Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2023-02-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10261
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Архівна справа в Украіні Наталія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-24

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

930.259075.8)
А 87
Архівознавство : підручник / Держ. комітет архівів України; Український науково-дослідний ін-т архівної справи та документознавства; За заг. ред. Я. Калакура, І. Матяш. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Академія, 2002. – 356 с.

004
З-43
Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи : [словник] / М. М. Головченко, Ю. В. Данькевич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Херсон : Олди-плюс, 2020. – 166 с.
Данькевич [та ін.], Ю. В.

930.2
М 82
Московченко, Наталія Павлівна. Документне фондознавство: архівні фонди : навч. посіб. / Н. Я. Московченко, Ю. І. Палеха ; за заг. ред. Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – К. : Ліра-К, 2018. – 308 с. : табл., рис.

001.3(477)
О-64
Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. док. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; упоряд.: Л. М. Яременко, О. В. Січова [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського : Ін-т архівознавства, 2017. – 312 с. : табл.

006
П 14
Палеха, Юрій Іванович. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К. : Ліра-К, 2020. – 220 с. : іл, табл.

016:02(477)
С 76
Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019 р.) : анот. бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко. – К. : НБУВ, 2019. – 72 с.


Бездрабко В. В. До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства й архівної справи / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 63-72.

Білущак, Тетяна. Використання digital-маркетингових комунікацій в стратегії популяризації архівної інфрмації / Т. Білущак // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 71-83.

Василенко Д. П. Пріоритетні напрями цифровізації архівної справи / Д. П. Василенко, Л. В. Бутко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 4. – С. С. 32-38.

Гаранін, Олександр. Сучасний стан практичної реалізації законодавства про авторське та суміжні права в державних архівах України : розділ 4 / О. Гаранін, Н. Залєток (Введено оглавление) // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів, Вип. 28/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2022. – Вип. 28. – С. 330-346.

Ємельянова, Тетяна. Удосконалення планово-звітної документації в контексті модернізації архівної статистики / Т. Ємельянова // Архіви України. – 2020. – № 2. – С. 28-39.

Калакура, Ярослав. Персональний менеджмент архівіста: теоретичні засади і сучасна практика / Я. Калакура // Архіви України. – 2020. – № 1. – С. 84-103.

Ковальська, Леся Андріївна. Документ в діловодстві та архівній справі: комунікація інформаційної діяльності / Леся Андріївна Ковальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 29-37.

Коржик, Наталя. Проблеми формування контенту веб-сайтів державних обласних архівів України / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 8. – С. 31-34.

Коржик, Наталя. Цифрові архіви України: стан, проблеми, перспективи / Наталя Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2022. – № 4. – С. С. 35-39.

Левчук, Олена. Архівні електронні інформаційні ресурси як джерело історичної інформації / О. Левчук // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 52-70.

Палеха Ю. І. Стандартизація у сфері інформації та документації : розд. 3 / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко // Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К. : Ліра-К, 2020. – С. 76-129.

Палієнко, Марина. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності / М. Палієнко // Архіви України. – 2022. – № 1. – С. 12-38.

Свердлик З. М. Програма розвитку галузевої науки у сфері архівної справи України на 2021-2025 роки: проблеми розроблення та перспективи впровадження / З. М. Свердлик, О. Я. Гаранін, В. Ф. Бойко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 5-13.

Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року : проєкт // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 9-25.

Хромов, Анатолій. ”Зберегти образ сучасності” : про оновлення Державної архівної служби, перспективи оцифрування документів та функціонування архівів у нових об‘єднаних районах / А. Хромов // День. – 2021. – 13-14 жовт. (№ 129-130). – С. 15.

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день