Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5947
2013-08-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5185
Доброго дня!Будь ласка, які Ви маєте у наявності праці, присвячені О.Кромвелю, О.Бісмарку та Дж.Вашингтону? Дуже дякую за допомогу!!! Кривенкова Руслана Юріївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-12

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

63.3(4НІМ) Д 75
Дроз Ж. История Германии : / Ж.Дроз. -М.: АСТ: Астрель, 2005.-160 c.

9И Е79
Ерусалимский А. С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм / А. С. Ерусалимский. – М. : Наука, 1968. – 284 с.

Хасанов В. Бісмарк, який "пережив себе, але не свою велич" / В. Хасанов // Історія України. - 2006. - №2. - C. 1-6.

63.3(4Г) Ч-81
Чубинский-Надеждин В. В. Бисмарк : полит. біогр. / В. В. Чубинский-Надеждин. – М. : Мысль, 1988. – 414 с.
_______________________________________________

9И Б24
Барг М. А. Кромвель и его время / М. А. Барг. – М. : Учпедгиз, 1960. – 242 с.

63.3(4ВЕЛ) К68
Коробов А. И. Все о Великобритании / А.И. Коробов, Ю.А. Иванова; Предисл. Ю.В. Макаров. -Х.: Фолио, 2007.-544 c.

9И(Вел) П12
Павлова Т. А. Кромвель / Т. А. Павлова. – М. : Мол. гвардія, 1980. – 350 с.
________________________________________________

Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 640 с.

63.3(7СПО) І-90
Історія Сполучених Штатів : нарис. – К. : Діалог інтернешнл. – 406 с.

67.9(7СПО) М 84
Носов Ю. Р. Президент : замечат. страницы истории амер. президентства от Джорджа Вашингтона до Барака Обамы / Ю. Р. Носов. -М.: Логос, 2009.-256 c.

63.3(7СПО) Т 42
Тіндалл Д. Б. Історія Америки / Д. Б. Тіндалл, Д. Е. Шай ; пер. з англ.: Л. Притула ; Г. Сташків ; О. Щур. -6-е вид. - Львiв: Літопис, 2010.- 904 c.
2013-08-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5184
Доброго дня! Надайте мені будь -ласка зразки написання наказів "Аналіз харчування", "Аналіз захворювання" по дошкільному закладу. Коваленко Наталія Григорівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-07

Доброго дня! Радимо Вам скористатися наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2013-07-31 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5183
Доброго дня! Будь ласка,чи є у Вас: 1)Парсонс Т. Система современных обществ (1998 р.) 2)Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации (2005 р.) 3)Бочковський О. І. Вступ до націології (1991 р.) 4)Севастьянов А. Н. Этнос и нація 5)Подберезкин А. Национальный человеческий капитал 6)Колодій А. Нація як суб’єкт політики Дуже дякую! Кривенкова Руслана Юріївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-01


Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

60.5 П18
Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс ; пер. с англ. Л. А. Седова, А. Д. Ковалева ; под ред. М. С. Ковалевой. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 270с.

60.59(4) Б86
Бочковський О. І. Вступ до націонології / О.І. Бочковський – Мюнхен : УТГІ, 1991-1992. – 338с. – Бібліогр. : с. 328-333.
2013-07-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5182
Доброго Вам здоров'я! Чи э у Вас така книга, яка називаэться: Гомеопатические препараты, Т. Д. ПОПОВА - 1991 Дякую! Копач Оксана Петрівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-07-28

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступне видання:

53.5 П58
Попова Т. Д. Гомеопатический лечебник. Рецепты здоровья / Т. Д. Попова - М. : ТОО КСП, 1995. - 192 с.
2013-07-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5170
Добрий день! Мене цікавлять такі книги: 1)Справочник хирурга поликлиники, Ф.Х.КУТУШЕВ, А.СЛИВОВ - 1982 2)Частная хирургия (В. С. ЭТТИНГЕРЪ) 1916 год Буду Вам дуже вдячний, якщо підкажете де їх віднайти. Олійник Олег Станіславович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-07-22

Доброго дня! На жаль, у фондах бібліотеки потрібні Вам видання відсутні. Зверніться до обласного медичного інформаційно-аналітичного центру (медична бібліотека).
2013-07-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5167
ДОБРОГО ДНЯ! Будь ласка надайте бібліографічну довідку на тему: "Історія адвокатури Угорщини 1939-1944 рр."(особливо цікавлять угорські видання). Іван
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-07-17

Доброго дня!

Пропонуємо наступні видання:

67.2(0) М-15
Макарчук, В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – Вид. 5-е, допов. – К. : Атіка, 2006. – 680 с.


67.3(0) Б-85
Бостан, Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 736 с. – Бібліогр. : С. 713-721, наприкінці тем та у підрядк. прим.

67.3(0) С-85
Святоцький, О. Д. Адвокатура : історія і сучасність / О. Д. Святоцький, В. В. Медведчук – К. : Ін. Юре, 1997. – 320с.

67.3(4) Ч-59
Чизмадиа, А. История венгерского государства и права : [пер. с венг.] / А. Чизмадиа, К. Ковач, Л. Асталош; под. ред. А. И. Пушкаша, З. М. Черниловского. – М. : Юрид. лит., 1986. – 446с.

67.7 Ф-61
Фіолевський, Д. П. Адвокатура : підручник / Д. П. Фіолевський. – К. : Алерта : Прецедент, 2007. – 488 с.


Інтернет - ресурс:
Посилання 1

Зверніть увагу!
У фондах відділу документів іноземними мовами є потрібні Вам видання угорською мовою. м. Ужгород , вул. Капітульна, 10
Тел.: (0312) 61-44-21

2013-07-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5168
ДОБРОГО ДНЯ! Будь ласка надайте бібліографічну довідку на тему: " Історія адвокатури Австрії 1849-1918 рр.". Іван
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-07-17ДОБРОГО ДНЯ!

Пропонуємо наступні видання:

Адвокатура на Буковині в період її перебування у складі Австрії // Українське право. – 2004. – №1. – С.76-83.

Попик С. Д. Українське питання в політиці Австрії: реальність чи фантом (кінець ХІХ –початок ХХ ст.) // Пит. історії нового та новітнього часу. / Зб. наук. статей. Вип. 4. Част. 1. –Чернівці: Рута, 1995. – С. 31-39.

Фінансова прокуратура Буковини у 1867-1918 рр. // Право України. – 2001. – № 1. – С. 133-134.

Гришина Т. М. Становлення захисту адвокатів і представників особи у Х - ХIХ ст. / Гришина Т. М. // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 3. – С. 196 – 206. – Бібліогр. : 11 назв.

Грицаєнко, Л. Роль і місце прокуратури в системі державних органів Австрії / Л. Грицаєнко // Вісник прокуратури. – 2006. – №1. – С. 124-128.


Гультай, М. Класичні моделі конституційної скарги на прикладі Австрії та Іспанії / М. Гультай // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 2. – С. 62-74. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Фореггер Э. Основные тенденции развития права в Австрии // Советское государство и право. – 1988. – № 12. – С. 103-107.

Шишкін В. Адміністративний суд Австрії // Право України. – 1997. – № 5. – С. 58-61.Інтернет- ресурси:

Посилання 1
Посилання 2


2013-07-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5165
Добрий день. Хотів би дізнатися, з якого року до Вас надходить періодичне видання "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України". Як я знайшов на Вашому сайті-в нього індекс 74206. Мене цікавить видання №5-6 від 1994 року. Заздалегідь дякую. Роман
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-07-10

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2013-07-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5163
Адреси та телефони шкіл та НВК м. Житомир Бойчук Катерина Станіславівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-07-02


Відповідь:

Інтернет- ресурси:

http://zhitomironline.wordpress.com/tag/адреса-и-телефоны-житомира/
Посилання 1
Посилання 2


2013-06-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5162
У вас є текст цієї статті Эрнест Каллай Искусствои худжники Карпатского края//Ужгород: Огоньки. - 1940,декабрь. - с. 35-39? )))))


2013-07-01

На жаль, у фонді нашої бібліотеки вісутний необхідний Вам текст. На це саме питання ми вже Вам відповідали 20 квітня 2013 р.

2013-06-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5161
потрібні електронні ресурси : відомі бібліотечні діячі зарубіжжя
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-07-01

Зверніть увагу:

Інтернет - ресурси:
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4

2013-06-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5160
Доброго дня! Можете надати мені бібліографічну довідку на монографії таких художників Андрій Коцка, Адальберт Борецький, Золтан Шолтес, Антонін Гудечек, Мартин Бенка, Імро Вайнер-Краль, Олджріх Блажічек? Дякую ...


2013-06-26

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 85.14
Б 82
Борецький, А. Адальберт Борецький. 1910-1990 : [кат. творів] / Адальберт Борецький ; авт. ідеї Ф. Ерфан ; авт. вступ. ст., куратор та підбір творів вист. Г. Рижова ; фото: К. Смутко ; Ф. Ерфан. – Ужгород : Патент, [2011]. – 56 с. : кольор. іл.

К 85.14
К 75
Коцка Андрій : альб. / Андрій Андрійович Коцка ; вступ. ст. та упоряд.: В. П. Павлова – К. : Мистецтво, 1973. – 23 с. : кольор. іл.

К 85.14
К 75
Коцка, А. А. Малярство : альб. / Андрій Андрійович Коцка ; вступ. ст.: А. А. Коцка ; Г. Островський [та ін.], М. Дуран ; упоряд.: Ю. Небесник ; пер. з рос. Д. Федака. – Ужгород : [б. в.], 2002. – 92 с. : іл.

К 85-8
К 75
Коцка А. А. Новые произведения : [13 открыток] / Андрій Андрійович Коцка – М. : Совет. Худож., 1976.

К 85.14
Ш 78
Шолтес Золтан : альб. / Золтан Шолтес ; вступ. ст. та упоряд.: А. П. Шпакова – К. : Мистецтво, 1973. – 16 с. : кольор. іл.
Інформацію щодо монографій діячів мистецтва : Антонін Гудечек, Мартин Бенка, Імро Вайнер-Краль, Олджріх Блажічек.
Ви зможете отримати у відділі документів іноземними мовами нашої бібліотеки, який знаходиться за адресою : вул. Капітульна, 10.
2013-06-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5159
Доброго дня! Буду дуже Вам вдячний, якщо допоможете віднайти М.С. Горбачов Бибрані провоми і статті. Дукую за допомогу! Лемеш Ю.Ф.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-06-18

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступне видання:

66.61(2)2 Г67
Горбачев М. С. Избранные статьи и речи : в 7-ми т. / М. С. Горбачев. - М. : Политиздат, 1987.

Пропонуємо переглянути сайти:

Посилання 1
Посилання 2


2013-06-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5158
Вітаю!У вас є журнал закарпатсьий край? На жаль не знаю який номер і за який рік, там має бути стаття Олени Приходько про творчість Е.Контратовича. Чи могли б ви її вислати мені?


2013-06-17

Доброго дня! Потрібна Вам стаття знаходиться в журналі Карпатський край за 1999 р. в № 1-3 на 112-й сторінці. На жаль ми не можемо вислати її Вам, оскільки це є платною послугою, якою Ви можете скористатись, звернувшись безпосередньо до нашої біблотеки.
2013-06-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5157
Доброго дня!Чи не могла б ви вислати мені текст(або фото тексту)з журналу Дукля, 5 номер за 1982 рік, ст 57?якщо у вас є такий журнал. Дякую Аня


2013-06-17

Доброго дня! Потрібний Вам журнал наявний у відділі краєзнавства нашої бібліотеци. На жаль ми не можемо вислати її Вам, оскільки це є платною послугою, якою Ви можете скористатись, звернувшись безпосередньо до нашої біблотеки.

Новини

2023-12-11

В розділі "Електронна бібліотека" до ваших послуг електронна версія збірника спогадів, статей, бібілографічних джерел "Петро Скунць у колі сучасників".

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день