Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Гордість краю: артист, режисер, педагог

2023-01-03
до 100-річчя від дня народження Дмитра Семеновича Чайковського
                                                                                                                            Раз добром нагріте серце
                                                                                                             Вік не прохолоне!
                                                                                                                                                       Т. Шевченко
 
Дмитро Семенович Чайковський – видатна постать в українському театральному мистецтві – режисер, педагог, актор, працював професором багато років у КНУКіМ та завідуючим кафедри режисури та майстерності актора.
 
Дмитро Семенович Чайковський народився 5 січня 1923 року в селі Семаківці Коломийського повіту Станіславського воєводства (нині – Івано-Франківська область).
Навчався у Коломийській гімназії, захоплювався літературою, образотворчим та театральним мистецтвом.
У 1940 році вступив до Київського театрального інституту, де став першим студентом із Західної України. Однак, вчитися довелося лише рік, бо почалася війна.
Через неправдиве звинувачення був заарештований і разом з іншими політв'язнями депортований до Новосибірська. Дмитро зміг виправдати себе, але наслідки цієї події мали відбиток на його особистому і творчому житті.
Восени 1945 року, пройшовши важкі випробування, Чайковський поновився на навчання до театрального інституту. Здобув акторський і режисерський фах.
Театральна діяльність
З 1945 по 1985 роки режисером Дмитром Чайковським було поставлено близько 100 вистав.
1949-1951 – Київський театр юного глядача, режисер-постановник.
1951-1955 – Житомирський обласний музично-драматичний театр, режисер-постановник.
1955-1959 – Івано-Франківський обласний музично-драматичний театр, режисер-постановник.
1959-1967 – Хмельницький обласний музично-драматичний театр, головний режисер.
1968-1970 – Київський Академічний драматичний театр ім. Івана Франка, режисер-постановник.
1970-1973 – Київський театр юного глядача, головний режисер.
1980-1985 – Івано-Франківський музично-драматичний театр, головний режисер.
Педагогічна діяльність
Був одним зі співорганізаторів і багатолітнім професором кафедри театральної режисури КНУКіМ. Викладав дисципліни: «Режисура і майстерність актора», «Основи драматургії», «Історія режисури».
Є автором навчальних посібників з режисури, низки рецензій і критичних статей у часописах «Український театр», «Культура і життя», видав окремою книгою навчальний посібник «Режисерський задум вистави» (2002) і «Шляхи розвитку режисури як професії» (2013). Видав книгу спогадів «Обранець долі» (2012).
Учнями Дмитра Чайковського були, зокрема, режисер, сценограф Олександр Білозуб, режисер Дмитро Чиборак, актриса Римма Зюбіна.
Нагороди і звання
Орден «Знак Пошани»
Заслужений артист України
У 2015 році Дмитро Семенович Чайковський отримав театральну премію «Київська пектораль» за «Внесок у розвиток театрального мистецтва». На церемонії вручення нагороди глядацький зал стоячи, довгими оваціями вітав лауреата. Режисер 106 вистав (здійснених у театрах Івано-Франківська, Житомира, Хмельницька, Києва, а також аматорських) похвалився, що зi своїх 103 рокiв він 100 віддав театрові.
В 2017 році у Києві на 94 році життя, після тривалої хвороби Дмитро Семенович Чайковський відійшов у вічність.
 
Педагогічний доробок Дмитра Семеновича Чайковського
 
85
Ч 15
Чайковський, Д. С. Режисерський задум вистави : допоміжні матеріали для вивчення однієї з основних проблем режисерської творчості : навч. посіб. / Д. С. Чайковський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Ужгород : Ліра, 2002. – 98 c. + Додаток с. 78-96. – Бібліогр.: с. 96.
 
Навчальний посібник має на меті будити самостійну думку молодого режисера, його прагнення творчого пошуку і творчої досконалості. автор посібника твердо вважає, що створення режисерського задуму і вміння практичної реалізації цього задуму є професійно-виробничим грунтом режисерської майстерності. Пропонований Д. С. Чайковським навчальний посібник у значній мірі заповнює істотну прогалину в науці про режисуру. Цінність цієї праці полягає у спробі ціліснісного і всебічного осягнення самого змісту поніття "режисерский задум вистави".
 

Чайковский, Д. С. Шляхи розвитку режисури як професії / Д. С. Чайковський. – К. : Дух і Літера, 2013. – 672 с.

В книзі Дмитро Чайковський висвітлює всі питання пов’язані з професією режисера: коли і як виникла режисура? Як еволюціонувала ця професія впродовж ХХ ст.? І яке місце українського театру в європейському житті? Ці та інші питання висвітлює автор роботи.
Книжка зацікавить як фахівців, так і всіх, хто цікавиться історією та розвитком театральної культури.
 

***

Постановочний план вистави : метод. рек. для студ. реж. спец. ф-ту КОР / упоряд.: Д. С. Чайковський, Г. Г. Макарчук ; М-во культури УРСР, КДІК, Каф. реж. – К., 1989. – 51 с.
Чайковський, Д. С. Шляхи розвитку режисури як професії : навч. посібник для студ. режисерської спеціалізації ін- тів культури / Д. С. Чайковський ; Київ. держ. ін-т культури.  Л., 1997.  140 с.
Чайковський, Д. С. Шляхи розвитку режисури як професії : навч. посіб. для студ. реж. спец. ін-тів культури / Д. С. Чайковський ; М-во культури України, КДІК, Каф. реж. – К., 1994. – 230 с.
Чайковський, Д. С. Шляхи розвитку режисури як професії : навч. посіб. для студ. реж. спец. ін-тів культури України / Д. С. Чайковський ; КДІК, Каф. реж. – Л. : Драм. театр «Ми», 1997. – 141 с. 
Теорія драми : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготов.6.020201 «Театральне мистецтво» / уклад. : Д. С. Чайковський, В. В. Неволов ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 34 с. 
 

Матеріали про життя і діяльність Д. С. Чайковського

Дмитро Чайковський: "Сорок вiдсоткiв працi, тридцять вiдсоткiв любовi i тридцять вiдсоткiв спiлкування з людьми  це я вважаю найважливiшим в своєму життi".

821.161.1 
Ч-15
Чайковський, Д. С. Обранець долі : миттєвості життя ординарної людини в неординарному часі / Д. С. Чайковський. – К. : Бізнесполіграф, 2012. – 256 c. : фот.
 
Автобіографічна книга видатного театрального режисера і педагога Дмитра Семеновича Чайковського.
Із післямови, написаної режисером-педагогом, колегою, заслуженим діячем мистецтв Петром Ільченком.
***
Усе створене митцем, педагогом, людиною Д. Чайковським – серйозний і значний вклад у скарбницю українського театрального мистецтва, капітал, який буде працювати на Майбутнє нашого театру та нашої держави.
***
Книга, яку ви тримаєте в руках – це підручник життя людини, де всі правила і висновки базуються на особисто пройденому шляху, де все пропущено через розум і серце творця, піддано найсуворішим сумнівам і заряджене вірою в те, що головне для Людини – жити повноцінно, творити чесно і рухатися життям не зупиняючись і не перериваючись на відпочинок.
 

Пивоварова, К. В. Окремі аспекти педагогічної діяльності Дмитра Семеновича Чайковського [Електроннний ресурс] / К. В. Пивоварова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.  2017.  Вип. 39.  С. 323-330.  Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2017_39_38.

Метою дослідження є вивчення окремих положень педагогічної діяльності Дмитра Чайковського в Київському національному університеті культури і мистецтв, де режисер і викладач пропрацював понад сорок років. Методологія дослідження базована на історичному, системному, системно-діяльнісному та інформаційному підходах. До вивчення його наукового, а особливо педагогічного надбання дослідники досі не зверталися. Однак таке звернення важливе для усвідомлення педагогічних методів підготовки і роботи на режисерських курсах, а також задля осягнення загальної теорії та режисерської педагогічної практики в усій повноті її проявів на українському ґрунті. Дмитро Чайковський поєднував у своїй педагогічній діяльності традиції українського музично-драматичного театру, який досконало знав і любив, пошуки молодої сучасної режисури, якою безперестанно цікавився і намагався осягнути, та повну свободу із закликом до особистого мистецького експерименту і творчого шукання. У своїй педагогічній діяльності він базувався на власному досвіді практикуючого режисера, й усі теоретичні положення намагався викладати у прикладному контексті. Як педагог ставився з глибокою повагою і зацікавленням до особистого творчого пошуку своїх учнів, давав їм повну свободу виявлення власних знахідок та ідей.

***
Чайковський, Дмитро. Осягнення незнаного театру / Д. Чайковський // Український театр. – 1990. – № 3.
Дмитро Чайковський: «У театрі я був щасливий» [Електроннний ресурс] : [інтерв'ю / спілкувався В. Шандро] / Д. Чайковський // Слово Просвіти. – 2009. – 22 січ. – Режим доступу : https://bit.ly/3iVZvt5. – Назва з екрана.
Ільків, В. Богом поцілований : [про кн Д. Чайковського "Обранець долі"] / В. Ільків // Український театр. – 2012. – № 4. – С. 56
Богом поцілований ; Виплеканий долею, або Я зайшов на калиновий міст… [Електроннний ресурс] : [про книгу Д. Чайковського "Обранець долі"]. – Режим доступу : https://bit.ly/3hOcOf0. – Назва з екрана.
 
Інтернет-ресурси:
Підготувала Маргарита Бадида.

 


Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день