Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5889
2013-12-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5351
Добрий день. Чи можете мені підказати, де пошукати інформацію щодо висвітлення теми культури та мистецтва в журналістських текстах? Інтернет-ресурси не потрібні. Гарно дякую! Діана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-09

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

76.01 З-46
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В.Й. Здоровега; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. -2-е вид., перероб. і доп. -Львів: ПАІС, 2004.-268 с.

76.01 К 26
Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації / В. Карпенко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т журналістики. -К.: Нора-прінт, 2002.-348 с.

76.01 П 77
Приступенко Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб./ Т. О. Приступенко. -К.: Знання, 2011.-352 c.

76.0(7СПО) С80
Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет/ М. Стівенс. -К.: Києво-Могилянська академія, 2008.-408 c.

76.0(4УКР) Ш 24
Шаповал Ю. Г. Поетика телевізійної журналістики : монографія / Ю.Г. Шаповал; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. -Костопіль: РОСА, 2003.-202 с.

76.01(4УКР) Ш24
Шаповал Ю. Г. Національна журналістика : наукові праці: В 2-х т. / Ю.Г. Шаповал. -Львів, 2006.

Гастинщиков В. Проблеми українського книговидання у засобах масової інформації / Валерій Гастинщиков // Вісник Книжкової палати. -2011. -№ 12. - C. 13-17.

Зеленський В. Культура й інформаційний простір по-українському / В. Зеленський // Київ. -2012. -№ 5. - C. 136-138.

Логвиненко О. Письменник як об'єкт інтерв'ю журналіста: психологічний аспект / Олена Логвиненко // Вісник Книжкової палати. -2013. -№ 4. - C. 11-14.

Мазуренко Т. Засоби масової інформації у сучасному інформаційному просторі / Т. Мазуренко // Університет. -2011. -№ 1. - C. 81-85.

Мужук Л. Кіно й телебачення чи троянський кінь? / Леонід Мужук // Слово і час. -2013. -№ 10. - C. 93-101. -Бібліогр. в кінці ст.

Сорока М. Але тим і цікава журналістика / М. Сорока // Пам'ять століть. -2007. -№ 3. - C. 117-124.
2013-12-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5348
Доброго дня!Допоможить будь-ласка! Мені потрібні Міжнародні нормативно-правові документи з галузі бібліографознавство. Дякую. Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-04

2013-12-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5349
Доброго дня шановні працівники . Допоможіть будь лака знайти сценарій до Нового року для дорослих з гарними сценками . Буду вдячна . Людмила
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-04

2013-12-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5350
Скажіть будь ласка, чи є в бібліотеці журнал "Шо" та "Український тиждень". І чи є якісь статті,публікації, книги, присвячені мові ЗМІ? Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-06

Доброго дня! Наша бібліотека передплачує журнал "Український тиждень".
Пропонуємо Вашій увазі:

81.411.1 Г 97
Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібник / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І.П. Ющук. – К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2004.– 336 с.

76.01 Ж 17
Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб./ В. О. Жадько. – К.: Знання, 2012.– 272 c.

76.01 К 26
Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації / В. Карпенко; Київський нац. ун– т ім. Т. Шевченка Ін– т журналістики. – К.: Нора– прінт, 2002. – 348 с.

87.7 К90
Культура ділового спілкування : навч. посіб. / Уклад. Л. Г. Зубенко, В. Д. Нємцов. – К.: ЕксОб, 2004. – 200 c.

81.411.1 М17
Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х.: Торсінг плюс, 2008. – 512 c.

81.411.1 М36
Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 2– е вид. – К.: Каравела, 2008.– 352 c.

76.12(4УКР) М 69
Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник/ І. Л. Михайлин. – 3– є вид., допов. та поліпшене. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с.

87.7 П14
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха; М– во освіти і науки України. – К.: Кондор, 2008. – 356 c.

76.01(4УКР) Ш24
Шаповал Ю. Г. Мистецтво журналізму : монографія / Ю.Г.Шаповал. – Львiв, 2007. – 320 c.

Войцехівська І. С. Культура спілкування і мовний етикет/ І. С. Войцехівська, О. П. Ільєва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 7. – C. 29– 34.

Головчук О. В. Роздержавлення телерадіокомпаній та формування громадського мовлення / О.В. Головчук // Наукові записки Київської школи сценування. – 2007. – № 2. – C. 74– 80.

Грабовський С. Про особливості національного редагування / С. Грабовський // Ї. – 2004. – №32. – C. 182– 187.

Кодекс журналістської етики. Тавариства професійних журналістів / Пер. О. Дащаківська // Ї. – 2004. – №32. – C. 56– 59.

Основи журналістики : Програма факультативного курсу для класів з поглибленим вивченням української мови // Дивослово. – 2007. – № 9. – C. 34– 37.

Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас / С. Стефан // Урок української. – 2007. – №4. – C. 6– 7.

Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас / С. Стефан // Урок української. – 2007. – №6. – C. 2– 3.

Шумарова Н. Соціолінгвістика і стилістика – фундаментальні дисципліни в журналістській освіті / Н. Шумарова // Пам'ять століть. – 2007. – № 3. – C. 79– 84.
2013-12-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5346
Допоможіть знайти літературу для дипломної на тему: Влада інформації, її місце і роль в інформаційному суспільстві Аня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-04

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступну літературу:

67.9(4УКР)301.1 У–45
Україна. Закони. Закони України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" : за станом на 23 січ. 2013 р./ Верховна Рада України. –Офіц. вид.. –К.: Парлам. вид–во, 2013.–32 c. –(Закони України).

67.9(4УКР)300.7 У–45
Україна. Закони. Закони України "Про звернення громадян". "Про доступ до публічної інформації" : за станом на 07 берез. 2013 р./ Верховна Рада України. –Офіц. вид.. –К.: Парлам. вид–во, 2013.–28 c. –(Закони України).

67.9(4УКР)301 Д70
Доступ до інформації та електронне урядування / авт.–упоряд. : М. С. Демкова, М. В. Фігель. –К.: Факт, 2004.–344 c.

67.9(4УКР)304.1 З–12
Забезпечення доступу до публічної інформації як стратегічний пріоритет державної політики України : аналіт. доп. / О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк [та ін.]; Нац. ін–т стратег. дослідж. –К., 2012.–72 c.

67.9(4УКР)304.1 Н 34
Науково–практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації" / Р. Головенко [и др.] ; за ред. Д. Котляр; Центр суспіл. медіа , Міжнар. Фонд "Відродження", Прогр. сприяння парламенту . –К., 2012.–336 c.

Жуков Є. В. Діалектика взаємодії інформаційного суспільства та держави / Є. В. Жуков // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 580–585.

Каплій О. Конституційні засади організації взаємодії ЗМІ з державними органами України в напрямку реалізації принципу відкритості влади / О. Каплій // Юридичний вісник. - 2012. - № 3. - С. 44-49.

Кармазіна М. Інформаційна прозорість влади: українська ситуація / М. Кармазіна // Наукові записки: Вип. 4(60). Липень–серпень / Ін–т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України; редкол.: Т. А. Бевз; В. А. Войналович [та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – С. 11–122.

Костецька Т. А. Інформаційна функція держави : конституційні та інституційні аспекти / Т. А. Костецька // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 113–119.

Любченко П. Засоби масової інформації як структурний елемент громадянського суспільства та їх вплив на місцеве самоврядування / П. Любченко // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С. 68–77.

Малієнко О. Дослідження та освоєння інформаційного простору / Олександр Малієнко // Віче. – 2013. – № 11. – С. 6–7.

Марутян Р. Інформаційна інфраструктура глобального суспільства / Р. Марутян // Віче. – 2007. – № 16. – С. 17–18.

Мірошниченко М. Право на публічну інформацію – одна з гарантій становлення демократичного суспільства / М. Мірошниченко, Ю. Марюхна // Юридичний вісник України. – 2013. – № 37. – 14–20 верес. – С. 11.

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках. Документи і матеріали. – К. : ДАКККіМ, 2005. – С. 23 – 32.

Проскуріна О. Інформаційна стратегія України в сучасному геополітичному просторі / О. Проскуріна // Політичний менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 137–144.

Розенфельд Н. Напрями розвитку інформаційного суспільства та його основних ресурсів в Україні і проблеми їх правового забезпечення / Н. Розенфельд // Право України. – 2009. – № 1.– С.117–120.

Сергієнко І. Інформаційне суспільство : проблеми розвитку й функціонування / Іван Сергієнко // Науковий світ. – 2011. – № 9–10. – С. 2–4.

Сопілко І. Особливості формування основних понять і категорії інформаційного права щодо отримання органами державної влади інформації / І. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 76–79.

Сопілко І. Підходи до класифікації інформації, яку можуть отримувати органи державної влади України / І. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 6. – С. 60–64.

Соснін О. Що таке інформаційне суспільство? : (політико–правові засади інформатизації України за умов глобалізації) / О. Соснін // Зовнішні справи. – 2007. – № 8. – С. 39–43.

Соснін О. Політико–правові проблеми розвитку інформаційної сфери в Україні / О. В. Соснін // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 620–631.

Соснін О. Оглядаючи контури інформаційного суспільства / О. Соснін // Зовнішні справи. – 2009. – № 6–7. – С. 41–44.

Соснін О. Про поточні питання розбудови інформаційного суспільства в Україні / Олександр Соснін // Віче. – 2010. – № 4. – С. 24–28.

Ткачук Р. Формування та використання трудових ресурсів – фактор розвитку інформаційного суспільства / Р. Ткачук // Комунікація. – 2013. – № 3. – С. 57–64.

Чернадчук Т. О. Деякі питання щодо характеристики інформаційної сфери України / Т. О. Чернадчук // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 240–247.

Чиж І. С. Конституційно–правові засади забезпечення права на поширення інформації в процесі формування інформаційного та громадянського суспільства / І. С. Чиж // Держава і право. – 2013. – Вип. 59. – С. 529–534.

Чиж І. Право, громадянин, суспільство, держава в контексті глобальних інформаційних викликів / Іван Чиж // Віче. – 2013. – № 18. – С. 28–32.

Чубукова О. Ю. Контури інформаційного суспільства / О. Ю. Чубукова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 332–333.

Шепєта О. Органи державної влади та система технічного захисту інформації України / О. Шепєта // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 56-58.
2013-12-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5347
Будь ласка інформація про Юрія Шкробинця.
2013-12-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5345
Добрий день. Підкажіть будь ласка, де знайти інформацію до теми: "Взаємодія сучасної культури і мас-медія". Буду вдячна. Віка Х.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-03

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8


2013-12-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5344
Добрий день,допоможіть знайти літературу для курсової роботи "готельне господарство Закарпаття" Ярослав


2013-12-03

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:
К 75.8
З-18
Закарпатські села запрошують на відпочинок = Welcome to transcarpathian villages : туристично-інформаційний довідник. – Ужгород, 2005 (ПП Пігаліцин П.Ю.) . – 108 с. : іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Воловеччина / авт. проекту В. Панасович, В. Пукман, відп. за вип. В. Панасович, В. Созанська. – Воловець, 2006. – 30 с. : кольор. іл.

К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс Україин / Ін-т регіональних дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

К 65.6
Р 36
Рекреація і туризм : кращі готельно-ресторанні комплекси Закарпаття / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; передм., уклад. : П. П. Гаврилко ; С. Талапа. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші , 2011. – 49 с. : кольор. іл.

К 75.812.5
С 36
Сільський туризм Закарпаття : закарпатське село щиро запрошує! / Б. Праничук, Н. Шабан, Б. Праничук, В. Шевченко ; DEZA DDC DSC SDC COSURE, Спілка сприяння розвитку сіл. зеленого туризму в Україні, Закарпат. облас. центр розвитку сіл. туризму, Зелена садиба. – Ужгород : Ліра, 2005. – 48 с. : кольор. іл.

***
Грянило, А. В. Стратегічні напрями розвитку закладів готельно-ресторанного господарства з елементами дитячого обслуговування : [в т. ч. про Закарпат. обл.] / А. В. Грянило, О. І. Мілашовська, Н. М. Гоблик-Маркович // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Економіка : (зб. наук. праць). – 2013. – Вип. 1 (38). – С. 109-112. : табл. ; Бібліогр. наприкінці ст.

Доктор , О. "Інтурист - Закарпаття" для мене місто в місті". Генеральний директор готельно - туристичного комплексу про готель, політику та проблеми міста : [інтерв`ю / вела А. Розій] / О. Доктор // Чиста політика. – 2005. – 25 жовт. – с. 5.

Завітайте до "Наталі" : [про рестор.-готел. комплекс в м.Хуст] // Діловий вісник. – 2008. – № 6-12. – С. 34-35. : фото. кольор.

Каплон, Є. Нарис туризму і туристичного господарства / Єжи Каплон // Гори Гуцульщини : путівник, який об'єднує. – Краків : Вєрхи : Центральний Осередок Гірського Туризму ПТТК, 2006. – С. 183-1196. : фото. кольор.

Подоляк, Л. Замість лиж - ковзани, шоколадний пілінг або ванну з вином пропонують на закарпатських базах [Текст] / Лариса Подоляк // Старий Замок. Паланок. – 2007. – 11-17 січ. – С. 2.

Про господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг на території міста : рішення виконкому Ужгород. міськради від 27.06.2012 № 195 м. Ужгород // Ужгород. – 2012. – 7 лип. – С. 10.

Роман, І. Гайда на Драгобрат! : [закарпат. зимова турбаза в Рахів. р-ні] / Іван Роман // Чиста політика. – 2009. – 22 січ. – С. 7.

Тернавська, Н. Хатка на курячих ніжках, або дещо про готельний бізнес Ужгорода / Наталія Тернавська // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 12-18 трав. – С. 7.

13 нових туристично–рекреаційних закладів запрацювало торік // Фест. – 2007. – 11-17 січ. – С. 3.

2013-11-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5343
Доброго дня. Чи могли б ви допомогти мені з пошуком інформації до курсової роботи на тему "Бібліосоціальна робота дитячих бібліотек".
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-02

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

78.3 Д 49
Дитяча бібліотека– соціокультурний інститут виховання і духовного розвитку особистості : консультація/ М-во культури України, Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей"; авт.-уклад.: Н. І. Безручко, О. В. Безручко ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко.–К., 2011.-24 c.

78.34(4УКР) П43
Погребняк Г. І.
Організаційно-методична діяльність бібліотек України для дітей ( 1946-1976 рр. ) / Г.І. Погребняк; Відп. за вип. А.С. Кобзаренко.–К., 2005.-64 c.

78.34(4 УКР) В 42
Самотий, Р. С. Організація бібліотечного простору – запорука успіху і вимога часу / Р. С. Самотий // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 177-182. – Бібліогр. наприкінці ст.

Кобзаренко А. Культура. Бібліотека. Діти: формування і збереження духовної спадщини в інформаційному суспільстві / А. Кобзаренко // Світ дитячих бібліотек.– 2007.– № 4.– С. С. 4– 7.

Турбаніст Т. Бібілотека– трансформація соціальної місії / Т. Турбаніст // Світ дитячих бібліотек.– 2007.– № 4.– С. 7– 9.

Кобзаренко А. Дитячі бібліотеки України : співзвучність сучасному, відкритість майбутньому / А. Кобзаренко // Світ дитячих бібліотек.– 2009.– № 4.– С. 4– 8.

Турбаніст Т. Сучасний інформаційний простір і місія дитячої бібліотеки у ньому / Т. Турбаність // Світ дитячих бібліотек.– 2009.– № 4.– С. 9-12.

Чіка В. Проблема захисту дітей від небажаної інформації у глобальній мережі / В. Чіка // Світ дитячих бібліотек.– 2009.– № 4.– С. 36-38.

Аверкина С. Информационные технологии в детской библиотеке / С. Аверкина // Світ дитячих бібліотек.– 2011.– № 1.– С. 13-17.

Іванова Я. Проблеми дитячого читання та шляхи їх розв`язання / Я. Іванова // Бібліотечний форум України.– 2011.– № 4 .– С. 35-36.

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання / О. С. Розміровська // Бібліотечна планета.– 2011.– № 3.– С. 23-24.

Іванова Я. Педагогічна діяльність бібліотеки / Я. Іванова // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 1. – С. 19-21.

Гринчак Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гринчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – №5. – С. 20-26.

Мироненко Г. Портрет бібліотеки в дзеркалі історії / Г. Мироненко // Шкільний світ. – 2012. – № 10. – С. 17-18.

Рубан А. Дитина та книга: у пошуках вічних істин / А. Рубан // Директор школи, ліцею, гімназії.– 2013.– №4.– С. 73-75.

Коханова І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 21-24.

Бєляєва М. Більше ніж бібліотека / М. Бєляєва // Освіта України. – 2013. – 7 жовт. – С. 13.

2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5339
Будь-ласка,літературу стосовно композиції "Києво-Печерського патерика" і дискурсу "Літопису Самовидця" З повагою - Естрел
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-02

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

83.3(4Укр) В 34
Возняк М. Історія української літератури. У 2-х кн. – Львів : Світ, 1992-1994.

63.3(4УКР)4 З-41
Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упоряд. та пер. В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. - К.: Дніпро, 2006.-976 c.

83.3(2Ук)1 І-85
Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський Патерик у літературному процесі кінця ХVI - початку XVIII ст. на Україні. – К. : Наук. думка, 1990. – 180 с.

902.9 І-90
Історичні джерела та їх використання : зб. статей. – К. : Наук. думка, 1968. – 300 с.

63.3(4УКР) І-90
Історія України : джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінський, М. І. Обушний ; упоряд.: В. І. Червінський, Л. В. Шимчак [та ін.]. -2-е вид., випр. та допов. - К.: КВІЦ, 2012.-832 c. :a-іл.

63.3(4УКР)46 Ф 32
Федака С. Літописні джерела з історії княжої і козацької України-Русі / С. Федака; УжНУ; Каф-ра історії України. - Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2003.-140 с.

Заблоцька К.В. Медицина Київської Русі в "Києво-Печерському патерику" : Історіографічний аспект / К.В. Заблоцька // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - № 4. - С. 11-15.

Толочко, Петро. Україна і українці в народній поезії та літописах XVII-XVIII ст. / П. Толочко // Київська старовина. - 2006. - №3. - С. 56-60.

Нікітенко, Мар’яна. Символіка числа "4" у священних вимірах Великої Печерської церкви / М. Нікітенко // Київська старовина. - 2011. - № 5. - С. 12-24

Шуміло, Світлана. Оповідання про Миколу Святошу у Києво-Печерському патерику : досвід прочитання / С. Шуміло // Київська старовина. - 2012. - № 3. - С. 3-8.
2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5340
Мова "Тигроловів" Багряного Романюк В. В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

83.3(4УКР)6 Б20
Балаклицький М. "Нова релігійність" Івана Багряного : монографія / М.Балаклицький. -К.: Смолоскип, 2005.-168 c.

91.9: 83.3(4УКР)6 У45
Український письменник і політичний діяч Іван Багряний ( 1906 - 1963 ) : Бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка; Уклад. Т.О. Сосновська та ін. -2-е вид.. -Харків, 2006.-192 c.

Іван Багряний. Творчість на грані самопожертви // Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям. -К.: Либідь. -2011. - C. 631-650.

Бендер В. Багряний зблизька : (В річницю смерті)/ В. Бендер // Березіль. -2006. -№9. - C. 136-156.

Білоус Н. Роман І Багряного "Тигролови" на історичному тлі: методика вивчення твору / Н. Білоус // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. -2007. -№ 1. - C. 13-15.

Бойко Л. Життя і творчість Івана Багряного / Л. Бойко // Дивослово. -2007. -№ 6. - C. 21-22.

Котляр С. Проблематика роману "Тигролови" Івана Багряного : урок / С. Котляр // Українська мова та література. -2010. -Ч. 46-47. - C. 29-34.

Лущій С. Романи Івана Багряного "Тигролови" та "Сад Гетсиманський": за архівними матеріалами Юрія Лавріненка / С. Лущій // Слово і час . -2006. -№10. - C. 21-31.

Пономарьова Т. Дослідження мовного багатства роману "Тигролови" Івана Багряного / Т. Пономарьова // Дивослово. -2007. -№ 4. - C. 26-31.

Святовець В. Художня деталь і вся палітра : (до вивчення роману Івана Багряного "Тигролови") / В. Святовець // Урок української. -2004. -№3. - C. 45-47.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5341
Доброго дня. Чи не могли б ви допомогти мені з пошуком інформації про екстралінгвістику, як галузь мовознавства. Електронні ресурси не дозволяється використовувати. Дякую. Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-03

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

81.411.1 Г 97
Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібник / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І.П. Ющук. – К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. – 336 с.

88.4 Ж 78
Жовтянська В. В. Трансформації смислу в соціокультурному просторі : монографія/ В. В. Жовтянська; Нац. акад. пед. наук України, Ін–т соц. та політ. психології. – К.; Кіровоград: Імекс–ЛТД, 2012. – 256 c.

87.7 К 88
Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посібник / О. В. Кубрак. – Суми: Університетська книга, 2001. – 208 с.

87.7 К90
Культура ділового спілкування : навч. посіб. / Уклад. Л. Г. Зубенко, В. Д. Нємцов. – К.: ЕксОб, 2004. – 200 c.

81.411.1 М17
Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х.: Торсінг плюс, 2008. – 512 c.

81.411.1 М36
Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. –2–е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 c.

83.7 О–54
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ О. Б. Олійник; М–во освіти і науки України. – К.: Кондор, 2010. – 180 c.

88.5 О–63
Орбан –Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації : навч. посіб. / Л. Е. Орбан–Лембрик. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 528 c.

87.7 П14
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха; М–во освіти і науки України. – К.: Кондор, 2008. – 356 c.

88.5 Т 80
Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навч. посіб. / І.О. Трухін; М–во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної л–ри, 2005. – 336 c.

87.7 Ч74
Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. –5–те вид., стер. – К.: Вікар, 2006.–224 с.

Бацевич Ф. Сутність та предмет дослідження мови (погляд лінгвіста) / Ф. Бацевич // Філософська думка. – 2007. – № 2. – С.112–124.

Войцехівська І. С. Культура спілкування і мовний етикет/ І. С. Войцехівська, О. П. Ільєва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 7. – C. 29–34.

Основи етикету спілкування // Наука і суспільство. – 2011. –№ 5/6. – С.57–59.

Шумарова Н. Соціолінгвістика і стилістика – фундаментальні дисципліни в журналістській освіті / Н. Шумарова // Пам'ять століть. – 2007. – № 3. – C. 79–84.


2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5342
Мені потрібен список літератури на тему: " Бібліотека- як цент спілкування" Цасюк Вікторія Вікторівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-29

Пропонуємо переглянути наступні видання:


72.4(4УКР) Н 34
Вітушко, Н. Бібліотека як центр інформаційно-аналітичного виробництва / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – С. 21-29.

72.4(4УКР) Н 34
Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 119-184.

78.34 Р 68
Шевчук, В. Обласні огляди-конкурси як активізація і стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів / В. Шевчук // "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки": матеріали III Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р./ М-во культури України, Держ.заклад "Нац. парлам. б-ка України"; уклад. О. В. Зозуля. – К. : [б.и.], 2011. – С. 111-114.

78.34(4 УКР) В 42
Ракитянська, В. Д. Історичні вектори розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства: шлях у 125 років / В. Д. Ракитянська // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р./ Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; [ уклад. О. П. Куніч; ред. кол. : В. Д. Ракитянська та ін.]. – Х. : РА "ІРБІС", 2011. – С. 9-18.

78.34(4УКР)В 42
Дворкина, М. Я. Библиотека как феномен культуры / М. Я. Дворкина // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт.2011 р. / Держ. заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 139-146. – Бібліогр. наприкінці ст. – Бібліогр. у підрядк. прим.

78.34(4 УКР) В 42
Самотий, Р. С. Організація бібліотечного простору – запорука успіху і вимога часу / Р. С. Самотий // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 177-182. – Бібліогр. наприкінці ст.

78.34(4УКР) В 42
Мудроха, В. О. Розвиток бібліотечної професії в умовах впровадження новітніх інформаційних технологій / В. О. Мудроха // Від XIX до XXI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка"; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 235-239.

***

Сокульська, С. З. Роль публічної бібліотеки в житті місцевої громади / С. З. Сокульська // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 20-22.

Дейнега, О. Я. Бібліотека – центр духовності селища / О. Я. Дейнега // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 41.

Грипич, С. Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 9. – С. 47-50.

Богза, Н. Ф. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади / Н. Ф. Богза // Бібліотечна планета. –2011. – № 4. – С. 18-21. : іл.

Бейліс, Л. І. До питання креативності бібліотечної роботи і особистісних мотивів її виконання / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 24-28 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Мироненко, Г. Портрет бібліотеки в дзеркалі історії / Г. Мироненко // Шкільний світ. – 2012. – № 10. – С. 17-18.

Браккер, Н. Сбор и сохранение цифровой информации : правовые аспекты / Н. Браккер, Л. А. Куйбышев // Библиотековедение. – 2011. – № 6. – С. 34-44. – Бібліогр. наприкінці ст.

Іванова, Я. Педагогічна діяльність бібліотеки / Я. Іванова // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 1. – С. 19-21.

Полякова, О. Бібліотека – центр громадської активності села / О. Полякова, Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2. – С. 25-27.


Гусева, Е. Библиотечная инноватика как стратегия и фактор развития современной библиотеки / Е. Н. Гусева // Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 28-33. – Библиогр. в конце ст.

Твердая, Т. Библиотека – власть – община: присоединяемся к электронному правительству : інтернет-технології в бібліотеках / Т. Твердая // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 13-16.

Суслова, В. Бібліотека очима місцевої влади / В. Суслова // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 2-4.

Вилегжаніна, Т. І. Бібліотечна професія в сучасній Україні / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 3. – С. 5-6 : портр.

Гринчак, Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гринчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – №5. – С. 20-26.

Гранчак, Т. Ю. Бібліотека в політичній комунікації / Т. Ю. Гранчак // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 10. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст.

Трачук, Л. Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0" / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст.

Загородна, Н. Бібліотека –в історичному просторі трьох епох / Н. Загородна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 44-45.

Сучасна бібліотека: яка вона? // Культура і життя. – 2013. – 25 січ. (№ 4). – С. 12.

Швецова-Водка, Г. Обласна бібліотека в Інтернет-просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 15-19.

Чумак, В. Бібліотеки – мости до електронного урядування / В. Чумак // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 26 : іл.

Коханова, І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст.

Зніщенко, М. "Бібліотека і книга в контексті часу" – головна тема року в роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / М. Зніщенко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 44-46.

Бєляєва, М. Більше ніж бібліотека / М. Бєляєва // Освіта України. – 2013. – 7 жовт. – С. 13.

Бейліс, Л. І. Організаційна культура бібліотечної діяльності: горизонтальні зв'язки / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.

Новик , Л. Використання ІКТ у роботі бібліотекаря / Л. Новик // Сучасна школа України. – 2013. – № 11. – листоп. – С. 66-70.

Швецова-Водка , Г. М. Бібліотека як документальна комунікаційна система / Г.М. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. – 2011. – №6. – С. 3-7 : рис.

Ярошенко, Т. О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. О. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2011. –№ 1. – С. 17-22 : портр.


2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5334
Доброго дня, потрібен список літератури для написання курсової на тему "Революція 18 березня 1871 р. у Франції. Державний лад Паризької комуни та її соціально-економічні заходи " Левченко Андрій Сергійович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-02

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

63.3(0)5 В 51
Виппер Р. Ю. История Нового времени / Р. Ю. Виппер, И. В. Реверсов, А. С. Трачевский. – М. : Республика, 1995. – 456 с.

63.3(0) В 84
Всемирная история : [учебник] / под ред.: Г. Б. Поляков ; А. Н. Маркова. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.-868 c.

63.3(4ФРА) Д29
Дельнов А. А. Франция. : большой истор. путеводитель / А. А. Дельнов. -М.: Эксмо: Алгоритм, 2008.-864 c.

63.3(4ФРА) И21
Иванова Ю. А. Все о Франции / Ю.А. Иванова; Предисл. Ю.В. Макаров, Худ.-оформ.: Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк. -Харьков: Фолио, 2007.-544 c.

63.3(4ФРА) И 90
История Франции : [сб. работ отечеств. дореволюц. авт.] / сост. А. Р. Андреев. -М.: Крафт+, 2009.-464 c.

63.3(0)5 Н 72
Новая история 1871 – 1917 / под. ред.. Н. Е. Овчаренко. – М. : Просвещение, 1984. – 544 с.

Махун С. Відлуння Комуни. Уроки першої пролетарської революції / С. Махун // День. – 2001. – 17 берез. – С. 5.

Лук’яненко Є. Паризька комуна: українська спорідненість : до 130-річчя історичної події / Є. Лук’яненко // Віче. – 2001. - № 3. – С. 144-150.

Таран Л. Франція 1871 – 1900 рр. / Л. Таран // Історія України. – 2004. - № 7. – С. 1-9.


2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5335
Етика і культура бібліотечного обслуговування Ліщук Юлія Сергіївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

78.38 Б83
Бородина В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособ. / В.А.Бородина. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006.-168 c.

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б – ка України ім. В.І.Вернадського, Ін – т рукопису. – К.: Нац. б – ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. – 532 c
78.38 М 65
Мистецтво спілкування як головна складова професійної культури бібліотекаря : матеріали облас. семінару-тренінгу 16 жовт. 2012 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. наук.-метод. роботи; уклад. О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород, 2012.-52 c.

Бейліс Л. І. Організаційна культура бібліотечної діяльності: горизонтальні зв'язки / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 6-9.

Діловий етикет - невід’ємна складова корпоративної культури: консультація // Корпоративна культура бібліотеки як складова її успішного розвитку: реком. тематика семінарів працівників район. і міськ б-к.Вип. 9 /М-во культури України, Держ заклад "Нац. парлам. б-ка України"; упоряд. Ю. В. Юхневич; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. - К. : [б.и.], 2012. - С. 27-32.

Жирова В. Г. Етика бібліотекаря / В. Г. Жирова // Шкільна бібліотека. -2006. -№11. - C. 32-40.

Ковальчук Г. К. Культура спілкування в Інтернеті / Г. К. Ковальчук // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 24-27.

Новіцька Н. В. До питання культури спілкування в бібліотеці / Н. В. Новіцька // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 19-22.

Пашкова В. С. Міжнародний кодекс етики / В. С. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2012. - № 3. - С. 8-9

Семененко О. О. Домінування у спілкуванні : поняття, причини запобігання/ О. О. Семененко // Від XIX до XXI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч". -Х.: РА "ІРІС". -2011. - C. 259-264.

Новини

2023-02-06
10 лютого о 16:30 в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка (пр..Свободи,16) відбудеться презентація нових книг Наталії Дурунди «За брамою пекла» та «Під клеймом OST». Наталія Дурунда — українська письменниця, авторка шести повістей і шести романів, членкиня Національної спілки письменників України. Серед творів пані Наталії художні твори про сталінські репресії, події Другої Світової війни, російської агресії на Сході України та радянсько-афганської кампанії 1979-1989 рр. Роман «За брамою пекла» – творче полотно, зіткане з мозаїки реальних людських спогадів і гармонійно вплетене в цікавий сюжет. Художній твір веде читача сторінками Другої Світової війни, в яких ідеться про долі українців, вивезених на примусові роботи до фашистської Німеччини. Роман «Під клеймом «OST» – друга книга серії «За брамою пекла», що змальовує життя репатріантів у повоєнний період, Хрущовської відлиги, Горбачовської перебудови і аж до наших днів. 
2023-02-04
07.02.23   Творча майстерня:  "Креативна годівничка" - майстер клас  та цікава інформація від орнітолога з УжНУ, ідеї професійної художниці, поради майстра - дорослим та дітям. Виготовлені орнітологічні таблички будуть встановлені на набер. Незалежності ;  екологічні годівнички з дерева та кераміки - розміщені на території Скансену.  Для всіх учасників додатково б/о  екскурсія музеєм архітектури та побуту. Організатори заходу: волонтери, ГО "Неємія", ГО "АБЗ", ГО "Сінема Спейс"
2023-02-03

Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі методико-бібліографічні матеріали "Василь Поп - фундатор закарпатського літературознавства", присвячені 90-річчю від дня народження кандидата філологічних наук, критика.

2023-02-02

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2023-01-25

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день