Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5985
2014-03-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=6026
Чи ж щось про "Іванові журавлі" І. Чендея? Сільва


2014-03-12

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

Марко, В. П. Основа творчих шукань: художня концепція людини в сучасній українській радянській літературі / В. П. Марко. – К. : Вища шк., 1987. – 168 с.
Зі змісту : [про повість І. Чендея «Іванові журавлі»]. – С. 40, 45-46.
***
Жулинський, Микола. Духовна свіча Івана Чендея / М. Жулинський // Чендей, І. М. Вибране : в 2-х т. – Т. 1 : оповідання, повісті / І. М. Чендей. – Ужгород : Карпати, 2002. – С. 5-13.
Федака, Дмитро. Чендеєві журавлі : (До 70-річчя від дня народження) / Д. Федака // Календар «Просвіти» на 1997 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 1997. – С. 104-106.
***
Грицищук, Т. Світ його журавлів : [про І. Чендея; в т. ч. згадка про повість «Іванові журавлі»] / Т. Грицищук // Соціал-демократ. – 1998. – 5 груд. – С. 5.

2014-03-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=6005
Які літературознавчі періодичні видання передплачує бібліотека?
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-09

На сайті нашої бібліотеки знайдіть "Зведений каталог періодики". Там є всі дані про передплату періодичних видань ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка.
2014-03-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5991
Допоможіть з літературою до теми: Малий бізнес як фактор розвитку конкурентноспроможності регіону Саша
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-06

Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.29 Б 20
Балабанова Л. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посіб./ Л. В. Балабанова, Г. В. Кривенко, І. В. Балабанова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2009. - 256 c.

65.9(4УКР)29 Г57
Говорушко Т. А. Малий бізнес : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, О. І. Тимченко; Міністерство освіти і науки України, Національний ун-т харчових технологій. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. -196 c.

65.9(4УКР)29 К38
Кизим М. О. Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Н. І. Полтарак; Нац. акад. наук України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. - Х.: ІНЖЕК, 2009. - 328 c.

65.9(4УКР) К64
Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство / Рада конкурентоспроможності України, Центр стратегій конкурентоспроможності (МІМ-Київ); За ред. Ю.В. Полунєєв, Упоряд. В.Г. Підвисоцький. - К.: ЛАТ&К, 2006. - 176 c.

65.9(4УКР)29 М 19
Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону : монографія / В. П. Мікловда [и др.]; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Полтав. ун-т екононіки і торгівлі. -Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 200 c.

65.9(4УКР) Ш77
Шнипко О. С. Національна конкурентоспроможність : сутність, проблеми, механізми реалізації: монографія / О. С. Шнипко; Ін-т економ. прогнозування; НАН України, Інститут економічного прогнозування. - К.: Наук. думка, 2003. - 334 с.


Ляпін, Дмитро Вадимович. Основні моделі розвитку малого підприємництва в Україні / Д. В. Ляпін // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 3. - С. 90-95.

Умєров Р.Є. Організаційний механізм інвестування інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні / Р. Є. Умєров // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. - С. 160-164.

Волошин В.І. Проблеми та пріоритети зміцнення фінансової безпеки малого й середнього підприємництва в Україні / В. І. Волошин // Фінанси України. - 2011. - № 11.- С.76-82.

Умєров Р. Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 96-105.

Умєров Р.Е. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 64-67.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств малого і середнього бізнесу / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С. 70-77.

Орлова В. О. Розвиток малого бізнесу: сучасні реалії та нові напрями державної політики / В. О. Орлова // Економічний часопис - ХХІ. - 2013. - № 5-6. - С. 18-21.

Мороз, Олег Васильович. Методичні аспекти оцінювання стратегічного становища та економічної конкурентоспроможності підприємств середнього та малого бізнесу / О. В. Мороз // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 11. - С. 22-27.

Умєров, Руслан Е. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища / Руслан Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - С. 90-94.

Васильченко Д. Особливості управління вітчизняним підприємством малого бізнесу / Д. Васильченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2013. - № 2. - С. 9-10.

2014-03-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5994
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми "Словацько-російські міждержавні відносини в кінці ХХ - на початку ХХІ століття". Щиро дякую! Купар Д. М.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-09

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

66.4(4УКР) К 26
Карпатський регіон та його роль у забезпеченні безпеки і співробітництва в Європі = The Carpathian region and its role in strengthening security and cooperation in Europe : матеріали міжнар. конф. За сприяння М-ва закордон. справ Швеції (11-12 черв. 2008 р., м. Ужгород) / Швед. ін-т оборон. дослідж., Регіон. філіал Нац. ін-ту стратег. дослідж. в м. Ужгороді ; редкол.: Я. Хеденског ; В. Є. Воротін ; С. І. Мітряєва ; гол. ред. С. І. Мітряєва. - Ужгород : Ліра, 2008. - 252 с. : іл, il.

63.3(4)6 К 46
Кіш, Єва Бернатівна.
Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної інтеграції : монографія / Є. Б. Кіш ; Нац. акад. наук України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. - Ужгород : Ліра, 2008. - 440 с. : табл., іл.

63.3(4) К 68
Король, Іван Федорович.
Міжнародні відносини країн Центральної і Південно-Східної Європи наприкінці ХІХ-ХХ століть : навч.-метод. посіб. / І. Ф. Король ; відп. за вип. М. Г. Артьомова ; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. - Ужгород : [б. и.], 2001. - 62 с.

К 63.312 К 78
Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти : [монографія] / Закарпат. держ. ун-т, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; авт. кол.: Є. В. Бевзюк ; І. І. Богданович [та ін.]. - Ужгород, 2010. - 368 c.

63.3(4)6 К 78
Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти : монографія / Є. В. Бевзюк, Е. І. Балога [та ін.]; Закарпат. держ. ун-т, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Ужгород: Вид-во ЗакДУ, 2010. - 452 c.

63.3(4)6 К 78
Країнознавство : навч. посіб./ Київський славістичний ун-т, Інститут славістики і міжнародних відносин, кафедра країнознавства. - К. – 2004. - Вип. 2 : Польща. Чехія. Словаччина/ Г. М. Надтока, С. М. Антонюк, О. С. Антонюк та ін.; Ред. Г. М. Надтока, В. І. Наулко. - 2004. - 152 c.

63.3(0) К 78
Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки : навч. підруч / М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В. П. Крижанівський [та ін.]. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 312 c.

66.4(0) М 35
Матьовка, Микола Петрович.
Рух Неприєднаннчя: стан і перспективи розвитку (60-90-ті роки ХХ ст.) : монографія / М.П. Матьовка; УжДУ. - Ужгород : Патент, 1998. - 193 с.

63.3(0)625 М 58
Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 - 70-ті роки) : підручник / В.А.Манжола, М.М. Білоусов, Л.Ф. Гайдуков та ін. - К. : Либідь, 1999. - 558 с.

65.5 П 27
Передрій, Олександр Самійлович.
Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / О.С. Передрій ; М-во освіти і науки України, Закарпатський державний університет. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 274 с. - Бібліогр. в кінці глав.

65.5 С91
Суэтин, Александр Алексеевич.
Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика : учебник / А. А. Суэтин. - М. : КНОРУС, 2008. - 320 с.

66.4(0) Ц 61
Цимбалістий, Василь Феодосійович.
Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. / В. Ф. Цимбалістий. - 3-є вид., доп. та випр. - Львів : Новий Світ - 2000, 2007. - 360 с. : табл.

Російський панславізм - реальність і фікція / МР // Дукля. - 2004. - №3. - C. 79-82.

2014-03-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5996
потрыбны Літературно-критичні праці сучасних критиків та письменників
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-09

Пропонуємо Вашій увазі:

Корпанюк М. П. Літературознавчий проект у дзеркалі "філософії свідомості" / М. П. Корпанюк // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 3. - С. 44-45.

Амбіцька, Анна. Архетипи в художньому світі Івана Нечуя-Левицького / А. Амбіцька // Дивослово. - 2011. - № 9. - С. 53-57.
Кицах Л. Детективи для дітей: український варіант автора й читача / Л. Кицах // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 11. - С. 5-10.

Єременко О. Р. Триптих "різдвяників" від Б.-І. Антонича / О. Р. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 12. - С. 25-27.

Конончук, Тетяна. Критики і поети про сучасну поезію / Т. Конончук // Українська літературна газета. - 2012. - 10 серп. - С. 14-15.

Небеленчук І. О. Особливості поетичного стилю П Тичини, основні мотиви його творчості / І. О. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 1. - С. 5-10.

Логвіненко Н. М. "Своя фантастика в Україні є, вона живе, розвивається, родить..." : сучасний стан української фантастичної прози / Н. М. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 3. - С. 40-45.

Бондаренко І. П. З історії дослідження одного сюжету у творчості Тараса Шевченка (ауліє-агач) / Г. Б. Бондаренко // Народна творчість та етнологія. - 2013. - N 3(травень-червень). - С. 40-44.

Кожолянко Г. К. Тарас Шевченко та українська етнографія середини XIX століття / Г. К. Кожолянко // Народна творчість та етнологія. - 2013. - № 5. - С. 7-16.

Буряк О. Ф. Жанрово-стилові особлиіості художніх автопортретів Б.-І. Антонича, Ю. Тарнавського, І. Жиленко / О. Ф. Буряк // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 11. - С. 21-26.

Яровий, Олександр. Критика як жива думка: кілька слів про критичні матеріали журналу "Слово і Час" / Олександр Яровий // Слово і час. - 2013. - № 12. - С. 34-35.

Барабаш, Мар'яна. Інсценізація як провокація для глядача : драма Валерія Шевчука "Кінець віку" (Вода життя)" у режисерській постановці Григорія Шумейка / Мар'яна Барабаш // Дзвін. - 2013. - № 10. - С. 103-107.
2014-03-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5997
необхідні Науково-популярні літературознавчі роботи
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-09

Пропонуємо наступну літературу:

Пастух, Богдан. Замість хреста - калина / Б. Пастух // Дивослово . - 2011. - № 6. - С. 31-33.

Гундорова, Тамара. Симптом "больного тела". Постсовецкий украинский роман / Т. Гундорова ; пер. А. Пустогаров // Дружба народов. - 2011. - № 9. - С. 189-199.

Новиков А. О. Лінгвопростір Олександра Олеся: концепти і концептуалізація / А. О. Новиков // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 7/8. - С. 63.

Підопригора С. В. Подолання соцреалістичного канону в повісті М. Вінграновського "Сіроманець" / С. В. Підопригора // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 10. - С. 10-14.

Літературна премія в галузі критики імені О. І. Білецького : [Положення про премію] // Слово Просвіти. - 2012. - № 4-10 жовт. - С. 5.

Базилевський, Володимир. Василь Стус (1938-1985). Визволення смертю / В. Базилевський // Слово Просвіти. - 2013. - 1-9 січ. - С. 8-9.

Голобородько Я. Ю. Українська література як філософія відкриття : рефлексії над новим романом Михайла Слабошпицького – лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка / Я. Ю. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - N 6. - С. 2-7.

Перебийніс, Петро. Хліба чужого не хочу! : нотатки самодіяльного критика / П. Перебийніс // Літературна Україна. - 2013. - 8 серп. - С. 5.

Усманова О. В. "Ми всі час від часу повинні дихати сивим вітром...". Публіцистична творчість Р. Федоріва / О. В. Усманова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 11. - С. 24-26.

Астаф'єв, Олександр. Літературна критика на сторінках "Слова і Часу" / Олександр Астаф'єв // Слово і час. - 2013. - № 12. - С. 32-33.2014-03-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5998
потрібні Науково-популярні літературознавчі роботи
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-09

Пропонуємо наступну літературу:

Приймак І. В. Особливості художнього моделювання жіночих образів у малій прозі Любові Яновської / І. В. Приймак // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 1. - С. 2-5.

Дроздовський , Дмитро. Літературна критика: між поезією етосу й невіглаством цинізму / Д. Дроздовський // Українська літературна газета. - 2011. - 17 черв. (№ 12). - С. 6-7.

Латынина, Алла. "Всех советская власть убила..." : [о романе " Зеленый шатер " Л. Улицкой ] / А. Латынина // Новый мир. - 2011. - № 6. - С. 169 - 177.

Кодак, Микола. Притомність нації і пафос есеїста Донцова / Микола Кодак // Слово і час. - 2011. - № 11. - С. 117-119.

Бошкович-Стуллі М. "Високе" і "низьке" у творчості народній і писемній / М. Бошкович-Стуллі ; пер. з хорват. М. Карацуба // Народна творчість та етнографія. - 2011. - № 5. - С. 70-78.

Загоруйко, Наталія. Літературознавча концепція Івана Світличного та літературна критика (на матеріалі епістолярної спадщини дисидента) / Наталія Загоруйко // Слово і час. - 2012. - № 5. - С. 57-67.

Поспішіл, Іво. Іван Франко і проблеми теорії літератури : рецензия / Іво Поспішіл // Слово і час. - 2012. - № 5. - С. 114-116.

Кавун Л. Рецензія на монографію Колінько Олени : "Цілий світ у краплі води...": компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ-початку ХХ ст." (Бердянськ, 2012. - 325 с.) / Лідія Кавун // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 5. - С. 55-57.

Рарицький, Олег. Постать літературознавця Наталі Кузякіної в мемуарному дискурсі доби / Олег Рарицький // Слово і час. - 2013. - № 6. - С. 69-75.

Ліщинська, Наталія. "Сирий" текст / Наталія Ліщинська // Дніпро. - 2013. - № 10. - С. 122-125.

Абліцов, Віталій. "Не обійди суворі наші болі..." : Нотатки на полях трикнижжя Василя Медведя / Віталій Абліцов (Введено оглавление) // Березіль. - 2013. - № 9-10. - С. 158-165.

2014-03-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5999
потрібні Навчальні та навчально-методичні матеріали з літературознавства
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-09

Пропонуємо наступну літературу:

83.0
Б40
Безпечний І. П. Теорія літератури / Безпечний І.П. ; передм. Р. Семків. - К.: Смолоскип, 2009. - 392 c.

83.3(4УКР)6
Б51
Бернадська, Ніна Іванівна. Українська література ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Бернадська. - 4-те вид., випр. - К. : Знання-Прес, 2008. - 272 с.

83.3(4УКР)6
Б51
Бернадська, Ніна Іванівна. Українська література ХХ століття [Текст] : довідник / Н. І. Бернадська. - К. : Знання-Прес, 2007. - 272 с.

83.3(4УКР)
Б 61
Білоус, Петро Васильович. Українська література ХІ - ХVІІІ ст. [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи студ. / П. В. Білоус, О. П. Білоус. - К. : Академія, 2010. - 360 с.

83.0
В 67
Волинський П. К. Основи теорії літератури : вступ до літературознавства / П. К. Волинський. - Вид. 2-е, випр. і допов. - К.: Радянська школа, 1967. - 368 c.

83.3(4УКР)
К59
Козловська, Лариса Степанівна. Українська література [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Л.С. Козловська, С.І. Терещенко ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 132 с.

К 81
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т; відп. ред. М. І. Сюсько. - Ужгород : [б. и.], 2000 -
Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конференції 10-12 жовт. 2005 р., Ужгород (Україна) / редкол. : Е. Ю. Балла [та ін.] ; упоряд. В. В. Барчан . - 2005. - 452 с : табл.

83.3(4УКР)
У-45
Українська література [Текст] : хрестоматія для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / упоряд., передм. О. М. Авраменко. - К. : Грамота, 2012. - 512 с.

83.3(0)
Ф 43
Ференц Н. С. Основи літературознавства : підручник / Н. С. Ференц. - К.: Знання, 2011. - 432 c. - (Вища освіта ХХІ століття).

83.3(4УКР)6
Ф83
Франко, Іван Якович. Українська література в 1904 році [Текст] : сборник / І.Я. Франко; Упоряд., передм., пер. з нім. Б. Тихолоз, Комент. А. Швець, Редкол.: Б. Якимович та ін. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Інститут франкознавства, Львівське відділення . Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. - 96 с.


2014-03-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5974
Доброго дня! Допоможіть підібрати певну літературу та матеріали з теми "Змістові особливості та жанрова специфіка журналістських текстів культурологічної проблематики у контексті поліетнічних умов творення". Дякую! О.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-04


Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

76.01 З-46
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В.Й. Здоровега; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. -2-е вид., перероб. і доп. -Львів: ПАІС, 2004.-268 с.

76.01 К 26
Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації / В. Карпенко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т журналістики. -К.: Нора-прінт, 2002.-348 с.

76.01 П 77
Приступенко Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб./ Т. О. Приступенко. -К.: Знання, 2011.-352 c.

76.0(7СПО) С80
Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет/ М. Стівенс. -К.: Києво-Могилянська академія, 2008.-408 c.

76.0(4УКР) Ш 24
Шаповал Ю. Г. Поетика телевізійної журналістики : монографія / Ю.Г. Шаповал; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. -Костопіль: РОСА, 2003.-202 с.

76.01(4УКР) Ш24
Шаповал Ю. Г. Національна журналістика : наукові праці: В 2-х т. / Ю.Г. Шаповал. -Львів, 2006.

Гастинщиков В. Проблеми українського книговидання у засобах масової інформації / Валерій Гастинщиков // Вісник Книжкової палати. -2011. -№ 12. - C. 13-17.

Зеленський В. Культура й інформаційний простір по-українському / В. Зеленський // Київ. -2012. -№ 5. - C. 136-138.

Логвиненко О. Письменник як об'єкт інтерв'ю журналіста: психологічний аспект / Олена Логвиненко // Вісник Книжкової палати. -2013. -№ 4. - C. 11-14.

Мазуренко Т. Засоби масової інформації у сучасному інформаційному просторі / Т. Мазуренко // Університет. -2011. -№ 1. - C. 81-85.

Мужук Л. Кіно й телебачення чи троянський кінь? / Леонід Мужук // Слово і час. -2013. -№ 10. - C. 93-101. -Бібліогр. в кінці ст.

Сорока М. Але тим і цікава журналістика / М. Сорока // Пам'ять століть. -2007. -№ 3. - C. 117-124.
2014-03-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5979
потрібне видання праць видатних представників класичної естетики, літературознавства та критики
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-05

Пропонуємо Вашій увазі:

87.8 А67
Аничков Е. В. Очерк развития эстетических учений / Е. В. Аничков. - Изд. 2-е, испр. - М. : Изд-во ЛКИ, 2008. - 246 c.

83.0 Б25
Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство та культурологія / П. Баррі ; пер. з англ. О. Погинайко ; наук. ред. Р. Семків. - К.: Смолоскип, 2008. - 360 c.

83.3(4УКР)5 Г 61
Голомб Л. Г. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ - перших десятиліть ХХ ст. / Л. Г. Голомб. - Ужгород: Ґражда, 2008. - 296 c.

87 Л72
Лозовой В. О. Філософія. Логіка. Етика. Естетика : підручник / В. О. Лозовой, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов; М-во освіти і науки України. - Х.: Право, 2009. - 576 c.

83.0 П50
Поліщук Я. О. Література як геокультурний проект : монографія / Я. О. Поліщук. - К.: Академвидав, 2008. - 304 c.

87.8 С51
Сморж Л. О. Естетика : навч. посіб. / Л. О. Сморж; Київ. міжнар. ун-т. - К.: Кондор, 2009. - 336 c.

91.9 : 83.3(4УКР) Х 98
Художня література. Критика. Літературознавство (2009) : реком. бібліогр. Покажч ./ М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; авт.-уклад. А. О. Ільченко. - К., 2010. - 116 c.

91.9: 83.3(4УКР) Х 98
Художня література. Критика. Літературознавство (2010) : реком. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; авт.-уклад.: А. О. Ільченко ; К. М. Науменко ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. - К., 2011. - 120 c.

Астаф’єв О. Літературна критика на сторінках "Слова і Часу" / Олександр Астаф’єв // Слово і час. - 2013. - № 12. - C. 32-33.

Афанасьєв Ю. Соціологія мистецтва як естетика доконаного факту / Ю. Афанасьев // Філософська думка. - 2007. - № 2. - C.157-159.

Бернадська Н. Теоретико-літературні проблеми / Ніна Бернадська // Слово і час. - 2013. - № 12. - C. 17-20.

Інгарден Р. Художні цінності та естетичні цінності / Р. Інгарден; Пер. К. Шевчук, Н. Вельбовець // Філософська думка. -2005. - №6. - C. 65-87.

Малевич К. Естетика : (Спроба визначити художню і нехудожню сторону творів) / К. Малевич // Хроніка-2000. - 2007. - Вип. 65-66. - C. 657-672.

Нарівська В. "... Про літературу як феномен естетики" / Валентина Нарівська // Слово і час. -2013. - № 11. - C. 73-77.

Яровий О. Критика як жива думка: кілька слів про критичні матеріали журналу "Слово і Час"/ Олександр Яровий // Слово і час. - 2013. - № 12. - C. 34-35.


2014-03-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5934
Доброго дня менi потрiбна iнформацiя про духовнi святинi Закарпаття (церкви, монастерi) дякую Ольга


2014-03-03

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:

К 86.3
Д 18
Данилець, Ю. В. Православний монастир Різдва Богородиці у селі Липча / Юрій Васильович Данилець ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т , іст. ф-т, Каф. історії України. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 88 с. : фото. – Бібліогр.: с. 79-83.

К 86.3
Д 18
Данилець, Ю. В. Православний монастир Успіння Божої Матері в селі Домбоки / Юрій Васильович Данилець ; М-во освіти і Науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії України. – Ужгород : Гражда, 2006. – 104 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 89-101.

К 86.3
Д 18
Данилець, Ю. В. Православний Свято-Іоанно-Предтеченський чоловічий монастир у с. Бедевля : іст. нарис / Юрій Васильович Данилець, Пімен (Мацола) ; Укр. Православна Церква, Хустська Православна єпархія, Каф. історії України УжНУ. – Ужгород : Карпати, 2009. – 192 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-183 та у підрядк. прим.

К 86.3
Д 18
Данилець, Ю. В. Православні монастирі Хустського району (ХХ століття) / Юрій Васильович Данилець ; М– во освіти і науки України; УжНУ; Іст. ф-т; Каф. історії України ; передм. Д. Данилюк. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 168 с. : іл, портр. – Бібліогр.: с. 143-163.

К 86.3
Д 18
Данилець, Ю. В. Православні монастирі Хустського району (ХХ століття) / Юрій Васильович Данилець ; передм. Д. Д. Данилюк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т , іст. ф-т, Каф. історії України. – 2-е вид., змінене і доп. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 158-164.

К 86.3-6
Д 18
Данилово. Церква св. Миколая, 1779р. / фото, текст, пер. англ. М. Сирохман, Макет, худ. оформ. В. Сливка. – Ужгород : Ліра, 2005. – 6 с.

К 86.3-6
К 78
Крайниково. Церква св. арх. Михайла, 1668 р. / фото, текст, пер. англ. М. Сирохман, Макет, худ. оформ. В. Сливка. – Ужгород : Ліра, 2005. – 6 с.

К 86.3
М 60
Мільчевич, І. І. Домбоківський монастир / Іван Іванович Мільчевич. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 72 с. : кольор. іл. – (Монастирі Закарпаття – обереги духовності краю).

К 86.3
М 77
Монич, О. І. (диякон). Заневський монастир в Полонинах : нариси з історії Угольського та Углянського монастирів / Олександр Іванович Монич ; Укр. Православна Церква, Мукачівська православна єпархія, Держ. архів Закарпат. обл. – Ужгород : Патент, 2009. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 288-305. – Абет. покажч.: с. 310-318.

К 86.3
М 77
Монич, О. І. (диякон). Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря / Олександр Іванович Монич ; під заг. ред. В. В. Бедь ; передм. О. І. Гук ; Укр. Православна Церква [та ін.]. – Ужгород : Патент, 2008. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-235. – Алф. покаж.: с. 239-245.

К 86.3
М 90
Мукачівська греко-католицька єпархія. Документи = Episcopia greco-catolica de Munkacevo. Documente / ред. В. Чубота ; уклад. В. Чубота . – Ужгород : Вид-во Сатумарськго музею, 2007. – 392 с. – Текст укр., рум. мовами. – Імен. покажч.: с. 317-388.

К 86.3
М 90
Мукачевский Свято-Николаевский православный монастырь : (крат. ист. очерк) / по благословению высокопреосвященнейшего епископа мукачев. и ужгор. Феодора ; отв. за вып. Епистимия, игуменья ; авт.-сост. М. М. Попович ; фото О. Гудак. – Ужгород : Закарпаття, 2008. – 52 с. : цв.ил. – Библиогр.: с. 20.

К 86.3-6
О 53
Олександрівка. Церква св. Матері Параскеви, 1753 р. / фото, текст, пер. англ. М. Сирохман, Макет, худ. оформ. В. Сливка. – Ужгород : Ліра, 2005. – 6 с.

К 86.3
Р 14
Рагель, М. Мукачівський монастир на Чернечій горі: історія і сучасність / Маргарита Рагель. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 68 с. : іл. – Бібліогр.: с. 64-66 та у підрядк. прим.

К 86.3-6
С 24
Світлинець, А. А. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському / А. А. Світлинець, С. П. Канайло . – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – 184 с. : кольор. іл.

85.11
С 40
Сирохман, М. Церкви України. Закарпаття = Churches of Ukraine Zakarpattia / Михайло Сирохман. – Львів : Вид-во "Мс", 2000. – 879 с. : іл.

К 86.3
С 40
Сирохман, М. Втрачені церкви Закарпаття / Михайло Сирохман ; Фундація енцикл. Укр., Торонто, Канада ; Ужгород. коледж мистец. ім. А.Ерделі, Ужгород, Україна. – [б. м.], 1999. – 117 с. – Текст укр. та англ. мовами.

К 86.3-6
С 59
Сокирниця. Церква св. Миколая, ХVІІ ст. / фото, текст, перекл. англ. М. Сирохман, Макет, худ. оформ. В. Сливка. – Ужгород : Ліра, 2005. – 6 с. : кольор. іл.

К 86.3
Х 55
Хланта, І. В. Копашнівський Свято-Іоанно-Богословський жіночий монастир / Іван Васильович Хланта, Семен Юрійович Мельник. – Ужгород : Патент, 2008. – 32 с. : фото. кольор.

К 86.3-6
Ч 75
Чопик-Микунда, І. С. Св. Вознесенська церква с. Теребля на Закарпатті / Іван Степанович Чопик-Микунда. – Теребля, 2006. – 56 с. : іл.
2014-03-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5936
Доброго дня допоможіть знайти інформацію (статті)про електронні бібліотеки...Дякую... Матвейко Ігор
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-04

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

Вітенко В.І. Технологія створення електронної бібліотеки: підходи та перспективи / В. І. Вітенко // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 69-78.

Степаненко І.П. До питання повнотекстового електронного ресурсу / І. П. Степаненко // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 92 - 97.

Створюється Європейська електронна бібліотека // Євробюлетень. - 2006. - №9. - С. 15.

Капустіна, Наталія. Забезпечення публічного доступу користувачів до електронних ресурсів у бібліотеках Харкова / Н. Капустіна // Бібліотечний форум України. - 2007. - № 3. - С. 8-15.

Бенз С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / С. Бенз // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 11-13.

Пашкова В. Управління проектами з оцифрування в бібліотеці / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. - С.34.

Пелагеша, Наталія. Європейська цифрова бібліотека: проект створення / Наталія Пелагеша // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 5. - С. 3-8.

Ворона Ю. Електронні бібліотеки світу / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - С. 41.

Леонов, Вячеслав. Наглядная классификация для электронных библиотек / В. Леонов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 24. - С. 7-16.

Ярошенко Т. Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2009. - №3. - С. 3-5.

Лопата О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. - 2010. - №3. - С. 8-15.

Автономова Н. Бібліотеки в системі електронної комунікації / Н. Автономова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 26. - С. 94-99.

Исмагилова А.Х. Оценка качества электронных библиотек / А. Х. Исмагилова // Науч. и техн. б-ки. - 2010. - № 5. - С. 60-66.

Вилегжаніна Т. І. Національна електронна бібліотека України: мрія чи реальність? / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 4-5.

Ярошенко Т. О. Світова цифрова бібліотека: будуємо глобальне партнерство / Т. О. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 5-9.

Гуцол Г. О. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми / Г. О. Гуцол // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 7-9.

Микитенко А. М. Електронна бібліотека "Культура України" / А. М. Микитенко // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 5-6.

Концепція електронної бібліотеки «Культура України» / Нац. парлам. б-ка України (К.) // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 32-35.

"Електронні бібліотеки України: технології, що об'єднують людство" // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 4. - С. 51.

Власов П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем / П. Власов, І. Журавльова // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 3. - С. 16-22.

Вараксіна Н. Створення галузевої електронної бібліотеки у Державній науково-педагогічній бібліотеці Укоаїни імені В.О. Сухомлинського / Н. Вараксіна // Бібліотечний вісник. - 2013. - №5. - С. 3-9.
2014-03-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5905
Доброго дня!!! Допоможіть мені будь-ласка знайти матеріал до курсової роботи на тему "Проблематика керування документаційними процесами, як наукової дисципліни", а також закони про інформацію і про документ. Гарно дякую марина повх
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-04


Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

65.050.2 А90
Асеев Г. Г. Электронный документооборот : учебник / Г. Г.Асеев. – К. : Кондор, 2007. – 500 с. – Библиогр. : с. 478-498.

65.050.2 Б 24
Бардаев Э. А. Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М. : Академия, 2008. – 304 с. : табл. – (Высшее профессиональное образование).

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 4-е изд., испр. – К. : Знання, 2003. – 460 с. – (Высшее образование ХХІ века).

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Литера, 2010. – 384 с. : табл.

Антоненко, І. Є. Кваліфікаційні вимоги до фахівців у сфері керування документаційними процессами / І. Є Антоненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 3. – С.61-65.

Боцула М. П. Інформаційні технології для організації систем керування електронними документами / М. П. Боцула // Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ. – К., 2010. – С. 40–48.

Добровольська, В. Дослідження процесу керування документацією в органах управління культурою / В. Добровольська // Вісник книжкової палати. – 2012 . – № 3. – С. 28-29.

Добровольська, В. В. Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 1. – С. 39-44.

Добровольська, В. В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012 . – № 1. – С. 22-26.

Добровольська, В. В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування документацією в органах управління культурою/ В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012 . – № 2. – С. 22-25.2014-03-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5891
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, зібрати інформацію про вивчення кольороназв взагалі і про кольори у творах В.Винниченка. Дякую! Тороні В.І.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-03-04

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

83.3(4УКР)6 В48
Володимир Винниченко: у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії : зб. ст. / С. Гальченко, Л.Г. Голомб, Т. Гундорова та ін.; Гол. ред. Л.З. Онишкевич, Редкол.: М. Знаєнко та ін., Видавнича комісія УВАН у США: Л. Винар, А. Гумецька, О. Біланюк та ін. ; Українська Вільна Академія наук у США, Комісія дослідження життя і творчости Володимира Винниченка. - Нью-Йорк : [б. и.], 2005. - 280 с.

63.3(4УКР)6 К90
Кульчицький, Станіслав Владиславович. Володимир Винниченко / С.Кульчицький, В.Солдатенко. - К. : Видавничий Дім "Альтернативи", 2005. - 376 с. : іл. - (Особистість і доба).

83.3(4УКР)5 М 35
Матющенко, Анжела. Час героя : українська драматургія першої третини ХХ ст. / А. Матющенко ; Нац. академія наук України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - К. : Фоліант, 2004. - 126 с.

83.3(4УКР)6 П 16
Панченко, Володимир Євгенович. "Бо я - українець" : літ. портр. Володимира Винниченка / В. Є. Панченко. - 2-е вид. - К. : Веселка, 2005. - 40 с. - (Урок літератури).

83.3(4УКР)6 С34
Сиваченко, Галина. Пророк не своєї вітчизни : експатріанський "метароман" Володимира Винниченка: текст і контекст / Г.Сиваченко. - К. : Вид. Дім Альтернативи, 2003. - 280 с. : іл.

63.3(4УКР)6 С60
Солдатенко, Валерій Федорович. Володимир Винниченко на перехресті соціальних і національних прагнень / В.Ф.Солдатенко. - К. : Світогляд, 2005. - 326 с. : фото.


Пастух, Богдан. Розворушити українське письменство : Проблема "чесності з собою" та морально-етичні концепції Володимира Винниченка / Б. Пастух // Дзвін. – 2006. – Ч.2. – С. 123-126.

Ковальчук, Олександр. Жіноча краса у просторі цивілізації ілюзій: пошук статусу після "смерті Бога" : На матеріалі творів Володимира Винниченка / О. Ковальчук // Дивослово . – 2006. – №10. – С. 12-16.

Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка – складотворчий елемент українського модерну / Б. Пастух // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 50-52

Костенко, Олена. Краса сили чи сила краси: зміна буттєвих орієнтирів як початок відліку кінця / О. Костенко // Слово і час. – 2009. – № 2. – С. 117-120.

2014-03-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5892
Доброго дня. Мені потрібна інформація про с. Червеньово, Мукачівсько р-н. Дякую. Ольга


2014-03-03

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка була знайдена у фонді відділу краєзнавства нашої бібліотеки:

Басараб, Василь. Відчароване підгір’я : [про села Мукачев. р-ну] / В. Басараб // Новини Закарпаття. – 1999. – 1 січ. – С. 12.

Червенево : [історія села] // Історія міст і сіл УРСР. Закарпатська облась. – К. : Головна ред. Української радянської енциклопедії АН УРСР, 1969. – С. 438.

Інтернет-ресурси:

Посилання 1

Посилання 2

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день