-09-02

Добрий день! Зверніть увагу:
65.29 Б 48
Береза, Андрій Мартинович.
Електронна комерція [Текст] : навч. посібник / А.М.Береза, І.А.Козак, Ф.А.Левченко та ін; Київський нац. економ. ун-т. – К. : КНЕУ, 2002. – 326 с.

65.9(4УКР)268 В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародні фінансово-кредитні операції та електронні системи платежів у міжнародному бізнесі України [Текст] : монографія / Л.А.Віднійчук-Вірван ; Закарпатський державний університет. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. – 188 с. – Бібліогр.: с. 171-185.

65.29 Г 80
Грехов, Андрій Михайлович.
Електронний бізнес (Е-комерція) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Грехов ; Національний авіаційний ун-т, Ін-т післядипломного навчання, Бізнес-школа НАУ. – К. : Кондор, 2008. – 302 с. : іл, табл. – Авт. на обкл. : Грєхов, А.М. – Бібліогр.: с. 297-298.

65.29 І-74
Інформаційні технології та моделювання бізнес-проектів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Томашевський [и др.]. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 296 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 291-292.

65.9(4УКР)26 М 71
Міщенко, Володимир Іванович.
Електронний бізнес на ринку фінансових послуг [Текст] : практич. посібник / В.І. Міщенко. – К. : Знання, 2003. – 278 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

32.97 С 32
Сергеев, Александр Петрович.
Как создать свой интернет-бизнес [Текст] : крат. рук. / А. П. Сергеев. – М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2008. – 256 с. : ил. – (Лаконично, доступно, эффективно!). – Предм. покажч.: с. 248-249.2013-08-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5194
Добрий день! Підкажіть будь ласка довідково-бібліографічне обслуговування здійснюється ДСТУ, яким (його повний бібліографічний опис)? Чи можна ним скористатися, он-лайн? Ольга


2013-09-02

Добрий день! Зверніть увагу:
78.37 Б 59
Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. О. М. Збанацька. – К. : [б. и.], 2012. – 200 с. – Бібліогр.: с. 189-192.

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б.
Библиотечная обработка документа [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. – М. : Либерея, 2003. – 208 с. – Библиогр.: с. 206-208.

78.37ц І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис [Текст] / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. – К. : Книжкова палата України, 2001. – 40 с.
78.5 М 79
Моргенштерн, Исаак Григорьевич.
Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика [Текст] : пособие для специалистов / И. Г. Моргенштерн. – М. : Либерия-Бибинформ, 2011. – 176 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 131) (100+100 выпусков). - Бібліогр. наприкінці глав. – Імен. покажч.: с. 75-76.

78.34(4УКР) О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування [Текст] : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. – К. : [б. и.], 2001. – 16 с. – Текст укр., рос. мовами

78.3(4УКР) П 64
Потреби і запити користувачів УНБ Україні на документально-інформаційні ресурси з техніки та ступінь їх задоволення [Текст] : за матеріалами загальнодерж. дослідж. / уклад. Г. М. Ерофеева. – Х. : Харк. держ. наук. б-ка ім. Короленка В. Г., 2001. – 44 с.

78.5 С13
Савина, Инна Александровна.
Библиографическое описание документа: семиотический подход [Текст] : учеб.-метод. пособие / И.А. Савина. – М. : Либерея, 2004. – 88 с. – (Библиотекарь и время ; №4).


2013-08-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5193
Доброго дня!Підкажість будь-ласка,де можна знайти у електронному вигляді збірки(книжки) усної народної творчості?Дуже Вам дякую наперед! Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-30

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8
Посилання 9


2013-08-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5188
Доброго дня! Чи є у Вас інформація про антропогенні ландшафти Закарпаття аба басейну річки Тиси, і загальна характеристика річки Тиса.


2013-08-20

Доброго дня!
Зверніть увагу:

К 20.1
Г 18
Гамор, Ф. Д. Екологічна ситуація у басейні Верхньої Тиси на ділянці українсько-румунського кордону та шляхи її стабілізації [Текст] / Федір Дмитрович Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда ; Закарпат. обл. вироб. упр. по меліорації і водному госп-ву, Карпат. біосфер. заповідник. – Ужгород : ІВА, 2010. - 72 с. : іл, табл. – (Спільний український-румунський проект "Покращення протипаводкового захисту та екологічне оздоровлення навколишнього середовища на українсько-румунській прикордонній ділянці р. Тиса"). – с. 60-61.

К 26.2
Е 45
Екологічний стан водотоків басейну Верхньої Тиси (українсько-румунська ділянка) / за ред. С. О. Афанасьєв. – Ужгород : ІВА, 2010. – 36 с. : кол.іл, табл. – с. 35.

К 28.5
Ф 38
Фельбаба-Клушина, Л. М. Рослинний покрив боліт і водойм верхів'я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони : [монографія] / Любов Михайлівна Фельбаба-Клушина. – Ужгород : Ліра, 2010. – 192 с. : фото. кол., табл., іл. – с. 171-188.

К 26.222.53
Ч 20
Чарівний світ заплави Тиси = The Tisza floodplain Wonderful world of wetlands : сборник научных трудов / Авт. Кларті Доктерс ван Лівен, В. Гісен, Р. Кіш та ін., Фото С. Попов, В. Чіпак, О. Ярошевич, Англ. текст О. Гісем, Укр. Текст О. Ярошевич. – К. : [б. и.], 2005. – 40 с. : кол. іл.

***

Тиса вже з Національним планом управління : [Нац. план упр. річ. басейном Тиси] // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 27 квіт. – С. 5.

Устименко, П. Аналіз стану екосистеми середньої течії долини Тиси та долин її приток за показниками рослинного світу / Павло Устименко, Д. Дубина, Ф. Гамор // Зелені Карпати. – 2008. – № 1-2. – С. 58-64. : фото.


2013-08-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5191
Доброго дня! Чи володієте Ви інформацією про Солотвинський солерудник. Дякую! Томас


2013-08-20

Доброго дня!
Пропонуємо наступні видання:

К 26.325.21
С 60
Солотвинському солеруднику 200 років (1778-1978) : путеводитель. – Ужгород : Карпати, 1978. – 59 с.

***


Волошин, О. Сіль, котра гірчить, або про біле золото життя... : [про Солотвин. солерудник] / Ольга Волошин // Новини Закарпаття. – 2010. – 31 серп. – С. 6.

Гайдін, А. Без здоров'я і... солі : [про соляні копальні в с. Солотвино Закрпат. обл.] / Анатолій Гайдін // День. – 2010. – 24-25 груд. – С. 7. : фото.

Гайдін, А. Солотвино: лікувати хворого чи оживляти мертвого? : [про ситуацію на Солотвин. солеруднику] / Анатолій Гайдін // Тячів. – 2011. – 12 лют. – С. 5. : фото.

Жорник, Л. Без солі та ліків... : [про п-во "Солотвинський солерудник"] / Людмила Жорник // Новини Закарпаття. – 2010. – 23 листоп. – С. 4. : фото.

Надзвичайна ситуація на Солотвинському солеруднику // Охорона праці і пожежна безпека. – 2011. – № 1. – С. 4.

Петерварі, Н. Спадок імперії : до всіх бід Солотвина, там, під землею, імовірно, є ще й тисячі кубометрів нафтопродуктів [розгляд питання про залишок палива у солотвинських сховищах] / Наталка Петерварі // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 22 - 28 лип.– С. 7. : фото.

Солотвинський солерудник: бути чи не бути? Звернення депутатів облради зачепило міністрів // Новини Закарпаття. – 2007. – 27 лют. – С. 5.

Уряд вирішив закрити Солотвинський солерудник // Новини Закарпаття. – 2013. – 7 берез. – С. 2.

2013-08-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5187
Доброго дня!Надайте будь - ласка перелік обов'язкових наказів по дошкільному закладу на рік. Коваленко Наталія Григорівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-14

2013-08-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5186
Будь ласка, напишіть у яких книжках можна щось знайти із теми редизайну друкованого видання. Люба
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-12

Доброго дня! Зверніться до настуних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2013-08-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5185
Доброго дня!Будь ласка, які Ви маєте у наявності праці, присвячені О.Кромвелю, О.Бісмарку та Дж.Вашингтону? Дуже дякую за допомогу!!! Кривенкова Руслана Юріївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-12

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

63.3(4НІМ) Д 75
Дроз Ж. История Германии : / Ж.Дроз. -М.: АСТ: Астрель, 2005.-160 c.

9И Е79
Ерусалимский А. С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм / А. С. Ерусалимский. – М. : Наука, 1968. – 284 с.

Хасанов В. Бісмарк, який "пережив себе, але не свою велич" / В. Хасанов // Історія України. - 2006. - №2. - C. 1-6.

63.3(4Г) Ч-81
Чубинский-Надеждин В. В. Бисмарк : полит. біогр. / В. В. Чубинский-Надеждин. – М. : Мысль, 1988. – 414 с.
_______________________________________________

9И Б24
Барг М. А. Кромвель и его время / М. А. Барг. – М. : Учпедгиз, 1960. – 242 с.

63.3(4ВЕЛ) К68
Коробов А. И. Все о Великобритании / А.И. Коробов, Ю.А. Иванова; Предисл. Ю.В. Макаров. -Х.: Фолио, 2007.-544 c.

9И(Вел) П12
Павлова Т. А. Кромвель / Т. А. Павлова. – М. : Мол. гвардія, 1980. – 350 с.
________________________________________________

Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 640 с.

63.3(7СПО) І-90
Історія Сполучених Штатів : нарис. – К. : Діалог інтернешнл. – 406 с.

67.9(7СПО) М 84
Носов Ю. Р. Президент : замечат. страницы истории амер. президентства от Джорджа Вашингтона до Барака Обамы / Ю. Р. Носов. -М.: Логос, 2009.-256 c.

63.3(7СПО) Т 42
Тіндалл Д. Б. Історія Америки / Д. Б. Тіндалл, Д. Е. Шай ; пер. з англ.: Л. Притула ; Г. Сташків ; О. Щур. -6-е вид. - Львiв: Літопис, 2010.- 904 c.
2013-08-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5184
Доброго дня! Надайте мені будь -ласка зразки написання наказів "Аналіз харчування", "Аналіз захворювання" по дошкільному закладу. Коваленко Наталія Григорівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-07

Доброго дня! Радимо Вам скористатися наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2013-07-31 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5183
Доброго дня! Будь ласка,чи є у Вас: 1)Парсонс Т. Система современных обществ (1998 р.) 2)Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации (2005 р.) 3)Бочковський О. І. Вступ до націології (1991 р.) 4)Севастьянов А. Н. Этнос и нація 5)Подберезкин А. Национальный человеческий капитал 6)Колодій А. Нація як суб’єкт політики Дуже дякую! Кривенкова Руслана Юріївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-01


Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

60.5 П18
Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс ; пер. с англ. Л. А. Седова, А. Д. Ковалева ; под ред. М. С. Ковалевой. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 270с.

60.59(4) Б86
Бочковський О. І. Вступ до націонології / О.І. Бочковський – Мюнхен : УТГІ, 1991-1992. – 338с. – Бібліогр. : с. 328-333.
2013-07-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5182
Доброго Вам здоров'я! Чи э у Вас така книга, яка називаэться: Гомеопатические препараты, Т. Д. ПОПОВА - 1991 Дякую! Копач Оксана Петрівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-07-28

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступне видання:

53.5 П58
Попова Т. Д. Гомеопатический лечебник. Рецепты здоровья / Т. Д. Попова - М. : ТОО КСП, 1995. - 192 с.
2013-07-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5170
Добрий день! Мене цікавлять такі книги: 1)Справочник хирурга поликлиники, Ф.Х.КУТУШЕВ, А.СЛИВОВ - 1982 2)Частная хирургия (В. С. ЭТТИНГЕРЪ) 1916 год Буду Вам дуже вдячний, якщо підкажете де їх віднайти. Олійник Олег Станіславович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-07-22

Доброго дня! На жаль, у фондах бібліотеки потрібні Вам видання відсутні. Зверніться до обласного медичного інформаційно-аналітичного центру (медична бібліотека).
2013-07-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5167
ДОБРОГО ДНЯ! Будь ласка надайте бібліографічну довідку на тему: "Історія адвокатури Угорщини 1939-1944 рр."(особливо цікавлять угорські видання). Іван
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-07-17

Доброго дня!

Пропонуємо наступні видання:

67.2(0) М-15
Макарчук, В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – Вид. 5-е, допов. – К. : Атіка, 2006. – 680 с.


67.3(0) Б-85
Бостан, Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 736 с. – Бібліогр. : С. 713-721, наприкінці тем та у підрядк. прим.

67.3(0) С-85
Святоцький, О. Д. Адвокатура : історія і сучасність / О. Д. Святоцький, В. В. Медведчук – К. : Ін. Юре, 1997. – 320с.

67.3(4) Ч-59
Чизмадиа, А. История венгерского государства и права : [пер. с венг.] / А. Чизмадиа, К. Ковач, Л. Асталош; под. ред. А. И. Пушкаша, З. М. Черниловского. – М. : Юрид. лит., 1986. – 446с.

67.7 Ф-61
Фіолевський, Д. П. Адвокатура : підручник / Д. П. Фіолевський. – К. : Алерта : Прецедент, 2007. – 488 с.


Інтернет - ресурс:
Посилання 1

Зверніть увагу!
У фондах відділу документів іноземними мовами є потрібні Вам видання угорською мовою. м. Ужгород , вул. Капітульна, 10
Тел.: (0312) 61-44-21

2013-07-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5168
ДОБРОГО ДНЯ! Будь ласка надайте бібліографічну довідку на тему: " Історія адвокатури Австрії 1849-1918 рр.". Іван
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-07-17ДОБРОГО ДНЯ!

Пропонуємо наступні видання:

Адвокатура на Буковині в період її перебування у складі Австрії // Українське право. – 2004. – №1. – С.76-83.

Попик С. Д. Українське питання в політиці Австрії: реальність чи фантом (кінець ХІХ –початок ХХ ст.) // Пит. історії нового та новітнього часу. / Зб. наук. статей. Вип. 4. Част. 1. –Чернівці: Рута, 1995. – С. 31-39.

Фінансова прокуратура Буковини у 1867-1918 рр. // Право України. – 2001. – № 1. – С. 133-134.

Гришина Т. М. Становлення захисту адвокатів і представників особи у Х - ХIХ ст. / Гришина Т. М. // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 3. – С. 196 – 206. – Бібліогр. : 11 назв.

Грицаєнко, Л. Роль і місце прокуратури в системі державних органів Австрії / Л. Грицаєнко // Вісник прокуратури. – 2006. – №1. – С. 124-128.


Гультай, М. Класичні моделі конституційної скарги на прикладі Австрії та Іспанії / М. Гультай // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 2. – С. 62-74. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Фореггер Э. Основные тенденции развития права в Австрии // Советское государство и право. – 1988. – № 12. – С. 103-107.

Шишкін В. Адміністративний суд Австрії // Право України. – 1997. – № 5. – С. 58-61.Інтернет- ресурси:

Посилання 1
Посилання 2


Новини

2023-09-26
Капуркова книжка повертається!!! Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка запрошує дати новий подих своїй домашній бібліотеці, адже книга не повинна припадати пилом, її потрібно читати. У п’ятницю, 29 вересня, з 11:00 до 16:30 пропонуємо всім охочим завітати у вуличну книжкову ятку, що розташується біля воріт заднього дворику бібліотеки (пр.Свободи, 16), та безкоштовно обміняти будь-яку зі своїх прочитаних книг на нову! Прохання: приносити книги у хорошому стані, тільки художню літературу (бажано видання після 2000-х років) та виключно українською мовою! 
2023-09-25
Друзі, відзначайте Всеукраїнський день бібліотек разом з нами!   Ми з нашими партнерами підготували для вас насичену програму 29 вересня!!!  ⚡️11:00 - 16:30 - ваша улюблена акція з буккросингу "Капуркова книжка" та фотозона у дворику бібліотеки (пр.Свободи,16)  ⚡️ 12:00 - 15:00 - Літературне бібліокафе (вул.Капітульна,10)  ⚡️ 14:00 - Майстер-клас "Гачкуємо закладки в книжку"  за сприяння Карпатський Фонд / Carpathian Foundation (пр.Свободи, 16)  ⚡️День відкритих дверей в Tatohub.Ужгород (пр.Свободи,16) :      👉 11:00 - 16:30 - вулична презентація проєкту жителям міста      👉 17:30 - інтерактивна лекція про стосунки      👉 18:00 - розвантажувальний захід для всіх "Молодіжні вечорниці"  з Ужгородською молодіжною радою  🍩🍬☕️А ще ми будемо пригощати вас кавою та смаколиками увесь день!!!  ✅ Про кожен захід будемо писати детальніше окремими дописами. Тому стежте за оновленнями на нашій стрічці!!!
2023-09-21

26 вересня, о 17:00, в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Ф. Потушняка відбудеться презентація нових книжок Дмитра Кременя та видань про Шевченківського лауреата. 70-річчя від дня народження відомого поета, публіциста, перекладача, який сформувався як особистість на Закарпатті, а прожив більшу частину життя у Миколаєві, відзначається на державному рівні. У ювілейний рік вийшло шість різнопланових видань, які й будуть представлені в Ужгороді.
Під час вечора заплановане і відкриття виставки картин Дмитра Кременя, які він малював в ужгородський період життя у мистецькій студії Золтана Баконія.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день