Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Світ за кадром

2021-09-09
до Дня українського кіно
Розповідати, як знімається кіно, – це нерозумно. 
Це як ви б стали розповідати мені, що таке любов.
Кіра Муратова

Щорічно у другу суботу вересня відзначається День українського кіно – професійне свято працівників кінематографії. 

Кожна епоха, кожне покоління розглядає і вивчає історію мистецтв із своєї точки зору. Це й становить те саме суб’єктивне пізнання об’єктивної істини.
Кіно веде свій початок від кінця ХІХ століття, його народження і формування збігається з підвищенням інтересу до історії людини і людства в цілому.
Історія українського кіно починається від 1893 р., коли Йосип Тимченко ще до братів Люм'єр сконструював прототип сучасного кінознімального апарату та апарату для кінопроєкції, а також перших зйомок харківського фотографа Альфреда Федецького 1896 року, від фільмів ХХ століття. У 1920 роки національний кінематограф  уперше постає як самостійне соціокультурне явище, яке здобуває визнання європейських кінематографів. Від початку 1930-х робилося чимало спроб „приспати” українське кіно, а заразом послабити його вплив на розвиток нації. Однак були 1960-1970 роки, коли стався новий сплеск вітчизняних кіноталантів, нових екранних ідеологій на зламі 1980-90-х. Нині кіно переживає складні часи зламу естетичних, ідеологічних та політичних реалій.
76.3
Б 39
Безклубенко, С. Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв / С. Д. Безклубенко. – К. : Альтерпрес, 2004. – 328 с. : іл
Відеологія, у трактуванні автора, – це логіка бачення („видіння”). У книзі розглядаються особливості екранного мистецтва (кіно, телебачення, відео) в контексті найближчих, „споріднених” з ним явищ художньої культури (видовище, живопис, музика, театр, література тощо), аналізуються загальні та специфічні закономірності побудови екранних творів, простежуються унікальні внески у спільну творчість представників різних кіно/відео професій – сценариста, режисера, кіно- та звукооператора, композитора, художника, освітлювачів, монтажерів тощо.
85.37
Б 89
Брюховецька, Л. І. Кіномистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Л. І. Брюховецька. – К. : Логос, 2011. – 392 с. : іл. 
Посібник складається з 14 розділів та бібліографії. В ньому подано розмаїту інформацію про кіномистецтво Франції, Німеччини, США, Великобританії, Данії, Швеції, Італії, Іспанії, Японії, Польщі, Чехії, Угорщини, СРСР та України, проаналізовано вершинні його твори і охарактеризовано найважливіші напрямки мистецтва кіно, що складають цілісну картину здобутків наймолодшого з мистецтв, історія яко¬го нараховує усього 115 років. У вступному розділі дано найзагальніші відомості про феномен кіно, його специфіку і природу, основні теоретичні напрацювання в цій галузі. У підсумках — окреслено загальну ситуацію в кіно початку XXI століття.
791
К 19
Канівець, І. А. Варіативне кіно: режисура екранних творів з сюжетами, що змінюються : навч. посіб. / І. А. Канівець. – К. : Видавець Олег Філюк, 2018. – 244 с. : іл. 
В роботі „Варіативне кіно: режисура екранних творів з сюжетами, що змінюються” пропонується новий погляд на варіативність як на можливість існування екранного твору у кількох варіантах, що є новою технологією режисури в образотворчих мистецтвах. В рамках цієї інтерпретації, варіативність може вико¬ристовуватись з метою розширення можливостей з формування драматургічного конфлікту, поглиблення характерів героїв екранних творів, відкриття нових рис художніх образів. Розглянута можливість впливу варіативності на жанрові ознаки екранного твору. Показано тенденції еволюції варіативності від моменту появи і до сьогодення. Автор репрезентує перспективну концепцію застосування варіа¬тивності в екранному творі. Рекомендовано як навчальний посібник з режисури кіно та телебачення у вищих навчальних закладах, оскільки містить методичні вказівки до роботи над сучасними кіно- і телепроектами.
85.37(4УКР)
К 20
Капельгородська, Н. Кіномистецтво України в біографіях : (кінодовідник) / Н. Капельгородська, Є. Глущенко, О. Синько. – К. : АВДІ, 2004. – 712 с. 
У цій книзі, створеній групою ентузіастів, вперше подано бібліографічні відомості про людей усіх кінематографічних професій, які збагатили своєю працею вітчизняне кіно і телебачення XX-XXI століття. Згадуються кінодіячі інших народів, які зробили свій внесок у кіномистецтво України, кінематографісти українського походження, що працюють за кордоном. Подаються також відомості про най популярніших письменників і деяких прототипів героїв, оскільки їх твори і особистості втілено на екрані. Пропонуються дані про 5500 осіб.
85.37(4УКР)
М 28
Марочко, В. І. Зачарований Десною : іст. портрет Олександра Довженка / В. І. Марочко. – К. : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2006. – 288 с. : іл. 
Запропонована читачеві книга є першою науково-історичною розвідкою біографії видатного українського кінорежисера, яка висвітлює тернистий шлях життя в умовах тоталітарного комуністичного режиму, його творчий доробок, повсякденне життя, художньо-мистецькі смаки, світоглядні уподобання та громадянську позицію.
85.37(4УКР)
М 59
Іван Миколайчук: магія любові : [фотоальбом] / упоряд. М. Є. Миколайчук. – К. : Ред. журн. "Міжнар. туризм", 2011. – 176 с. : фот. 
Постать всесвітньо відомого українського актора, сценариста й кінорежисера Івана Миколайчука оповита легендами та романтичним ореолом. У цьому виданні вона оживає у світлинах, спогадах друзів, колег і соратників, а також рядках, написаних самим Іваном. Книжка-альбом представляє найбагатшу добірку фото незабутнього митця, котрий став символом цілого покоління. Навіть знавці українського кіно відкриють тут нові для себе сторони творчої особистості Миколайчука. 
85.37(4УКР)
М 59
Миколайчук, І. В. Сценарії / І. В. Миколайчук ; вступ. ст. Л. І. Брюховецька ; упоряд. М. Є. Миколайчук ; відп. ред. В. Таранюк. – К. : "Ред. журнал "Міжнар. туризм", 2008. – 544 с. : іл., портр. 
У книжці найповніше представлено літературні й режисерські сценарії та заявки на сценарії легендарного українського актора, режисера Івана Миколайчука (1941-1987) – митця, який став національним символом покоління. Збірка містить усі його твори – від найперших проб пера до серйозних робіт, у тому числі в співавторстві з відомими письменниками й режисерами. Це дає змогу оцінити багатогранність інтересів людини із глибоким художньо-філософським поглядом на життя, простежити еволюцію видатної особистості.
85.37(4УКР)6
П 18
Сергій Параджанов і Україна : [зб. ст. і док.] / упоряд., ред. Л. І. Брюховецька. – Вид. 2-е. – К. : Києво-Могил. акад., 2015. – 288 с. : фот. кольор., іл. – (Кінематографічні студії ; вип. 1) (Програма "Українська книга"). 
Сергій Параджанов залишив яскравий сліду світовому кіно. 31952 по 1973 рік він з невеликими перервами жив і працював на Київській кіностудії їм. О. Довжен¬ка, де був лідером незалежного мистецтва, що сформувалося в часи „відлиги”. У збірнику „Сергій Параджанов і Україна” розглянуто широкий комплекс питань, як творчого, так і соціально-політичного характеру. В наукових дослідженнях автори розглядають своєрідність творчого стилю постановника „Тіней забутих предків”, „Саят-Нови” та нездійсненого фільму „Київські фрески”, тогочасний мистецький контекст, роль образотворчого мистецтва в його режисурі. Ті, кого цікавить доля Параджанова та причини його арешту, зможуть познайомитись із розсекреченими архівами КДБ, а також сторінками „Щоденника” Святослава Іванова, Голови тогочасного Держкіно України. Цінними є спогади Марти Дзюби, Івана Дзюби, композитора Мирослава Скорина та інших людей, які спілкувалися з режисером. Завершують книгу думки Параджанова, висловлені в Києві після прем'єри в Києві фільму „Ашик-Керіб”.
100 фільмів українського кіно : анот. кат. за проекторм ЮНЕСКО „Національна кінематографічна спадщина” / упоряд. : Р. Бєляєва, Р. Прокопенко ; М-во культури і мистецтв України. – К. : Спалах, 1996. – 128 с. : іл. – (100-річчя світового кінематографа. 1895-1995).
Каталог містить відомості про художні ігрові фільми українського кіно, найхарактерніші для його столітньої історії.
791(477)"18/20"
Т 67
Тримбач, С. В. Кіно народжене Україною : іл. історія : альб. антол. укр. кіно / С. В. Тримбач. – К. : Саміт-книга, 2019. – 386 с. : кольор. іл.
Ця книжка – не лише про кіностудію імені О. Довженка, вона про все українське кіно. Ювілей кіностудії став приводом оприлюднити матеріали, появи яких давно чекала Україна. Ці матеріали охоплюють період від становлення українського кіно на межі XIX-XX ст. (а починалося воно не в Києві, а в Одесі) до сучасної доби, коли відбувається справжнє відродження і оновлення кінематографу України.

* * *

Анастасьєва, Олеся. По той бік камери : тенденції української документалістики / О. Анастасьєва // Український тиждень. – 2019. – № 8. – С. 62-63.
Білоцерківець Н. Ностальгія і надія : фільм про Помаранчеву революцію / Н. Білоцерківець // Українська культура. – 2007. – № 5. – С. 5.
Бровко, Роман. ”Без патріотичного кіно нація не ствердиться” / Р. Бровко // Урядовий кур’єр. – 2021. – 29 трав. (№ 102). –  С. 6.
Брюховецька, Лариса. "Велике кіно завжди національне.." / Л. Брюховецька // Кур`єр Кривбасу. – 2015. – № 305-306-307. – С. 208-224.
Брюховецька, Лариса. ”Діди-прадіди зуміли вижити й залишитись людьми за нелюдських обставин..” : [про телефільм ”І будуть люди” за однойменною трилогією А. Дімарова] / Л. Брюховецька // Кіно-Театр. – 2021. – № 1. – С. 14-15.
Брюховецька, Лариса. Кіно в Україні: діагноз і ліки / Л Брюховецька // Слово Просвіти. – 2011. – 15-21 груд. (Ч. 50). – С. 12.
Брюховецька, Лариса. Українська кіноіндустрія і світовий ринок : точки перетину / Л. Брюховецька // Всесвіт. – 2017. – № 1-2. – С. 248-257.
Брюховецька, Лариса. Українське кіномистецтво в сучасному дискурсі історії кіно / Л. Брюховецька // Всесвіт. – 2019. – № 3-4. – С. 147-155.
Войтенко, Володимир. Українське кіно: сильніше, ніж зброя : 30 років незалежності / В. Войтенко // Голос України. – 2021. – 13 трав. (№ 87). – С. 4.
Ворожбит, Наталія. Воювати не можу, то хоч змушу людей говорити про це і думати / Н. Ворожбит // Країна. – 2018. – № 1. – С. 8-11.
Городнич, Катерина. Історія та спецефекти : яке місце історичних стрічок у сучасному українському кіно / К. Городнич // Український тиждень. – 2019. – № 14. – С. 58-61.
Демещенко В. Вплив літератури на становлення кіномистецтва / В. Демещенко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 2. – С. 36-42.
Десятеник, Дмитро. Десять причин для гордості : [список найкращих вітчизняних картин, знятих за час Незалежності] / Д. Десятеник // День. – 2016. – 23 серп. – С. 7.
Джулай, Дмитро. Десять українських документальних фільмів, заборонених радянською владою / Д. Джулай // Кіно-Театр. – 2020. – № 1. – С. 37-41.
Дроздовський, Дмитро. Фіктивні реальності сучасного кінематографа: психотравми постмодернізму / Д. Дроздовський // Кіно-театр. – 2019. – № 2. – С. 39-41.
Красніченко, Єлизавета. Українське кіно: життя чи смерть? / Є. Красніченко // Українська культура. – 2016. – № 7-9. – С. 32-33.
Кривошеєва, Інна. Українське кіно / І. Кривошеєва // Шкільний світ. – 2020. – № 2. – С. 1-5.
Муратов, Олександр. Кіно та інформаційна війна / О. Муратов // Українська літературна газета. – 2015. – 27 лют. – С. 1, 17.
Муратов, Олександр. Що робити з українським кіно? / О. Муратов // Літературна Україна. – 2019. – 7 груд. (№ 45-46). – С. 7.
Патра, Світлана. Українське кіно в екзилі / С. Патра // Мистецькі грані. – 2014. – № 8. – С. 18-19.
Пащенко, Анастасія. Українське поетичне кіно як зразок національного кінематографа / А. Пащенко // Кіно-Театр. – 2012. – № 2. – С. 29-32.
Творчі пошуки українського кіно останніх років // Кіно-Театр. – 2019. – № 3 (143). – С. 2-7.
Тихий, Володимир. Володимир Тихий: творити українське кіно про Україну / В. Тихий // Дніпро. – К., 2012. – № 10. – С. 118-123
"Український кінопроцес важко вмістити в стандартну модель" // Кіно-Театр. – 2019. – № 3 (143). – С. 34-35.
Українському кінематографу корона “Дня” за перехід від кількості до якості : [у 2017 році вийшли в прокат 33 національні повнометражні фільми] // День. – 2017. – 28-30 груд. – С. 17.
Урбан, Максим. Сміх і гріх: українська кінокомедія ХХ століття : конспект з історії кіно / М. Урбан // Дніпро. – 2012. – № 4. – С. 122-125.
Швець, Юлій. Дитяче пригодницьке кіно: про що мріють дорослі й діти? / Ю. Швець // Кіно-Театр. – 2021. – № 2. – С. 10-12.


Інтернет-ресурси:

12 цікавих фактів із історії українського кіно
День українського кіно. 12 шедеврів, які має подивитись кожен
День українського кіно: відомі українці розповіли про свої улюблені фільми
Історія українського кіно. Погляд з ХХІ століття
Історія українського кінематографа
Кіно в Україні
Понад століття українського кіно — інтерв'ю з кінознавцем Любомиром Госейком
Розвиток українського кіно
Українське кіно: сильніше, ніж зброя

Підготувала Надія Яблонська

 


Новини

2021-10-05

Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Закон і право для всіх єдині".

2021-10-05

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу зберігання бібліотечних фондів.