Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2022-02-10

908(477.87)
Д 55
До 30-річчя Незалежності України – 30 подарунків від Закарпаття / ідея, текст Ф. Ф. Шандор, дизайн, фото С. Денисенко. – Ужгород. – 2021. – (Проєкт Закарпатської туристичної організації "До 30-річчя Незалежності України – 30 подарунків від Закарпаття"). – Назва з обкл. – Без тит. арк.
Кн. 1 : 30 діючих туристичних маршрутів. – 2021. – [58] с. : кольор. іл.
Кн. 2 : 30 локальних гастрономічних продуктів. – 2021. – [58] с. : кольор. іл.
Кн. 3 : 30 кращих рекреаційних об'єктів. – 2021. – [58] с. : кольор. іл.
Кн. 4 : 30 локальних напоїв. – 2021. – [58] с. : кольор. іл.
Кн. 5 : 30 кращих локальних атракцій. – 2021. – [58] с. : кольор. іл.
Кн. 6 : 30 кращих спортивних об'ктів. – 2021. – [58] с. : кольор. іл.
Кн. 7 : 30 об'єктів природної спадщини. – 2021. – [58] с. : кольор. іл.
Кн. 8 : 30 кращих об'ктів культури. – 2021. – [58] с. : кольор. іл.
 
Серія книг виданих до 30-річчя Незалежності України всеохоплююче відкриває наш край для широкого туристичного загалу. Різноманітні унікальні родзинки Закарпаття, як то туристичні маршрути, культурні, рекреаційні, спортивні та природні об’єкти, вишукані страви та напої представлені короткими інформативними текстами та фотографіями.
 

 

821.161.2(477.87)
Д 84
Дурунда, Андрій Ілліч. Дзвін і скальпель : худож.-док. повість, фотолітопис, розповіді людей / А. І. Дурунда ; упоряд. А. І. Дурунда. – Ужгород : Ґражда, 2021. – 208 с. : кольор. іл. – (Роде наш красний)
 
Книжка розповідає про Дмитра Криванича – сина "ворога народу", який мужньо переборюючи всі труднощі, які ставила система, поступив у медінститут й відмінно закінчив його, став висококласним хірургом, кандидатом медичних наук, доцентом Ужгородського національного університету, головним хірургом області, заслуженим лікарем України.
 
821.161.2(477.87)
Д 84
Дурунда, Наталія Іванівна. Крижане полум’я : роман / Н. І. Дурунда. – Ужгород : Патент, 2022. – 368 с.
 
"Крижане полум'я" – своєрідний художньо-історичний екскурс у пе¬ріод радянсько-афганської кампанії. У часи скалічених доль і невиправ¬даного героїзму, сліз, втрат і навіки незагойних ран. У скелясті гори й розпечені піски, де, за мірками Кремля, ціна людського життя була воістину мізерною. У часи, які кривавими борознами зрізали не одну душу, але й не одну поєднали міцними дружніми узами. Бо хвилини й години пліч-о-пліч у бою не стираються з людської пам'яті.
 
330.3(477.87)
Е 45
Економічні паспорти міст і районів Закарпатської області : (для користування при розробці програм соц.-економ. розвитку, стратегій розвитку територій, планування залучення інвестицій тощо). – Ужгород : Ліра, 2016. – 112 с.
 
 
 
821.161.25(437.6)
Ж 79
Жолобаніч, Міро. Захранка / М. Жолобаніч. – 1-ше вид. – [Прешів] : Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 2021. – 88 с. : іл.
 
Нове видання автора залишається у темі гумору і сатири, але змінює жанр і приходить до читачів дев'ятнадцятьма короткими гуморесками, доповненими власними мініатюрами, щоб підтримати у читача оптимізм і віру в настання ліпших часів у складний період пандемії COVID-19.
 
615.89
Л 56
Лікування бджолами та продуктами бджільництва / Г. М. Бідзіля [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2021. – 32 с. : іл.
 
У книзі подано відомості про бджоли, мед та інші продукти бджільництва. Наведено їх властивості, хімічний склад і застосу¬вання з лікувальною метою.
Інформацію подано для людей, які прагнуть зміцнити імуні¬тет і поліпшити стан здоров'я за допомогою апітерапії.
 
001
М 58
Міжнародний науковий вісник = International scientific herald : [зб наук. пр.]. Вип. 1-2 (19-20) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"[та ін.] ; редкол.: І. І. Вовканич, І. В. Артьомов [та ін.] ; відп. за вип. М. М. Шелемба. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2019. – 304 с. : табл.
 
001
М 58
Міжнародний науковий вісник = International scientific herald : [зб. наук. пр.]. Вип. 2 (18) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: І. В. Артьомов, В. П. Приходько [та ін.] ; відп. за вип. І. В. Артьомов. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2018. – 112 с. : іл, табл.
 
001
М 58
Міжнародний науковий вісник = International scientific herald : [зб наук. пр.]. Вип. 1 (17) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: І. В. Артьомов, В. П. Приходько [та ін.] ; відп. за вип. І. В. Артьомов. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2018. – 116 с. : іл, табл.
 
332(477.87)
М 59
Мікловда, Василь Петрович. Когнітивний підхід до оцінки операційних ризиків у контексті підвищення регіональної конкурентоспроможності : (за матеріалами Закарпат. обл.) : монографія / В. П. Мікловда, В. Й. Даньків. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ : Карпатська Вежа, 2011. – 172 с. : рис., табл.
 
У монографічному виданні здійснено теоретичне обґрунтування впливу когнітивних механізмів при індивідуальній оцінці операційних ризиків на рівень конкурентоспроможності регіону. Доведено існування прямого зв'язку між сприйняттям операційних ризиків суб'єктами господарської діяльності та рівнем конкурентоспроможності регіону, в якому вони функціонують. Запропоновано напрями вдосконалення управління операційними ризиками з мстою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрішньому і світовому ринках.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, усіх хто займається дослідженням соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема підвищенням їх конкурентоспроможності.
 
78(477.87)
М 89
Музика Срібної Землі = Music of Silver Land : багатотом. нотна антол. / редкол. В. Ф. Теличко, редкол. Т. І. Росул, редкол. В. І. Волонтир, редкол. В. М. Гайдук, авт. ідеї, упоряд., передм. В. Ф. Теличко. – Ужгород : Карпати. – 2017. – Текст укр., англ. мовами
Т. 2 : Вокальні і хорові твори = Vocal and choral music. – 2021. – 264 с.
 
Багатотомна нотна антологія «Музика Срібної Землі» вперше в історії Закарпаття презентує музикантам України та зарубіжжя кращі твори композиторів двох століть - К. Матезонського, И. Бокшая, Е. Талапковича, 3. Лендєла, Д. Задора, M. Кречка, M. Попенка, І. Мартона, E. Кобулея, В. Гайдука, В. Волонтира, В. Теличка, В. Янцо, Р. Меденці.
У другому томі представлені кращі вокальні та хорові твори Д. Задора, І. Мартона, Е. Кобулей, В. Гайдука, В. Волонтира, В. Теличка, Р. Меденці.
 
343.6(477.87)
Н 12
На Голгофу й назад. Справа Василя Федака / уклад.: В. В. Баняс, В. А. Павловець. – К. : Арт Економі, 2021. – 104 с. : портр., іл.
 
У книжці вміщено вибрані документи про знаменитого діяча спортивного руху Закарпаття Василя Федака зі слідчої справи № 5959, яка зберігається в архіві Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.
 
793(477.87)
П 19
Іван Пастеляк: життєвий і творчий шлях хореографа / упоряд., передм. М. М. Митровка. – Ужгород : Ґражда : Іст. клуб "Красне Поле", 2021. – 240 с. : іл, фот .кольор.
 
Іван Іванович Пастеляк (15 травня 1950 p. – 29 лис¬топада 2018 p.) належав до славної когорти талановитих митців, чия багатогранна творча діяльність істотно збагатила культуру та мистецтво Закарпаття, сягнула далеко за його межами. Усе свідоме життя присвятив популяризації народної творчості, мовою тан¬цю та музики відтворював історію, духовний колорит своєї правітчизни, виховав цілу плеяду молодих танцюристів, хореографів, балетмейстерів.
Видання склали дослідження, статті, спогади, інтерв'ю, газетні публікації, фотоілюстрації, присвячені життю й діяльності Івана Пастеляка, творчим колективам, які постали й утвердилися в нашому культурному просторі з його ініціати¬ви та його зусиллями.
 
338.48(477.87)
П 47
Пойда-Носик, Ніна Никифорівна. Системний розвиток туризму та рекреації: теоретичні та практичні аспекти управління на регіональному рівні : монографія / Н. Н. Пойда-Носик, М. В. Грабар ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2016. – 240 с. : рис., табл.
 
Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів системного розвитку туризму та рекреації на регіональному рівні. У роботі досліджено новітні концепції системного розвитку регіону та охарактеризовано його інституційні засади та інфраструктурне забезпечення. Виділено сучасні підходи до системного розвитку туризму та рекреації у регіоні. Проаналізовано практичні аспекти оцінки просторової асиметрії та рівня розвитку туризму та рекреації у регіонах України. Проведено діагностику проблем адаптації сфери туризму та рекреації до системного підходу в управлінні економічним розвитком регіону. Сформовано збалансовану систему показників системного розвитку туризму та рекреації у регіоні. Обґрунтовано програмно-цільовий метод забезпечення ефективності системного розвитку туризму та рекреації у регіоні. Досліджено туристично-рекреаційну спеціалізацію регіону та сформовано комплекс заходів стимулювання системного розвитку туризму та рекреації у регіоні.
Монографія розрахована на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, працівників державних та комерційних структур і широке коло читачів, які поглиблено цікавляться проблемами системного розвитку ринку туристично-рекреаційних послуг.
 
821.161.2.09(477.87)"18/19"
Р 31
Ребрик, Наталія Йосипівна. Невичерпальність духу : літературознав. портрети, ст., рецензії / Н. Й. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2021. – 688 с.
 
У виданні зібрані літературознавчі праці Наталії Ребрик, написані в 2011–2021 pp.
У полі зору авторки – дослідження літера¬турного процесу Закарпаття упродовж останніх двох століть із урахуванням складної драматургії культурного життя закарпатського прикордоння. Більше уваги вділено першій половині минулого століття, зокрема міжвоєнному двадцятиліттю, бо хоч і з'явилося чимало історико-літературних праць, які висвітлюють окремі постаті українських митців і громадських діячів Закарпаття, але цілісної картини літературного процесу ще не відтворено.
Авторка прагне синтетично охопити складну суспільно-літературну проблематику Закарпаття на основі досліджень попередників, багатих архівних матеріалів, щоб об'ємніше відтворити процеси національно-культурного життя ХІХ–ХХ ст., а також простежити тяглість їх проявів у сьогоденні.
 
811.16
С 88
Студії з ономастики та етимології, 2017–2018 : [щорічник] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: С. О. Вербич, Ю. Гладкий [та ін.] ; відп. ред. В. П. Шульгач. – К., 2018. – 320 с. : портр. – (Бібліотека української ономастики)
 
Збірник присвячено пам'яті одного з провідних українських мо¬вознавців доктора філологічних наук Павла Павловича Чучки. У ньо¬му вміщено праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з актуальних проблем слов'янської ономастики та етимології, а також критико-бібліографічний розділ.
Для ономастів, істориків мови, етимологів.
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського державного університету : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т, М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т; редкол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич [та ін.]. – Ужгород : Говерла. – 1996
Серія : Економіка. Вип. 21. – 2007. – 238 с. : рис., табл.
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського державного університету : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т, М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ун-т; редкол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич [та ін.]. – Ужгород : Ліра. – 1996
Серія : Економіка. Вип. 6 / упоряд.: С. Слава, П. Іванов. – 2000. – 280 с. : рис., табл.
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгород. нац. ун-т, М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"; редкол.: В. Різак, П. Пуга [та ін.]. – Ужгород : Говерла. – 1997.
Серія : Фізика. Вип. 46 / відп. за вип. Н. І. Попович. – 2019. – 146 с. : рис.
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського університету / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ужгородський національний університет; редкол.: В. Різак, П. Пуга [та ін.]. – Ужгород : Говерла. – 1997.
Серія : Фізика. Вип. 47 / відп. за вип. К. Є. Глухов. – 2020. – 120 с. : рис., табл.
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгород. нац. ун-т, М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"; редкол.: В. Різак, П. Пуга [та ін.]. – Ужгород : Говерла. – 1997.
Серія : Фізика. Вип. 48 / відп. за вип. К. Є. Глухов. – 2020. – 114 с. : рис., табл.
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т, М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"; редкол.: І. Є. Барчій, С. М. Сухарев [та ін.]. – Ужгород : Говерла. – 1996.
Серія : Хімія. Вип. № 1 (45) 2021. – 2021. – 118 с. : рис., табл.
 

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".