Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Народна святиня українців Закарпаття

2020-05-05
до 100-річчя від дня створення Закарпатського крайового товариства «Просвіта»

 

День 9 травня 1920 року належить до тих визначних дат в історії нашого краю, які відіграли особливу роль у справі національного пробудження та культурного розвитку закарпатських українців. Саме того дня о 15 годині, у великому залі будинку жупанату в Ужгороді (нині там розміщений обласний художній музей) зібралися 119 делегатів із різних місцевостей краю і заснували перше в історії Закарпаття справді народне культурно-просвітницьке товариство “Просвіта”.
Основною метою створення товариства, як зазначалося у його статуті, було культурне і економічне піднесення народу, виховання його у моральному і патріотичному дусі.
У 1939 році угорська влада ліквідувала “Просвіту”. Спроби відродити її у другій половині 40-х років підтримки від нової, радянської, влади не отримали. Що більше – чимало колишніх просвітян, священиків та інших свідомих українських патріотів опинилися у більшовицьких в’язницях і таборах.
23 грудня 1990 р. з великим успіхом була проведена конференція з відродження крайового культурно-освітнього товариства “Просвіта”. 187 делегатів з усіх міст і районів краю ухвалили відновлення діяльності закарпатської “Просвіти”, затвердили Статут, згідно якого відроджена “Просвіта” продовжувала традицій і ставала правонаступницею історичної “Просвіти”. Активна громадсько-культурна діяльність якого продовжується й до нині.
Багато праці було вкладено, зокрема для створення в цілому краї осередків «Просвіти». Серед кращих із них – Перечинська районна (багатолітній голова Іван Козак, до нього – Любов Герцег), Виноградівська районна (голова Володимир Щур), Воловецька районна (голова Юрій Вішован, до нього – Іван Лопіт), Міжгірська районна (голова Галина Рущак, до неї – Ярема Селянський, Іван Костюк), Ужгородська міська (голова Павло П. Федака, до нього – Михайло Басараб, Василь Шереґій, Василь Сможаник, Євген Ясінський, Іван Юричка), Мукачівська міська (голова Нестор Мальчицький), Рахівська районна (голова Володимир Йосипчук), Ужгородська районна (голова Микола Ваґера, до нього – Марія Панько), Берегівська районна (голова Микола Гриць) організації «Просвіти».
Великий внесок у діяльність товариства з часу його відродження крім згаданих внесли: Михайло Федака (від редактора і коректора просвітянських видань, бібліотекаря, співака хору – до сантехніка, електрика і сторожа Народного Дому), голова управи Павло П. Федака, члени ради Євген Ясінський, Богдан Досяк, Олена Мішко, Микола Вовк, Омелян Росул, Юрій Туряниця, Дмитро Федака, Сергій Федака, Іван Орос, Ілля Грибанич, Михайло Сюсько, о. Юрій Федака, о. Йосип Штилиха, ректор УжНУ Володимир Сливка, директор закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки Людмила Григаш, головний бібліотекар наукової бібліотеки УжНУ Олена Закривидорога, Ужгородське державне музичне училище ім. Д.Задора (директор Світлана Стегней), Ужгородське училище культури (директор Михайло Митровка), ВАТ «Ґеліос» (голова правління Федір Вовканич), крайова організація Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих (голова Іван Коршинський), обласна організація Національної спілки письменників України (голова Василь Ґусті) та інші. 
(За публікаціями П. Федаки)
 

 

 
К71
П82
“Просвіта” Закарпаття: історія і сучасність : програма міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 75-річчю заснування на Закарпатті т-ва “Просвіта” (11-13 трав. 1995 р.). – Ужгород : Ґражда, 1995. – 20 с.
К 66.79
С 87
Стряпко, Іван Олександрович. Товариство “Просвіта” в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (1920–1939) / І. О. Стряпко ; НДІ політ. регіоналістики, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2012. – 328 с. – (Studia Regionalistica ; № 5).
 
Книга І. Стряпка, кандидата історичних наук, доцента кафедри політології ДВНЗ “Ужгородський національний університет” присвячена одному з найцікавіших та найплідніших відрізків історії нашого краю. Товариство “Просвіта” стояло біля витоків формування української національної ідентичності закарпатців, було провідником освіти та науки в краї, а також осередком культурної інтелігенції.
 
К 66.79
Ф 32
Федака, Павло. Берегиня розумного, доброго, вічного : до 25-річчя відродження крайового т-ва Просвіта” / П. Федака ; відп. за вип. П. Федака ; Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во “Просвіта”. – Ужгород, 2015. – 140 с. : іл.
 
У книзі розглянуто багатогранну діяльність Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства за 25 років з часу його відродження (1990–2015).
К 66.79
Ф 32
Федака, Павло Михайлович. Відроджена “Просвіта”: двадцять років на шляху державотворення (1990–2010) / П. М. Федака ; Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во “Просвіта”. – Ужгород, 2010. – 176 с. : фото.
 
У праці голови “Просвіти” Павла Федаки розглянуто багатогранну діяльність Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства “Просвіта” за двадцять років з часу його відродження (1990–2010).
К71
Ф32
Федака, Павло. Десять років відродженої “Просвіти” (1990–2000) / П. Федака; ; Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во “Просвіта”. – Ужгород, 2000. – 44 с.
 
У праці Павла Федаки розглянуто багатогранну діяльність закарпатського крайового культурно-освітнього товариства “Просвіта” за десять років з часу його відродження (1990–2000).
К 66.79
Ф32
Федака, Павло Михайлович Звіт про роботу голови, ради і управи Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства “Просвіта” за період з 14 травня 2005 до 3 листопада 2007 рр. : VIII звітно-виборна конф. т-ва. Ужгород, Народ. Дім “Просвіти”, 3 листоп. 2007 р. / П. М. Федака ; Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во “Просвіта”. – Ужгород, 2007. – 40 с. 
 
У звіті голови Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства “Просвіта”, кандидата історичних наук Павла Федаки за період з 14 травня 2005 до 4 листопада 2007 pp., накреслено основні напрямки роботи і завдання крайової “Просвіти” на наступні два роки.
К 66.79
Ф 32
Федака, П. Звіт про роботу голови і ради Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства “Просвіта” [на] звітно-виборній конференції товариства : за період з 25 берез. 2000 до 23 листоп. 2002 рр. / П. Федака ; Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во “Просвіта”. – Ужгород, 2002. – 32 с.
 
У звіті голови Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства “Просвіта”, кандидата історичних наук Павла Федаки проаналізовано різні напрямки діяльності товариства за період з 25 березня 2000 до 23 листопада 2002 pp., накреслено основні напрямки роботи і завдання крайової “Просвіти” на наступні роки.
К 66.79
Ф 32
Федака, Павло Михайлович. Нарис історії товариства “Просвіта” Карпатської Русі-України : (1920–1939) / П. М. Федака ; Закарпат. крайове т-во “Просвіта”. – Ужгород, 1992. – 54 с.
 
Нариси з історії Закарпатського крайового товариства “Просвіта” висвітлюють багатогранну діяльність товариства у справі національно-культурного відродження русько-українського населення краю.
К 66.79
Ф 32
Федака, Павло Михайлович. Народний Дім “Просвіти” в Ужгороді : [до 80-річчя відкриття Народного Дому т-ва “Просвіта” в Ужгороді / П. М. Федака ; Закарпат. крайове культ.-освітнє т-во “Просвіта”. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 120 с. : фото.кол., портр.
 
Уже через два дні після заснування крайового товариства “Просвіта” на першому засіданні головного виділу 11 травня 1920 р. було вирішено приступити до спорудження Народного Дому, в якому б помістилися всі культурні, просвітні, фінансові та інші руські товариства Ужгорода. З 1921 р. почався актив¬ний збір пожертв на будівництво Народного Дому товариства “Просвіта”. Святкування з нагоди відкриття Народного Дому відбулися в Ужгороді 6-7 жовтня 1928 року.
У листопаді 1938 року національний і культурний центр ук¬раїнців Закарпаття – Народний Дім товариства “Просвіта” в Уж¬городі – був репресований угорською, а в 1945 році – більшови¬цькою владами. У 1991 році, зі здобуттям Україною незалежності, “Просвіті” вдалося знову ввійти у свою рідну домівку – 1 листо¬пада з військовим відомством було підписано відповідну угоду про співпрацю та передачу “Просвіті” в безоплатну оренду двох приміщень, а вже 21 листопада в Народному Домі відбулося перше (через 53 роки) розширене засідання ради крайового то¬вариства “Просвіта”. Але це ще була далеко не перемога, бо то¬вариство знаходилося на правах гостя.
Многотрудній, але високопатріотичній історії спорудження та діяльності Народного Дому “Просвіти” в Ужгороді й присвячене це ювілейне видання.
К71
Ф32
Федака, Павло. Правда про Народний Дім товариства “Просвіта” / П. Федака ; Закарпат. крайове т-во “Просвіта”. – Ужгород : [б. и.], 1992. – 23 с. 
 
Видання подає історію заснування Народного Дому товариства «Просвіта» в Ужгороді та його роль як осередка національно-культурного відродження.

* * *

050.9(477.87)
К 17
Календар “Просвіти” на 2019 рік / Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во “Просвіта” ; уклад. : П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород, 2019. – 176 с. : іл.
 
Календар-альманах знайомить читачів із пам’ятними датами історії Закарпаття, постатями визначних вчених, педагогів, письменників, композиторів, співаків, громадських, духовних, культурних і політичних діячів, пам’ятками історії і культури краю, хронікою життя крайової “Просвіти” та важливими подіями минулого, 2018 року.

 

* * *

Басараб, М. Відродження “Просвіти” / М. Басараб, А. Федорішко // Календар “Просвіти” на 1991 рік. – 1991. – С. 22-23.
 
Басараб, М. Ужгородське товариство “Просвіта” – передвісник національно-культурного пробудження українців краю / М. Басараб // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – Вип. 14. – 2005. – С. 86-89.
 
Басараб, В. Крайова “Просвіта”: відродження організації та її статутні документи / В. Басараб, М. Токар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – Вип. 11. – 2004.– С. 172-179.
 
Басараб, Михайло. Культурно-освітнє товариство “Просвіта” / М. Басараб // Слово вчителя. – 2011. – 9 груд. – С. 4
 
Відзначення 70-ліття Народного Дому товариства “Просвіта” в Ужгороді // Календар “Просвіти” на 1999 рік / Закарпат. край. т-во “Просвіти”. – Ужгород, 1999. – С. 207-209.
 
Відродження “Просвіти” : [хроніка з життя т-ва “Просвіти”] // Календар “Просвіти” на 1993 рік. – 1993. – С. 27-28.
 
80-річчя відкриття Народного Дому “Просвіти” в Ужгороді // Трибуна. – 2008. – 2 груд. – С. 3.
 
Вовк, Микола. Бібліотека “Просвіти” / М. Вовк // Календар “Просвіти” на 1997 рік / Закарпат. край. т-во “Просвіти”. – Ужгород, 1997. – С. 195.
 
З історії “Просвіти” у фотографіях // Календар “Просвіти” на 2003 рік / Закарпат. край. т-во “Просвіти”. – Ужгород, 2003. – С. 217-219.
 
З’їзд крайової “Просвіти” // Календар “Просвіти” на 1998 рік / Закарпат. край. т-во “Просвіти”. – Ужгород, 1998. – С. 30-32.
 
Здобутки крайового товариства “Просвіта” у цифрах і фактах з часу його відродження та за час головування Павла Федаки (грудень 1990 – лютий 2015 рр.) // Просвіта. – 2015. – № 1. – С. 8.
 
Кальницький, Павло. 85 років крайового товариства “Просвіта” / П. Кальницький // Календар “Просвіти” на 2006 рік / Закарпат. край. т-во “Просвіти”. – Ужгород, 2006. – С. 78-82 : фото
 
Кальницький, Павло. Храм культури і просвіти закарпатців : до 75-річчя відкриття Народного Дому товариства “Просвіта” в Ужгороді / П. Кальницький // Календар “Просвіти” на 2003 рік / Закарпат. край. т-во “Просвіта”. – Ужгород, 2003. – С. 192-196.
 
Крайова “Просвіта” відзначила 21-у річницю свого відродження : [урочистості в приміщ. Нар. Дому “Просвіти”] // Трибуна. – 2011. – 30 груд. – С. 3. : фото
 
Крайовій “Просвіті” – 90 : [громад. орг. ] // Ужгород. – 2010. – 12 черв. – С. 2.
 
Кукуруза-Король, Марія. Кілька слів про “Просвіту” : зі спогадів просвітянського руху на Закарпатті / М. Кукуруза-Король // Календар “Просвіти” на 1995 рік. – Ужгород : Гражда, 1995. – С. 42-44.
 
Ліхтей, І. Музей товариства “Просвіта” / І. Ліхтей // Календар “Просвіти” на 1995 рік. – Ужгород : Гражда, 1995. – С. 66-67.
 
Михайлюк, Павло. У Народному Домі “Просвіти” в Ужгороді відзначено 98-му річницю крайового товариства “Просвіта” та вшановано українських воїнів – захисників шахти “Бутівка” на Донбасі / П. Михайлюк // Календар “Просвіти” на 2019 рік. – 2019. – С. 85-88. : фот.
 
Михайлюк, Павло. Крайова “Просвіта” достойна відзначила 97-му весну свого народження / П. Михайлюк // Календар “Просвіти” на 2018 рік / Закарпат. крайове культ.-освітнє т-во “Просвіта”; уклад. П. М. Федака ; П. П. Федака. – Ужгород, 2018. – С. 68-71 : фот.
 
Михайлюк, Ференц. Відзначення 22-ої річниці відродження на Закарпатті крайового товариства “Просвіта” / Ф. Михайлюк // Календар “Просвіти” на 2013 рік / Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во “Просвіта” ; уклад. : П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород, 2013. – С. 150.
 
Нові видання крайової “Просвіти” // Календар “Просвіти” на 2004 рік / Закарпат. край. т-во “Просвіти”. – Ужгрод, 2004. – С. 227.
 
Пахолко, Степан. Фалеристичні пам’ятки Всепросвітянського з’їзду в Ужгороді у 1937 році / С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика. – 2018. – лип-верес. – С. 12-13 : фот.
 
Свято 75-річчя Народного Дому товариства “Просвіта” в Ужгороді // Календар “Просвіти” на 2004 рік / Закарпат. край. т-во “Просвіти”. – Ужгород, 2004. – С. 192-194.
 
Стряпко, І. Вплив товариства “Просвіта” на розвиток музичного мистецтва Підкарпатської Русі (1920–1939 рр.) / І. Стряпко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – Вип. 27. – Ужгород, 2011. – С. 157-163.
 
Стряпко, І. О. Взаємовідносини товариства “Просвіта” з урядом Чехословацької республіки 1920-1939 рр. / І. О. Стряпко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – 2009. – Ужгород, Вип. 22. – С. 134-140.
 
Стряпко, І. П. Видавнича діяльність крайового товариства “Просвіта” на Закарпатті в 20-30-х роках XX ст. / І. П. Стряпко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – Вип. 20. – Ужгород, 2008.– С. 34-39.
 
Стряпко, І. Розвиток організаційної структури товариства “Просвіта” на Закарпатті та східнословацьких землях (1920–1937 рр.) / І. Стряпко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – 2014. – Вип. 1. – Ужгород, – С. 31-36.
 
Токар, Маріан Відродження спортивних традицій “Просвіти” : [про спорт. орг. СК “Просвіта”] / М. Токар // Календар “Просвіти” на 2001 рік / Закарпат. край. т-во “Просвіти”. – Ужгород, 2001. – С. 109-110.
 
Федака, Павло. 80-річний ювілей крайового товариства “Просвіти” / П. Федака // Календар “Просвіти” на 2001 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіти”, 2001. – С. 125-126.
 
Федака, Павло. Закарпатське крайове товариство “Просвіта” : [85-річчя з дня створення] / П. Федака // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2004. – С. 171-178 .
 
Федака, Павло. Народний дім товариства “Просвіта” : 75-річчя з дня урочист. відкриття і посвячення в Ужгороді (1928) / П. Федака // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 148-151.
 
Федака, Павло Михайлович. У праці і пісні на народній ниві : до 24-ої річниці відродження на Закарпатті т-ва “Просвіта” та 15-ої річниці заснування просвітян. хору / П. М. Федака // Просвіта. – 2014. – груд. – С. 1-2. : фото
 
Читальні “Просвіти” – осередки національно-культурного відродження : до 95-річчя заснування на Закарпатті т-ва “Просвіта” / П. Федака // Трибуна. – 2015. – 8 трав. – С. 7.
 
Чучка, П. “Просвіта” Закарпаття: захисники ідей українства / П. Чучка, М. Могорита // “Просвіта”: історія та сучасність (1868–1998). – Київ : Веселка, 1998. – С. 301-304 : фот.
 
«Щоб стала “Просвіта” за камінь, за цемент в майбутній обнові!” : до 90-річчя заснув. на Закарпатті т-ва “Просвіта” // Трибуна. – 2010. – 8 трав. – С. 12.
 
Інтернет ресурси:
 
 
 
 
 
Підготувала Лариса Падяк

Новини

2022-08-05

Шановні користувачі, до вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за липень 2022 р.".

2022-07-21
Шановні користувачі ! На базі нашої бібліотеки стартує новий проєкт "ТАТОhub", основними місіями якого є: 🔸підтримка родин під час воєнних дій в Україні 📎 продуктивне татівство і піклування 📎 дозвілля і розвиток 📎 партнерська підтримка 📎 психологія Підписуйтесь на сторінку проєкту, стежте за анонсами! Ми готуємо для вас дуже багато цікавого, корисного і крутезного! https://www.facebook.com/tatohubvuzhhorody