Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5985
2023-03-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10262
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: матеріали, про PR в інфомаційних установах. Дякую! Алевтина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-08

Добрий день! До Вашої уваги пропонуємо наступну літературу:

65.050
П 65
Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз : Навч. посіб./ Г.Г. Почепцов; Пер. з рос. Д.С. Обухов. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 376 c. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.050.2
П76
Примак, Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб./ Т. О.Примак; Київський нац. економ. ун-т. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 c.

65.050.2
Б 20
Балабанова, Л. В. Публік рилейшнз : навч. посіб./ Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – К.: Професіонал, 2008. – 528 c. :a-рис. – (Школа маркетингового менеджменту).

76.0
П 78
Про зв’язки з громадськістю: теорія, практика, досвід : практ. посіб./ Закарпат. облдержадмін., Управління інформації та зв’язків з громадськістю; за заг. ред. В. Дрогальчук. – Ужгород: Карпати, 2007. – 68 c.

Громадський контроль державної політики європейської інтеграції та система PR (паблік рилейшнз) як засоби забезпечення підтримки євроатлантичного курсу держави населенням : розділ 5 // Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України : навч. посіб./ В. В.
Говоруха [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін. – К.: Євроатлантикінформ. – 2006. – C. 240-247.

Ковальчук, Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України/ Ю. Ковальчук, І. А. Хоменко // Бібліотечна планета. – 2015. - N 3. – C. 19-21

Луцяк, В. В. Особливості управління практикою дослідження зв'язків з громадськістю/ В. В. Луцяк, А. Д. Остапчук, Я. П. Бондарчук // Економіка АПК. – 2020. – № 12. – C. 89-102.

Сенченко, О. Брудний піар і класичні правила пропаганди/ Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2022. – № 4. – C. С. 18-26.

Сенченко, О. Псевдонаукові дослідження на службі піар-компаній/ Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2022. – № 5. – C. С. 26-33.

Федорчук, А. Використання зарубіжного досвіду аналізу змісту публікацій при моніторингу інформаційних потоків : розділ 2/ А. Федорчук // Наукові праці Національної бібліотеки України іменв В. І. Вернадського. – 2020. – Вип. 58. – C. 304-316.


2023-03-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10263
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія: Навчальний посібник. / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. — К.: Альтерпрес, 2009. - 427 с. в електронному варіанті Яна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-08

Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

796.5(4)
М 21
Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб./ М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – 2-ге вид., стер. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 224 c.

796.5(5)
М 21
Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посіб./ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 184 c.

В електронному варіанті видання відсутні.

2023-02-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10261
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Архівна справа в Украіні Наталія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-24

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

930.259075.8)
А 87
Архівознавство : підручник / Держ. комітет архівів України; Український науково-дослідний ін-т архівної справи та документознавства; За заг. ред. Я. Калакура, І. Матяш. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Академія, 2002. – 356 с.

004
З-43
Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи : [словник] / М. М. Головченко, Ю. В. Данькевич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Херсон : Олди-плюс, 2020. – 166 с.
Данькевич [та ін.], Ю. В.

930.2
М 82
Московченко, Наталія Павлівна. Документне фондознавство: архівні фонди : навч. посіб. / Н. Я. Московченко, Ю. І. Палеха ; за заг. ред. Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – К. : Ліра-К, 2018. – 308 с. : табл., рис.

001.3(477)
О-64
Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. док. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; упоряд.: Л. М. Яременко, О. В. Січова [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського : Ін-т архівознавства, 2017. – 312 с. : табл.

006
П 14
Палеха, Юрій Іванович. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К. : Ліра-К, 2020. – 220 с. : іл, табл.

016:02(477)
С 76
Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019 р.) : анот. бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко. – К. : НБУВ, 2019. – 72 с.


Бездрабко В. В. До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства й архівної справи / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 63-72.

Білущак, Тетяна. Використання digital-маркетингових комунікацій в стратегії популяризації архівної інфрмації / Т. Білущак // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 71-83.

Василенко Д. П. Пріоритетні напрями цифровізації архівної справи / Д. П. Василенко, Л. В. Бутко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 4. – С. С. 32-38.

Гаранін, Олександр. Сучасний стан практичної реалізації законодавства про авторське та суміжні права в державних архівах України : розділ 4 / О. Гаранін, Н. Залєток (Введено оглавление) // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів, Вип. 28/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2022. – Вип. 28. – С. 330-346.

Ємельянова, Тетяна. Удосконалення планово-звітної документації в контексті модернізації архівної статистики / Т. Ємельянова // Архіви України. – 2020. – № 2. – С. 28-39.

Калакура, Ярослав. Персональний менеджмент архівіста: теоретичні засади і сучасна практика / Я. Калакура // Архіви України. – 2020. – № 1. – С. 84-103.

Ковальська, Леся Андріївна. Документ в діловодстві та архівній справі: комунікація інформаційної діяльності / Леся Андріївна Ковальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 29-37.

Коржик, Наталя. Проблеми формування контенту веб-сайтів державних обласних архівів України / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 8. – С. 31-34.

Коржик, Наталя. Цифрові архіви України: стан, проблеми, перспективи / Наталя Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2022. – № 4. – С. С. 35-39.

Левчук, Олена. Архівні електронні інформаційні ресурси як джерело історичної інформації / О. Левчук // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 52-70.

Палеха Ю. І. Стандартизація у сфері інформації та документації : розд. 3 / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко // Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К. : Ліра-К, 2020. – С. 76-129.

Палієнко, Марина. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності / М. Палієнко // Архіви України. – 2022. – № 1. – С. 12-38.

Свердлик З. М. Програма розвитку галузевої науки у сфері архівної справи України на 2021-2025 роки: проблеми розроблення та перспективи впровадження / З. М. Свердлик, О. Я. Гаранін, В. Ф. Бойко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 5-13.

Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року : проєкт // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 9-25.

Хромов, Анатолій. ”Зберегти образ сучасності” : про оновлення Державної архівної служби, перспективи оцифрування документів та функціонування архівів у нових об‘єднаних районах / А. Хромов // День. – 2021. – 13-14 жовт. (№ 129-130). – С. 15.

2023-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10258
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: які цьогорічні періодичні видання є у бібліотеці? Наталія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2023-02-16

Добрий день.
На поточний рік наша бібліотека має передплату на 46 назв загальноукраїнських періодичних видань (газет та журналів) та 8 назв місцевих закарпатських періодичних видань (газет).

2023-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10260
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:інформація на тему психологічні особливості тривожності підлітків. Крістіна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-16

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

88.8
В 67
Волков, Б. С. Психология подростка : учеб. пособие/ Б. С. Волков. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 160 c.

159.922.7
Д 84
Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб./ Т. В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літ., 2019. -424 c. :z-табл.

159.922
К 30
Кацавець, Р. С. Вікова психологія : навч. посіб./ Р. С. Кацавець; М-во освіти і науки України. -К.: Алерта, 2019. – 112 c.

88.37
К 95
Кутішенко, В. П. Вікова та педагогічна психологія : (курс лекцій) : навч. посіб./ В. П. Кутішенко. – 2-е вид. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 128 c.

Бузовський, І. Соціальна напруженість і тривожність у контексті діагностики суспільних конфліктів/ І. Бузовський // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3 . – C. 169-176.

Вавілова, А. Тривожність у дітей та підлітків : діагностика/ А. Вавілова // Психолог. – 2019. – № 9. – C. 28-33. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ворман, Ю. Рятуємося від тривожних думок/ Ю. Ворман // Порадниця. – 2023. – № 4. – C. 5.

Гаркава, В. Перетворюйте тривожність на конструктив/ В. Гаркава // Порадниця. – 2022. – № 13. – C. 5.

Долгополова, О. Долаємо підліткову тривожність : заняття з елементами тренінгу для підлітків/ О. Долгополова // Психолог. – 2012. – № 23. – C. 14-16. – Бібліогр. наприкінці ст.

Львова, Н. Тривожність : арт-терапевтичні методи роботи з дітьми/ Н. Львова // Психолог. -2019. – № 2. – C. 42-55.

Сітніков, Н. Основні фактори шкільної тривожності/ Н. Сітніков // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 10. – C. 38-39.2023-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10256
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Психосоматика та позитивна психотерапія - Н. Пезешкіан Жанна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-13

Добрий день! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2023-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10254
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Які підручники з менеджменту є у фондах бібліотеки, бажано новіші Ольга П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-02

Добрий день! Пропонуємо вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

005.3
А 72
Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька [и др.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – К. : Центр учб. літ., 2014. – 584 с. : рис., табл.

005
Б 76
Божидарнік, Тарас Вікторович. Креативний менеджмент : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Стер. вид. – Херсон : Олди-плюс, 2019. – 498 с. : рис., табл.

65.29
Б 88
Бровкова, Олена Георгіївна. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 224 с. : табл.

65.050.2
В 23
Ващук, Федір Григорович. Комунікативні процеси в менеджменті : монографія / Ф. Г. Ващук, І. В. Козубовська ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2013. – 280 с.

658.5:005
В 52
Виробничий менеджмент : підручник / М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технолог. ун-т. – К. : Центр учбової літ., 2017. – 424 с. : рис., табл.

65.29
Г 94
Гуменник, Володимир Ілліч. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 504 с. : іл, табл. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.050.2
Д 81
Дудар, Тарас Григорович. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 336 с. : рис., табл.

65.29
К 89
Кузнецова, Світлана Анатоліївна. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / С. А. Кузнецова. – К. : Центр учбової літ., 2014. – 124 с.

65.29
К 89
Кузьмін, Олег Євгенович. Прикладний менеджмент : [навч. посіб. для студ. екон. спец. напрямів підготовки за галузями знань "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування"] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 292 с. : іл, табл.

364
Л 84
Лукашевич, Микола Павлович. Кар’єра соціального працівника: менеджмент та самоменеджмент : підручник / М. П. Лукашевич, О. М. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – 2-ге вид., допов. і перероб. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 352 с. : табл.

65.29
М 26
Маркіна, Ірина Анатоліївна. Менеджмент організації : навч. посіб. / І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 248 с. : табл.

005
М 50
Менеджмент : навч. посіб. / С. І. Михайлов, Т. І. Балановська ; за ред. С. І. Михайлов. – К. : Центр учбової літ., 2017. – 536 с. : рис., табл.

005
П 24
Пекар, Валерій Олександрович. Різнобарвний менеджмент : еволюція мислення, лідерства та керування / В. О. Пекар. – К. : Довженко Букс, 2017. – 192 с. : іл.

65.050.2
П 79
Проектний менеджмент: регіональний зріз : навч. посіб. / М. П. Бутко, М. І. Мурашко , І. М. Олійченко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутко ; Черніг. нац. технол. ун-т. – К. : Центр учбової літ., 2016. – 416 с. : табл., рис.

65.29
Х 66
Хмурова, Вікторія Валентинівна. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / В. В. Хмурова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 288 с. : рис., табл.


2023-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10255
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Література про творчість Д. Павличка Федір
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-02

Добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступну літературу:

83.3(4УКР)6
Л 82
Лубківський, Р. М. Сповідь. Молитва. Присяга : літ. портр. Д. Павличка/ Р. М. Лубківський. -2-е вид.. -К.: Веселка, 2008.-32 c.

821.161.2.09
П 78
Про Дмитра Павличка : зб. ст./ А. Абдулла, О. Г. Астаф’єв [та ін.] ; упоряд., ред. Д. Пилипчук. -К.: Просвіта, 2019.-1040 c.

Ґолибард, Євген. Тяжка, велична і шляхетна праця Дмитра Павличка / Є. Ґолибард // Слово Просвіти. – 2017. – 17-23 серп. – С. 13.

Голик О. "...Здох тиран, але стоїть тюрма!" Д. Павличко. "Коли помер кривавий Торквемада" – засудження диктаторського режиму, викриття "культу особи" : / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 44-46.

Калита, Оксана. Засоби популяризації міфологізованих образів у "Віршах з Майдану" Дмитра Павличка / О. Калита // Дивослово. – 2017. – № 2. – С. 38-41.

Кир’ян, Надія. Поет Божою милістю : [Дмитро Павличко] / Н. Кир’ян // Слово Просвіти. – 2014. – 25 верес.-1 жовт. (ч. 38). – С. 8-9.

Мельникова, А. С. Кохання у творчості Дмитра Павличка та Ліни Костенко : усний журнал / А. С. Мельникова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 12. – С. 24-28.

Мельниченко, Володимир. Дмитро Павличко: "Україно, ми йдемо до бою – дай нам смертоносного меча!" / В. Мельниченко // Українська літературна газета. – 2022. – червень (№ 11-12). – С. 22-23.

Мороз, Лариса. Українська національна ідея у творчості Дмитра Павличка / Лариса Мороз // Слово і час. – 2019. – № 9. – С. 34-42.

Дмитро Павличко. Відчайдушний крик українського болю (Введено оглавление) // Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям. – К. : Либідь, 2011. – С. 863-882.

Дмитро Павличко (р. н. 1929) // Усі українські письменники : біографічний нарис, літературно-художній огляд, перелік основних творів, література для додаткового користування, термінологічний словник / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – С. 244-249.

Дмитро Павличко (р. н. 1929) // Усі українські поети : усі українські поети (за шкіл. прогр.). Біограф. нарис. Літ.-худож. огляд. Л-ра для додатк. користування. Термінолог. слов. Літературознав. матеріали / упоряд. : Ю. І. Хізова ; В. В. Щоголева. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – С. 203-211.

Павличко Дмитро // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – С. 186-191.

Дмитро Павличко // Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття : навч. посіб./ Н. І. Бернадська. – 4-те вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2008. – С. 199-206.

Паламар, С. П. Поетика сонетарію Дмитра Павличка / С. П. Паламар // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 3. – С. 30-31

Пилипчук, Дмитро. Дмитро Павличко, класик української та світової літератури / Д. Пилипчук // Слово Просвіти. – 2019. – 3-9 жовт. (Ч. 40). – С. 8-10.

Селіверстова, Світлана. ...Ні, не буди поета, Боже мій... (зустріч із Дмитром Павличком) / Світлана Селіверстова // Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 120-121.

Сліпушко, Оксана. Духовна Вежа Дмитра Павличка : про нову книгу автора "Грім у січні" / О. Сліпушко // Слово Просвіти. – 2017. – Ч. 22. – С. 10.

Сліпушко, Оксана. Тарас Шевченко очима Дмитра Павличка / О. Сліпушко // Слово Просвіти. – 2018. – 8-14 берез. (Ч. 10). – С. 8-9.

Тєлєжкіна, О. О. Природа в поетичному мовосвіті Дмитра Павличка / О. О. Тєлєжкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 11. – С. 37-39.

2023-01-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10252
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: монументальний живопис Закарпаття. Дякую. Сергій
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2023-01-27

Добрий день! До Вашої уваги пропонуємо наступну літературу, яка є у фонді відділу краєзнавства нашої бібліотеки:

К 85.143
Ж 79
Жолтовський, Павло Миколайович. Монументальний живопис на Україні XVII-XVIII ст. : монография / П. М. Жолтовський. – К. : Наук. думка, 1988. –160 с. : фот.

К 85.14
М 87
Мошак, Юрій Михайлович. Станковий та монументальний живопис, графіка: альб. репрод. / Ю. М. Мошак. – Ужгород : Ліра, 2009. – 32 с. : іл.

908:75.05(477.87)"175/194"
П 75
Приймич, Михайло Васильович. Церковний живопис Закарпаття : станк. та монумент. живопис іст. Закарпаття до пер. пол. ХХ ст. : Історико-мистецтвознавчі нариси / М. В. Приймич. – Ужгород : Карпати, 2017. – 350 с. : іл.

К 72.96:85
З 18
Приймич, Михайло. Творчість Фердинанда Видри у розвитку монументального живопису Закарпаття / М. Приймич // Вісник Закарпатського художнього інституту. – Ужгород : Закарпат. худож. ін-т, 2015. – Вип. 7. – С. 23-27 : фот. кольор.

К 85.14
С 42
Скакандій, Василь Юлійович. Графіка, живопис, акварель, монументальне мистецтво = Graphics, painting, water colour, monumental art : [альб. репрод.] / В. Ю. Скакандій ; пер. англ. М. Сирохман ; вступ. ст. М. В. Приймич. – Ужгород : ОНОГО, 2008. – 144 с. : іл. – Текст укр., англ. мовами

***
К 85.146
А 45
Алдон, Марина. Арка на одній із вулиць Хуста ожила завдяки митцям-волонтерам : [монумент. розпис старовин. арки] / М. Алдон // Карпат. об’єктив. – 2015. – 10 верес. – С. 3.

К 85.146
Н 77
Ножка, Анастасія. На Закарпатті ще живе радянське мистецтво : будинки досі зберігають мозаїку та сграфіто : [пам’ятки монумент. мист.] / А. Ножка // Новини Закарпаття. – 2013. – 6 серп. – С. 6.

К 85.14
Х 69
Ходанич, Петро. Інтерес до сакрального мистецтва привів художника до монументально-декоративного живопису : [Ю. Мошак] / П. Ходанич // Фест. – 2009. – 2-8 квіт. – С. 14. : фот.


2023-01-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10253
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: рання творчість письменника Михайла Томчанія. Владислава
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2023-01-27

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела у відділі краєзнавства!

91.9: 83.3(4УКР-4ЗАК)6
Т56
Михайло Томчаній : бібліогр. покажч. : до 95-річчя від дня народження / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: М. Б. Бадида ; О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В.Падяка, 2009. – 62 с. : іл.

***
821.161.2(477.87)
У 33
Григаші, Еріка. Проза Михайла Томчанія в оцінці критики та літературознавства / Е. Григаші // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Філологія. – Ужгород, 2007. – Вип. 16. – С. 43-45.

821.161.2.09(477.87)
І-26
Ігнатович, Олександра. Покликаний любов’ю : [про творчість М. Томчанія] / О. Ігнатович // Ігнатович, Олександра. Синхромія : нариси, літературознавчі статті / Олександра Ігнатович. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – С. 10-26.

К 0
К 17
Кушнір, Борис. Михайло Михайлович Томчаній : [70-річчя від дня народж. художника-ілюстратора, архітектора] / Б. Кушнір // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2016 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – С. 337-343.

К 83.3
П 35
Поп, Василь. Михайло Томчаній : [життєвий і творчий шлях письменника] / В. Поп // Письменники Срібної Землі. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2006. – С. 270-279 : портр.

821.161.2-09(477.87)
Х 55
Хланта, Іван. Михайло Томчаній : прозаїк / І. Хланта // Хланта, І. Народний літературно-мистецький музей Копашнівської ЗОШ I-III ступенів Хустського району : путівник. – Ужгород : ТДВ "Патент", 2018. – С. 255-256 : фот.

К 83.3
Ч-43
Чендей, Іван. Живий у слові Михайло Томчаній : [письменник] / І. Чендей // Іван Чендей у колі сучасників: зб. спогадів, ст., есе, худож. творів. бібліогр. джерел. – Ужгород : ТОВ "PIK-У", 2017. – С. 75-77.
2023-01-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10251
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: інформація за темою "Збереження закордонних залізничних вокзалів". Софія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-01-17

Добрий день! Пропонуємо переглянути наступні інтернет ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8
Посилання 9

2023-01-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10250
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить творчість закарпатського поета Анатолія Драгомирецького. Чи є якась його творчість у ваших фондах? Або інформація про нього? Дякую! Аліна
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2023-01-17


Добрий день! До Вашої уваги пропонуємо наступну літературу, яка є у фонді відділу краєзнавства нашої бібліотеки:


К 84-4
Д 72
Драгомирецький, Анатолій Михайлович. Музика ліній : ліричні мініатюри / А. М. Драгомирецький. – Ужгород : Карпати , 1967. – 62 с.


К 84-4
Д 72
Драгомирецький, Анатолій Михайлович. Пелюстка полум'я : пастелі / А. М. Драгомирецький. – Ужгород : Карпати, 1969. – 126 с. : іл.

К 84
Г 61
Драгомирецький, А. Лісоруби. Крилаті листоноші. На полюванні. Космос живе. Розмова з полем : [вірші] / А. Драгомирецький // Голоси молодих. – Ужгород : Закарпаття, 1961. – С. 16-18.

К 84-5
З-11
Драгомирецький, Анатолій. [Вірші] / А. Драгомирецький // З весною в серці. – Ужгород : Закарпат. облас. книжково-газет. вид-во, 1963. – С. 27-39.

К 83.3-8
Д 72
Драгомирецький, Анатолій. Серцю найдорожчий край : [розмова з поетом земляком / вів Г. Данилюк] / Анатолій Драгомирецький // Срібна Земля. – 1997. – 5 лип. – С. 13.


2023-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10249
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавлять: Операційні витрати на підприємстві. Формування операційних витрат Василь
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-01-11

Дорий день! До Вашої уваги пропонуємо наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.012
А35
Азьмук, Л. А. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат : Навч. – метод. посіб. / Л.А. Азьмук, Н.В. Задорожна ; Київський нац. економ. ун-т. – 2-е вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 160 c.

65.29
В27
Великий, Ю. М. Управління витратами підприємства : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2009. – 192 c.

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, І. Є. Управління витратами : навч. посіб. / І. Є. Давидович; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 320 c.

65.29
І-23
Іванюта, П. В. Управління ресурсами і витратами : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська ; за ред. С. М. Іванюта. – 2-е вид. – К.: Центр учбової л-ри, 2011. – 320 c.

К 65.6-05
О 60
Операційні витрати на виробництво продукції, робіт і послуг : Статистичний бюлетень / Закарпат. обл. упр. статистики; уклад. І. В. Олексієнко [та ін.] ; відп. за вип. І. П. Зуй. – Ужгород, 2003. – 19 с.
______________________________________

Виклюк М. І. Вплив структур операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб’єктами малого бізнесу: галузевий аспект / М. І. Виклюк, Н. П. Бакеренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 4. – С. 51-56.

Гнучкість конкурентної стратегії мінімізації витрат об’єднаних корпоративних структур в умовах невизначеності ринкового середовища / Володимир Байгушев [та ін.] // Журнал європейської економіки. – 2021. – № 4 (Т. 20). – C. 603-616. – Бібліогр. наприкінці ст.

Грекова В. Зв'язок показників операційних витрат у звіті про фінансові результати / В. Грекова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 22-26.

Іщук, С. О. Моделювання тривалості операційного циклу промислових підприємств / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2016. – № 1. – С.158-164. – Бібліогр. в кінці ст.

Колісник, Г. М. Критичний аналіз сучасного стану системи управління витратами в контексті державного регулювання / Г. М. Колісник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8. – C. 62-68.

Куриляк, З. Класифікація і склад витрат на виробництво / З. Куриляк // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – № 109. – C. 8-11.

Кушина, О. Витрати підприємства: склад і класифікація / О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. – 2017. – № 11. – C. 9-14.

Латишева, О. В. Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку вітчизняних підприємств / О. В. Латишева, С. В. Касьянюк, М. Ю. Мілявський // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 7. – C. 15-20.– Бібліогр. наприкінці ст.

Лещук, І. В. Трансформація структури витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств великих міст України / І. В. Лещук // Фінанси України. – 2019. – № 8. – C. 117-128. – Бібліогр. в кінці ст.

Олійник, О. В. Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств / О. В. Олійник, В. В. Макогон, С. В. Брік // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – C. 50-58. – Бібліогр. в кінці ст.

2023-01-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10248
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: цикл віршів Петра Скунця "Заповнюю анкету" Ала
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2023-01-10

Добрий день! У фонді відділу краєзнавства нашої бібліотеки є наступна література:

К 84-5
С 46
Скунць, Петро Миколайович. Сейсмічна зона : поезії / П. М. Скунць ; ред. Н. В. Мельник . – К. : Дніпро, 1983. – 126 с.

К 84-5
С46
Скунць, Петро Миколайович. Всесвіт, гори і я : поезії / П. М. Скунць . – К. : Молодь, 1970. – 40с.2023-01-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10247
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: навчальні посібники Василя Туриниці про Олександра Духновича, а саме :" Духнович духу додає" і "Олександр Духнович -педагог-новатор". Чи маєте такі в паперовому або електронному варіанті? Наталія
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2023-01-05

Добрий день! Потрібні видання ви можете знайти у відділі краєзнавства нашої бібліотеки!

Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день