Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

“Відомий та невідомий Духнович”

2018-04-24
до 215-річчя від дня народження громадсько-політичного, культурно-релігійного діяча, літератора, педагога, філософа, фольклориста Олександра Духновича

Самі здорові співайте,
А на батька пам’ятайте.
(О. Духнович Послідняя моя піснь)

Олександр Васильович Духнович народився 24 квітня 1803 р. в с. Тополі, Гуменського округу на Пряшівщині (тепер Чехословаччина) в родині священика. Початкову освіту одержав дома. У 1813 р. О. Духновича відвезли до Ужгорода для завершення початкової освіти та вступу до гімназії. У 1816 р. помер батько, мати з шістьма дітьми залишилась без засобів до існування, і найстарший, Олександр, всупереч великому бажанню студіювати землемірство, змушений був вступити до духовної семінарії в Ужгороді (1823).
Після закінчення семінарії О. Духновича призначили службовцем єпархіальної концелярії у Пряшеві. Не витерпівши жорстокої експлуатації єпархіального начальства і нужденного животіння, О. Духнович 1830 р. втік до Ужгорода. Але пряшівський епіскоп перешкодив йому влаштуватися на посаді, і О. Духнович став домашнім учителем ужгородського урядовця.
1833 року О. Духновича знову відкликали до пряшівської єпархіальної канцелярії. Незабаром він був призначений адміністратором у с. Комлоші (тепер Хмельова), а через рік священиком у с. Біловежі. Через чотири роки йому дозволили перейти до іншої єпархії, і до січня 1844 р. він працював на посаді нотаріуса консисторії в Ужгороді, а в 1844 р. назавжди переселився до Пряшева.
До подій в Угорщині 1848 р. О. Духнович поставився неприхильно, бо, як стверджує він в автобіографії, угорська буржуазія не зважала на права інших націй, не визнавала елементарних прав українців на Закарпатті. У квітні 1848 р. за освітню діяльність його було арештовано, а після звільнення письменник довгий час перебував під жандармським наглядом.
Різноманітна діяльність О. Духновича (письменник, історик, педагог, видавець, журналіст і громадський діяч) тісно пов’язана з культурним відродженням у Галичині. Письменник присвятив себе праці на користь народові, вболівав за його гірку долю і мріяв про світле майбутнє. Гостре політичне спрямування мають його драматичні твори “Добродитель перевишає багатство” (1850), “Головний тарабанщик” (1852), в яких він затаврував зрадників народу, багатіїв, високих урядовців. В історичній праці “Истинная история карпатороссов” Духнович виступив з протестом проти мадьяризації українського населення в Угорщині.
Художня спадщина О. Духновича не рівновартісна: цінніші ті твори, в яких письменник йшов від фольклору і народної мови, а не від вимог “високого стилю” з його штучною мовою.
Багато сил віддав О. Духнович на організацію сільських шкіл, народної освіти. Написав для цього педагогічні праці “Народна педагогия в пользу училищ и учителей сельских” (І ч., 1857) та “Педагогия специальная” (загублена в рукописі).
Помер О. Духнович 30 березня 1865 р. в м. Пряшеві. Поховали його в крипті Пряшівського кафедрального собору імені Іоанна Хрестителя. Вдячні нащадки пам’ятають і шанують його. Духновичу встановлено пам’ятники у Виноградові (Севлюш, 1925 р.), Хусті (1932 р.), Пряшеві (1933 р.), у його рідному селі Тополі, в Поляні і Колочаві, більшість яких виконана нашою землячкою, скульптором Оленою Мондич-Шиналі у 20-30-х роках ХХ століття. За рішенням ЮНЕСКО 2003 рік оголошено Міжнародним роком О. Духновича. Ця подія – світове визнання найбільшого, найвидатнішого культурно-освітнього діяча XIX ст.

К 84
Д 85
Духнович, Александер. Добродітель превышає богатство : игра на три дії : на честь 210. роковин народженя А. Духновича / А. Духнович ; позадслово В. І. Падяк. – Факс. вид. 1923 р. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2013. – 68 с. – (Русинське факсіміле ; кн. 1). – Назва на дод. тит. арк. : Добродътель превышаетъ богатство : игра въ трехъ дъйствіяхъ / А. Духновичъ.

Дана п’єса написана живою народною мовою ставилася на самодіяльній сцені за життя автора, була популярною на Закарпатті в 20-ті роки XX століття, досі продовжує йти на професійній сцені. 

908:821.161.25(477.87)
Д 85
Духнович, Александер. Я – русин : творы / А. Духнович ; упоряд. І. Ю. Петровцій. – Ужгород, 2010 (ПП Повч Р. М.). – 228 с. : іл. – (Народна бібліотека).

До книги ввійшли найбільш характерні художні твори О. Духновича – поетичні, прозові, драматичні, – фрагменти історичних, педагогічних та філософських праць, зразки публіцистики.

К 85.3
Х 82
Хоры на слова Александра Духновича : (присвячено 200 річчю з дня народж. О. Духновича) / упоряд. і передм. І. Латка, В. В. Паньковича. – перевид. – Ужгород, 2003. – 64 с.

Збірничок віршованих творів О. Духновича, покладених на музику відомих композиторів – нині дуже рідкісний, адже творчість поета-будителя гімнами звучить донині. Тому дане перевидання ініційоване правлінням Закарпатської організації товариства охорони пам’яток історії та культури. 

****

К 71-8
Д 85
Духнович, Александер. Автобіографія = Autobiographia : биография (Автобиография) / А. Духнович ; Тов-во “Просвіта” в Ужгородъ. Лит.-наук. оддъл. – Факс. вид. – Ужгородъ : Книгопечатня “Свобода”, 1928. – 19 с.

К 84
И 32
Избранныя сочиненія Александра В. Духновича : стихи и проза / за изданіе отвъчаетъ: Г. Мировчикъ. – Унгваръ ; Ужгородъ : Уніо, 1941. – 48 с. – (Угро-русская дешевая библіотека ; № 1).

К 85.314
Х 79
Хоры на слова Александра Духновича : выдано на день 125-лътного ювилею народженя славного подкарпатского поета-будителя. 24.IV.1803-24.IV.1928. – [Прага], [1928]. – 55 с.

К 84
D 87
Dukhnovych, Aleksander. Virtue is More Important Than Riches : a  Play in Three Acts / A. Dukhnovych ; translater E. Rusinko. – Fairview : The Carpatho-Rusyn Research Center, 1994. – 86 p. – (East European Monographs ; no. CCCXCIII ). – Текс англ., слов. мовами.

Матеріали про О. Духновича

К 83.3
В 68
Волошин, Августин. Пам’яті Олександра Духновича / А. Волошин ; ред. П. Скунць ; худож. Д. Миллий. – Ужгород : Ґражда, 2001. – 34 с. : портр.

В даному буклеті вміщено матеріали в пам’ять про письменника, відомого діяча освіти і культури, історика, священика УГКЦ – Олександра Духновича. Значення цієї непересічної особистості для національного відродження українців та його великих зусиль до  розвитку  національних культури й мови українців Закарпаття.

К 63.3
Г 12
Гаврош, Олександр Дюлович. Загадковий Духнович / О. Д. Гаврош. – Ужгород : Ліра, 2013. – 96 с. : іл. – (Post Scriptum) (Записки краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського ; вип. № 6).

Авторську серію “Post Sckriptum” відомого закарпатського журналіста і письменника Олександра Гавроша відкриває його розповідь про Олександра Духновича – найпомітнішого закарпатця ХІХ століття. Для широкого читача. Серія “Post Sckriptum” – це несподіваний погляд на цікаві і маловідомі сторінки нашої історії та культури.

К 91.9
Д 85
Олександр Духнович (1803-1865) : бібліограф. покажч. /  уклад. О. Д. Закривидорога [та ін.] вступ. ст. В. С. Поп ; відп. за вип. О. І. Почекутова,  Л. З. Григаш. – Ужгород, 1995. – 282 с. : портр.

Бібліографічний покажчик “Олександр Духнович (1803-1865)” – спроба цілісного огляду літератури про життя та творчість письменника, педагога, громадсько-освітнього діяча. 

К 72
Д 85
Олександр Духнович – визначний педагог, мислитель і громадсько-політичний діяч Закарпаття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. О. Духновича (Ужгород, 24-26 квіт. 2003 р.) / М-во освіти і науки України, Закарпат. облдержадмін., Ужгород. нац. ун-т, Акад. наук вищої шк. України, Укр. акад. політ. наук, Міжнар. слов’ян. акад. наук ; відп. ред. М. І. Пітюлич. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2003. – 336 с. : іл.

До збірника увійшли матеріали доповідей та повідомлень, виголошених на міжнародній науковій конференції, присвяченій 200-річчю від дня народження  Олександра Духновича – видатного педагога, мислителя і громадського діяча Закарпаття, відзначення ювілею якого ухвалено ЮНЕСКО.

К 74
Д 85
Олександр Духнович і освіта Закарпаття : матеріали ІІІ обл. наук.-практ. конф., присвяч. пед. і культ.-освіт. діяльності О. Духновича / Упр. освіти і науки Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти ; за ред.  : В. В. Химинець, Л. П. Ходанич, М. І. Алмашій. – Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2005. – 104 с.

Збірник складають матеріали доповідей та повідомлень, виголошених на обласній науково-практичній конференції “Олександр Духнович і освіта Закарпаття”, приуроченій до 140-річчя від дня смерті видатного педагога, просвітителя, письменника і культурно-освітнього діяча, що відбулась 17 лютого 2005 р. в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти.

К 63.31
Д 85
О. Духнович: З наукової спадщини будителя : з нагоди 200-ліття від дня народж. О. Духновича / уклад. Д. Д. Данилюк. – Факсим. вид. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2003. – 104 с. : іл. – (Обличчям до спадщини).

Історична спадщина Олександра Духновича (1803-1865) – поета, письменника, науковця, журналіста, громадського діяча – і сьогодні, у часи славного ювілею будителя, є малодоступною широкій громадськості краю. Заповнити цю прогалину покликане факсимільне видання, в якому з різних книжкових джерел відібрано історичні розвідки вченого, присвячені минулому рідного краю.

К 72
Т 89
Туряниця, Василь Васильович. Духнович духу додає : навч. посіб. / В. В. Туряниця. – Перечин : “ТУРпрес”, 2006. – 104 с.

Книга розкриває життєвий і творчий шлях видатного просвітителя, педагога, письменника, культурно-освітнього діяча Олександра Васильовича Духновича, його концептуальні положення про освіту, навчання, виховання та роль учителя у формуванні творчої особистості. Нею автор започатковує краєзнавчу серію “Видатні педагоги Закарпаття”. Видання розраховане на педагогів, студентів, учнів та широкий читацький загал. 

К 63.3
Ф 32
Федака, Дмитро Михайлович. Олександр Духнович. Сходинки у безсмертя : наук.-попул. літ. / Д. М. Федака ; Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України.  –  Ужгород : ТІМРАNІ, 2013.  –  132 с. : іл.

Дане видання у науково-популярній формі подає постать одного з найвидатніших представників історичного Закарпаття ХІХ століття – письменника (поета, прозаїка і драматурга), журналіста-публіциста, організатора шкільництва, вченого (педагога, історика, етнографа, мовознавця, філософа), священика ЧСВВ, релігійного, політичного і громадського діяча Олександра Васильовича Духновича – широкому читачеві-сучаснику як небуденну особистість, що належить не тільки своєму часові, а й вічності.

К 84-5
Ф 32
Фединишинець, Володимир Степанович. Отець Духнович : іст.-філос. роман-есей / В. С. Фединишинець. – Ужгород, 1994. – 160 с.

Роман-есей “Отець Духнович” – про видатну постать національного Відродження ХІХ сторіччя О. Духновича, який написаний у модерному ключі з відчутними елементами стилю “потоку свідомості”. 

****

К 84
Г 12
Гаврош, Олександр Дюлович. Олександр Гаврош про Григора Пинтю, Олександра Духновича, Івана Силу, Адальберта Ерделі, Августина Волошина : оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку / О. Д. Гаврош. – К. : Грані-Т, 2011. – 128 с. : іл. – (Життя видатних дітей).

К 66.79
Г 13
Гаджега, Ю.  (Д-ръ). Общество Духновича и русскія женщины : лекція читання 28 марта 1925 года / Ю. Гаджега. – Ужгородъ : Тип. “Школьной помощи”, 1925. – 16 с. – (Изданіе культурно-просвътительнаго общества имени Александра Духновича въ Ужгородъ ; вып. 11).

К 83.3
Г 20
Гарапко, В. Творчість Олександра Духновича (на допомогу вчителям і учням у вивченні літератури рідного краю) : наук.-дослідна робота / В. Гарапко ; Мала акад. наук Закарпаття ; Мукачів. філія (секція укр. літ-ри). – Мукачево : Карпат. Вежа, 2003. – 27 с.

К 83.3
Д 85
Олександр Васильович Духнович : пам’ятка читачу. – Ужгород : Карпати, 1965. – 12 с. – (Письменики Закарпаття).

К 83.3-8
Д 85
Олександр Духнович (1803-1865) : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю з дня смерті О. Духновича / Закарпат. обл. орг. т-ва “Знання” ; упоряд. Ю. І. Балега. – Ужгород : Патент, 1990. – 56 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

К 63.3
Д 85
Олександр Духнович і наша сучасність: міжнар. наук. конф., присвячена 200-літтю від дня народж. О. Духновича : тези доп. Пряшів, 20-21 черв. 2003 р. / упоряд. М. І. Мушинка ; Союз русинів-українців СР, Пряшів. ун-т, Крайовий уряд у Пряшеві, Асоц. україністів Словаччини. – Пряшів, 2003. – 64 с.

К 83.3
М 23
Манько, Михайло Олександрович. До другого варіанту “Краткой Біографії” О. В. Духновича : биография отдельного лица / М. О. Манко. – Суми : “Мрія-1” ЛТД, 1996. – 52 с.

К 71
С 69
Сочка-Боржавин, Василь Андрійович. Нашъ великій будитель Александръ Духновичъ : рожд. 24 апріля 1803 года, умеръ 29 марта 1865 года / В. А. Сочка-Боржавин, Л. Філіп-Радванський ; Ужгородськоє городськоє культурно-просвітительноє Общество им. Александра Духновича. – Ужгород, 2003. – 80 с. : іл. – Назва обкл. : Исторія Общєства им. Алєксандра Духновича 1923-2003.

К 63.3
Т 89
Туряниця, Василь Васильович. “Вождь народа знаменитий” : (штрихи до портрета О. В. Духновича) / В. В. Туряниця. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 1993. – 15 с.

К 72
Т 89
Туряниця, Василь Васильович.  О. В. Духнович – педагог-новатор : наук. вид. / В. В. Туряниця ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : УжНУ, 2003. – 44 с.

00(477.87)
Ф 32
Федака, Павло Михайлович. Постать Олександра Духновича у діяльності крайового товариства “Просвіта” (1920-1939, 1990-2003) : наук. вид. / П. М. Федака. – Ужгород, 2003. – 27 с.

К 84
Ф 32
Фединишинець, Володимир Степанович. Духнович  кореневий : поезія в прозі. Триптих. Вірші та есеї / В. С. Фединишинець. – Ужгород : Б-чка журн. “Айно”, 2003. – 40 с. – (Сад журналу “Айно” ; 2003. Кн. 29).

***

Бенькова, Марта. Александер Духновіч як педагог і освітнїй дїятель / М. Бенькова // Русин. – 2013. – № 4. – С. 16-18.

Гаврош, Олександр. Самогубства, пожежі і... нудьга : дрібниці життя зі щоденника О. Духновича : [життя на Закарпатті у XIX ст.] / О. Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 15-21 берез. – С. 11.

Гомоннай, Василь. Духнович Олександр Васильович (1803-1865) / В. Гомоннай, В. Росул // Гомоннай, В. Культурно-освітні діячі Закарпаття : навч. посіб. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. Закарпат. компресінформу, 1996. – С. 3-4.

Духнович, Олександр. Состояніє русинов в Угорщині : уривки / О.  Духнович // Календар “Просвіти” на 2013 рік / Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во “Просвіта” ; уклад. : П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород, 2013. – С. 56-57.

Мудрий педагог : 215 років від дня народж. О. Духновича ; [про укр. письменника, просвітителя, культур. діяча] // Шк. б-ка. – 2018. – № 103. – С. 66-67 : портр.

На Закарпатті відзначають 210-річчя від дня народження Олександра Духновича : [створ. електрон. календар із основ. датами з життя будителя] // День. – 2013. – 25 квіт. – С. 8.

Павленко, Г.  Олександр Духнович – пропагандист слов’янського єднання / Г. Павленко, Н. Лабунець // Ідеї слов’янської єдності та суспільна думка на Закарпатті в ХІХ – ХХ ст. : доп. наук. семінару, присвяч. 150-річчю Слов’ян. з’їзду в Празі. – Ужгород : Колір прінт, 1999. – С. 141-147. – Бібліогр. наприкінці ст.

Пагиря, Василь. Олександр Духнович : [укр. письменник, просвітитель, культур. діяч] / В. Пагиря // Пагиря, Василь. Світочі Карпатського раю : іст. портр. греко-католиц. священиків Мукачів. єпархії. – Мукачево : Елара, 1996. – С. 47-50 : портр.

Пап, Степан. Олександр Духнович – великий борець за національну свободу та ідентифікацію карпатоукраїнців (карпаторуських) на Закарпатті в XIX столітті : [з нагоди 150-річчя із дня смерті великого будителя] / С. Пап // Срібна Земля. – 2015. – 2 квіт. –  С. 5.

Сенько, Іван. Духновичеве слово : [про укр. діяча культури] / І. Сенько // Сенько, Іван. Від часів Лаборця до сьогодення. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 126-138 : фот. іл.

Федака, Сергій. Його життя – приклад для нащадків : [будитель О. Духнович] / С. Федака // Вісті Свалявщини. – 2017. – 22 лип. –  С. 3 : фот.

Федака, Д. Олександр Духнович : (1803-1865) ; [про укр. письменника, просвітителя, культур. діяча] / Д. Федака // Федака, Д. Українське красне письменство Закарпаття. – Ужгород : TIMPANI, 2017. – С. 73-128 : портр.

Федака, Сергій. Олександр Духнович : 150 років опісля : [відзначення 150-річчя від дня смерті будителя] / С. Федака // Неділя. – 2015. – 3-9 квіт. – С. 13.

Федака, Дмитро. Сходинки у безсмертя : (до 150-річчя смерті О. Духновича) ; [про одноймен. просвітителя, культур. діяча] / Д. Федака // Календар “Просвіти” на 2015 рік. – Ужгород, 2015. – С. 47-50 : фот.

Ференц, Надія. О. Духнович і слов’янський світ / Ференц Н. // Ідеї слов’янської єдності та суспільна думка на Закарпатті в ХІХ – ХХ ст. : доповіді наук. семінару, присвяч. 150-річчю Слов’ян. з’їзду в Празі. – Ужгород : Колір прінт, 1999. – С. 148-153. – Бібліогр. наприкінці ст.

Шелепець, Йосип. Шкільні та студентські роки Олександра Духновича : [про здобуття ним духов. сану] / Й. Шелепець // Дукля. – 2012. – № 2. – С. 49-54. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

Інтернет-ресурси:

Духнович Олександр Васильович 

Духнович Олександр Васильович (1803–1865 рр.)

“Народна педагогія” Олександра Духновича

О.Духнович – будитель Закарпаття

“Олександр Духнович і сьогодні – Вчитель”

“Я Русин был, єсмь, и буду...”


Новини

2023-03-21
!Увага! !Безготівкова лотерея! !30 квитків – 30 віршів! !Спробуйте свою вдачу! !Якого вірша витягнете – такою і буде ваша доля! !100-відсоткові шанси на виграш! !Сучасна і класична українська поезія! !Виграш з лотереї не потрібно оподатковувати! Запрошуємо усіх охочих на поетичну лотерею «На ліричних струнах душі»! Най фортуна вам всміхнеться!
2023-03-21
Шановні користувачі! Запрошуємо на ресурсну зустріч "Жінки, що змінюють Ужгород", яка відбудеться 23 березня о 15:30  у нашій бібліотеці (пр.Свободи,16). Поговоримо, як активне жіноцтво втілює різноманітні ініціативи та змінює Ужгород на краще.
2023-03-20

21 березня святкує своє 85-річчя професор, народний художник України, академік НАМУ, лауреат Шевченківської премії Андрій Андрійович Бокотей. Із ім’ям Андрія Андрійовича Бокотея пов’язаний розвиток сучасного світового руху в художньому склі – так званого studio glass movement. Словосполучення «скло Бокотея» стало означенням мистецького явища найвищого ґатунку та, безумовно, своєрідним фірмовим знаком львівської гутної школи. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Маестро художнього скла".

2023-03-16

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу зберігання бібліотечних фондів.

2023-03-14

22 березня о 16.00 в читальній залі нашої бібліотеки відбудеться літературний вечір "Витоки національного відродження" з нагоди 225-річчя видання "Енеїди" Івана Котляревського.
Запрошуємо всіх охочих. Вхід вільний.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день