Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5913
2013-10-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5231
доброго дня!" Допоможіть будь ласка підібрати всю літературу про Галину Малик, і всі її твори. Дякую


2013-10-07

Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 84
М 19
Малик, Галина Миколаївна. Абра&Кадабра : повість-сюр / Г. М. Малик. – Ужгород : Ліра, 2011. – 96 с.

К 84
М 19
Малик, Галина Миколаївна. Великдень : біблійне оповід. для дітей / Г.М. Малик; худож. О. Гаркуш. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 15 с.

К 84
М 19
Малик, Галина Миколаївна. Вуйко Йой і Лишиня : повість : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Г. М. Малик. – 2-ге вид. перероб. – К. : Грані-Т, 2010. – 128 с. : іл.

К 84
М19
Малик, Галина Миколаївна. Злочинці з паралельного світу / Г. Малик. – Вінниця : Теза, 2008. – 224 с.

К 84-5
М 19
Малик, Галина Миколаївна. Мій срібний князю... : сонетна поема-монолог / Г. М. Малик ; вступ. ст. Т. В. Ліхтей ; ред. Г. М. Курій ; худож. О. Долгош. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 58 с. : іл.

К 84
М 19
Малишка, Василь Васильович. My dreams (Мої мрії) : [оповід. і казки] / В. В. Малишка ; передм. Г. М. Малик. – Ужгород : Ліра, 2011. – 36 с. : кол.іл.

К 84-4
М 19
Малик, Галина. Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії : повість-казка / ред. Н. П. Артеменко; худож. А. Фролов, Л. Шевченко. – К. : Веселка, 1990. – 93 с.

К 84
М19
Малик, Галина Миколаївна. Незвичайна книжка каже сіра мишка для хлопців і дівчаток, а це її початок! : для дітей дошк. та мол. шк. віку / Г. Малик. – Ужгород : Карпати, 2009. – 32 с. : кол.іл.К 84
М 19
Малик, Галина Миколаївна. Незвичайна книжка. Для хлопців і дівчаток. Каже сіра мишка. А де її початок? : для дітей дошк. та мол. шк. віку / Г. М. Малик ; худож. О. І. Долгош. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2011. – 32, 32, 32 с. : кол.іл.


К 84
М 19
Малик, Галина Миколаївна. Неймовірні історії : вибране / Г. М. Малик. – Ужгород : Карпати, 2011. – 482 с. : кол.іл.

К 84
М19
Малик, Галина Миколаївна. Пригоди в зачарованому місті : казка для дітей дошк. і мол. шк. віку / Г. М. Малик; худож. Л. Корж-Радько. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 48 с. : іл.

К84-4
М19
Малик, Галина Миколаївна. Сміятися заборонено! : художественная лит-ра / Г. М. Малик. – К. : Джерела М, 2005. –112 с. : іл.

К 84-5
М 19
Малик, Галина. Чорний маг і зачароване місто : комікс / ред. Г. М. Курій; худож. А. Ю. Гойда. – Ужгород : Закарпаття, 1994. – 18 с.

***
Вітаємо відому закарпатську дитячу письменницю та поетесу Галину Малик з її 60-річним ювілеєм! // П’ятниця. – 2011. – № 7 (серп.). – С. 26. : фото. кольор.

Галина Малик : поетеса, прозаїк, драматург, перекладач // Сучасні письменники України : бібліограф. довід. – Біла Церква : Культура, 2012. – С. 275. : портр.

Малик, Галина. Галина Малик: "Останню книжку написала у співавторстві з онучкою" : [розмова з письм. / вела Л. Пуляєва] / Г. Малик // Високий Замок. – 2012. – 13 листоп. – С. 9. : фото. кольор.

Малик, Галина. Галина Малик: "Ми відповідальні за те, що вигадуємо" : [розмова із закарпат. письм. / вела М. Марко] / Г. Малик // Калейдоскоп оголошень. – 2013. – 13 черв. – С. 1-2.

Читальник, Микола. Бенефіс Галини Малик : 15 кращих закарпат. кн. за версією Всеукр. рейтингу "Книжка року-2009" / М. Читальник // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 25 лют. – 3 берез. – С. 3.

За більш детальною інформацією звертайтеся у Відділ краєзнавства нашої бібліотеки.
2013-10-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5232
скачати книгу з Бібліотечно-бібліографічного менеджменту
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-09

На жаль, потрібне Вам видання в електронному варіанті в доступному (безкоштовному) секторі мережі нами не знайдено.


2013-10-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5229
Доброго дня! Будь ласка, чи є: 1)Дзвінчук Д. І. Державне управління: Курс лекцій / Д. І. Дзвінчук. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 501 с. 2)СМІТ Е. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. Якщо ні, то які інші праці цих вчених?Дуже дякую! Кривенкова Руслана Юріївна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-08

Доброго дня! На жаль, у фондах бібліотеки потрібні Вам видання відсутні.
Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:


67.9(4УКР)300 Д 36
Державне управління : навчальний посібник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенский, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко. – К. : Знання – Пресс, 2003. –343 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

67.9(4УКР)300.6 М 19
Малиновський, В. Я. Державне управління : навч. посібник / В. Я. Малиновський. – 2-е вид., доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.

67.9(4УКР)301 Т 33
Теорія та історія державного управління : [навч. посіб. для слухачів магістратури і студ. вищ. навч. закл.] / Г. С. Одінцова [та ін.] ; за заг. ред. Г. С. Одінцова ; О. Ю. Амосов ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – К. : Професіонал, 2008. – 288 с. : рис., табл. – Бібліогр. : C. 269-285. – Бібліогр. наприкінці розд.

67.9(4УКР)301 Ч-49
Черноног, Є. С. Державна служба : історія, теорія і практика : навч. посіб. / Є. С. Черноног. – К. : Знання, 2008. – 464 с. : табл., іл. – Бібліогр. : C. 374-407 та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)301 Б82
Борденюк, В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : монографія / В. І. Борденюк. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 576 с. – Бібліогр. : C. 534-573.

67.9(4УКР)301 Л 17
Лазор, О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.– метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Вид. 4-е, допов. і переробл. – Ужгород : Ліра, 2011. – 456 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці тем.

66.1(0) С 50
Сміт, Ентоні Д. Націоналізм [ : теорія, ідеологія, історія / Е.Д. Сміт; Пер. з англ. Р. Фещенко. – К. : К.І.С., 2004. – 170 с. – Бібліогр.: C. 146-168.


К 63.3 К26
CARPATICA - Карпатика / УжНУ; НДІ карпатознавства; Редкол.: М.М. Вегеш та ін. – Ужгород : [б. и.], 1992 –
Вип. 35 : Європейські цінності та конфесійно-національна ідентичність населення Українських Карпат / Відп. за вип.: В.Є. Задорожний, С.В. Віднянський. – 2006. – 320 с. – Бібліогр. в кінці ст.

60.59(4УКР) У-45
Україна шукає свою ідентичність : [зб. ст.] : [матеріали Інтернет-часопису "Діалог.UA"]. Вип. 1 / гол. ред. Т. Гребнєва. – К. : Поступ, 2004. – 132 с. – (Проект "Україна").

63.3 Н 16
Нагорна, Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії : [монографія] / Л. П. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с. – Імен. покажч. : С. 319-324. – Бібліогр. у підрядк. прим.


2013-10-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5227
потрібні ел дж. теми: методи активізації навчання та організації їх впровадження?
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-07

2013-10-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5228
Щиро ВАМ ДЯКУЮ . Студентка КНУКІМ 4 курс, КББ Рудницька Аліна Іванівна
2013-10-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5223
Національна доктрина освіти Ганна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-02

Відповідь:

Інтернет-ресурси:

Посилання 1

Посилання 2


2013-10-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5224
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію з теми вигляд тележурналіста, одяг і прикраси. Можливо, є які-небудь книжки. Дякую! Г.К.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-03

Доброго дня!

Пропонуємо переглянути наступні видання:

87.7 И 52
Имиджелогия. Как нравиться людям : учеб. пособие / сост. В. М. Шепель. – М. : Народное образование, 2002. – 576 с.

87.8 Д 18
Данильчук, Л. А. Основы имиджа и этикета : учеб. пособие / Л. А. Данильчук. –К. : Кондор, 2004. – 236 с. – Библиогр. : С. 232.

87.7 М69
Михайлец, Г. П. Практическая имиджелогия: управляй своей репутацией! / Г. П. Михайлец. – М. : Вершина, 2008. – 200 с.

60.5 У 93
Ушакова, Н. В. Имиджелогия : учеб. пособ. / Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова. – М. : Дашков и К, 2009. – 280 с. – Библиогр. : С. 269-278 и в подстроч. прим.

87.8 Д 18
Данильчук, Л. А. Основы имиджа и этикета : учеб. пособие / Л. А. Данильчук. –К. : Кондор, 2009. – 234 с. : ил. – Библиогр. : С. 232.

87.8 Б 25
Барна, Н. В. Естетика іміджмейкінгу : монографія / Н. В. Барна, С. І. Уланова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2012. – 176 с. – Бібліогр. : С. 148-170.
2013-10-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5225
Доброго дня! Допоможіть ,будь ласка, знайти інформацію в електроному варіанті на тему : Особливості розвитку транспортної системи Росії. дякую Марія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-03


Доброго дня!

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

2013-10-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5226
Інноваційні технології у сучасній бібліотеці...Дякую Волос О. Р.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-03

Зверніть увагу!

Інтернет- ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4

2013-10-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5222
Л-ра на тему: бази даних у бібліотеці?
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-03

Пропонуємо переглянути наступні видання :

Варганова, Г. Средство приобщения к чтению : базы данных и сайты публичных библиотек / Варганова, Галина // Библиотечное дело. – 2008. – № 12. – С. 9-12.

Гарбор, Р. Т. Управління автоматизацією бібліотеки / Гарбор, Робін Т. ; Aslib; Пер. Я.Пилинський. – К., 1997. – 51 с.

Гуцол Г. О. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв’язання проблеми // II Міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства». – К., 2010. – Ч. 1. – С. 37–42.

Дорофеєва О. Удосконалення доступу до галузевого веб-ресурсу: (на прикладі реферативної бази даних порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського) /О. Дорофеєва. // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – С.3-9.

Кирилов О. А. Електронні бібліотеки як один із напрямків організації електронних інформаційних ресурсів // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. – К., 2010. – С. 104–108.

Кислюк Л. Аналіз структури та ступеня впровадження електронних ресурсів і баз даних бібліотек вищих навчальних закладів України / Л. Кислюк // Вісн. Кн. палати . – 2009. – № 3. – С. 28-31.

Кузьмініч Т. Фактографічні бази данних Національної бібліотеки Білорусі: новий етап розвитку /Т. Кузьмініч. // Бібл. планета. – 2011. – № 1. – С.22-25. – (Інформаційні технології).

Лобузіна, К. Комплексний інформаційний ресурс "Книжкові пам'ятки НБУВ" / Лобузіна, Катерина // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – С. 10-14.

Матвеева, И. Ю. Электронный сервис в библиотеке: вопросы содержания и организации / И. Ю. Матвеева // Библиография. – 2012. – № 6. – С. 17-22.

Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів / Ю. Остапчук // Вісн. Кн. палати . – 2010. – № 9. – С. 15-20.

Симончик, А. Н. От каталога – к базам данных : информационные ресурсы библиотеки ПолесГУ / Симончик, Александр Николаевич // Библиотечное дело. – 2011. – № 8. – С. 29-30.
Теплицкая, А. В. Библиографическая информация: современные каналы распостранения и поиска / Теплицкая, Александра Валентиновна // Библиотековедение. – 2007. – № 2. – С. 39-44.

Шемаєва Г. Електоронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 8. – С.29-32. – (Інформаційні ресурси).

Інтернет- ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2013-09-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5219
Лірика М. Лермонтова, її ідейне багатство та художня неповторність. «Герой нашого часу» - соціально-психологічний та філософський роман. Проблематика та художня своєрідність твору. Система образів роману.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-03

Зверніть увагу!

83.3(4РОС) Л49
Лермонтовская энциклопедия / Ин-т рус. лит. АН СССР (Пушкинский дом), Науч.-ред. совет изд-ва "Советская энциклопедия" ; гл. ред. В. А. Мануйлов ; редкол. И. Л. Андроников и др.]. –. : Советская энциклопедия, 1981. – 84с.

83.3(4РОС) Л 80
Лотман, Ю. М.
В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь : кн. для учителя / Ю. М. Лотман. –М. : Просвещение, 1988. – 352 с.

84(4РОС) Л 49
Лермонтов в школе : пособие для учителя / сост. А. А. Шагалов. – М. : Просвещение, 1976. – 256 с.

84(4РОС) Н 30
Наровчатов, С.С. Лирика Лермонтова : заметки поэта / С. С. Наровчатов. – М. : Художественная литература, 1964. – 130 с.

83.3(4РОС) Ф33
Федоров, А. В. Лермонтов и литература его времени / А. В. Федоров. – Л. : Художественная литература Ленингр. отд-ние, 1967. – 364 с.

***
Буцкая, И. Полифонизм романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" : О речевых характеристиках его персонажей, особенностях воплощения авторской позиции; 9 клас / Ирина Буцкая // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.– 2011. – № 3. – С. 37-39.
Гукова, О. О. Система уроків з вивчення поетичних творів М.Лермонтова : 7 клас / О.О. Гукова // Зарубіжна література. – 2006. – №10. – С. 20-25.

Зіневич, Л. Вивчення поезії на уроках зарубіжної літератури у 5 класі. Пушкін, Алкман, Гете, Лермонтов, Тютчев, Басьо, Бернс / Л. Зіневич // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 6. – С. 31-39.

Кірган, Л. То який же він, Михайло Лермонтов? Урок-портрет / Л. Кірган // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 4. – С. 19-20.

Коваленко, В. П’ятикласникам про поетичний пейзаж: урок за поезіями Алкамана, Гете, Лермонтова / Валентина Коваленко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 2. – С. 36-37.

Лобода, О. Система уроків з вивчення роману М. Лермонтова "Герой нашого часу" : 9 клас / О. Лобода // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 5. – С. 34-36.

Лобода, О. Система уроків з вивчення роману М. Лермонтова "Герой нашого часу" / О. Лобода // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 7/8. – С. 23-25.
Марценко, Г. О. Суголосні мотиви в ліриці Байрона та Лермонтова : компаративний аналіз (9 кл.) / Г.О. Марценко // Зарубіжна література. – 2006. – №3. – С. 45.

Назарець, В. М. "Ні, я не Байрон, інший я..." : творчість Михайла Лермонтова / В. М. Назарець // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 3. – С. 12-15.

Партала, Л. Композиция произведения как зеркало его идеи : на примере романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / Людмила Партала // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – 41-43.

Усипенко, О. Осмислення творів на новому грунті. Підсумковий урок за лірикою М. Лермонтова / Олена Усипенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 43-44.
Хроменко, І. Лірика Михайла Лермонтова. "І нудно, і сумно...", "На дорогу йду я в самотині" / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 7-8. – С. 51-52.
Янкович, О. Місце творчості М. Лермонтова у поезії українських митців : матеріали до проведення факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" (взаєморозвиток та взаємовплив польського, російського та українського романтизму). Заняття № 13 / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – № 3. – С. 14-17.2013-09-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5220
Відродження в Іспанії. "Дон Кіхот" Сервантеса - перший реалістичний роман у європейській літературі. гуманістичний пафос твору. Образи головних героїв.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-02


Зверніть увагу!

Інтернет - ресурси:
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3

***
Куценко, Л. Дон Кіхот празької поетичної групи : Микола Чирський / Л. Куценко // Березіль. – 2005. – №10. – С. 133-138.

Гурдуз, А. Український Дон Кіхот: "передмова" до "продовження" : аналіз нового варіанту донкіхотського міфу Марини і Сергія Дяченків-повість "Останній Дон Кіхот" / А. Гурдуз, О. Косенчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – №2. – С. 5-7.

Федунович-Швед, О. Синоніми і пароніми як композиційний засіб тексту: (на матеріалі Лукашевих перекладів "Декамерона" і "Дон Кіхота") / О. Федунович-Швед // Урок української. – 2007. – №6. – С. 25-29. – Библиогр. в конце ст. : 11 назв.

Фурсенко, О. Путь странствующего рицаря. Урок по роману Сервантеса "Дон Кихот" : 8 клас / О. Фурсенко // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 11. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст. (6 назв.)

Штанько, Л. Сервантес. "Дон Кіхот": матеріали до варіативного вивчення. Найкраще узагальнення вивченого – гра. Підсумковий урок за романом Сервантеса "Дон Кіхот" з елементами інтерактивних технологій / Людмила Штанько // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 11-12. – С. 41-43.

Сисюк, Л. Чи потрібні сьогодні донкіхоти? Урок-дискусія з розвитку зв‘язного мовлення / Л. Сисюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 11-12. – С. 44-46. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв.)

Пронкевич, О. Літературне явище як чинник творення нації. Іконологічний аспект образу Дон Кіхота і нарація Іспанії / Олександр Пронкевич // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 11-12. – С. 66-70.

Фурсенко, О. Ф. Путь странствующего рыцаря: Урок по роману Сервантеса "Дон Кихот" / О.Ф. Фурсенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 3. – С. 18-20. – Библиогр. : 6 назв.

Гурдуз, А. Український Дон Кіхот: "Передмова" до "Продовження": [Повість М. і С. Дяченків "Останній Дон Кіхот"] / А. Гурдуз, О. Косенчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 3. – С. 2-4. – Бібліогр. : 4 назви.

Борківська, О. Система уроків з вивчення роману Мігеля де Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" / О. Борківська // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 11. – С. 56-60.

Борківська, О. Система уроків з вивчення роману Мігеля де Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" / О. Борківська // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 1. – С. 39-42.

Борківська, О. Система уроків з вивчення роману Мігеля де Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" / О. Борківська // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 2. – С. 51-56.

Борківська, О. П. Дон Кіхот – вічний образ літератури : до вивчення роману Мігеля де Сервантеса "Дон Кіхот" (Фрагмент системи уроків) / О. П. Борківська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 11. – С. 28-32.

Шкаруба, Л. М. Сын Испании Дон Кихот после "Дон Кихота" или "Из родной Ламанчи вдоль и вдаль" / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 1. – С. 10-15.

Борківська, О. П. Система уроків з вивчення роману Мігеля де Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" / О. П. Борківська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – № 1. – С. 23-40.

Терентьєва, І. Привіт від Дон Кіхота / І. Терентьєва // Сучасна освіта. – 2012. – № 10-11. – С. 16.
2013-09-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5221
Дубіс Л.Ф. Методика та основні результати екологічних досліджень річкових басейнів території Закарпатської області // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – Львів, 1994. – Вип.19. – С. 70-79. Горзов С.І.


2013-10-02

Доброго дня!
На жаль, у фонді нашої бібліотеки вісутня необхідна Вам інформація. Спробуйте звернутися до Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету.
2013-09-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5216
Закон Укравїни "Про освіту" Ганна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-02

Відповідь:

Інтернет-ресурси:

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3


2013-09-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5208
тенденції автоматизації бібліотечної справи в США
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-03

Зверніть увагу!

Колесникова, Т. О. Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика / Т. О. Колесникова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 4. – С. 59-66. – Бібліогр. наприкінці ст. (54 назви)

Шарапов, А. Библиотека в большом городе : [Нью – Йоркская публичная библиотека] / А. Шарапов // Вокруг света. – 2011. – № 2. – С. 94-101.

Полуденко, А. Як університетські бібліотеки США намагаються наздогнати час : книгозбірня Колумбійського університету : Те, що пошук інформації завдяки Інтернетові став таким простим, підносить планку вимог до нас / Анна Полуденко // День. – 2011. – 28-29 жовт. – С. 20.

Олійник, О. Основні тенденції розвитку інформатизації американських бібліотек / Ольга Олійник // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст.

Бенз, С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / С. Бенз // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 11-13.


Інтернет – ресурси:

Посилання 1
Посилання 2Новини

2023-05-27

До вашої уваги нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день