Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5986
2014-01-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5405
Доброго вечора! Будь ласка, підберіть мені літературу на тему "Священні книги світових релігій". Дякую! Антоніна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-21

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

86.2 А16
Абрамович С. Д. Релігієзнавство : підручник / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова. – К.: Дакор, 2006. – 512 c.

86.3 А 56
Аль-Шалаби А. Люди пещеры / А. Аль-Шалаби, Л. Верста. – Ивано-Франковск : Симфония форте, 2013. – 104 c. : a-ил.

86.2 А 83
Армстронг К. История Бога : 4 000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг ; пер. с англ. К. Семенов. – М.: Альпина нон-фикшн, 2008. – 502 c.

86.3 Б59
Библейская энциклопедия / ответ. за вып. И. Д. Коновалов ; худ. И. Е. Сайко. – Репр. воспроизведение изд. 1891 г.; М. : Тип. А. И. Снегиревой : ТЕРРА, 1990. – 902 c.

86.3 Б 59
Біблія сирячь книги свящєннаго писанія Ветхаго й Новаго завята съ параллельными мястами. – Санктпєтєрбургъ : Синодальна типографія, 1891. – 1282 с.

86.3 Л93
Людство і віра : [У 4-х т] / Міжрегіональна академія управління персоналом. -К. : МАУП. -2002.

82.3(0) Р24
Рассоха І. М. Язичницькі релігії та міфи народів світу / І. М. Рассоха. – Х.: Ранок: Веста, 2002. – 144 c.

86.2 Р 36
Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський [и др.] ; за ред. В. І. Лубський. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 448 c.

86.2 Ч-49
Черній А. М. Релігієзнавство : підручник / А. М. Черній. – 2-е вид, допов. – К.: Академвидав, 2008. – 400 c.

Зарудний Є. О. Спочатку було слово. Біблія – Книга Книг / Є. О. Зарудний // Вивчаємо українську мову та літературу. – № 1. – C. 3-6.

Кислашко О. Учителеві про Біблію / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 3. – C. 34.

Лубська М. В. Коран як головне джерело мусульманського права / М. В. Лубська // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 2. – C. 170-177.

Шамсутдінова-Лебедюк Т. Н. Священні книги мусульман про взаємовідносини чоловіка й жінки та природу сім’ї / Т. Н. Шамсутдінова-Лебедюк // Collegium. – 2005. – №21. – C. 134-161.


2014-01-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5401
календарне планування 10 клас англ.мова карпа і.м.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-20

2014-01-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5402
календарне 10 калініна англ.мова карпа і.м.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-20

Зверніться до наступних сайтів:

Посилання 1
Посилання 2


2014-01-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5400
де можна скачати текст книги "Словник закарпатської говірки села Сокирниця" Івана Сабадоша? Каміла


2014-01-20

Пропонуємо Вашій увазі:
Посилання 1
Посилання 2
2014-01-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5399
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему " Соціалізація неповнолітніх в соціально неблагополучних сім'ях". Дякую. Тетяна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-01-17

Доброго дня!

Пропонуємо переглянути наступні видання:

74.6 П14
Пальчевський, С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / С.С.Пальчевський . – К. : Кондор, 2005. – 560 с. – Бібліогр. в кінці розд.

74.9 С 69
Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська, Н. С. Олексюк [та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2010. - 304 с. : табл. - Бібліогр.: с. 295-303.

60.5 О-93
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів : у 2 ч. / І. Д. Звєрєва [и др.] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова. - К. : Задруга, 2011. - (Партнерство "Кожній дитині") (Проект "Попередження вилучення дітей із сімейного середовища шляхом впровадження механізму гейткіпінгу в Україні")
Ч. 1 : Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики. Ч. 2 : Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики : навч. посіб. - 2011. - 224 с., 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Бібліогр.: с. 199-204. - ISBN 978-976-432-090-7 (в опр.) : 45 грн
Приложение:
Сопроводительный материал : (1 ел. опт. диск (CD-ROM) Ч. 2 )

60.56 Е-45
Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; заг. ред. В. В. Москаленко. – К. : Укр. центр політ. менедж., 2008. – 336 с. : табл., іл.

60.5С 69
Соціальне навчання: механізми розвитку політичних ставлень молоді : наук.-метод. посіб. / І. В. Жадан, І. А. Дідук, С. І. Позняк [та ін.] ; за ред. І. В. Жадан ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: С. 245-262.

88.5 С 69
Соціально-психологічні проблеми становлення суб’єкта економічної соціалізації : монографія / Т. В. Говорун, Н. М. Дембицька, І. К. Зубіашвілі [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Москаленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 206 с. : іл, табл. - Бібліогр.: С. 194-205.

*****

Кушнарьов, С. В. Злочинність неповнолітніх: думка населення й експертів / С. В. Кушнарьов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 53-60. – бібліогр.: 8 назв

Дідківська, Г. Механізм впливу факторів сімейного неблагополуччя на злочинність неповнолітніх: макрорівень / Г. Дідківська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 118-121. – Бібліогр. в кінці ст.Кльоц, Л. А. Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх та молоді / Л. А. Кльоц, Н. О. Носок, Т. Й. Шугай, Н. В. Завадська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 19-25. – Бібліогр. : 29 назв.

Скребець, О. Особистісно орієнтований підхід у роботі із соціально дезадаптованими неповнолітніми : (З досвіду роботи ЗОШ №31 м. Сімферополя, Автономна республіка Крим) / О. Скребець // Рідна школа. – 2009. – № 5-6. – С. 51-53 : табл.

Денисов, С. Ф. Сім’я як визначальний фактор у профілактиці молодіжної злочинності в Україні / С. Ф. Денисов // Часопис Київського ун-ту права. – 2010. – № 1. – С. 217-222. – Бібліогр. наприкінці ст.

Михайлова, І. Ювенальна юстиція в Україні : проблеми становлення / І. Михайлова // Вісник прокуратури. – 2010. – № 7. – С. 99-104. – Бібліогр. наприкінці ст.

Дронова, О. С. Теоретико – прикладні засади профілактики та корекції агресивної поведінки неповнолітніх / О. С. Дронова // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 7. – С. 57-60. – Бібліогр. : 8 назв.

Дворкова, А. В. Соціальні фактори формування злочинної поведінки неповнолітніх жіночої статі / А. В. Дворкова // Часопис Київського ун-ту права. – 2010. – № 4. – С. 295-299. – Бібліогр. наприкінці ст.

Гідулянова, Є. М. Окремі аспекти забезпечення прав неповнолітніх за новим кримінально-процесуальним законодавством України в контексті міжнародних стандартів / Є. М. Гідулянова // Митна справа. – 2013. – № 5. – С. 18-22. – Библиогр. : С. 22 (4 назв.)

Павловська, А. А. Кримінальна відповідальність неповнолітніх : вікові особливості / А. А. Павловська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. –2013. – № 2. – С. 156-159. – Бібліогр. наприкінці ст.

Інтернет – ресурси:
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


2014-01-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5398
Доброго Дня! ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Віталій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-14

Доброго дня! З фондів бібліотеки Ви отримаєте наступну літературу:

65.29 З-38
Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – К.: Центр учбової л-ри, 2012. – 448 c.

65.9(4УКР) М59
Микитюк П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2009. – 392 c.

65.050 П22
Пашута М. Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк; М-во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної л-ри, 2005. – 120 c.

65.9(4УКР) У-67
Управління інноваційною діяльністю в економіці України : колективна наукова монографія / Національна академія управління; за наук. ред. С. А. Єрохін. – К., 2008. – 116 c.

**************************************

Варфоломєєва В. О. Підвищення якості й оптимізація управління інноваційною діяльністю в малому бізнесі / В.О. Варфоломєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №7. – С. 100-106.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 72-79.

Ісаєнко В. А. Оцінка ефективності інноваційних проектів / В. А. Ісаєнко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 5. – C. 26-27.

Карп’юк О. Інноваційна діяльність у глобальному вимірі / Ольга Карп’юк // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 85-92.

Колот А. М. Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного управління / А. М. Колот, А. Є. Никифоров // Економіка та держава. – 2008. – № 5. – С. 17-23.

Мешко Н. П. Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції / Н. П. Мешко // Економіка та держава. – 2008. – № 5. – С. 33-35.

Сидорова А. В. Процессные инновации в современной теории инноваций / А. В. Сидорова, О. А. Курносова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 49-57.

Тивончук С.О. Методологічні підходи щодо управління інноваційною діяльністю / С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК. – 2005. – №12. – С. 67-71.

Шмігельська З. К. Зарубіжний досвід управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств та можливості його адаптації в ринковій економіці України / З. К. Шмігельська // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2. – С. 119-128.2014-01-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5396
допоможіть, будь ласка , знайти текст Програми охоплення дітей організованими формами дошкільної освіти м. Кривого Рогу на 2011 -2015 рр. Рішення колегії УОіН виконкому міськрадивід 17.02.2011 р. Олена Олекасандрівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-12

Доброго дня! Пропонуємо звернутись до наступних посилань:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2014-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5395
Доброго дня! Дайте будь - ласка відповідь на наступне запитання. Хто відповідає за кадрове діловодство в дошкільному закладі, та його функціональні обов'язки? Дякую. Пухальська Наталія Григорівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-01-10

Доброго дня!

Зверніть увагу!

67.9(4УКР)305 П22
Пашутинський, Є. К. Зразки положень про структурні підрозділи : нормативно-технический материал / Є. К. Пашутинський. – К. : КНТ, 2005. – 236 с. – (Кадри підприємства).

67.9(4УКР)305 П 22
Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби / Є. К. Пашутинський. – (2-е вид.). – К. : КНТ, 2005. – 272 с. – (Кадри підприємства).

65.050.9(4УКР)2 З-43
Звід документів кадрового діловодства : практ. посіб. : [організаційна документація; посадова інструкція; документація з особового складу; табельний облік робочого часу; охорона праці; призначення пенсій; статистична звітність; зберігання кадрової документації] / упоряд. Є. К. Пашутинський. – К. : КНТ, 2008. – 976 с.

65.24 Д19
Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 240 с. : табл.

65.24 П 14
Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство : (зі зразками сучас. діл. паперів) : [посіб. для вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – Вид. 5-е, переробл. та допов. – К. : Ліра-К, 2009. – 476 с. : табл. – (Культура діловодства). – Бібліогр. : С. 455-473.

67.9(4УКР)305 П 22
Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практ. посіб. / Є. К. Пашутинський. – 5-е вид., стер. – К. : КНТ, 2010. – 332 с. – (Кадри підприємства).


2014-01-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5394
марченко і. с. спеціальна методика початкового навчання української мови завантажити підручник
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-08

Пропонуємо Вашій увазі:

Посилання 1
2013-12-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5392
Програма допрофільного курсу 6-7 класи. Міфологія. І. Нікітіна, - Київ, 2009. юля
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-30

У фондах нашої бібліотеки є наступне видання:

74.2 Н62
Нікітіна І.П. Міфологія стародавнього світу : Дидактичні матеріали / І.П. Нікітіна. - Харків: Основа, 2004. - 128 c.
2013-12-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5390
Добрий ранок ! Підкажіть літературу для написання дипломної роботи на тему " Поняття "документ": генезис та стандартизація Марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-25

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.050.2 Б 24
Бардаев Э. А. Документоведение : ученик / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М.: Академия, 2008. – 304 c.

65.050.2 К 44
Кислюк К. В. Спеціальне документознавство : модульний курс / К. В. Кислюк. – К.: Кондор, 2011. – 192 c.

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., стер. – К.: Знання, 2005. – 464 c.

73 П 14
Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – К.: "Ліра-К", 2009. – 434 c.

81.411.1 П41
Поберезська Г. Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І. М. – К.: Знання, 2008. – 352 c.

78.3(4УКР) С 48
Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльн.) / М. С. Слободяник ; уклад. О. Кириленко ; за наук. ред. В. Г. Чернець. – К.: Ліра-К, 2010. – 308 c.

91.9: 73.031 У-45
Українське документознавство (1991-2011) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України; уклад. М. С. Слободяник, уклад. О. А. Політова, наук. ред., вступ. ст. М. С. Слободяник. – К., 2012. – 176 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-е вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 320 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. – М.: Литера, 2010. – 384 c.
*************************************

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 36 – 37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 2. – С. 4 – 5.

Бездрабко В.В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 8 – 22.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2008. – N5. – С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Московський державний історико – архівний інститут як центр становлення документознавства (1930 – 1960 – і рр.) / В. Бездрабко // Університет. – 2008. – № 3. – С. 48 – 54.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика / В. Бездрабко // Університет. – 2008. – № 4. – С. 61 – 67.

Бездрабко, Валентина. Історики про документознавство, або з досвіду визначення змісту дисципліни в сучасній українській історичній науці / В. Бездрабко // Мандрівець. – 2009. – № 1. – С. 23 – 29.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. – 2009. – № 4. – С. 12 – 15.

Цивін М.Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг" / М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 1. – С. 7 – 11.

Бездрабко В.В. Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії та практики. / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 137 – 166.

Шандра В. С. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток : рецензия / В. С. Шандра // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 217 – 219.

Порхун, Олена. Перспективні шляхи розвитку програмного забезпечення в роботі з електронними документами / О. Порхун // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – С. С. 306 – 314.

Мельник С.В. Професійно – кваліфікаційне забезпечення сфери бібліотекознавства, документознавства та інформології в Україні / С. В. Мельник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 7 – 11.

Коханова І. О. Основні засади реферування документів як сфери практичної діяльності / І. О. Коханова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 59 – 63.

Матвієнко О. Навчальний термінологічний словник з документознавства та інформаційної діяльності: дидактичний аспект / О. Матвієнко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 6. – С. 23 – 25

Костенко Марина Важливий крок у розвитку спеціального документознавства / Марина Костенко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 7. – С. 11 – 13.

Добровольська, Людмила. Документознавство: словник – довідник термінів і понять / Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 2. – С. 19.

Пелехата О. Г. Інтернет – технології в документних комунікаціях / О. Г. Пелехата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 46 – 50.

Слободяник М. С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 4 – 15.

Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 185 – 442.

Литвин С. Х. Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства / С. Х. Литвин // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3 – 4. – С. 4 – 9.

Пасічник Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3 – 4. – С. 31 – 36.

Швецова – Водка Г. М. Монографія з історії науки про документ / Г. М. Швецова – Водка // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 30 – 31.

Асєєв, Георгій. Документознавство в інформаційній індустрії / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 24 – 27.

Політова О. А. Бібліографічний посібник з вітчизняного документознавства / О. А. Політова // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 35 – 37.2013-12-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5391
Добрий день! Підскажіть будь ласка літературу на тему"Елементи замовлянь у кумулятивних казках" Мар'яна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-27

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

82 Б87
Бріцина О. Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та функціонування / О. Бріцина. – К. : Наук. думка, 1989. – 150 с.

82.3(4УКР) В65
Войтович В. М. Міфи та легенди давньої України / В. М. Войтович; Передм. С. Пінчук, Післямова Г. Дем'янчук. –Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. – 392 c.

82.3(4УКР) В65
Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович; Худ. О. Григор. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.

82.3(4УКР) Г20
Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посіб. / Я. І. Гарасим; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Філол. ф-т. – К.: Знання, 2009. – 304 c.

82 Д83
Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка / Л. Ф. Дунаєвська. – К. : Вища школа, 1987. – 128 с.

82.3(4УКР) Л22
Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – 4-те вид., стер. – К.: Знання- Прес, 2006. – 592 c.

82.3(4УКР) Р 88
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – К.: Академія, 2010. – 304 c.

82.3(0) С 31
Сенько И. М. Устное творчество народов мира : искусство слова : сказочники и певцы, фольклористы : учеб. пособие для студентом-филологов, изучающих спецкурс "Фольклор народов мира" / И. М. Сенько. – Ужгород, 2001. – 104 с.

82.3(4УКР) У 45
Українська фольклористика : словник-довідник / уклад., за заг. ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 c.

82.3(4УКР) Ф 55
Філоненко С. О. Усна народна творчість : навч. посіб. / С. О. Філоненко; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т , Інститут філології. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 416 c.

Метка Л. Сіль тобі та печина... / Л. Метка // Берегиня. – 2007. – № 1. – C. 27-32.

Хомік О. Оберегова сила слова й магія давніх замовлянь / О. Хомік // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 29. – C. 27-30.
2013-12-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5389
Доброго дня!Будь ласка, чи є праці: 1)Андерсон Б.Уявлені спільноти;2)Брубейкер Р.Этничность без групп;3)Гелнер Е.Нації та націоналізм;4)Реннер К.Нація і держава;5)Сміт Е.Націоналізм: теорія, ідеологія, історія;6)Сміт Е.Національна ідентичність;7)Шпорлюк Р. Імперії та нації; 8)Сетон-Ватсон Г.;9)Ожеван М.А.;10)Обушний М.І.? ВЕЛИКЕ СПАСИБІ!!! Кривенкова Руслана Юріївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-25

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

66.0 А 65
Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон ; пер. з англ. В. Морозов. – К.: Критика, 2001. – 271 с.

66.6 О-26
Обушний М. І. Партологія : навч. посіб. / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа; за ред. М. І. Обушний; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – К.: Арістей, 2006. – 432 c.

73.4(4УКР) О-45
Ожеван М. А. Інформаційні технологіїї як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова ; за заг. ред. Д. В. Дубов; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 96 c.

66.1(0) С 50
Сміт Е. Д. Націоналізм : Теорія, ідеологія, історія / Е. Д. Сміт; Пер. з англ. Р. Фещенко. – К.: К.І.С., 2004. – 170 с.


2013-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5388
Добрий вечір! Підкажіть літературу для написання дипломної роботи, бажано українську, НЕМАТЕРІАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ, ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Доброго дня! Зверніться до наступного посилання:

Посилання 1
2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5376
правові та інструктивні матеріали відділу зберігання :)
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день