Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Карпатика нашої краянки2014-09-03

до 70-річчя від дня народження педагога, історика, літературознавця Любиці Баботи

  Народилась Любиця Бабота 4 вересня 1944 року у П’єштяни (Cловаччина) в сім’ї учителя. Педагог, історик літератури, професор української національної орієнтації на Пряшівщині. Закінчила українську середню шолу в Пряшеві (1958-1961) та педагогічний (1961-1965) і філософський (1965-1970) факультети Університету ім. П. Й. Шафарика (кандидат наук, 1987). Вчителювала в пряшівській українській гімназії (1970-1977), у 1977 р. повернулася в Університет ім. П. Й. Шафарика (нині Пряшівський університет) як дослідник (1977), пізніше доцент (1999) науково-дослідного відділу кафедри української мови та літератури. Багато публікувалась з питань історії русинської літератури, досліджує закарпатоукраїнську літературу ХІХ століття та українсько-чехословацькі літературні взаємини. ЇЇ роботи містять багато конкретних відомостей про окремих русинських письменників, хоч їх Любиця Бабота вважає частиною загальноукраїнського літературного процесу, як наприклад в монографії “Закарпатоукраїнська проза другої половини ХІХ століття” (1994). Також має ряд не менш захоплюючих праць, таких як: “Знайомлення закарпатських українців з творчістю Т. Шевченка в Австро-Угорщині” (1991), статті про творчість В. Довганича, М. Божук-Штефуцу, Ф. Лазорика, Зореслава та ін. Словацькою мовою переклала твори В. Шевчука “Teplà jeseň” (1984), В. Коротича “Spomienky, chlieb, làska…” (1986) та ін.

 

 

К 83.3

Б 12

Бабота, Любиця. Закарпатоукраїнська проза другої половини ХІХ століття / Л. Бабота. Братіслава : Словац. пед. вид-во ; Пряшів : Від. укр. л-ри, 1994. 258 с. : іл. Покаж.: с. 239-248

У даному виданні розповідається про місце закарпатоукраїнської літератури в загальноукраїнському контексті, а також її контакти зі сусідніми літературами. Окремо характеризується зародження і розвиток прози, аналізується творчість окремих прозаїків.

К 83.3

Б 12

Бабота, Любиця. Хрестоматія з української літератури для 3 класу гімназій та середніх фахових шкіл : хрестоматія / Л. Бабота,  Й. Голенда. – Пряшів : Вид-во ЕХСО s.r.o, 1999. – 175 с.

У хрестоматії представлені поети новітньої української літератури, проза та драматургія 20-30-х років, зразки творчості маловідомих авторів. Окреме місце в хрестоматії займають українські письменники Закарпаття та Східної Словаччини між двома світовими війнами.

К 83.3

В 11

Babotova, L'ubica. Vybrane kapitoly z ukrajinskej literatury = [Вибрані праці про українську літературу]. Literatura Rusinov-Ukrajincov od 19. storočia : monographia / L'. Babotova ; Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. Prešov : [s. n.], 2009. 152 с. Текст словац. та укр. мовами.

У збірник увійшли праці, написані словацькою та українською мовами в різний час, для різної публіки, з різних нагод та потреб і тому вони неоднорідні і дещо строкаті. Словацькі тексти займають одну третину збірника і дають певне уявлення про нашу українську літературу.

К 63.5

В 42

Бабота, Любиця. Невтомний дослідник Закарпатоукраїнської літератури – Антонін Гартл / Л. Бабота // Від наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету : міжнар. наук. конф. (12-15 черв. 1991 р., Пряшів-Свидник) : матеріали / Академія наук України, Ін-т української археографії, Ун-т ім. П.Й. Шафарика, Філософський ф-т, Український вільний ун-т, Наукове т-во ім. Шевченка, Асоціація україністів Словаччини, Рада союзу русинів-українців Чехо-Словаччини, Музей української культури у Свиднику ; упоряд. М. Мушинка. К. ; Львів ; Пряшів ; Мюнхен ; Париж ; Нью-Йорк ; Торонто ; Сідней, 1992. С. 264-268.

Збірник містить 66 доповідей та повідомлень, виголошених на міжнародній науковій конференції (Пряшів-Свидник, червень 1991), присвяченій 120-річчю від народження українського фольклориста В. Гнатюка та 70-річчю заснування Українського вільного університету. В другій частині даного видання опублікована стаття літературознавця Любиці Баботи.

К 0я2

К 17

Мушинка, Микола. Пряшівський літературознавець із закарпатоукраїнським корінням: до життєвого ювілею Любиці Баботи  / М. Мушинка // Календар "Просвіти" на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2004. –  С. 172-173.

Календар-альманах “Просвіти” на 2004 рік знайомить читачів з пам’ятними датами історії Закарпаття, визначними постаттями вчених, письменників, педагогів, громадських, культурних і політичних діячів. Зокрема, про ювілей літературознавця із Пряшева – Любиці Баботи.

К 0

К 17

Юричко, Валерія. Любиця Бабота : 65-річчя з дня народження науковця-карпатознавця / В. Юричко // Календар краєзнавчих пам`ятних дат на 2009 рік : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. облас.  універс. наук. б-ка ; уклад. М. І. Івашко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2008. – С. 180-185.

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю. В основу календаря входять ґрунтові наукові розвідки про визначних діячів краю. Зокрема, про ювілей відомого педагога, науковця-карпатознавця Любиці Баботи.

К 0

К78

Бабота Любиця // Краєзнавчий словник русинів-українців. Пряшівщина / кол. авт. : П. Алеш, Л. Бабота, Т. Байцура та ін. ; упоряд. Ф. Ковач. Пряшів : Союз русинів українців Словацької республіки, 1999. – С. 33.

Книга складається з трьох частин. У першій міщений короткий нарис історії русинів-українців Пряшівщини. У другій, словниковій частині, бібліографічних статтях розміщених за абеткою, розповідається про педагога, історика літератури Любицю Баботу. Наводяться дані про освіту, працю, основне спрямування творчості чи робочого заділення.

83.3(4УКР)6

Л64

         Бабота, Любиця. Зореслав і католицький модернізм. Примітки до творчості українського поета і словацької літературної групи  // Літературознавство : доповіді та повідомлення : матеріали IV конгресу Міжнар. асоц. україністів, Одеса 26-29 серп. 1999 р. Кн. 2 / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка, НАНУ наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – К. : Обереги, 2000. – С. 229-236.

У статті розповідається про літературну діяльність Зореслава та його творчий доробок. Окремо описуються мотиви і проблематика його творів.

К 83.3

Н 34

         Бабота, Любиця. Доробок Федора Потушняка в часописі “Літературна Неділя” та в журналі “Зоря-Hajnal” / Л. Бабота // Науковий і мистецький світ Федора Потушняка : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. видатного укр. письменника і вченого, Ужгород, 15-16 квіт. 2010 р. Ужгород : Ліра, 2010. С. 120-128.

           У статті автор простежує доробок Федора Потушняка на шпальтах часопису “Літературна Неділя” та журналу “Зоря-Hajnal”, подає жанрову класифікацію аналізованого матеріалу.

К 74.2

У-45

         Любиця Бабота – студентка гімназії: 1958-1961 рр. // Українська (руська) гімназія Пряшів = Ukrajinske (ruske) gymnazium Presov  / упоряд. О. Бондра, передм. Ю. Муличак. Пряшів, 2006. – С. 54-56.

Видання присвячено круглій ювілейній даті Пряшівської української гімназії, її традиціям та здобуткам. Розповідається також про педагогів, адміністрацію закладу та її учнів. В тому числі про студентку гімназії, а в майбутньому педагога цього навчального закладу Любицю Баботу.

  1. Бача, Юрій. Любиця Бабота – новий керівник кафедри українистики Пряшівського університету / Ю. Бача // Краянка. – 2002-2003. – Вид. 5-6. – С. 38.
  2. Божук, Ганна. Закарпатська леді в Пряшеві : [про жит. і творч. шлях визнач. літературознавця – Л. Баботи] / Г. Божук // Срібна Земля. – 1999. – 4 верес. – С. 14.
  3. Любов до всього українського закладена в ній генетично : Л. Баботі – 60 // РІО. – 2004. – 4 верес. – С. Б 8.
  4. Пахомова, Світлана. Любиця Бабота – почесний доктор УжНУ : [про канд. філолог. наук, доц.] / С. Пахомова, Ярослав Джоганик // Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Філологія. – 2009. – Вип. 21. – С. 161-162. : фот. ; // Дукля. – 2009. – № 6. –  С. 61-62.
  5. Роман, Михайло. Збірник статтей Любиці Баботи : [про зб. д-ра наук, доц., канд. наук – "Vybrane kapitoly z ukrajinskej literatury / Literatura Rusinov-Ukrajincov od 19. storocia" (Filozoficka fakulta PU, Presov 2009, 105 s.)] / М. Роман // Дукля. – 2010. – № 2. –  С. 78-79. : фот.
  6. Ференц, Надія. Карпатика нашої краянки : до 50-річчя Л. Баботи / Н. Ференц // Новини Закарпаття. – 1994. – 10 верес. – С. 6.
  7. Юричкова, Валерія. Заполонена наукою  : [до 65-річчя від дня народж. канд. мистецтвознавства, доц. Л. Баботи] / В. Юричкова // Ужгород. – 2009. – 5 верес. –  С. 7. : портр.

Інтернет-посилання:

Любиця Бабота: "Я відчувала, що моєю долею постійно керує хтось чужий..."

Любица Бабота: «Не боюся, що словацької україністики не стане»

Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-03-12

Ніжність і мужність художнього слова співців Карпатського краю. У ці березневі дні шанувальники художнього слова: учні середніх навчальних закладів обласного центру, літератори-початківці, творча молодь, гості міста, – мають можливість ознайомитись із новими цікавими книжковими виставками в народному музеї літератури Закарпаття (м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3), який діє при обласній організації Національної спілки письменників України. Їх експозиції створено спілчанами за підтримки працівників обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка.

Виставка «Наші краянки в українській літературі» ознайомить із творчим доробком сучасних закарпатських письменниць. Тут представлено поетичні збірки Надії Панчук, Марії Головач, Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Христини Керити, Мар’яни Нейметі, Тетяни Рибар, Лідії Повх, Мар’яни Шутко, Олени Пекар, Ольги Тимофієвої, Ірини Гармачій, Віри Фесенко та ін. Досить широко представлена творчість письменниць, які пишуть для дітей, – Галини Малик, Лідії Повх, Оксани Фулитки, Вікторії Жупан.

Наступна книжкова виставка – «Живе Карпатська Україна», присвячена 80-річчю створення Карпатської держави у березні 1939 року. Її основу склали історико-документальні матеріали, з яких дізнаємось як творилась Карпатська Україна, як боролись за неї кращі сини Срібної землі і патріоти з різних куточків України. Досить широко представлено на тій же виставці твори співців та оборонців Карпатської України, які в ті буремні роки були у вирі драматичних подій, – найповніше видання вибраних творів Зореслава «Блакитні ескадри», том вибраних поезій Андрія Патруса-Карпатського «Голуба далечінь», зібрання прози письменника і посла Сойму Карпатської України Юрія Станинця, проза Олександра Сливки, а також поезія Івана Ірлявського та його побратимів, яку вміщено в збірнику «Моя Карпатська Україна». 
Отже, письменники і бібліотекарі доклали всі зусилля, щоб мовою книжкових виставок розповісти широкому колу шанувальників української літератури і, зокрема, юних поколінь наших співвітчизників про красу, ніжність і водночас гартовану в боротьбі за незалежність України мужність і незламність художнього слова співців Карпатського краю.


 

2019-03-07

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-03-04

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".