Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5947
2013-12-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5392
Програма допрофільного курсу 6-7 класи. Міфологія. І. Нікітіна, - Київ, 2009. юля
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-30

У фондах нашої бібліотеки є наступне видання:

74.2 Н62
Нікітіна І.П. Міфологія стародавнього світу : Дидактичні матеріали / І.П. Нікітіна. - Харків: Основа, 2004. - 128 c.
2013-12-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5390
Добрий ранок ! Підкажіть літературу для написання дипломної роботи на тему " Поняття "документ": генезис та стандартизація Марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-25

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.050.2 Б 24
Бардаев Э. А. Документоведение : ученик / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М.: Академия, 2008. – 304 c.

65.050.2 К 44
Кислюк К. В. Спеціальне документознавство : модульний курс / К. В. Кислюк. – К.: Кондор, 2011. – 192 c.

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., стер. – К.: Знання, 2005. – 464 c.

73 П 14
Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – К.: "Ліра-К", 2009. – 434 c.

81.411.1 П41
Поберезська Г. Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І. М. – К.: Знання, 2008. – 352 c.

78.3(4УКР) С 48
Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльн.) / М. С. Слободяник ; уклад. О. Кириленко ; за наук. ред. В. Г. Чернець. – К.: Ліра-К, 2010. – 308 c.

91.9: 73.031 У-45
Українське документознавство (1991-2011) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України; уклад. М. С. Слободяник, уклад. О. А. Політова, наук. ред., вступ. ст. М. С. Слободяник. – К., 2012. – 176 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-е вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 320 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. – М.: Литера, 2010. – 384 c.
*************************************

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 36 – 37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 2. – С. 4 – 5.

Бездрабко В.В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 8 – 22.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2008. – N5. – С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Московський державний історико – архівний інститут як центр становлення документознавства (1930 – 1960 – і рр.) / В. Бездрабко // Університет. – 2008. – № 3. – С. 48 – 54.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика / В. Бездрабко // Університет. – 2008. – № 4. – С. 61 – 67.

Бездрабко, Валентина. Історики про документознавство, або з досвіду визначення змісту дисципліни в сучасній українській історичній науці / В. Бездрабко // Мандрівець. – 2009. – № 1. – С. 23 – 29.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. – 2009. – № 4. – С. 12 – 15.

Цивін М.Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг" / М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 1. – С. 7 – 11.

Бездрабко В.В. Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії та практики. / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 137 – 166.

Шандра В. С. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток : рецензия / В. С. Шандра // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 217 – 219.

Порхун, Олена. Перспективні шляхи розвитку програмного забезпечення в роботі з електронними документами / О. Порхун // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – С. С. 306 – 314.

Мельник С.В. Професійно – кваліфікаційне забезпечення сфери бібліотекознавства, документознавства та інформології в Україні / С. В. Мельник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 7 – 11.

Коханова І. О. Основні засади реферування документів як сфери практичної діяльності / І. О. Коханова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 59 – 63.

Матвієнко О. Навчальний термінологічний словник з документознавства та інформаційної діяльності: дидактичний аспект / О. Матвієнко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 6. – С. 23 – 25

Костенко Марина Важливий крок у розвитку спеціального документознавства / Марина Костенко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 7. – С. 11 – 13.

Добровольська, Людмила. Документознавство: словник – довідник термінів і понять / Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 2. – С. 19.

Пелехата О. Г. Інтернет – технології в документних комунікаціях / О. Г. Пелехата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 46 – 50.

Слободяник М. С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 4 – 15.

Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 185 – 442.

Литвин С. Х. Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства / С. Х. Литвин // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3 – 4. – С. 4 – 9.

Пасічник Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3 – 4. – С. 31 – 36.

Швецова – Водка Г. М. Монографія з історії науки про документ / Г. М. Швецова – Водка // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 30 – 31.

Асєєв, Георгій. Документознавство в інформаційній індустрії / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 24 – 27.

Політова О. А. Бібліографічний посібник з вітчизняного документознавства / О. А. Політова // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 35 – 37.2013-12-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5391
Добрий день! Підскажіть будь ласка літературу на тему"Елементи замовлянь у кумулятивних казках" Мар'яна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-27

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

82 Б87
Бріцина О. Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та функціонування / О. Бріцина. – К. : Наук. думка, 1989. – 150 с.

82.3(4УКР) В65
Войтович В. М. Міфи та легенди давньої України / В. М. Войтович; Передм. С. Пінчук, Післямова Г. Дем'янчук. –Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. – 392 c.

82.3(4УКР) В65
Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович; Худ. О. Григор. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.

82.3(4УКР) Г20
Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посіб. / Я. І. Гарасим; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Філол. ф-т. – К.: Знання, 2009. – 304 c.

82 Д83
Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка / Л. Ф. Дунаєвська. – К. : Вища школа, 1987. – 128 с.

82.3(4УКР) Л22
Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – 4-те вид., стер. – К.: Знання- Прес, 2006. – 592 c.

82.3(4УКР) Р 88
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – К.: Академія, 2010. – 304 c.

82.3(0) С 31
Сенько И. М. Устное творчество народов мира : искусство слова : сказочники и певцы, фольклористы : учеб. пособие для студентом-филологов, изучающих спецкурс "Фольклор народов мира" / И. М. Сенько. – Ужгород, 2001. – 104 с.

82.3(4УКР) У 45
Українська фольклористика : словник-довідник / уклад., за заг. ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 c.

82.3(4УКР) Ф 55
Філоненко С. О. Усна народна творчість : навч. посіб. / С. О. Філоненко; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т , Інститут філології. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 416 c.

Метка Л. Сіль тобі та печина... / Л. Метка // Берегиня. – 2007. – № 1. – C. 27-32.

Хомік О. Оберегова сила слова й магія давніх замовлянь / О. Хомік // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 29. – C. 27-30.
2013-12-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5389
Доброго дня!Будь ласка, чи є праці: 1)Андерсон Б.Уявлені спільноти;2)Брубейкер Р.Этничность без групп;3)Гелнер Е.Нації та націоналізм;4)Реннер К.Нація і держава;5)Сміт Е.Націоналізм: теорія, ідеологія, історія;6)Сміт Е.Національна ідентичність;7)Шпорлюк Р. Імперії та нації; 8)Сетон-Ватсон Г.;9)Ожеван М.А.;10)Обушний М.І.? ВЕЛИКЕ СПАСИБІ!!! Кривенкова Руслана Юріївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-25

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

66.0 А 65
Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон ; пер. з англ. В. Морозов. – К.: Критика, 2001. – 271 с.

66.6 О-26
Обушний М. І. Партологія : навч. посіб. / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа; за ред. М. І. Обушний; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – К.: Арістей, 2006. – 432 c.

73.4(4УКР) О-45
Ожеван М. А. Інформаційні технологіїї як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова ; за заг. ред. Д. В. Дубов; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 96 c.

66.1(0) С 50
Сміт Е. Д. Націоналізм : Теорія, ідеологія, історія / Е. Д. Сміт; Пер. з англ. Р. Фещенко. – К.: К.І.С., 2004. – 170 с.


2013-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5388
Добрий вечір! Підкажіть літературу для написання дипломної роботи, бажано українську, НЕМАТЕРІАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ, ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Доброго дня! Зверніться до наступного посилання:

Посилання 1
2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5376
правові та інструктивні матеріали відділу зберігання :)
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5382
система каталогів та картотек бібліотеки (схематичне зображення) тобто схема )) :)
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

78.37 А72
Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.–метод. посіб./ І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б–ка України ім. В.І.Вернадського. –К., 2007.–116 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф–ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. –Харків, 1998.–72 c.

78.3 К29
Каталоги и картотеки централизованной библиотечной системы : практ. пособие / под ред. Т. В. Борисенко, Э. Р. Сукиасяна. – М. : Книга, 1985. – 128 с.

78.3 К63
Комплексное планирование работы с каталогами и картотеками универсальной научной библиотеки : метод. рекомендации. – М. : ГБЛ, 1988. – 62 с.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. – М. : Омега–Л, 2008. – 240 с. : ил.

78.37(4УКР) П 60
Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько–російським алфавітом : метод. рекомендації / Харк. держ. наук. б–ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Т. М. Грищук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. – Харків : [б. и.], 2003. – 30 с.

78.37 С 89
Сукиасян, Эдуард Рубенович. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2010. – 536 с. : табл. – (Библиотека).

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б–ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. – Ужгород : [б. и.], 1989. – 20 с.
Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. – 2005. – №5. – С. 35–38.

Скоробогатов В.М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б–ки. – 2005. – №12. – С. 15–24.

Миниярова З.М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска : методические указания / З.М. Миниярова // Науч. и техн. б–ки. – 2005. – №12. – С. 25–35.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4.– С.14–20.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 2. – С. 13 – 19.

Лобановська, Інна. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 4. – С. 16–20.

Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. – 2009. – №5. – С. 30–34.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. – 2009. – №5. – С. 26–29.

Стрішенець Н. Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – №4. – С. 15–26.

Мартынов, Максим. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 17–20.

Красовская, Людмила. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. – 2010. – № 9. – С. 1–9.

Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса / О. Дрозд, В. Мыхалик // Бібілотечний вісник. – 2011. – №5. – С. 26–29

Юшковець, Виктория. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек [Текст] / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 18–19.

2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5383
зразки схем з пропаганди каталогів, :)
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

78.37 А 53
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу: зміни, доповнення, нові рубрики : (згідно таблиць ББК для масових бібліотек) : з досвіду роботи держ. б-ки України для юнацтва / М-во культури і мистецтв України, Держ. б-ка України для юнацтва. - К. : [б. и.], 1999 -
Вип. 1-4 : Літери А-П / авт.-уклад.: Н. В. Ракович ; Н. М. Зінчук ; Т. П. Ковтун. - 1999. - 100 с.

78.37 А 53
Алфавітно - предметний покажчик до систематичного каталогу : зміни і доповнення.(Згідно з таблицями ББК для масових бібліотек). Вип. 2.Літери Н - Я / Мін-во культури і мистецтв України ; Держ.біб-ка України для юнацтва. - Київ : [б. и.], 2003 (Ред.-вид.відділ Держ.біб-ки України для юнацтва) . - 100 с.

78.37 А72
Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб./ І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2007.-116 c.

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. - М. : Омега-Л, 2008. - 240 с. : ил.

78.37(4УКР) П 60
Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько-російським алфавітом : метод. рекомендації / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Т. М. Грищук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. - Харків : [б. и.], 2003. - 30 с.

78.37 С 89
Сукиасян Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. - СПб. : Профессия, 2010. - 536 с. : табл. - (Библиотека).

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. - Ужгород : [б. и.], 1989. - 20 с.

Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 35-38.

Скоробогатов В. М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 15-24.

Миниярова З. М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска : методические указания / З.М. Миниярова // Науч. и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 25-35.

Робота бібліотекаря з систематичним каталогом за новою класифікацією : [Розробка уроку] // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 57-58.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4.- С.14-20.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 13 – 19.

Лобановська І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 16-20.

Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 30-34.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 26-29.

Стрішенець Н. Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2010. - №4. - С. 15-26.

Мартынов М. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 17-20.

Красовская Л. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 1-9.

Юшковець В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.


2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5385
Закарпаття цікаве :)


2013-12-23

Необхідне Вам видання Ви знайдете у відділі краєзнавства нашої бібліотеки.

КОя656
Ц59
Цікаве Закарпаття = Interesting Transcarpathia : [24 фотолистівки]. – Ужгород : Два кольори. – 24 л.


2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5386
рекомендаційний бібліографічний посібник Закарпаття . :)


2013-12-23

Доброго дня! Просимо уважно прочитати Правила користування віртуальною довідкою!
2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5374
Доброго дня!дайте будь ласка список літератури по темі формування позитивного іміджу, книгозбірні засоби краєзнавчих документів. Кучер Анастасія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

78.34 А52
Алтухова Г. А. Основы библиотечного имиджа : учеб.-метод. пособ. / Г. А. Алтухова. – М.: Литера, 2008. – 224 c.

78.34(4УКР) І-52
Імідж сучасної бібліотеки: нові підходи : (сценарій проведення тренінгу з елементами конкурсу) / уклад. Г. М. Колотило ; відп. за вип. Л. В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2008. – 8 c.

К 78.3 К78
"Краєзнавство – шлях до формування позитивного іміджу публічних бібліотек" : Матеріали обласного семінару директорів центральних міських та районних бібліотек Закарпатської області 7-8 червня 2006 р. / ЗОУНБ; Уклад. Н. М. Яблонська, Відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2006. – 84 c.

Бабій Л. В. Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки / Л. В. Бабій // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 32 – 33.

Ворона Ю. Шляхи підвищення іміджу публічної бібліотеки в сучасних умовах : школа методистів / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С.41 – 42.

Глодов`юк Л. Імідж сучасної бібліотеки : ігрова форма навчання бібл. персоналу – тренінг з елементами конкурсу з практики роботи Тисменицької центр. район. б – ки / Л. Глодов`юк // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 22. – С. 21 – 23.

Езова С. Трудно біть самим собой : естественность – визитная карточка сотрудника / С. Езова // Библиотека. – 2013. – № 4. – С. 72 – 73.

Зуева, Лариса. Главное – быть. а не казаться : статус: сельская. "Свой" список литературы тоже влияет на имидж / Л. Зуева // Библиотека. – 2011. – № 12. – С. 31 – 33.

Імідж Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у пресі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 104 – 114.

Малашенко, Оксана. Залог успеха – традиции плюс инновации : грани профессии / О. Малашенко // Библиотека. – 2013. – № 7. – С. 4 – 6.

Полякова О. Бібліотека – центр громадської активності села / О. Полякова, Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2. – С. 25 – 27.

Проценко Т. В. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. В. Проценко // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 10 – 12.

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання / О. С. Розміровська // Бібліотечна планета. – 2011. – № 3. – С. 23 – 24.

Танатар Н. Імідж Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у ЗМІ: контент – моніторинг традиційних та електронних джерел (2002 – 2007 рр.) / Н. Танатар // Бібліотечний вісник. – 2009. – №2. – С. 42 – 53.
2013-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5375
Доброго дня! Дайте будь ласка список літератури на тему " громадські звязки публічних бібліотек. Топоровська Вікторія Ігорівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-22

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступою літературою:

78.3 Б 59
Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 квітня 2008 р., м. Київ / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України; редкол. Т. І. Вилегжаніна ; Н. Розколупа [та ін.] ; уклад. С. Басенко ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. –К., 2008.-160 c.

78.3 Б 59
Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовтня 2012 р.) : дод. до зб. наук. праць "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 33" / наук. ред. Т. Гранчак. –К., 2012.-184 c.

78.34(4УКР) Б 59
Бібліотечна кухня : 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек / вступ. сл. Л. Нікіфоренко ; літ. ред. Г. Харук. –К., 2013.-84 c.

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. –К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.-532 c.

Амельченко Ю. С. Бібліотека проти самотності / Ю. С. Амельченко // Бібліотечна планета. –2011. –№ 4. – C. 21-22 .

Астафьева О.Н. Государственно-частное партнерство в отрасли культуры: проблемы теории и практики / О. Н. Астафьева // Библиотековедение. – 2010. – № 5. – С. 10-13.

Бірюкова Т. Культур та освіта крізь історичну призму : взаємодія бібліотек і освітніх закладів / Т. Бірюкова // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 72-75.

Богза Н. Ф. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади / Н. Ф. Богза // Бібліотечна планета. –2011. –№ 4. – C. 18-21.

Вергунов В. Бібліотечне задзеркалля. Як підвищити роль книги у суспільному житті / В. Вергунов // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 10. – С. 44-48.

Визначені найкращі проекти співпраці бібліотек і громадських організацій "Публічні бібліотеки – мости до е-урядування" // Культура і життя. –2013. – 1 лют. (№ 5). – C. 2.

Вилегжаніна Т. І. Бібліотека інформаційного суспільства: проблеми, завдання / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – К. : Нац. парламентська біб-ка України, 2009. – № 4. – С. 4-5.

Вилегжаніна Т. І. Бібліотека в контексті реформ / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2010. – № 4. – С. 4-5.

Вилегжаніна Т. Бібліотека і читання в житті сучасного суспільства / Т. Вилегжаніна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. – К. : Грані-Т, 2013. – С. 48-54.

Дворкина М. Я. Библиотека как феномен культуры / М. Я. Дворкина // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт.2011 р. / Держ. заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 139-146.

Доступ до інформації – роль бібліотек : ["круглий стіл" на тему "Роль бібліотек у забезпеченні доступу громадян до інформації та електронного урядування". 02.04.2013 р. , м. Київ] // Культура і життя. –2013. –Т.12 квіт. (№ 15). – C. 12.

Лупіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. –2012. –№ 2. – C. 22-24.

Мар’їна О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар’їна // Вісник Книжкової палати. –2012. –№ 8. – C. 19-21.

Мурашко О. Ю. "Библиотека 2. 0" : библиотека сотрудничества / О. Ю. Мурашко // Библиография. –2012. –№ 3. – C. 19-21.

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках. Документи і матеріали. – К. : ДАКККіМ, 2005. – С. 23 – 32.

Пальчук В. Регіональні бібліотечні заклади і місцеві ограни влади: результати співробітництва / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. –Київ, 2010. –Вип. 26. – C. 71-81.

Полякова О. Бібліотека – центр громадської активності села / О. Полякова, Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. –2012. –№ 2. – C. 25-27.

Публічні бібліотеки розширюють горизонти : ініціатива "Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування" – частина Національного плану дій у рамках "Партнерства "Відкритий уряд" // Культура і життя. –2013. –15 листоп. (№ 46). – C. 12.

Струнгар, Артур. Комунікації в бібліотечному просторі: синергетичний аспект / Артур Струнгар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 19-21.

"Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?" : [обласні підсумкові громадські слухання "Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?", м. Тернопіль] // Культура і життя. –2013. –29 листоп. (№ 48). – C. 11.

Худокормова В. Областная библиотека – правовой вектор громады : из опыта работы Луганской ОУНБ им. А. М. Горького / В. Худокормова // Бібліотечний форум України. –2013. –№ 1. – C. 32-33.

Шемаєва Г. В. Тенденції розширення взаємозв`язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій / Г. В. Шемаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –2012. –№ 2. – C. 60-65.

Шрайберг, Яків. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство: що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття? / Яків Шрайберг // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 96-126.2013-12-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5373
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти актуальну на даний час книгу або сайт про облік громадського харчування(кафе). Буду дуже вдячна. Оксана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-19

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-джерела:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8
Посилання 9


2013-12-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5372
Добрий вечір. Скажіть будь ласка де можно завантажити безкоштовно книгу Ю.Палеха "Кадрове діловодство" Тетяна Мельникова
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-19

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3

2013-12-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5369
Доброго дня. Можна список статтів з періодичних видань про Тараса Григоровича Шевченка.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-12-18

Доброго дня! Пропонуємо наступні джерела, які є у фонді нашої бібліотеки:

Джангужин Р. Космос Тараса Шевченка / Р. Джангужин // Київ. – 2013. – № 10. – С. 3 – 4.

Іваненко Н. Усім світом українським Тарасу віддамо борги / Ніла Іваненко // Віче. – 2013. – № 21. – С. 48.

Капнік О. Шевченко у скульптурі / О. Капнік // Сільські вісті. – 2013. – 28 листоп. – С. 2.

Капуста А. Світлий образ з жінки – матері у поемах Т. Г. Шевченка "Катерина" і "Наймичка" / А. Капуста // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 85 – 86.

Коханець Л. Творчість Шевченка у глобальному вимірі / Л. Коханець // Голос України. – 2013. – 23 жовт. – С. 1, 11.

Любінська О. На вічнім шляху до Шевченка / О. Любінська // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 105 – 107.

Макаров Ю. Інший Шевченко / Ю. Макаров // Українська культура. – 2013. – № 8. – С. 22 – 29.

Пиріг Л. Філателістична Шевченкіана мовами народів світу / Л. Пиріг // Слово Просвіти. – 2013. – Ч. 40. – 0 – 16 жовт. – С. 10.

Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка / Наталія Слухай // Дивослово . – 2013. – № 10. – С. 46 – 51.

Степовик Д. Під знаком християнської віри, або Новий погляд на релігійність Шевченка / Д. Степовик ; інт – ю запис. Т. Головко // Голос України. – 2013. – 6 груд. – С. 15.

Супрун О. Тарас Шевченко. "Думи мої, думи мої..." / О. Супрун // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 149 – 150.

Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні / Р. Харчук // Українська культура. – 2013. – № 8.– С. 4 – 9.Новини

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день