Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5947
2021-06-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10167
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: інформація про творчий шлях Б. Шоу. Дякую Іван
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-06-29

Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

83.3(4ВЕЛ)
Р 70
Ромм, А. С. Джордж Бернард Шоу : 1856-1950/ А. С. Ромм. – М.; Л.: Искусство, 1965. – 250 c.

Гладишев, В. Деякі аспекти шкільного вивчення п‘єси Бернарда Шоу "Пігмаліон" / В. Гладишев // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 1. – С. 5-6.

Гладишев, В. Застосування елементів композиційного аналізу під час вивчення п‘єси Бернарда Шоу "Пігмаліон". Варіант композиційного аналізу образу Елізи Дулітл / В. Гладишев (Введено оглавление) // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 2. – С. 5-7.

Глянцева, Олена. Вікторина за творчістю Бернарда Шоу / Олена Глянцева // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 10. – С. 61.

Гуманіст і парадоксів друг : до 160-річчя від дня народж. Б. Шоу (1856-1950), англ. письменника і публіциста / підгот. Я. Шлапак // Демократична Україна. – 2016. – № 29. – C. 11.

Єгорова, Н. В. До вивчення п"єси Бернарда Шоу "Пігмаліон" / Н.В. Єгорова // Зарубіжна література. – 2006. – №5. – С. 58.

Коваленко, В. Проблема соціальної несправедливості крізь призму п‘єси Бернарда Шоу "Пігмаліон" / В. Коваленко // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 5. – С. 36-38.

Ковбасенко, Юрій. Бернард Шоу. "Пігмаліон". Матеріали до вивчення п’єси / Юрій Ковбасенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 4. – С. 3-6.

Кривенко, Вікторія. П’єса Джорджа Бернарда Шоу "Пігмаліон" / Вікторія Кривенко // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 43-47.

Куц, А. О. Бернард Шоу – видатний англійський драматург. П`єса "Пігмаліон" / А. О. Куц // Зарубіжна література в школі. – 2013. – № 9. – С. 18-22.

Назарець, В. М. "У мені живе трагік, а поряд з ним клоун". Сходження на драматургічний Олімп ірландця Бернарда Шоу / В. М. Назарець, Є. М. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 3. – С. 5-8.

Назарець, В. "У мені живе трагік, а поряд з ним клоун" Сходження на драматургічний Олімп ірландця Бернарда Шоу / В. Назарець // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 1. – С. 58-61.

Пастух, Т. Специфіка втілення античного міфу в п‘єсі ”Пігмаліон” / Т. Пастух // Зарубіжна література. – 2020. – № 11/12. – C. 76-81.

Пулина, Г.А. Шоу "must go on" ! : К изучению пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион" / Г.А. Пулина // Зарубіжна література. – 2006. – №4. – С. 33-37.

Снєгірьова, В. Бернард Шоу / В. Снєгірьова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 54-56.

Ціпов’яз, Л. "Леді з пучка моркви" чи "народження метелика"? Динаміка образу Елізи Дулітл. Ідея одухотворення людини і життя засобами мистецтва / Лариса Ціпов’яз // Всесвітня література в сучасній школі. – 2020. – № 4. – C. 20-25.

2021-06-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10165
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Заповідна справа України Марія Петрівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-06-29

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

87.7
Б82
Борейко, В. Е. Этика и менеджмент заповедного дела / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – К.: Логос, 2005. – 328 c.

502.2(477)
З-63
Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природи? : зб. вибр. Матеріалів / Всеукр. громад. орг. ”Асоц. прироохорон. територій України”, Громад. орг. ”Карпат. еколог. т-во”, Карпат. біосфер. заповідник; під заг. ред.: М. П. Стеценко, Ф. Д. Гамор. – Львів: Тиса, 2017. – 240 c.

К 20
К 56
Ковальчук, А. Заповідна справа / А. Ковальчук; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Біологічний ф-т. – 2-е вид., доп. та перероб. – Ужгород: Ліра, 2002. – 328 c.

502.2(477)
П 78
Проблемні питання розвитку заповідної справи в Україні / Всеукр. екол. ліга, Центр еколог. освіти та інформ.; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк [та ін.]. – К.: СТ-Друк, 2018. – 36 c.

Акімов, І. А. Природно-заповідна справа: роль Національної академії наук України : виступ члена-кореспондента НАН України / І. А. Акімов // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 5. – С. 65-67.

Борейко, В. Е. Европа идет курсом заповедности. Краткий обзор заповедного дела в европейских странах / В. Е. Борейко // Гуманитарный экологический журнал. – 2018. – Вып. 4. – С. 29-30.

Борейко, В. Е. Использование концепции заповедности (пассивной охраны природы) в национальных парках США и Канады / В. Е. Борейко, И. Ю. Парникоза // Гуманитарный экологический журнал. – 2017. – Вып. 3. – С. 12-16.

Галущенко, С. В. Строго охраняемые природные территории как основа реальной заповедности. Международный и европейский опыт / С. В. Галущенко, Н. Н. Галущенко // Гуманитарный экологический журнал. – 2017. – Вып. 3. – С. 1-11.

Гетьман, Володимир. Абсолютна заповідність і гармонійне співіснування людини з природою / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2016. – № 5. – С. 13-17.

Гетьман, В. Гуманістика науково- пізнавального освоєння рекреаційних ресурсів природно- заповідних територій та об"єктів / Гетьман В. // Персонал. – 2007. – № 7. – С. 78- 83.

Гетьман, Володимир. Заповідна справа потребує єдиного управлінського центру / В. Гетьман // Голос України. – 2020. – 3 черв. (№ 89). – С. 10.

Гетьман, Володимир. Скарби заповідної природи України: реальне й бажане / В. Гетьман // Науковий світ. – 2007. – № 3. – С. 18-19, 28-29.

Гамор, Федір. Іншого шляху, ніж досягти гармонії між людиною і природою, просто не існує / Ф. Гамор // Голос України. – 2018. – 19 квіт. – С. 14.

Гамор, Ф. Д. Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах / Ф.Д. Гамор // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 247-251

Гетьман, Володимир. Мисливське господарство та природно-заповідна справа: компроміс чи взаємовиключення? / В. Гетьман // Науковий світ. – 2008. – № 9. – С. 22-24.

Головіна, Світлана. Земля заповідна : 11 січня – Міжнародний день заповідників та національних парків / С. Головіна // Пенсійний кур’єр. – 2018. – 12 січ. (№ 2). – С. 10.

Дребот, О. І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів / О. І. Дребот // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 205-209

Загальний огляд ситуації в галузі заповідної справи // Екологія. Право. Людина. – 2013. – 17-18. – С. 30-48.

Заповідна справа і мисливське господарство – партнери чи вороги? // Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природи? : зб. вибр. матеріалів/ Всеукр. громад. орг. ”Асоц. прироохорон. територій України”, Громад. орг. ”Карпат. еколог. т-во”, Карпат. біосфер. заповідник; під заг. ред.: М. П. Стеценко, Ф. Д. Гамор. – Львів : Тиса, 2017. – С. 196-211.

Заповідники чи лісосіки? // Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природи? : зб. вибр. матеріалів/ Всеукр. громад. орг. ”Асоц. прироохорон. територій України”, Громад. орг. ”Карпат. еколог. т-во”, Карпат. біосфер. заповідник; під заг. ред.: М. П. Стеценко, Ф. Д. Гамор. – Львів : Тиса, 2017. – С. 136-145.

Іваненко, Є. І. Аналіз розміщення природно-заповідного фонду України: підхід, стан, проблеми / Є. І. Іваненко // Український географічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 64-69

Природу треба охороняти не від людей, а для людей // Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природи? : зб. вибр. матеріалів/ Всеукр. громад. орг. ”Асоц. прироохорон. територій України”, Громад. орг. ”Карпат. еколог. т-во”, Карпат. біосфер. заповідник; під заг. ред.: М. П. Стеценко, Ф. Д. Гамор. – Львів : Тиса, 2017. – С. 123-135.

2021-06-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10163
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:книги про життя і творчість Олени Теліги. Дякую Андрій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-06-24

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

83.3(4УКР)6
Ж 87
Жулинський, М. Г. Олег Ольжич і Олена Теліга : Нариси про життя і творчість: Вибрані твори / М.Г. Жулинський; Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 144 с.

91.9: 83.3(4УКР)6
П 48
Поклик душі : До 100-річчя від дня народження Олени Теліги: Біобібліогр. Покажчик / Рівненська держ. обласна бібліотека; Уклад. Л.А. Костильова, Відп. за вип. В.П. Ярощук. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 30 c. – (Славетні земляки).

Базилевський, Володимир. Тривання у пекучій грі: Олена Теліга (1907-1942) / В. Базилевський // Слово Просвіти. – 2012. – 16-22 серп. (№ 33). – С. 8-9.

Веремійчик, Ольга. 21 липня – 112-й рік від дня народження Олени Теліги / О. Веремійчик // Українське слово. – 2018. – 4-25 лип. (№27-28). – С. 1.

Веремійчик, Ольга. "Пішла, бо знала : повернеться !" : биография отдельного лица / О. Веремійчик // Вісник Книжкової палати. – 2006. – №7. – С. 15-17.

Веремійчик, Ольга. Олена Теліга. Душа на сторожі / О. Веремійчик // Українське слово. – 2020. – 8-26 жовт. (№ 39-40). – С. 7.

Веремійчик, Ольга. Олена Теліга – символ національної честі в історії України / О. Веремійчик // Українське слово. – 2021. – 24 лют.-9 берез. (№ 9-10). – С. 10.

Даниленко, Олександр Вікторович. Олена Теліга : [біогр.] / О. В. Даниленко // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 335-337.

Жулинський, Микола. Ольжич і Теліга – вища ліга / М. Жулинський // Літературна Україна. – 2017. – № 29. – С. 8-9.

Зятьєв, Сергій. "Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба, – я тверда й сувора..." : 70 років тому – в лютому 1942 року – фашисти розстріляли у Бабиному Яру відому українську поетесу Олену Телігу / С. Зятьєв // Українське слово. – 2012. – 1-7 лют. (№ 5). – С. 1, 4.

Ковалів, Юрій. Олена Теліга / Юрій Ковалів // Слово і час. – 2018. – № 7. – С. 80-84

Кралюк, Петро. Улас Самчук – про Олену Телігу : 70 років тому в Києві, у Бабиному Яру, загинула від рук окупантів талановита українська поетеса й публіцистка / П. Кралюк // День. – 2012. – 22 лют. – С. 6.

Лукянчук, Георгій. 112 років з дня народження Олени Теліги / Г. Лукянчук // Українське слово. – 2018. – 26 лип.-8 серп. – С. 4.

Миронець Н. "Не треба слів, хай буде тільки діло..." : Життєвий і творчий шлях Олени Теліги / Надія Миронець // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 9. – С. 23-27

Миронець, Надія. Олена Теліга : Усе починається з любові / Н. Миронець // Зрослись душею, сплелись корінням. – К. : Успіх і кар’єра, 2008. – С. 42-52.

Миронець, Надія. Олена Теліга: нове прочитання великої біографії / Н. Миронець // Українська культура. – 2006. – №8. – С. 37-39.

Миронець, Н. Олена Теліга: уточнення біографії / Н. Миронець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 426-436.

Моронець, Надія. Олена Теліга – письменниця й громадська діячка / Н. Моронець // Наша Берегиня. – 2013. – № 1. – С. 2-5.

Миронець, Надія. Трагічний Київ Олени Теліги / Н. Миронець // Українське слово. – 2012. – 15-21 лют. (№ 7). – С. 14.

Миронець, Надія. Чи знайдеться рукопис втраченої збірки поезій Олени Теліги? / Н. Миронець // Літературна Україна. – 2020. – 8 серп. (№ 29-30). – С. 4-5.

Овдійчук, Л. М. Поетеса з легіону безсмертних : вивчення життєпису Олени Теліги / Л. М. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 3. – С. 15-17.

Поетична, публіцистична та епістолярна спадщина Олени Теліги як історичне джерело // Миронець Н.І. Джерела історичної пам’яті./ редкол.: П. С. Сохань, В. А. Брехуненко, Д.В. Бурім [та ін.] : Нац. акад. наук України; Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б.и.], 2008. – С. 286-299.

Супрун, Т. П. Творчий світ Олени Теліги / Т. П. Супрун // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 3. – С. 16-19.

Олена Теліга : В 100-ту річницю народження // Українка в світі = Ukrainian woman in the world. – 2006. – № 4. – С. 22-24.

Олена Теліга : В 100-ту річницю народження // Українка в світі = Ukrainian woman in the world. – 2006. – № 4. – С. 22-24.

Олена Теліга // Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття : навч. посіб./ Н. І. Бернадська. – 4-те вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2008. – С. 122-127.

Фіщенко-Савицька, Н. В. Олена Теліга – невтомний борець за свободу України / Н. В. Фіщенко-Савицька // Все для вчителя. – 2015. – № 8. – С. 42-43.

Червак, Богдан. Олена Теліга : постать на тлі доби / Б. Червак // Українське слово. – 2012. – 29 лют. – 6 берез. – С. 7.

Шпак, Віктор. Моральний вибір ціною життя : 110 років з дня народження Олени Теліги / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2016. – 16 лип. – С. 8.

Шпак, Віктор. Олена Теліга: життя за Україну : 70 років тому загинула поетеса, для якої поняття "українка" і "патріотка" були тотожними / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2012. – 21 лют. – С. 10.
2021-06-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10164
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:біографія Петра Яцика, дякую. п. Олена
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-06-24

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Великі справи складаються з малих : ретроспективний екскурс в історію Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика // Слово Просвіти. – 2019. – 31 жовт.-6 лист. (Ч. 44). – С. 8-9.

Загорій, Володимир. “Наш конкурс – не просто тестування на знання державної мови...” : [президент Ліги українських меценатів розповідає про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика в умовах війни] / В. Загорій ; інт-ю зап. С. Короненко // День. – 2014. – 7-8 листоп. – С. 10.

Короненко, Світлана. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика : меценати виконують свій обов’язок / С. Короненко // Літературна Україна. – 2020. – 17 жовт. (№ 39-40). – С. 3.

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика: погляд крізь час // Літературна Україна. – 2019. – 26 жовт. (№ 39-40). – С. 15, 21.

Павленко, О. Яцик, який відмовився бути духовно бідним : "Ярославів Вал" представив сьоме видання бестселера М. Слабошпицького про мецената П. Яцика / О. Павленко // Літературна Україна. – 2018. – 26 квіт. (№ 16). – C. 1, 5.

Патока, В. В. Великий меценат і подвижник на українській ниві : до 90-річчя від дня народження П. Д. Яцика (1921-2001)/ В. В. Патока // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2011. – № 3. – C. 27-36.

Рейнольдс, Джон. Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика : [вийшла книга про мецената Петра Яцика] / Д. Рейнольдс // Критика. – 2020. – Ч. 7-8. – С. 27.

Слабошпицький, Михайло. Держава на ім’я Петро Яцик : виповнилося 90 років від дня народження видатного мецената / М. Слабошпицький // Літературна Україна. – 2011. – 14 лип. (№ 26). – С. 1, 12.

Слабошпицький, Михайло. Неприватна справа Загорія, Гриценка й Фаріон : Міжнародний конкурс з української мови імені П. Яцика / М. Слабошпицький // Літературна Україна. – 2018. – 7 черв. (№ 22). – С. 4.

Слабошпицький, М. Українець, який відмовився бути бідним: [книжка Михайла Слабошпицького про мецената Петра Яцика] / М. Слабошпицький // Критика. – 2020. – Ч. 7-8. – C. 27.

Сорока, М. Нетиповий українець: 90 років тому народився видатний український меценат Петро Яцик / М. Сорока // Урядовий кур'єр. – 2011. – 7 лип. (№ 121). – C. 17.

Українець, який відмовився бути бідним : 7 липня – 95 р. від дня народж. П. Яцика, бізнесмена, мецената, засновника Міжнародного конкурсу знавців украйнської мови / підгот. Я. Шлапак // Демократична Україна. – 2016. – № 26. – C. 13.

Фаріон, Ірина. Тріяда від Петра Яцика: освіта, гроші, армія / І. Фаріон // Слово Просвіти. – 2019. – 31 жовт.-6 лист. (Ч. 44). – С. 1, 2.

Чадюк, М. Новий тип українця : розмова про Петра Яцика та причини, що заважають нам стати заможними / М. Чадюк // День. – 2018. – 27-28 квіт. – C. 31.

Червінський, Віктор Іванович. Петро Яцик : [біогр.] / В. І. Червінський // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 386-388.

Школа патріота (Введено оглавление) // Позакласний час. – 2018. – N 6(червень). – С. 1-48 (вкладка).

Яцик, Н. Михайла Грушевського читатимуть англійською / Н. Яцик, розмову вела М. Харківська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 4. – C. 36-37.

2021-05-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10162
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: творчість Л. Українки, зокрема, поема "Лісова пісня" Вікторія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-30

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

929(477)"18"
К 24
Кармазіна, М. С. Леся Українка. Життя як виклик / М. С. Кармазіна; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. -Вид. 2-ге, допов. – К.: Парламентське видавницво, 2020. – 424 c. : a-іл. -(Славетні постаті України).

83.3(4УКР)5
К72
Костенко, А. І. Леся Українка / А.І. Костенко; Упоряд. В.П. Сичевський, Відп. за вип. О. Шевчук. – К.: "А.С.К.", 2006. – 512 c. : c-портр. – (Життя видатних людей).

83.3(4УКР)5
М 64
Мірошниченко, Л. Леся Українка. Життя і тексти / Л. Мірошниченко; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Смолоскип, 2011. – 264 c.

83.3(4УКР)5
П 16
Панасенко, Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко. – К.: Довженко Букс, 2020. – 128 c.

83.3(4УКР)5
С 79
Стежками "Лісової пісні" : до 100-річчя драми-феєрії Лесі Українки : збірник / упоряд.: В. С. Гей, Н. П. Горик, Н. Гуменюк. – Луцьк: Терен, 2011. – 200 c.

Борейко, В. Е. Идея абсолютной заповедности в "Лесной песне" Леси Украинки / В. Е. Борейко // Гуманитарный экологический журнал. – 2015. – № 1. – С. 13-14. – Библиогр. в конце ст.

Глеб, О. Проблема гендерних стосунків жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки "Одержима", "Бояриня", "Лісова пісня" / Оксана Глеб // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 6. – С. 36-39.

Голобородько, Ярослав Юрійович. Міфоепічна аура "Лісової пісні" / Я. Ю. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 10. – С. 47-48

Деркач, Олена. Двосвіття Мавки і Лукаша у драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки / О. Деркач // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 46-51.

Дорош, Євген. 10 маловідомих фактів із життя Лесі Українки / Є. Дорош // Пенсійний кур’єр. – 2021. – 19 лют. (№ 7). – С. 11.

Жулинський, Микола . Леся Українка: духовне покликання митця / М. Жулинський // Літературна Україна. – 2021. – 27 лют. (№ 4). – С. 1, 18-19.

Кожухова, Наталія. Леся Українка. Драма-феєрія "Лісова пісня" : проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини / Н. Кожухова // Українська мова та література. – 2011. – Ч. 5-7. – С. 59-62.

Плітка, В. Образ Килини з погляду екзистенціальинх проблем життя ("Лісова пісня" Лесі Українки ) / В. Плітка // Слово і час. – 2005. – №8. – С. 20-25.

Поліщук, Г. М. Леся Українка "Лісова пісня" / Г. М. Поліщук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 7-8. – С. 4-10. – Бібліогр. наприкінці ст.

Рафа, О. Б. Матеріали до вивчення драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" / О. Б. Рафа // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 12. – С. 34-37.

Розвозчик, М. Мавка – новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" / М. Розвозчик // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – 2008. – N 11(листопад). – С. 33

Скупейко, Л. Форми художнього часу в "Лісовій пісні" Лесі Українки / Л. Скупейко // Слово і час. – 2005. – №8. – С. 16-20

Циголко, Н. П. Леся Українка "Лісова пісня" / Н. П. Циголко // Все для вчителя. Інформаційно-практичний бюлетень. – 2011. – № 34-36. – С. 30-34
2021-05-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10161
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга Ошо Осознанность путь к равновесию Влада
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-30

Добрий день! На жаль, потрібне вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2021-05-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10159
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книжка «Потерянные боги» Джеральда Брома. Дякую Оксана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-26

Добрий день! На жаль, потрібне вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2021-05-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10160
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про життя і творчість Юрія Мушкетика Андрій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-26

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Вєлкова, Н. Історія і сучасність у романах про Івана Сірка : за романами Юрія Мушкетика "Яса", Віталія Кулаковського "Іван Сірко" і тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" / Н. Вєлкова // Українська мова та література. – 2006. – № 6-8. – C. 14-16.

Дяченко, С. У пошуках великої правди... : Модель борця за справедливість і її інтерпретація в романі Юрія Мушкетика "Прийдімо, вклонімося..." / С. Дяченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 2. – C. 117-121.

Жулинський, Микола . Весна патріарха : до 90-річчя Ю. Мушкетика / М. Жулинський // Літературна Україна. – 2019. – 30 берез. (№ 13-14). – С. 6-7.

Жулинський, Микола . Вірив: світ безсмертний: письменник Юрій Мушкетик / М. Жулинський // Слово Просвіти. – 2019. – 13-19 черв. (Ч. 24). – С. 10-11.

Жулинський, Микола . Дума про столочений рід : [про кн. Ю. Мушкетика "Час звіра"] / М. Жулинський // Літературна Україна. – 2014. – 31 лип. – С. 4-5.

Жулинський, М. Лист до Юрія Мушкетика як роздуми про його творчість із нагоди 80-річчя/ М. Жулинський // Київ. – 2009. – № 3-4. – C. 177-184

Калюта, Валентина. Юрій Мушкетик “Жовтий цвіт кульбаба” : [Життя – це ярмарок, і світ – це також ярмарок, і вічний торг із долею. Урок позакласного читання за повістю] / В. Калюта // Українська мова та література. – 2016. – № 3-4. – С. 43-44.

Лупій, О. Повернення гетьмана : [про повість Ю. Мушкетика "Ніч без світання"] / О. Лупій // Літературна Україна. – 2011. – 24 лист. (№ 45). – C. 9.

Лучканин, С. Голос античності у творах Юрія Мушкетика / С. Лучканин // Київ. – 2010. – № 2. – C. 175-183.

Юрій Мушкетик. І виводив він душу з пітьми (Введено оглавление) // Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям. – К. : Либідь, 2011. – С. 883-911

Юрій Мушкетик // Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття : навч. посіб./ Н. І. Бернадська. – 4-те вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2008. – С. 194-198.

Мушкетик, Ю. Ходив я в Київський військовий госпіталь до наших хлопців : надивився, наплакався душею... : раніше не опубліковна розмова з класиком сучасної літератури про велику родину / Ю. Мушкетик // Україна молода. – 2019. – 24 верес. (№ 106). – C. 8.

Наєнко, Михайло. Юрій Мушкетик: обраний дорогами : відгук і спогад про письменника / М. Наєнко // Літературна Україна. – 2021. – 24 квіт. (№ 8). – С. 10-11.

Павличко, Д. Слово про Юрія Мушкетик / Д. Павличко // Літературна Україна. – 2019. – 22 черв. (№ 23-24). – C. 3.

Панькова, Надія. Юрій Мушкетик “Селена” : ідея реформування устрою у філософії Платона / Н. Панькова // Українська мова та література. – 2018. – № 7/8. – С. 70-76.2021-05-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10157
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Література про гетьмана Б. Хмельницького. Дякую. Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-20

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

63.3(4УКР)4
К 62
Коляда, І. А. Богдан Хмельницький / І. А. Коляда, В. І. Милько. – К.: Укрвидавполіграфія, 2013. – 126 c.

63.3(4УКР)4
К 72
Костомаров, М. І. Богдан Хмельницький : Історична монографія / М. І. Костомаров ; пер. з рос. Т. С. Завгородня ; передмова В. С. Мороз ; худ. оформлення А. П. Дерев’янко. -Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 844 с.

94(477)"1648/179"
К 78
Кралюк, П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина / П. М. Кралюк. – К.: Довженко Букс, 2018. – 288 c.

63.3(4УКР)4
С51
Смолій, В. А. Богдан Хмельницький / В.А. Смолій, В. Степанков. – К.: Вид. Дім Альтернативи, 2003. – 400 с.

Величко, Орися. Богдан Хмельницький: народжений із шаблею / О. Величко // Порадниця. – 2021. – № 17. – С. 4.

Гетьмани України: вибрані історії (Введено оглавление) // Градова А. Гетьмани України : історія про славу, мудрість і відвагу / А. Градова. – Х. : Віват: Аргумент принт., 2015. – С. 45-253.

Дубровський, В. Богдан Хмельницький і Туреччина / В. Дубровський // Хроніка-2000. – 2013 [друк 2014]. – Вип. 1 : Україна-Туреччина Кн. 1. – С. 116-123.

Іванова, Людмила. Постать Богдана Хмельницького в українському інтелектуальному середовищі 30-60-х рр. XIXст. / Л. Іванова // Наука і суспільство. – 2017. – № 9-10. – С. 2-12.

Карпенко, О. М. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. / О. М. Карпенко // Все для вчителя. – 2013. – № 2. – С. 45-47.

Креніда, І. М. Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування / І. М. Креніда // Все для вчителя. – 2013. – № 2. – С. 53-57.

Ленченко, Володимир. Богдан Хмельницький і Чигирин / В. Ленченко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2011. – № 5/6 (Спецвипуск). – С. 29-33.

Пріцак, О. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною / О. Пріцак // Хроніка-2000. – 2013 [друк 2014]. – Вип. 1 : Україна-Туреччина Кн. 1. – С. 75-100.

Рибак, Іван. Під прапорами Богдана Хмельницького : (доба Національно-визвольної війни українського народу) / І. Рибак // Історія України. – 2013. – № 3. – С. 11-14.

Смолій, Валерій. Богдан Хмельницький: вибір долі / В. Смолій // Історія України. – 2013. – № 23. – С. 4-7.

Степанков, В. Богдан Хмельницький / В. Степанков // Історія України в особах. Козаччина / авт. кол. В. М. Горобець [и др.] ; відп. за вип. М. В. Стетюха. – К. : Україна, 2013. – С. 31-47.

Таїрова-Яковлева, Тетяна. Могила Богдана Хмельницького у Суботові та перспективи її пошуків / Тетяна Таїрова-Яковлева // Український історичний журнал. Вып. 1. Вып. 2. – 2020. – N 4. – С. 21-28.

Теміров, Богдан Юрійович. Богдан Хмельницький та Олівер Кромвель : два шляхи формування державності / Б. Ю. Теміров // Українська державність : історія і сучасність : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь : [б. и.], 2012. – С. 165-166.

Український гетьман Зиновій-Богдан Хмельницький // Костомаров М. І. Історичні постаті. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – С. 201-271.

Богдан Хмельницький // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова [та ін.]. – К. : Арій, 2011. – С. 88-93.

Хмельницький Богдан (Зиновій) Михайлович (1595?-1657) : видатний державний і військовий діяч, гетьман України // Проект "Україна". Галерея національних героїв / А. Ю. Хорошевський ; авт.-упоряд. А. Ю. Хорошевський. – Х. : Бібколектор, 2012. – С. 12-22.

Богдан Михайлович Хмельницький // Ушаков, Дмитрий Александрович. Великие украинцы / Д. А. Ушаков. – Харків : Фактор : Pelican, 2008. – С. 31-35.

425 років з дня народження першого гетьмана України Богдана Хмельницького // Економіст. – 2021. – № 1. – С. 1-4

Чухліб, Тарас. Богдан Хмельницький : (1595-1657) / Т. Чухліб // Гетьман. – 2013. – № 6. – С. 24-35.

2021-05-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10158
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:літературу про волонтерство та волонтерський рух України, сучасні тенденції розвитку. Дякую. Віка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-21

Добрий день! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

88.8
К 59
Козубовський, Р. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки неповнолітніх у процесі волонтерської практики : [монографія] / Р. В. Козубовський, О. Т. Смук; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород: Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2013. – 226 c.

91.9: 63.3(4УКР)
П 41
"...По ту сторону війни" : (волонтерство в Україні) : прес-дайджест / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва; уклад. Л. С. Горай ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2015. – 16 c.

66.79(4УКР)
Р 65
Розширення можливостей недержавних організацій через залучення волонтерів та створення мереж / В. Дибайло, Ш. Малеріус, Л. Гривняк, С. Бартоломеюссен. – К., 2004. – 98 с.

66.4(4УКР)
У-45
Українці та американці працюють пліч-о-пліч / Корпус Миру (Україна). – [К.], [2005]. – 56 c.

Баторі-Тарці, Зіта. Волонтерство як елемент системи підготовки фахівців соціальної роботи / З. Баторі-Тарці // Актуальні питання соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : монографія/ М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Каф. соціології і соц. роботи; за заг. ред.: І. В. Козубовська, Ф. Ф. Шандор. – Ужгород : РІК-У, 2016. – С. 53-69.

Ви можете стати волонтером! : система надання безоплатної правової допомоги // Пенсійний кур’єр. – 2021. – 12 берез. (№ 10). – С. 1.

Вітич, Олена. Ті, що рятували Україну : книга Н. Позняк-Хоменко "Волонтери: сила небайдужих" / О. Вітич // Слово Просвіти. – 2021. – 18-24 .берез. (Ч. 11). – С. 2-3.

Волонтерство як нова форма громадянської активності в Україні // Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики : монографія / М. І. Михальченко, О. О. Рафальський [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса , 2016. – С. 243-277.

Воронецький, Юрій. Волонтерство: шлях людськості і служіння / Ю. Воронецький ; бесіду вела І. Скрипак // Колесо жизни. – 2019. – № 5. – С. 100-104.

Зборовський, Анатолій. Як змінювався волонтерський рух в Україні / А. Зборовський // Українське слово. – 2020. – 25 лип.-11 серп. (№ 29-30). – С. 17.

Зятьєв, Сергій. Волонтерська допомога врятувала тисячі солдатських життів... : про це із вдячністю кажуть українські вояки, які захищали і продовжують захищати Україну на її східних рубежах / С. Зятьєв // Демократична Україна. – 2018. – 17 серп. – С. 8.

Коваль, Любомира. Допомога для справжніх героїв : волонтери, громадськість і соціально відповідальний бізнес започаткували проект, який підтримає тих, хто самовіддано захищав Батьківщину / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2016. – 14 квіт. – С. 2.

Корнієвський, Олександр Анатолійович. Український волонтерський рух у контексті світового досвіду / О. А. Корнієвський, Д. М. Горєлов // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1. – С. 95-100.

Котляр, Алла. Як допомагати правильно, або Кілька порад волонтеру-початківцю / А. Котляр // Дзеркало тижня. – 2019. – 7-13 груд. (№ 47). – С. 11.

Лісова, Лідія. Священників нагородили за волонтерську діяльність / Л. Лісова // Голос України. – 2020. – 12 груд. (№ 231). – С. 6.

Лук‘янчук, Георгій. Основа відповідального суспільства : [до Міжнародного Дня волонтера Національний музей Революції Гідності разом з Українським Інститутом національної пам‘яті організував ряд заходів, які відбувалися в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану] / Г. Лук‘янчук // Українське слово. – 2020. – 15-23 груд. (№ 47-48). – С. 9.

Про волонтерство в школі / підгот. О. Подоляк // Біологія. Шкільний світ. – 2019. – № 4. – С. 70-73.

Ткаченко, І. Волонтерство – справа альтруїстів та внесок у власне майбутнє / І. Ткаченко, В. Ю. Присяжнюк // Вісник. – 2014. – № 2. – С. 209-210.

Фея, Олег. Волонтери знання : як і чому дедалі більше громадян добровільно долучаються до наукових пошуків / О. Фея // Український тиждень. – 2021. – № 19. – С. 42-45.

Чабарай, Ганна. Маленький великий крок : як волонтерський фонд ставить на ноги поранених ветеранів війни на Донбасі / Г. Чабарай // Український тиждень. – 2019. – № 47. – С. 30-32.

Чачанідзе, Наталя. Від щирого серця : Волонтерський рух учнів / Н. Чачанідзе, І. Григор`єва // Шкільний світ. – 2016. – № 19(747). – С. 5-6.

Черниш, Наталія. Вплив довіри та довірчих відносин на становлення новітнього соціального інституту волонтерства у сучасній Україні / Наталія Черниш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 26-38

Чернявська, Олена. Священик – волонтер з душею патріота / О. Чернявська // Голос України. – 2017. – 21 берез. – С. 9.

2021-05-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10154
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література на тему : Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу. Дякую Олександр
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-19

Добрий день! Пропонуємо літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

94(477)"1932/1933"
Г 61
Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом : [монографія] / М. Антонович [и др.] ; за наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. – Вид. 3-тє, допов. – К.: Києво-Могилянська академія, 2014. – 366 c.

63.3(4УКР)622
Г 61
Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ : анот. довід. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського [та ін.]; упоряд.: Л. Аулова, В. Даниленко, В. Лавренюк. – Львів, 2010. – 472 c.

94(477)"1932/1933"
М 28
Марочко, В. 1932-1933: Хроніка Голодомору в Україні / В. Марочко, О. Мовчан. – К.: КЛІО, 2020. – 296 c.

63.3(4УКР)622
П 15
Пам’ять народу : геноцид в Україні голодом 1932-1933 років : свідчення : [у 2 т.] / Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Фундація Укр. геноциду [та ін.]; редкол.: О. Веселова ; С. Кульчицький [та ін.]. – К.: Калита, 2009.

63.3(4УКР)622
С 32
Сергійчук В. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства/ В. Сергійчук. -Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2015.-132 c. :a-іл.

94(477)"1932/1933"
С 77
Стасюк, О. Нариси про Голодомор : або навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / О. Стасюк. – К.: Видавництво Марка Мельника, 2019. – 216 c. :a-кол. іл.

Віхров, Максим. Економіка геноциду : як наслідки Голодомору підірвали господарство СРСР / М. Віхров // Український тиждень. – 2017. – № 47. – С. 40-41.

Воловина, О. Регіональні відмінності втрат від голоду 1932-1934 рр. в Україні / О. Воловина, С.М. Плохій, Н.М. Левчук, О.П. Рудницький и др // Український історичний журнал. – 2017. – № 2. – С. 76-116.

Воронцов, Павло. „Ми з хатою ще поживемо” : голодомор 1932-1933 рр. / П. Воронцов // Голос України. – 2019. – 23 листоп. (№ 225). – С. 1,7.

Демографічні втрати України внаслідок Голодомору 1932–1933 років, голодів 1921–1923, 1946–1947 років // Економіст. – 2019. – № 11. – С. 14-18.

Кушнеж, Р. Невідомий польський документ про Великий голод в Україні: зі спогадів керівника радянського відділу східного департаменту МЗС ІІ Речіпосполиитої Станіслава Забелла / Р. Кушнеж // Український історичний журнал. Вып. 1. Вып. 2. – 2020. – N 6. – С. 36-44.

Лук’янчук, Георгій. "Енциклопедія Голодомору": загинуло 7,7 мільйонів українців : презентація книги / Г. Лук’янчук // Культура і життя. – 2018. – 23 листоп. (№ 47). – С. 4.

Лук‘янчук, Георгій. Голодомор-геноцид 1932-33 рр. немає терміну прощення / Г. Лук‘янчук // Українське слово. – 2020. – 25 листоп.-14 груд. (№ 45-46). – С. 1-2.

Мельник, Сергій. Голодомор, як геноцид нашого народу мають визнати всі країни / С. Мельник // Голос України. – 2016. – 8 груд. – С. 2.

Марочко В.І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демолграфічний дискурс / В.І. Марочко // Український історичний журнал. – 2017. – № 5. – С. 112-133.

Матяш, Марія. Втрати ще не підраховано : до 85-ї роковини Голодомору 1932-1933 рр. / М. Матяш // Пенсійний кур’єр. – 2018. – 23 листоп. (№ 47). – С. 10.

Музиченко, Ярослава. Світова ціна українського Голоду / Я. Музиченко // Дзеркало тижня. – 2019. – 23-29 листоп. (№ 45). – С. 1, 15.

Неїжмак, Василь. Вбивство голодом / В. Неїжмак // Голос України. – 2019. – 23 листоп. (№ 225). – С. 7.

Пам’ятати про Голодомор, щоб злочин не повторився // Голос України. – 2019. – 22 листоп. (№ 224). – С. 9.

Сергійчук В. І. Нехтування вітчизняними архівами як ознака неповноцінності досліджень про Голодомор-геноцид 1932-1933 років / В. І. Сергійчук // Народна творчість та етнологія. – 2018. – N 2(березень-квітень). – С. 34-54.

Сергійчук, В. І. Історико-правові аспекти підрахунку втрат від голодомору-геноциду 1932-1933 років / В. І. Сергійчук // Народна творчість та етнологія. – 2020. – N 4(липень-вересень). – С. 11-25.

Стасюк, О. О. Ще раз до питання дослідження голодомору 1932-1933 років / О. О. Стасюк // Народна творчість та етнологія. – 2016. – N 6(листопад-грудень). – С. 105-106.

У конгресі США представили проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом // Українське слово. – 2017. – 15-21 листоп. – С. 2.

"Хіба так можна будувати соціалізм?..." : архівні документи про Голодомор 1932-1933 років // Голос України. – 2017. – 25 листоп. – С. 10.

Хоменко, Н. О. "Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. Дніпропетровська область": соціально-демографічний аналіз / Н. О. Хоменко // Грані. – 2018. – № 5 (Т. 21). – С. 97-102.

Чорна, Світлана. „Голодомор – це була справжня і так само неоголошена війна проти України” / С. Чорна // Голос України. – 2018. – 23 листоп. (222). – С. 3.

Чорна, Світлана. Важливо, щоб якомога більше країн визнали Голодомор геноцидом українського народу : [День пам’яті жертв Голодомору] / С. Чорна // Голос України. – 2020. – 1 груд. (№ 222). – С. 4.

Чорні жнива 33-го : пам’яті жертв голодомору / записав О. Воля // Українська літературна газета. – 2016. – № 23. – С. 4-5.

2021-05-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10155
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: матеріали про дослідника Голодомору Джеймса Мейса. Дякую Олександр
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-19

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

63.3(4УКР)622
В 27
Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4 т. / Ін-т історії України Нац. акад. наук України; упоряд. Д. Мейс. – К. : Вид. дім "Києво-Могил. акад.". – 2008.

321.7
М 45
Мейс, Д. Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм у радянській Україні, 1918-1933 / Д. Мейс ; пер. з англ. М. Яковлєв. – К.: КОМОРА, 2018. – 496 c.

Дзюбенко-Мейс, Н. Незгасна свіча Джеймса Мейса / Н. Дзюбенко-Мейс ; спілкувалася Л. Голота // Слово Просвіти. – 2016. – Ч. 43. – C. 10.

Лосєв, І. Феномен Джеймса Мейса / І. Лосєв // День. – 2011. – 18-19 лют. (№ 29-30). – C. 6.

Людина високої думки : Джеймсові Мейсу – 60! // День. – 2012. – 17-18 лют. (№ 28-29). – C. 6-7.

Мейс, Д. Соціально-генетична спадщина геноциду і тоталітаризму в Україні та шляхи її подолання : Виступ на ІІІ Міжнародному конгресі українців. Харків. 1996 р. / Д. Мейс // День. – 2010. – 26-27 лист. – C. 6-7.

Мейс, Д. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому? / Дж. Мейс // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – C. 185-200

Орел, М. Він перший розповів про Голодомор / М. Орел // Пенсійний кур’єр. – 2016. – 25 листоп. (№ 47). – C. 2.

Пісоцька, Р. Згадати все, або Дорога сліз Джеймса Мейса Р. Пісоцька // День. – 2011. – № 213. – C. 4.

Сюндюков, І. Джеймс Мейс: осягнення майбутнього : 18 лют. великому українцю з американським корінням виповнилося б 68 років / І. Сюндюков // День. – 2020. – 18 лют. (№ 29). – C. 10.

Сюндюков, І. "Я не міг не розділити болю..." : [про Д. Мейса] / І. Сюндюков // День. – 2011. -18-19 лют. (№ 29-30). – C. 6.

Томків, В. В десятиліття смерти великого друга українців Джеймса Мейса / В. Томків // Самостійна Україна. – 2014. -Ч. 1. – C. 43-45.

Шпак, В. Дорога сліз індіанця черокі : 65 років від дня народження Джеймса Мейса / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2017. – 11 лют. – C. 11.

2021-05-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10156
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Життя і творчість В. Стефаника. Дякую Світлана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-19

Добрий день! У фондах бібліотеки є наступна література, якою ви зможете скористатись:

83.3(4УКР)6
Г 67
Горак, Р. Василь Стефаник : у 3 кн. / Р. Горак. – Львів: Апріорі, 2015.

83.3(4УКР)5
Г 85
Грицюта, М. С. Художній світ В. Стефаника : [монографія] / М. С. Грицюта; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 1982. – 200 c.

83.3(4УКР)5
П 43
Погребенник, Ф. П. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника / Ф. П. Погребенник. – К.: Дніпро, 1980. – 352 c.

Баран, Євген. Неакадемічний Стефаник... / Є. Баран // Слово Просвіти. – 2014. – 22-28 трав. – С. 15.

Бедрик, Л. В. Стефаник. "Камінний хрест" / Л. Бедрик // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 62-63.

Кирилюк, Світлана. Рух тексту від "ins Blau" до "скрипу селянського воза": ранній Василь Стефаник крізь призму текстології : [рецензія] / Світлана Кирилюк // Слово і час. – 2017. – № 6. – С. 113-117.

Кіраль, Сидір. Нове текстологічне прочитання поезій у прозі Василя Стефаника : [рецензія] / Сидір Кіраль // Слово і час. – 2017. – № 6. – С. 117-121.

Московкіна, Ірина. Поетика Василя Стефаника / І. Московкіна // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків : ОКО, 1994. – Т. 2. – С. 75-86.

Поліщук, Я. Творчість Василя Стефаника в ідеологічному ракурсі / Ярослав Поліщук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 27-30.

Романовська, А. І. Василь Стефаник "Камінний хрест" / А. І. Романовська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 13/15. – С. 56-59.

Слободян, О. М. Проблема еміграції галицьких селян у новелі В. Стефаника "Камінний хрест" / О. М. Слободян // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 14. – С. 15-20.

Василь Стефаник (1871-1936) // Усі українські письменники : біографічний нарис, літературно-художній огляд, перелік основних творів, література для додаткового користування, термінологічний словник / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – С. 237-243.

Стефаник Василь // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – С. 235-240.

Василь Семенович Стефаник (1871-1936) // Комишна Н. С. Повторення – шлях до успіху : теорія і методика навчання укр. літ. : посібник/ Н. С. Комишна. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 55-56.

Ферштей, Василь Васильович. Про відзначення 150-річчя від дня народження Василя Стефаника : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 20 січня 2021 року / Василь Васильович Ферштей // Вісник Національної академії наук України. – 2021. – № 2. – С. 27-32
2021-05-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10153
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про творчість О. Кобилянської Маряна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-17

Добрий день! До вашої уваги література, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

83.3(4УКР)5
В 64
Вознюк, В. А. Ольга Кобилянська / В. А. Вознюк. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 160 c.

83.3(2УК)1
В 64
Вознюк, Володимир Оксентійович. Про Ольгу Кобилянську: нові матеріали. Роздуми. Знахідки / В. О. Вознюк. – К. : Дніпро, 1983. – 184 с.

83.3(2УК)1
Г 93
Гузар, Зенон Петрович. Ольга Кобилянська : семінарій / З. П. Гузар. – К. : Вища шк., 1990. – 168 с. : портр.

91.9: 83.3(4УКР)5
К 55
Ольга Кобилянська (1863-1942) : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка, Чернів. літ.-мемор. музей Ольги Кобилянської; авт.-уклад.: А. Лупан, О. Гаврилюк, І. Рудько ; вебліографія Г. Добровольська ; відп. за вип. А. Іваницька. – Чернівці, 2013. – 364 c.

91.9: 83.3(4УКР)5
К 55
Ольга Кобилянська : до 150-ї річниці з дня народж. : бібліогр. покажч. : з фондів Наук. б-ки Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Наук. б-ка; уклад. Н. І. Горюнова [и др.] ; наук. ред. Я. Б. Мельничук ; відп. за вип. М. Б. Зушман. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 440 c. : c-портр.

Антофійчук, Володимир. Параболічна структура нарису/новели-притчі Ольги Кобилянської "За готар" / Володимир Антофійчук // Слово і час. – 2019. – № 3. – С. 65-69.

Вишневська, Марія. Будні і герої з Буковини : кого змальовувала у своїх творах Ольга Кобилянська / М. Вишневська // Україна молода. – 2018. – 21 берез. (№ 32). – С. 12.

Голик, Олена. "Жінка європейського характеру". Ідея емансипації жінки у творчості О. Кобилянської. Повість "Царівна" / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 7/8. – С. 58-62.

Голик, Олена. "Загадкова сила музики". Образи нових жінок-інтелектуалок у творі О. Кобилянської "Меланхолійний вальс" / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 11. – С. 24-28.

Ольга Юліанівна Кобилянська (1863-1942) // Комишна Н. С. Повторення – шлях до успіху : теорія і методика навчання укр. літ. : посібник / Н. С. Комишна. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 57-58.

Ковалів, Юрій. Ольга Кобилянська / Юрій Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 11. – С. 84-85.

Кучківська, Надія. Ольга Кобилянська "Меланхолійний вальс". Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації / Надія Кучківська // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 7/8. – С. 24-27.

Логінова, Ю. І. Ольга Кобилянська. Повість "Людина" / Ю. І. Логінова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 34-36. – С. 42-46.

Мельничук, Ярослава. Ольга Кобилянська та її оточення / Я. Мельничук // Дивослово . – 2017. – № 2. – С. 54-57.

Скорик, Катерина. Ольга Кобилянська. Нарис "Impromptu phantasie" – образ ліричної героїні твору / Катерина Скорик // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 7/8. – С. 58-60.

Сорока, Галина. Урок за новелою Ольги Кобилянської "Valse Melanclique" / Галина Сорока // Дивослово. – 2020. – № 1. – С. 9-14.

Супрун, Т. П. Ольга Кобилянська "Valse melancoliqua" ("Меланхолійний вальс") / Т. П. Супрун // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 16-18. – С. 53-57.

Супрун, Тетяна. "Робітниця свого народу". Життя і творчість Ольги Кобилянської / Тетяна Супрун // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 36-38.

2021-05-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10152
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Доброго дня, вибачте що турбую, скажіть будь ласка, у Вас є в бібліотеці монографія Сергія Федаки "Ми з Божої милості, князь Коріатович..."? Крістіна
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2021-05-11

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання. Звертатись у Відділ краєзнавства (ІІI поверх).

Новини

2023-12-11

В розділі "Електронна бібліотека" до ваших послуг електронна версія збірника спогадів, статей, бібілографічних джерел "Петро Скунць у колі сучасників".

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день