Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5947
2013-09-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5204
Добрий день...допоможіть знайти інформацію про понятійний апарат і терміносиситему бібліографознавства...Дякую Матвейко Андрій


2013-09-18

Добрий день! Пропонуємо переглянути:

78.5 Д 46
Диомидова, Галина Николаевна.
Библиографоведение [Текст] : учебник / Г.Н. Диомидова. – СПб. : Профессия, 2003. – 288 с.

78.34 Л 68
Лобузіна, Катерина Вілентіївна.
Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності [Текст] : монографія / К. В. Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. и.], 2012. – 252 с.

78.5 Ф75
Фокеев, Валерий Александрович.
Библиографическая наука и практика [Текст] : терминологический словарь / В. А. Фокеев ; науч. ред. Г. В. Михеева. – СПб. : Профессия, 2008. – 272 с.

78.5 Ш35
Швецова-Водка, Галина Миколаївна.
Вступ до бібліографознавства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – К. : Кондор, 2008. – 218 с.

*********************************************************************
Литвинова, Л.
Дисертація як інформаційне, наукозначе та документознавче джерело [Текст] : (на прикладі спеціальності 07.00.08 - "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство) / Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. – 2010. – №4. – С. 59-62.
Політова, О.
До питання бібліографічного відображення вітчизняного документального потоку з історії України [Текст] : 90-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст. / О. Політова // Бібліотечна планета. – 2007. – № 1. – С. 10-13.


2013-09-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5202
Чи наявні у Вас: 1. Круглов Т.И. Советская адвокатура - М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1942. - 37 c. ( або інші посібники з назвою "Советская адвокатура"). Іван
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-09-16

У фондах нашої бібліотеки відсутня необхідна Вам книга.

Зверніть увагу!

34с6
А28
Адвокатура в СССР. – М., Юриздат,1971. – 224 с.

67.629.0 А 28
Адвокатура и современность : [Сб. ст.] / АН СССР, Ин-т государства и права; - М. : ИГПАН, 1987. – 150с.
2013-09-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5201
де я можу знайти програму факультатива із історії для 7 класу? Думнич Наталія Іванівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-09-12

Відповідь:
Зверніть увагу !


Інтернет –ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
2013-09-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5200
Чи можна у вас знайти книги по психоаналізу та логіці? Блехман Олександра
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-09-10


Пропонуємо переглянути наступні видання:

87.4 К 64
Конверський, А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підручник / А. Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 536 с. – Бібліогр. : C. 534-535.

87.4 Л69
Логіка для юристів (кредитно-модульний курс) : навч. посіб. / В. І. Цимбалюк [та ін.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2007. – 216 с. : табл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. наприкінці теми.

87.4 Л69
Логіка : підручник / В. Д. Титов, С. Д. Цалін [та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Титов ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2008. – 208 с.

87.4 П 42
Повторева, С. М. Словник з логіки / С. М. Повторева ; передм. С. М. Повторева. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 200 с. : табл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. : C. 192-195.

87.4 Р99
Ряшко, В. І. Логіка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Ряшко ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 336 с. – Бібліогр. напочатку розд.

87.4 Х 76
Хоменко, І. В. Логіка: теорія та практика : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Хоменко ; М-во науки і освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : Центр учбової л-ри, 2010. – 400 с. : іл. – Бібліогр. : C. 397-398.

87.4 П 42
Повторєва, С. М. Логіка : навч. посіб. / С. М. Повторєва. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 192 с. : табл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. : C. 186-187.

87.4 Т 63
Тофтул, М. Г. Логіка : посіб. для студ. вузів / М. Г. Тофтул. – К. : Академія, 1999. – 336 с. : рис. – (Гаудеамус).

88.8 К26
Карпенко, Н. В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя) : навч. посіб. / Н. В. Карпенко. – К. : Каравела, 2008. – 192 с.

88.8 Т35
Терлецька, Л. Г. Психологія розвитку духовності : засобами психокорекції малюнком / Л. Г. Терлецька. – К. : Главник, 2008. – 144 с. : іл. – (Бібліотечка соціального працівника). – Бібліогр. : С. 142-143.

88.4 П50
Поліщук, С. А. Методичний довідник з психодіагностики : навч.-метод. посіб. / С. А. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2009. – 448 с. – Бібліогр. : С. 437-440.

88.37 Г 17
Галян, І. М. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с. : рис., табл. – (Альма-матер). – Бібліогр. : С. 459-463.


2013-09-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5199
Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи є у бібліотеці дані про "історію" будинків (можливо, трохи ширше - про архітектуру), зведених в Ужгороді у так званий чеський період? Хто проектував, в якому році тощо. Заздалегідь вдячна. Надія Марич


2013-09-10

Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 63.3
В 52
Вирон, С. Ужгород : путешествие по памятным местам еврейской истории / Сабина Вирон. - Ужгород : Роман Повч, 2001. - 31 с. : фото. кольор.

К 63.3
К 55
Кобаль, Й. В. Ужгород відомий та невідомий / Йосип Васильович Кобаль. – Львів : Світ, 2003. – 196 с : іл.

***
Балагурі Е. Роль Чехословацької академії наук у вивченні археологічних пам’яток Закарпаття (20-30-і рр.) // Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку : доповіді наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утвор. Чехословаччини Ужгород, 28 жовтня 1998 року / ред. В.І.Падяк. – Ужгород : [б. и.], 1999. – С. 151-155.

Ужгород між двома світовими війнами // Історія Ужгорода : іст нарис. – Ужгород : Патент, 1993. – С.102-160.

2013-09-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5197
Доброго дня! Чи володієте Ви інформацією про історію дослідження ландшафтів Закарпаття.


2013-09-04

Доброго дня!
На жаль, у фонді нашої бібліотеки вісутня необхідна Вам інформація.
2013-09-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5198
Доброго дня! Чи є у Вас інформація про історію дослідження ландшафтів Українських Карпат.


2013-09-09

Доброго дня!
На жаль, у фонді нашої бібліотеки вісутня необхідна Вам інформація.
2013-09-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5196
Підскажіть будь-ласка, чи є у вашій бібліотеці оповідання "Пригоди лорда Пучка" автор Ратовці С.В. Юричко П.П.


2013-09-03

Добрий день!
У фондах нашої бібліотеки відсутня необхідна Вам книга.

2013-09-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5195
Електронний бізнес Кощеєв О.О.


2013-09-02

Добрий день! Зверніть увагу:
65.29 Б 48
Береза, Андрій Мартинович.
Електронна комерція [Текст] : навч. посібник / А.М.Береза, І.А.Козак, Ф.А.Левченко та ін; Київський нац. економ. ун-т. – К. : КНЕУ, 2002. – 326 с.

65.9(4УКР)268 В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародні фінансово-кредитні операції та електронні системи платежів у міжнародному бізнесі України [Текст] : монографія / Л.А.Віднійчук-Вірван ; Закарпатський державний університет. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. – 188 с. – Бібліогр.: с. 171-185.

65.29 Г 80
Грехов, Андрій Михайлович.
Електронний бізнес (Е-комерція) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Грехов ; Національний авіаційний ун-т, Ін-т післядипломного навчання, Бізнес-школа НАУ. – К. : Кондор, 2008. – 302 с. : іл, табл. – Авт. на обкл. : Грєхов, А.М. – Бібліогр.: с. 297-298.

65.29 І-74
Інформаційні технології та моделювання бізнес-проектів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Томашевський [и др.]. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 296 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 291-292.

65.9(4УКР)26 М 71
Міщенко, Володимир Іванович.
Електронний бізнес на ринку фінансових послуг [Текст] : практич. посібник / В.І. Міщенко. – К. : Знання, 2003. – 278 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

32.97 С 32
Сергеев, Александр Петрович.
Как создать свой интернет-бизнес [Текст] : крат. рук. / А. П. Сергеев. – М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2008. – 256 с. : ил. – (Лаконично, доступно, эффективно!). – Предм. покажч.: с. 248-249.2013-08-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5194
Добрий день! Підкажіть будь ласка довідково-бібліографічне обслуговування здійснюється ДСТУ, яким (його повний бібліографічний опис)? Чи можна ним скористатися, он-лайн? Ольга


2013-09-02

Добрий день! Зверніть увагу:
78.37 Б 59
Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. О. М. Збанацька. – К. : [б. и.], 2012. – 200 с. – Бібліогр.: с. 189-192.

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б.
Библиотечная обработка документа [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. – М. : Либерея, 2003. – 208 с. – Библиогр.: с. 206-208.

78.37ц І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис [Текст] / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. – К. : Книжкова палата України, 2001. – 40 с.
78.5 М 79
Моргенштерн, Исаак Григорьевич.
Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика [Текст] : пособие для специалистов / И. Г. Моргенштерн. – М. : Либерия-Бибинформ, 2011. – 176 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 131) (100+100 выпусков). - Бібліогр. наприкінці глав. – Імен. покажч.: с. 75-76.

78.34(4УКР) О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування [Текст] : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. – К. : [б. и.], 2001. – 16 с. – Текст укр., рос. мовами

78.3(4УКР) П 64
Потреби і запити користувачів УНБ Україні на документально-інформаційні ресурси з техніки та ступінь їх задоволення [Текст] : за матеріалами загальнодерж. дослідж. / уклад. Г. М. Ерофеева. – Х. : Харк. держ. наук. б-ка ім. Короленка В. Г., 2001. – 44 с.

78.5 С13
Савина, Инна Александровна.
Библиографическое описание документа: семиотический подход [Текст] : учеб.-метод. пособие / И.А. Савина. – М. : Либерея, 2004. – 88 с. – (Библиотекарь и время ; №4).


2013-08-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5193
Доброго дня!Підкажість будь-ласка,де можна знайти у електронному вигляді збірки(книжки) усної народної творчості?Дуже Вам дякую наперед! Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-30

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8
Посилання 9


2013-08-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5188
Доброго дня! Чи є у Вас інформація про антропогенні ландшафти Закарпаття аба басейну річки Тиси, і загальна характеристика річки Тиса.


2013-08-20

Доброго дня!
Зверніть увагу:

К 20.1
Г 18
Гамор, Ф. Д. Екологічна ситуація у басейні Верхньої Тиси на ділянці українсько-румунського кордону та шляхи її стабілізації [Текст] / Федір Дмитрович Гамор, Я. О. Довганич, В. Ф. Покиньчереда ; Закарпат. обл. вироб. упр. по меліорації і водному госп-ву, Карпат. біосфер. заповідник. – Ужгород : ІВА, 2010. - 72 с. : іл, табл. – (Спільний український-румунський проект "Покращення протипаводкового захисту та екологічне оздоровлення навколишнього середовища на українсько-румунській прикордонній ділянці р. Тиса"). – с. 60-61.

К 26.2
Е 45
Екологічний стан водотоків басейну Верхньої Тиси (українсько-румунська ділянка) / за ред. С. О. Афанасьєв. – Ужгород : ІВА, 2010. – 36 с. : кол.іл, табл. – с. 35.

К 28.5
Ф 38
Фельбаба-Клушина, Л. М. Рослинний покрив боліт і водойм верхів'я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони : [монографія] / Любов Михайлівна Фельбаба-Клушина. – Ужгород : Ліра, 2010. – 192 с. : фото. кол., табл., іл. – с. 171-188.

К 26.222.53
Ч 20
Чарівний світ заплави Тиси = The Tisza floodplain Wonderful world of wetlands : сборник научных трудов / Авт. Кларті Доктерс ван Лівен, В. Гісен, Р. Кіш та ін., Фото С. Попов, В. Чіпак, О. Ярошевич, Англ. текст О. Гісем, Укр. Текст О. Ярошевич. – К. : [б. и.], 2005. – 40 с. : кол. іл.

***

Тиса вже з Національним планом управління : [Нац. план упр. річ. басейном Тиси] // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 27 квіт. – С. 5.

Устименко, П. Аналіз стану екосистеми середньої течії долини Тиси та долин її приток за показниками рослинного світу / Павло Устименко, Д. Дубина, Ф. Гамор // Зелені Карпати. – 2008. – № 1-2. – С. 58-64. : фото.


2013-08-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5191
Доброго дня! Чи володієте Ви інформацією про Солотвинський солерудник. Дякую! Томас


2013-08-20

Доброго дня!
Пропонуємо наступні видання:

К 26.325.21
С 60
Солотвинському солеруднику 200 років (1778-1978) : путеводитель. – Ужгород : Карпати, 1978. – 59 с.

***


Волошин, О. Сіль, котра гірчить, або про біле золото життя... : [про Солотвин. солерудник] / Ольга Волошин // Новини Закарпаття. – 2010. – 31 серп. – С. 6.

Гайдін, А. Без здоров'я і... солі : [про соляні копальні в с. Солотвино Закрпат. обл.] / Анатолій Гайдін // День. – 2010. – 24-25 груд. – С. 7. : фото.

Гайдін, А. Солотвино: лікувати хворого чи оживляти мертвого? : [про ситуацію на Солотвин. солеруднику] / Анатолій Гайдін // Тячів. – 2011. – 12 лют. – С. 5. : фото.

Жорник, Л. Без солі та ліків... : [про п-во "Солотвинський солерудник"] / Людмила Жорник // Новини Закарпаття. – 2010. – 23 листоп. – С. 4. : фото.

Надзвичайна ситуація на Солотвинському солеруднику // Охорона праці і пожежна безпека. – 2011. – № 1. – С. 4.

Петерварі, Н. Спадок імперії : до всіх бід Солотвина, там, під землею, імовірно, є ще й тисячі кубометрів нафтопродуктів [розгляд питання про залишок палива у солотвинських сховищах] / Наталка Петерварі // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 22 - 28 лип.– С. 7. : фото.

Солотвинський солерудник: бути чи не бути? Звернення депутатів облради зачепило міністрів // Новини Закарпаття. – 2007. – 27 лют. – С. 5.

Уряд вирішив закрити Солотвинський солерудник // Новини Закарпаття. – 2013. – 7 берез. – С. 2.

2013-08-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5187
Доброго дня!Надайте будь - ласка перелік обов'язкових наказів по дошкільному закладу на рік. Коваленко Наталія Григорівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-14

2013-08-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5186
Будь ласка, напишіть у яких книжках можна щось знайти із теми редизайну друкованого видання. Люба
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-08-12

Доброго дня! Зверніться до настуних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


Новини

2023-12-11

В розділі "Електронна бібліотека" до ваших послуг електронна версія збірника спогадів, статей, бібілографічних джерел "Петро Скунць у колі сучасників".

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день