Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5342
Мені потрібен список літератури на тему: " Бібліотека- як цент спілкування" Цасюк Вікторія Вікторівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-29

Пропонуємо переглянути наступні видання:


72.4(4УКР) Н 34
Вітушко, Н. Бібліотека як центр інформаційно-аналітичного виробництва / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – С. 21-29.

72.4(4УКР) Н 34
Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 119-184.

78.34 Р 68
Шевчук, В. Обласні огляди-конкурси як активізація і стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів / В. Шевчук // "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки": матеріали III Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р./ М-во культури України, Держ.заклад "Нац. парлам. б-ка України"; уклад. О. В. Зозуля. – К. : [б.и.], 2011. – С. 111-114.

78.34(4 УКР) В 42
Ракитянська, В. Д. Історичні вектори розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства: шлях у 125 років / В. Д. Ракитянська // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р./ Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; [ уклад. О. П. Куніч; ред. кол. : В. Д. Ракитянська та ін.]. – Х. : РА "ІРБІС", 2011. – С. 9-18.

78.34(4УКР)В 42
Дворкина, М. Я. Библиотека как феномен культуры / М. Я. Дворкина // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт.2011 р. / Держ. заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 139-146. – Бібліогр. наприкінці ст. – Бібліогр. у підрядк. прим.

78.34(4 УКР) В 42
Самотий, Р. С. Організація бібліотечного простору – запорука успіху і вимога часу / Р. С. Самотий // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 177-182. – Бібліогр. наприкінці ст.

78.34(4УКР) В 42
Мудроха, В. О. Розвиток бібліотечної професії в умовах впровадження новітніх інформаційних технологій / В. О. Мудроха // Від XIX до XXI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка"; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 235-239.

***

Сокульська, С. З. Роль публічної бібліотеки в житті місцевої громади / С. З. Сокульська // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 20-22.

Дейнега, О. Я. Бібліотека – центр духовності селища / О. Я. Дейнега // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 41.

Грипич, С. Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 9. – С. 47-50.

Богза, Н. Ф. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади / Н. Ф. Богза // Бібліотечна планета. –2011. – № 4. – С. 18-21. : іл.

Бейліс, Л. І. До питання креативності бібліотечної роботи і особистісних мотивів її виконання / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 24-28 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Мироненко, Г. Портрет бібліотеки в дзеркалі історії / Г. Мироненко // Шкільний світ. – 2012. – № 10. – С. 17-18.

Браккер, Н. Сбор и сохранение цифровой информации : правовые аспекты / Н. Браккер, Л. А. Куйбышев // Библиотековедение. – 2011. – № 6. – С. 34-44. – Бібліогр. наприкінці ст.

Іванова, Я. Педагогічна діяльність бібліотеки / Я. Іванова // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 1. – С. 19-21.

Полякова, О. Бібліотека – центр громадської активності села / О. Полякова, Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2. – С. 25-27.


Гусева, Е. Библиотечная инноватика как стратегия и фактор развития современной библиотеки / Е. Н. Гусева // Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 28-33. – Библиогр. в конце ст.

Твердая, Т. Библиотека – власть – община: присоединяемся к электронному правительству : інтернет-технології в бібліотеках / Т. Твердая // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 13-16.

Суслова, В. Бібліотека очима місцевої влади / В. Суслова // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 2-4.

Вилегжаніна, Т. І. Бібліотечна професія в сучасній Україні / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 3. – С. 5-6 : портр.

Гринчак, Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гринчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – №5. – С. 20-26.

Гранчак, Т. Ю. Бібліотека в політичній комунікації / Т. Ю. Гранчак // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 10. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст.

Трачук, Л. Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0" / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст.

Загородна, Н. Бібліотека –в історичному просторі трьох епох / Н. Загородна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 44-45.

Сучасна бібліотека: яка вона? // Культура і життя. – 2013. – 25 січ. (№ 4). – С. 12.

Швецова-Водка, Г. Обласна бібліотека в Інтернет-просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 15-19.

Чумак, В. Бібліотеки – мости до електронного урядування / В. Чумак // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 26 : іл.

Коханова, І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст.

Зніщенко, М. "Бібліотека і книга в контексті часу" – головна тема року в роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / М. Зніщенко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 44-46.

Бєляєва, М. Більше ніж бібліотека / М. Бєляєва // Освіта України. – 2013. – 7 жовт. – С. 13.

Бейліс, Л. І. Організаційна культура бібліотечної діяльності: горизонтальні зв'язки / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.

Новик , Л. Використання ІКТ у роботі бібліотекаря / Л. Новик // Сучасна школа України. – 2013. – № 11. – листоп. – С. 66-70.

Швецова-Водка , Г. М. Бібліотека як документальна комунікаційна система / Г.М. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. – 2011. – №6. – С. 3-7 : рис.

Ярошенко, Т. О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. О. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2011. –№ 1. – С. 17-22 : портр.


Новини

2023-09-29
Дорогі колеги, автори книг, читачі та всі поціновувачі читання щиро вітаємо вас з Всеукраїнським днем бібліотек. Авторам бажаємо, щоб книги писалися легко і швидко видавалися, колегам зичимо, щоб щодень дарував нових і вдячних читачів, читачам – отримувати насолоду від прочитаного і, щоб всі ми часто зустрічалися в стінах бібліотеки.  Бажаємо всім нам натхнення, невичерпного оптимізму, добробуту і перемоги! З святом!
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день