Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5986
2014-02-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5605
Добрий день! допоможіть з літературою до теми: Митне право Російської Федерації
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-16

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

Бакаева О. Ю. Правовое регулирование таможенных отношений в России : итоги и перспективы развития / О. Ю. Бакаева // Наше право. – 2009. – № 2. – C. 155-160.

Задорожній О. В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010-2012 рр. / О. В. Задорожній // Митна справа. – 2013. – № 2. – C. 71-80.

Иванов Г. Г. Таможенный режим судов в портах (извлечение)/ Г. Г. Иванов // Митна справа. – Одеса: Одеська національна юридична академія. – 2011. – № 1. – C. 85-93.

Качан В. В. Инновационное развитие таможенного дела: взгляд молодых/ В. В. Качан // Митна справа. – 2010. – № 3. – C. 104-105.

Качан В. В. Митне регулювання прикордонної торгівлі в межах транскордонного співробітництва України між Російською Федерацією та Білорусією / В. В. Качан // Митна справа. – 2010. – № 6. – C. 55-60.

Качан В. В. Усовершенствование таможенных процедур в контексте развития приграничной торговли между Россией и Украиной / В. В. Качан // Митна справа. – 2010. – № 3. – C. 106-108.

Косицина Л. А. Объект административного правонарушения в области таможенного дела / Л. А. Косицина // Митна справа. – 2008. – № 2. – C. 38-41.

Кравченко П. А. Обсуждение проблем таможенного дела в Российской Федерации / П.А. Кравченко // Митна справа. – 2009. – № 6. – C. 102-103.

Пантелеев А. В. Инновации в работе студенческого общества Российской таможенной академии и их влияние на образовательный процесс и научную деятельность / А. В. Пантелеев // Митна справа. – 2010. – № 3. – C. 109-112.

Пермякова Н. А. Защита прав юридических лиц в случаях незаконного использования товарного знака / Н. А. Пермякова // Митна справа. – 2008. – № 2. – C. 66-68.

Річ не лише в митниці : Україні та Росії необхідно відновлювати й нарощувати обсяги взаємного товарообігу // Урядовий кур’єр. – 2013. – 28 серп. – C. 3.

Тодощак О. В. Совершенствование правового регулирования гражданской правоохранительной службы в таможенных органах Российской Федерации / О. В. Тодощак // Митна справа. – 2011. – № 2. – C. 114-116.


2014-02-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5606
Співвідношення кримінального права і кримінально-виконавчого права Шімон С. В.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-02-14


Зверніть увагу!

Інтернет - ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
http://gendocs.ru/v4214/лекции_-_кримінально-виконавче_право_україни
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2014-02-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5608
Доброго дня! Мені потрібна інформація про цінності і ціннісні орієнтації сучасної молоді! Надія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-16

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела інформації:

60.5 В31
Вербець В. В. Соціологія : курс лекцій : навч. посіб. / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк.– К.: Кондор, 2009. – 550 c.

66.4(4УКР)6 М58
Міжнародні відносини: думка молоді / ред.-упоряд. Л. Кудіна.– К.: "Молодіжна Альтернатива", 2007. – 42 c.

60.54(4УКР) М 75
Молодь України у дзеркалі соціології : монографія / Укр. ін-т соц. дослідж.; заг. ред.: О. Балакірєва ; О. Яременко.– К., 2001. – 210 с.

65.27 С 69
Социальная работа с молодежью : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальности "Соц. работа"] / под ред. Н. Ф. Басов.–3-е изд.– М.: Дашков и К, 2010. – 328 c.

60.59(4УКР) С69
Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування : колективна монографія / Ін-т соц. та політ. психології; за ред. І. В. Жадан.– К.: Педагогічна думка, 2007. – 220 c.

Артімонова, Тетяна Петрівна. Основні духовні пріоритети студентської молоді: напрями трансформацій / Т.П. Артімонова // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 72-75.

Білоконь І. Соціально-політичні настановлення української молоді в контексті глобалізації / І. Білоконь // Соціальна психологія. – 2010. – № 3. – C. 67-74.

Горпинюк, Валентин. Молодіжний спротив ідеологічному насильству соціальної страти: українська перспектива / В. Горпинюк // Освіта і управління.– 2008.– № 4.– С. 108-114.

Грішнова О. Нові підходи до мотивації праці з урахуванням системи життєвих цінностей молоді / О. Грішнова, Т. Костенко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 7. – C. 3-8

Жук Т. Життєві цінності молоді / Т. Жук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 5. – С. 40-41.

Капера, Ірина. Українська молодь у контексті соціальних змін / І. Капера // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 93-100.

Кухар, Вікторія. Субкультура готів в Україні та її основні світоглядні цінності / В. Кухар // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 123-127.

Левковська, Наталія. Динаміка ціннісних орієнтацій молоді : научное издание / Н. Левковська // Політичний менеджмент. – 2006. – №1. – С. 85-93.

Секс в Украине: мнение молодого поколения // Персонал. – 2013. – № 1. – C. 46-61.

Тарасенко В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду / В. Тарасенко // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – C. 59-67.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


2014-02-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5609
Добри вечір! Мені потрібні документи про настрій, як підняти настрій, про песимізм, та анекдоти, смішинки і т. д. Дякую Марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-16

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

К 84 Ч-37
Чекан В. Купа анекдотів : [гумор, сатира]/ В. Чекан. – Мукачево: Карпатська вежа, 2009.-84 c.

88.37 М 82
Москалець В. П. Психологія особистості : [навч. посіб. для студ. навч. закл.] / В. П. Москалець; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – К.: Центр учб. л-ри, 2013.-262 c.

Анекдоти українських емігрантів / упоряд. Роман Дідула // Дзвін. – 2013. – № 4. – C. 150-152

Гладущенко О. Кольоровий настрій : тиждень кольоротерапі / О. Гладущенко, О. Дорогавцева // Психолог. – 2012. – № 13-14. – C. 110-112.

[Гумор] // Дніпро. – К., 2012. – № 11. – C. 96.

Кімакович І. Анекдот, смішне і комічне: сучасне розуміння обсягу та еволюції понять : научно-популярная література / І. Кімакович // Collegium. – 2005. – №19. – C. 135-147.

Матийко Р. Анекдоти за кулісами! / Р. Матийко // Дніпро. – 2010. – № 6-8. – C. 69.

Павляшик Г. Г. Хороший настрій : сценарии / Г. Г. Павляшик // Позакласний час. – 2011. – № 3.

Старі галицькі анекдоти // Дзвін. – 2010. – № 5/6. – С.164-166.

Теліщук В. Даруйте настрій! : культура спілкування підлітків / В. Теліщук // Шкільний світ. – 2013. – № 2. – C. 25.


2014-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5587
Доброго дня! Документні ресурси бібліотек (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали);Уклад. Н. Гудімова, С. Кравченко І хочу позвідати, що є можливость вибрати книжку? Дякую!
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-13

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання:

78.3(4УКР) Д 63
Документні ресурси бібліотек (законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали) / Нац. парламентська б-ка України; уклад. : Н. Гудімова, С. Кравченко. – К., 2005. – 108 с.

2014-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5588
Добрий день! Будь ласка, чи є Картунов О.В.Вступ до етнополітології. ВЕЛИКЕ СПАСИБІ!!! Руслана
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-02-14Добрий день!


У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

66.0 К 93
Курас, Іван Федорович. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І. Ф. Курас ; Нац. академія наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – К. : Генеза, 2004. – 736 с. + Додатки C. 615-734.

63.3(4УКР)63 З-42
Зварич, Ігор Теодорович. Етнополітика в Україні: регіональний контекст : [монографія] / І. Т. Зварич ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К. : Дельта, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: C. 289-316.


Інтернет – ресурс:

Посилання 1


2014-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5591
Образотворче мистецтво краю. Дякую.


2014-02-14

Пропонуємо Вашій увазі:
К 85.3
Д 44
"Дивосвіти Срібної Землі" : прогр. творч. звіту майстрів мистецтв і худож. колективів Закарпат. обл. / М-во культури і туризму України, Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облрада [та ін.] ; відп. за вип. : Ю. Ф. Глеба ; В. В. Рудейчук. – Ужгород : [б. и.], 2009. – 28 с. : кол.іл. – Назва обкл. : Творчий звіт майстрів мистецтв і художніх колективів Закарпатської області.

К 85.14
К 29
Каталог обласної виставки творів Закарпатських художників, присвяченої Всеукраїнському дню художника : справоч. изд. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки письм. України [та ін.]. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2005. – 12 с. : іл.

К 85.14
К 29
Каталог виставок творів художників Закарпаття в ювілейному 1975 році : каталог / Закарпат. орг. спілки художників УРСР. – Ужгород : [б. и.], 1975. – 83 с.

К 85.14
Л 34
Левадський, Георгій Зіновійович. Графіка, пленерні замальовки та етюди : [альбом] / Г. З. Левадський ; [передм.] Л. Біксей ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Об-ня проф. художників Закарпаття. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2010. – 48 с. : іл.

К 85.14
Н 39
Небесник, Іван Іванович. Творчість видатних художників Закарпаття : навч. посіб. / І. І. Небесник ; М-во освіти і науки України, Закарпат. худож. ін-т. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2005. – 76 с. : іл.

К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття : до 55- річчя Закарпат. орг. Нац. Спілки художників України / упоряд. : Б. І. Кузьма, К. Є. Стельмах. – Ужгород : Карпати, 2001. – 240 с. : фото. кольор., портр. – Текст укр., англ. мовами.

К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття / авт. передм. та упоряд. Л. З. Шандор ; худож. оформ. О. Г. Комяхова ; ред. К. Д. Івашиніна. – К. : [б. и.], 1961. – 70 с. : фото. кольор. – Текст укр. та рос. мовами.

К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття = Artists of Transcarpathia : [альбом-каталог] / упоряд., відп. за вип., ідея проекту Б. І. Кузьма, передм., пер. англ. М. В. Сирохман. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 168 с. : кол. іл. – Текст укр., англ. мовами.
2014-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5592
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать литературу на тему: «Структурно-семантична характеристика назв харчових продуктів в українській та французькій мовах». Как можно больше разной литературы (учебники, статьи, монографии, авторефераты, диссертации. и т.д.). Любой год издания литературы (желательно самые новые). Спасибо большое! Михаил
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-17

Доброго дня! Радимо звернутись у Відділ документів іноземними мовами, який знаходиться за адресою: вул. Капітульна, 10

2014-02-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5571
Доброго дня! Будь ласка, чи є у бібліотеці: 1) Лалл Дж.Мас-медіа,комунікація,культура: Глобальний підхід (2002 р.); 2)Маклюен М.Понимание Медиа: внешние расширения человека (2007)або інші; 3) Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини (1999); 4) Житарюк М.;5)Коновець О.; 6)Джинчарадзе Н. ДУЖЕ ДЯКУЮ!!! Кривенкова Руслана Юріївна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-02-13

Доброго дня!

У фондах нашої бібліотеки є таке видання:

76 Л 20
Лалл Д. Мас-медіа, комунікація, культура : глобальний підхід / Д. Лалл ; за ред. : О. Гриценко ; Н. Гончаренко. – К. : К.І.С., 2002. – 264 с.


2014-02-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5579
Доброго вечора.Менi потрiбно iнформацiя про туризм Закарпаття Марина


2014-02-13

Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 75.8
В 27
Великоберезнянщина туристична запрошує : туризм, рекреація, відпочинок, спорт. – Великий Березний, [2007]. – 20 с. : кол. іл.

К 75.8
В 58
Власнику сільської садиби : метод. рекомендації. – Ужгород : Ліра, 2006. – 68 с. : іл.

К 75.8
З-18
Закарпатські села запрошують на відпочинок = Welcome to transcarpathian villages : туристично-інформаційний довідник. – Ужгород, 2005 (ПП Пігаліцин П.Ю.) . – 108 с. : іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Воловеччина / авт. проекту В. Панасович, В. Пукман, відп. за вип. В. Панасович, В. Созанська. – Воловець, 2006. – 30 с. : кол. іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Мукачівщина = Welcome to Mukachiv district og tourist : справочное издание / Мукачівська райдержадміністрація, Від. з питань європ. інтеграції, зовнішньоеконом. зв'язків та туризму упр. економіки ; авт. тексту К. Ковач, фото: Т. Рябініна, О. Гудак, Філіппов Олексій. – 2005. – 31 с. : кол. іл.

К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс Україин / Ін-т регіональних дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

К 75.8
П 99
V міжнародна виставка-ярмарок "Тур'євроцентр-Закарпаття 2006" : каталог: 14-15 вересня 2006 р. м.Ужгород / Підготовка інформ. матеріалів М. Костик. – Ужгород : ІВА, 2006. – 36 с.

К 75.8
С 11
VІІ Ужгородська Міжнародна туристична виставка-ярмарок "Тур’євроцентр-Закарпаття 2008" (Ужгород, 11-13 вересня 2008 р.) = VII Uzhhorod International tourist Exhibition-fair "TourEuroCenter-Transcarpathia 2008" : каталог. – Ужгород : Патент, 2008. – 80 с. – Назва обкл. : VII Міжнародна виставка-ярмарок "Тур’євроцентр-Закарпаття 2008". – Текст укр., англ. мовами.

К 75.812.5
С 36
Сільський туризм Закарпаття : закарпатське село щиро запрошує! / Б. Праничук, Н. Шабан, Б. Праничук, В. Шевченко ; DEZA DDC DSC SDC COSURE, Спілка сприяння розвитку сіл. зеленого туризму в Україні, Закарпат. облас. центр розвитку сіл. туризму, Зелена садиба. – Ужгород : Ліра, 2005. – 48 с. : кол. іл.
***
В Ужгороді відкрито перший туристично – інформаційний центр // Новини Закарпаття. – 2007. – 19 трав. – С. 3

Варваринець, М. 90 років закарпатського туризму. Майже всі види відпочинку, які нині культивуються в нашому краї, започаткували чехословаки : [туризм 20-30-х рр.] / Мирон Варваринець // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 5-11 берез. – С. 16.

Деяк, Любов. Чи маємо ми ресурси, щоб стати центром європейського туризму? / Л. Деяк // Ужгород. – 2008. – 24 трав. – С. 5.

Каплон, Є. Нарис туризму і туристичного господарства / Єжи Каплон // Гори Гуцульщини : путівник, який об'єднує. – Краків : Вєрхи : Центральний Осередок Гірського Туризму ПТТК, 2006. – С. 183-1196. : фото. кол.

Лівак, Юрій. Відпочивати треба з розумом : [туризм на Закарпатті] / Ю. Лівак // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 19-25 лют. – С. 24.

Майбутнє Закарпаття – туризм : Днями голова ОДА Олег Гаваші демонстрував журналісткам принади краю // Старий Замок. Паланок. – 2008. – 13-19 берез. – С. 22.

Марченко, О. Чим ми цікаві світу? : [турист. індустрія Закарпаття] / Олександр Марченко // Новини Закарпаття. – 2010. – 20 листоп. – С. 18.

13 нових туристично–рекреаційних закладів запрацювало торік // Фест. – 2007. – 11-17 січ. – С. 3.

Ходина, Іван. Туризм як важіль закарпатської економіки / І. Ходина // Закарпат. правда. – 2008. – 15-21 берез. – С. 14
2014-02-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5580
Добрий вечір.Я пишу дипломну роботу,і мені потрібно багато матеріалу по темі:(Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування).Допоможіть будь-ласка.... Щомак М.М.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-02-13

Пропонуємо переглянути наступні видання:

67.9(4УКР)304 Д 21
Дахно, Іван Іванович. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно ; ред. С. М. Каверін. – К. : Либідь, 2002. – 200 с.

67.304 О-75
Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Всесвіт. орг. інтелект. власності ; ред. Г. І. Якіменко. – К. : Ін Юре, 1999. – 578 с.

67.9(4УКР)304 Ш 49
Шеремет, Антон Петрович. Правова охорона інтелектуальної власності : навч.-метод. посіб. / А.П. Шеремет; ЗакДУ. – Ужгород : [б. и.], 2004 (Міська друкарня) . – 44 с.

67.9(4УКР)304 П 68
Право інтелектуальної власності : академ. курс : підручник / О. А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський [та ін.] ; за ред.: О. А. Підопригора ; О. Д. Святоцький ; Акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності. – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Ін Юре, 2004. – 672 с. – Алф. покаж. : C.624-657. – Бібліогр. : C. 658-670.

67.304.1 П68
Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : монографія / Ю.М. Капіца та ін.; За ред. Ю.М. Капіца ; Державний департамент з питань адаптації законодавства, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. – К. : Слово, 2006. – 1104 с. : табл. + Додатки. – Бібліогр. : C. 497-512.

67.9(4УКР)304 Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : [в 4 т.]. – К. : А.С.К. ; Севастополь : Інститут юридичних досліджень, 2004 –
Т. 2 : Право інтелектуальної власності. Зобов’язальне право / А.Г. Ярема та ін. ; Академія суддів України. – 2004. – 864 с. – (Нормативні документи та коментарі).

67.9(4УКР)304 П69
Практикум права інтелектуальної власності : навч. посіб. / Р.Б. Шишка та ін.; Відп. за вип. О.І. Кириленко. – Харків : Еспада, 2002. – 192 с.

67.9(4УКР)304 З-38
Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики) : інформ.-аналіт. матер. до парлам. слухань: "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування", проведених 21 берез. 2007 р. / авт.-упорядники Г. О. Андрощук. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 344 с. : табл.

67.9(4УКР)304Г 68
Гордієнко, Сергій Георгійович. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання : [монографія] / С. Г. Гордієнко. – К. : Видавничий дім "Скіф" : КНТ, 2008. – 248 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

67.9(4УКР)307 О 93
Оцінка нерухомого й рухомого майна та об'єктів інтелектуальної власності: Нормативно-правові акти та роз'яснення / під заг. ред. М. С. Головатюк [та ін.]. – К. : Видавець Паливода А. В., 2008. – 464 с.

67.9(4УКР)304.1 З-38
Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві : рек. президії, інформ. листи, огляд. листи / Вищ. госп. суд України ; за заг. ред. В. С. Москаленко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 384 с. – (Законодавство).

67.9(4УКР)304 П 68
Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна ; за ред. В. І. Борисова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2008. - 112 с. - Бібліогр.: с. 109 та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)304.1 К 78
Кравець, Василь Романович. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 264 с. – Бібліогр. : C. 261-263.

67.9(4УКР)304.1П 68
Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець [та ін.] ; за заг. ред.: В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 270 с. – Бібліогр. наприкінці розд.


2014-02-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5570
доброго вечора! мені потрібні всі назви бібліографічних покажчиків які видаються на Закарпатті дякую Оля


2014-02-12

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі, лише деякі видання:
К 91: 83.3
З-62
Зимомря, Микола Іванович. Бібліографічний покажчик публікацій професора Василя Марка : [довід.] / М.І.Зимомря, В.І.Рекіта ; Дрогобиц. пед. ун-т ім. І.Франка [та ін.]. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 72 с.

К 91.9:72
І- 18
Іван Мигович – політик, науковець, педагог : біобібліограф. покажч. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; упоряд. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2012. – 112 с.

КО
К 17
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2014 рік : реком. бібліогр. посіб. / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад.: Н. М. Вачиля ; Г. В. Бобонич ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2013. – 398 с. – Імен. покажч.: с. 386-393.

К 91.9:5
М 59
Микулинець Степан Миколайович (1903-1978) : біобібліограф. покажч. / Закарпат. облас. адмін., Упр. охорони здоров'я, Облас. мед. інфор.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; авт.-уклад. Н. С. Вакула. – Ужгород : [б. и.], 2012. – 40 с. : іл. – (Визначні постаті медицини Закарпаття). – Назва обкл. : Степан Микуланинець.

К 91.9: 5
О-92
Охорона здоров’я в Закарпатті 2012 рік : бібліогр. покажч. / Закарпат. облдержадмін., Упр. охорони здоров'я, Облас. мед. інфор.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; уклад. М. М. Цифра ; відп. за вип. Л. С. Дума. – Ужгород : Мед. б-ка ОМІАЦ, 2013. – 102 с. – Імен. покажч.: с. 98-103.

К 91.9:5
С 53
Снігурський Дмитро Олександрович 8.11.1919-19.12.1999 : біобібліограф. покажч. / Закарпат. облас. адмін., Упр. охорони здоров'я, Облас. мед. інфор.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; авт.-уклад. Н. С. Вакула. – Ужгород : [б. и.], 2012. – 40 с. : іл. – (Визначні постаті медицини Закарпаття). – Назва обкл. : Дмитро Снігурський.

К 91.9:63.3
Т 51
Маріан Токар : біобібліограф. покажч. (до 30 річчя від дня народж.) / УжНУ Закарпатське крайове культурно-освітнє товариство "Просвіта" ; Уклад. С. Пойда. – Ужгород : Два кольори, 2003. – 84 с.

К 91.9 : 5
Ф 27
Фатула Михайло Іванович : біобібліогр. покажч. / Закарпат. обладмін., Упр. охорони здоров'я [та ін.] ; уклад.: Н. С. Вакула, Л. С. Дума ; відп. за вип. Л. С. Дума. – Ужгород : [б. и.], 2012. – 92 с. : фото.

К 91.9:83.3
Х 55
Хланта, Іван Васильович. Юрій Бача : біобліограф. покажч. / І. В. Хланта ; відп. за вип. В. В. Рудейчук ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Обл. орг.-метод. центр культури. – Ужгород : Патент, 2012. – 160 с. : іл.

Вибачте, але ми не зможемо надати всі назви покажчиків, тому що їй є примірно 200 назв. За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу краєзнавства нашої бібліотеки.
2014-02-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5555
Добрий вечір! надайте будь -ласка зразок написання аналітичного наказу по захворюванню за 2013рік по дошкільномк закладу. Дякую. КОВАЛЕНКО НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-11

Доброго дня! Зверніться до наступних посилань:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


2014-02-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5537
Релігія в Україні, видання за останні 2роки. Дякую. Вікторія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-10

Пропонуємо Вашій увазі літературу:

Гнот С. Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма/ С. Гнот // Наука. Релігія. Суспільство. -2012. -№ 1. - C. 83-87.

Кукуруз О. В. Правове забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання в Україні: проблеми і перспективи / О. В. Кукуруз // Держава і право. - 2013. - Вип. 61. - C. 467-473.

Міма І. В. Структура релігійних відносин/ І. В. Міма // Держава і право. - 2011. - Вип. 54. - C. 14-20.

Перевезій В. О. Особливості конфесійної солідарності у сучасній Україні / В. О. Перевезій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 5(61). Вересень-жовтень / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України; редкол.: Т. А. Бевз; В. А. Войналович [та ін.]. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. -2012. - C. 27-44.

Ситник О. М. Політико-правововий аспект процесу "українізації" 1920-х років / О. М. Ситник, О. Л. Стрельник // Наука. Релігія. Суспільство. - 2013. - № 2. - C. 25-30.

Тимошик М. Служити народові - то служити Богові : [ до 130-річчя від дня народження видатного українця Івана Огієнка (митрополита Іларіона)]/ М. Тимошик // Урядовий кур’єр. -2012. - 14 січ. - C. 18.

Токман В. В. Ключові напрями суспільної активності релігійних організацій України / В. В. Токман // Стратегічні пріоритети. - 2012. - № 4. - C. 36-42.

Цапко О. М. Політика радянського керівництва щодо Української Автокефальної Православнлї Церкви в 20-х роках ХХ ст. / О. М. Цапко // Держава і право. - 2013. - Вип. 60. - C. 467-473.

Чернецький Є. Шептицькі / Є. Чернецький // День. - 2012. - 5-6 жовт. - C. 7.

Щепа А. Пертнери Бога: перезавантажити цінності і стати християнською державою / А. Щепа // Україна молода. - 2012. - 12 лип. (№ 100). - C. 8.

Щербак І. М. Поліконфесійність Закарпатського села: релігія та етнічність / І. М. Щербак // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 6. - C. 22-29.

Щербак І. М. Релігійні процеси в поліетнічному середовищі : на матеріалах Житомирщини / І. М. Щербак // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 3. - C. 42-49.2014-02-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5525
Доброго дня, мені потрібна інформація про реалії і перспективи членства України в ЄС. Дякую Богдана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-10

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

Лютак О. М. Шляхи активізації транскордонного співробітництва в умовах реалізації євроінтеграційного курсу України / О. М. Лютак // Економіка і регіон. - 2011. - № 1. - С. 71-74.

Яворська, Галина Михайлівна. Сучасні зміни в зовнішній та безпековій політиці ЄС: наслідки для України / Г. М. Яворська // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 2. - С. 163-167.

Косенко, Олександра. Європейський Союз та Україна: спільне і відмінне у вищій освіті / О. Косенко // Вища освіта України. - 2012. - № 1. - С. 81-86.

Соколовська А.М. Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС / А. М. Соколовська, Т. В. Кощук // Фінанси України. - 2012. - № 1. - С. 94-115.

Ходаківська О. В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 30-36.

Шаров, Олександр. Трилема стратегічного вибору України в умовах економічної глобалізації / О. Шаров // Журнал європейської економіки. - 2012. - Т. 11 (№ 3). - С. 261-275.

"Євроінтеграційні прагнення України не підлягають перегляду" : у Брюсселі Президент означив національну мету - перевести відносини з ЄС у формат політичної асоціації та економічної інтеграції // Урядовий кур’єр. - 2013. - 27 лют. - С. 3.

Вігенін, Крістіан. "Нам не байдуже, що відбувається у вашій країні" : [автор - депутат Європарламенту] / К. Вігенін ; інт-ю зап. В. Власенко // Урядовий кур’єр. - 2013. - 16 трав. - С. 7.

На перший план виходить економічна складова : засідання Ради з питань співробітництва Україна - ЄС // Урядовий кур’єр. - 2013. - 26 черв. - С. 2.

Мельник, Алла. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / А. Мельник // Журнал європейської економіки. - 2013. - Т. 12 (№ 1). - С. 57-78.

Україна: між двома союзами : основною темою щорічної Ялтинської конференції світових лідерів стала євроінтеграція // Пенсійний кур’єр. - 2013. - 27 верес.-3 жовт. (№ 39). - С. 2.

Панченко, Євген. Європейський Союз та Україна: порівняльний аналіз конкурентного середовища / Є. Панченко, І. Червиць // Ринок цінних паперів України. - 2013. - № 7-8. - С. 3-12.

Вовканич, Степан. “Євроінтеграція для українців - це не тільки економіка” : автор - доктор економічних наук, професор провідний науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАНУ / С. Вовканич // Слово Просвіти. - 2014. - 6-12 лют. - С. 1, 6.
Новини

2024-06-19

Її називають авторкою оптимістичної прози. Однак Галина Вдовиченко — оптиміст не тільки на книжкових сторінках, а й на сторінках свого життя. 21 червня Галина Вдовиченко святкує своє 65-річчя  і з цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку „Життя сильніше за правила”.

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день