Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Очима болю та вустами гніву

2012-11-06
до річниці Голодомору в Україні(1932-1933)

Щороку наприкінці листопада весь народ України низько схиляє голову в знак жалоби перед пам’яттю невинних жертв далеких 1932-1933-х років.

Мільйони українців померли від голоду. Десятки мільйонів не народилися. Покалічені людські долі. Сироти. Каліки. Пригнічена воля, виснажена душа українського народу. Немислимий масштаб цієї трагедії.

Ця трагедія українського народу називається Голодомор.

Суть трагедії – Геноцид.

Час дедалі більше віддаляє нас від тих страшних подій.

Але пам’ять жива.

Пам’ять священна.

Пам’ять – вічна...

Довідка

З квітня 1932 по листопад 1933 року, за даними істориків, жертвами голоду в Україні стали (за різними оцінками) від 7 до 10 млн людей, зокрема близько 4 мільйонів дітей. З урахуванням непрямих жертв Голодомор забрав життя близько 14 мільйонів людей.

У 1998 році Президент Леонід Кучма заснував День пам'яті жертв голодоморів, який відзначається щороку в четверту суботу листопада.

Верховна Рада України в листопаді 2006 року визнала найжахливіший Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, ухваливши відповідний закон. Цю позицію офіційно розділили 12 країн.

 

Україна. Закони. Про Голодомор 1932-1933 років в Україні : від 28.11.2006 р. № 376 // Голос України. – 2006. – 1 груд. (№ 228). – С. 6 ;  Відомості Верховної Ради України. – 2006. – Ст. 504.

Радимо прочитати

У запропонованих виданнях наводяться документи, що висвітлюють голодомор, організований сталінським тоталітарним режимом,

дається правова оцінка, аналізуються основні причини та наслідки сталінського терору в України.

63.3(4УКР)622

С60

Соловей, Д. Ф. Сказати правду : три праці про голодомор 1932-1933 років = To Tell the Truth : Three articlesabout holodomor of 1932-1933 / Дмитро Федорович Соловей ; упоряд., наук. ред., передм., прим. Ю. Г. Шаповал,  О. П. Юренко ; Нац. академія наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень, Центр історичної політології. – К. ; Полтава, 2005. – 300 с. : іл.

Книжка містить праці одного з найавторитетніших дослідників трагедії, що її пережив народ України на початку 30-х років XX століття. Дмитро Соловей (1888—1966), якому довелося стати емігрантом, починав свої дослідження за умов, коли, здавалося, правда про голодомор ніколи не проб'ється на його рідну землю. І ось тепер його праці повертаються в Україну. Як засвідчує, зокрема, це видання, вони добре перевіряються і підтверджуються документами. Розрахована на викладачів, студентів, науковців, на всіх, хто цікавиться історією України.

63.3(4УКР)622

У45

Український голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив : у 3-х т. / упоряд.  Ю. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Державний комітет архівів України, Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту, Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр. – 2-е вид. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2005. – 296 с.

У книuгах вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства - штучний голодомор-геноцид 1932-1933 рр., спрямований на винищення українського народу. Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голодомор, дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії.

63.3(4УКР)622

С 77

Стасюк, О. Геноцид українців: деформація народної культури / Олеся Стасюк ; Міжнар. благодійний фонд "Україна 3000". – К. : Стилос, 2008. – 224 с.

У книзі на основі документальних матеріалів та усної історії розкривається етнографічний аспект геноциду Українського народу. Масив документальних матеріалів та усних свідчень, використаних під час дослідження, неспростовно доводять масштаб руйнівного впливу на всі сфери української традиційної культури, внаслідок чого була порушена тяглість народних традицій та перерваний природний зв'язок між поколіннями.

Автор зосередила увагу на питаннях причин руйнації української традиційної культури більшовицькою владою, процесів деформації традиційного способу життя українського селянства, деморалізації традиційної поведінки селян внаслідок репресивної політики влади, громадських новоутвореннях та їхньому впливі на звичаєве право українського селянства. Також у монографії змістовно розкриті руйнівні зміни у культурі українського селянства: зміни у харчуванні селян, деформацію родинної обрядовості, нищення релігійності селянства та насадження радянських свят і руйнацію народних промислів і ремесел.

 

63.3(4УКР)622

Г 61

Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу : [виставка] / Укр. ін-т нац. пам’яті ; авт. вист. Д. Гетьман ; І. Р. Юхновський. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 48 c.

Виставка висвітлює трагічні події ів історії українського народу, що призвели до драми Голодомору 1032-1933 років.

63.3(4УКР)622

Г61

Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; упоряд., авт. вступ. ст., пер. з нім. А. І. Кудряченко ; передм. Ю. Г. Рубан. – К. : НІСД, 2008. – 336 c.

У виданні вперше в Україні оприлюднені копії службових повідомлень німецьких дипломатів урядові своєї країни про Великий Голод в Україні у 1932-1933 роках та їх український переклад. Архівні документи значною мірою розкривають причини, перебіг та наслідки Голодомору в Україні 1932-1933 років.

63.3(4УКР)622

Г 61

Голодомор. Геноцид українського народу 1932-1933 / В. Верстюк, В. Тиліщак, І. Р. Юхновський ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 26 с.

Брошура у стислій формі розповідає про головні причини найжахливішої за масштабом та перебігом подій трагедії, яку пережив 1932-1933 рр. український народ. Автори розкривають тло трагедії, наголошують на її штучності. Вони аргументовано доводять, що творцями Голодомору була верхівка комуністичної партії на чолі з Й. Сталіним. У центрі авторської уваги пошук відповіді на питання, чому терор голодом був спрямований проти України. Брошура написана на основі детального вивчення історіографії проблеми, в ній широко використано документальні матеріали, свідчення очевидців.

 

 

63.3(4УКР)62

З 68

Злочин / упоряд. П. Кардаш. – Киев ; Мельбурн, 2003. – 556 с.

«Книга ця своїм змістом бентежить душу, наповняє наші серця пекучим болем, закликає усіх пам'ятати той біль і не причиняти його нікому. Це правда про геноцид українців, яку вже ніхто не викреслить із світової історії. І поважну сторінку до неї вносить упорядник і видавець «Злочину» пан Петро Кардаш, українець зі славної Бережанщини і австралійського Мельбурну».

91.9:63.3(4УКР)622

Г61

Голодомор в Україні 1932-1933 рр. = The genocide by famine in Ukraine 1932-1933 : бібліогр. покажч. Вип. 2 / Одес. держ. наук. б-ка ім. О. М. Горького, Ін-т історії України НАН України ; упоряд. : Л. М. Бур`ян, І. Е. Рікун ; редкол. С. В. Кульчицький. - Одеса, 2008. - 576 c.

91.9:63.3(4УКР)622

Г 61

Голодомор 1932-1933 рр. на Україні (до 70-річчя) : бібліогр. покажч. / УжНУ ; Наук. б-ка УжНУ ; Закарпат. ін- т ім. А. Волошина Міжрегіональної Академії управління персоналом ; Кафедра гуманітарних та суспільних дисциплін ; уклад. : О. Г. Люта, Л. О. Смочко ; наук. ред. М. Вегеш ; за заг. ред. О. Люта ; передм. С. Д. Федаки. – Ужгород, 2004. – 148 с. – Покаж. : с. 124-143.

 

63.3(4УКР)622


Н35

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні / І. Юхновський, В. Верстюк [та ін.] ; редкол. : В. Ющенко ; І. В. Васюник [та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 952 c.

Видання Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні стало одним із найбільш вагомих результатів діяльності з дослідження Голодомору та вшанування пам'яті його жертв до 75-х роковин трагедії. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні складається із загальнонаціонального тому та 18 регіональних томів, які підготовлені в регіонах, що постраждали від Голодомору 1932-1933 років в Україні: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях та в м. Києві. Підготовка томів здійснювалася обласними (Київською міською) державними адміністраціями під керівництвом Українського інституту національної пам'яті.

63.3(4УКР)622

Л 65

Лиха коса голодомору 1932-1933 / П. П. Панченко, М. О. Багмет [та ін.] ; редкол. : П. П. Панченко [та ін.] ; упоряд. П. П. Панченко. – К. : Україна, 2008. – 432 c.

У книзі трагедія голодомору 1932–1933 років висвітлюється як у загальноукраїнському, так і регіональних аспектах. Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців страшної трагедії.

Розрахована на викладачів і студентів вузів, педагогів та учнів старших класів, профтехучилищ, усіх, хто виявляє інтерес до історії України.

63.3(4УКР)622

В19

Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду : правова оцінка / Володимир Василенко ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 48 с.

У книзі висвітлені вузлові питання правової оцінки геноцидного характеру Голодомору 1932–1933 рр. в Україні у світлі Конвенції ООН 1948 р про попередження злочину геноциду та покарання за нього. Основну увагу приділено обґрунтуванню наявності наміру тоталітарного комуністичного режиму частково знищити українську націю шляхом виморення голодом українських селян, які були її питомим складником. Розкрито механізм здійснення Голодомору, порушені питання відповідальності його ідеологів, організаторів, замовників та виконавців. Обґрунтовується необхідність формально-юридичної оцінки Голодомору компетентними органами України для з’ясування всіх його обставин та негативних наслідків.

63.3(4УКР)622

З- 36

Засвіти свічку : панахида по жертвах голодомору в Україні / втілення В. Вовкун ; фото С. Марченко,  А. Медзик. – К. : Атлантик, 2005. – 20 с. : кольор. іл. + Додаток  CD-ROM.

До брошури додається диск: Станкович, Є. Панахида за померлими з голоду / Євген Станкович ; Нац. засл. академічна капела України "Думка", Нац. засл. академічний укр. нар. хор ім. Г. Верьовки, Засл. симфонічний оркестр держ. телерадіокомпанії України ; солісти : Н. Матвієнко, А. Глазирін, Г. Закрата, А. Баженов ; текст Д. Павличко ; читає Б. Ступка.

78.3(4УКР)

В95

Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні : методичні матеріали / М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. [та ін.] ; упоряд. : В. Піскун, І. Пасько ; відп. за вип. О. Г. Бенч. – К., 2007. – 24 с.

 

Тема Голодомору на сторінках періодичних видань

Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні : правова оцінка / В. Василенко // Наука і суспільство. – 2009. – № 11/12. – С. 36-46.

Крамаренко, О. Геноцид української душі / О. Крамаренко // Слово Просвіти. – 2011. – 24-30 листоп. – С. 5.

Кульчицький, С. Чому сталося вбивство голодом, або Осмислення українського Голодомору / С. Кульчицький // День. – 2011. – 18-19 листоп. – С. 8.

Паламарчук, Г. Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби та наслідки / Г. Паламарчук  // Історія в школі. – 2011. – № 11/12. – С. 43-46.

Палій, О. Голодомор: факти, статистика / О. Палій // Шлях перемоги. – 2011. – 30 лист. – С. 1, 2.

Свічка 33-го не згасне: ушанування жертв Голодомору потрібно не мертвим – воно потрібно живим // Уряд. кур'єр. – 2010. – 27 листоп. – С.1,6.

Сидорук, А. Джоунз, Мейс і Дюранті : що в її іменах? / А. Сидорук // Слово Просвіти. – 2012. – 26 січ -1 лют. – С. 10. ; 2-8 лют. (№ 5). – С. 4-5.

Слободян, Л. Голодомор 1932-1933 років : історіографія питання / Л. Слободян // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 83-88.

Швець, В. Розплата за поразку :  Голодомор 1933-го – мій рахунок / В. Швець  // День. – 2011. – 25-26 лист. – С. 8.

Пам'ять, закарбована у слові : тема Голодомору 1932-1933 років в українській літературі                                                                            

У тридцять третьому
і я на світ з'явився
в козацькому,
вербовому краю,
коли в селі
голодомор чинився
і нищили всю
націю мою...

               Григорій Бідняк

 

Андрусяк, Б. Не мовчімо! / Б. Андрусяк // Літ. Україна. – 2007. – 15 листоп. – С. 6.

Про поему Ніни Вінграновської "Голодомор".

84(4УКР)6 Б14

Багряний, І. Сад Гетсиманський / І. Багряний. – К. : Наук. думка, 2001.– 548 с.  – (Бібліотека школяра).

Роман «Сад Гетсиманський» належить перу Івана Багряного – письменника, мало знаного у нас, але широко відомого серед української еміграції. «Сад Гетсиманський» – один з перших творів світової літератури, що викриває злочинну суть сталінщини.

84(4УКР)6 Б25

Барка, В. К. Жовтий князь : роман / В. К. Барка ; передм. М. Жулинського. – К. : Київ. правда, 2003. – 320 с.

У романі відтворені реальні події голодомору. Твір звучить як застереження від помилок минулого, від перекручення історичної правди. Він нагадує тим, хто сумує за минулим, прагне "твердої руки", що може статися з цілим народом.

84(4УКР)6 Б38

Бедзик, Ю. Д. Гіпсова лялька : роман / Ю. Д. Бедзик. – К. : Юг, 2004. – 288 с.

У романі Юрія Бедзика "Гіпсова лялька" розповідається про життя знедолених селян в період голодного 1933 року.

Бровченко, В. Голод-33 ; У тих степах... ; Повернення Богородиці : [поезії] / В. Бровченко // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 18-20.

84(4УКР)6 Г97

Гуцало, Є. П. Сльози божої матері : повісті / Є. П. Гуцало. – К. : Молодь, 1990. – 264 с.

Видання містить повісті "Голодомор", "Безголов'я", "Прокляття", де автор розкриває життя людей у важкі часи української історії.

84(4УКР)6 К30

Качуровський, І. В. Село в безодні : поема / І. В. Качуровський ; передм. І. М. Дзюби. – К., 2006. – 85 с.

У поемі створено узагальнений образ українського села 1932-1933-го років, що до краю зубожіло внаслідок сталінської колективізації, знекровилося штучним голодомором.

84(4УКР)6 К 43

Кірімов, І. З. Біль : поезії / І. З. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2004. – 96 с.

Збірка містить поему "Хотів би вам переповісти...", яка розкриває тему голоду 1932-1933 років.

84(4УКР)6 К52

Клен, Ю. Прокляті роки / Ю. Клен // Вибране / Ю. Клен ; упоряд., авт. передм. та приміт. Ю. Ковалів. – К. : Дніпро, 1991. – С. 109-129.

В поемі "Прокляті роки" Ю. Клен зобразив жахливу реальність голодомору 1933 року, а саме сваволю карально-репресивного апарату, жертвами якого стали понад три четверті українських письменників.

84(4УКР)6 К59

Козаченко, В. П. Коні воронії: дума про Матір : [роман] / В. П. Козаченко. – К. : Рад. письм., 1989. – 455 с.

У романі правдиво відображено події, що відбувались на Україні, а саме: колективізацію з її позитивними і негативними наслідками, репресії невинних людей, голод і масове вимирання сільського населення.

84(4УКР)6 М15

Мак, О. Каміння під косою : повість / О. Мак. – 2-ге вид. – К. : Глобус, 1994. – 126 с.

У повісті відомої української письменниці з Канади розповідається про голодомор 1932-1933 років, як неймовірну трагедію українського народу. Повість визнано за "найкращий" твір для молоді з тематики голодомору.

Незнаний, Н. Молитва на голод 33-го : [вірш] / Н. Незнаний // Дзвін. – 2012. – № 3. – С. 26-30.

84(4УКР)6 О-79

Осьмачка, Т. Старший боярин. План до двору : романи / Т. Осьмачка ; підгот. текстів, передм. С. П. Пінчук. – К. : Укр. письм. ,1998. – 239 с.

Твір Т. С. Осьмачки "План до двору" є літописом злочинного винищення українства в період примусової колективізації, усіх жахливих жорстокостей НКВС.

84(4УКР)6 С17

Самчук, У. О. Марія : хроніка одного життя : роман / У. О. Самчук. – К. : Рад. письм., 1991. – 192 c.

Роман Уласа Самчука "Марія" художній твір про голодомор тридцять третього року і насильницьку колективізацію, про так зване "розкуркулення" справжніх господарів землі, про трудівників-хліборобів.

84(4УКР)6 С66

Сосюра, В. М. Третя рота : роман / В. М. Сосюра ; упоряд., авт. післямови, прим. С. Кальченко. – К. : Укр. письм., 1997. – 351 с.

У біографічному романі "Третя рота" Володимира Сосюри відтворено події 20-50-х років минулого століття. Значна частина книги присвячена голодомору 1932-1933 років, свідком, якого був автор.

84(4УКР)6 Т93

Тичина, П. Голод : вірш / П. Тичина // Тичина, П. Сонячні кларнети : поезії / П. Тичина. – К. : Дніпро, 1990. – С. 168.

Трофименко, Т. Голодомор в українській літературі : трагедія на три дії / Т. Трофименко // Дніпро. – 2011. – № 11. – С. 157-159.

Шамрай, М. 33-й, убивчий : [вірш] / М. Шамрай // Літ. Україна. – 2008. – 13 берез. – С. 5.

 

Інтернет-ресурси про Голодомор

Отримайте інформацію про Голодомор в Україні 1932–1933 років, звернувшись до провідної державної установи з дослідження цієї тематики –

Українського інституту національної пам’яті http://www.memory.gov.ua/ua

Офіційний веб-сайт Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні http://www.memorialgolodomors.org/Museum/Map.htm

Інтернет-ресурси документально-публіцистичних матеріалів з проблеми Голодомор http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Resources.php

Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні http://www.president.gov.ua/content/golodomor_75.html

Голодомор мовою фотодокументі http://www.president.gov.ua/content/famine_photodocs_1.html

Голодомор 1932-33 рр. http://www.holodomor33.org.ua/

Голодомори в Україні. Спеціальний розділ сайту Державного комітету архівів України http://www.archives.gov.ua/News/Holod.php

Окремий розділ офіційного сайту "УкрІнформ" присвячений Голодомору http://golodomor.ukrinform.com/index.php

Спеціальний розділ офіційного веб-порталу Державного комітету архівів України http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/

Сайт Київської міської організації Всеукраїнського Товариства "Меморіал" ім. В.Стуса http://memorial.kiev.ua/genocyd-ukrajinciv/golodomory.html

 

Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день