Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5985
2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5383
зразки схем з пропаганди каталогів, :)
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

78.37 А 53
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу: зміни, доповнення, нові рубрики : (згідно таблиць ББК для масових бібліотек) : з досвіду роботи держ. б-ки України для юнацтва / М-во культури і мистецтв України, Держ. б-ка України для юнацтва. - К. : [б. и.], 1999 -
Вип. 1-4 : Літери А-П / авт.-уклад.: Н. В. Ракович ; Н. М. Зінчук ; Т. П. Ковтун. - 1999. - 100 с.

78.37 А 53
Алфавітно - предметний покажчик до систематичного каталогу : зміни і доповнення.(Згідно з таблицями ББК для масових бібліотек). Вип. 2.Літери Н - Я / Мін-во культури і мистецтв України ; Держ.біб-ка України для юнацтва. - Київ : [б. и.], 2003 (Ред.-вид.відділ Держ.біб-ки України для юнацтва) . - 100 с.

78.37 А72
Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб./ І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2007.-116 c.

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. - М. : Омега-Л, 2008. - 240 с. : ил.

78.37(4УКР) П 60
Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько-російським алфавітом : метод. рекомендації / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Т. М. Грищук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. - Харків : [б. и.], 2003. - 30 с.

78.37 С 89
Сукиасян Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. - СПб. : Профессия, 2010. - 536 с. : табл. - (Библиотека).

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. - Ужгород : [б. и.], 1989. - 20 с.

Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 35-38.

Скоробогатов В. М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 15-24.

Миниярова З. М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска : методические указания / З.М. Миниярова // Науч. и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 25-35.

Робота бібліотекаря з систематичним каталогом за новою класифікацією : [Розробка уроку] // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 57-58.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4.- С.14-20.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 13 – 19.

Лобановська І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 16-20.

Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 30-34.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 26-29.

Стрішенець Н. Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2010. - №4. - С. 15-26.

Мартынов М. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 17-20.

Красовская Л. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 1-9.

Юшковець В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.


2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5385
Закарпаття цікаве :)


2013-12-23

Необхідне Вам видання Ви знайдете у відділі краєзнавства нашої бібліотеки.

КОя656
Ц59
Цікаве Закарпаття = Interesting Transcarpathia : [24 фотолистівки]. – Ужгород : Два кольори. – 24 л.


2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5386
рекомендаційний бібліографічний посібник Закарпаття . :)


2013-12-23

Доброго дня! Просимо уважно прочитати Правила користування віртуальною довідкою!
2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5374
Доброго дня!дайте будь ласка список літератури по темі формування позитивного іміджу, книгозбірні засоби краєзнавчих документів. Кучер Анастасія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

78.34 А52
Алтухова Г. А. Основы библиотечного имиджа : учеб.-метод. пособ. / Г. А. Алтухова. – М.: Литера, 2008. – 224 c.

78.34(4УКР) І-52
Імідж сучасної бібліотеки: нові підходи : (сценарій проведення тренінгу з елементами конкурсу) / уклад. Г. М. Колотило ; відп. за вип. Л. В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2008. – 8 c.

К 78.3 К78
"Краєзнавство – шлях до формування позитивного іміджу публічних бібліотек" : Матеріали обласного семінару директорів центральних міських та районних бібліотек Закарпатської області 7-8 червня 2006 р. / ЗОУНБ; Уклад. Н. М. Яблонська, Відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2006. – 84 c.

Бабій Л. В. Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки / Л. В. Бабій // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 32 – 33.

Ворона Ю. Шляхи підвищення іміджу публічної бібліотеки в сучасних умовах : школа методистів / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С.41 – 42.

Глодов`юк Л. Імідж сучасної бібліотеки : ігрова форма навчання бібл. персоналу – тренінг з елементами конкурсу з практики роботи Тисменицької центр. район. б – ки / Л. Глодов`юк // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 22. – С. 21 – 23.

Езова С. Трудно біть самим собой : естественность – визитная карточка сотрудника / С. Езова // Библиотека. – 2013. – № 4. – С. 72 – 73.

Зуева, Лариса. Главное – быть. а не казаться : статус: сельская. "Свой" список литературы тоже влияет на имидж / Л. Зуева // Библиотека. – 2011. – № 12. – С. 31 – 33.

Імідж Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у пресі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 104 – 114.

Малашенко, Оксана. Залог успеха – традиции плюс инновации : грани профессии / О. Малашенко // Библиотека. – 2013. – № 7. – С. 4 – 6.

Полякова О. Бібліотека – центр громадської активності села / О. Полякова, Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2. – С. 25 – 27.

Проценко Т. В. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. В. Проценко // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 10 – 12.

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання / О. С. Розміровська // Бібліотечна планета. – 2011. – № 3. – С. 23 – 24.

Танатар Н. Імідж Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у ЗМІ: контент – моніторинг традиційних та електронних джерел (2002 – 2007 рр.) / Н. Танатар // Бібліотечний вісник. – 2009. – №2. – С. 42 – 53.
2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5375
Доброго дня! Дайте будь ласка список літератури на тему " громадські звязки публічних бібліотек. Топоровська Вікторія Ігорівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступою літературою:

78.3 Б 59
Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 квітня 2008 р., м. Київ / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України; редкол. Т. І. Вилегжаніна ; Н. Розколупа [та ін.] ; уклад. С. Басенко ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. –К., 2008.-160 c.

78.3 Б 59
Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовтня 2012 р.) : дод. до зб. наук. праць "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 33" / наук. ред. Т. Гранчак. –К., 2012.-184 c.

78.34(4УКР) Б 59
Бібліотечна кухня : 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек / вступ. сл. Л. Нікіфоренко ; літ. ред. Г. Харук. –К., 2013.-84 c.

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. –К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.-532 c.

Амельченко Ю. С. Бібліотека проти самотності / Ю. С. Амельченко // Бібліотечна планета. –2011. –№ 4. – C. 21-22 .

Астафьева О.Н. Государственно-частное партнерство в отрасли культуры: проблемы теории и практики / О. Н. Астафьева // Библиотековедение. – 2010. – № 5. – С. 10-13.

Бірюкова Т. Культур та освіта крізь історичну призму : взаємодія бібліотек і освітніх закладів / Т. Бірюкова // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 72-75.

Богза Н. Ф. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади / Н. Ф. Богза // Бібліотечна планета. –2011. –№ 4. – C. 18-21.

Вергунов В. Бібліотечне задзеркалля. Як підвищити роль книги у суспільному житті / В. Вергунов // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 10. – С. 44-48.

Визначені найкращі проекти співпраці бібліотек і громадських організацій "Публічні бібліотеки – мости до е-урядування" // Культура і життя. –2013. – 1 лют. (№ 5). – C. 2.

Вилегжаніна Т. І. Бібліотека інформаційного суспільства: проблеми, завдання / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – К. : Нац. парламентська біб-ка України, 2009. – № 4. – С. 4-5.

Вилегжаніна Т. І. Бібліотека в контексті реформ / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2010. – № 4. – С. 4-5.

Вилегжаніна Т. Бібліотека і читання в житті сучасного суспільства / Т. Вилегжаніна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. – К. : Грані-Т, 2013. – С. 48-54.

Дворкина М. Я. Библиотека как феномен культуры / М. Я. Дворкина // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт.2011 р. / Держ. заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 139-146.

Доступ до інформації – роль бібліотек : ["круглий стіл" на тему "Роль бібліотек у забезпеченні доступу громадян до інформації та електронного урядування". 02.04.2013 р. , м. Київ] // Культура і життя. –2013. –Т.12 квіт. (№ 15). – C. 12.

Лупіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. –2012. –№ 2. – C. 22-24.

Мар’їна О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар’їна // Вісник Книжкової палати. –2012. –№ 8. – C. 19-21.

Мурашко О. Ю. "Библиотека 2. 0" : библиотека сотрудничества / О. Ю. Мурашко // Библиография. –2012. –№ 3. – C. 19-21.

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках. Документи і матеріали. – К. : ДАКККіМ, 2005. – С. 23 – 32.

Пальчук В. Регіональні бібліотечні заклади і місцеві ограни влади: результати співробітництва / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. –Київ, 2010. –Вип. 26. – C. 71-81.

Полякова О. Бібліотека – центр громадської активності села / О. Полякова, Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. –2012. –№ 2. – C. 25-27.

Публічні бібліотеки розширюють горизонти : ініціатива "Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування" – частина Національного плану дій у рамках "Партнерства "Відкритий уряд" // Культура і життя. –2013. –15 листоп. (№ 46). – C. 12.

Струнгар, Артур. Комунікації в бібліотечному просторі: синергетичний аспект / Артур Струнгар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 19-21.

"Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?" : [обласні підсумкові громадські слухання "Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?", м. Тернопіль] // Культура і життя. –2013. –29 листоп. (№ 48). – C. 11.

Худокормова В. Областная библиотека – правовой вектор громады : из опыта работы Луганской ОУНБ им. А. М. Горького / В. Худокормова // Бібліотечний форум України. –2013. –№ 1. – C. 32-33.

Шемаєва Г. В. Тенденції розширення взаємозв`язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій / Г. В. Шемаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –2012. –№ 2. – C. 60-65.

Шрайберг, Яків. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство: що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття? / Яків Шрайберг // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 96-126.2013-12-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5373
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти актуальну на даний час книгу або сайт про облік громадського харчування(кафе). Буду дуже вдячна. Оксана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-19

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-джерела:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8
Посилання 9


2013-12-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5372
Добрий вечір. Скажіть будь ласка де можно завантажити безкоштовно книгу Ю.Палеха "Кадрове діловодство" Тетяна Мельникова
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-19

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3

2013-12-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5369
Доброго дня. Можна список статтів з періодичних видань про Тараса Григоровича Шевченка.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-18

Доброго дня! Пропонуємо наступні джерела, які є у фонді нашої бібліотеки:

Джангужин Р. Космос Тараса Шевченка / Р. Джангужин // Київ. – 2013. – № 10. – С. 3 – 4.

Іваненко Н. Усім світом українським Тарасу віддамо борги / Ніла Іваненко // Віче. – 2013. – № 21. – С. 48.

Капнік О. Шевченко у скульптурі / О. Капнік // Сільські вісті. – 2013. – 28 листоп. – С. 2.

Капуста А. Світлий образ з жінки – матері у поемах Т. Г. Шевченка "Катерина" і "Наймичка" / А. Капуста // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 85 – 86.

Коханець Л. Творчість Шевченка у глобальному вимірі / Л. Коханець // Голос України. – 2013. – 23 жовт. – С. 1, 11.

Любінська О. На вічнім шляху до Шевченка / О. Любінська // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 105 – 107.

Макаров Ю. Інший Шевченко / Ю. Макаров // Українська культура. – 2013. – № 8. – С. 22 – 29.

Пиріг Л. Філателістична Шевченкіана мовами народів світу / Л. Пиріг // Слово Просвіти. – 2013. – Ч. 40. – 0 – 16 жовт. – С. 10.

Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка / Наталія Слухай // Дивослово . – 2013. – № 10. – С. 46 – 51.

Степовик Д. Під знаком християнської віри, або Новий погляд на релігійність Шевченка / Д. Степовик ; інт – ю запис. Т. Головко // Голос України. – 2013. – 6 груд. – С. 15.

Супрун О. Тарас Шевченко. "Думи мої, думи мої..." / О. Супрун // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 149 – 150.

Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні / Р. Харчук // Українська культура. – 2013. – № 8.– С. 4 – 9.2013-12-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5370
Доброго дня! Будь ласка, які є в наявності літературні джерела з теми "Михайло Грушевський та його роль у відновленні та розвитку Української держави"? ДУЖЕ ДЯКУЮ! Кривенкова Руслана Юріївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-18

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

К 63.3 В 26
Вегеш М. М. Михайло Грушевський: деякі аспекти наукової і політичної діяльності : наук.–попул. зб. / М. М. Вегеш; УжНУ. – Ужгород, 1998. – 37 с.

67.2(4УКР) З – 38
Захарченко П. П. Історія держави і права України : підручник / П. П.Захарченко. – К.: Атіка, 2005. – 368 c.

63.3(4УКР)6 І – 90
Історія України ХХ – початку ХХІ століття : навч. посіб. / П. П. Панченко, Н. П. Барановська та ін.; За заг. ред. В. А. Смолій. – К.: Знання, 2004. – 584 c.

63.3(4УКР) І – 90
Історія України та її державності : курс лекцій : [навч. посіб. для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, І. Я. Хома [та ін.] ; за наук. ред. Л. Є. Дещинський; М – во освіти і науки України, Нац. ун – т "Львів. політехніка". – Вид. 5 – е, переробл. і допов. – Львів: Вид – во Нац. ун – ту "Львів. політехніка", 2009. – 476 c.

63.3(4УКР) К 66
Кормич Л. І. Історія України : підручник / Л. І. Кормич, В. В. Багацький; М – во освіти і науки України. – 2 – е вид., доп. і перероб. – К.: Алерта, 2006. – 414 c.

67.2(4УКР) С 32
Середа А. М. Історія держави і права України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.], Ч. 1/ А. М. Середа. – Запоріжжя: ФОП Зеленкевич Л. П.; Суми: Унів. кн., 2010. – 332 c.

63.3(4УКР)6 Ш24
Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський / Ю. І. Шаповал, І. В. Верба. – К.: Вид. Дім Альтернативи, 2005. – 352 c. – (Особистість і доба).

Голобородько Я. Г. Речник української національної ідеї : До 140 – річчя від дня народження Михайла Грушевського / Я. Г. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – №9. – С. 44 – 52.

Грабовський , Сергій. Капітуляція перед боєм. Малоросійський синдром : від Грушевського до Ющенка / С. Грабовський // Універсум. – 2010. – № 1 – 2. – С. 4 – 5.

Грушевський Михайло Сергійович (1866 – 1934) : Державний, політичний і громадський діяч. голова Центральної Ради, видатний історик // Хорошевський А. Ю. Проект "Україна". Галерея національних героїв / А. Ю. Хорошевський. – Х. : Бібколектор, 2012. – С. 22 – 32.

Гусєв В. І. Михайло Грушевський / В. І. Гусєв // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К.: Вища школа. – 2011. – C. 105 – 107.

Ковальчук М. Центральна Рада і розгортання українського національного руху / М. Ковальчук // Пам'ять століть. – 2007. – № 6. – С. 77 – 96.

Корольов Г. О. Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського / Г. О. Корольов // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 68 – 80.

Пиріг Р. Я. Михайло Грушевський і більшовицька влада: ціна політичного компромісу / Р. Я. Пиріг // Дзеркало тижня. – 2006. – 30 верес. – С. 20.

Події революції 1917 – 1920 років очима українського селянина // Миронець Н.І. Джерела історичної пам’яті. / редкол.: П. С. Сохань, В. А. Брехуненко, Д.В. Бурім [та ін.] : Нац. акад. наук України; Ін – т укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б.и.], 2008. – С. 53 – 59.

2013-12-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5366
Доброго дня. Скажіть будь-ласка, чи отримає бібліотека спец.випуск газети "Освіта України", яка виходить замість Атестаційного вісника? Синявська Ольга Олександрівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-16

Доброго дня! Наша бібліотека передплачує потрібний Вам спецвипуск газети "Освіта України". Він знаходиться у відділі читальної зали.
2013-12-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5367
Доброго дня. Можете надати інформацію щодо складання бібліотечних уроків по всіх видах бібліографічних описах?
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-16

Доброго дня! З фондів нашої бібліотеки Ви маєте змогу отримати наступну літературу:

Антипова В. Б. Нетрадиционные модели проведения библиотечных уроков : методические рекомендации / В.Б. Антипова // Шкільна бібліотека. – 2007. – 4 лют. – С. 2-10.

Дем’яненко О. Бібліотечний урок у системі компетентністного орієнтованого викладання зарубіжної літератури / Олена Дем’яненко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – C. 7-9.

Кучугура Н. І. "Книги читай – розуму набирай". Сучасний бібліотечний урок у 5 класі / Н. І. Кучугура // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 19-20. – C. 50-56.

Лященко Г. Таїнство народження книжки : Бібліотечна година з використанням комп`ютерної презентації / Г. Лященко // Шкільний світ. – 2010. – № 10. – C. 18-19.

Марієнко Л. Довідкова література : бібліотечний урок, 3 клас / Л. Марієнко // Початкова школа. – 2010. – № 10. – C. 36-38.

Подорож до країни книги : ділимося досвідом // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 16. – C. 12-14.

Романченко Г. В. Бібліотечний урок "Пагони поетичної творчості Д. Г. Білоуса" (до річниці народженя поета) / Г. В. Романченко // Зарубіжна література в школі. – 2013. – № 10. – C. 8-11.

Сковородкіна Н. Інформаційний простір / Н. Сковородкіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – К. – 2013. – № 10. – C. 11-12.

Сухаревська О. Значення книги в житті людини (Бібліотечний урок) / О. Сухаревська // Початкова школа. – 2009. – № 3. – C. 27-30.

Сценарій свята-презентації "Подорож до країни Книги" : ділимося досвідом // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 16. – C. 15-20.

Таран А. Шкільна бібліотека – інформаційно-методичний та освітньо-виховний центр / А. Таран // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – К. – 2013. – № 1. – C. 65-69.

Яценко Т. Бібліотечні уроки як форма розвитку читацької компетентності учнів / Т. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 5. – C. 34-38.2013-12-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5362
Добрий день! Допоможіть знайти, будь ласка, будь яку інформацію про Києво-Печерську,Почаївську та Святогірську лаври,спасибі. Вася С.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-16

2013-12-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5363
Мисливська семантика кумулятивної казки. Мар'яна Л.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-16

2013-12-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5364
Допоможіть мені, будь ласка, знайти яку-небудь інформацію про твір Ірен Роздобудько "Пригоди на невідомому острові". Лемак І. В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-16

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5

Голобородько Я. Українська Fashion – література. (Тексти і цінності Ірен Роздобудько) : літературознавчий есей / Я. Голобородько // Українська мова та література. – 2011. – Ч. 21. – C. 20-24.

Джугастрянська Ю. Ірен Роздобудько: коли жінка – поет / Ю. Джугастрянська // Дивослово. – 2009. – № 1. – C. 59-61.

Довбня К. М. Творчість Ірен Роздобудько в контексті української літератури початку ХХІ ст. / К. М. Довбня, І. В. Перепелко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 11. – C. 32-37.

Дубинянська Я. Вмілі руки, бісер та інтуїція (Ірен Роздобудько. Гра в пацьорки) / Я. Дубинянська // ЛітАкцент. – Київ: Темпора. – 2010. – C. 391-393.

Улюра Г. Параформулювання (Ірен Роздобудько. Переформулювання) / О. Павлова // ЛітАкцент. Альманах. – Київ: Темпора. – 2008. – C. 318-320.


2013-12-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5360
Добрий день, допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі:просторова організація і спеціалізація готельних підприємств Закарпаття Ярослав


2013-12-23

Доброго дня!
До Вашої уваги, пропонуємо матеріали про готелі Закарпаття, попрацювавши з якими можливо знайдете інформацію, яка Вас цікавить:
К 75.8
З-18
Закарпатські села запрошують на відпочинок = Welcome to transcarpathian villages : туристично-інформаційний довідник. – Ужгород, 2005 (ПП Пігаліцин П.Ю.) . – 108 с. : іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Воловеччина / авт. проекту В. Панасович, В. Пукман, відп. за вип. В. Панасович, В. Созанська. – Воловець, 2006. – 30 с. : кольор. іл.

К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / Ін-т регіональних дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

К 65.6
Р 36
Рекреація і туризм : кращі готельно-ресторанні комплекси Закарпаття / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; передм., уклад. : П. П. Гаврилко ; С. Талапа. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші , 2011. – 49 с. : кольор. іл.

К 75.812.5
С 36
Сільський туризм Закарпаття : закарпатське село щиро запрошує! / Б. Праничук, Н. Шабан, Б. Праничук, В. Шевченко ; DEZA DDC DSC SDC COSURE, Спілка сприяння розвитку сіл. зеленого туризму в Україні, Закарпат. облас. центр розвитку сіл. туризму, Зелена садиба. – Ужгород : Ліра, 2005. – 48 с. : кольор. іл.

***
Грянило, А. В. Стратегічні напрями розвитку закладів готельно-ресторанного господарства з елементами дитячого обслуговування : [в т. ч. про Закарпат. обл.] / А. В. Грянило, О. І. Мілашовська, Н. М. Гоблик-Маркович // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Економіка : (зб. наук. праць). – 2013. – Вип. 1 (38). – С. 109-112. : табл. ; Бібліогр. наприкінці ст.

Доктор , О. "Інтурист - Закарпаття" для мене місто в місті". Генеральний директор готельно - туристичного комплексу про готель, політику та проблеми міста : [інтерв`ю / вела А. Розій] / О. Доктор // Чиста політика. – 2005. – 25 жовт. – с. 5.

Завітайте до "Наталі" : [про рестор.-готел. комплекс в м.Хуст] // Діловий вісник. – 2008. – № 6-12. – С. 34-35. : фото. кольор.

Каплон, Є. Нарис туризму і туристичного господарства / Єжи Каплон // Гори Гуцульщини : путівник, який об'єднує. – Краків : Вєрхи : Центральний Осередок Гірського Туризму ПТТК, 2006. – С. 183-1196. : фото. кольор.

Подоляк, Л. Замість лиж - ковзани, шоколадний пілінг або ванну з вином пропонують на закарпатських базах [Текст] / Лариса Подоляк // Старий Замок. Паланок. – 2007. – 11-17 січ. – С. 2.

Про господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг на території міста : рішення виконкому Ужгород. міськради від 27.06.2012 № 195 м. Ужгород // Ужгород. – 2012. – 7 лип. – С. 10.

Роман, І. Гайда на Драгобрат! : [закарпат. зимова турбаза в Рахів. р-ні] / Іван Роман // Чиста політика. – 2009. – 22 січ. – С. 7.

Тернавська, Н. Хатка на курячих ніжках, або дещо про готельний бізнес Ужгорода / Наталія Тернавська // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 12-18 трав. – С. 7.

13 нових туристично–рекреаційних закладів запрацювало торік // Фест. – 2007. – 11-17 січ. – С. 3.

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день