Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5913
2013-10-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5245
Допоможіть буль ласка підшукати літературу до теми: "Майстерність Гната Хоткевича у новелістичному циклі "Гірські акварелі". Потрібно щось про його біографію, а також критичні статті щодо його новел. Буду дуже вдячна. Христина
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-14

Пропонуємо переглянути наступні видання :

72.4(4УКР) Н 34
Семенюк, М. Музична спадщина Гната Хоткевича / М. Семенюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 490-501.

72 З-41
Волосова , О. "Камо грядеши" Гната Хоткевича : сторінка української літературної критики / О. Волосова // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків : ОКО, 1995. – Т. 4. – С. 117-122. – Бібліогр. : С. 122.

Димченко, С. Кобзарський етнографічний концерт Гната Хоткевича : до 105-ї річниці Археологічного з'їзду / С. Димченко // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 89-93. – Бібліогр. : С. 93.

Шлемко, О. Д. Гастролі гуцульського театру Гната Хоткевича / О. Д. Шлемко // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 6. – С. 99-108 : вкл. л. – Бібліогр. в кінці ст.

Якименко, Л. Бандурист у вишиваній сорочці : спогад-нарис Надії Суровцової про Гната Хоткевича / Людмила Якименко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 10. – С. 110-116. – Бібліогр. : 8 назв.

Гейман, Л. "Україна завжди була в мені, зі мною..." : До 135-річчя від дня народження Гната Хоткевича : урок літератури рідного краю в кімнаті-музеї Гната Мартиновича Хоткевича у селищі Високому, філія Харківського літературного музею / Людмила Гейман // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 47-56.

Хай, М. Й. "Музичні інструменти українського народу" Гната Хоткевича. На шляху до сучасних систематикологічних дискусій / М. Й. Хай // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 3(травень-червень). – С. 58-66. – Бібліогр. в кінці ст.

Балабольченко А. Багаття не згасає : Родина Г. Хоткевича // Рідна школа. – 1998. – №6. – С. 15-24; №7-8. – С. 19-27.

Нитченко Д. Універсальний талант Г. Хоткевича // Березіль. – 1994. – №3-6. – С. 104-113.

Погребенник Ф. Героїчна і трагічна доля письменника // Українська мова та література. – 1997. – №47.
Хоткевич Г. Коло не замикається. Листи до Г. Хоткевича. Спогади про батька // Родовід. – 1993. – №6. – С. 61-72.

Димченко, С. Творчість Гната Хоткевича та українська національна музична культура (1877-1938) // Народна творчість та етнографія. - 1998. - №1. - С. 75-77

Іванко, А. Для України працював, через синівську любов до неї загинув (Г.М. Хоткевич) // Історія та правознавство. - 2010. - № 33. - С. 2-5

Кізченко, В. Гнат Хоткевич // Історія України. - 2003. – грудень (№47; №48). – С.11-16; С.4-7
Костенко, Т. Писатель с бандурой : Гнат Хоткевич // Зеркало недели. – 2008. – 29 марта (№ 12). – С. 13.

Кравчук, В. Гнат Хоткевич про негативні приклади української інтелігенції / В. Кравчук // Березіль. – 1999. – №9-10. – С. 154-156.

Музиченко, Я. Два крила Хоткевича : Гнатові Хоткевичу виповнюється 130 років. Митець-геній поєднував у собі соціалізм і українство, а географічно-Гуцульщину й Слобожанщину // Україна молода. – 2007. – 29 грудня (№ 243). – С. 7.

Семенюк, М. Гнат Хоткевич : думки про людину і творчість / М. Семенюк // Слово і час. – 2000. – №6. – С. 72-78.

Стегній, В. Повернення Гната Хоткевича // Демократична Україна. – 2003. – 21 січня (№6). – С. 4.

Струтинська, Н. Гнат Хоткевич.Віддзеркалення особистости на сторінках архіву : (з нагоди 130-річчя від дня народж. та 70-річчя від дня смерті) / Н.Струтинська, А.Сапьолкіна // Просценіум. – 2008. – №3. – С. 39-42.

Шлемко, В. Гнат Хоткевич – универсальный художник соборного духа // Голос Украини. – 2003. 27 февраля (№38). – С. 8-9.

Шлемко, О. Гастролі Гуцульського театру Гната Хоткевича до Російської імперії / Ольга Шлемко // Народна творчість та етнографія. – 2010. – №6. – С. 99-108.

Шлемко, О. Світоч національно-культурного відродження України : (Про гуцул. Театр Гната Хоткевича) / О. Шлемко // Народна творчість та етнографія. – 1999. – №4. – С. 3-11.

Шумило, Н. Гнат Хоткевич: еволюція художнього пошуку // Дивослово. – 2003. – №11. – С. 11-17.

Шумило, Н. На шляху до великої прози : до 120-річчя від дня народження Г. Хоткевича / Н. Шумило // Літературна Україна. – 1998. – 22 січня. – С. 7.


Інтернет- ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-10-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5246
Добрий день. Будь ласка підкажіть, в яких книжках з мовознавства можна знайти детальну інформацію про архаїзми та історизми. Потрібно якогомога більше джерел. Дякую. Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-14

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

81.411.1 Б 75
Бодик О. П.
Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : Центр учбової л-ри, 2011. - 414 с.

81.0 Д69
Дорошенко С. І.
Загальне мовознавство : навч. посіб. / С. І.Дорошенко ; Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 288 с.

81.411.4 Ж78
Жовтобрюх М. А.
Українська літературна мова / М. А. Жовтобрюх. - К. : Наук. думка, 1984. - 255 с.

81.411.1 К26
Карпенко Ю. О.
Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. - 2-е вид., стер. - К. : Академія, 2009. - 336 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 332-334.

81.411.1 К 75
Кочерган М. П.
Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. - К. : Академія, 2002. - 368 с. - (Альма-матер).

81(075.8) К 75
Кочерган М. П.
Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган; Ред. Г. А. Теремко. - К. : Академія, 2003. - 464 с. - (Альма-матер).

81.411.4 С91
Сучасна українська мова. - К. : Либідь, 1991. - 312 с.

81.411.4 У33
Ужченко В. Д.
Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. – Х. : Основа, 1990. - 166 с.

81.411.4 У 45
Українська лексика в історичному та ареальному аспектах. – К. : Наукова думка, 1991. – 184 с.

81.411.1 У 45
Українська мова : енциклопедія / Нац. акад. наук України [та ін.], Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; редкол.: В. М. Русанівський [та ін.]. - Вид. 3-тє, зі змінами і доп. - К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2007. - 856 с. : іл, карти, табл.

81.411.1 У45
Українська практична лексикологія, фонетика, орфографія : навч. посіб. / А. П. Загнітко [та ін.]. -Донецьк: БАО, 2007.-240 c.

Колоїз Ж. Вивчаємо застарілу лексику : На матеріалі творчої спадщини Івана Нечуя-Левицького / Жанна Колоїз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 9. - С. 99-108.

Дубок Т. В. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми. / Т. В. Дубок // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 4. - С. 13-15.

Бойкова, Наталя. Розвиток словникового складу. Застарілі слова й нові (неологізми) / Н. Бойкова // Українська мова та література. - 2013. - № 1-2. - С. 57-59.

2013-10-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5247
Доброго дня. Мені потрібно знайти якісь праці, дослідження, критичні статті про роман Василя Шкляра "Залишинець". Надія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-14

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

84(4УКР)6 Ш 66
Шкляр В. М. Залишенець. Чорний ворон / В. М. Шкляр . -Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2011.-384 c.

Шкляр В. Перекладати російською заборонено! : Л.Бондарук розмовляла з найпопулрнішим українським письменником-белетристом Василем Шклярем / В. Шкляр // Шлях перемоги. - 2003. - Ч.45. - С. 11.
'
Голобородько, Ярослав. Літературний архіпелаг (Постаті, тексти, тенденції) / Я. Голобородько // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 6. - С. 76-87.

Шевнін О. "Чорний Ворон" порушив мовчання : [про роман Василя Шкляра "Чорний Ворон"] / О. Шевнін // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2009. -№ 12. - C. 89.

Голобородько, Ярослав. Енігматика. Гостросюжетність. Інфернальність : проза Василя Шкляра / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2010. - Ч. 13. - С. 16 - 19.

Голобородько Я. "Чоловіча" проза Василя Шкляра / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 4.- С.57-63.

Василь Шкляр : литературная критика // Письменництво: важкий хрест чи лавровий вінець? : анкета / упоряд. В. Бондар. - К.: : Ярославів Вал, 2010. - С. 75-82.

Карасьов М. "Чорний Ворон": наслідки одноокості : [про роман В. Шкляра "Чорний Ворон"] / М. Карасьов // Українська літературна газета. -2011. - 28 лют. (№ 2). - C. 13.

Шкляр, Василь. Василь Шкляр : варто взяти до рук бюлетені, щоб не брати зброю : відомий український письменник - про своє можливе депутатство, новий історичний роман про отаманшу Марусю і те, звідки холодноярці брали цигарки "Мальборо" / В. Шкляр ; інт-ю. М. Ткачук // Україна молода. - 2012. - 18-19 трав. - С. 18.

Андрійченко Н. Архетипологія роману Василя Шкляра "Чорний ворон" / Наталя Андрійченко // Слово і час. -2013. -№ 8. - C. 78-85.2013-10-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5244
Скажіть будь-ласка у вас у бібліотеці є така книга?Це назва ениги (Парфумер: історія одного вбивці) Юрист
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-14

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання:

84(4НІМ)
З98
Зюскінд П.
Парфуми: Історія одного вбивці : роман / Патрік Зюскінд; Пер. з нім. І. С. Фрідріх, Худож. оформ. Л. Д. Киркач. - Х. : Фоліо, 2006. - 288 с.
2013-10-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5240
Доброго дня! Потрібна література по темі: " Українське образотворче мистецтво ХІХ ст." Тетяна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-14

Пропонуємо переглянути наступні видання :

85.103 (2УКР) С 79
Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини XIX століття. / Д. В. Степовик – К. : Мистецтво. 1982. –191 с., іл.

85. 103(2УКР) Л 68
Лобановський, Б. Б. Українське мистецтво другої половини XIX початку XX ст. / Говдя П. І. – К. : Мистецтво, 1989. – 206 с.

85.1. П 19
Пасічний, А. М. Образотворче мистецтво : словник – довідник / А. М. Пасічний. – Тернопіль : Навчальна книга –Богдан, 2003. – 216 с.

85.103(4УКР) Л 84
Лукомський, Г. К. З української художньої спадщини / Г. К. Лукомський; упоряд. В.Д. Буряк, І. Б. Гирич, пер. з фр. та рос. – К. : Українські пропілеї, 2004. – 712с. : іл. – Бібліогр. : С. 705-710.

85.103(4УКР) П 30
Петрова, О. Мистецтвознавчі рефлексії : історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років ХХ століття- початку ХХІ століття: Зб. статей / О. Петрова; Нац. ун- т "Києво- Могилянська академія". – К. : Академія, 2004. – 400 с. : іл, портр. – Покаж. : С. 377- 393.

85.143 М91
Мутер, Р. Всеобщая история живописи : современная версия / Р. Мутер. – М. : Эксмо, 2008. – 960 с. : цв.ил.

85.143(4УКР)5 Ж 12
Жаборюк, А. А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині ХІХ століття : [монографія] / А. А. Жаборюк. – К. ; Одеса : Вища шк., 1983. – 208 с. : іл. – Бібліогр. : С. 201-204. – (в опр.).

К 85.14 О-78
Островський, Г. С. Образотворче мистецтво Закарпаття / Г. С. Островський. – К. : Мистецтво, 1974. – 200 с. : іл. – Бібліогр. в прим. : С. 199. – (в опр.).

85.103(4УКР)6 Ю 94
Юхимець, Г. М. Українське радянське мистецтво 1941-1960 років : [нариси] / Г. М. Юхимець. – К. : Мистецтво, 1983. – 160 с. : іл. – (Нариси з історії українського мистецтва). – Бібліогр. : С. 155-156 та у підрядк. прим.
2013-10-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5241
Доброго вечора. Допоможіть підібрати літературу по темі :" Розвиток українського театру в ХІХ столітті" Дякую. Олександра
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-11


Добрий день!

Пропонуємо переглянути наступні видання:

71 П44
Подольська, Є. А. Культурологія : навч. посіб. / Є. А. Подольська, В. Л. Лихвар, К. А. Іванова ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр навчальної л-ри, 2003. – 288 с.

71.0 К66
Кормич, Л. І. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття) : навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – 2-е вид. – Х. : Одіссей, 2003. – 304 с.

71.0 К90
Культурологія : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко, Кравець [та ін.] М. С. ; за заг. ред. В. М. Піча. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 360 с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. : С. 355-359.

***

Чорна Т. Розвиток українського театру, архітектури та живопису у другій половині XIX ст. // Історія України. – 2001. – 9. – С.10-11.

Черничко І. Український народний театр кінця ХІХ – початку ХХ століття // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 1-2. – С.76-82.

Ліхньовська Л. Фольклорний театр: проблема термінології // Народна творчість та етнографія. – 2003. – 5-6. – С.93-97.

Інтернет - ресурси:
Посилання 12013-10-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5242
Добрий вечір. Потрібна література по темі : " Мистецтво України XVII-XIX ст" Дякую.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-14

Пропонуємо переглянути наступні видання :

85.103 (2УКР) С 79
Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини XIX століття. / Д. В. Степовик – К. : Мистецтво. 1982. –191 с., іл.

85. 103(2УКР) Л 68
Лобановський, Б. Б. Українське мистецтво другої половини XIX початку XX ст. / Говдя П. І. – К. : Мистецтво, 1989. – 206 с.

85.1. П 19
Пасічний, А. М. Образотворче мистецтво : словник – довідник / А. М. Пасічний. – Тернопіль : Навчальна книга –Богдан, 2003. – 216 с.

85.103(4УКР) Л 84
Лукомський, Г. К. З української художньої спадщини / Г. К. Лукомський; упоряд. В.Д. Буряк, І. Б. Гирич, пер. з фр. та рос. – К. : Українські пропілеї, 2004. – 712с. : іл. – Бібліогр. : С. 705-710.

85.103(4УКР) П 30
Петрова, О. Мистецтвознавчі рефлексії : історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років ХХ століття- початку ХХІ століття: Зб. статей / О. Петрова; Нац. ун- т "Києво- Могилянська академія". – К. : Академія, 2004. – 400 с. : іл, портр. – Покаж. : С. 377- 393.

85.143 М91
Мутер, Р. Всеобщая история живописи : современная версия / Р. Мутер. – М. : Эксмо, 2008. – 960 с. : цв.ил.

85.143(4УКР)5 Ж 12
Жаборюк, А. А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині ХІХ століття : [монографія] / А. А. Жаборюк. – К. ; Одеса : Вища шк., 1983. – 208 с. : іл. – Бібліогр. : С. 201-204. – (в опр.).

85.103(4УКР)6 Ю 94
Юхимець, Г. М. Українське радянське мистецтво 1941-1960 років : [нариси] / Г. М. Юхимець. – К. : Мистецтво, 1983. – 160 с. : іл. – (Нариси з історії українського мистецтва). – Бібліогр. : С. 155-156 та у підрядк. прим.
2013-10-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5243
Доброго дня! допоможіть з порівнянням філософських поглядів (найбільш детально) Ф.Ніцше та А.Шопенгауера (особливо що стосується волюнтаризму) Катерина
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-11

Пропонуємо переглянути наступні видання:

87.3(4НІМ) Н70
Ніцше, Ф. По той бік добра і зла (Прелюдія до філософії майбутнього). Генеалогія моралі / Ф. Ніцше; Пер. з нім. А. Онишко. – Львів : Літопис, 2002. –320 с.

87.3(4НІМ) Н 70
Ніцше, Фридрих. Так казав Заратустра. Жадання влади = Also sprach Zarathustra. Der wille zur macht : научное издание / Ф. Ніцше; Пер. з нім. А. Онишко, П. Таращук. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. – 437 с.

87.3 В16
Вальденфельс, Б. Вступ до феноменології / Б. Вальденфельс. – К. : Альтерпрес, 2002. – 176 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека).

87Ф 56
Філософський енциклопедичний словник / Редкол. : В.І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький, М.О. Булатов та ін.; НАН України; Ін- т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : Абрис, 2002. –742 с.

87 Ф54
Філософія: короткий виклад : навч. посіб. / С. П. Щерба та ін.; За ред. С. П. Щерба. – К. : Кондор, 2003. – 352 с. – Бібліогр. : C. 335-349.

87 С 36
Сілаєва, Т. О. Філософія : курс лекцій / Т.О. Сілаєва. – Тернопіль : Астон, 2000. – 160 с.

87.3 І -90
Історія філософії : підручник / КНУ ім.Т.Шевченка ; В. І. Ярошовець, І. В. Бичко, В. А. Бугров та ін.; За ред. В. І. Ярошовець. – К. : ПАРАПАН, 2002. – 774 с.
87Ф 56
Філософія. Світ людини : курс лекцій: Навч. посібник / В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов та ін. – К. : Либідь, 2003. – 432 с.

87 П 69
Практикум з філософії : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко, Ю. Е. Берій [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Петрушенко ; відп. за вип. В. М. Піча. – Львів : "Новий Світ –2000" : Магнолія плюс, 2003. – 256 с.

87.3 Г 98
Гьосле, В. Практична філософія в сучасному світі / В. Гьосле ; пер. з нім. А. Єрмоленко. – К. : Лібра, 2003. – 248 с.


Інтернет – ресурси:
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-10-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5237
Доброго дня!Чи є у Вас інформація про річку Боржаву?


2013-10-11

Доброго дня!
Зверніть увагу:
Горон, Володимир. З літа в зиму, з Апецької на Боржаву / В. Горон, А. Плішко, С. Сапіга // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2008. – № 3 (27) берез. –С. 9-19.

Дубовий, Богдан. Аби від великої води не мати великої біди треба будувати акумулюючі ємності та польдери : [Проект захисту р. Боржава] / Б. Дубовий // Новини Закарпаття. – 2007. – 17лип. – С. 5.

Дубовий, Богдан. Заходи проекту протипаводкового захисту : мають протидіяти стихіям :[Співпраця з угор. колегами.Захист басейну р. Боржава] / Б. Дубовий // Новини Закарпаття. – 2007. – 30 січ. – С. 2.

Кіш, Василь. Велетенські гарчі на Боржаві влаштовують серед ночі бурхливі купелі : [полюв. на сомів - азартне заняття жителів Завадки] / В. Кіш // Закарпаття на зламі тисячоліть : спецпроект г-ти Старий Замок. – С. 82. : фото.

Савицька, Еліна. Боржаву приборкали : на Берегівщині звели дамбу зі спеціальними шлюзами / Е. Савицька // Експерес. Закарпатські новини. – 2008. – 3-10 лип. – С. 2.

Скраль, Олександр. Стан річок Іршавщини / О. Скраль // Нове життя. – 2011. – 29 берез. – С. 2.

У Боржаву випустять 500 сомиків : під час фест. "Тиса – молодша сестра Дунаю" // Новини Закарпаття. – 2012. – 23 черв. – С. 3.

Чонка, І. І. Стан малих річок Боржавського басейну на території Виноградівського району / І. І. Чонка, В. В. Палько // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Хімія. – 2009. – Вип. 21-22. – С. 67-71. : мал.

2013-10-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5238
де можна прочитати або скачати книгу василя сухомлинського "сто порад вчителю"
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-10


Відповідь:

Інтернет-ресурси:

Посилання 1

Посилання 2

https://www.google.com.ua/#q=сто+порад+вчителю+сухомлинський+скачати&revid=2111215598


2013-10-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5239
передовий педагогічний досвід бібліотекаря, кого ви можете мені порадити( я б хотіла зробити на прикладі Оксани Дурунди, як вона вчилась в училищі, а зараз працює в управлінні культури)


2013-10-10

Добрий день! Просимо Вас залишити свої контактні координати.
2013-10-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5233
Допоможіть з темою - програми зацікавлення молодьожі жити і працювати в селі Шімон Сергій
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-09

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет - ресурси:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-п

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4
l

2013-10-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5234
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу по темі: "Історія Мистецтва Київської Русі" (книги, журнальні та газетні публікації дякую1
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-10

Зверніть увагу!

85.113(4УКР) А 90
Асєєв, Ю. С. Архітектура Київської Русі / Ю. С. Асєєв. – К. : Будівельник, 1969. – 192 с. : іл. – Бібліогр. : С. 184-190. та у підрядк. прим. – (в опр.).

63.3(4УКР)41 П 25
Пеняк, П. С. Ремесло Київської Русі : структура і організація : монографія / П. С. Пеняк ; Акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича , Закарпат. облас. орг. т-ва охорони пам’яток історії та культури. – Ужгород : [б. и.], 1998. – 137 с.

63.3(4УКР)4 Ф32
Федака, С. Д. Землі і міста княжої України–Русі : (нарис іст. географії) / С. Д. Федака ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2002. – 136 с.

К 63.3(4УКР) Ф 32
Федака, С. Літописні джерела з історії княжої і козацької України–Русі / С. Федака; УжНУ ; Каф-ра історії України. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2003. – 140 с.

63.3(4УКР) І-90
Історія Русів / пер. укр. І. Драч. – К. : Веселка, 2001. – 366 с.

85.113(4УКР) А 90
Асєєв, Ю. С. Архітектура Київської Русі / Ю. С. Асєєв. – К. : Будівельник, 1969. – 192 с. : іл. – Бібліогр. : С. 184-190. та у підрядк. прим. – (в опр.)

63.3(4УКР)4К 73
Котляр, М. Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі / М. Ф. Котляр. – К. : Наш час, 2011. – 280 с. : іл. – (Стратегікон) (Програма "Українська книга"). – Бібліогр. у підрядк. прим.

2013-10-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5235
Добрий вечір. будь ласка,мені потрібна література по темі "Історія мистецтва Галицько-волинського князівства" та "продовження візантійських традицій у мистецтві та утворення власних художніх шкіл на руських землях в ХІ - ХV ст."
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-10

Доброго дня, пропонуємо переглянути наступні видання:

63.3(4УКР)4 К 82
Крип'якевич, І. П. Галицько-Волинське князівство / І. П. Крип'якевич ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича . – 2-е вид., із змінами і доп. – Львів : [б. и.], 1999. – 220 с.

63.3(4УКР)4 К 82
Крип'якевич, І. П. Галицько-Волинське князівство / І. П. Крип'якевич ; Академія Наук Української РСР, Ін-т суспільних наук. – К. : Наукова думка, 1984. – 176 с.

85.103(4УКР) А 90
Асєєв Ю. Джерела. Мистецтво Київської Русі. – К. : Мистецтво, 1980.– 214 с. : ілюстр.– (Нариси історії укр. мистец.)

63.3(4УКР) І-90
Голубець М. Княжа доба // Історія української культури / Під заг. ред. І.Крип'якевича. – К., 1994. – С. 426-467.

85.103(4УКР) М 65
Мистецтво Київської Русі : Альбом /Авт.-упоряд. Ю.С.Асєєва. – К. : Мистецтво, 1989. – 60 с. : ілюстр.

Александрович В. Історія крізь призму історії культури: нові аспекти мистецтва Галицько-Волинського князівства XIII століття // Історія в школах України. – 2007. – № 5. – С. 47-50.


Котляр М. Княжий двір Галича в ХІІ ст. // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 3-21.


Інтернет- ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
2013-10-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5236
про Оксану Дурунду, що вона робить для бібліотек
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-09Ваш запит не відповідає умовам нашої довідки.


Новини

2023-05-27

До вашої уваги нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день