Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5985
2014-02-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5633
Добрий день! Підкажіть будь-ласка необхідну літературу для написання контрольної роботи з дисципліни "Кримінальне право України на тему" Необхідна оборона"? Рисенко Оксана Миколаївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-17

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

67.9(4УКР)308 Б23
Бантишев О. Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – К. : Видавець Паливода А. В., 2009. –300 c.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 листоп. 2013 р. : (відповідає офіц. текстові). – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 168 c.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 т. / П. П. Андрушко, Т. М. Арсенюк [та ін.] ; за заг. ред.: П. П. Андрушко ; В. Г. Гончаренко ; Є. В. Фесенко. – 3-є вид., переробл. та допов. – К.: Правова єдність, 2009.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України : курс лекцій / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько. – 2-е вид., випр. та доп. – К. : Видавець Паливода А. В., 2006. – 636 c.

Андрусяк, Ганна Миколаївна. Співрозмірність як умова правомірності необхідної оборони / Г. М. Андрусяк // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 573-570

Аніщук, Вікторія Василівна. Відмежування уявної та необхідної оборони / В. В. Аніщук // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 551-556

Боднарук, Олександр Миколайович. Необхідна оборона при посяганні на власність / О. М. Боднарук // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 548-555

Гусар Л. Порівняльна характеристика кримінального права зарубіжних країн: необхідна оборона / Л. Гусар // Вісник прокуратури. – 2008. – №2. – С. 119-125

Лашкет, Олена. Необхідна оборона в системі обставин, що виключають злочинність діяння (компоративний підхід) : общественно-политическая литература / О. Лашкет // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №3. – С. 115-117.

Лашкет О. Необхідна оборона як одна з гарантій дотримання прав і свобод людини : общественно-политическая литература / О. Лашкет // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №2. – С. 28-30.

Мочкош Я. Необхідна оборона в кримінальному праві України: від ідеї до реальності : общественно-политическая литература / Я. Мочкош // Право України. – 2006. – №10. – С. 95-99.

Орловський , Богдан Михайлович. Інститут необхідної оборони: порівняльно-правовий аналіз / Б. М. Орловський // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 530-534
2014-02-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5641
Дякую.А де можна знайти програму гуртка,факультатива з літератури Закарпаття?Дуже Вам вдячна. Попдякуник О.О.


2014-02-18

Доброго дня! На жаль, ми можемо лише запропонувати літературу про Закарпаття, а сама програма для факультатива або гуртка в нас відсутня.
2014-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5620
Добрий день! Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему: "Розвиток терміносистеми "Гастрономія" у французькій та українській мовах". Дякую! Максим
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-17

Доброго дня! Радимо звернутись у Відділ документів іноземними мовами, який знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 10.2014-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5621
Добрий день! допоможіть з літературою до теми: співвідношення кримінального права і кримінально-виконавчого права. Сергій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-17

Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:

67.9(4УКР)308 Б23
Бантишев О. Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. - Вид. 2-е, допов. та перероб. - К. : Видавець Паливода А. В., 2009.-300 c.

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина : посібник для підготовки до іспитів / Київський ін-т внутрішнії справ; За заг. ред. В. А. Клименко. - К. : Атіка, 2003. - 288 с.

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінально-виконавче право України : підручник / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужа. - К. : Атіка, 2010. - 752 c.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України : курс лекцій / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : Видавець Паливода А. В., 2006. - 636 c.

Богатирьова О. І. Взаємодія кримінально-виконавчої інспекції з іншими суб’єктами кримінально-виконавчих правовідносин / О. І. Богатирьова // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 5. - C. 64-71.

Богатирьова О. Виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань за новим кримінальним і кримінально-виконавчим кодексами України (кримінально-виконавчий аспект) / О. Богатирьова // Юридична Україна. - 2006. - №8. - C. 63-68.

Зливко С. Функції Державної кримінально-виконавчої служби України / С. Зливко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - C. 30-32.

Яцишин М. Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право як засіб державотворення / М. Яцишин // Юридична Україна. - 2009. - № 1. - C. 106-111.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4


2014-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5622
Доброго дня! Менi потрiбна iнформацiя про ВЕЛИКУ ВiТЧИЗНЯНУ ВiЙНУ для рекомендацiйного списку.....А також про Закарпаття у другiй Свiтовiй вiйнi...Дякую!!!
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-16

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

63.3(4УКР)624 А 56
Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. : книга-пам’ятник / Комісія у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни при Верховній Раді України, Всеукр. спілка учасників війни ; авт.-уклад.: О. Г. Соколенко, Л. В. Василюк, О. В. Рябоконь. – К. : Об-ня "Всесвіт", 2012. – 1430 с. : фото.

63.3(4УКР)624 В 27
"Велич подвигу" : метод.- бібліогр. матеріали (до відзначення 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні) / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: О. М. Дзуровчик, М. Ю. Булина. – Ужгород : [б. и.], 2005. – 15 с.

63.3(4УКР)624 В43
Вікопомний подвиг. Україна у Великій Вітчизняній війні 1941 –1945 років : фотоальбом / упоряд. А. Арутюнян, Ю. Єльченко. – К.: [б. и.], 2006. – 216 с. : фото.

К 63.362.2 В73
Вони визволяли Ужгород, який став для них рідним містом : інформ. пам'ятка: До 60-ої річниці визволення України / Ужгородська міська рада ветеранів ; Уклад.: І.П. Філь, Г.П. Малиновська; Відпов. за вип. А.С. Сабінін. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2003. – 48 с.

К 63.362.2 Д 33
Денисов, Семен Федорович. Освободители города Ужгорода : штрихи истории 875- го Ужгородского самоходно- артиллерийского полка / С.Ф. Денисов; Отв. за вып. А.И. Викторов. – Ужгород : [б. и.], 2004. – 32 с. : портр, фото.

63.3(4УКР)624 Ж66
Жива пам`ять : 62-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується / упоряд. О. Н. Писарева. – Ужгород : Ліра, 2007. – 268 с.

63.3(4УКР)624 Л 64
Литвин, Володимир Михайлович. Україна в Другій світовій війні (1939-1945) / В. М. Литвин. – К.: Лі-Терра, 2004. – 464 с.

63.3(4УКР)624 Л 84
Лук’яненко, Левко Григорович. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : (відповідь генералові Іщенку) / Л. Г. Лук’яненко ; Фундація Ю. Борця. – Вид. 3-тє. – Львів : Логос, 2000. – 40 с. – (Бібліотечка молодого українця).

63.3(4УКР)624 Л93
Людний, Федір Петрович. Дорогами війни / Ф.П.Людний. – К. : Україна, 2005. – 420 с.

К 63.362.31-8 Р 57
Рішко, Микола Васильович. Звитяжці священної війни : нариси про Героїв Радянського Союзу-наших краян та славних синів інших областей, які визволяли Закарпаття і працювали в області після війни / М.В. Рішко; Вступна ст. І.Ю. Бігунець. – Ужгород : Карпати, 2005. – 128 с. : іл.

63.3(4УКР)624 У-45
Україна в полум`ї війни 1941-1945 / Редкол.: П.П. Панченко та ін. – К. : Україна, 2005. – 560 с. : карти, портр.

К 63.362 Ф 32
Федака, Сергій Дмитрович. Стратегічні і фронтові операції Великої Вітчизняної Війни на території України : монографія / С. Д. Федака. – Ужгород : Ліра, 2010. – 240 с.

63.3(4УКР)624 Ш 59
Шиловцев, Юрий Владимирович. Победа наша на века останется : к 70-летию Победы Советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне / Ю. В. Шиловцев. – К. : Друкарня Діапринт, 2013. – 168 с.

91.9 : 63.3(4УКР)624 Ш 70
Шляхами Перемоги :(до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Кіровогр. облдержадмін., Кіровогр. обл. універс. наук. б-ка ім. Д.І.Чижевського ; уклад. Т. П. Макарова ; відп. за вип. О. М. Гаращенко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2010. – 132 с.

Стегній, Віталій. Чорний світанок : до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни / В. Стегній // Демократична Україна. – 2011. – 10 черв. (№ 23). – С. 15.

Кралюк, Петро. Українці і Друга світова / П. Кралюк // День. – 2011. – 17-18 черв. (№ 104-105). – С. 8.

Литвин, Володимир. Гіркий полин 22 червня... / Володимир Литвин // Голос України . – 2011. – 22 черв. (№ 112). – С. 4.

Шкурат Л. М. Українська жінка в роки Великої Вітчизняної війни / Л. М. Шкурат // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 16-18. – С. 44-50.

Литвин, Володимир. Чисте небо : Перемога 1945 р.: історична реальність і суспільна рефлексія (історіософські нотатки) / Володимир Литвин // Голос України. – 2012. – 8 трав. (№ 83). – С. 2-4.

Дубов, Вольт. Визволення України: переломний 1943-й : 70 років тому почалося визволення української землі від гітлерівських окупантів / В. Дубов // Урядовий кур’єр. – 2013. – 8 трав. – С. 6.

Іванченко, Емілія. Вічний вогонь нашої пам'яті : [28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників] / Е. Іванченко ; інт-ю запис. Н. Мельник // Голос України. – 2013. – 28 жовт. – С. 1,5.

Ціна перемоги : 6 листопада – 70 років із дня визволення Києва від німецько-фашистських загарбників : [добірка матеріалів] (Введено оглавление) // Позакласний час. – 2013. – № 19-20. – С. 9-12.

Грицюк, Валерій. Корсунь-Шевченківський – ключ до визволення Правобережної України / Валерій Грицюк, Олександр Лисенко // Віче. – 2014. – № 1-2. – С. 42-44

2014-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5623
Дякую вам щиро за допомогу,і якщо можливо,то підкажіть,будь ласка,чи є якісь матеріали для факультатива чи гуртка"Літературне Закарпаття"?Можливо взагалі є щось цікаве для вивчення учнями 6-7 класів із літератури Закарпаття.Дякую. Попдякуник О.О.


2014-02-17

Пропонуємо Вам наступні джерела:

К 84
В 38
Веселі дзвіночки : альм. для дітей / ред. Ф. Кривін ; худ. В. Форостецький. – Ужгород : Закарпат. облас. вид-во, 1957. – 74 с. : рис.

К 84-5
В 38
Веселка : твори учасників ІІ-го район. зльоту учнів. молоді Хустщини / Відділ освіти Хустської райдержадміністрації ; Упоряд. Ю.Прокопів; Вступ. ст. І.Губаль. – Ужгород : "Гражда", 2002. – 76 с. : іл.

К 84
В 38
Весна : зб. віршів молодих поетів Закарпаття / упоряд. І. Борисов ; ред. О. Гіневський ; Д. Клімкін. – Ужгород : Книжк.-журн. та газет. вид-во, 1947. – 47 с.

К 83.3
В 55
Вишневський , Іван Прокопович. Закарпатські новелісти : [О. Маркуш, Ф. Потушняк, Й. Жупан, М. Томчані, І. Чендей] / І. П. Вишневський. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1960. – 114 с.

К 84
Д 40
Джерело : зб. творів учнів 6-ої серед. шк. м. Ужгорода / упоряд. Х. В. Керита ; авт. свтуп. сл. Б. Ю. Сливка. – Ужгород : Карпати, 1994. – 49 с. : портр.

К 84
Д 43
Дзвінке джерело : творчість молодих / упоряд. В. П. Густі ; редкол. : В. Ю. Вовчок ; В. Г. Демченко [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 1983. – 178 с. : фото. – Текст укр. та рос. мовами.

К 83.3
Ж 90
Жупанин, Степан Ілліч. Верховиночка. Література рідного краю : навч. посіб. для учнів 5-6 кл. загальноосвіт. шк., 1-2 кл. гімназій і ліцеїв Закарпаття: У 2-х кн. Кн. 1 / С. І. Жупанин. – К. : Рута, 2003. – 176 с. : портр.

К 83.3
Ж 90
Жупанин, Степан Ілліч Верховиночка. Література рідного краю : навч. посіб. для учнів 7 - 9 кл. загальноосвіт. шк., 3 - 5 кл. гімназій, ліцеїв і колегіумів Закарпаття / С. І. Жупанин ; рец. Н. Й. Волошина [и др.]. – К. : Рута, 2003. –224 с.

К 84
К 66
Корзо : альм. сучасної л-ри Закарпаття / упоряд. М. М. Рошко. – Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 358 с. : іл. – (Джинсове покоління ; вип. 2).

К 83.3
М 59
Микитась, Василь Лазарович. Давня література Закарпаття : нариси л-ри Закарпаття доби феодалізму / В. Л. Микитась. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – 255 с.

К 84
О-58
Online покоління : зб. творчості молодих авторів Закарпаття / редкол.: В. П. Густі, Х. В. Керита [та ін.] ; передм. В. П. Густі. – Львів : АРС, 2012. – 256 с. : кольор. іл.
2014-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5624
Доброго дня, надайте мені будь-ласка літературу про відомих філософів світу.Гарно дякую. Віталіна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-17

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

87.6 Б68
Блецкан М. І. Історія розвитку соціально-філософських вчень : матеріали до лекцій / М. І. Блецкан; УжНУ, Кафедра філософії. – Ужгород, 2001. – 144 c.

87 Б 81
Бондаревич І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Алерта, 2013. – 240 c

63.3(0)3 Г 65
Гончарова Т. В. Плутарх / Т. В. Гончарова. – М.: КомКнига, 2010. – 208 c.

87.3(4НІМ) М 65
Мислителі німецького романтизму / уклад. Л. Рудницький, О. Фешовець. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. – 588 с.

87.3 Р 95
Рьод В. Шлях філософії: ХІХ – ХХ століття : [посіб. з філософ. дисциплін] / В. Рьод ; пер. с нем. : М. Д. Култаєва ; В. І. Кебуладзе ; В. М. Терлецький. – К. : Дух і Літера, 2010. – 368 c.

87.3(4УКР) Ч 59
Чижевський Д. І. Філософія Г.С. Сковороди / Д. І. Чижевський ; передм. Л. Ушкалов. – Х. : Прапор, 2004. – 270 c.
___________________________

Дмитрієв, Віктор. Невідомий Чижевський: прозріння і відкриття / Віктор Дмитрієв // Філософська думка. – 2010. – № 6. – С. 130-132.

Лебединська, Тетяна. Домівка Феофана на Карповці / Т. Лебединська // Наука і суспільство. – 2011. – № 5/6. – С.47-49.

Іващенко, Іван. Синґулярність і досвід. Міркування щодо Ґеґелевої теорії суб'єктивності / Іван Іващенко // Філософська думка. – 2011. – № 5. – С. 6-24.

Костюченко, Віктор. Руссо і Сковорода / В. Костюченко // Слово Просвіти. – 2012. – 21-27 черв. ч. 25. – С. 12-13.

Василь Семенович Лісовий : [видатний український філософ і громадський діяч] // Філософська думка. – 2012. – № 4. – С. 134-135.

Григорій Сковорода (1722-1794) // Наука і суспільство. – 2012. – № 11/12.- С.4-7.

Шекет, Юлия. Конфуций: урок длиной в две тысячи лет / Ю. Шекет // Личности. – 2013. – № 2(54). – С. 28-43.

Бару, Жан - П‘єр. Сартр і насильство пригноблених / Ж.-П. Бару; Передмова Романа Офіцинського (Введено оглавление) // Всесвіт. – 2013. – № 1-2. – С. 211-225.

Резанов, Дмитрий. Иммануил Кант: Разрушитель мысли / Д. Резанов // Личности. – 2013. – № 11 (63). – С. 46-63.

Белов, Владимир. Григорий Сковорода: Сети на философа / В. Белов // Личности. – 2013. – № 12 (64). – С. 82-103.

Райхерт, Костянтин. Реконструкція критики проекту загальної теорії систем Л. фон Берталанфі з боку Ч. В. Мориса / Костянтин Райхерт // Філософська думка. – 2013. – № 6. – С. 68-75.

2014-02-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5610
Доброго дня! Мені потрібна література по 2 темам: 1) Пакт Молотова-Ріббентропа та його геополітичні наслідки. 2) Реформи Ден Сяопіна та їх значення для Китаю. Дякую. Андріана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-17

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

63.3(0)624 Б 19
Бакшеев Е. А. Этапы подготовки к ведению Второй мировой войны / Е. А. Бакшеев ; под ред. О. Е. Костомаров. – Изд. 2-е, доп. – К., 2010. – 80 c.

63.3(0) В84
Всемирная история: Наполеоновские войны. Вторая мировая война. Современный мир : научно-популярная литература/ Отв. за вып. Ю.Г. Хацкевич. – М.: АСТ; Мн. : Харвест, 2002. – 512 c.

63.3(0) В 85
Всесвітня історія : навч. посіб. / Б. М. Гончар [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2002. – 565 с.

63.3(0)6 Г 51
Гісем О. В. Всесвітня історія. ХХ – початок ХХІ століття : довідник для учнів та абітурієнтів: навч. посіб. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. – 480 c.

63.3(0) Г61
Голованов С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. / С.О.Голованов. – К. : Каравела, 2005. – 272 c.

63.3(5КИТ) Д29
Дельнов А. А. Китай. Большой исторический путеводитель / А. А. Дельнов. – М. : Эксмо: Алгоритм, 2008. – 848 c.

63.3(5КИТ) И 90
История Китая / В. Адамчик. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2007. – 736 c.

63.3(0)6 К 43
Кириченко В. П. Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки : навч. посібник / В. П. Кириченко. – К. : Либідь, 2002. – 168 c.

63.3(0) О-66
Орлова Т. В. Історія сучасного світу ХV-ХХІ століття : навч. посіб. / Т. В. Орлова. – К. : Вікар, 2008. – 552 c.

63.3(0)6 С 24
Світова історія: ХХ століття : енциклопед. слов. / Ін-т іст. дослідж., Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; за ред. І. Підкова, за ред. Р. Шуст, редкол. О. Д. Бойко, редкол. В. Ф. Колесник [та ін.], наук. ред., упоряд. І. Підкова. – Львiв : Літопис, 2008. – 976 c.

63.3(5КИТ) С32
Сергійчук І. М. Китай у нові та новітні часи : практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Сергійчук. – Суми : Університетська книга, 2006. – 336 c.

Барабаш О. Трагічний злам історії: Частина І. Пакт Молотова – Ріббентропа / О. Барабаш // День. – 1999. – 21 серп. – С. 6 ; 31 серп. – С. 6.

Грабовський С. Пакт, який розпочав війну. Епізоди Великої Історії / Сергій Грабовський // Сучасність. – 2009. – № 8. – С.119-142.

Левітас Ф. За кулісами пакту Молотова-Ріббентропа / Ф. Левітас // Історія в школі. – 2010. -N 2. – C. 5-12.
2014-02-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5611
Добрий день!) Мені потрібні видання на музичну тему( про композиторів, ноти, про пісні) Дякую)) Віта
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-16

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступну літературу:

85.313(4УКР) А 87
Архімович, Лідія Борисівна. М. Лисенко : життя і творчість / Л. Б. Архімович, М. М. Гордійчук. – 3-є вид., допов. й переробл. . – К. : Муз. Україна, 1992. – 256 с. : портр, фото.

К 85.3 Б 24
Барвік, Сергій Григорович. Осягаючи музику Баха : специф. особливості інтерпритації та виконання на баяні (акордеоні) Прелюдії та фуги до-мінор з 1-го тому "Добре темперованого клавіру" Й.-С. Баха : навч. посіб. / С. Г. Барвік ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2010. – 48 с. : іл.

85.31 Г59
Гозенпуд, Абрам Акимович. Оперный словарь / А. А. Гозенпуд. – М. ; Л. : Музыка, 1965. – 480 с. : портр.

85.31(4УКР) К46
Кияновська, Любов Олександрівна. Мирослав Скорик: людина і митець / Л. О. Кияновська ; ред. В. Сивохіп. – Львів : Незалежний культорологічний журнал "Ї", 2008. – 592 с. : іл.

85.31(4УКР) Л 63
Лисенко, Іван Максимович. Словник музикантів України : [понад 1 000 ст.] / І. М. Лисенко. – К. : Рада, 2005. – 360 с. : портр.

К 85.313 Р 19
Рак, Ярослава Петрівна. Творчий портрет Дезидерія Євгеновича Задора : монограф. нарис / Я. П. Рак. – Ужгород : Закарпаття, 1997. – 56 с. : іл.

К 85.3 Т 31
Теличко, Віктор Федорович. Музичний всесвіт Євгена Станковича / В. Ф. Теличко ; пер. англ. О. І. Панько ; відп. за вип. М. А. Белоус ; М-во культури і туризму України, Управління культури Закарпат. облдержадмін. [та ін.]. – Ужгород : Ужгород. міськ. друк., 2007. – 24 с. : кол.іл.

Семенов В. Гітара – інструмент всесвітній / В. Семенов // Зовнішні справи. – 2009. – № 12. – С. 62

Вертіль, Олександр. Живі України і слава, і воля : 140 років від дня смерті автора музики Національного гімну України Михайла Вербицького / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 229. – С. 1, 10.

Тарасюк , Галина. Трагічно щедра доля : про Миколу Леонтовича / Галина Тарасюк // Слово Просвіти. – 2011. – 20-26 січ. – С. 10.

Автор нашого гімну – священник : Вербицький Михайло Михайлович(1815-1870) // Шкільний світ. – 2011. – № 3. – С. 19-20.

Долганова, Инга. Времена жизни маэстро Вивальди / И. Долганова // Личности. – 2011. – № 7. – С. 24-41.

Димченко Т. А. Він мав у серці скрипку чарівну : літ.-муз. композ. про життя і творчість Володимира Івасюка / Т. А. Димченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 28. – С. 29-35.

Долганова, Инга. Джузеппе Верди : сила судьбы : биография отдельного лица-Иллюстративный материал / И. Долганова // Личности. – 2011. – № 12. – С. 65-77.

Червінський, Віктор Іванович. Микола Леонтович : [біогр.] / В. І. Червінський // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 196-200.

Терес, Наталія Володимирівна. Борис Лятошинський : [біогр.] / Н. В. Терес // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 226-229.

Терес, Наталія Володимирівна. Лев Ревуцький : [біографія] / Н. В. Терес // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 300-304.

Приходько Д. Дарья Фредерик Шопен: пророк фортепиано : биография отдельного лица / Дарья Приходько Д. // Личности. – 2012. – № 11. – С. 6-23.

Черкашина-Губаренко, Марина. Ріхард Вагнер і його Музи : 22 травня меломани всього світу відзначать 200-річчя від дня народження легендарного німецького класика / М. Черкашина-Губаренко // День. – 2013. – 22 трав. – С. 11.

Кушнірук, Ольга. Феномен Мирослава Скорика / О. Кушнірук // Слово Просвіти. – 2013. – 17-23 жовт. – С. 9.

Бутакова, Елена. Иоганн Себастьян Бах: «Я взываю к тебе» / Е. Бутакова // Личности. – 2013. – № 12 (64). – С. 26-41

Він був українцем за покликом душі... : до 200-річчя від дня народження С. Гулака-Артемовського (1813-1873) // Дати і події : 2013, перше півріччя : календар знаменних дат № 1 / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. ; А. Боліла, О. Бохан [та ін.]. – К., 2012. – С. 52-55.

2014-02-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5612
Доброго дня.Будь ласка,де можна знайти програму для факультатива з укр.літератури для допоміжної школи.Дякую за допомогу. Попдякуник О.О.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-16

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2014-02-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5613
Доброго дня, надайте мені будь-ласка літературу про відомих особистостей світу. Кароліна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-16

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

63.3(0)3 Г 65
Гончарова Т. В. Плутарх / Т. В. Гончарова. – М.: КомКнига, 2010.-208 c.

63.3(0) Г93
Губарева Г. Г. Усі видатні постаті всесвітньої історії : Усі видатні постаті всесвітньої історії (за шкільною програмою). Біографічний нарис. Література для додаткового користування. Алфавітний покажчик / Г. Г. Губарева. – Х.: Торсінг плюс, 2007.-352 c.

24 В 42
Видатні вчені-хіміки : (довід. для вчителів)/ уклад. В. Ю. Возний. – К.: Рад. школа, 1973.-112 c.

87.3(4НІМ) М 65
Мислителі німецького романтизму : научное издание / уклад. Л. Рудницький, О. Фешовець. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003.-588 с.

63.3(0)3 С 32
Сергійчук Т. І. Античність в особах : видатні й відомі представники античності у замальовках сучасного письменника / Т. І. Сергійчук. – К.: Веселка, 2011.-672 c.

Вони були першими : бесіди з учнями / підготувала Г. Давидова // Позакласний час. – 2013. – № 1-2. – C. 75-88.

Гавриленко В. С. У поєднанні з природою справа людини живе вічно (до 150-річчя від дня народження Ф. Е. Фальц-Фейна) / В. С. Гавриленко, Н. Ю. Дрогобич // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 4. – C. 76-85.

Голованенко В. Повелитель блискавок / В. Голованенко // Науковий світ. – 2009. – № 12. – C. 26-30, 32.

Жінки-вчені в ЄС // Євробюлетень. – 2006. – №5. – C. 21.

Коршак Є. Життя на вівтар науки : (до 300-річчя від дня народження Михайла Ломоносова і Георга Ріхмана)/ Є. Коршак, Н. Коршак, Т. Буяло // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 4. – С. 2.

Коршак Є. Роберт Ендрус Міллікен – людина, яка " зважила" електрон / Н. Коршак, Т. Буяло // Фізика та астрономія в школі. – 2007. – № 4. – C. 55-56.

Мельничук Л. Полярний дослідник Руаль Амундсен (До 135-річчя з дня народження)/ Л. Мельничук // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 3. – C. 46-48.

Перенесієнко І. Внесок Антоніо Мальябеккі у справу систематизації книжкових зібрань/ І. Перенесієнко // Бібліотечний вісник. – 2012. – №2. – C. 34-39.

Покась Л. Хто ж відкрив Північний Полюс: Роберт Едвін Пірі чи Фредерік Альберт Кук?/ Л. Покась, В. Соболевський // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 7-8. – C. 42-47.

Прилади, винайдені М. В. Ломоносовим : (до 300-річчя від дня народження М. В. Ломоносова) // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 6. – C. 3.

2014-02-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5614
Добрий вечір. Чи не могли б ви мені допомогти підшукати літературу до теми авторських новотворів. Буду дуже вдячна. Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-17

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

81.411.1 Б 75
Бодик О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К.: Центр учбової л-ри, 2011. -414 c.

81.411.1 В 27
Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170 000 / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К. : Перун; Ірпінь, 2003. - 1440 с.

81.411.1 Д 44
Дідківська Л. П. Словотвір, синонімія, стилістика : [монографія] / Л. П. Дідківська, Л. О. Родніна; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : Наук. думка, 1982. -172 c.

81.411.1 К 75
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. - К.: Академія, 2002. -368 с.

81.411.1 Р 75
Росінська О. А. Культура сучасної української мови : довід. для всіх / О. А. Росінська. –Донецьк : БАО, 2009. - 448 c.

81.411.1 У-45
Українська мова : енциклопедія / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови; Редкол.: В.М. Русанівський та ін. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. - 824 c.

Городенська К. Нові явища та процеси в українському словотворенні на тлі словотвірних норм / Катерина Городенська // Дивослово. - 2013. - № 6. - C. 34-37.

Караванський За Україну ! За її мову ! : Мовне кредо Маріїї Регіни Раковської / Володимир Науменко // Березіль. - 2009. - № 7-8. - C. 145-152.

Коць Т. А. Словотвір іменників у мові преси початку ХХ століття і становлення граматичної норми / Т. А. Коць // Мовознавство. - 2012. - № 2. - С.83-91.

Мороз Т. Іменники-новотвори П. Куліша в його перекладі Біблії / Т. Мороз // Урок української. - 2007. - №2-3. - C. 28-32.

Омельчук С. Вивчення іменника на матеріалі лексичних новотворів : дослідницьке опрацювання / Сергій Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 4. - C. 15-17.

Якубівський М. Гранослов - що воно означає ? : Поетично-образний словник Дмитра Павличка / М. Якубівський // Київ. - 2009. - № 1-2. - C. 170-180.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


2014-02-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5599
Доброго дня. Мені потрібна інформація про відомих художникіа Закарпаття. Дякую Оля


2014-02-14

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К85.14
Б 78
Йосип Бокшай. Адальберт Ерделі : ювілейна виставка творів, присвячена 115 річниці від дня народження / Закарпатський обл. художній музей ім. Йосипа Бокшая ; Відп. за вип. О. Зайцев. – Ужгород : Шарк, 2006. – 6 с.

К 85.14
Г 41
Юрій Герц = Jurij Herz = Yuriy Herts : [альбом] / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки худож. України ; пер. англ. М. В. Сирохман ; пер. нім. А. Ілющенко ; передм. Л. І. Біксей. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2011. – 60 с. : кольор. іл. – Текст укр., англ., нім. мовами.

К 85.14
Е 69
Ерделі, Адальберт Михайлович. Адальберт Ерделі = Адальберт Эрдели : [альбом] / А. М. Ерделі ; вступ. ст., впоряд. В. П. Павлов. – К. : Мистецтво, 1972. – 62 с. : іл. – (Художники України).

К 85.14
К 31
Кашшай, Антон Михайлович. Антон Кашшай : [альбом] / А. М. Кашшай ; вступ. ст., упоряд. Г. С. Островский. – К. : Мистецтво, 1969. – 38 с. : іл. – (Художники Радянської України).

К 85.14
К 75
Коцка, Андрій Андрійович. Андрій Коцка. Народний художник України. 1911-1987 : [кн. про життя та творчість нар. худож. України А. Коцки] / А. А. Коцка ; авт. ст.: Ф. Ерфан ; О. Мясіщева [та ін.] ; уклад.: Ф. Ерфан ; О. Мясіщева [та ін.] ; Закарпат. обл. худ. музей ім. Й. Бокшая. – Ужгород : Патент, 2011. – 256 с. : кол.іл. – Бібліогр.: с. 11, 27.

К 85.14
Н 39
Небесник, Іван Іванович. Творчість видатних художників Закарпаття : навч. посіб. / І. І. Небесник ; М-во освіти і науки України, Закарпат. худож. ін-т. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2005. – 76 с. : іл.

К 85.14
С 12
Сабов, Василь Михайлович. Василь Сабов : до 75-річчя з дня народж. / В. М. Сабов ; Закарпат. облас. адмін., Управління культури облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки худож. України. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – Буклет : кольор. іл.

К 85.14
У-33
Ужгород і ужгородці а образотворчому имстецтві : [альбом] / Закарпат. облас. худ. музей ім. Й. Бокшая ; авт. ідеї: Ф. Ерфан, І. Ключевський ; авт. вступ. ст. Л. І. Біксей ; післямова С. Федака ; упоряд. О. Приходько. – Ужгород : Патент, 2011. – 192 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 183-186.

К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття = Artists of Transcarpathia : [альбом-каталог] / упоряд., відп. за вип., ідея проекту Б. І. Кузьма, передм., пер. англ. М. В. Сирохман. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 168 с. : кол. іл. – Текст укр., англ. мовами.
2014-02-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5600
Доброго дня. Мені потрібна інформація про митців Закарпаття. Дякую. Вікторія


2014-02-14

Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 85.14
Б 78
Йосип Бокшай. Адальберт Ерделі : ювілейна виставка творів, присвячена 115 річниці від дня народження / Закарпатський обл. художній музей ім. Йосипа Бокшая ; Відп. за вип. О. Зайцев. – Ужгород : Шарк, 2006. – 6 с.

К 83.3
Д 70
Дослідник життя і майстер слова : метод.-бібліограф. матеріали до 90-річчя від дня народж. лауреата Нац. премії ім. Т. Г. Шевченка Івана Чендея (1922-2005) / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. наук.-метод. роботи ; уклад.: О. В. Малинич, Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, 2012. – 48 с. : кольор. іл.

К 83.3
І 19
Іванишин, Петро. Петро Скунць. Силует митця на тлі епохи : биография отдельного лица / П. Іванишин. – Дрогобич-Львів : Відродження, 1999. – 216 с.

К 85.14
К 75
Коцка, Андрій Андрійович. Андрій Коцка. Народний художник України. 1911-1987 : [кн. про життя та творчість нар. худож. України А. Коцки] / А. А. Коцка ; авт. ст.: Ф. Ерфан ; О. Мясіщева [та ін.] ; уклад.: Ф. Ерфан ; О. Мясіщева [та ін.] ; Закарпат. обл. худ. музей ім. Й. Бокшая. – Ужгород : Патент, 2011. – 256 с. : кол.іл. – Бібліогр.: с. 11, 27.

83.3(4УКР)6
М 71
Мишанич, Олекса Васильович. На переломі : літературознавчі статті й дослідж. / О. В. Мишанич ; відп. за вип. Т. Соломаха ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. – 437 с. : портр.

К 85.14
Н 39
Небесник, Іван Іванович. Творчість видатних художників Закарпаття : навч. посіб. / І. І. Небесник ; М-во освіти і науки України, Закарпат. худож. ін-т. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2005. – 76 с. : іл.

К 85.3
Т31
Теличко, Віктор Федорович. Музичний всесвіт Євгена Станковича : справочное издание / В.Ф.Теличко. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 24 с. : кол.іл. – Текст укр., англ. мовами.

К 85.13
С 34
Василь Сідак. Дерев`яна скульптура = Vasyl Sidak. Wooden sculpture : альбом / Нац. рада з питань культури і духовн. при призидентові України, Міністерство культури і туризму України, Нац. спілка майстрів нар. мистец. Укр. ; В. В. Сідак ; упоряд. Є. Шевченко ; вступ.ст. Є. Шевченко ; пер. англ. Ігор Пошивайло. – К. : Народні джерела, 2006. – 96 с. : мал.
2014-02-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5605
Добрий день! допоможіть з літературою до теми: Митне право Російської Федерації
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-02-16

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

Бакаева О. Ю. Правовое регулирование таможенных отношений в России : итоги и перспективы развития / О. Ю. Бакаева // Наше право. – 2009. – № 2. – C. 155-160.

Задорожній О. В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010-2012 рр. / О. В. Задорожній // Митна справа. – 2013. – № 2. – C. 71-80.

Иванов Г. Г. Таможенный режим судов в портах (извлечение)/ Г. Г. Иванов // Митна справа. – Одеса: Одеська національна юридична академія. – 2011. – № 1. – C. 85-93.

Качан В. В. Инновационное развитие таможенного дела: взгляд молодых/ В. В. Качан // Митна справа. – 2010. – № 3. – C. 104-105.

Качан В. В. Митне регулювання прикордонної торгівлі в межах транскордонного співробітництва України між Російською Федерацією та Білорусією / В. В. Качан // Митна справа. – 2010. – № 6. – C. 55-60.

Качан В. В. Усовершенствование таможенных процедур в контексте развития приграничной торговли между Россией и Украиной / В. В. Качан // Митна справа. – 2010. – № 3. – C. 106-108.

Косицина Л. А. Объект административного правонарушения в области таможенного дела / Л. А. Косицина // Митна справа. – 2008. – № 2. – C. 38-41.

Кравченко П. А. Обсуждение проблем таможенного дела в Российской Федерации / П.А. Кравченко // Митна справа. – 2009. – № 6. – C. 102-103.

Пантелеев А. В. Инновации в работе студенческого общества Российской таможенной академии и их влияние на образовательный процесс и научную деятельность / А. В. Пантелеев // Митна справа. – 2010. – № 3. – C. 109-112.

Пермякова Н. А. Защита прав юридических лиц в случаях незаконного использования товарного знака / Н. А. Пермякова // Митна справа. – 2008. – № 2. – C. 66-68.

Річ не лише в митниці : Україні та Росії необхідно відновлювати й нарощувати обсяги взаємного товарообігу // Урядовий кур’єр. – 2013. – 28 серп. – C. 3.

Тодощак О. В. Совершенствование правового регулирования гражданской правоохранительной службы в таможенных органах Российской Федерации / О. В. Тодощак // Митна справа. – 2011. – № 2. – C. 114-116.


Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день