Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Карпатика нашої краянки2014-09-03

до 70-річчя від дня народження педагога, історика, літературознавця Любиці Баботи

  Народилась Любиця Бабота 4 вересня 1944 року у П’єштяни (Cловаччина) в сім’ї учителя. Педагог, історик літератури, професор української національної орієнтації на Пряшівщині. Закінчила українську середню шолу в Пряшеві (1958-1961) та педагогічний (1961-1965) і філософський (1965-1970) факультети Університету ім. П. Й. Шафарика (кандидат наук, 1987). Вчителювала в пряшівській українській гімназії (1970-1977), у 1977 р. повернулася в Університет ім. П. Й. Шафарика (нині Пряшівський університет) як дослідник (1977), пізніше доцент (1999) науково-дослідного відділу кафедри української мови та літератури. Багато публікувалась з питань історії русинської літератури, досліджує закарпатоукраїнську літературу ХІХ століття та українсько-чехословацькі літературні взаємини. ЇЇ роботи містять багато конкретних відомостей про окремих русинських письменників, хоч їх Любиця Бабота вважає частиною загальноукраїнського літературного процесу, як наприклад в монографії “Закарпатоукраїнська проза другої половини ХІХ століття” (1994). Також має ряд не менш захоплюючих праць, таких як: “Знайомлення закарпатських українців з творчістю Т. Шевченка в Австро-Угорщині” (1991), статті про творчість В. Довганича, М. Божук-Штефуцу, Ф. Лазорика, Зореслава та ін. Словацькою мовою переклала твори В. Шевчука “Teplà jeseň” (1984), В. Коротича “Spomienky, chlieb, làska…” (1986) та ін.

 

 

К 83.3

Б 12

Бабота, Любиця. Закарпатоукраїнська проза другої половини ХІХ століття / Л. Бабота. Братіслава : Словац. пед. вид-во ; Пряшів : Від. укр. л-ри, 1994. 258 с. : іл. Покаж.: с. 239-248

У даному виданні розповідається про місце закарпатоукраїнської літератури в загальноукраїнському контексті, а також її контакти зі сусідніми літературами. Окремо характеризується зародження і розвиток прози, аналізується творчість окремих прозаїків.

К 83.3

Б 12

Бабота, Любиця. Хрестоматія з української літератури для 3 класу гімназій та середніх фахових шкіл : хрестоматія / Л. Бабота,  Й. Голенда. – Пряшів : Вид-во ЕХСО s.r.o, 1999. – 175 с.

У хрестоматії представлені поети новітньої української літератури, проза та драматургія 20-30-х років, зразки творчості маловідомих авторів. Окреме місце в хрестоматії займають українські письменники Закарпаття та Східної Словаччини між двома світовими війнами.

К 83.3

В 11

Babotova, L'ubica. Vybrane kapitoly z ukrajinskej literatury = [Вибрані праці про українську літературу]. Literatura Rusinov-Ukrajincov od 19. storočia : monographia / L'. Babotova ; Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. Prešov : [s. n.], 2009. 152 с. Текст словац. та укр. мовами.

У збірник увійшли праці, написані словацькою та українською мовами в різний час, для різної публіки, з різних нагод та потреб і тому вони неоднорідні і дещо строкаті. Словацькі тексти займають одну третину збірника і дають певне уявлення про нашу українську літературу.

К 63.5

В 42

Бабота, Любиця. Невтомний дослідник Закарпатоукраїнської літератури – Антонін Гартл / Л. Бабота // Від наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету : міжнар. наук. конф. (12-15 черв. 1991 р., Пряшів-Свидник) : матеріали / Академія наук України, Ін-т української археографії, Ун-т ім. П.Й. Шафарика, Філософський ф-т, Український вільний ун-т, Наукове т-во ім. Шевченка, Асоціація україністів Словаччини, Рада союзу русинів-українців Чехо-Словаччини, Музей української культури у Свиднику ; упоряд. М. Мушинка. К. ; Львів ; Пряшів ; Мюнхен ; Париж ; Нью-Йорк ; Торонто ; Сідней, 1992. С. 264-268.

Збірник містить 66 доповідей та повідомлень, виголошених на міжнародній науковій конференції (Пряшів-Свидник, червень 1991), присвяченій 120-річчю від народження українського фольклориста В. Гнатюка та 70-річчю заснування Українського вільного університету. В другій частині даного видання опублікована стаття літературознавця Любиці Баботи.

К 0я2

К 17

Мушинка, Микола. Пряшівський літературознавець із закарпатоукраїнським корінням: до життєвого ювілею Любиці Баботи  / М. Мушинка // Календар "Просвіти" на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2004. –  С. 172-173.

Календар-альманах “Просвіти” на 2004 рік знайомить читачів з пам’ятними датами історії Закарпаття, визначними постаттями вчених, письменників, педагогів, громадських, культурних і політичних діячів. Зокрема, про ювілей літературознавця із Пряшева – Любиці Баботи.

К 0

К 17

Юричко, Валерія. Любиця Бабота : 65-річчя з дня народження науковця-карпатознавця / В. Юричко // Календар краєзнавчих пам`ятних дат на 2009 рік : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. облас.  універс. наук. б-ка ; уклад. М. І. Івашко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2008. – С. 180-185.

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю. В основу календаря входять ґрунтові наукові розвідки про визначних діячів краю. Зокрема, про ювілей відомого педагога, науковця-карпатознавця Любиці Баботи.

К 0

К78

Бабота Любиця // Краєзнавчий словник русинів-українців. Пряшівщина / кол. авт. : П. Алеш, Л. Бабота, Т. Байцура та ін. ; упоряд. Ф. Ковач. Пряшів : Союз русинів українців Словацької республіки, 1999. – С. 33.

Книга складається з трьох частин. У першій міщений короткий нарис історії русинів-українців Пряшівщини. У другій, словниковій частині, бібліографічних статтях розміщених за абеткою, розповідається про педагога, історика літератури Любицю Баботу. Наводяться дані про освіту, працю, основне спрямування творчості чи робочого заділення.

83.3(4УКР)6

Л64

         Бабота, Любиця. Зореслав і католицький модернізм. Примітки до творчості українського поета і словацької літературної групи  // Літературознавство : доповіді та повідомлення : матеріали IV конгресу Міжнар. асоц. україністів, Одеса 26-29 серп. 1999 р. Кн. 2 / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка, НАНУ наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – К. : Обереги, 2000. – С. 229-236.

У статті розповідається про літературну діяльність Зореслава та його творчий доробок. Окремо описуються мотиви і проблематика його творів.

К 83.3

Н 34

         Бабота, Любиця. Доробок Федора Потушняка в часописі “Літературна Неділя” та в журналі “Зоря-Hajnal” / Л. Бабота // Науковий і мистецький світ Федора Потушняка : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. видатного укр. письменника і вченого, Ужгород, 15-16 квіт. 2010 р. Ужгород : Ліра, 2010. С. 120-128.

           У статті автор простежує доробок Федора Потушняка на шпальтах часопису “Літературна Неділя” та журналу “Зоря-Hajnal”, подає жанрову класифікацію аналізованого матеріалу.

К 74.2

У-45

         Любиця Бабота – студентка гімназії: 1958-1961 рр. // Українська (руська) гімназія Пряшів = Ukrajinske (ruske) gymnazium Presov  / упоряд. О. Бондра, передм. Ю. Муличак. Пряшів, 2006. – С. 54-56.

Видання присвячено круглій ювілейній даті Пряшівської української гімназії, її традиціям та здобуткам. Розповідається також про педагогів, адміністрацію закладу та її учнів. В тому числі про студентку гімназії, а в майбутньому педагога цього навчального закладу Любицю Баботу.

  1. Бача, Юрій. Любиця Бабота – новий керівник кафедри українистики Пряшівського університету / Ю. Бача // Краянка. – 2002-2003. – Вид. 5-6. – С. 38.
  2. Божук, Ганна. Закарпатська леді в Пряшеві : [про жит. і творч. шлях визнач. літературознавця – Л. Баботи] / Г. Божук // Срібна Земля. – 1999. – 4 верес. – С. 14.
  3. Любов до всього українського закладена в ній генетично : Л. Баботі – 60 // РІО. – 2004. – 4 верес. – С. Б 8.
  4. Пахомова, Світлана. Любиця Бабота – почесний доктор УжНУ : [про канд. філолог. наук, доц.] / С. Пахомова, Ярослав Джоганик // Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Філологія. – 2009. – Вип. 21. – С. 161-162. : фот. ; // Дукля. – 2009. – № 6. –  С. 61-62.
  5. Роман, Михайло. Збірник статтей Любиці Баботи : [про зб. д-ра наук, доц., канд. наук – "Vybrane kapitoly z ukrajinskej literatury / Literatura Rusinov-Ukrajincov od 19. storocia" (Filozoficka fakulta PU, Presov 2009, 105 s.)] / М. Роман // Дукля. – 2010. – № 2. –  С. 78-79. : фот.
  6. Ференц, Надія. Карпатика нашої краянки : до 50-річчя Л. Баботи / Н. Ференц // Новини Закарпаття. – 1994. – 10 верес. – С. 6.
  7. Юричкова, Валерія. Заполонена наукою  : [до 65-річчя від дня народж. канд. мистецтвознавства, доц. Л. Баботи] / В. Юричкова // Ужгород. – 2009. – 5 верес. –  С. 7. : портр.

Інтернет-посилання:

Любиця Бабота: "Я відчувала, що моєю долею постійно керує хтось чужий..."

Любица Бабота: «Не боюся, що словацької україністики не стане»

Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-11-08

Для вас нова віртуальна виставка "Вони нас не бачать", присвячена Міжнародному дню сліпих.

2019-11-07

До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за жовтень 2019 р."

2019-11-07

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "З рідним словом міцніє держава", присвячена Дню української писмемності та мови.

2019-11-05
12 листопада у читальній залі нашої бібліотеки Артем Чапай презентує роман «Дивні люди», який вийшов у «Видавництві 21». Початок презентації о 18:00.
Артем Чапай, відомий своїм читачам як автор художньо-документальної прози, у новій книжці розкрився як майстер суто художньої прози.
Головний герой «Дивних людей» – наш сучасник неандерталець Стьопа Вовк, якого українські вчені відтворили за ДНК. Він виростає в секретному інституті, замаскованому під гаражний кооператив, і лише після досягнення повноліття виходить у великий світ. Через брак життєвого досвіду та особливості мислення український неандерталець постійно втрапляє у дивні ситуації, а на сапієнсів дивиться поглядом дещо наївного стороннього.
Артему Чапаю вдалося створити колоритний, динамічний, яскравий текст зі своєрідним голосом.

 

2019-11-05
До Дня української писемності та мови Українське радіо проводить щорічну акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності". Початок акції — 8 листопада 2019 р. об 11:00.
Запрошуємо всіх охочих на Радіодиктант національної єдності.
Чекаємо вас у читальній залі нашої бібліотеки.

 

2019-11-04

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Душа його пісень жива" до 70-річчя від дня народження Володимира Івасюка.

2019-10-02

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".