Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5986
2013-11-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5343
Доброго дня. Чи могли б ви допомогти мені з пошуком інформації до курсової роботи на тему "Бібліосоціальна робота дитячих бібліотек".
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-02

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

78.3 Д 49
Дитяча бібліотека– соціокультурний інститут виховання і духовного розвитку особистості : консультація/ М-во культури України, Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей"; авт.-уклад.: Н. І. Безручко, О. В. Безручко ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко.–К., 2011.-24 c.

78.34(4УКР) П43
Погребняк Г. І.
Організаційно-методична діяльність бібліотек України для дітей ( 1946-1976 рр. ) / Г.І. Погребняк; Відп. за вип. А.С. Кобзаренко.–К., 2005.-64 c.

78.34(4 УКР) В 42
Самотий, Р. С. Організація бібліотечного простору – запорука успіху і вимога часу / Р. С. Самотий // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 177-182. – Бібліогр. наприкінці ст.

Кобзаренко А. Культура. Бібліотека. Діти: формування і збереження духовної спадщини в інформаційному суспільстві / А. Кобзаренко // Світ дитячих бібліотек.– 2007.– № 4.– С. С. 4– 7.

Турбаніст Т. Бібілотека– трансформація соціальної місії / Т. Турбаніст // Світ дитячих бібліотек.– 2007.– № 4.– С. 7– 9.

Кобзаренко А. Дитячі бібліотеки України : співзвучність сучасному, відкритість майбутньому / А. Кобзаренко // Світ дитячих бібліотек.– 2009.– № 4.– С. 4– 8.

Турбаніст Т. Сучасний інформаційний простір і місія дитячої бібліотеки у ньому / Т. Турбаність // Світ дитячих бібліотек.– 2009.– № 4.– С. 9-12.

Чіка В. Проблема захисту дітей від небажаної інформації у глобальній мережі / В. Чіка // Світ дитячих бібліотек.– 2009.– № 4.– С. 36-38.

Аверкина С. Информационные технологии в детской библиотеке / С. Аверкина // Світ дитячих бібліотек.– 2011.– № 1.– С. 13-17.

Іванова Я. Проблеми дитячого читання та шляхи їх розв`язання / Я. Іванова // Бібліотечний форум України.– 2011.– № 4 .– С. 35-36.

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання / О. С. Розміровська // Бібліотечна планета.– 2011.– № 3.– С. 23-24.

Іванова Я. Педагогічна діяльність бібліотеки / Я. Іванова // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 1. – С. 19-21.

Гринчак Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гринчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – №5. – С. 20-26.

Мироненко Г. Портрет бібліотеки в дзеркалі історії / Г. Мироненко // Шкільний світ. – 2012. – № 10. – С. 17-18.

Рубан А. Дитина та книга: у пошуках вічних істин / А. Рубан // Директор школи, ліцею, гімназії.– 2013.– №4.– С. 73-75.

Коханова І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 21-24.

Бєляєва М. Більше ніж бібліотека / М. Бєляєва // Освіта України. – 2013. – 7 жовт. – С. 13.

2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5339
Будь-ласка,літературу стосовно композиції "Києво-Печерського патерика" і дискурсу "Літопису Самовидця" З повагою - Естрел
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-02

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

83.3(4Укр) В 34
Возняк М. Історія української літератури. У 2-х кн. – Львів : Світ, 1992-1994.

63.3(4УКР)4 З-41
Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упоряд. та пер. В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. - К.: Дніпро, 2006.-976 c.

83.3(2Ук)1 І-85
Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський Патерик у літературному процесі кінця ХVI - початку XVIII ст. на Україні. – К. : Наук. думка, 1990. – 180 с.

902.9 І-90
Історичні джерела та їх використання : зб. статей. – К. : Наук. думка, 1968. – 300 с.

63.3(4УКР) І-90
Історія України : джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінський, М. І. Обушний ; упоряд.: В. І. Червінський, Л. В. Шимчак [та ін.]. -2-е вид., випр. та допов. - К.: КВІЦ, 2012.-832 c. :a-іл.

63.3(4УКР)46 Ф 32
Федака С. Літописні джерела з історії княжої і козацької України-Русі / С. Федака; УжНУ; Каф-ра історії України. - Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2003.-140 с.

Заблоцька К.В. Медицина Київської Русі в "Києво-Печерському патерику" : Історіографічний аспект / К.В. Заблоцька // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - № 4. - С. 11-15.

Толочко, Петро. Україна і українці в народній поезії та літописах XVII-XVIII ст. / П. Толочко // Київська старовина. - 2006. - №3. - С. 56-60.

Нікітенко, Мар’яна. Символіка числа "4" у священних вимірах Великої Печерської церкви / М. Нікітенко // Київська старовина. - 2011. - № 5. - С. 12-24

Шуміло, Світлана. Оповідання про Миколу Святошу у Києво-Печерському патерику : досвід прочитання / С. Шуміло // Київська старовина. - 2012. - № 3. - С. 3-8.
2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5340
Мова "Тигроловів" Багряного Романюк В. В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

83.3(4УКР)6 Б20
Балаклицький М. "Нова релігійність" Івана Багряного : монографія / М.Балаклицький. -К.: Смолоскип, 2005.-168 c.

91.9: 83.3(4УКР)6 У45
Український письменник і політичний діяч Іван Багряний ( 1906 - 1963 ) : Бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка; Уклад. Т.О. Сосновська та ін. -2-е вид.. -Харків, 2006.-192 c.

Іван Багряний. Творчість на грані самопожертви // Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям. -К.: Либідь. -2011. - C. 631-650.

Бендер В. Багряний зблизька : (В річницю смерті)/ В. Бендер // Березіль. -2006. -№9. - C. 136-156.

Білоус Н. Роман І Багряного "Тигролови" на історичному тлі: методика вивчення твору / Н. Білоус // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. -2007. -№ 1. - C. 13-15.

Бойко Л. Життя і творчість Івана Багряного / Л. Бойко // Дивослово. -2007. -№ 6. - C. 21-22.

Котляр С. Проблематика роману "Тигролови" Івана Багряного : урок / С. Котляр // Українська мова та література. -2010. -Ч. 46-47. - C. 29-34.

Лущій С. Романи Івана Багряного "Тигролови" та "Сад Гетсиманський": за архівними матеріалами Юрія Лавріненка / С. Лущій // Слово і час . -2006. -№10. - C. 21-31.

Пономарьова Т. Дослідження мовного багатства роману "Тигролови" Івана Багряного / Т. Пономарьова // Дивослово. -2007. -№ 4. - C. 26-31.

Святовець В. Художня деталь і вся палітра : (до вивчення роману Івана Багряного "Тигролови") / В. Святовець // Урок української. -2004. -№3. - C. 45-47.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5341
Доброго дня. Чи не могли б ви допомогти мені з пошуком інформації про екстралінгвістику, як галузь мовознавства. Електронні ресурси не дозволяється використовувати. Дякую. Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-03

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

81.411.1 Г 97
Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібник / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І.П. Ющук. – К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. – 336 с.

88.4 Ж 78
Жовтянська В. В. Трансформації смислу в соціокультурному просторі : монографія/ В. В. Жовтянська; Нац. акад. пед. наук України, Ін–т соц. та політ. психології. – К.; Кіровоград: Імекс–ЛТД, 2012. – 256 c.

87.7 К 88
Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посібник / О. В. Кубрак. – Суми: Університетська книга, 2001. – 208 с.

87.7 К90
Культура ділового спілкування : навч. посіб. / Уклад. Л. Г. Зубенко, В. Д. Нємцов. – К.: ЕксОб, 2004. – 200 c.

81.411.1 М17
Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х.: Торсінг плюс, 2008. – 512 c.

81.411.1 М36
Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. –2–е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 c.

83.7 О–54
Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ О. Б. Олійник; М–во освіти і науки України. – К.: Кондор, 2010. – 180 c.

88.5 О–63
Орбан –Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації : навч. посіб. / Л. Е. Орбан–Лембрик. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 528 c.

87.7 П14
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха; М–во освіти і науки України. – К.: Кондор, 2008. – 356 c.

88.5 Т 80
Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навч. посіб. / І.О. Трухін; М–во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної л–ри, 2005. – 336 c.

87.7 Ч74
Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. –5–те вид., стер. – К.: Вікар, 2006.–224 с.

Бацевич Ф. Сутність та предмет дослідження мови (погляд лінгвіста) / Ф. Бацевич // Філософська думка. – 2007. – № 2. – С.112–124.

Войцехівська І. С. Культура спілкування і мовний етикет/ І. С. Войцехівська, О. П. Ільєва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 7. – C. 29–34.

Основи етикету спілкування // Наука і суспільство. – 2011. –№ 5/6. – С.57–59.

Шумарова Н. Соціолінгвістика і стилістика – фундаментальні дисципліни в журналістській освіті / Н. Шумарова // Пам'ять століть. – 2007. – № 3. – C. 79–84.


2013-11-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5342
Мені потрібен список літератури на тему: " Бібліотека- як цент спілкування" Цасюк Вікторія Вікторівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-29

Пропонуємо переглянути наступні видання:


72.4(4УКР) Н 34
Вітушко, Н. Бібліотека як центр інформаційно-аналітичного виробництва / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – С. 21-29.

72.4(4УКР) Н 34
Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 119-184.

78.34 Р 68
Шевчук, В. Обласні огляди-конкурси як активізація і стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів / В. Шевчук // "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки": матеріали III Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р./ М-во культури України, Держ.заклад "Нац. парлам. б-ка України"; уклад. О. В. Зозуля. – К. : [б.и.], 2011. – С. 111-114.

78.34(4 УКР) В 42
Ракитянська, В. Д. Історичні вектори розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства: шлях у 125 років / В. Д. Ракитянська // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р./ Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; [ уклад. О. П. Куніч; ред. кол. : В. Д. Ракитянська та ін.]. – Х. : РА "ІРБІС", 2011. – С. 9-18.

78.34(4УКР)В 42
Дворкина, М. Я. Библиотека как феномен культуры / М. Я. Дворкина // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт.2011 р. / Держ. заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 139-146. – Бібліогр. наприкінці ст. – Бібліогр. у підрядк. прим.

78.34(4 УКР) В 42
Самотий, Р. С. Організація бібліотечного простору – запорука успіху і вимога часу / Р. С. Самотий // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 177-182. – Бібліогр. наприкінці ст.

78.34(4УКР) В 42
Мудроха, В. О. Розвиток бібліотечної професії в умовах впровадження новітніх інформаційних технологій / В. О. Мудроха // Від XIX до XXI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка"; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 235-239.

***

Сокульська, С. З. Роль публічної бібліотеки в житті місцевої громади / С. З. Сокульська // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 20-22.

Дейнега, О. Я. Бібліотека – центр духовності селища / О. Я. Дейнега // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 41.

Грипич, С. Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 9. – С. 47-50.

Богза, Н. Ф. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади / Н. Ф. Богза // Бібліотечна планета. –2011. – № 4. – С. 18-21. : іл.

Бейліс, Л. І. До питання креативності бібліотечної роботи і особистісних мотивів її виконання / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 24-28 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Мироненко, Г. Портрет бібліотеки в дзеркалі історії / Г. Мироненко // Шкільний світ. – 2012. – № 10. – С. 17-18.

Браккер, Н. Сбор и сохранение цифровой информации : правовые аспекты / Н. Браккер, Л. А. Куйбышев // Библиотековедение. – 2011. – № 6. – С. 34-44. – Бібліогр. наприкінці ст.

Іванова, Я. Педагогічна діяльність бібліотеки / Я. Іванова // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 1. – С. 19-21.

Полякова, О. Бібліотека – центр громадської активності села / О. Полякова, Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2. – С. 25-27.


Гусева, Е. Библиотечная инноватика как стратегия и фактор развития современной библиотеки / Е. Н. Гусева // Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 28-33. – Библиогр. в конце ст.

Твердая, Т. Библиотека – власть – община: присоединяемся к электронному правительству : інтернет-технології в бібліотеках / Т. Твердая // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 13-16.

Суслова, В. Бібліотека очима місцевої влади / В. Суслова // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 2-4.

Вилегжаніна, Т. І. Бібліотечна професія в сучасній Україні / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 3. – С. 5-6 : портр.

Гринчак, Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гринчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – №5. – С. 20-26.

Гранчак, Т. Ю. Бібліотека в політичній комунікації / Т. Ю. Гранчак // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 10. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст.

Трачук, Л. Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0" / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст.

Загородна, Н. Бібліотека –в історичному просторі трьох епох / Н. Загородна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 44-45.

Сучасна бібліотека: яка вона? // Культура і життя. – 2013. – 25 січ. (№ 4). – С. 12.

Швецова-Водка, Г. Обласна бібліотека в Інтернет-просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 15-19.

Чумак, В. Бібліотеки – мости до електронного урядування / В. Чумак // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 26 : іл.

Коханова, І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст.

Зніщенко, М. "Бібліотека і книга в контексті часу" – головна тема року в роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / М. Зніщенко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 44-46.

Бєляєва, М. Більше ніж бібліотека / М. Бєляєва // Освіта України. – 2013. – 7 жовт. – С. 13.

Бейліс, Л. І. Організаційна культура бібліотечної діяльності: горизонтальні зв'язки / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.

Новик , Л. Використання ІКТ у роботі бібліотекаря / Л. Новик // Сучасна школа України. – 2013. – № 11. – листоп. – С. 66-70.

Швецова-Водка , Г. М. Бібліотека як документальна комунікаційна система / Г.М. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. – 2011. – №6. – С. 3-7 : рис.

Ярошенко, Т. О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. О. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2011. –№ 1. – С. 17-22 : портр.


2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5334
Доброго дня, потрібен список літератури для написання курсової на тему "Революція 18 березня 1871 р. у Франції. Державний лад Паризької комуни та її соціально-економічні заходи " Левченко Андрій Сергійович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-02

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

63.3(0)5 В 51
Виппер Р. Ю. История Нового времени / Р. Ю. Виппер, И. В. Реверсов, А. С. Трачевский. – М. : Республика, 1995. – 456 с.

63.3(0) В 84
Всемирная история : [учебник] / под ред.: Г. Б. Поляков ; А. Н. Маркова. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.-868 c.

63.3(4ФРА) Д29
Дельнов А. А. Франция. : большой истор. путеводитель / А. А. Дельнов. -М.: Эксмо: Алгоритм, 2008.-864 c.

63.3(4ФРА) И21
Иванова Ю. А. Все о Франции / Ю.А. Иванова; Предисл. Ю.В. Макаров, Худ.-оформ.: Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк. -Харьков: Фолио, 2007.-544 c.

63.3(4ФРА) И 90
История Франции : [сб. работ отечеств. дореволюц. авт.] / сост. А. Р. Андреев. -М.: Крафт+, 2009.-464 c.

63.3(0)5 Н 72
Новая история 1871 – 1917 / под. ред.. Н. Е. Овчаренко. – М. : Просвещение, 1984. – 544 с.

Махун С. Відлуння Комуни. Уроки першої пролетарської революції / С. Махун // День. – 2001. – 17 берез. – С. 5.

Лук’яненко Є. Паризька комуна: українська спорідненість : до 130-річчя історичної події / Є. Лук’яненко // Віче. – 2001. - № 3. – С. 144-150.

Таран Л. Франція 1871 – 1900 рр. / Л. Таран // Історія України. – 2004. - № 7. – С. 1-9.


2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5335
Етика і культура бібліотечного обслуговування Ліщук Юлія Сергіївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

78.38 Б83
Бородина В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособ. / В.А.Бородина. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006.-168 c.

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б – ка України ім. В.І.Вернадського, Ін – т рукопису. – К.: Нац. б – ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. – 532 c
78.38 М 65
Мистецтво спілкування як головна складова професійної культури бібліотекаря : матеріали облас. семінару-тренінгу 16 жовт. 2012 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. наук.-метод. роботи; уклад. О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород, 2012.-52 c.

Бейліс Л. І. Організаційна культура бібліотечної діяльності: горизонтальні зв'язки / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 6-9.

Діловий етикет - невід’ємна складова корпоративної культури: консультація // Корпоративна культура бібліотеки як складова її успішного розвитку: реком. тематика семінарів працівників район. і міськ б-к.Вип. 9 /М-во культури України, Держ заклад "Нац. парлам. б-ка України"; упоряд. Ю. В. Юхневич; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. - К. : [б.и.], 2012. - С. 27-32.

Жирова В. Г. Етика бібліотекаря / В. Г. Жирова // Шкільна бібліотека. -2006. -№11. - C. 32-40.

Ковальчук Г. К. Культура спілкування в Інтернеті / Г. К. Ковальчук // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 24-27.

Новіцька Н. В. До питання культури спілкування в бібліотеці / Н. В. Новіцька // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 19-22.

Пашкова В. С. Міжнародний кодекс етики / В. С. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2012. - № 3. - С. 8-9

Семененко О. О. Домінування у спілкуванні : поняття, причини запобігання/ О. О. Семененко // Від XIX до XXI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч". -Х.: РА "ІРІС". -2011. - C. 259-264.

2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5336
Доброго дня, мені потрібна література на тему: "Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з особливими потребами" Залісецька Лілія Григорівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

92 І-58
Інва.net : Інформ. бюл., Вип.7/ Рівненська держ.обл. б-ка; Рівненське обл. відділення Фонду соціального захисту інвалідів; Уклад.: Р. Щербан, С. Ступницька, А. Литвинюк. -Рівне, 2004.-68 с.

78.34(4УКР) І-58
Інва.net : Інформ. бюлетень для людей з особливими потребами, Вип. 12/ Рівненська держ. обласна бібліотека, Рівненське обласне віділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненська обл. організація ВОІ "СОІУ"; Керівник проекту Р. Щербан. -Рівне: Волинські обереги, 2006.-78 c.

78.34(4УКР) І-58
Інва.net : Інформ. бюлетень, Вип. 13/ Рівненська держ. обласна бібліотека, Посольство США, Рівненське обласне віділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненська обл. організація ВОІ "СОІУ"; Керівник проекту Р. Щербан. -Рівне: Волинські обереги, 2006.-68 c.

78.38 К64
Коновалова М. П. Инвалид - общество - библиотека : учеб.-метод. Пособие / М. П.Коновалова. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006.-136 c.

Кунанець Н. Е. Бібліотеки в інформаційному обслуговуваннні людей з особливими потребами : стан та перспективи/ Н. Е. Кунанець [та ін.] // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. -Х.: РА "ІРІС". -2011. - C. 183-187.

Локоть Н. Мобільна школа комп’ютерної та інтернет-грамотності для людей з особливими потребами: досвід та здобутки : інтернет-технології в бібліотеках / Н. Локоть // Бібліотечний форум України. -2012. -№ 3. - C. 8-12.

Мартюшова О. В. Інформаційно-ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці/ О. В. Мартюшова // Бібліотечна планета. -2011. -№ 2. - C. 24-25.

Прокопенко Л. Принципи рівних можливостей : проблеми бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами в проектах ІФЛА / Л. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 6. – С. 14 – 18.


2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5337
Доброго дня, мені потрібен список літератури на тему: "Роль публічної бібліотеки у вирішенні кризи читання" Осядла Віта Ярославівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

78.3 Б 59
Бібліотека як організатор сімейного читання : метод. реком., поради / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва; уклад.: І. М. Палаташ, І. М. Хмара ; відп. за вип. В. Д. Чіка. -Ужгород, 2012.-32 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф – ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. – Харків, 1998. – 72 c.

78.38 П88
Публічна бібліотека як центр сімейного читання : примірна тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к. Вип. 2 / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України; матеріал підготувала М. Талалаєвська ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна. -Київ, 2006.-60 c.

78.34(4УКР) П 88
Публічна бібліотека: місія : (з досвіду різних країн. Погляд методиста)/ Нац. парламент. б-ка України; уклад. І. О. Цуріна ; Н. О. Гудімова. -К., 2004.-43 с.

Бейліс Л. І. Роль бібліотеки в організації пізнавальної діяльності читачів / Л.І. Бейліс // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -2007. -№ 3. - C. 24-30.

Білик О. Читання в контексті розвитку інформаційного суспільства / О. Білик // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 31-39.

Вилегжаніна Т. Бібліотека і читання в житті сучасного суспільства / Т. Вилегжаніна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 48-54.

Вилегжаніна Т. І. Криза читання як сучасна проблема світового рівня / Т. І. Вилегжаніна // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад О. П. Куніч. -Х.: РА "ІРІС". -2011. - C. 150-155.

Виховуємо читачів // Шкільний світ. -2012. -№ 5. - C. 3-17.

Воспитание будущего читателя // Шкільна бібліотека. -2011. -№ 2. - C. 6.

Гімн книзі! : [Сценарій] // Шкільна бібліотека. -2006. -№10. - C. 65-67.

Джаджа Н. Читання - найкраще навчання : Як відновити інтерес українців до читання? / Надія Джаджа // Українська мова й література в сучасній школі. -2013. -№ 6. - C. 47-60.

Заварінська І. Бібліотека для дітей як осередок розвитку здібностей читачів/ І. Заварінська // Світ дитячих бібліотек. -2011. -№ 3. - C. 15-16.

Інноваційна діяльність бібліотекаря у формуванні читацької культури учнів : за матеріалами Всеукраїнської акції "Живи, книго!" // Шкільна бібліотека. -2010. -№ 22. - C. 5-6.

Карягина Н. Библиотека и читатель: эволюция любви / Н. Карягина // Бібліотечний форум України. -2010. -№ 3. - C. 12-14.

Кириченко Г. Сучасний читач і бібліотека / Г. Кириченко // Бібліотечна планета. -2008. -N 4. - C. 19.

Ковальчук Г. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – C. 13-16.

Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / Г. Райкова // Бібліотечна планета. -2008. -№ 1. - С.7-9.

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання/ О. С. Розміровська // Бібліотечна планета. -2011. -№ 3. - C. 23-24.

Степичева Т. В. К вопросу о традиции семейного чтения / Т. В. Степичева // Библиотековедение. -2010. -№ 5. - C. 59-62.

Шамаріна Т. Читач-дитина і читання в контексті часу / Т. Шамаріна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І.
Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 133-138.

2013-11-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5338
Доброго дня мені потрібен список літератури по темі Бібліотека - центр відродження національної самосвідомості молоді. 2.Допоможіть скласти план по цій же темі. Юзвенко Зоя Борисівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-28

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу:

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б – ка України ім. В.І.Вернадського, Ін – т рукопису. – К.: Нац. б – ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. – 532 c.

78.3(4УКР) І – 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф – ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. – Харків, 1998. – 72 c.

78.3 К27
Карташов Н.С. Региональное библиотековедение : науч. – практич. пособие / Н.С. Карташов. – М.: Либерея, 2004. – 224 c.

Бейліс Л. І. Роль бібліотеки в організації пізнавальної діяльності читачів / Л.І. Бейліс // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -2007. -№ 3. - C. 24-30.

Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України / Оксана Гавеля // Вісник Книжкової палати. -2012. -№ 3. - C. 49-51.

Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України / О. Гавеля // Вісник Книжкової палати. -2012. -№ 4. - C. 40-43.

Зякун Т. Особливості формування національної свідомості молоді на сучасному етапі державотворення / Т. Зякун // Рідна школа. -2006. -№5. - C. 19-23.

Капустіна Н. І. Регіональний дослідницький проект "Харків - територія читання молоді": підгрунтя формування регіональної програми молодіжного читання / Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва // Бібліотечна планета. -2010. -№ 1. - C. 18-20.

Кравчук Н. Мандрівка студентськими захопленнями : мережа бібліотек / Н. Кравчук // Бібліотечний форум України. -2012. -№ 3. - C. 25-27.

Савенко Л. Роль юнацької бібліотеки у вихованні толерантності й духовності молоді/ Л. Савенко // Бібліотечний форум України. -2012. -№ 4. - C. 23-25.

Сопова Т. Соціологічний зріз проблеми читання юнацтва та молоді / Т. Сопова // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К: Грані-Т. -2013. - C. 92-104.

Теленик С. Національна ідея та національне виховання молоді в Україні / С. Теленик // Наука. Релігія. Суспільство. -2004. -№ 2. - C. 56-63.

Тягло К. Сучасна українська література: образ та статус очима молодих читачів / К. Тягло // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою "Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 120-132.


2013-11-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5333
Добридень. Підкажіть будь ласка, де пошукати інформацію на тему "Службова частина видання". Буду дуже-дуже вдячна, тому що це мені треба терміново... Таня
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-11-27

Доброго дня.

Пропонуємо переглянути наступні видання:

76.17 Т 41
Тимошик, М. С. Видавнича справа та редагування : навч. посіб. / М.С. Тимошик. К. : Наша культура і наука : Ін Юре, 2004. – 224 с. – Бібліогр.: С. 222-223.

76.17 П 18
Партико, З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посіб. / З.В. Партико. – Львів : Афіша, 2004. – 416 с. : іл, табл. – Бібліогр.: С. 361-368. – Покаж.: С. 369-394.
Зміст:
Едитологія
Методологія редагування
Норми редагування
Теорія видавничої діяльності
Комп’ютеризація редагування


76.17 П 18
Партико, З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посіб. / З.В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 416 с. : іл, табл. + Додатки С. 395-411. – Бібліогр.: С.361-368 . – Покаж.: С. 369-394.

76.17 Т41
Тимошик, М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практичний посібник / М.С. Тимошик; Ред. Л. Щербатенко, Н. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с. + Додатки. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – Бібліогр.: С. 550-554 . Предм. покаж.: С. 555-558.

76.17 Е 64
Енциклопедія видавничої справи : навч. посібник / В. П. Ткаченко [та ін.]. – Х. : Прапор, 2008. – 320 с. : іл, табл. – Бібліогр.: С. 309-311.

76.17 У-45
Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / П. О. Киричок, О. М. Величко [та ін.] ; за заг. ред. П. О. Киричок, опрацювання тексту, іл. В. Волошина, Я. Зоренко. – К. : НТУУ "КПІ", 2011. – 896 с.


2013-11-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5332
будь ласка,поможіть знайти текст посібника гімназиста в.в.купцової
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-26

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті посібник не знайдено.
2013-11-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5331
Біографія та діяльність Кушнаренко Наталії Федоренко Петро Якович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-26

2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5326
Люби і знай свій край. Книги ддя юнацтва


2013-11-22

Потрібну Вам книгу Ви знайдете у відділі краєзнавства нашої бібліотеки.

К 74
С 34
Сивохоп, Я. М. Люби і знай свій рідний край : навч.-метод. посіб. з краєзнавства / Я.М.Сивохоп, М.І.Тимко ; Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти [та ін.. - Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2007. - 64 с.
2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5327
Повернуті із забуття
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-25

Доброго дня! Просимо уважно прочитати Правила користування віртуальною довідкою!

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день