Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5985
2013-10-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5260
де можна скачати бібліографічний посібник "Про голодомор"
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними сайтами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4

2013-10-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5261
потрібні ел. дж. : традиційна і електронна книга: тенденції розвитку
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Доброго дня! Скористайтесь наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6

2013-10-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5254
Добрий день! Ви не могли допомогти знайти повтотекстову магістерську роботу у галузі бібліотечна справа! Дякую Ольга
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-16


Добрий день!
Шановний користувач!
Будь - ласка, ознайомтесь з правилами виконання "Віртуальної довідки".

2013-10-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5255
Доброго дня, підскажіть, будь ласка, яким чином можливо отримати копію інформації про Василя Свиду. працівники відділу мистецтв, м. Хмельницький Лина


2013-10-16

Доброго дня!
Шановна Ліна, уточніть, будь ласка, яка саме інформація Вас цікавить про Василя Свиду.
2013-10-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5256
Доброго дня! Мене цікавить питання довідково-бібліографічне обслуговування зарубіжом Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-17

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

78.3 Б59
Библиотечная энциклопедия / Росс. гос. б – ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; рук. проекта Е. В. Никонорова ; науч. ред. – сост. Е. И. Ратникова ; Л. Н. Уланова. – М. : Пашков дом, 2007. – 1300 с.

78.34 Б 59
Библиотечное дело – ХХІ век : науч. – практ. сб. / Федер. гос. учреждение "Рос. гос. б – ка". – М. : [б. и.], 2009. – 272 с. : табл.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф – ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. – Харків, 1998. – 72 c.

78.3 К87
Кто есть кто в библиотечно – информационном мире России и СНГ : справочник: [В 3 – х т.] / Ред. Яков Леонидович. Шрайберг, Отв. за вып. С.А., Подморина Е.Б. Золотинская С.А. – М. : ГПНТБ, 2007.

78.3 Н 83
Нормативно – правовое обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах : сб. материалов / Российская нац. б – ка ; Сост.: Е. Кузьмин, В. Фирсов. – М. : Либерея, 2003. – 216 с.

78.34 П 88
Публічні бібліотеки: національні бібліотеки світу на початку ХХІ століття / М – во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б – ка України ; Матеріал підготували І. Цуріна. – К. : Нац. парламентська б – ка України, 2005. – 48 с. – Бібліогр.: с.43 – 44.

*************

Бабій Л. В.
У світі американських бібліотек/ Л. В. Бабій // Бібліотечна планета. -2010. -№ 4. - C. 22-24.

Бенз С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / С. Бенз // Бібліотечний вісник. -2008. -№ 1. - C. 11-13.

Ворона Ю.Публічні бібліотеки Німеччини: погляд зблизька / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. -2009. -№ 4. - C. 25-28.

Загуменна В. Національні бібліотеки Данії, враження від професійного візиту українських бібліотекарів/ В. Загуменна // Бібліотечна планета. -2008. -N 4. - C. 14

Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами [Текст] / С. Іващенко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 2. – С. 27 – 29.

Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно – інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі [Текст] / Л. Фісенко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 2. – С. 24 – 26.

2013-10-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5257
Доброго вечора потрібна література для курсової на тему: Державний лад давньогрецьких держав Спарти і Афін" Левченко Андрій Сергійович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-17

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступні видання:

63.3(0)3 Б20
Балух В. О.
Історія античної цивілізації : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] : у 3 т./ Василь Олексійович Балух. -Чернівці : Наші книги. -2007.
Балух В.О.
Т. 1 : Стародавня Греція/ В. О. Балух. -2007.-656 c. :a-іл.

67.3(0) Б85
Бостан Л. М.
Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 736 с.

92 Г14
Гай Д.
Античний світ : [Греція. Рим] / Д. Гай. -Х.: Ранок, 2003.-66 c. :a-кол.іл.

67.2(0) Г 54
Глиняний В. П.
Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. П. Глиняний ; Одес. нац. юрид. акад. – Вид. 6-е. – К. : Істина, 2010. – 768 с.

63.3(0)3 Е 28
Егер О.
Всемирная история. Древний мир / О. Егер. -М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2010.-672 c.

63.3(0)3 И 90
История Древней Греции / В. И. Кузищин, Т. Б. Гвоздева, В. М. Строгецкий [ и др.] ; под. ред. В. И. Кузищин; Высшее профессиональное образование. -2-е изд. перераб. и доп. -М.: Академия, 2009.-480 c.

67.2(0) І-90
Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / О.М. Джужа та ін.; за заг. ред. О.М. Джужа. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2006. – 256 с.

67.2(0) М15
Макарчук В. С.
Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – Вид. 5-е, допов. – К. : Атіка, 2006. – 680 с.

67.2 О-66
Орленко В. І.
Історія держави і права зарубіжних країн : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – Вид. 3-є, стер. – К. : Видавець Паливода А.В., 2008. – 244 с. – (Бібліотечка студента).

67.2(0) Х76
Хома Н. М.
Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти / Н.М. Хома. – 4-е вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 476 с.

2013-10-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5253
л-ра на тему:електронний катагог Марія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-16

Пропонуємо переглянути наступні видання:

78.3(4УКР) С 78
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ІРБІС : (рекомендації) / Нац. парламент. б-ка України ; уклад.: О. Лазарєва [та ін.]. – К. : [б. и.], 2002. – 19 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

78.37 А72
Антоненко, І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К. : [б. и.], 2007. – 116 с. : табл. – Бібліогр. : C. 109-115.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. – М. : Омега-Л, 2008. – 240 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав. – Указ. : C. 221-232.

78.38 Е 50
Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? / Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України, Наук. б-ка Нац. ун-т "Києв.-Могил. акад." ; уклад.: В. С. Пашкова, Т. О. Ярошенко ; відп. за вип. Я. Є. Сошинська. –К. : Самміт-Книга, 2013. – 64 с. : іл. – Бібліогр. : C. 44-46 та у підрядк. прим.

***
Антоненко, І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С. 14-20. – Бібліогр. : 22 назви.

Кузьмінич, Т. Змістовне опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / Т. Кузьмінич, С. Пугачова // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 2. – С. 21-23.

Лобановська, І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. – 2009. – №4. – С. 16-20.

Стрішенець, Н. Каталог у епоху Google та Amazon / Н. Стрішенець // Бібілотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 16-27. – Бібліогр. наприкінці ст.

Мартынов, М. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 17-20.

Павленко, Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога : из опыта медицинских библиотек Украины / Т. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 21-26. – Бібліогр. наприкінці ст.

Красовская, Л. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. – 2010. – № 9. – С. 1-9.

Кузьмініч, Т. В. Фактографічні бази даних Національної бібліотеки Білорусі: новий етап розвитку / Т. В. Кузьмініч // Бібліотечна планета. – 2011. – № 1. – С. 22-25.

Кузьмина, О. В. Каталогызация ресурсов Интернета : проблемы и решения (опыт создания каталога веб - ресурсов в Самарской областной универсальной научной библиотеке) / О. В. Кузьмина, И. Л. Сабельникова // Библиотековедение. – 2011. – № 1. – С. 46-50. – Бібліогр. наприкінці ст.

Іваницька, Т. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості : Одеському державному економічному університету 90 років / Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 113-122. – Бібліогр. в кінці ст.

Юшковець, В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 18-19. – Бібліогр. наприкінці ст.

Довбня, Е. Интернет-версия : удобно, быстро, надежно: о преимуществах электронного каталога перед карточным / Е. Довбня, И. Митрошин // Библиотека. – 2012. – № 2. – С. 28-30.

Вінічук, І. Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства / І. Вінічук // Бібліотечний вісник. – 2012. – №3. – С. 8-15.

Новакова, Л. О. Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки / Л. О. Новакова // Бібліотечна планета. - 2012. - № 3. - С. 20-23 : портр.

Лобузіна, К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища / Катерина Лобузіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.

Білоус, В. Лінгвістичне забезпечення – важливий аспект діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Валентина Білоус // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 14-17.
2013-10-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5248
Добрий день. Підкажіть будь ласка, де можна пошукати інформацію на тему "Афіксальні словосполучення в сучасній українскьій мові. Їх різновиди". Світлана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Доброго дня! Радимо скористатись наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2013-10-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5249
Доброго дня. потрібна література по темі : " Творчість художників Закарпаття"


2013-10-15

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 85.14
Г 55
Глущук, Сергій Сергійович. ... Дивосвіт наших пращурів... (Міфологія українців і фрагменти сучасності) : кат. вист. живопису / С. С. Глущук ; Закарпат. музей нар. архіт. та побуту, Спілка незалежних художників КЕТ ім. А. М. Кашшая. – Ужгород : ПП Повч, 2008. – 46 с. : кольор. іл.

К 85.3
Д 44
"Дивосвіти Срібної Землі" : прогр. творч. звіту майстрів мистецтв і худож. колективів Закарпат. обл. / М-во культури і туризму України, Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облрада [та ін.] ; відп. за вип. : Ю. Ф. Глеба ; В. В. Рудейчук. – Ужгород : [б. и.], 2009. – 28 с. : кол.іл. – Назва обкл. : Творчий звіт майстрів мистецтв і художніх колективів Закарпатської області.

К 85.14
К 29
Каталог обласної виставки творів Закарпатських художників, присвяченої Всеукраїнському дню художника : справоч. изд. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки письм. України [та ін.]. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2005. – 12 с. : іл.

К 85.14
К 29
Каталог виставок творів художників Закарпаття в ювілейному 1975 році : каталог / Закарпат. орг. спілки художників УРСР. – Ужгород : [б. и.], 1975. – 83 с.

К 85.14
Л 34
Левадський, Георгій Зіновійович. Графіка, пленерні замальовки та етюди : [альбом] / Г. З. Левадський ; [передм.] Л. Біксей ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Об-ня проф. художників Закарпаття. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2010. – 48 с. : іл.

К 85.14
Н 39
Небесник, Іван Іванович. Творчість видатних художників Закарпаття : навч. посіб. / І. І. Небесник ; М-во освіти і науки України, Закарпат. худож. ін-т. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2005. – 76 с. : іл.

К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття : до 55- річчя Закарпат. орг. Нац. Спілки художників України / упоряд. : Б. І. Кузьма, К. Є. Стельмах. – Ужгород : Карпати, 2001. – 240 с. : фото. кольор., портр. – Текст укр., англ. мовами.

К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття / авт. передм. та упоряд. Л. З. Шандор ; худож. оформ. О. Г. Комяхова ; ред. К. Д. Івашиніна. – К. : [б. и.], 1961. – 70 с. : фото. кольор. – Текст укр. та рос. мовами.

К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття = Artists of Transcarpathia : [альбом-каталог] / упоряд., відп. за вип., ідея проекту Б. І. Кузьма, передм., пер. англ. М. В. Сирохман. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 168 с. : кол. іл. – Текст укр., англ. мовами.
За більш детальною інформацією звертайтеся у Відділ краєзнавства нашої бібліотеки.
2013-10-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5250
автоматизація бібліотечної справи сполучених штатів америки
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-15


Відповідь:

Онищенко, С. Краща бібліотека Америки 2007 року / С. Онищенко, І. Цуріна // Бібліотечна планета. – 2008. – № 2. – С. 27-30. – Бібліогр. : С. 30.

Бенз, С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / С. Бенз // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 11-13.

Ворона, Ю. Три погляди на роботу бібліотек в умовах кризи / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – С. 25-26.

Бабій, Л. В. У світі американських бібліотек / Л. В. Бабій // Бібліотечна планета. – 2010. – № 4. - С. 22-24.

Шарапов, А. Библиотека в большом городе : [Нью - Йоркская публичная библиотека] / А. Шарапов // Вокруг света. – 2011. – № 2. – С. 94-101.

Колесникова, Т. О. Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика / Т. О. Колесникова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 4. – С. 59-66. – Бібліогр. наприкінці ст. (54 назви)

Фролов, Ю. Книги, и не только. Заметки о библиотеках США/ Ю. Фролов // Наука и жизнь. – 2011. – № 5. – С. 95-102.

Полуденко, А. Як університетські бібліотеки США намагаються наздогнати час : книгозбірня Колумбійського університету : Те, що пошук інформації завдяки Інтернетові став таким простим, підносить планку вимог до нас / Анна Полуденко // День. – 2011. – 28-29 жовт. – С. 20.


Бібліотечна колекція україністики у США // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст.

Олійник , О. Основні тенденції розвитку інформатизації американських бібліотек / Ольга Олійник // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст.

Інтернет-ресурси:

Посилання 1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Библиотеки_США
2013-10-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5251
Добрий день. допоможіть з літературою " Історія розвитку мистецтва України ХХст."
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-15

Пропонуємо переглянути наступні видання:

85.103(4УКР) Л 84
Лукомський, Г. К. З української художньої спадщини / Г. К. Лукомський; упоряд. В. Д. Буряк, І. Б. Гирич, пер. з фр. та рос. – К. : Українські пропілеї, 2004. – 712с. : іл. – Бібліогр. : С. 705-710.

85.103(4УКР)6 Ю 94
Юхимець, Г. М. Українське радянське мистецтво 1941-1960 років : [нариси] / Г. М. Юхимець. – К. : Мистецтво, 1983. – 160 с. : іл. – (Нариси з історії українського мистецтва). – Бібліогр. : С. 155-156 та у підрядк. прим.


85.103 (2УКР) С 79
Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини XIX століття. / Д. В. Степовик – К. : Мистецтво. 1982. –191 с., іл.

85. 103(2УКР) Л 68
Лобановський, Б. Б. Українське мистецтво другої половини XIX початку XX ст. / Говдя П. І. – К. : Мистецтво, 1989. – 206 с.

85.1. П 19
Пасічний, А. М. Образотворче мистецтво : словник – довідник / А. М. Пасічний. – Тернопіль : Навчальна книга –Богдан, 2003. – 216 с.


85.103(4УКР) П 30
Петрова, О. Мистецтвознавчі рефлексії : історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років ХХ століття- початку ХХІ століття: Зб. статей / О. Петрова; Нац. ун- т "Києво-Могилянська академія". – К. : Академія, 2004. – 400 с. : іл, портр. – Покаж. : С. 377- 393.

****
Александрович В. Українське мистецтво 16 століття / В. Александрович // Історія в школах України. – 2004. – № 1. – С.35-40.

Александрович В. Українське мистецтво другої половини 17 століття / В. Александрович // Історія в школах України. – 2004. – №6. – С.50-53.

Інтернет – ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
http://uk.wikipedia.org/wiki/Скульптура_в_УРСР_1946-70
Посилання 4
2013-10-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5252
менеджер бібліотечної справи. вимоги до особистості. суть та види упарвлінських рішень. технологія прийнятття управлінських рішень
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-15

Пропонуємо переглянути наступні видання:

78.34(4УКР) В 42
Рева, Н. М. Особистість бібліографа-бібліотекаря в умовах сучасного розвитку суспільства / Н. М. Рева // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 239-244. – Бібліогр. наприкінці ст.

Богун, Н. Г. У пошуках шляхів покращення іміджу бібліотекаря : за матеріалами зарубіжної фахової періодики / Н. Г. Богун // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 18. – Бібліогр. в кінці ст.

Норіцина, Н. Формування іміджу як інтегрованої комунікації підприємства. / Н. Норіцина // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №9. – С. 48-50.

Гундорова, Т. Поп-критика : імідж та ідеологія / Т. Гундорова // Книжник ревю. – 2007. –№ 6. – С. 22-23. : кол.іл

Ворона, Ю. Шляхи підвищення іміджу публічної бібліотеки в сучасних умовах : школа методистів / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С. 41-42.

Барна, Н. Стільові особливості конструювання імідж-образу / Н. Барна // Пам'ять століть. – 2009. – № 1-2. – С. 190-198. – Бібліогр. : 12 назв.

Богун, Н. Г. У пошуках шляхів покращення іміджу бібліотекаря : за матеріалами зарубіжної фахової періодики / Н. Г. Богун // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 18. – Бібліогр. в кінці ст.

Глодов`юк, Л. Імідж сучасної бібліотеки : ігрова форма навчання бібл. персоналу – тренінг з елементами конкурсу з практики роботи Тисменицької центр. район. б-ки / Л. Глодов`юк // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 22. – С. 21-23.

Костирко, Т. Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація / Т. Костирко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 2. – С. 22-23. – Бібліогр. в кінці ст.

Осаула, В. Образ бібліотечно-інфомаційної професії в умовах інформатизації суспільства / Володимир Осаула // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 9. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.

Вилегжаніна, Т. І. Бібліотечна професія в сучасній Україні / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 3. – С. 5-6 : портр.

Рева, Н. М. Особистість бібліографа-бібліотекаря в умовах сучасного розвитку суспільства / Н. М. Рева // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 20911 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 239-244. – Бібліогр. наприкінці ст.

Булюкина, Н. Имидж – дело рук наших : место встречи молодежи... можно изменить / Н. Булюкина // Библиотека. – 2013. – № 6. – С. 34-35.

Аніщенко, В. О. Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень / В. О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 64- 72 : рис. – Бібліогр. : 32 назви.

Костирко, Р. О. Системно– цільовий підхід до організації внутрішнього контролю для прийняття управлінських рішень / Р. О. Костирко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 197- 206 : форм., табл., рис. – Бібліогр. : 16 назв.

Кобєлєв, О. М. Інформаційно – аналітична діяльність бібліотек у контексті інституалізації соціально - комунікаційної сфери суспільства / О. М. Кобєлєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 53-58. – Бібліогр. наприкінці ст.

Миронюк, С. Технології прийняття управлінських рішень в освітній установі / С. Миронюк // Управління освітою. – 2012. – № 12. – С. 2-6.


2013-10-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5245
Допоможіть буль ласка підшукати літературу до теми: "Майстерність Гната Хоткевича у новелістичному циклі "Гірські акварелі". Потрібно щось про його біографію, а також критичні статті щодо його новел. Буду дуже вдячна. Христина
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-14

Пропонуємо переглянути наступні видання :

72.4(4УКР) Н 34
Семенюк, М. Музична спадщина Гната Хоткевича / М. Семенюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 490-501.

72 З-41
Волосова , О. "Камо грядеши" Гната Хоткевича : сторінка української літературної критики / О. Волосова // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків : ОКО, 1995. – Т. 4. – С. 117-122. – Бібліогр. : С. 122.

Димченко, С. Кобзарський етнографічний концерт Гната Хоткевича : до 105-ї річниці Археологічного з'їзду / С. Димченко // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 89-93. – Бібліогр. : С. 93.

Шлемко, О. Д. Гастролі гуцульського театру Гната Хоткевича / О. Д. Шлемко // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 6. – С. 99-108 : вкл. л. – Бібліогр. в кінці ст.

Якименко, Л. Бандурист у вишиваній сорочці : спогад-нарис Надії Суровцової про Гната Хоткевича / Людмила Якименко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 10. – С. 110-116. – Бібліогр. : 8 назв.

Гейман, Л. "Україна завжди була в мені, зі мною..." : До 135-річчя від дня народження Гната Хоткевича : урок літератури рідного краю в кімнаті-музеї Гната Мартиновича Хоткевича у селищі Високому, філія Харківського літературного музею / Людмила Гейман // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 47-56.

Хай, М. Й. "Музичні інструменти українського народу" Гната Хоткевича. На шляху до сучасних систематикологічних дискусій / М. Й. Хай // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 3(травень-червень). – С. 58-66. – Бібліогр. в кінці ст.

Балабольченко А. Багаття не згасає : Родина Г. Хоткевича // Рідна школа. – 1998. – №6. – С. 15-24; №7-8. – С. 19-27.

Нитченко Д. Універсальний талант Г. Хоткевича // Березіль. – 1994. – №3-6. – С. 104-113.

Погребенник Ф. Героїчна і трагічна доля письменника // Українська мова та література. – 1997. – №47.
Хоткевич Г. Коло не замикається. Листи до Г. Хоткевича. Спогади про батька // Родовід. – 1993. – №6. – С. 61-72.

Димченко, С. Творчість Гната Хоткевича та українська національна музична культура (1877-1938) // Народна творчість та етнографія. - 1998. - №1. - С. 75-77

Іванко, А. Для України працював, через синівську любов до неї загинув (Г.М. Хоткевич) // Історія та правознавство. - 2010. - № 33. - С. 2-5

Кізченко, В. Гнат Хоткевич // Історія України. - 2003. – грудень (№47; №48). – С.11-16; С.4-7
Костенко, Т. Писатель с бандурой : Гнат Хоткевич // Зеркало недели. – 2008. – 29 марта (№ 12). – С. 13.

Кравчук, В. Гнат Хоткевич про негативні приклади української інтелігенції / В. Кравчук // Березіль. – 1999. – №9-10. – С. 154-156.

Музиченко, Я. Два крила Хоткевича : Гнатові Хоткевичу виповнюється 130 років. Митець-геній поєднував у собі соціалізм і українство, а географічно-Гуцульщину й Слобожанщину // Україна молода. – 2007. – 29 грудня (№ 243). – С. 7.

Семенюк, М. Гнат Хоткевич : думки про людину і творчість / М. Семенюк // Слово і час. – 2000. – №6. – С. 72-78.

Стегній, В. Повернення Гната Хоткевича // Демократична Україна. – 2003. – 21 січня (№6). – С. 4.

Струтинська, Н. Гнат Хоткевич.Віддзеркалення особистости на сторінках архіву : (з нагоди 130-річчя від дня народж. та 70-річчя від дня смерті) / Н.Струтинська, А.Сапьолкіна // Просценіум. – 2008. – №3. – С. 39-42.

Шлемко, В. Гнат Хоткевич – универсальный художник соборного духа // Голос Украини. – 2003. 27 февраля (№38). – С. 8-9.

Шлемко, О. Гастролі Гуцульського театру Гната Хоткевича до Російської імперії / Ольга Шлемко // Народна творчість та етнографія. – 2010. – №6. – С. 99-108.

Шлемко, О. Світоч національно-культурного відродження України : (Про гуцул. Театр Гната Хоткевича) / О. Шлемко // Народна творчість та етнографія. – 1999. – №4. – С. 3-11.

Шумило, Н. Гнат Хоткевич: еволюція художнього пошуку // Дивослово. – 2003. – №11. – С. 11-17.

Шумило, Н. На шляху до великої прози : до 120-річчя від дня народження Г. Хоткевича / Н. Шумило // Літературна Україна. – 1998. – 22 січня. – С. 7.


Інтернет- ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-10-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5246
Добрий день. Будь ласка підкажіть, в яких книжках з мовознавства можна знайти детальну інформацію про архаїзми та історизми. Потрібно якогомога більше джерел. Дякую. Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-14

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

81.411.1 Б 75
Бодик О. П.
Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : Центр учбової л-ри, 2011. - 414 с.

81.0 Д69
Дорошенко С. І.
Загальне мовознавство : навч. посіб. / С. І.Дорошенко ; Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 288 с.

81.411.4 Ж78
Жовтобрюх М. А.
Українська літературна мова / М. А. Жовтобрюх. - К. : Наук. думка, 1984. - 255 с.

81.411.1 К26
Карпенко Ю. О.
Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. - 2-е вид., стер. - К. : Академія, 2009. - 336 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 332-334.

81.411.1 К 75
Кочерган М. П.
Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. - К. : Академія, 2002. - 368 с. - (Альма-матер).

81(075.8) К 75
Кочерган М. П.
Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган; Ред. Г. А. Теремко. - К. : Академія, 2003. - 464 с. - (Альма-матер).

81.411.4 С91
Сучасна українська мова. - К. : Либідь, 1991. - 312 с.

81.411.4 У33
Ужченко В. Д.
Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. – Х. : Основа, 1990. - 166 с.

81.411.4 У 45
Українська лексика в історичному та ареальному аспектах. – К. : Наукова думка, 1991. – 184 с.

81.411.1 У 45
Українська мова : енциклопедія / Нац. акад. наук України [та ін.], Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; редкол.: В. М. Русанівський [та ін.]. - Вид. 3-тє, зі змінами і доп. - К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2007. - 856 с. : іл, карти, табл.

81.411.1 У45
Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія : навч. посіб. / А. П. Загнітко [та ін.]. -Донецьк: БАО, 2007.-240 c.

Колоїз Ж. Вивчаємо застарілу лексику : На матеріалі творчої спадщини Івана Нечуя-Левицького / Жанна Колоїз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 9. - С. 99-108.

Дубок Т. В. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми. / Т. В. Дубок // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 4. - С. 13-15.

Бойкова, Наталя. Розвиток словникового складу. Застарілі слова й нові (неологізми) / Н. Бойкова // Українська мова та література. - 2013. - № 1-2. - С. 57-59.

2013-10-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5247
Доброго дня. Мені потрібно знайти якісь праці, дослідження, критичні статті про роман Василя Шкляра "Залишинець". Надія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-14

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

84(4УКР)6 Ш 66
Шкляр В. М. Залишенець. Чорний ворон / В. М. Шкляр . -Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2011.-384 c.

Шкляр В. Перекладати російською заборонено! : Л.Бондарук розмовляла з найпопулрнішим українським письменником-белетристом Василем Шклярем / В. Шкляр // Шлях перемоги. - 2003. - Ч.45. - С. 11.
'
Голобородько, Ярослав. Літературний архіпелаг (Постаті, тексти, тенденції) / Я. Голобородько // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 6. - С. 76-87.

Шевнін О. "Чорний Ворон" порушив мовчання : [про роман Василя Шкляра "Чорний Ворон"] / О. Шевнін // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2009. -№ 12. - C. 89.

Голобородько, Ярослав. Енігматика. Гостросюжетність. Інфернальність : проза Василя Шкляра / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2010. - Ч. 13. - С. 16 - 19.

Голобородько Я. "Чоловіча" проза Василя Шкляра / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 4.- С.57-63.

Василь Шкляр : литературная критика // Письменництво: важкий хрест чи лавровий вінець? : анкета / упоряд. В. Бондар. - К.: : Ярославів Вал, 2010. - С. 75-82.

Карасьов М. "Чорний Ворон": наслідки одноокості : [про роман В. Шкляра "Чорний Ворон"] / М. Карасьов // Українська літературна газета. -2011. - 28 лют. (№ 2). - C. 13.

Шкляр, Василь. Василь Шкляр : варто взяти до рук бюлетені, щоб не брати зброю : відомий український письменник - про своє можливе депутатство, новий історичний роман про отаманшу Марусю і те, звідки холодноярці брали цигарки "Мальборо" / В. Шкляр ; інт-ю. М. Ткачук // Україна молода. - 2012. - 18-19 трав. - С. 18.

Андрійченко Н. Архетипологія роману Василя Шкляра "Чорний ворон" / Наталя Андрійченко // Слово і час. -2013. -№ 8. - C. 78-85.Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день