Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5947
2021-08-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10192
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: тема Психокорекція рольових конфліктів у юнаків Катерина
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2021-08-20

Психокорекція рольових конфліктів у юнаків

159.9
Д 84
Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога : навч. посіб. ддля студ. ВНЗ "спеціальності 053 Психологія" / Т. В. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – К. : КНТ, 2019. – 266 с.

88.8
К 89
Кузікова, Світлана Борисівна. Техніки вікової психокорекції / С. Б. Кузікова. – К. : Главник, 2008. – 160 с. – (Психологічний інструментарій).

74.6(4УКР)
С 69
Андрієвський, Б. М. Девіація як одна з причин важковиховуваності дітей / Б. М. Андрієвський // Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого-педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти : зб. наук. ст. / уклад.: І. В. Козубовська, О. В. Співаковський. – Ужгород ; Херсон : Мистецька лінія, 2002. – С. 6-11.

316.4
П 30
Петрінко, Віктор Степанович. Конфліктологія : курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці : навч. посіб. / В. С. Петрінко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Каф. політології і держ. упр. – Ужгород : Говерла, 2020. – 360 с.

159.922.7
Ч-15
Чайковська, О. М. Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки : монографія / О. М. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – К. : КНТ, 2018. – 166 с

159.9
З-34 Зарицька, Валентина Василівна. Психологія конфлікту : навч. посіб. / В. В. Зарицька ; М-во освіти і науки України, Класич. приват. ун-т. – Одеса : Гельветика, 2019. – 380 с.

Федор, О. Т. Конфлікти / О. Т. Федор // Безпека життєдіяльності. – 2021. – № 5. – С. 19-20
Аннотация: Найбільш часті і важкі конфлікти – на роботі, в сім'ї, в черзі, у суспільному транспорті. Про вирішення конфліктної ситуації.

Провозюк, Любов. Програма роботи психолога з учнем, схильним до девіантної поведінки / Л. Провозюк // Психолог. – 2018. – № 5-6. – С. 36-40.

Ройз, Світлана. Чому діти хочуть піти : рекомендації для загальної профілактики девіантної поведінки дітей / С. Ройз // Шкільний світ. – 2017. – № 9. – С. 10-13.

Насибулліна, Оксана. Травмована дитина : порушення прихильності до значущих дорослих / О. Насибулліна // Психолог. – 2017. – № 5-6. – С. 43-52.

Павленко, Тетяна. Організація роботи з проблемними дітьми : програма психологічного супроводу / Т. Павленко // Психолог. – 2016. – № 13-14. – С. 22-49.

Ружицька, Надія. Виховання і навчання підлітків з девіантною поведінкою : ділова гра з елементами тренінгу / Н. Ружицька // Психолог. – 2013. – № 18. – верес. – С. 15-18.

Барбара, Анна. Теоретико-методологічні засади аналізу девіантної поведінки молоді / Анна Барбара // Віче. – 2013. – № 16. – С. 11-13.
Аннотация: Автор досліджує проблему девіатної поведінки молоді, що містить аналіз біологічних, фізіологічних, психологічних причин вчинення протиправної поведінки.

Квітко, Вікторія. Робота з підлітками девіантної форми поведінки / В. Квітко // Психолог. – 2013. – № 15-16, серпень. – С. 14-16.

Тригук, Оксана. Відхилення у поведінці неповнолітніх : суть і види девіацій / О. Тригук // Психолог. – 2012. – № 8. – С. 31-33.

Улятовська, Наталія. Діти, схильні до девіантної поведінки : особливості роботи / Н. Улятовська // Психолог. – 2012. – № 2. – С. 5-7.

Володарська, Н. Почуття самітності в особистості із соматичними вадами здоров"я та його психокорекція / Н. Володарська // Психологія і суспільство. – 2004. – №4. – С. 197-205.

Пеньковська, Н. М. Групова психокорекція у роботі з молодшими школярами(психологічний супровід особистісного становлення молодших школярів) : методические рекомендации / Н.М. Пеньковська // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №10. – С. 60-72.

Литовченко, Н. Ф. Психокорекція депрессії у підлітковому віці / Н.Ф. Литовченко, Т.Г. Згривець // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С. 40-50.
Аннотация: У статті розглядається феноменологія депресивних переживань, особливості розвитку та специфічні характеристики дитячої (підліткової) депресії. Подана схема психокорекційних занять та рекомендовані вправи.

Подольська, Т. А. Теоретичні підходи до розгляду проблеми довіри в контексті різних психотерапевтичних практик / Т. А. Подольська // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 3. – С. 15-19.
Аннотация: Стаття присвячена проблемі аналізу теоретичних підходів до розгляду проблеми довіри. Висвітлено основні положення сучасних психотерапевтичних та психокорекційних практик щодо особливостей особистісного розвитку почуття довіри та проявів феноменів довіри та недовіри в психотерапевтичній і корекційній роботі.

Яценко, Тамара. Психологічна корекція / Т. Яценко // Психолог. – 2015. – № 9-10. – С. 5-7.

2021-08-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10186
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Дуже потрібна література про проблеми соціального сирітства та їх вирішення. Дякую. Олена
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-08-11

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

364
К 20
Капська, А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. посіб. / А. Й. Капська, І. В. Пєша; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 232 c.

Бевз Г. Охорона і захист дитини в умовах сучасного права: погляд психолога / Г. Бевз // Право України. – 2013. – № 10. – С. 152-159

Бережнюк, О. Дорослий друг : як працює система наставництва для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування в Україні / О. Бережнюк // День. – 2020. – 21-22 лют.(№ 32-33). – C. 18-19.

Бурлака, О. Види соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування / Ольга Бурлака // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 11. – C. 89-93.

Бурлака, О. Зарубіжний досвід соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і можливості його використання в Україні / Ольга Бурлака // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – C. 60-64.

Годуєва, К. Захист права на соціальну допомогу: практичні аспекти представництва прокурором у суді дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа / Ксенія Годуєва // Вісник прокуратури. – 2015. – № 10. – C. 97-106.

Данилець, Олександр. Малюк має жити в родині : [Полтавська область однією з перших підтримала ініціативу уряду з реформування інтернатної системи виховання дітей] / О. Данилець // Урядовий кур'єр. – 2020. – 29 лют. (№ 40). – С. 6.

Івашко, О. Щасливого дитинства без мами не буває / О. Івашко // Урядовий кур’єр. – 2017. – 23 лют. – C. 6.

Коваленко В. Психолого-педагогічна реабілітація дітей з девіантною поведінкою в умовах загальноосвітнього навчального закладу соціально-педагогічної реабілітації : (проблеми, пошуки, результати) / В. Коваленко // Рідна школа. – 2007. – № 12. – С. 36-40

Козак, О. Особисті немайнові права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при влаштуванні їх на виховання у прийомну сім’ю / Оксана Козак // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11. – C. 30-35.

Куценко, Станіслав. Інтернатне сирітство. Кожна дитина має право на сім`ю / С. Куценко // Юридичний вісник України. – 2018. – 4-17 трав. – С. 21.

Мичко, Світлана. Громада для сироти : щоб забрати дітей з інтернатів, їм необхідно забезпечити умови / С. Мичко // Україна молода. – 2020. – 4-5 груд. (№ 120). – С. 14.

Проценко, І. Прокуратура захищає права дітей-сиріт / І. Проценко // Вісник прокуратури. – 2010. – № 10. – C. 11-16.

Слюсар, Л. Демографічні витоки та наслідки проблеми соціального сирітства в сучасній Україні / Л. Слюсар // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 6. – C. 33-41

Феденко Л. М. Діти-сироти при живих батьках : сценарій / Л. М. Феденко // Позакласний час. – 2010.- № 2. – С. 121-123.

Шпак, В. Малолітні раби Сталіна : 75-річчя постанови про дітей-сиріт / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2017. – 14 січ. – C. 10.2021-08-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10187
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить допоможіть підібрати літературу за темою "Волонтерський рух в Україні". Дякую. Арсеній
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-08-11

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Бедзір, В. Мукачівські волонтери: випробування добром / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2020. -17 груд. (№ 246). – C. 4.

Болотова, В. О. Волонтерська діяльність в Україні як вид соціальної активності / В. О. Болотова, Н. О. Ляшенко, Т. М. Байдак // Грані. – 2018. – № 9 (Т. 21). – C. 47-57.

Васильєв, С. Волонтери – армії / С. Васильєв // Військо України. – 2016. – № 7. – C. 22-25.

Вашкевич, В. Опис волонтерської допомоги (завдання) у договорах про надання волонтерської допомоги / Вікторія Вашкевич // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 2. – C. 4-8.

Вітич, О. Небайдужим і Бог помагає : укр. інститут національної пам’яті презентує нову книгу про волонтерів / О. Вітич // Україна молода. – 2020. – 4-5 груд. (№ 120). – C. 2.

Вітич, О. Ті, що рятували Україну : книга Н. Позняк-Хоменко "Волонтери: сила небайдужих" / О. Вітич // Слово Просвіти. – 2021. – 18-24 берез. (Ч. 11). – C. 2-3.

Волонтерство як нова форма громадянської активності в Україні // Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики : монографія/ М. І. Михальченко, О. О. Рафальський [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса . – 2016. – C. 243-277.

Воронецький, Ю. Волонтерство: шлях людськості і служіння / Ю. Воронецький ; бесіду вела І. Скрипак // Колесо жизни. – 2019. – № 5. – C. 100-104.

Зборовський, Анатолій. Як змінювався волонтерський рух в Україні / А. Зборовський // Українське слово. – 2020. – 25 лип.-11 серп. (№ 29-30). – С. 17.

Зятьєв, С. Люди з добрими серцями : волонтерство / С. Зятьєв // Демократична Україна. – 2018. – 21 груд. (№ 51). – C. 11.

Калмикова, Н. Волонтерська страховка : сьомий рік фонд ”Повернись живим ” підставляє плече українській армії – від закупівлі тепловізорів до навчання військових / Н. Калмикова ; інт-ю зап. А. Король // День. – 2021. – 29-30 січ. (№ 14-15). – C. 18-19.

Коваль, Л. Допомога для справжніх героїв : волонтери, громадськість і соціально відповідальний бізнес започаткували проект, який підтримає тих, хто самовіддано захищав Батьківщину / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2016. – 14 квіт. – C. 2.

Корнієвський, Олександр Анатолійович. Український волонтерський рух у контексті світового досвіду / О. А. Корнієвський, Д. М. Горєлов // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1. – С. 95-100.

Котляр, А. Як допомагати правильно, або Кілька порад волонтеру-початківцю / А. Котляр // Дзеркало тижня. – 2019. – 7-13 груд. (№ 47). – C. 11.

Краснодемська, І. Волонтерська діяльність українців Північної Америки в умовах російської агресії 2014-2016 рр. / І. Краснодемська // Українознавство. – 2017. – № 4. – C. 122-135.

Кривенко, Ю. Цивільно-правовий договір як форма організації волонтерської діяльності / Юлія Кривенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 9. – C. 19-23.

Крючков, О. Вони просто роблять свою роботу : волонтери врятували Україну на початку війни на сході. Вони й нині вірні своїм ідеалам / О. Крючков // Урядовий кур’єр. – 2019. – 2 листоп. (№ 210). – C. 8.

Лісова, Л. Священників нагородили за волонтерську діяльність / Л. Лісова // Голос України. – 2020. – 12 груд. (№ 231). – C. 6.

Матвійчук, А. Держава і волонтери: правове поле для взаємодії / А. Матвійчук // Фінансовий контроль. – 2015. – № 3. – C. 28-29.

Серця і руки – на допомогу : Всесвітній день волонтерів // Шкільна бібліотека. – 2017. – N 11. – C. 44

Стражник, Л. Нема волонтерської втоми / Л. Стражник // Голос України. – 2021. – 24 лют. (№ 35). – C. 10.

Чабарай, Г. Маленький великий крок : як волонтерський фонд ставить на ноги поранених ветеранів війни на Донбасі / Г. Чабарай // Український тиждень. – 2019. – № 47. – C. 30-32.


2021-08-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10188
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література до теми "Соціологія особистості". Дякую О.П
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-08-11

Добрий день! Пропонуємо літературу, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

316.32
Г 70
Горова, С. В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення : монографія / С. В. Горова; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НАН України: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 452 c.

60.5
К 89
Кузьменко, Т. М. Соціологія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Кузьменко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 320 c.

60.5
Л84
Лукашевич, М. П. Соціологія : заг. курс : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Лукашенко, М. В. Туленков. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 408 c.

316
С 69
Соціологія : підручник / В. І. Волович, М. І. Горлач [та ін.]. – 6-те вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 808 c.

Бех, І. Д. Особистість у віковому онтогенезі / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 1. – С. 36-43

Кухта, Мирослава. Життєві перспективи як засіб самореґуляції особистості / Мирослава Кухта // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – К., 2015. – № 1. – С. 188-189.

Максименко, С. Д. Особистість як суб`єкт подолання життєвих криз / С. Д. Максименко // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія, Кн. 2/ О. Є. Блинова, А. С. Борисюк [та ін.] ; за ред.: С. Д. Максименко, С. Б. Кузікова, В. Л. Зливков; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка -Б.м.: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2017. – С. 9-20.

Медведєва, Валентина. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства : розділ 3. / В. Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – С. 584-595.

Носенко, Е. Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості / Е. Носенко // Психологія і суспільство. – 2004. – №4. – С. 95-109.

Павлик, Наталія. Ціннісно-смислові детермінанти зв'язку між життєвими і професійними кризами особистості / Наталія Павлик // Наука і суспільство. – 2020. – № 5-6. – С. 31-37

Соболєва, Наталія. Життєвий вибір як чинник самовизначення особистості / Наталія Соболєва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 184-186.

Теоретико-методологічні дослідження особистості у кризових ситуаціях життя : розділ 1. (Введено оглавление) // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія, Кн. 2 / О. Є. Блинова, А. С. Борисюк [та ін.] ; за ред.: С. Д. Максименко, С. Б. Кузікова, В. Л. Зливков; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка -Б.м.: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2017. – С. 20-161.

Титаренко, Т. М. Стратегічні напрями особистісного життєконструювання / Т. М. Титаренко // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 2. – С. 57-63.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства й держави // Завуч. – 2015. – № 22. – С. 8-11.

Черниш, Наталія. Про роль особистості в соціології / Наталія Черниш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 2. – С. 197-199.

Шульга, Микола. Втрата поняття особистості в тезаурусі науки / Микола Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 178-180.2021-08-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10185
Добрий день! Допоможіть, будь ласка. Мене цікавить, чи можна відсканувати книги про Петра Скунця і надіслати поштою (все, що потрібно, оплачу)? Пишу дипломну роботу, тому дуже потрібні ці книги для дослідження. Дякую! Тетяна
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2021-08-06

Доброго дня! Надайте, будь ласка більш детальну інформацію, які книги Вас цікавлять? Наразі пропонуємо Вашій увазі переглянути віртуальну виставку, що представлена на сайті нашої бібліотеки – http://www.biblioteka.uz.ua/vistavka/?presentation=100.
2021-07-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10183
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: про літературознавця Дзюба Іван. Дякую Каріна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-07-28

Добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступну літературу:

84(4УКР)6
Д 43
Дзюба, І. М. Не окремо взяте життя / І. М. Дзюба ; післямова М. Г. Жулинський. – К.: Либідь, 2013. – 760 c. : a-фото.

83.3(4УКР9)6
Д43
Дзюба, І. М. Україна у пошуках нової ідентичності : Статті. Виступи. Інтерв’ю. Памфлети / І. М. Дзюба; Вступ. слово М. Попович. – К.: Україна, 2006. – 848 c. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

83.3(4УКР)6
Д43
Іван Дзюба – талант і доля : біобібліографічний нарис / Міністерство культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України; Бібліограф. уклад. Т.М. Заморіна, Відп. за вип. В.О. Кононенко. – К.: Київська правда, 2005. – 120 c. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; Вип.7).

Академік Микола Жулинський: шлях громадянина і науковця (діалог Івана Дзюби та Миколи Сулими) // Слово і час. – 2020. – № 4. – С. 78-87.

Голобородько, Я. Ю. Духовні пріоритети Івана Дзюби : до 80-річчя укр. діяча / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 19-21. – C. 82-84.

Грабовський, С. Слово про Дзюбу: інакшість високоосвіченої людини / С. Грабовський // День. – 2011. – 26 лип. (№ 129). – C. 6.

Дзюба Іван Михайлович (народився 1931 року) : літературознавець, літературний критик, громадський діяч, дисидент радянських часів // Видатні українці : культура, мистецтво, освіта : довідник / відп. за вип., ред. М. І. Преварська. – К. : Велес, 2016. – С. 85-88.

Жулинський, Микола. Тривоги і борги Івана Дзюби / М. Жулинський // Літературна Україна. – 2016. – № 29. – С. 5, 13.

Жулинський, Микола. Бути творцем у культурі (Іванові Дзюбі – 85) / Микола Жулинський // Слово і час. – 2016. – № 11. – С. 46-51.

Загнітко, Анатолій. Іван Дзюба, людина з Атлантиди / А. Загнітко // Голос України. – 2016. – 26 лип. – С. 5.

Мовчан, Павло. “Не всі метафори можна дібрати до образу Івана Дзюби, бо Він заслуговує на більше” / П. Мовчан, Ю. Буряк // Слово Просвіти. – 2014. – 7-13 серп. – С. 12-13.

Панченко, В. Висота Івана Дзюби / Володимир Панченко // Літературна Україна. – 2011. – 25 серп. – C. 6.

Пахльовська, О. Феномен Івана Дзюби : повернення Сізіфа / О. Пахльовська // Світогляд. -2007. – № 1(3). – C. 14-18.

Салига, Т. О націє моя, роздерта і розбита : (Наближення до портрета Івана Дзюби) / Т. Салига // Літературна Україна. – 2016. – 28 квіт. – C. 6-7.

Стріха, М. Іван Дзюба: не окремо взяте життя : [про кн. І. Дзюби "Не окремо взяте життя"] / М. Стріха // Слово Просвіти. – 2013. – 28 берез. – 3 квіт. (Ч. 13). – C. 6.

Філіпчук, Г. Національний Просвітник чеснот : про українського літературознавця, громадського діяча І. Дзюбу / Г. Філіпчук // Слово Просвіти. – 2021. – 22-28 лип. (Ч. 29). – C. 8-9.

Шаповал, Ю. Справа Івана Дзюби / Ю. Шаповал // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2011. – № 1. – С. 259-295.

Шаров, Ігор. Дзюба Іван Михайлович (1931 р.н.) : уроки правди / І. Шаров // Шаров, І. Вчені України : 100 видатних імен. – К. : АртЕк, 2006. – С. 114-118. : фот.2021-07-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10176
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить, чи можливо замовити відсканування книжки. Заздалегідь дякую, Наталя
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-07-20

Добрий день! Ми можемо відсканувати лише частину книги (не порушуючи авторське право).
2021-07-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10174
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Цікавить інформацію про життя та творчість Уласа Самчука. Дякую! Каріна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-07-18

Добрий день! Пропонуємо вам літературу, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

91.9: 83.3(4УКР)6
С17
Улас Самчук : "Волинь" – моє вірую й ісповідую... : біобібліогр. покажчик до 100-річчя від дня народження Уласа Самчук / Рівненська держ. обласна бібліотека; Відп. за вип. В.П. Ярощук, Уклад. П.І. Демчук. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 68 c. :a-іл. – (Славетні земляки).

821.161.2
С 38
Синюк, С. Я. Улас Самчук: ескізи до творчого портрета / С. Я. Синюк. – Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 2018. – 296 c.

Василенко, Вадим. Між хутором і світом: трикнижжя « Ost» Уласа Самчука / Вадим Василенко // Слово і час. – 2020. – № 1. – С. 3-28.

Василенко, Вадим. Від Достоєвського до Хвильового: (ре)візії тоталітаризму в романі "Ost" Уласа Самчука / Вадим Василенко // Дивослово. – 2020. – № 9. – С. 47-54.

Веремійчик, Ольга. 115 років від дня народження українського прозаїка Уласа Самчука / О. Веремійчик // Українське слово. – 2021. – 24 груд.-23 січ. (№1-2). – С. 12.

Ковалів, Юрій. Голос землі в романістиці Уласа Самчука, або Проєкція нового українця / Ю. Ковалів // Українська культура. – 2020. – № 1-2. – С. 6-9.

Комінярська, Ірина. Війна – апокаліптична візія дійсності в художній концепції Уласа Самчука / Ірина Комінярська // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 4. – С. 6-10.

Кордонська А. Роман Уласа Самчука "Марія" / А. Кордонська // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 90-91.

Кралюк, Петро. Улас Самчук як мислитель : 20 лютого виповнюється 115 років з дня народження одного з найкращих українських прозаїків XX ст. / П. Кралюк // День. – 2020. – 20 лют.(№ 31). – С. 10.

Мафтин, Наталія. Улас Самчук. 1905-1987 / Наталія Мафтин // Дивослово . – 2015. – № 2. – С. 59-64.

Мафтин, Наталія. Улас Самчук. 1905-1987 / Наталія Мафтин // Дивослово . – 2015. – № 3. – С. 55-60.

Подвишенний, Олександр. Європейське "Его" Уласа Самчука : минуло 30 років, як пішов із життя видатний український письменник / О. Подвишенний // День. – 2017. – 8-9 верес. – С. 11. : фот.

Руснак, Ірина. "Слово Україна не сходило з уст". Улас Самчук і його роман про УВО / І. Руснак // Українська культура. – 2017. – № 4. – С. 36-41

Улас Самчук (1905-1987) // Усі українські письменники : біографічний нарис, літературно-художній огляд, перелік основних творів, література для додаткового користування, термінологічний словник / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – С. 101-105.

Самчук Улас // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – С. 212-215.

Улас Самчук. "Я був повний Україною" (Введено оглавление) // Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям. – К. : Либідь, 2011. – С. 608-630

Улас Самчук і його "Волинь" // Миронець Н.І. Джерела історичної пам’яті./ редкол.: П. С. Сохань, В. А. Брехуненко, Д.В. Бурім [та ін.] : Нац. акад. наук України; Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б.и.], 2008. – С. 273-275.

Улас Олексійович Самчук (1905-1987) // Комишна Н. С. Повторення – шлях до успіху : теорія і методика навчання укр. літ. : посібник/ Н. С. Комишна. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 84-86.

Улас Самчук // Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття : навч. посіб./ Н. І. Бернадська.-4-те вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2008. – С. 110-115.
2021-07-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10175
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Потрібна інформація про медичне страхування в Україні. Дякую. Аліна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-07-18

Добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступну літературу!

67.9(4УКР)304.2
М 14
Майданик, Р. А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги : [навч.-практ. посіб.] / Р. А. Майданик. – К.: Алерта, 2013. – 64 c.

67.9(4УКР)301.1
С 79
Стеценко, С. Г. Медичне право України : прав. засади забезпечення мед. страхування : монографія / С. Г. Стеценко, Стеценко В.Ю., Я. М. Шатковський ; за заг. ред. С. Г. Стеценко. -К.: Атіка, 2010. – 208 c.

Гергелійник, В’ячеслав. Взаємозв’язок конституційного права на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування з іншими соціальними правами людини / В. Гергелійник // Публічне право. – 2019. – № 2. – С. 15-23.

Міщук, Інна. Сучасний стан обов’язкового медичного страхування в Україні та шляхи його розвитку / Інна Міщук, Іванна Віннічук // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 2. – С. 110-114.

МОЗ бачить медичне страхування невід‘ємною частиною системи охорони здоров‘я України // Страхова справа. – 2018. – № 10. – С. 30.

Моісеєва, Т. Медична реформа: зміни, що на нас чекають / Т. Моісеєва // Урядовий кур’єр. – 2017. – 21 жовт. – C. 6.

Прощина, Тамара. Медстраховка для членів сімей співробітників: податкові наслідки / Т. Прощина // Все про бухгалтерський облік. – 2021. – № 48. – С. 11-12.

Соколовська, Лариса. Гроші таки "ходитимуть" за пацієнтом / Л. Соколовська // Голос України. – 2018. – 1 берез. – С. 13.

Фалько, Ярослав. "Швидка допомога" для системи охорони здоров`я або про те, чому за 20 років у нас не ввели в дію обов`язкове медстрахування / Я. Фалько // Голос України. – 2020. – 17 черв. (№ 97). – С. 14.

Фалько, Ярослав. "Швидка допомога" для системи охорони здоров`я, або Про те, чому за 20 роки у нас не ввели в дію обов`язкове медстрахування / Я. Фалько // Голос України. – 2020. – 23 черв. (№ 101). – С. 12.

Холлі, Ромуальд. Сучасні та майбутні шляхи розвитку соціального та медичного страхування / Р. Холлі // Страхова справа. – 2019. – № 2. – С. 34-36.

Цебак, Іван. Медстрахування працівників: як підприємству укласти договір / І. Цебак // Все про бухгалтерський облік. – 2021. – № 48. – С. 4-7.

Циганенко, Василь. Медстрахування працівників: відображаємо в обліку додаткові витрати на податки / В. Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – № 103. – С. 27-28.

Циганенко, Василь. Медстрахування працівників: оподаткування та облік витрат / В. Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2021. – № 48. – С. 8-10.

Чабарай, Ганна. Карго-культ страхової медицини : якої системи охорони здоров’я потребує Україна / Г. Чабарай // Український тиждень. – 2019. – № 14. – С. 26-27.

Як працює медичне страхування в Ізраїлі? Особливості державного та приватного страхування // Страхова справа. – 2018. – № 4. – С. 31.

2021-07-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10173
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить поезія Петра Скунця, але чи можна ці книги електронно дивитися або якось іще? Я зі Львова, немає можливості їхати до вас. Дякую. Тетяна
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2021-07-14

Добрий день!
Нажаль, у фонді відділу краєзнавства нашої бібліотеки немає книг Петра Скунця в електронному варіанті, тому пропонуємо Вашій увазі переглянути віртуальну виставку, що представлена на сайті нашої бібліотеки – http://www.biblioteka.uz.ua/vistavka/?presentation=100
А поезії Ви можете переглянути за наступними інтернет-посиланнями:
Посилання 1
Посилання 2
2021-07-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10172
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про винахідника Івана Пулюя. Дякую Антоніна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-07-12

Добрий день! Пропонуємо скористатись літературою, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

Білаш, М. Лицар України й електротехніки : до 175-річчя із дня народження І. Пулюя / М. Білаш // Пенсійний кур’єр. – 2020. – 7 лют. (№ 6). – C. 11.

Даниленко, Олександр Вікторович. Іван Пулюй / О. В. Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 296-299.

Дворецька, Віолетта. Про фізику і фізиків : Іван Павлович Пулюй / В. Дворецька (Введено оглавление) // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2020. – № 1. – С. 47.

Закоханий у науку : 175 років від дня народження Івана Пулюя // Шкільна бібліотека. – 2020. – № 1. – С. 6-7.

Кушерець, В. Просвітник і провідник української ідеї / Василь Кушерець // Наука і суспільство. -2020. – № 3-4. – C. 2-10.

Петрик, М. Про нього пам’ятає Париж : до 175-річчя від дня народження Івана Пулюя / М. Петрик // Світогляд. – 2021. – № 3. – C. 34-41.

Пляцко, Роман. Іван Пулюй : (02.02.1845-31.01.1918). Визнання. До 175-річчя від дня народження / Р. Пляцко // День. – 2020. – 17-18 січ.(№ 7-8). – С. 14-15.

Пляцко, Роман. Феноменальний Іван Пулюй : [людина, яка спричинилася до перетворень світу] / Р. Пляцко // День. – 2015. – 6-7 лют. – С. 22.

Пур'яєва, Наталія. Перший молитовник українською мовою ("Молитовник для руського народу" Івана Пулюя 1871 року) / Н. Пур'яєва // Українська мова. – 2016. – № 3. – С. 130-140.

Пулюй Іван Павлович : Український фізик, електромеханік, винахідник і громадський діяч // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Курас, Редкол. І.Ф. Курас, М.О. Багмет, В.І. Гусєв та ін. – К. : Вища школа, 2003. – С. 526.

Рокіцький, Олександр. Праці Івана Пулюя – джерело сучасної української геополітики : до 175-річчя від дня народження І. Пулюя / О. Рокіцький, В. Шендеровський, П. Ясній // Світогляд. – 2020. – № 1. – С. 30-32.

Фаріон, Ірина. Мовно-політичний світогляд видатного фізика і богослова Івана Пулюя / І. Фаріон ; спілкувалася Л. Голота // Слово Просвіти. – 2016. – Ч. 44. – С. 10.

Фаріон, Ірина. Націєтвірна функція мови в рецепції Івна Франка та Івана Пулюя : з нагоди уродин видатного фізика і перекладача І. Пулюя (02.02.1845-31.01.1918) / І. Фаріон // Слово Просвіти. – 2017. – Ч. 7. – С. 6-7.

Чумак, Микола. Іван Пулюй – фізик-винахідник, діяч української науки та культури : до 175-річчя від дня народження / М. Чумак, С. Стецик // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2020. – № 1. – С. 43-46.

Шаров, І. Пулюй Іван Павлович (1845-1918) : загадкові промені / І. Шаров // Шаров, І. Вчені України : 100 видатних імен. – К.: АртЕк. – 2006. – C. С. 341-344. : фот.

Шендеровський, В. Він заклав пігрунття відкриття віку : Іван Пулюй (2.02.1845-31.01.1918) / В. Шендеровський // Нехай не гасне світ науки. – К.: Рада. – 2015. – C. 251-263.

Шендеровський, Василь. Пулюй Іван / В. Шендеровський, О. Рокіцький // Світогляд. – 2013. – № 3. – С. 62-65.

2021-07-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10171
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: "моделирование кожгалантерейных изделий" Николаева Ж.Б, Темкин С.Н. Шаповалова Н.Н., 1975 год Оксана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-07-05

Добрий день! Потрібне вам видання є у фондах нашої бібліотеки:

6П9.1
Н 63
Николаева, Жанна Бернардовна. Моделирование кожгалантерейных изделий / Ж. Б. Николаева, С. Н. Темкин, Н. Н. Шаповалова. – М. : Легкая индустрия, 1975. – 240 с. : рис., табл.

2021-07-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10170
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Художня книга про Єлізавету Баторі, графиню. Дякую! Євгенія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-07-04

Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є такі художні твори, в яких графиня фігурує як персонаж (головний, другорядний герой):

84(4РОС)
Л 50
Лесина, Е. Вечная молодость графини : [роман] / Е. Лесина. – М.: Эксмо, 2011. – 320 c.

821.111(73)
П 14
Паланик, Ч. Проклятые : роман / Ч. Паланик ; пер. с англ. Е. Мартинкевич. – М.: АСТ, 2015. ¬– 320 c.


2021-07-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10168
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книги про відносини Україна - НАТО. Дякую Михайло іванович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-07-01

Добрий день! До вашої уваги література, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

66.4(4УКР)
А 86
Артьомов, Іван Володимирович. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : у 2 кн. : навч. посіб. / Іван Володимирович Артьомов ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. Ін-т філос. та євроінтеграційних дослідж. – Ужгород : Ліра. -2008
Артьомов, І. В. Кн. 2 : Україна – НАТО / І. В. Артьомов. – 2008. – 372 c.

327
Д 58
Довідник НАТО . – Brussels: Public Diplomacy Division, 2006. – 384 c.

66.4(4УКР)6
П37
План дій щодо членства в НАТО / О. В. Семіков, В. М. Фурашев; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України, Т-во "Знання" України, Н.-д. центр прав. інф-ки Акад. прав. наук України. – К.: Знання України, 2008. – 16 c.

339.92(477.87)
С 74
Сприяння євроатлантичній інтеграції України на прикладі Закарпаття = Ukrajna Euro-Atlanti integrációjának segítése Kárpátalja példáján keresztül = Supporting the Euro-Atlantic integration of Ukraine through the example of Transcarpathia : матеріали міжнар. конф. (Кішварда, 22 берез. 2018 р., Ужгород, 25 трав. 2018 р.) / Європ. об-ня територ. співробітництва з обмеж. відповідальністю ТИСА, Ужгород. нац. ун-т, Ніредьгазький ун-т; редкол.: Є. Б. Кіш, М. М. Вегеш [та ін.]. – Ужгород: РІК-У, 2018. – 326 c.

66.4(4УКР)
У 45
Україна – НАТО : оборонно-промислова перспектива / редкол. : В. В. Бадрак ; С. Г. Згурець [та ін.]. – К., 2008. – 206 c.

Вєтров, В. І. Наблизитись до стандартів НАТО / В. І. Вєтров, О. В. Вранешич // Оборонний вісник. – 2020. – № 11. – С. 16-21.

Вінніков, Александер. Розширити можливості : як розвиватимуться відносини НАТО – Україна у 2021 році / А. Вінніков // Український тиждень. – 2020. – № 52. – С. 12-13.

Вітович, Ігор. На пенсію не збирається : 70 років тому був створений НАТО / І. Вітович // Україна молода. – 2019. – 5-6 квіт.(№ 39). – С. 13.

Власенко, Вікторія. Що ефективніші реформи, то ближче членство в НАТО / В. Власенко // Урядовий кур'єр. – 2021. – 10 лют. (№ 27). – С. 2.

Власенко, Вікторія. У Брюсселі Україна заручилася підтримкою НАТО та США : [Київ обговорив загострення ситуації на українських кордонах, спровоковане Кремлем, з міжнародними патнерами] / В. Власенко // Урядовий кур’єр. – 2021. – 15 квіт. (№ 72). – С. 1-2.

Голуб, Андрій. Куди вказує роза вітрів : як сприймають НАТО українці і громадяни в країнах колишньго соцтабору / А. Голуб // Український тиждень. – 2018. – № 39. – С. 16-17.

За стандартами НАТО та ЄС : про показники державного оборонного замовлення ЗСУ на 2018-2020 рр. // Військо України. – 2018. – № 1. – С. 2-3.

Кабаненко, Ігор. Крізь призму державного лідерства : індустріальний погляд на впровадження стандартів НАТО в Україні / І. Кабаненко // День. – 2018. – 22 листоп. – С. 5.

Коваль, Любомира. У НАТО інтегрується не військо, а вся країна / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2018. – 29 груд. (№ 246). – С. 2.

Кондратюк, Олена. Розраховуємо на підтримку Польщі в отриманні реального Плану дій для членства в НАТО / О. Кондратюк // Голос України. – 2021. – 27 квіт. (№ 79). – С. 3.

Крамарчук, Оксана. Україна стане операційним партнером НАТО в Іраку : запрошення стати операційним партнером місії Альянсу свідчить про визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму / О. Крамарчук // Урядовий кур’єр. – 2020. – 16 січ. (№ 8). – С. 2.

Кушнір, Богдан. Для нас НАТО – не тільки безпека, а і європейські стандарти / Б. Кушнір // Голос України. – 2019. – 25 черв. (№ 117). – С. 2. : фот.

Лавренюк, Сергій. Розпочати діалог про надання Плану дій щодо членства в НАТО / С. Лавренюк // Голос України. – 2019. – 9 лют. (№ 27). – С. 2.

Павличко, Дмитро . Україна і НАТО / Д. Павличко // Слово Просвіти. – 2018. – 19-25 квіт. (Ч. 16). – С. 1, 2.

Петренко, Анатолій. Україна та НАТО: сильніші разом! / А. Петренко // Оборонний вісник. – 2021. – № 5. – С. 4-7.

Сидоренко, Сергій. Інтеграція без ПДЧ : що стоїть за перезапуском відносин України з НАТО? / С. Сидоренко // Юридичний вісник України. – 2019. – 1-7 листоп. (№ 44). – С. 9.

Сидоров, Євгеній. Стандарти НАТО : закон "Про національну безпеку України" / Є. Сидоров // Військо України. – 2018. – № 7. – С. 18-21.

Спільні навчання наближають до стандартів НАТО : морська безпека // Урядовий кур’єр. – 2021. – 28 трав. (№ 101). – С. 2.

Україна – партнер НАТО з розширених можливостей // Оборонний вісник. – 2020. – № 6. – С. 3.

Фролов, В. С. Реформа за стандартами НАТО / В. С. Фролов, М. М. Лобко, О. В. Устименко // Оборонний вісник. – 2019. – № 1. – С. 4-7.

Харченко, Ольга. Вступ до НАТО – тривалий процес : передусім – виконання „домашнього завдання” / О. Харченко // День. – 2020. – 13 лют.(№ 26). – С. 3.

Юрченко, Михайло. 1949-2019: НАТО на сторожі міжнародної безпеки / М. Юрченко // Урядовий кур’єр. – 2019. – 5 квіт. (№ 66). – С. 1,2. : фот.2021-06-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10166
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Нікола Тесла - винахідник Дякую Поліна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-06-29

Добрий день! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

929(497.11)"18/19"
К 23
Карлсон, В. Б. Тесла : винахідник електр. Епохи / В. Б. Карлсон ; пер. з англ. К. Булкін. – К.: КМ-БУКС, 2020. – 416 c. :a-іл.

929
О-60
Опанасенко, О. Нікола Тесла / О. Опанасенко. – К.: Агенція "ІРІО", 2017. – 118 c. :a-кол.іл.

53(497.11+73)"18/19"
Т 14
Тайны и загадки Николы Теслы / сост. Ю. Пернатьев. – Харьков: Клуб Семейного Досуга, 2019. – 320 c.

Винниченко, Т. Никола Тесла : Сеанс физики с разоблачением / Т. Винниченко // Личности. – 2011. – № 4. – C. 64-83.

Винниченко, Т. Никола Тесла / Т. Винниченко // Личности. – 2016. – № 12(100). – C. 6-25.

Голованенко, В. Геній електрики / В. Голованенко // Науковий світ. – 2010. – № 7. – C. 14 -15.

Голованенко, В. Повелитель блискавок / В. Голованенко // Науковий світ. – 2009. – № 12. – C. 26-30, 32.

Дарницький, В. "Натхненний пророк Електрики" / В. Дарницький // Науковий світ. – 2007. – № 4. – C. 10.

Матяш, М. Володар енергій : винахідник Нікола Тесла – автор 800 винаходів у галузі електро- і радіотехніки / М. Матяш // Пенсійний кур’єр. – 2019. – 1 берез. (№ 9). – C. 9.

Чернихов, Ю. История создания коаксиального кабеля / Юрий Чернихов // Радиоаматор. – 2019. – № 5/6. – C. 14-17.


Новини

2023-12-11

В розділі "Електронна бібліотека" до ваших послуг електронна версія збірника спогадів, статей, бібілографічних джерел "Петро Скунць у колі сучасників".

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день