Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2022-02-02
94(477)"1932/1933"
Г 61
Голодомор 1932-1933 років - геноцид української нації : навч. посіб. для вчителів / Д. Білий, В. Василенко [та ін.] ; за заг. ред. О. Стасюк ; М-во культури та інформ. політики, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. - К. : Вид-во Марка Мельника, 2021. - 336 с. : іл.
 
Навчальний посібник є одним із перших навчальних видань, яке повною мірою висвітлює передумови, обставини та наслідки Голодомору 1932–1933 рр. – геноциду української нації – та масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в широкому історичному контексті як української, так і всесвітньої історії. Автори подають ґрунтовний фактологічний матеріал, поєднаний з аналітичним осмисленням різних аспектів злочинів комуністичного тоталітарного режиму. Посібник може бути використаний у підготовці до уроків з історії України, громадянської освіти, написанні узагальнювальних наукових праць. 

 

94(477)"1932/1933"
П 78
Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2019 р. / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору [та ін.] ; редкол.: І. Батирєва, Ю. Коцур [та ін.] ; упоряд.: І. Батирєва, Ю. Коцур. - К. : Вид-во Марка Мельника, 2020. - 312 с. : табл. 
 
У збірці проаналізовано, в яких умовах українцям довелося робити екзистенційний вибір, як деформувався внутрішній світ людини, втягнуту у щоденну і щохвилинну боротьбу за виживання, людину, яка бачила навкруг себе муки і смерть найдорожчих їй людей і була нездатною хоч щось вдіяти.

 

304
М 26
Маркова, С. Коли той світанок настане? : проєкти "світлого майбутнього" і "щасливого дитинства" від комуністичних творців Голодомору / С. Маркова, І. Шугальова ; Ін-т дослідж. Голодомору, Нац. музей Голодомору-геноциду. - Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2021. - 156 с. : іл. 
 
Монографія написана на основі великої джерельної бази, містить комплексну соціально-демографічну та суспільно-політичну характеристику еволюції українського соціуму в першій третині ХХ ст. Особливу увагу приділено формуванню українського парагромадянського селянського суспільства (виникненню елементів громадянського суспільства) у період з кінця ХІХ ст. до його зламу в роки Голодомору 1932–1933 рр. Проаналізовано створення комуністичним режимом «нової людини», соціально-культурні наслідки, руйнування традиційних для України світоглядних та моральних моделей поведінки. Простежено етапи формування совєцьких міфів «світлого майбутнього», «щасливого дитинства», процеси індоктринації свідомості молоді та дітей, ідейно-ціннісний конфлікт «батьки–діти». Відтворено катастрофічну ситуацію, яка склалася в дитячих будинках та інтернатах УСРР міжвоєнного періоду.

 

94(477)"19"
Л 44
Рафаель Лемкін: радянський геноцид в Україні : стаття 33 мовами = Raphael Lemkin: soviet genocide in Ukraine : the artikle in 33 languages / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору, Міжнар. благод. фонд "Україна 3000" ; упоряд. О. Стасюк. - К. : Видавництво Марка Мельника, 2020. - 256 с. 
 
Це доповнене перевидання публікації 6 офіційними мовами ООН та 27 іншими мовами знаменитої доповіді Рафаеля Лемкіна про геноцид української нації, вчинений комуністичним режимом. Книгу відкриває вступне слово від Національного музею Голодомору-геноциду та
Інституту дослідження Голодомору. До статті додано текст Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, історичний вступ професора Романа Сербина і фотографію професора Рафаеля Лемкіна в товаристві ключових дипломатів ООН, які активно підтримали проект Конвенції про Геноцид.
 

 

94(477)"1941/1944"
А 87
Архіви окупації 1941-1944 / Держ. ком. архівів України ; упоряд. Н. Маковська. - 2-ге вид. - К. : Києво-Могил. акад., 2008. - 872 с. : іл. 
 
У виданні вперше представлено інформацію про так звані «окупаційні фонди» державних архівів України. Понад півстоліття цей потужний документальний масив був здебільшого засекреченим і недоступним для дослідників. Тож його публікація слугуватиме розширенню джерельної бази дослідження історії Другої світової війни на українських землях, відкриє нові можливості для глибшого і детальнішого вивчення нацистської окупаційної політики, усіх сфер життя населення на окупованій території. Актуалізована інформація допоможе розкриттю маловідомих сторінок історії України 1941—1944 рр. У контексті загальнолюдської трагедії найжорстокішої зі світових воєн, що є важливим також з погляду міжнародного співробітництва в гуманітарній сфері, сприятиме захисту соціальних інтересів і гідності жертв націонал-соціалістського режиму, попередженню загрози тоталітаризму, поширенню взаєморозуміння між народами світу. На сторінках видання можна буде також побачити «обличчя» війни й окупації (боротьбу, побут, руїну, голокост) у фотодокументах, ознайомитися з роздумами сучасних істориків на цю тему.

 

94(477)"1917/1921"
С 51
Смовський, К. Моя служба Батьківщині / К. Смовський ; вступ. ст., упоряд., заг. ред. В. Сергійчук. - Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2020. - 348 с. 
 
У споминах відомого учасника національно-визвольної боротьби за відродження й утвердження Української державності в 1917-1921 роках Костянтина Смовського подається широка картина історичних подій вказаного періоду, зокрема, українізації російської армії в Московському й Петроградському округах, процес творення перших боєздатних відділів власного війська, підготовка його старшинських кадрів, взаємини з тимчасовими союзниками поляками тощо. 

 

621
К 92
Купрієнко, О. Чорнобильська хроніка. Люди / О. В. Куприєнко, Л. Багірова ; передм. П. Б. Котін. – Х. : Фоліо, 2021. - 208 с. : іл.
 
Це книжка-присвята героям, які 35 років тому ризикували своїм життям та здоров’ям задля порятунку мільйонів інших людей. Вона містить історії шістнадцяти борців за наші життя. Це свідки й учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: атомники, пожежники, медики, монтажники, оператори. Вони розповідають «по-рентгенівськи», безкомпромісно чесно. Згадують про власне становлення, про життя у місті Прип’ять до аварії; говорять про події, які пізніше назвуть техногенною катастрофою. Сьогодні вони є членами громадської організації «Промінь 5-2» — об’єднання учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Кожна сторінка книжки варта найуважнішого прочитання, адже не все ще сказане і почуте суспільством. Кожне слово, промовлене очевидцями тих подій, має величезну вагу для майбутніх поколінь. Справа живих — пам’ятати.

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".