Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5900
2013-10-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5264
Доброго вечора потрібна література для курсової на тему:" Масова комуныкація: специфіка, функція, структура". Дякую Маргарита
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

78.34 Г 34
Гениева Е. Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации : [монография]/ Е. Ю. Гениева. -М.: РОССПЭН, 2008.-208 c.

60.5 Г 70
Горовий В.
Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : [монографія]/ В. Горовий; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2010.-360 c.

72 Т 69
Тріщук О. В. Короткий словник загальнонаукових та соціокомунікативних термінів/ О. В. Тріщук, П. О. Киричок, Н. М. Фіголь. -К.: НТУУ "КПІ", 2011.-126 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. -М.: Литера, 2010.-384 c.

Коваленко В. Сучасна масова комунікація: носій добра чи криміногенний фактор? / В. Коваленко // Право України. - 2008. - №4.- C. 84-89.

Бейліс Л. Бібліотека як складова соціально-комунікативної системи / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2.- С.6-8

Бебик, Валерій. Соціальні комунікації: поняття, типологія, засоби / Валерій Бебик // Соціальна психологія. - 2009. - № 5. - С. 49-63.

Барна, Наталія. Технології створення контактної телевізійної продукції / Н. Барна // Пам'ять століть. - 2010. - № 1/2. - С. 83-93.

Акайомова, Анжеліка. Семіологічні підходи в дослідженні масової комунікації / Анжеліка Акайомова // Віче. - 2011. - № 20. - С. 4-6.

Лебедева, Светлана Владимировна. Общение. Деятельность. Коммуникация. / С. В. Лебедева // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць. - 2007. - Вип. 8. - С. 350-359.

Шемаєва Г. В. Тенденції розширення взаємозв`язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій / Г. В. Шемаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. - С. 60-65.

Полакова, Мартина. Медіа-культура - феномен сучасності / М. Полакова // Університет. - 2012. - № 3. - С. 70-76

Гнатюк, Роксолана. Соціальні мережі: співвідношення позитиву і негативу? / Р. Гнатюк // Дзеркало тижня. - 2013. - 19 січ. - С. 15.

Сусська, Ольга. Інтерпретативні можливості теорії відповідності інформаційного поля індивіда / Ольга Сусська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - К., 2013. - № 1. - С. 131-138.

Андреєв, Дмитро. Суспільнотворчий характер ЗМІ в конструюванні соціального простору / Дмитро Андреєв // Віче. - 2013. - № 8. - С. 3-5.
2013-10-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5265
Добрий день. допоможіть з літературою " Документні потоки, масиви, ресурси властивості, параметри, функції, спільні та відмінні риси " Катя
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яку Ви можете отримати в нашій бібліотеці:

65.050.2Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).

65.050.2 К66
Корж, Антоніна Василівна.
Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М. Співак. - 3-тє вид., стер. - К. : КНТ, 2009. - 316 с.

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459.

78.36 К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

81.411.1 П41
Поберезська, Ганна Георгіївна.
Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл.

65.050.9(4УКР)2 У 59
Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. - К. : Довіра, 2003. - 624 с. + Додатки. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство).

65.050.2 У-67
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент): навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Південнослов’ян. ін-т Київ. славістичн. ун-ту. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2010. - 184 с. : іл, табл.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С.38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Загорецька О.М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 4. - С. 61-67.

Бездрабко В. Міжнародні термінологічні семінари та новітні збірки наукових праць із документознавства: поступ науки / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 51

Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 28 – 30.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.


2013-10-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5266
доброго вечора. мені необхідна література про електронний каталог, елекктронне дбо, електронне бібліогафічне інформування, електронні бібліографічні посібники, вашої бібліотеки, Ужгородської центральної районної бібліотеки, бібліотеки ужну, закду, ще якоїсь бібліотеки вузу, ужгородська міська центральна бібліотека. допоможіть будь ласка, хоч чимось
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Доброго дня! Пропонуємо наступну літературу:

К 78 Б 59
Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяченої 65-річчю Закарпат. ОУНБ/ Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад.: Л. З. Григаш ; В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010.-348 c.

78.34(4УКР) Б59
Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства : До 60-річчя заснування Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки/ Управління культури Закарпатської облдержадміністрації, ЗОУНБ; Уклад. Н.М. Панчук, Відпов. за вип. Л.З. Григаш. -Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2005.-376 c.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах/ І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. -2007. -№ 4. - С.14-20.

Амлінський Л. Бібліотечний комфорт: розкіш чи веління часу / Л. Амлінський // Бібліотечний вісник. -2010. -№3. - C. 39-44.

Бандурка Г. Нові технології - користувачам бібліотек : [про Ужгород. Центр. міськ. б-ку]/ Г. Бандурка // Едельвейс Закарпаття. -2008. -17 квіт. - C. 3.

Васильєв А. Інформаційно-бібліотечна система сучасного ВНЗ: досвід роботи Сумського державного університету/ Анатолій Васильєв // Вища школа. -2008. -№ 1. - С.82-85.

Вінічук І. Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства/ І. Вінічук // Бібліотечний вісник. -2012. -№3. - C. 8-15.

Довбня Е. Интернет-версия : удобно, быстро, надежно : о преимуществах электронного каталога перед карточным/ Е. Довбня, И. Митрошин // Библиотека. -2012. -№ 2. - C. 28-30.

Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. -2011. -Вип. 31. - C. 119-184.

Желай О. Інфотворча складова бібліотечного сервісу: стан та перспективи/ О. Желай // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. -2010. -Вип. 26. - C. 135-143.

Закарпатська ОУНБ : [про електрон. б-ку Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] // Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл.. -К.: Вініченко. -2011. -Вип. 22. - C. 81-84.

Іваницька Т. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості : Одеському державному економічному університету 90 років/ Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. -2011. -№ 4. - C. 113-122.

Красовская Л. Социальные функции виртуального каталога/ Л. Красовская // Библиотека. -2010. -№ 9. - C. 1-9.

Кузьмина О. В. Каталогизация ресурсов Интернета : проблемы и решения (опыт создания каталога веб - ресурсов в Самарской областной универсальной научной библиотеке)/ О. В. Кузьмина, И. Л. Сабельникова // Библиотековедение. -2011. -№ 1. - C. 46-50.

Лобузіна К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища/ Катерина Лобузіна // Вісник Книжкової палати. -2012. -№ 7. - C. 30-34.

Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек/ К. Лобузіна // Вісник Книжкової палати. -2012. -№ 12. - C. 24-28.
Медвєдь М. М. Новітні інформаційні технології в роботі бібліотеки Закарпатського державного університету/ М. М. Медвєдь // Інтеграція в Європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи. -Ужгород, 2011. - C. 431-437.

Новакова Л. О. Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки/ Л. О. Новакова // Бібліотечна планета. -2012. -№ 3. - C. 20-23.

Стрішенець Н. Каталог у епоху Google та Amazon/ Н. Стрішенець // Бібілотечний вісник. -2010. -№ 3. - C. 16-27.

Твердая Т. Библиотека - власть - община: присоединяемся к єлектронному правительству : інтернет-технології в бібліотеках/ Т. Твердая // Бібліотечний форум України. -2012. -№ 3. - C. 13-16.

Шетеля В. На освіту грошей не шкода. Нова сучасна бібліотека УжНУ матиме електронний каталог та інтернет : [інтерв'ю з проректором з адміністративно-господар. роботи /вів Юрій Лівак]/ В. Шетеля // Новини Закарпаття. -2008. - 9 серп. - C. 18.

Юшковець В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек/ В. Юшковець // Бібліотечний форум України. -2011. -№ 4. - C. 18-19.
2013-10-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5268
мені необхідна література про ваш електронний каталог, характеристика електронного дбо,характеритиска електронних бібліографічних посібників, характеристика електронного бібліографічного інформування,вашої бібліотекаи, бібліотеки закду, ужну, рдгу. а також бібліотеку якось ще вузу,ужгородську району бібліотеку та ужгородську міську бібліотеку
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Радимо скористайтись наступною літературою:

К 78 Б 59
Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяченої 65-річчю Закарпат. ОУНБ/ Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад.: Л. З. Григаш ; В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010.-348 c.

78.34(4УКР) Б59
Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства : До 60-річчя заснування Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки/ Управління культури Закарпатської облдержадміністрації, ЗОУНБ; Уклад. Н.М. Панчук, Відпов. за вип. Л.З. Григаш. -Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2005.-376 c.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах/ І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. -2007. -№ 4. - С.14-20.

Амлінський Л. Бібліотечний комфорт: розкіш чи веління часу / Л. Амлінський // Бібліотечний вісник. -2010. -№3. - C. 39-44.

Бандурка Г. Нові технології - користувачам бібліотек : [про Ужгород. Центр. міськ. б-ку]/ Г. Бандурка // Едельвейс Закарпаття. -2008. -17 квіт. - C. 3.

Васильєв А. Інформаційно-бібліотечна система сучасного ВНЗ: досвід роботи Сумського державного університету/ Анатолій Васильєв // Вища школа. -2008. -№ 1. - С.82-85.

Вінічук І. Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства/ І. Вінічук // Бібліотечний вісник. -2012. -№3. - C. 8-15.

Довбня Е. Интернет-версия : удобно, быстро, надежно : о преимуществах электронного каталога перед карточным/ Е. Довбня, И. Митрошин // Библиотека. -2012. -№ 2. - C. 28-30.

Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. -2011. -Вип. 31. - C. 119-184.

Желай О. Інфотворча складова бібліотечного сервісу: стан та перспективи/ О. Желай // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. -2010. -Вип. 26. - C. 135-143.

Закарпатська ОУНБ : [про електрон. б-ку Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] // Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл.. -К.: Вініченко. -2011. -Вип. 22. - C. 81-84.

Іваницька Т. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості : Одеському державному економічному університету 90 років/ Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. -2011. -№ 4. - C. 113-122.

Красовская Л. Социальные функции виртуального каталога/ Л. Красовская // Библиотека. -2010. -№ 9. - C. 1-9.

Кузьмина О. В. Каталогизация ресурсов Интернета : проблемы и решения (опыт создания каталога веб - ресурсов в Самарской областной универсальной научной библиотеке)/ О. В. Кузьмина, И. Л. Сабельникова // Библиотековедение. -2011. -№ 1. - C. 46-50.

Лобузіна К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища/ Катерина Лобузіна // Вісник Книжкової палати. -2012. -№ 7. - C. 30-34.

Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек/ К. Лобузіна // Вісник Книжкової палати. -2012. -№ 12. - C. 24-28.
Медвєдь М. М. Новітні інформаційні технології в роботі бібліотеки Закарпатського державного університету/ М. М. Медвєдь // Інтеграція в Європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи. -Ужгород, 2011. - C. 431-437.

Новакова Л. О. Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки/ Л. О. Новакова // Бібліотечна планета. -2012. -№ 3. - C. 20-23.

Стрішенець Н. Каталог у епоху Google та Amazon/ Н. Стрішенець // Бібілотечний вісник. -2010. -№ 3. - C. 16-27.

Твердая Т. Библиотека - власть - община: присоединяемся к єлектронному правительству : інтернет-технології в бібліотеках/ Т. Твердая // Бібліотечний форум України. -2012. -№ 3. - C. 13-16.

Шетеля В. На освіту грошей не шкода. Нова сучасна бібліотека УжНУ матиме електронний каталог та інтернет : [інтерв'ю з проректором з адміністративно-господар. роботи /вів Юрій Лівак]/ В. Шетеля // Новини Закарпаття. -2008. - 9 серп. - C. 18.

Юшковець В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек/ В. Юшковець // Бібліотечний форум України. -2011. -№ 4. - C. 18-19.
2013-10-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5258
Ходанич, М. П. Виховне і культурно-освітнє значення творчості різьбяра Василя Свиди // Освіта Закарпаття. - 2005. - № 2. - С. 64-68. Саме ця стаття цікавить, нажаль, ми немає доступу до ващих видань. Дякую, Ліна, м. Хмельницький


2013-10-18

Так інформація наявна в бібліотеці. Нажаль ми не можемо Вам її надіслати, тому, що ми надаємо лише бібліографічну або фактографічну інформацію.
2013-10-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5260
де можна скачати бібліографічний посібник "Про голодомор"
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними сайтами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4

2013-10-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5261
потрібні ел. дж. : традиційна і електронна книга: тенденції розвитку
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Доброго дня! Скористайтесь наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6

2013-10-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5254
Добрий день! Ви не могли допомогти знайти повтотекстову магістерську роботу у галузі бібліотечна справа! Дякую Ольга
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-16


Добрий день!
Шановний користувач!
Будь - ласка, ознайомтесь з правилами виконання "Віртуальної довідки".

2013-10-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5255
Доброго дня, підскажіть, будь ласка, яким чином можливо отримати копію інформації про Василя Свиду. працівники відділу мистецтв, м. Хмельницький Лина


2013-10-16

Доброго дня!
Шановна Ліна, уточніть, будь ласка, яка саме інформація Вас цікавить про Василя Свиду.
2013-10-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5256
Доброго дня! Мене цікавить питання довідково-бібліографічне обслуговування зарубіжом Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-17

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

78.3 Б59
Библиотечная энциклопедия / Росс. гос. б – ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; рук. проекта Е. В. Никонорова ; науч. ред. – сост. Е. И. Ратникова ; Л. Н. Уланова. – М. : Пашков дом, 2007. – 1300 с.

78.34 Б 59
Библиотечное дело – ХХІ век : науч. – практ. сб. / Федер. гос. учреждение "Рос. гос. б – ка". – М. : [б. и.], 2009. – 272 с. : табл.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф – ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. – Харків, 1998. – 72 c.

78.3 К87
Кто есть кто в библиотечно – информационном мире России и СНГ : справочник: [В 3 – х т.] / Ред. Яков Леонидович. Шрайберг, Отв. за вып. С.А., Подморина Е.Б. Золотинская С.А. – М. : ГПНТБ, 2007.

78.3 Н 83
Нормативно – правовое обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах : сб. материалов / Российская нац. б – ка ; Сост.: Е. Кузьмин, В. Фирсов. – М. : Либерея, 2003. – 216 с.

78.34 П 88
Публічні бібліотеки: національні бібліотеки світу на початку ХХІ століття / М – во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б – ка України ; Матеріал підготували І. Цуріна. – К. : Нац. парламентська б – ка України, 2005. – 48 с. – Бібліогр.: с.43 – 44.

*************

Бабій Л. В.
У світі американських бібліотек/ Л. В. Бабій // Бібліотечна планета. -2010. -№ 4. - C. 22-24.

Бенз С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / С. Бенз // Бібліотечний вісник. -2008. -№ 1. - C. 11-13.

Ворона Ю.Публічні бібліотеки Німеччини: погляд зблизька / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. -2009. -№ 4. - C. 25-28.

Загуменна В. Національні бібліотеки Данії, враження від професійного візиту українських бібліотекарів/ В. Загуменна // Бібліотечна планета. -2008. -N 4. - C. 14

Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами [Текст] / С. Іващенко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 2. – С. 27 – 29.

Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно – інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі [Текст] / Л. Фісенко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 2. – С. 24 – 26.

2013-10-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5257
Доброго вечора потрібна література для курсової на тему: Державний лад давньогрецьких держав Спарти і Афін" Левченко Андрій Сергійович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-17

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступні видання:

63.3(0)3 Б20
Балух В. О.
Історія античної цивілізації : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] : у 3 т./ Василь Олексійович Балух. -Чернівці : Наші книги. -2007.
Балух В.О.
Т. 1 : Стародавня Греція/ В. О. Балух. -2007.-656 c. :a-іл.

67.3(0) Б85
Бостан Л. М.
Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 736 с.

92 Г14
Гай Д.
Античний світ : [Греція. Рим] / Д. Гай. -Х.: Ранок, 2003.-66 c. :a-кол.іл.

67.2(0) Г 54
Глиняний В. П.
Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. П. Глиняний ; Одес. нац. юрид. акад. – Вид. 6-е. – К. : Істина, 2010. – 768 с.

63.3(0)3 Е 28
Егер О.
Всемирная история. Древний мир / О. Егер. -М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2010.-672 c.

63.3(0)3 И 90
История Древней Греции / В. И. Кузищин, Т. Б. Гвоздева, В. М. Строгецкий [ и др.] ; под. ред. В. И. Кузищин; Высшее профессиональное образование. -2-е изд. перераб. и доп. -М.: Академия, 2009.-480 c.

67.2(0) І-90
Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / О.М. Джужа та ін.; за заг. ред. О.М. Джужа. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2006. – 256 с.

67.2(0) М15
Макарчук В. С.
Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – Вид. 5-е, допов. – К. : Атіка, 2006. – 680 с.

67.2 О-66
Орленко В. І.
Історія держави і права зарубіжних країн : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – Вид. 3-є, стер. – К. : Видавець Паливода А.В., 2008. – 244 с. – (Бібліотечка студента).

67.2(0) Х76
Хома Н. М.
Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти / Н.М. Хома. – 4-е вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 476 с.

2013-10-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5253
л-ра на тему:електронний катагог Марія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-16

Пропонуємо переглянути наступні видання:

78.3(4УКР) С 78
Створення баз даних документів, визначених для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ІРБІС : (рекомендації) / Нац. парламент. б-ка України ; уклад.: О. Лазарєва [та ін.]. – К. : [б. и.], 2002. – 19 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

78.37 А72
Антоненко, І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К. : [б. и.], 2007. – 116 с. : табл. – Бібліогр. : C. 109-115.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. – М. : Омега-Л, 2008. – 240 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав. – Указ. : C. 221-232.

78.38 Е 50
Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? / Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України, Наук. б-ка Нац. ун-т "Києв.-Могил. акад." ; уклад.: В. С. Пашкова, Т. О. Ярошенко ; відп. за вип. Я. Є. Сошинська. –К. : Самміт-Книга, 2013. – 64 с. : іл. – Бібліогр. : C. 44-46 та у підрядк. прим.

***
Антоненко, І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С. 14-20. – Бібліогр. : 22 назви.

Кузьмінич, Т. Змістовне опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / Т. Кузьмінич, С. Пугачова // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 2. – С. 21-23.

Лобановська, І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. – 2009. – №4. – С. 16-20.

Стрішенець, Н. Каталог у епоху Google та Amazon / Н. Стрішенець // Бібілотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 16-27. – Бібліогр. наприкінці ст.

Мартынов, М. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 17-20.

Павленко, Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога : из опыта медицинских библиотек Украины / Т. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 21-26. – Бібліогр. наприкінці ст.

Красовская, Л. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. – 2010. – № 9. – С. 1-9.

Кузьмініч, Т. В. Фактографічні бази даних Національної бібліотеки Білорусі: новий етап розвитку / Т. В. Кузьмініч // Бібліотечна планета. – 2011. – № 1. – С. 22-25.

Кузьмина, О. В. Каталогызация ресурсов Интернета : проблемы и решения (опыт создания каталога веб - ресурсов в Самарской областной универсальной научной библиотеке) / О. В. Кузьмина, И. Л. Сабельникова // Библиотековедение. – 2011. – № 1. – С. 46-50. – Бібліогр. наприкінці ст.

Іваницька, Т. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості : Одеському державному економічному університету 90 років / Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 113-122. – Бібліогр. в кінці ст.

Юшковець, В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 18-19. – Бібліогр. наприкінці ст.

Довбня, Е. Интернет-версия : удобно, быстро, надежно: о преимуществах электронного каталога перед карточным / Е. Довбня, И. Митрошин // Библиотека. – 2012. – № 2. – С. 28-30.

Вінічук, І. Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства / І. Вінічук // Бібліотечний вісник. – 2012. – №3. – С. 8-15.

Новакова, Л. О. Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки / Л. О. Новакова // Бібліотечна планета. - 2012. - № 3. - С. 20-23 : портр.

Лобузіна, К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища / Катерина Лобузіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.

Білоус, В. Лінгвістичне забезпечення – важливий аспект діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Валентина Білоус // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 14-17.
2013-10-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5248
Добрий день. Підкажіть будь ласка, де можна пошукати інформацію на тему "Афіксальні словосполучення в сучасній українскьій мові. Їх різновиди". Світлана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-10-20

Доброго дня! Радимо скористатись наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2013-10-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5249
Доброго дня. потрібна література по темі : " Творчість художників Закарпаття"


2013-10-15

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 85.14
Г 55
Глущук, Сергій Сергійович. ... Дивосвіт наших пращурів... (Міфологія українців і фрагменти сучасності) : кат. вист. живопису / С. С. Глущук ; Закарпат. музей нар. архіт. та побуту, Спілка незалежних художників КЕТ ім. А. М. Кашшая. – Ужгород : ПП Повч, 2008. – 46 с. : кольор. іл.

К 85.3
Д 44
"Дивосвіти Срібної Землі" : прогр. творч. звіту майстрів мистецтв і худож. колективів Закарпат. обл. / М-во культури і туризму України, Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облрада [та ін.] ; відп. за вип. : Ю. Ф. Глеба ; В. В. Рудейчук. – Ужгород : [б. и.], 2009. – 28 с. : кол.іл. – Назва обкл. : Творчий звіт майстрів мистецтв і художніх колективів Закарпатської області.

К 85.14
К 29
Каталог обласної виставки творів Закарпатських художників, присвяченої Всеукраїнському дню художника : справоч. изд. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки письм. України [та ін.]. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2005. – 12 с. : іл.

К 85.14
К 29
Каталог виставок творів художників Закарпаття в ювілейному 1975 році : каталог / Закарпат. орг. спілки художників УРСР. – Ужгород : [б. и.], 1975. – 83 с.

К 85.14
Л 34
Левадський, Георгій Зіновійович. Графіка, пленерні замальовки та етюди : [альбом] / Г. З. Левадський ; [передм.] Л. Біксей ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Об-ня проф. художників Закарпаття. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2010. – 48 с. : іл.

К 85.14
Н 39
Небесник, Іван Іванович. Творчість видатних художників Закарпаття : навч. посіб. / І. І. Небесник ; М-во освіти і науки України, Закарпат. худож. ін-т. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2005. – 76 с. : іл.

К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття : до 55- річчя Закарпат. орг. Нац. Спілки художників України / упоряд. : Б. І. Кузьма, К. Є. Стельмах. – Ужгород : Карпати, 2001. – 240 с. : фото. кольор., портр. – Текст укр., англ. мовами.

К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття / авт. передм. та упоряд. Л. З. Шандор ; худож. оформ. О. Г. Комяхова ; ред. К. Д. Івашиніна. – К. : [б. и.], 1961. – 70 с. : фото. кольор. – Текст укр. та рос. мовами.

К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття = Artists of Transcarpathia : [альбом-каталог] / упоряд., відп. за вип., ідея проекту Б. І. Кузьма, передм., пер. англ. М. В. Сирохман. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 168 с. : кол. іл. – Текст укр., англ. мовами.
За більш детальною інформацією звертайтеся у Відділ краєзнавства нашої бібліотеки.
2013-10-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5250
автоматизація бібліотечної справи сполучених штатів америки
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-10-15


Відповідь:

Онищенко, С. Краща бібліотека Америки 2007 року / С. Онищенко, І. Цуріна // Бібліотечна планета. – 2008. – № 2. – С. 27-30. – Бібліогр. : С. 30.

Бенз, С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / С. Бенз // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 11-13.

Ворона, Ю. Три погляди на роботу бібліотек в умовах кризи / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – С. 25-26.

Бабій, Л. В. У світі американських бібліотек / Л. В. Бабій // Бібліотечна планета. – 2010. – № 4. - С. 22-24.

Шарапов, А. Библиотека в большом городе : [Нью - Йоркская публичная библиотека] / А. Шарапов // Вокруг света. – 2011. – № 2. – С. 94-101.

Колесникова, Т. О. Етапи інформатизації бібліотек вищої школи України і США: порівняльна характеристика / Т. О. Колесникова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 4. – С. 59-66. – Бібліогр. наприкінці ст. (54 назви)

Фролов, Ю. Книги, и не только. Заметки о библиотеках США/ Ю. Фролов // Наука и жизнь. – 2011. – № 5. – С. 95-102.

Полуденко, А. Як університетські бібліотеки США намагаються наздогнати час : книгозбірня Колумбійського університету : Те, що пошук інформації завдяки Інтернетові став таким простим, підносить планку вимог до нас / Анна Полуденко // День. – 2011. – 28-29 жовт. – С. 20.


Бібліотечна колекція україністики у США // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст.

Олійник , О. Основні тенденції розвитку інформатизації американських бібліотек / Ольга Олійник // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст.

Інтернет-ресурси:

Посилання 1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Библиотеки_США
Новини

2023-03-27
Запрошуємо на вечір поезії Ірини Міллер та Рімми Конар - "Світлом загоїмо світ"   Ірина - телеведуча та журналістка. Рімма - лікар-мамолог. Війна торкнулася сімей обидвох жінок, які через віршовані рядки вплітають світло в долі своїх чоловіків та всіх воїнів, які боронять нашу країну від ворога. Захід відбудеться 6 квітня 2023 о 18:00. Вхід вільний, але вітаються донати для ЗСУ.
2023-03-24

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

2023-03-20

21 березня святкує своє 85-річчя професор, народний художник України, академік НАМУ, лауреат Шевченківської премії Андрій Андрійович Бокотей. Із ім’ям Андрія Андрійовича Бокотея пов’язаний розвиток сучасного світового руху в художньому склі – так званого studio glass movement. Словосполучення «скло Бокотея» стало означенням мистецького явища найвищого ґатунку та, безумовно, своєрідним фірмовим знаком львівської гутної школи. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Маестро художнього скла".

2023-03-16

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу зберігання бібліотечних фондів.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день