Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5985
2014-02-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5888
Добрий вечір! мені потрібна література про Нельсона Манделла! його біографію і всю політичну діяльність! все що є) дякую) Андріана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-04

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

63.3(6) А94
Африка в историческом и современном контекстах : матер. V Всеросс. науч. конф. "Школа молодого африканиста" (Санкт-Петербург, 23-24 ноября 2006 г.) / Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т Африки [и др.] ; редкол. Н. В. Громова ; А. Ю. Желтов [и др.]. – М., 2008. – 156 c.

66.4(0) Д56
Добровольський О. В. Геополітичний розвиток Південної Азії, Океанії, Африки Й Латинської Америки та інтереси України / О. В. Добровольський. – К.: "Пульсари", 2006. – 128 c.

63.3(5) Р 61
Родригес А. М. История стран Азии и Африки в Новейшее время : ученик / А. М. Родригес. – М.: Проспект, 2010. – 512 c.

63.3(6) Ч-39
Человек, общество, цивилизация в Африке. История и современность : материалы VII Всерос. науч. конф. "Школа молодого африканиста" (Москва, 26-27 ноября 2008 г.) / Учреждение РАН, Ин-т Африки [и др.]; сост. А. Д. Саватеев ; редколл. Ю. Н. Винокуров ; Н. В. Громова [и др.]. – М., 2008. – 192 c.

Боровський О. Біле і чорне : пішов iз життя Нельсон Мандела – найвизначніший борець iз расизмом / О. Боровський // Україна молода. – 2013. – 10 груд. – C. 6.

Джеджула А. Умер Нельсон Мандела / А. Джеджула // Факты. – 2013. – 6 груд.

Мандела Н. "Цвет кожи, расовая принадлежность и пол – всего лишь дар, полученный каждыь из нас от Бога" : [президент ЮАР] / Н. Мандела // Международная жизнь. – 1994. – № 11. – С. 68-72.

Нельсон Ролілахла Мандела – людина-легенда / Всесвіт. – 2000. – № 5-6. – С. 167-171.

Пиляцкий Б. Реформатор из рода вождей : [Н. Мандела] / Б. Пиляцкий // Столичные новости. 1999. – № 21. – С. 9.

Підлуцький О. Нельсон Мандела: людина, яка поєднала чорне з білим / О. Підлуцький // Дзеркало тижня. – 2013. – № 46 (7 груд.). – C. 10.

2014-02-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5887
Допоможіть знайти список рекомендованої літератури (посібники та періодичні видання) на тему: "Шляхи зниження поточних витрат підприємства в ринкових умовах" Мельник Анастасія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-04

Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі:

65.012 А35
Азьмук Л. А. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат : навч.-метод. посіб. / Л. А. Азьмук, Н. В. Задорожна ; Київський нац. економ. ун-т. -2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 160 c.

65.052.230 Б 39
Безверхий К. В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : монографія / К. В. Безверхий. - К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 276 c.

65.29 В27
Великий Ю. М. Управління витратами підприємства : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: ІНЖЕК, 2009. - 192 c.

65.052.9(4УКР)2 Д13
Давидович І. Є. Управління витратами : навч. посіб. / І. Є. Давидович; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 320 c.

65.9(4УКР)29 Ц 14
Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко; Ред. К. О. Бужимська. - К.: ЦУЛ, 2002. - 656 с.


Микитюк, Лариса. Деякі аспекти системного підходу до вивчення витрат : общественно-политическая литература / Л. Микитюк // Економіст. - 2006. - №4. - С. 16-19.

Яценко В. Методи прогнозування виробничих витрат / В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 30-35.

Партин Г.О Оцінка концепцій управління витратами суб'єктів господарювання / Г.О Партин // Регіональна економіка. - 2008. - № 2.- С.44-50.

Шумило Ю. О. Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві / Ю. О. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 1. - С. 13-16.

Моссаковський, Валерій. Концепція побудови управління витратами у сільськогосподарских підприємствах / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 6. - С. 32-42.

Керницька М.І. Планування витрат на імпортування комплектуючих як чинник мінімізації інноваційного ризику / М. І. Керницька // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 97-104.

Проскура К.П. Податкові аспекти управління витратами підприємства / К. П. Проскура, Г. О. Зінов"єв // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 255-262.

10 способів заощадити на маркетингових витратах // Персонал. - 2009. - № 2. - С. 63-64.

Корінько М.Д. Концептуальні основи управління витратами суб"єктів господарювання в умовах удосконалення ринкових відносин / М. Д. Корінько, Г. Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 9. - С. 126-132.

Загородній А.Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Фінанси України. - 2009. - № 9.- С.87-97.

Іванова М. І. Використання стохастичних методів моделювання при формуванні стратегії управління витратами в умовах глобальної кризи / М. І. Іванова, Д. М. Потьомкін // Регіональна економіка. - 2010. - № 2.- С.48-54.

Олех, Н.Л. Методичний підхід до оцінювання управління витратами виробництва / Н.Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 139-147.

Олех, Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності / Н.Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 4. - С. 143-150.

Безверхий К. Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 4. - С. 31-47.

Корнієнко О. Аналіз витрат і результатів використання керівників на різних рівнях управління / О. Корнієнко // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 4. - С. 38-45.

Ночовна Ю. О. Класифікація витрат підприємства як основа організації управлінського обліку / Ю. О. Ночовна, О. М. Губачова // Економіка і регіон. - 2011. - № 2. - С. 185-189.

Дутчак Р. Р. Еволюція теорії управління витратами на підприємстві / Р. Р. Дутчак // Держава та регіони. - 2012. - № 3. - С. 171-176.

Власюк Г. В. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах / Г. В. Власюк // Держава та регіони. - 2012. - № 6. - С. 98-103.
2014-02-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5859
Роль студентського радіомовлення в освітньому процесі. Його формально-змістові особливості. Наперед дякую. Катя
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-27

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

76.01 Б 77
Бойд Е. Ефірна журналістика : технології виробництва ефірних новин / Е. Бойд ; пер. з англ. О. О. Колот; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. - 5-те вид. -К., 2007. - 432 c.

74.58 В54
Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / Т. Ю. Осипова та ін.; За заг. ред. Т. Ю. Осипова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - Одеса: Фенікс, 2006. - 288 c.

67.9(4УКР)304.1 І 74
Інформаційне законодавство України : наук.-практ. комент. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України; За заг. ред. Ю. С. Шемшученко, І. С. Чиж; Авт.кол. В. О. Горобцов та ін. - К.: Юридична думка, 2006. - 232 c.

76.3 К 63
Комар С. В. Радіо... І решта життя / С. В. Комар. - К.: Нора-Друк, 2004. - 128 с. : z-фото.

74.58 С88
Студентське самоврядування в Україні / ред.-упоряд.: Н. Демчук ; Л. Кудіна. - К.: Молодіжна Альтернатива, 2004. - 60 с.

76.01 Ш 24
Шаповал Ю. Г. Феномен журналістики: проблеми теорії : монографія / Ю. Г. Шаповал. -Рівне: РОСА, 2005. - 248 с.

76.0 Я79
Ярцева Н. Ради радио: как стать популярным ведучим / Н. Ярцева. - Б.м.: Альпина нон-фикшн, 2009. - 224 c.

Гоян О. Сучасне радіомовлення: новітні технології й ефірні трансформації / О. Гоян // Пам'ять століть. - 2007. - № 3. - C. 51-59.

Вахонєва Т. Передачі (програми) організацій мовлення як об'єкти права інтелектуальної власності / Т. Вахонєва // Юридична Україна. - 2011. - № 10. - C. 38-42.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2014-02-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5825
Підскажіть будь ласка, де можна придбати Буквар для дошкільнят. Вчимося правильно читати А.Я. Малярчук Л.С.Вавіна Балаж Л.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-26

Доброго дня! Зверніться у книгарні міста.
2014-02-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5844
Мені потрібна інформація по темі:Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування. Іваниш Марія Іванівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-27

Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

67.9(4УКР)304.1 К 78
Кравець В. Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. - К.: Центр учбової л-ри, 2012. - 264 c.

67.9(4УКР)304 Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : [в 4 т.]. - К. : А.С.К.; Севастополь : Інститут юридичних досліджень. - 2004
Ярема та ін. А. Г.
Т. 2 : Право інтелектуальної власності. Зобов’язальне право / А. Г. Ярема та ін.; Академія суддів України. - 2004. - 864 c. - (Нормативні документи та коментарі).

67.9(4УКР)304.1 П 68
Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець [та ін.] ; за заг. ред.: В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 270 c.

Селіванов А. Кому належить право на фірмове найменування (фірму). / А. Селіванов // Право України. - 2002. - №11. - С. 71-75.

Кривошеїна І. Як захистити фірмове найменування в Україні? : Приватне право / І. Кривошеїна // Юридична Україна. - 2004. - №2. - С. 39-42.

Козлова, Оксана. Проблемні питання визначення кола суб'єктів права на комерційне (фірмове) найменування за чинним законодавством України / О. Козлова // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 5. - С. 12-15.

Іщук, Сергій Іванович. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право. - 2007. - Вип. 37. - С. 414-419.

Іщук, Сергій Іванович. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 427-431

Макода В.Є. Промисловий зразок та його співвідношення з іншими об’єктами інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин / В. Є. Макода // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 3. - С. 119-124.

Сухарев, Станіслав. Тривалість життя торговельної марки : процедурні питання за чинним законодавством / С. Сухарев // Юридична газета. - 2013. - № 39. - 24 верес. - С. 28--29.

Михайлюк, Ганна. Правове регулювання фірмових найменувань в Україні : законодавство та практика / Г. Михайлюк // Юридична газета. - 2013. - № 39. - 24 верес. - С. 33-35.
2014-02-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5756
Доброго дня, мені потрібна яка-небудь інформація для доповіді на тему: "Проблема мистецтва у творах Винниченка "Раб краси" та "Олаф Стефензон". Іра
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-25

Доброго дня! До Вашої уваги наступні джерела:

83.3(4УКР)6 В48
Володимир Винниченко: у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії : Зб. ст. / С. Гальченко, Л. Г. Голомб, Т. Гундорова та ін.; Гол. ред. Л. З. Онишкевич, Редкол.: М. Знаєнко та ін., Видавнича комісія УВАН у США: Л. Винар, А. Гумецька, О. Біланюк та ін.; Українська Вільна Академія наук у США, Комісія дослідження життя і творчости Володимира Винниченка. - Нью-Йорк, 2005. - 280 c

63.3(4УКР)6 К90
Кульчицький С. В. Володимир Винниченко : сборник научных трудов / С. Кульчицький, В. Солдатенко. - К.: Видавничий Дім "Альтернативи", 2005. - 376 c.

83.3(4УКР)5 М 35
Матющенко А. Час героя : Українська драматургія першої третини ХХ ст. / А. Матющенко; Нац. академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К.: Фоліант, 2004. - 126 c.

83.3(4УКР)6 П 16
Панченко В. Є. "Бо я - українець" : літ. портр. Володимира Винниченка / В. Є. Панченко. - 2-е вид. - К.: Веселка, 2005. - 40 c.

83.3(4УКР)6 С34
Сиваченко Г. Пророк не своєї вітчизни : Експатріанський "метароман" Володимира Винниченка: текст і контекст / Г.Сиваченко. - К.: Вид. Дім Альтернативи, 2003. - 280 c.


Пастух, Богдан. Розворушити українське письменство : Проблема "чесності з собою" та морально-етичні концепції Володимира Винниченка / Б. Пастух // Дзвін. – 2006. – Ч.2. – С. 123-126.

Ковальчук, Олександр. Жіноча краса у просторі цивілізації ілюзій: пошук статусу після "смерті Бога" : На матеріалі творів Володимира Винниченка / О. Ковальчук // Дивослово . – 2006. – №10. – С. 12-16.

Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка – складотворчий елемент українського модерну / Б. Пастух // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 50-52

Костенко, Олена. Краса сили чи сила краси: зміна буттєвих орієнтирів як початок відліку кінця / О. Костенко // Слово і час. – 2009. – № 2. – С. 117-120.

Кобзей, Наталія. Від натуралізму до неонатуралізму: естетичні шукання Володимира Винниченка / Н. Кобзей // Дивослово. – 2012. – № 4. – С. 57-61.

Гусєв, Віктор Іванович. Володимир Винниченко : [біогр.] / В. І. Гусєв // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 63-68.


Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2014-02-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5760
Доброго вечора. Чи є в бібліотеці якісь статті присвячені дослідженню блогів, як одного з видів інтернет-комунікації. Буду вдячна за інформацію. Леся
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-25

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

Шевчук Л. П. Використання соціальних сервісів веб 2.0 у навчальному процесі / Л. П. Шевчук // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2008. – № 2. – С. 25-28.

Уліщенко В. Блогосфера як нове освітнє середовище / В. Уліщенко // Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 11-14.

Орлова, Ванда. Соціальні мережі – комунікативний канал ХХІ століття / В. Ю. Орлова // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 2. – С. 13-18.

Португальський О. Створення блога на порталі "Мета" / О. Португальський // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 10. – С. 27-28.

Олещук П. Ефективність інтернет-блогу як засобу політичної комунікації / П. Олещук // Політичний менеджмент. – 2010. – № 3(42). – С. 107-115.

Романюк О. І. Блог методиста як інструмент для професійного розвитку бібліотекарів та впровадження бібліотечних інновацій / О. І. Романюк // Бібліотечна планета. – 2012. – № 2. – С. 18-20.

Кузнєцова Н. Технології ВЕБ 2.0 / Н. Кузнєцова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 7/8. – С. 24-25.

Біографіка і новітні інформаційні технології // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 443-634.

Трачук Л. Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0" / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 22-25.

Кононенко Л. Використання блог – технологій у післядипломному навчанні вчителів біології / Лариса Кононенко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 44-46.

Эркаева Г. Если блог отличный – успех не только личный / Г. Эркаева // Библиотека. – 2013. – № 5. – С. 28-29.

Хоменко І. Бібліотеки в інтернет-просторі: креативність та творчий пошук : інтернет-технології в бібліотеках / І. Хоменко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 15-16.2014-02-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5761
Вітаю. Будь ласка, допоможіть з пошуком інформації про навігацію на сайтах, систему навігації, тенденції навігації тощо. Гарно дякую. Олена
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-25

2014-02-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5765
доброго вечора! мені потрібна інформація про Карпатську Україну. Дякую Оксана


2014-02-26

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі наступні видання:

К 63.312.1
Б 11
Бірчак, Володимир. Карпатська Україна : спогади й пережив. / В. Бірчак. – Публікується за виданням: Бірчук, Володимир. Карпатська Україна. Спогади й переживання. – Прага: Нація в поході, 1940 [на авнтитулі –1939]. – 91с. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 202 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

К63.312.1
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Карпатська Україна : док. і факти / М. М. Вегеш. – Ужгород : Карпати, 2004. – 432 с.

К 63.312.1
В 26
Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939) : соц.-економ. і політ. розвиток / Вегеш М. – Ужгород : [б. и.], 1993. – 136 с.

К 63.312.1
В26
Вегеш , М. М. Карпатська Україна 1938-1939 років в портретах : метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / Вегеш М.М., Горвакт Л.В. – Ужгород : [б. и.], 2000. – 101 с.

К 63.312.1
Д 58
Довганич, Омелян Дмитрович. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність : репресії проти її оборонців та керівних діячів : сб. науч. трудов / О. Д. Довганич ; Закарпат. обл. осередок наук. тов-ва ім. Т. Шевченка. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 140 с. – Бібліогр. в кінці ст.

К 63.312.1
К 26
Карпатська Україна : док. і матеріали : хроніка подій : персоналії : у 2 т. / Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облрада [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2009.
Т. 1 : Карпатська Україна / упоряд.: О. Д. Довганич ; О. М. Корсун ; О. М. Пагіря ; редкол.: М. А. Попович [та ін.] ; ред. Д. М. Федака ; передм. М. А. Попович. – 2009. – 756 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – Покажч.: с. 700-717.
Т. 2 : Карпатська Україна : хроніка подій : персоналії / упоряд. С. Д. Федака ; редкол.: І. І. Качур ; М. М. Вегеш [та ін.] ; ред. Д. М. Федака. – Ужгород : ПРАТ "Видавництво "Закарпаття", 2010. – 776 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

К 63.312.1
К 26
Карпатська Україна (1938-1939) : зб. арх. докум. і матеріали / упоряд.: М. В. Делеган ; С. А. Вискварко. - Ужгород : Карпати, 2009. – 288 с. : іл. – Бібліогр. у прим.: 222-243. – Геогр. покажч.: с.257-263 . – Імен. покажч.: с.264-267.

К 63.312.1
К 26
Карпатська Україна – героїчна сторінка історії нашої держави : (метод.-бібліогр. матеріали до 70-річчя Карпат. України) / Закарпатська обл. універсальна наук. б-ка, Закарпатська обл. б-ка для дітей та юнацтва ; уклад. Н. М. Вачиля [та ін.] ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : [б. и.], 2008. – 72 с.

К 63.312.1
К 26
Карпатська Україна і Августин Волошин : матеріали міжнар. наук. конф. "Карпатська Україна – пролог відродження української держави" (Ужгород, 11 - 12 берез. 1994 р.). – Ужгород : Гражда, 1995. – 352 с.

К 63.312.1
К 26
Карпатська Україна і Карпатська Січ : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю Карпат. України і Карпат. Січі м. Хуст, 14 берез. 1999р. – Ужгород : Карпати-Гражда, 1999. – 130 с.

К 63.312.1
К 95
Кучерук, Олександр. Карпатська Україна / О. Кучерук ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 16 с. : фото.

К 63.312.1
Л44
Лемак В. Карпатська Україна 1938 - 1939 років: державно-правовий аспект / Лемак В. – Ужгород : [б. и.], 1993. – 73 с.
2014-02-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5688
Доброго дня, мені потрібна інформація про відомих політичних діячів світу. Дякую Богдана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-24

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

Брицький П. Роман Смаль-Стоцький: дипломатична, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність / П. Брицький // Пам'ять століть. – 2010. – № 3. – C. 119-131.

Деревляний В. Євген Коновалець: «У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю» : [120 років тому серед українців 14 червня 1891 року народився Є. Коновалець] / Василь Деревляний // Голос України. – 2011. – 18 черв. (№ 110). – C. 31.

Дорожинський П. Микола Міхновський – основоположник ідеології українського націоналізму/ П. Дорожинський // Самостійна Україна. – 2013. – Ч. 3/528. – C. 3-5.

Дубинянский М. Конрад Аденауэр: Другая Германия / М. Дубинянский // Личности. – 2013. – № 11 (63). – C. 104-123.

Дубов В. Великий патріот України (до 95-річчя з дня народження О. П.Ляшка) / В. Дубов // Наука і суспільство. – 2010. – № 11/12. – С. 12-17.

Петро Калнишевський // Сегеда С. Гетьманські могили. – К.: Наш час. – 2009. – C. 378-412.

Кравчук Леонід Макарович (народився 1934 р.) : державний і політичний діяч, перший Президент України // Хорошевський А. Ю. Проект "Україна". Галерея національних героїв / А. Ю. Хорошевський . – Х.: Бібколектор. – 2012. – C. 47-50.

Кучма Леонід Данилович (народився 1938 р.) : державний і політичний діяч, Президент України в 1994-2005 рр. // Хорошевський А. Ю. Проект "Україна". Галерея національних героїв / А. Ю. Хорошевський . – Х.: Бібколектор. – 2012. – C. 50-53.

Медведев Р. Александр Лукашенко как политический лидер : отрывки из книги / Р. Медведев // Наш современик. – 2010. – № 12. – C. 121-132.

Ярослав Мудрий (988?-1054) : Державний і політичний діяч, Великий князь Київський // Проект "Україна". Галерея національних героїв / А. Ю. Хорошевський ; авт.-упоряд. А. Ю. Хорошевський. – Х.: Бібколектор. – 2012. – C. 3-12.

Підлуцький О. Нельсон Мандела: людина, яка поєднала чорне з білим / О. Підлуцький // Дзеркало тижня. – 2013. – № 46 (7 груд.). – C. 10.

Павло Полуботок // Костомаров М. І. Історичні постаті. – Дніпропетровськ: Січ. – 2008. – C. 271-300.

Про роль особистості в історії : [до 70 річчя від дня народження Євгена Кириловича Марчука]: коментарі відомих людей в Україні та світі / підгот. Т. Козирєва // День. – 2011. -28-29 січ. – C. 12-16.

Райхель Ю. Великий реформатор-революціонер: Кемаль Ататюрк-батько турків / Ю. Райхель // День. – 2011. -11-12 лют. – C. 9.

Український гетьман Зиновій-Богдан Хмельницький // Костомаров М. І. Історичні постаті. – Дніпропетровськ: Січ. – 2008. – C. 201-271.

Богдан Хмельницький // Сегеда С. Гетьманські могили. – К.: Наш час. – 2009. – C. 82-111.

Чорновіл В’ячеслав Максимович (1937-1999) : лідер правозахисного руху, журналіст, політичний і державний діяч, один із засновників Народного руху України // Хорошевський А. Ю. Проект "Україна". Галерея національних героїв / А. Ю. Хорошевський . – Х.: Бібколектор. – 2012. – C. 85-87.

" Я сам прийшов до політики через історію, і сей шлях вважаю нормальним" : (Михайло Сергійович Грушевський) // Солдатенко, Валерій Федорович Проект "Україна" 1917-1920 рр. Постаті / В. Ф. Солдатенко ; відп. за вип. А. О. Козюхіна. – Кіровоград: ІМЕКС-ЛТД. – 2013. – C. 12-33.

2014-02-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5686
Потрібні нові видання з етми: ЕК бібліотеки
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-21

Пропонуємо Вашій увазі:

Стрішенець, Надія. Каталог у епоху Google та Amazon / Н. Стрішенець // Бібілотечний вісник. - 2010. - № 3. - С. 16-27.

Мартынов, Максим. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 17-20.

Павленко, Татьяна. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: : из опыта медицинских библиотек Украины / Т. Павленко // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 21-26.

Красовская, Людмила. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 1-9.

Іваницька, Тамара. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості : Одеському державному економічному університету 90 років / Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. - 2011. - № 4. - С. 113-122.

Юшковець, Виктория. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.

Довбня, Елена. Интернет-версия : удобно, быстро, надежно : о преимуществах электронного каталога перед карточным / Е. Довбня, И. Митрошин // Библиотека. - 2012. - № 2. - С. 28-30.

Лобузіна Катерина Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища / Катерина Лобузіна // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 7. - С. 30-34

Онищенко, Алексей. Коцептуальные и практические проблемы создания библиотечных фондов / А. Онищенко // Слов’янські обрії: зб. наук. праць. Матеріали круглого столу "Інтегрований електронний славістичний фонд бібліотек світу ". - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - Вип. 7. - С. 7-15.

Вилегжаніна Т. І. Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек в інформаційному середовищі / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2013. - № 4. - С. 4-6.


2014-02-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5687
Доброго дня! А мені б запитати коли працює бібліотека? Іван
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-24

Доброго дня! Перед Вами сайт нашої бібліотеки. На головній сторінці Ви знайдете режим роботи нашої установи.
2014-02-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5685
Доброго дня мені потрібна інформація про сучасних письменників, поетів Закарпаття. Дякую. Ольга


2014-02-23

Доброго дня!
Зверніть увагу:

К 84
Д 41
Джинсове покоління. Пострадянська література Закарпаття : альм. прози і поезії / уклад. М. М. Рошко. – Мукачево : Карпатська вежа, 2007. – 348 с. : іл.

К 84
З-18
Закарпатська література для дітей ХХ століття : антол. / упорядкув., передм. та підготов. текстів Г. Малик ; худож. оформ. О. І. Долгош ; редкол. : І. М. Різак [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2004. – 592 с. : портр. – (Красне письменство Закарпаття).

К 84
З 18
Закарпатське оповідання ХХ століття : антологія / упорядкув., передм., підготов. текстів, прим. та слов. П. М. Ходанич ; ред. Г. М. Курій. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 528 с. : портр. – (Красне письменство Закарпаття).

К 84
З-18
Закарпатська поезія ХХ століття : антологія / заг. упорядкув., передм. В. П. Густі. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 486 с. : портр. – (Красне письменство Закарпаття).

К 84
К 66
Корзо : альманах сучасної літератури Закарпаття / упоряд. М. М. Рошко. – Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 358 с. : іл. – (Джинсове покоління ; вип. 2).

К 83.3-8
П 35
Письменники Закарпаття / упоряд. В. Кохан ; вступ. слово М.Талапканич. – Ужгород : Колір прінт, 2003. – 83 с.

К 83.3
П 35
Письменники Закарпаття : [буклет, фото] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки письм. України ; упоряд., вступ. ст. П. М. Ходанич, відп. за вип. Ю. Ф. Глеба. – Ужгород : ПП "Повч Р. М.", 2008. – 72 к-т листівок : портр.


К 83.3
П 35
Письменники Срібної Землі : закарпат. орг. Нац. спілки письм. України : [буклет, фото] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; упоряд., вступ. ст. П. М. Ходанич, відп. за вип. Ю. Ф. Глеба. – Ужгород : ПП "Друк. Р. Повча", 2010. – 71 к-т листівок.

К 84
П 45
Поети Закарпаття : антол. закарпатоукр. поезії / підготов. текстів, упорядкув., прим. і вступ. ст. В. Микитась ; О. Рудловчак ; відп. ред. В. Дацей. – Братислава : Словац. пед. вид-во ; Пряшів : Відділ укр. л-ри, 1965. – 645 с. – Текст укр., рос., русин. мовами.

К 83.3
С 91
Сучасні письменники Закарпаття : [довід.] / Закарпат. обласна орг. Нац. спілки письм. України, Закарпат. обласна універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; упоряд.: П. М. Ходанич, Н. М. Панчук ; відп. за вип.: В. П. Густі, Л. З. Григаш. – Ужгород : [б. и.], 2013. – 20 с. : портр.

К 83.3
Ф 43
Ференц, Н. С. Поезія і поети Закарпаття : літ.-критич. ст. / Надія Станіславівна Ференц ; худож. оформ. Н. С. Пономаренко. – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – 271 с.

К 83.3
Ф43
Ференц, Н. С. Поетичні горизонти Закарпаття / Надія Станіславівна Ференц. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 416 с.

К 83.3
Х 55
Хланта, І. В. Літературне Закарпаття у ХХ столітті : біобібліограф. покажч. / Іван Васильвич Хланта ; відпов. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 967 с.

К 84
Щ 92
Щоденники біженця : сучасна проза Закарпаття / уклад. А. Курков. – К. : Альтерпрес, 2010. – 360 с.
2014-02-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5661
Доброго дня.Менi потрiбна iнформацiя про туризм Закарпаття за останнi 2-3 роки дякую Марина


2014-02-18

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 75.8
З-18
Закарпатські села запрошують на відпочинок / Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. центр розв. сіл. туризму ; [вступ. сл.]: В. Васильєв ; Ш. Чізмар ; Б. Пранничук. – [Б. м. : б. и.], [2011]. – 43 с. : кольор. іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Мукачівщина = Welcome to Mukachiv district og tourist : справочное издание. – [Мукачево] : [б. и.], [2012]. – 13 с. : фото. кольор. – Текст укр, англ. мовами.

75.8
К 52
Кляп, Михайло Петрович. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 336 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

К 75.8
М 90
Мукачівщина туристична : справоч. изд./ Мукачів. райдержадмін. – Мукачево : [б. и.], [2012]. – 15 с. : кольор. іл.

К 75.8
С 24
Свида, Іванна Василівна. Інфраструктурне забезпечення розвитку туризму : (на матеріалах Закарпат. обл.) : моногр. / І. В. Свида. – Ужгород : Карпати, 2012. – 336 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 321-324.

К 75.851
С 36
Сільські садиби Тячівщини : турист.-інформ. довід. / Тячів. райдержадмін. – [Тячів] : [б. и.], 2012 (ПП Етвеш П. О.). – 71 с. : фото. кольор.

К 75.81
Т 99
Тячівщина. Туризм. Відпочинок : путівник / Тячів. центр. район. б-ка ; уклад. М. А. Лунгу ; відп. за вип. І. С. Ключкей. – Тячів : [б. и.], 2012. – 64 с. : кольор. іл.
***
Зелений туризм здатен вивести наше село на якісно новий рівень : [розв. туризму на Закарпатті] // Новини Закарпаття. – 2013. – 3 груд. – С. 5.

Касинець, О. О. Зміна географії туризму Закарпаття в період незалежності України / О. О. Касинець // Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття : міжнар. наук. географ. конф. м. Берегово, 29-30 берез. 2012 р. – Т. 2. – Ужгород : Ліра, 2012. – С. 205-209.

Колодрубська, О. І. Передумови розвитку сільського туризму у селах Карпатського регіону / О. І. Колодрубська // Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття : міжнар. наук. географ. конф. м. Берегово, 29-30 берез. 2012 р. – Т. 2. – Ужгород : Ліра, 2012. – С. 210-214. : табл.

Лендєл, Олег Дмитрович. Шляхи оптимізації управління розвитком туристично-рекреаційного комплексу регіону / О. Д. Лендєл // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Економіка : (зб. наук. праць). – 2013. – Вип. 1 (38). – С. 200-207. : табл.

Олександр Ледида: "Туристично-рекреаційні заклади краю мають бути конкурентоспроможними" : закарпатці розуміють, що якість послуг потрібно тримати на відповідному рівні // Закарпатська правда. – 2013. – 17-23 серп. – С. 2. : фото. кольор.

Шандор, Федір Федорович. Закарпаття: регіональні проблеми в туристичній галузі напередодні Євро-2012 / Ф. Ф. Шандор // Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття : міжнар. наук. географ. конф. м. Берегово, 29-30 берез. 2012 р. – Т. 2. – Ужгород : Ліра, 2012. – С. 252-260. : табл.

Шивала, Юрій. "Справжній смак мандрів відчуваєш тоді, коли щось починає йти не за планом", – каже мандрівник Юрій Шивала : [розмова з туристом-мандрівником / вела А. Ножка] / Ю. Шивала // Новини Закарпаття. – 2013. – 21 груд. – С. 20.
2014-02-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5663
Доброго дня, надайте мені будь ласка список літератури про відомих науковців. Дуже гарно дякую. Зоряна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-18

Доброго дня! Пропонуємо до Вашої уваги наступну літературу:

К 72.96 В53
Висіцька Т. Ф. Із плеяди науковців Закарпаття : біобібліографічний довідник / Т.Висіцька. -Ужгород: Ліра, 2005. - 616 c. :a-іл.

91.9: 72.6(4УКР) Н 34
Науковці України ХХ-ХХІ століть : мета бібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. Нац. акад. наук України; уклад. М. Г. Железняк ; Л. М. Гутник ; Т. А. Галькевич. - К., 2010. - 476 c.

63.3(4УКР) П 78
Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Курас ; Редкол. І. Ф. Курас, М.О. Багмет, В. І. Гусєв та ін. - К.: Вища школа, 2003. - 784 с.

63.3(4УКР) Ш26
Шаров І. Ф. Вчені України: 100 видатних імен : справочное издание / І. Ф. Шаров; Відп. за випуск В. М. Вакулич. - К.: АртЕк, 2006. - 488 c. : c-портр.

63.3(4УКР) Ш 26
Шаров І. Ф. 100 видатних імен України/ І. Ф. Шаров ; відп. ред. М. І. Шпаковатий. - К.: Вид. Дім "Альтернативи", 1999. - 496 с : a-іл.

Нестреляй А. Науково-педагогічна спадщина Сильвестра Гогоцького (1837-1886 рр.) / Алла Нестреляй // Вища школа. - 2008. - № 4. - C. 75-85.

Леоніду Романовичу Калапуші - 80 ! // Фізика та астрономія в школі. - 2010. - № 11/12. - С. 48-49.

Ювілей професора О. І. Шаблія // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 205-206.

Радиш Я.Ф. Основні проблеми фінансування системи охорони здоров'я в дослідженнях українських науковців / Радиш Я.Ф., Л. А. Ляховченко, О. В. Поживілова // Економіка та держава. - 2011. - № 1. - С. 90-95.

Терентьєва, Галина. Професіонал і вчений у сфері сучасних інформаційно-документних комунікацій : [Л. Я. Філіпова] / Галина Терентьєва, Ігор Фоменко // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 3. - С. 39-41.

Жінки в науці // Фізика. -2012. -№ 5. - C. 4-7.

Устіннікова, Ольга. Наука України мовою бібліографії / О. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 12. - С. 9-10.

Трахтенберг, Ісак. Епоха Амосова : слово про незабутню людину в рік її століття / І. Трахтенберг // Дзеркало тижня. - 2013. - 12-18 січ. - С. 10.

Фельдман, Вадим. Земні і космічні зірки видатного конструктора : [В. Ф. Уткін] / В. Фельдман // Демократична Україна. - 2013. - 8 листоп. - С. 18.
Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день