Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2023-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10254
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Які підручники з менеджменту є у фондах бібліотеки, бажано новіші Ольга П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-02

Добрий день! Пропонуємо вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

005.3
А 72
Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька [и др.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – К. : Центр учб. літ., 2014. – 584 с. : рис., табл.

005
Б 76
Божидарнік, Тарас Вікторович. Креативний менеджмент : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Стер. вид. – Херсон : Олди-плюс, 2019. – 498 с. : рис., табл.

65.29
Б 88
Бровкова, Олена Георгіївна. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 224 с. : табл.

65.050.2
В 23
Ващук, Федір Григорович. Комунікативні процеси в менеджменті : монографія / Ф. Г. Ващук, І. В. Козубовська ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2013. – 280 с.

658.5:005
В 52
Виробничий менеджмент : підручник / М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технолог. ун-т. – К. : Центр учбової літ., 2017. – 424 с. : рис., табл.

65.29
Г 94
Гуменник, Володимир Ілліч. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 504 с. : іл, табл. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.050.2
Д 81
Дудар, Тарас Григорович. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 336 с. : рис., табл.

65.29
К 89
Кузнецова, Світлана Анатоліївна. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / С. А. Кузнецова. – К. : Центр учбової літ., 2014. – 124 с.

65.29
К 89
Кузьмін, Олег Євгенович. Прикладний менеджмент : [навч. посіб. для студ. екон. спец. напрямів підготовки за галузями знань "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування"] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 292 с. : іл, табл.

364
Л 84
Лукашевич, Микола Павлович. Кар’єра соціального працівника: менеджмент та самоменеджмент : підручник / М. П. Лукашевич, О. М. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – 2-ге вид., допов. і перероб. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 352 с. : табл.

65.29
М 26
Маркіна, Ірина Анатоліївна. Менеджмент організації : навч. посіб. / І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 248 с. : табл.

005
М 50
Менеджмент : навч. посіб. / С. І. Михайлов, Т. І. Балановська ; за ред. С. І. Михайлов. – К. : Центр учбової літ., 2017. – 536 с. : рис., табл.

005
П 24
Пекар, Валерій Олександрович. Різнобарвний менеджмент : еволюція мислення, лідерства та керування / В. О. Пекар. – К. : Довженко Букс, 2017. – 192 с. : іл.

65.050.2
П 79
Проектний менеджмент: регіональний зріз : навч. посіб. / М. П. Бутко, М. І. Мурашко , І. М. Олійченко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутко ; Черніг. нац. технол. ун-т. – К. : Центр учбової літ., 2016. – 416 с. : табл., рис.

65.29
Х 66
Хмурова, Вікторія Валентинівна. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / В. В. Хмурова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 288 с. : рис., табл.


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день