Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Гордість краю: артист, режисер, педагог

2023-01-03
до 100-річчя від дня народження Дмитра Семеновича Чайковського
                                                                                                                            Раз добром нагріте серце
                                                                                                             Вік не прохолоне!
                                                                                                                                                       Т. Шевченко
 
Дмитро Семенович Чайковський – видатна постать в українському театральному мистецтві – режисер, педагог, актор, працював професором багато років у КНУКіМ та завідуючим кафедри режисури та майстерності актора.
 
Дмитро Семенович Чайковський народився 5 січня 1923 року в селі Семаківці Коломийського повіту Станіславського воєводства (нині – Івано-Франківська область).
Навчався у Коломийській гімназії, захоплювався літературою, образотворчим та театральним мистецтвом.
У 1940 році вступив до Київського театрального інституту, де став першим студентом із Західної України. Однак, вчитися довелося лише рік, бо почалася війна.
Через неправдиве звинувачення був заарештований і разом з іншими політв'язнями депортований до Новосибірська. Дмитро зміг виправдати себе, але наслідки цієї події мали відбиток на його особистому і творчому житті.
Восени 1945 року, пройшовши важкі випробування, Чайковський поновився на навчання до театрального інституту. Здобув акторський і режисерський фах.
Театральна діяльність
З 1945 по 1985 роки режисером Дмитром Чайковським було поставлено близько 100 вистав.
1949-1951 – Київський театр юного глядача, режисер-постановник.
1951-1955 – Житомирський обласний музично-драматичний театр, режисер-постановник.
1955-1959 – Івано-Франківський обласний музично-драматичний театр, режисер-постановник.
1959-1967 – Хмельницький обласний музично-драматичний театр, головний режисер.
1968-1970 – Київський Академічний драматичний театр ім. Івана Франка, режисер-постановник.
1970-1973 – Київський театр юного глядача, головний режисер.
1980-1985 – Івано-Франківський музично-драматичний театр, головний режисер.
Педагогічна діяльність
Був одним зі співорганізаторів і багатолітнім професором кафедри театральної режисури КНУКіМ. Викладав дисципліни: «Режисура і майстерність актора», «Основи драматургії», «Історія режисури».
Є автором навчальних посібників з режисури, низки рецензій і критичних статей у часописах «Український театр», «Культура і життя», видав окремою книгою навчальний посібник «Режисерський задум вистави» (2002) і «Шляхи розвитку режисури як професії» (2013). Видав книгу спогадів «Обранець долі» (2012).
Учнями Дмитра Чайковського були, зокрема, режисер, сценограф Олександр Білозуб, режисер Дмитро Чиборак, актриса Римма Зюбіна.
Нагороди і звання
Орден «Знак Пошани»
Заслужений артист України
У 2015 році Дмитро Семенович Чайковський отримав театральну премію «Київська пектораль» за «Внесок у розвиток театрального мистецтва». На церемонії вручення нагороди глядацький зал стоячи, довгими оваціями вітав лауреата. Режисер 106 вистав (здійснених у театрах Івано-Франківська, Житомира, Хмельницька, Києва, а також аматорських) похвалився, що зi своїх 103 рокiв він 100 віддав театрові.
В 2017 році у Києві на 94 році життя, після тривалої хвороби Дмитро Семенович Чайковський відійшов у вічність.
 
Педагогічний доробок Дмитра Семеновича Чайковського
 
85
Ч 15
Чайковський, Д. С. Режисерський задум вистави : допоміжні матеріали для вивчення однієї з основних проблем режисерської творчості : навч. посіб. / Д. С. Чайковський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Ужгород : Ліра, 2002. – 98 c. + Додаток с. 78-96. – Бібліогр.: с. 96.
 
Навчальний посібник має на меті будити самостійну думку молодого режисера, його прагнення творчого пошуку і творчої досконалості. автор посібника твердо вважає, що створення режисерського задуму і вміння практичної реалізації цього задуму є професійно-виробничим грунтом режисерської майстерності. Пропонований Д. С. Чайковським навчальний посібник у значній мірі заповнює істотну прогалину в науці про режисуру. Цінність цієї праці полягає у спробі ціліснісного і всебічного осягнення самого змісту поніття "режисерский задум вистави".
 

Чайковский, Д. С. Шляхи розвитку режисури як професії / Д. С. Чайковський. – К. : Дух і Літера, 2013. – 672 с.

В книзі Дмитро Чайковський висвітлює всі питання пов’язані з професією режисера: коли і як виникла режисура? Як еволюціонувала ця професія впродовж ХХ ст.? І яке місце українського театру в європейському житті? Ці та інші питання висвітлює автор роботи.
Книжка зацікавить як фахівців, так і всіх, хто цікавиться історією та розвитком театральної культури.
 

***

Постановочний план вистави : метод. рек. для студ. реж. спец. ф-ту КОР / упоряд.: Д. С. Чайковський, Г. Г. Макарчук ; М-во культури УРСР, КДІК, Каф. реж. – К., 1989. – 51 с.
Чайковський, Д. С. Шляхи розвитку режисури як професії : навч. посібник для студ. режисерської спеціалізації ін- тів культури / Д. С. Чайковський ; Київ. держ. ін-т культури.  Л., 1997.  140 с.
Чайковський, Д. С. Шляхи розвитку режисури як професії : навч. посіб. для студ. реж. спец. ін-тів культури / Д. С. Чайковський ; М-во культури України, КДІК, Каф. реж. – К., 1994. – 230 с.
Чайковський, Д. С. Шляхи розвитку режисури як професії : навч. посіб. для студ. реж. спец. ін-тів культури України / Д. С. Чайковський ; КДІК, Каф. реж. – Л. : Драм. театр «Ми», 1997. – 141 с. 
Теорія драми : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготов.6.020201 «Театральне мистецтво» / уклад. : Д. С. Чайковський, В. В. Неволов ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 34 с. 
 

Матеріали про життя і діяльність Д. С. Чайковського

Дмитро Чайковський: "Сорок вiдсоткiв працi, тридцять вiдсоткiв любовi i тридцять вiдсоткiв спiлкування з людьми  це я вважаю найважливiшим в своєму життi".

821.161.1 
Ч-15
Чайковський, Д. С. Обранець долі : миттєвості життя ординарної людини в неординарному часі / Д. С. Чайковський. – К. : Бізнесполіграф, 2012. – 256 c. : фот.
 
Автобіографічна книга видатного театрального режисера і педагога Дмитра Семеновича Чайковського.
Із післямови, написаної режисером-педагогом, колегою, заслуженим діячем мистецтв Петром Ільченком.
***
Усе створене митцем, педагогом, людиною Д. Чайковським – серйозний і значний вклад у скарбницю українського театрального мистецтва, капітал, який буде працювати на Майбутнє нашого театру та нашої держави.
***
Книга, яку ви тримаєте в руках – це підручник життя людини, де всі правила і висновки базуються на особисто пройденому шляху, де все пропущено через розум і серце творця, піддано найсуворішим сумнівам і заряджене вірою в те, що головне для Людини – жити повноцінно, творити чесно і рухатися життям не зупиняючись і не перериваючись на відпочинок.
 

Пивоварова, К. В. Окремі аспекти педагогічної діяльності Дмитра Семеновича Чайковського [Електроннний ресурс] / К. В. Пивоварова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.  2017.  Вип. 39.  С. 323-330.  Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2017_39_38.

Метою дослідження є вивчення окремих положень педагогічної діяльності Дмитра Чайковського в Київському національному університеті культури і мистецтв, де режисер і викладач пропрацював понад сорок років. Методологія дослідження базована на історичному, системному, системно-діяльнісному та інформаційному підходах. До вивчення його наукового, а особливо педагогічного надбання дослідники досі не зверталися. Однак таке звернення важливе для усвідомлення педагогічних методів підготовки і роботи на режисерських курсах, а також задля осягнення загальної теорії та режисерської педагогічної практики в усій повноті її проявів на українському ґрунті. Дмитро Чайковський поєднував у своїй педагогічній діяльності традиції українського музично-драматичного театру, який досконало знав і любив, пошуки молодої сучасної режисури, якою безперестанно цікавився і намагався осягнути, та повну свободу із закликом до особистого мистецького експерименту і творчого шукання. У своїй педагогічній діяльності він базувався на власному досвіді практикуючого режисера, й усі теоретичні положення намагався викладати у прикладному контексті. Як педагог ставився з глибокою повагою і зацікавленням до особистого творчого пошуку своїх учнів, давав їм повну свободу виявлення власних знахідок та ідей.

***
Чайковський, Дмитро. Осягнення незнаного театру / Д. Чайковський // Український театр. – 1990. – № 3.
Дмитро Чайковський: «У театрі я був щасливий» [Електроннний ресурс] : [інтерв'ю / спілкувався В. Шандро] / Д. Чайковський // Слово Просвіти. – 2009. – 22 січ. – Режим доступу : https://bit.ly/3iVZvt5. – Назва з екрана.
Ільків, В. Богом поцілований : [про кн Д. Чайковського "Обранець долі"] / В. Ільків // Український театр. – 2012. – № 4. – С. 56
Богом поцілований ; Виплеканий долею, або Я зайшов на калиновий міст… [Електроннний ресурс] : [про книгу Д. Чайковського "Обранець долі"]. – Режим доступу : https://bit.ly/3hOcOf0. – Назва з екрана.
 
Інтернет-ресурси:
Підготувала Маргарита Бадида.

 


Новини

2024-02-27
Цього четверга, 29 лютого, о 18:00 щиро запрошуємо Вас до читальної зали нашої бібліотеки для участі у 4-х “Молодіжних вечорницях” - спільній творчій ініціативі команди ТатоНub та УжМолРади для молоді Ужгорода. В програмі передбачені творчі виступи. Зокрема, зможемо поринути в чарівну атмосферу завдяки римованим рядкам молодих талановитих поетів та поеток міста, як і відчути додаткове натхнення під час музичних виступів наших гостей.
2024-02-26

Шановні користувачі, до вашої уваги бібліографічний покажчик "Закарпаття на сторінках преси" за IV квартал 2023 р.

2024-02-13

17 лютого відзначає своє 65-річчя сучасна українська письменниця і перекладачка Євгенія Кононенко, творчість  якої заслуговує на увагу, бо є віддзеркаленням життя української інтелігенції 90-х років, західної культури, погляду звичайної пересічної людини та долі сучасної української жінки. Творчий доробок Євгенії Кононенко відзначено багатьма літературними та книжковими преміями. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку „Королева короткої прози”, присвячену творчості Євгенії Кононенко.

2024-02-13

До вашої уваги нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день