Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5948
2013-10-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5287
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка у написанні курсової роботи, мені потрібен список літератури та електронних сайтів. Тема курсової роботи "Керування документаційними процесами - складова та функція управління". Буду дуже вдячна за допомогу! Олаг Оксана Йосипівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-31

Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні видання:

Антоненко, І. Є. Кваліфікаційні вимоги до фахівців у сфері керування документаційними процессами / І. Є Антоненко // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. - 2006 . - № 3. - С.61-65.

Боцула М. П. Інформаційні технології для організації систем керування електронними документами / М. П. Боцула // Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ. – К., 2010. – С. 40–48.

Добровольська, В. Дослідження процесу керування документацією в органах управління культурою / В. Добровольська // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . – 2012 . – № 3. – С. 28-29.

Добровольська, В. В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. – 2012 . – № 1. – С. 22-26.

Добровольська, В. В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування документацією в органах управління культурою/ В. В. Добровольська // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. – 2012 . – № 2. – С. 22-25.

Добровольська, В. В. Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. – 2013. – № 1. – С. 39-44.

Інтернет - ресурси:

Посилання 1
Посилання 2


2013-10-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5288
Доброго вечора! Мені потрібна вся наявна література в бібліотеці про Наталю Забілу,Павла Загребельного. Завчасно дякую. Світлична Світлана Сергіївна.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-04

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

84(4УКР)6 З – 14
Загребельний П. А. Диво : роман / П. А. Загребельний. – Х.: Фоліо, 2006. – 640 c.

84(4УКР)6 З14
Загребельний П. А. Європа 45 : роман / П. А. Загребельний. – Х.: Фоліо, 2003. – 608 c.

84(4УКР)6 З14
Загребельний П. А. Стовпо – творіння. Кавтаклізма : роман / П. А. Загребельний. – Х.: Фоліо, 2005. – 288 c.

Мушкетик Ю. Гіркий досвід Стовполандії : про нову книгу П. Загребельного "Стовпо – Творіння" / Ю. Мушкетик // Вітчизна. – 2004. – № 7–8. – С. 99–101.

Бондаренко, Юрій. Феномен історичності в романі Павла Загребельного "Диво" / Ю. Бондаренко // Дивослово. – 2006. – № 2. – С. 2–8.

Марко Василь. Особливості внутрішнього монологу у творах Павла Загребельного : "Я, Богдан", "Тисячолітній Миколай, "Гола душа" / В. Марко // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 53–56.

Шевченко Ж. "Чеберяйчики" Павла Загребельного / Ж. Шевченко // Дивослово. – 2009. – № 7/8 . – С. 70–71.

Заверталюк Нінель. Павло Загребельний: рецепція та інтерпретація / Нінель Заверталюк, Ольга Шаф // Слово і час. – 2010. – № 2. – С.119–120.

Загребельний, Павло. У фокусі слова / П. Загребельний; aвт. передм. О. Дикань (Введено оглавление) // Київ. – 2012. – № 1. – С. 3 – 34.
____________________________________________________________

Забіла Наталя. Наталя Забіла : (1903 – 1985) : перший лауреат. Премія 1972 року (за драматичну казку "Троянові діти", п’єсу – фантазію "Перший крок" та поетичні твори) : арифметика любить свою Метику... / Н. Забіла // Мовчун А. І. Лауреати премії ім. Лесі Українки дітям : [збірник] / Антоніна Іванівна Мовчун, Леся Вікторівна Мовчун. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – С. 7–20.

Наталя Забіла (1903 – 1985) : 5 березня 2013 року виповнилося 110 років з дня народження дитячої письменниці Наталі Львівни Забіли // Українська культура. – 2013. – № 3. – С. 46.

Дворецька Ю. В. Наталя Забіла. Майстриня дитячої казки / Ю. В. Дворецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 7. – С. 23–24.

2013-10-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5284
Політичні погляди Арістотеля Максим
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-28

Пропонуємо переглянути наступні видання:

67.1 О63
Орач, Є. М. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / Є. М. Орач ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Атіка, 2005. – 560 с. – Бібліогр. : с. 557-559.

67.2(0)+ 67.2(4УКР) Ш 95
Шульженко, Ф. П. Історія політичних і правових вчень : навч.посіб. / Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – 3-є вид.,стереотип. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 304 с.

66.0 П 36
Піча, В. М. Політологія : конспект лекцій / В. М. Піча, Н. М. Хома. – 2-е вид., доп. – Львів : "Новий Світ- 2000" : "Альтаїр-2002", 2003. – 172 с.

66.0 П50
Політологія : терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці: Навч. словник-довідник для студентів / Уклад. : В. М. Піча, Н. М. Хома ; Наук. ред. М. С. Піча. – К. : Каравела ; Львів : "Новий Світ – 2000", 2001. – 320 с.

66.0 Х73
Холод, В. В. Політологія = Political science : навч. посіб. / В. В. Холод. – 2-е вид., стереотип. – Суми : Університетська книга, 2003. – 408 с.

66.0 Б 35
Бебик, В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика : [Монографія] / В. М. Бебик; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – 2-е вид., стер. – К. : МАУП, 2001. – 384 с. : іл. – Бібліогр. : C. 370-383.

66.0 П50
Політологічний енциклопедичний словник. А - Я : энциклопедия / Ін-т держави іправа ім. В. М. Корецького, Укр. асоціація політологів ; За ред. Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкін, В. П. Горбатенко, Упоряд. В. П. Горбатенко. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.

66.0 Ю71
Юрій, М. Ф. Основи політології : навч. посіб. / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2005. – 340 с. – Бібліогр. в кінці розд.

66.0 М 33
Матвєєв, С. А. Політологія : навч. посіб. / С. А. Матвєєв, Л. С. Буланенко ; відп. за вип. С. В. Карплюк. – Х. : Одіссей, 2008. – 272 с. : табл.

66.01 Г 69
Горлач, М. І. Політологія : наука про політику : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 838 с. – Бібліогр. наприкінці розд.

66.0 Г 31
Гелей, С. Д. Політологія : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 8-е вид., переробл. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 348 с. – Бібліогр. : С. 346.

Інтернет – ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-10-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5285
1. Розвиток української драматургії 1960-1990 рр. 2. Сучасні часописи та альманахи. 3. Історичні твори В.Чемериса. 4. Свята Ланова
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-31

Зверніть увагу!

82.2-2 У45
Українська класична драматургія : збірник / Відпов. за вип. Г. В. Ніколенко. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 404 с.

83.3(4УКР)5 С 89
Сулима, М. М. Українська драматургія XVII - XVIII ст. / М. М. Сулима ; Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Фоліант : Стилос, 2005. – 368 с. + Додаток С. 349-365.

83.3(4УКР) М 21
Малютіна, Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навч. посіб. / Н. П. Малютіна. – К. : Академвидав, 2010. – 256 с. – (Альма-матер). –Бібліогр. : С. 240-253.

83.3(4УКР)6 В 52
Вірченко, Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Т. І. Вірченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 338 с. – Бібліогр. : С. 299-320 та у підрядк. прим. – Покажч. : С. 321-335.

***
Новиков, А. Українська драматургія межі XIX-XX ст. і національний модернізм / А. Новиков // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр. : 16 назв.

Городна, О. Розвиток драматургії і театру. Український професійний театр. Трупа корифеїв : 10-й клас / О. Городна // Українська мова та література. – 2010. – Ч. 38-40. – С. 3-8.

Павлюк, Н. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії / Н. Павлюк // Мандрівець. – 2012. – № 6. – С. 26-28. – Бібліогр. наприкінці ст.

2013-10-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5286
Мені потрібно тори про Сосюру, Стендаля і про твори них? Вікторія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-04

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

83.3(4УКР)6 К 72
Костюченко В. А. Біль аж до краю дороги... : есе / В. А. Костюченко ; худ. оформ. Н. В. Мясковська. – К.: Пульсари, 2001. – 228 с.

84(4УКР)6 С 66
Сосюра В. М. Всім серцем любіть Україну... : вибрані твори / В. М. Сосюра; Упоряд. та передм. С. А. Гальченко. – К.: Криниця, 2003. – 608 с.

84(4УКР)6 С 66
Сосюра В. М. Третя Рота : роман / В. М. Сосюра. – К.: Знання, 2012. – 352 c.

Сверстюк , Євген. На моїм віку; Заповіти Гоголя і Шевченка; Володька Сосюра і червона калина; "І край мене почує" : есеї / Є. Сверстюк // Дивослово. – 2008. – № 12 . – С. 51–56.

Яремкович, Марія. Мотив самотності в ліриці В. Сосюри : (збірки "Осінні зорі", "Місто" ) / М. Яремкович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 263–270.

Дубровіна Л. М. Пори року в поезії В. Сосюри / Л. М. Дубровіна // Все для вчителя. – 2011. – № 34–36. – С. 18–19.

Попова Т. Ю. Вивчення інтимної лірики В. Сосюри на уроках словесності / Т. Ю. Попова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 7. – С. 5–8.

Гальченко, Сергій. "Ти не мені належиш, серце!" : [В. Сосюра] / С. Гальченко // Літературна Україна. – 2013. – 3 січ. (№ 1). – С. 4–5.

____________________________________________________________


84(4ФРА) С 79
Стендаль. Червоне і чорне : хроніка ХІХ століття / Стендаль ; пер. з фр. Є. Старинкевич. – К.: Основи, 1999. – 703 с. – (Зарубіжна класика).

84(4ФРА) С 79
Стендаль. Пармская обитель : роман / Стендаль ; пер. с фр. Н. Немчинова. – Х.: Прапор, 1983. – 448 c.

Гончар М.Р. Пронизливий спостерігач людських характерів: Урок – ток–шоу за романом Стендаля "Червоне і чорне" / М. Р. Гончар // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 4. – С. 5–7.

Дітькова С. "Жив, кохав, страждав..." : до вивчення творчості Стендаля / С. Дітькова // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 7–8. – С. 12–15.

Худолій С. В. Ф. Стендаль. "Червоне і чорне" / С. В. Худолій // Все для вчителя. – 2013. – № 5. – С. 138–139.

Юсипович Ірина. «Мені потрібні істини, і негайно…» (Стендаль) / І. Юсипович // Світова література. – 2013. – № 15. – С. 25–32.

2013-10-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5281
Добрий день!Мені потрібно Ю.Андрухович його твори і твори про нього Гойс Віталія Михайлівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-27

Добрий день.
Відповідь:
84(4УКР)6 Б 90
"Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак) : вибрані твори : поезія, проза, есеїстика / авт. проект, упоряд., бібліогр. відомості та прим. В. Габор. – Львів : Піраміда, 2007. – 392 с. : іл. – (Українські Літературні Групи) (Приватна колекція).

84(4УКР)6 А66
Юрій Андрухович / упоряд. Т. Прохасько. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 60 с.

84(4УКР)6 А 66
Андрухович, Юрій. Дезорієттація на місцевості : спроби / Ю. Андрухович. –Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 128 с. – (Весь Андрухович).

Боднар-Терещенко, І. Українець в Москві :(Роман Ю. Андруховича "Московиада") / І. Боднар-Терещенко // Літературна Україна. – 2002. –11 квіт. – С. 6.

Борис, С. Іронія і самотворення ідентичности в романах Юрія Андруховича / С. Борис // Ї. – 2002. – Ч.26. – С. 141-154.

Волосевич, І. Антоничі над вишнями гудуть... : про творчість Ю. Андруховича / І. Волосевич // Книжковий огляд. – 2003. – №9. – С. 44-47.

Вдовиченко, Г. Пройшовши через "Дванадцять обручів": Враження від нового роману Юрія Андруховоча / Г. Вдовиченко // Високий замок. – 2003. – 29 лист. – С. 11.

Бондар-Терещенко, В. Скільцьований Андрухович : про роман Ю. Андруховича "Дванадцять обручів" / В. Бондар-Терещенко // Літературна Україна. – 2004. – 15 квіт. – С. 6.

Грек, Л. Передача імен реально-історичних осіб у перекладах творів Юрія Андруховича / Л. Грек // Мандрівець. – 2004. – №5. – С. 59-63.

Кундрат, Ю. Юрій Андрухович словацькою мовою / Ю. Кундрат // Дукля. – 2004. – №3. – С. 72-75.

Шептицька Т. Європейський дискурс творчости Юрія Андруховича / Шептицька Т. // Сучасність. – 2005. – №9. – С. 128-134.

Голобородько, Я. Шоу деміфологем : про збірку Ю. Андруховича "Пісні для мертвого півня" / Я. Голобородько // Березіль. – 2005. – №10. – С. 179-184.

Печерських, Л. Дискурс маски: "Орфей" у романі Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" / Л. Печерських // Вітчизна . – 2005. – №9-10. – С. 153-154.

Якубовська, М. Відчути на дотик епоху : (Літературний портрет Юрія Андруховича) / М. Якубовська // Сучасність. – 2006. – №7. – С. 118-128.

Ребрик, А. Культурний дискурс у романі Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" / А. Ребрик // Екзиль. – 2007. – № 1. – С. 18-19.

Ребрик, А. Орвелівська концепція імперії в романі Юрія Андруховича "Москвовіада"/ А. Ребрик // Екзиль. – 2007. – № 2. – С. 11-18. – Бібліогр. : 19 назв.

Голобородько, Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович) : рецензия / Я. Голобородько // Слово і час. - 2007. - № 4. - С. 63-66.
Рец. на кн. : Андрухович С. Жінки їхніх чоловіків : Збірка / С Андрухович. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005.
Аннотация: Рецензована збірка - це новелістика, що складається з фабул-історій, які мають детально прописане "жіноче обличчя". Всі тексти пройняті домінуванням жіночого погляду, світосприйняття.

Бербенець, Л. Текст-пастиш у творчості Юрія Андруховича / Людмила Бербенець // Слово і час. – 2007. – № 2. – С. 49-59. – Біблогр : в прим.

Дроздовський, Д. Ловець "Таємниці" Юрій Андрухович, або сім днів, які змінили світ / Д. Дроздовський // Кур`єр Кривбасу. – 2007. – № 212-213. – С. 354-359.

Григорович, А. Антропологія Андруховича / А. Григорович // Еженедельник 2000. – 2007. – 31 августа. – С.7

Масенко, Л. Мовна гра в літературній антропонімії роману Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" / Л. Масенко // Урок української. – 2007. – №6. – С. 18-20. – Библиогр. в конце ст. : 7 назв.

Баліна, К. Постмодерністський дискурс Юрія Андруховича / К. Баліна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 11. – С. 14-18.

Баліна, К. Постмодерністська естетика творчості Юрія Андруховича / К. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 9. – С. 40-44.

Голобородько, Я. Текстовий ареал Юрія Андруховича: реалії та інферналії / Я. Голобородько // Кур`єр Кривбасу. – 2007. – № 216-217. – С. 359-368.

Гаврилюк, Н. Поліметричний вірш періоду постмодерну ("Індія" Юрія Андруховича) / Н. Гаврилюк // Слово і час. – 2007. – № 11. – С. 42-48. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Будін, Пер-Арне. Кінець імперії: роман Юрія Андруховича "Московіада" / Пер-Арне Будін // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 62-66. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Баліна, К. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорада Павича / К. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 5. – С. 8-10.

Галич, А. Асоціонімний світ романів Юрія Андруховича початку ХХІ століття / А. Галич // Слово і час. – 2008. – № 8. – С. 48-54. – Бібліогр. : 9 назв.

Бетко, І. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі (на прикладі творів Ю. Андруховича та ін.) / І. Бетко // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 54-64. – Бібліогр. : C. 63-64.

Баліна, К. "Гамлет" у постмодерністському вимірі Юрія Андруховича / К. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 6. – С. 14-15. – Бібліогр. в кінці ст.

Стембковська, Г. День смерті Пані День: американська поезія 1950-1960-х рр. у перекладах Юрія Андруховича / Г. Стембковська // Слово і час. – 2009. – № 4. – С. 109-110. – Бібліогр. : C. 110 (1 назв.)

Запорожченко, Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерністському тексті (Ю. Андрухович, А. Стасюк) / Юлія Запорожченко // Слово і час. – 2009. – № 7. – С. 11-18. – Бібліогр. : C. 17-18.

Севрук, О. Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича / Олексій Севрук // Слово і час. – 2010. – № 3. – С. 70-80. – Бібліогр. в кінці ст.
2013-10-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5279
Добрий веір. Скажіть будь ласка, чи є в підручниках з українського мовознавства інформація про дієслова мовлення і мислення. Якщо так, то підкажіть будь ласка, де саме мені пошукати? Олеся
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-27

Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні видання:

81.411.1 П56
Пономарів, О. Д. Культура слова : мовностилістичні поради: навч. посібник / О.Д. Пономарів; Ред. Т. Янголь. – К. : Либідь, 2002. – 240 с.

81.411.1 С 91
Сучасна українська літературна мова : підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько [та ін.] ; за ред. А. П. Грищенко. – 3-є вид., допов. – К. : Вища шк., 2002. – 439 с.

81.411.1 У 45
Українська мова : орфографія, пунктуація, культура мовлення : тестові завдання для підсумкового контролю знань / Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти ; уклад. Л. П. Ходанич. – Ужгород : Гражда, 2004. – 72 с.

811.161.2 О-36
Огієнко, І. (Митрополит Ілларіон). Історія української літературної мови : / І. Огієнко; Упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2004. – 436 с. : іл.


81.411.1Г 97
Гуць, М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібник / М.В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. – 336 с. – Бібліогр. : С. 288-290.

811.161.2 П 64
Потелло, Н. Я. Українська мова і ділове мовлення : навч. посібник / Н.Я. Потелло. – 5-е вид., стереотип. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.

81.411.1 Г61
Головащук, С. І. Словник-довідник з українського слововживання / С. І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. – (Словники України).

81.411.1 Г61
Головащук, С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. – (Словники України).

81.411.1 У45
Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали / За ред. Л.Т. Масенко, Упоряд. Л.Т. Масенко, В. Кубайчук , О. Демська-Кульчицька. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2005. – 400 с.

81.411.1 К91
Куньч, З. Й. Універсальний словник української мови : словарь / З. Й. Куньч. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 848 с.

81.411.1 Б 81
Бондарчук, К. С. Українська мова : навч. посіб. / К. С. Бондарчук ; Запорізький нац. техн. ун-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 288 с.

81.411.1 Ш 67
Шкуратяна, Н. Г. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2000. – 688 с.

******
Винницький , В. М. Про українську дієслівну парокситонезу / В. М. Винницький // Мовознавство. – 2008. – № 4-5. – С. 40-54. – Библиогр.: 84 назви

Тюріна, Т. Узагальнення й систематизація вивченого про дієслово : 7 кл. / Т. Тюріна // Дивослово. – 2008. – № 12 . – С. 15-16.

Ліщинська, Л. Дієслово, його форми. Складні випадки правопису особових форм дієслова / Л. Ліщинська // Дивослово. – 2009. – № 12 . – С. 12-15.

Ярошенко, Н. В. Дієслово як частина мови : урок у 6 кл. / Н. В. Ярошенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 9. – С. 5-8.

Сікорська, З. Дієслово у сфері професійного мовлення / З. Сікорська // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.

Омельчук, С. Дієслова у формулюваннях умови дослідницьких завдань з морфології української мови / Сергій Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 13-17. – Бібліогр. : 3 назви.

Топіха, В. Особливості словотвірної полімотивації префіксально-постфіксальних дієслів / Віра Топіха // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 15-19. – Бібліогр. : 4 назви.

Маринченко, Л. Дієслово як частина мови. Узагальнення та систематизація вивченого / Л. Маринченко // Все для вчителя. – 2013. – № 10. – С. 91-93.
2013-10-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5280
Привіт. Мені потрібно знайти критичні статті, праці, повязані з дослідженням книги Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки". Дякую. Діана
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-27

Зверніть увагу!

Бондаренко, Ю. Національна парадигма українського екзистенціалізму / Ю. Бондаренко// Слово і час. – 2003, – №6. – С.64-69.

Голобородько, Я. Буковинська орнаментика Марії Матіос / Я. Голобородько // Вісник національної академії наук України. – 2008. – №3. – С.66-73.

Ігнатьєва, Н. Марія Матіос, "По праву сторону твоєї слави" (книга життя і смерті) / Н. Ігнатьєва // Українська мова та література. – 2009. – № 17-19. – С. 52-53.

Матіос, М. Людина приходить у світ не для того, щоб чинити опір, а щоб жити / Марія Матіос // День. – 2011. – 15-16 квіт. – С. 10.


Інтернет-ресурси:

http://www.coolreferat.com/Феноменологічна_рецепція_духовної_кризи_у_романі_Марії_Матіос_Майже_ніколи_не_навпаки

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

2013-10-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5278
Добрий день!Мені потрібно О. Довженко його твори і твори про нього владислава
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-24

Пропонуємо наступні видання:

84(4УКР)6 Д 58
Довженко, Олександр Петрович. Вибрані твори / О. П. Довженко ; передм. А. Гуляк. - К. : Сакцент Плюс, 2004. - 512 с.

83.3(4УКР)6 Д 58
Олександр Довженко вчора і сьогодні. Образ дисидента : зб. матеріалів / упоряд. Є. Сверстюк. - Вид. 2-е випр. і доп. - Луцьк : ВМА "Терен", 2007. - 240 с.

85.37(4УКР) Д 58
Олександр Довженко. Кінематографічна спадщина : створення зб. на відеоносіях у цифровому форматі DVD на умовах держ. замовлення, перелік учасників та виконавців проекту, літопис життя, творчості і діяльності О. П. Довженка, фільмографія : [анот. кат.] / М-во культури і туризму України, Нац. центр О. Довженка ; ред. рада: М. Г. Жулинський ; І. М. Дзюба [та ін.]. - К. : [б. и.], 2007. - 166 с. - (Класика українського кінематографа) (Творча спадщина). - 20

83.3(4УКР) Д 58
Олександр Довженко. Кінематографічна спадщина. - К. : [б. и.], 2007. - 258 с. - (Класика українського кінематографа).

91.9 : 85.37(4УКР) А 69
Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка 1928 - 2011 / Нац. кіностудія худож. фільмів ім. О. П. Довженка ; авт.-упоряд.: Р. Прокопенко, О. Кучерявий. - 2-е вид., випр. й допов. - К. : [б. и.], 2011. - 632 с. : фото. - (в опр.)

83.3(4УКР)6 П 16
Панасенко, Тетяна Михайлівна. Олександр Довженко / Т. М. Панасенко. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 128 с. - Бібліогр. у підрядк. прим.

***
Супрунова Н. "Я належу людству": (Дитячі та юнацькі роки О. П.Довженка)/ Н. Супрункова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – №3. – С.36-38.

Корогодський Р. Довженко: вчора, сьогодні, завтра в країні національної культури / Р. Корогодський // Дивослово. – 2001. – № 5. – С.52-54.

Луків А. Доля народу крізь призму авторського бачення та оцінки Олександра Довженка / А. Луків // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003.– № 2. – С.87-93.

Даберт, Д. Сприйняття кінотворчості Олександра Довженка в Польщі / Д. Даберт // Кіно-Театр. – 2005. – №4. – С. 15-19.

Маркітан, Л. Друга світова війна в документальних фільмах Олександра Довженка / Л. Маркітан // Український історичний журнал. – 2005. – №3. – С. 192-196.

Святовець , В. Форми деталізації у творчості Олександра Довженка : (До 110-ї річниці від дня народження митця) / В. Святовець // Дивослово. – 2004. – №9. – С. 60-64.

Рудкевич, І. Образ автора в кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна" / І. Рудкевич // Слово і час . – 2006. – № 11. – С. 25-30.

Пригоровський, Ю. Духовні витязі великого митця / Ю. Пригоровський // Вітчизна. – 2007. – № 5-6. – С. 141-145 : Іл.

Червінський, В. Довженко як еталон українськости / В. Червінський // Українське слово. – 2007. – 26 верес.– 2 жовт. – С. 11.

Головецька, Н. "Свята чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ і мрій" / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 10. – С. 29-30.

Мельник, Т. О. Довженко "Україна в огні". Україна під час другої світової війни (1939 -1945) : бінарний урок з української літератури, історії України та спецкурсу "Історія рідного краю". 11 клас / Т. Мельник, Т. Савчук // Історія України. – 2007 . – № 38 (534). – С. 14 – 16.

Безручко, О. Відомий і невідомий учень Довженка / О. Безручко // Сучасність. – 2007. – № 11-12. – С. 109-116. – Бібліогр. в прим.

Дятленко, Т. Віртуальна екскурсія до джерел таланту Олександра Довженка / Т. Дятленко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 4. – С. 30-35. – Бібліогр.: 5 назв.

Оліна, Г. М. Усний журнал "Людина з великої літери". Пам’яті О.П. Довженка / Г. М. Оліна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 9. –С. 34 -39. – Бібліогр. в кінці ст.

Друченко, Н. Великий і чарівний світ дитинства : (за твором Олександра Довженка "Зачарована Десна"). 6 клас / Н. Друченко // Українська мова та література. – 2009. – Ч. 14-15. – С. 14 -15.
Мірошниченко, М. Зоряна доля Довженка / М. Мірошниченко, О. Плитник, О. Сивоконь // Наука і суспільство. – 2009. – № 9/10. – С. 52-56.

Базиль, Л. О. Олександр Довженко: нові грані творчого мислення / Л. О. Базиль // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 11. –С. 37-38 : іл.

Романишина, Н. Вивчення малої прози Олександра Довженка на базі теоретико-літературознавчої рефлексії / Н. Романишина // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 2. – С. 42-45. –Бібліогр.: 12 назв.

Лебедєва, О. Експресіоністичні мотиви у творчості О. Довженка / О. Лебедєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 5. – С. 22-23.

Вовк, Л. Класик літератури і кіно / Л. Вовк, Г. Єфименко // Пам'ять століть. – 2010. – № 1/2. – С. 63-79. – Бібліогр. : 173 назв.

Шмулик, С. О. Олександр Довженко – художник. Харківський період / С. О. Шмулик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 25. – С. 26-29.

Пригоровська, Л. В. Сосницька початкова школа як важливий етап у навчанні й вихованні О. П. Довженка / Л. В. Пригоровська // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 3. – С. 142-149

Русанова, О. "Щоденник" О. Довженка - документ доби : 11-й клас / О. Русанова // Українська мова та література. – 2010. – Ч. 41-42. – С. 20-23. – Бібліогр. наприкінці ст.

Герасименко, В. Реальне та уявне в автобіографічній кіноповісті О. П. Довженка "Зачарована Десна" / В. Герасименко // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 5. – С. 23-24.

Бойчук, Т. Використання джерел під час вивчення біографії Олександра Довженка / Т. Бойчук // Дивослово . – 2011. – № 10. – С. 17-23. – Бібліогр. в кінці ст.

Сидоренко, Т. М. Жанр листа в епістолярній спадщині Олександра Довженка / Т. М. Сидоренко, В. І. Хомич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 9. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.

Бєлік, Т. А. Олександр Довженко. Людина своєї епохи. 11 клас / Т. А. Бєлік, Є. В. Погодін // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 8. – С. 22-30.

Сняданко, О. Західні дослідники про творчість Олександра Довженка / О. Сняданко // Кіно-Театр. – 2012. – № 3. – С. 13-15.

Кроп, Т. Архіви знімають табу. Видано українсько-російський збірник "Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1939-1956 рр." / Т. Кроп // Урядовий кур’єр. – 2013. – 20 квіт. – С. 18.

Стах, А. Довженкова Сосниця : [Олександр Довженко - створення музею] / А. Стах // Літературна Україна. – 2013. – 29 серп. – С. 16.

Вєтрова, В. О. Довженко й кіно : урок художньої культури / В. Вєтрова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 9. – С. 45-46.


Інтернет-ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
2013-10-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5276
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть із літературою за темою: "Іронія як структуротворчий і світоглядний принцип в романі П. Загребельного "Левине серце". Дуже велике дякую! Кокарєва Анастасія Євгеніївна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-22

Доброго дня.

Пропонуємо наступні видання :

Слабошпицький , М. Три варіації на тему Павла Загребельного : (роль письменника в укр. літературній ситуації). / М. Слабошпицький // Дивослово. – 2002. – № 10. – С. 7-12.

Голобородько, Я. Ю. Ментальне торнадо Павла Загребельного : літературний триптих / Я. Ю. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 2. – С. 2-6.

Заверталюк, Н. Павло Загребельний: рецепція та інтерпретація / Нінель Заверталюк, Ольга Шаф // Слово і час. – 2010. – № 2. – С. 119-120.

Чупринін, О. О. Вивчення творчості П. Загребельного в школі. Уроки літератури / О. О. Чупринін // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 7. – С. 23-31.

Патріарх літератури : Павло Загребельний казав, що бачить "розпаханість людських душ", і закликав "жити страстями" // Україна молода. – 2011. – 23 серп. – С. 13.

Зборовська , Н. Влада і свобода в романах Павла Загребельного / Ніла Зборовська // Слово і час. – 2011. – № 10. – С. 3-23. – Бібліогр. в кінці ст.

Осадча І. Ім'я літературного героя як характеротворчий засіб : [За творами П. Загребельного про Київську Русь]/ І.Осадча // Дивослово. – 2000. – № 7. – С.5-7.


Інтернет - ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
http://ua.textreferat.com/referat-16607-2.html – Структурно-семантичний і стилістичний аналіз антропонімної номінації осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного «Левине серце»)


2013-10-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5277
Потрібна Література для реферату на тему "Феодальна держава і право в країнах Азії" Левченко Андрій Сергійович
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-24


Зверніть увагу!


67.1(0) П 16
Панов, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / А.В. Панов. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 204 с.

67.3(0) Б85
Бостан, Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 672 с.

67.2(0) Х76
Хома, Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник / Н. М. Хома. – Львів : Магнолія плюс ; К. : Каравела ; Львів : "Новий Світ- 2000", 2003. – 480 с.

67.2(0) М15
Макарчук, В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – Вид. 5-е, допов. – К. : Атіка, 2006. – 680 с. – Бібліогр. наприкінці тем.

67.3(0) Б85
Бостан, Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 736 с. – Бібліогр. : С. 713-721, наприкінці тем та у підрядк. прим.

67.2(0) Т 47
Тищик, Б. Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVII-1918 р.) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Б. Й. Тищик. Львів : Світ, 2013. – 752 с. – Бібліогр. : С. 748-751.Інтернет-ресурси:

Посилання 1

2013-10-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5274
Доброго дня! Допоможить будь ласка мені знайти літературу на тему: Справочно-библиографическое обслуживание библиотек высших учебных заведений за рубежом. Дякую Вам, мені дуже подобається Ваша віртуальна довідка! С повагою, Ольга
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-21

Зверніть увагу!

Еременко Т. В. Университетские библиотеки США и пропаганда информационной грамотности // Библиография. – 2003. – № 1. – С. 118-125.

Кутузова Е. А. Виртуальное обслуживание в Российской национальной библиотеке : опыт информ.-сервис. центра // Библ. дело. – 2004. – № 5. – 1. – C. 18–20.

Моргенштерн И. Г. Библиографические ресурсы // Библиография. – 2003. – №6. – С. 31–42.

Моргенштерн И. Г. Электронная библиография : сущность и проблемы развития // Библиография. – 2003. – № 5. – С. 13–22.

Нещерет М. Ю. К разработке концепции онлайновой справочно-библиографической службы в Российской Государственной библиотеке // Информ. бюл. РБА. 2004. – № 32. – С. 133–136.

Нещерет М. Ю. От фонда неопубликованных библиографических пособий – к электронной базе знаний : из опыта работы / М. Ю. Нещерет // Библиография. – 2009. – № 6. – С. 54–57.

Лашас А. В. СБО на основе новых информационных технологий / А. В. Лашас // Библиография. – 2010. – № 3. – С. 26–30.

Інтернет - ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2013-10-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5270
Добряого дня. Будь ласка, допоможіть у пошуку електронної версії посібника Арканової "Креслення 11 клас" технологічний рівень. Дякую. Деяк Славка Михайлівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-21

Доброго дня.

На жаль, потрібне Вам видання в електронному варіанті в доступному (безкоштовному) секторі мережі нами не знайдено.

2013-10-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5271
16. Романків І.Я. Розвиток ринку послуг в Україні // Фінанси України. -2005
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Потрібний Вам журнал Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

Романків І.Я.
Розвиток ринку послуг в Україні : общественно-политическая литература/ І.Я. Романків // Фінанси України. -2005. -№11. - C. 38-45.

2013-10-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5272
організаційна структура Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

У фондах бібліотеки є наступна література, якою Ви маєте змогу скористатись:

К 78 Б 59
Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяченої 65-річчю Закарпат. ОУНБ/ Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад.: Л. З. Григаш ; В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010.-348 c.

78.34(4УКР) Б 59
Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства : до 60-річчя заснування Закарпат. облас. універс. наук. б-ки/ Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад. Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2005.-376 c. :a-кол.іл.

К 78 Б59
Бібліотечне Закарпаття: Сторінки історії та сучасності : довідник/ Управління культури Закарпатської облдержадміністрації, Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека; уклад. Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Патент: Вид-во Падяка, 2000.-210 c. :a-іл.

К 78 З-18
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека/ уклад. Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2003.-9 с.

78.34(4УКР) З18
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека. [50 років]/ фото А. А. Едельман ; ред. Є. О. Дунайська. -Ужгород: Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ обл. комітету у справах преси та інформ. Закарпатської облдержадміністрації, 1995.-16 c.

Григаш Л. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека/ Л. Григаш // Світ Карпат. -2006. - № 7 (серп.-верес.).-с.39.

Григаш Л. З. Головна книгозбірня області: 65 років діяльності / Л. З. Григаш // Срібна Земля. -2010. -10 верес. - C. 4.


Новини

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день