Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5913
2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5326
Люби і знай свій край. Книги ддя юнацтва


2013-11-22

Потрібну Вам книгу Ви знайдете у відділі краєзнавства нашої бібліотеки.

К 74
С 34
Сивохоп, Я. М. Люби і знай свій рідний край : навч.-метод. посіб. з краєзнавства / Я.М.Сивохоп, М.І.Тимко ; Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти [та ін.. - Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2007. - 64 с.
2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5327
Повернуті із забуття
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-25

Доброго дня! Просимо уважно прочитати Правила користування віртуальною довідкою!
2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5328
93119 Веселий ярмарок зі сценарної скарбнички Лапшій 2013 Лапшій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-25

Доброго дня! Пропонуємо уважно прочитати Правила користування віртуальною довідкою!
2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5329
Доброго вечора) потрібен список літератури для написання курсової на тему "Формування буржуазної конституційної монархії в Англії " Левченко Андрій Сергійович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-25

Доброго дня! Пропонуємо переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.3(0) Б85
Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. -2-е вид., переробл. та допов.. -К.: Центр учбової л-ри, 2008.-736 c.

67.300 Г 85
Гринюк Р. Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / Р. Ф. Гринюк, М. А. Захарченко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. -Вид. 2-е, переробл. і допов. -К.: Істина, 2009.-376 c.

67.9(0)300 К 65
Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч. посіб. / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов [та ін.] ; за ред. В. М. Бесчастний. -2-е вид. стер. -К.: Знання, 2008.-472 c.

67.9(0)300 Л24
Лапка О. Я. Конституційне (державне) право зарубіжних країн (у схемах) : навч. посіб. / О. Я. Лапка, Т. О. Пікуля; Київ. нац. лінгв. ун-т, Економ.-правовий ін-т. -К.: Атіка, 2008.-216 c.

67.9(0)300 П 16
Панов А. В. Державне право зарубіжних країн : навч. посіб. / А. В. Панов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. -Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2011.-232 c.

67.2(0) Т 47
Тищик Б. Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVII-1918 р.) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Б. Й. Тищик. -Львів: Світ, 2013.-752 c.

67.2(0) Х76
Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти / Н.М. Хома. -4-е вид., випр.. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-476 c.

Терещук М. М. Інститут відповідальності глави держави в парламентських монархіях : общественно-политическая література / М. М. Терещук // Часопис Київського ун-ту права. -2006. -№2. - C. 56-59.

Терещук М. М. Різновиди монархічної форми правління: порівняльна характеристика / М. М. Терещук // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 143-147.

Губрієко О. Сучасні монархії у світі: загальний огляд / О. Губрієко // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 5 . - С. 33-37.

Сухонос В. Вибори глави держави в умовах монархії / В. Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії. -2009. -№ 2-3. - C. 93-97.

Алєксєєнко, Ігор Григорович. Форми правління в європейських країнах: шлях до уніфікації монархії та республіки / І. Г. Алєксєєнко // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - С. 662-668.

Волощук О. Т. Поняття форми правління: від античності до сучасності / О. Т. Волощук // Держава і право. -2011. -Вип. 54. - C. 186-193.

Сухонос, Володимир. Монархія як форма правління: нові підходи до класифікації та структури / Володимир Сухонос // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 8. - С. 119-123.

Стасів Я. В. Англія в 1870-1914 рр. / Я. В. Стасів // Все для вчителя. - 2013. - № 2. - С. 96-98.
2013-11-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5330
Будь ласка, підкажіть літературу, де можна знайти інформацію на тему: "Екстралінгвістичні фактори впливу на мовлення інтернет ЗМІ". Дякую Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-26

2013-11-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5323
Доброго дня! допоможіть знайти літературу про відродження, організацію та популяризацію сімейного читання в бібліотеці. Статко Катерина Миколаївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-21

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.3 Б 59
Бібліотека як організатор сімейного читання : метод. реком., поради / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва; уклад.: І. М. Палаташ, І. М. Хмара ; відп. за вип. В. Д. Чіка. -Ужгород, 2012.-32 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф – ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. – Харків, 1998. – 72 c.

78.38 П88
Публічна бібліотека як центр сімейного читання : примірна тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к. Вип. 2 / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України; матеріал підготувала М. Талалаєвська ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна. -Київ, 2006.-60 c.

Білик О. Читання в контексті розвитку інформаційного суспільства / О. Білик // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 31-39.

Вилегжаніна Т. Бібліотека і читання в житті сучасного суспільства / Т. Вилегжаніна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 48-54.

Вилегжаніна Т. І. Криза читання як сучасна проблема світового рівня / Т. І. Вилегжаніна // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад О. П. Куніч. -Х.: РА "ІРІС". -2011. - C. 150-155.

Воспитание будущего читателя // Шкільна бібліотека. -2011. -№ 2. - C. 6.

Гімн книзі! : [Сценарій] // Шкільна бібліотека. -2006. -№10. - C. 65-67.

Джаджа Н. Читання - найкраще навчання : Як відновити інтерес українців до читання? / Надія Джаджа // Українська мова й література в сучасній школі. -2013. -№ 6. - C. 47-60.

Заварінська І. Бібліотека для дітей як осередок розвитку здібностей читачів/ І. Заварінська // Світ дитячих бібліотек. -2011. -№ 3. - C. 15-16.

Інноваційна діяльність бібліотекаря у формуванні читацької культури учнів : за матеріалами Всеукраїнської акції "Живи, книго!" // Шкільна бібліотека. -2010. -№ 22. - C. 5-6.

Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / Г. Райкова // Бібліотечна планета. -2008. -№ 1. - С.7-9.

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання/ О. С. Розміровська // Бібліотечна планета. -2011. -№ 3. - C. 23-24.

Степичева Т. В. К вопросу о традиции семейного чтения / Т. В. Степичева // Библиотековедение. -2010. -№ 5. - C. 59-62.

Шамаріна Т. Читач-дитина і читання в контексті часу / Т. Шамаріна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. -К.: Грані-Т. -2013. - C. 133-138.


2013-11-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5324
Добрий вечір! Історія села Ільниці Іршавського району. Ільницький В.В.


2013-11-22

Доброго вечора! Пропонуємо Вашій увазі:
К 63.3
І-90
Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська область / голова редколегії В. І. Бєлоусов ; Ю. І. Балега, Л. К. Балла, І. М. Гранчак та ін. - К. : Головна редакція Української радянської енциклопедії АН УРСР, 1969. - 786 с.
***
Бедзір, В. Ільницю годують ... камінь і глина : [про с. Ільницю Іршав. р-ну] / Василь Бедзір // Урядовий кур’єр. - 2013. - 21 черв. - С. 11. ; Неділя. - 2013. - 7-13 черв. - С. 5.

Богданов, О. Ільниця підземна. Про тамтешні шахти і не тільки... : [Іршав. р-н.] / Олександр Богданов // Закарпатська правда. - 2009. - 4-10 квіт. - С. 13.

Гаврош, О. Село футболістів. Закарпатська Ільниця подарувала Україні чемпіонів СРСР та Ізраїлю / Олександр Гаврош // Старий Замок. Паланок. - 2009. - 15-21 січ. - С. 20.

Ільниця : легенди та оповіді про закарпат. міста і села / записав І. Король від М. Мошколи, Іршава, 1998 р. // Срібна Земля. - 2010. - 28 трав. - С. 16.

Літераті, Т. Село полоненої Ілонки : шахтар. Ільниця стоїть на штольнях, які нагадують про себе проваллями : [історія одноймен. села Іршав. р-ну] / Тетяна Літераті // Старий Замок. Паланок. - 2013. - 31 січ - 6 лют. - С. 14.

Мацків, Я. Ім'ям Ілонки вдячно назвали мальовниче карпатське село... : [про с.Ільниця Іршав. р-ну] / Ярослава Мацків // Світ Карпат. - 2008. - № 14 (Спецпроект). - С. 49.

Павлище, В. Шахтарська Ільниця – не тільки найбільше село в Україні, але й по-своєму унікальне : [Іршав. р-н] / Василь Павлище // Новини Закарпаття. - 2010. - 28 серп. - С. 19.

Філеш, Л. Спільними зусиллями : [про с. Ільниця Іршав. р-ну] / Любов Філеш // Культурологічні джерела. - 2004. - № 1. - С. 36-37.
2013-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5319
Доброго дня!допоможіть будь ласка знайти інформацію в електронному варіанті на тему:Лідерство як політичний феномен. Дякую Олена
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-20

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 82013-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5321
Добрий день, допоможіть знайти матеріал для курсової роботи:історія закладів розміщення в Закарпатській області. Турик Ярослав Федорович


2013-11-19

Доброго вечора! Пропонуємо Вашій увазі:
К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс Україин / Ін-т регіональних дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

К 75.814
Т 87
Туризм у Закарпатській області : статист. бюлетень / Закарпат. облас. упр. статистики ; уклад.: К.Ю.Козак, Н.Ю.Гусак, О.С.Мигович ; відпов. за вип. О.А.Рябцева. - Ужгород, 2003. - 35 с.
***
Варваринець, М. 90 років закарпатського туризму. Майже всі види відпочинку, які нині культивуються в нашому краї, започаткували чехословаки : [туризм 20-30-х рр.] / Мирон Варваринець // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 5-11 берез. – С. 16.

Каплон, Є. Нарис туризму і туристичного господарства / Єжи Каплон // Гори Гуцульщини : путівник, який об'єднує. – Краків : Вєрхи : Центральний Осередок Гірського Туризму ПТТК, 2006. – С. 183-1196. : фото. кол.
Лівак, Юрій. Відпочивати треба з розумом : [туризм на Закарпатті] / Ю. Лівак // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 19-25 лют. – С. 24.

Майбутнє Закарпаття – туризм : Днями голова ОДА Олег Гаваші демонстрував журналісткам принади краю // Старий Замок. Паланок. – 2008. – 13-19 берез. – С. 22.

Марченко, О. Чим ми цікаві світу? : [турист. індустрія Закарпаття] / Олександр Марченко // Новини Закарпаття. – 2010. – 20 листоп. – С. 18.

13 нових туристично–рекреаційних закладів запрацювало торік // Фест. – 2007. – 11-17 січ. – С. 3.
***
Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

2013-11-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5322
добрий день!допоможіть будь ласка знайти літературу на тему:законодавча влада :українські реалії Оксана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-20

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

67.9(4УКР)300 К65
Конституційне право України : підручник / Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш [та ін.] ; за ред. В. П. Колісник ; Ю. Г. Барабаш; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -Харкiв: Право, 2008.-416 c.

67.9(4УКР)300 К78
Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко; М-во освіти і науки України. -Вид. 6-те, випр. та допов. -К.: Атіка, 2009.-608 c.

67.9(4УКР) П 68
Правознавство : підручник / С. Е. Демський, В. С. Ковальський [та ін.] ; за ред. В. В. Копєйчиков. -7-е вид., стер. -К.: Юрінком Інтер, 2003.-736 с.

67.0 Т 33
Теорія держави і права : навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Копєйчиков. -К.: Юрінком Інтер, 2002.-368 с.

67.9(4УКР)300 Ф 33
Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В. Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. -К.: Ліра-К, 2009.-580 c.

67.9(4УКР)300 Ш 70
Шляхтун П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. -2-е вид. -К.: Освіта України, 2010.-592 c.

Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади / О. Бульба // Право України. -2002. -№6. - C. 113-118.

Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні / С. Василюк // Право України. -2003. -№12. - C. 3-6.

Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади / А. Георгіца // Право України. -2009. -№ 11. - С.100-116.

Заяць Н. В. Законодавча компетенція органів представницької влади / Н. В. Заяць // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. -2009. -№ 4. - C. 14-24.

Омельченко Н. Л. Деякі питання організаційно-правового механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України / Н. Л. Омельченко // Держава і право. -2013. -Вип. 60. - C. 84-90.

Омельченко Н. Л. Законодавча функція Верховної Ради України: деякі проблеми теорії / Н. Л. Омельченко // Держава і право. -2008. -Вип. 41. - C. 243-250.

Пильгун Н. В. Поділ влади - конституційна основа взаємодії органу законодавчої влади і глави держави/ Н. В. Пильгун // Держава і право. -2010. -Вип. 50. - C. 35-39.

Плавич С. В. Правотворення, правотворчість та законотворчість проблема співвідношення : общественно-политическая література / С. В. Плавич // Держава і право. -2007. -Вип. 35. - C. 88-94.

Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні / А. Селіванов // Право України. -2009. -№ 5. - С. 23-29.

Словська І. Законодавча влада: тлумачення дефініції та суб'єкти / І. Словська // Юридична Україна. -2011. -№ 3. - C. 33-38.

Тертишник В. Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми / Володимир Тертишник // Віче. -2010. -№ 23. - C. 33-35.

Тимченко І. Законодавча влада в Україні / І. Тимченко, О. Святоцький // Право України. -2009. -№ 11. - С.81-91.

Фрицький Ю. Парламент України - Верховна Рада та його роль у реалізації законогдавчої влади / Ю. Фрицький // Право України. -2007 . -№ 7 . - С. 3-7 .


2013-11-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5317
Добрий день . Будь ласка, допоможіть знайти матеріал для написання реферату"Розвиток історичного мислення та використання активних методів викладання уроків історії та правознавства" Семен В.В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-18

2013-11-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5318
Доброго дня. Допоможіть знайти матеріал для напис ання реферату "Підвищення пізнавального інтересу у вивчені історії та правознавства засобами інтерактивного навчання" Дякую. Сірко М.М,.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-15

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
2013-11-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5313
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Американські бур’яни". Дякую! О.В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-18

2013-11-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5314
Добрий день. Будь ласка, порекомендуйте електронні джерела для реферату на тему "Інноваційні технології на уроках історії".Дякую. Пилип М.М.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-11-15

2013-11-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5315
Парки закарпаття


2013-11-22

К 26.8
Н 35
Національний природничий парк "Синевир" : путеводитель. - Ужгород : Закарпаття , 1998. - 4 с.

К 28.088л64
П 90
Путівник по національному природному парку "Синевир" : путеводитель / Нац. природн. парк "Синевир" ; [уклад.]: М. Ю. Дербак, Ю. Ю. Тюх [та ін.] ; фото: В. В. Гречин, В. І. Попович. - [Синевир], [2012]. - Пагінація відсутня : кольор. іл, карти.

К 28.088
Р 32
Регіональний ландшафтний парк Притисянський – збереження природної спадщини рівнинного Закарпаття / Р. Кіш, Б. Проць [та ін.] ; фото: Р. Кіш ; Н. Багрікова [та ін.] ; Світ. фонд охорони дикої природи, Держ. природознав. музей НАН України [та ін.]. - Ужгород : Мистецька Лінія, 2009. - 20 с. : фото. кольор.

К 28.5
Т 98
Тюх, Ю. Ю. Рослинний покрив Національного природного парку "Синевир" (Українські Карпати) : [монографія] / Ю. Ю. Тюх, С. М. Зиман, М. Ю. Дербак ; Нац. природ. парк "Синевир", Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Нац. акад. наук України. - Ужгород : Ліра, 2011. - 160 с. : кольор. іл, табл. - Бібліогр.: с. 79-83.

К 20.1
У-33
Ужанський національний природний парк / Ужгород. нац. ун-т, Ужан. нац. природ. парк, Еколог. центр "Тиса" ; відп. за вип. В. В. Крічфалушій. - Ужгород, 2001. - 119 с. : іл. - (Збереження біорізноманіття ; кн. 5).


К 20.1
У-33
Ужанський національний природний парк : сільський зелений туризм. - Великий Березний, [2007]. - 6 с. : кольор. іл.

К 20.1
У-33
Ужанський національний природний парк / Мін-во екології та природ. ресурсів України. - К. : Географіка, 2003. - 6 с. : кольор. іл.

***
К 0я2
Б 27
Басараб, М. Боздошский парк / Михаил Басараб // Ужгород : путеводитель / Михаил Басараб, Виктор Браславец. - Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. - С. 20.

К 0я2
Б 27
Басараб, М. Дендропарк Лаудона / Михаил Басараб // Ужгород : путеводитель / Михаил Басараб, Виктор Браславец. - Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. - С. 18.

К 0я2
Б 27
Басараб, М. Подзамковый парк / Михаил Басараб // Ужгород : путеводитель / Михаил Басараб, Виктор Браславец. - Ужгород : Изд-во ПП Басараб М. М., 2006. - С. 8.

К 0
М 58
Національний природний парк "Синевир" : [Міжгір. р-н] // Міжгірщина – край краси і туризму / авт. та упоряд. Н. П. Биба. - Ужгород : Ліра, 2008. - С. 29.

92(4УКР)
Е 64
Радик, В. І. "Зачарований край" національний природний парк : [в Іршав. р-ні] / В. І. Радик, В. В. Лутак // Енциклопедія Сучасної України. - К., 2010. - Т. 10 : З – Зор. - С. 406.

***
Абрам’юк, У. М. Карпатський національний природний парк / У. М. Абрам’юк // Географія та еконорміка в сучасній школі. - 2013. - № 4. - С. 43-47.

Білецький, П. Боздоський парк стає приватним бізнесом? : [ситуація навколо парку] / Павло Білецький // Трибуна. - 2012. - 21 січ. - С. 2.

Двуйло, Г. Чи "реанімують" парк "Дружба"?. Схоже, що хустяни таки матимуть повноцінне місце відпочинку / Галина Двуйло // Нарцис. долина. - 2009. - 21 серп. - С. 2.

Індустріальний парк в Закарпатті – найбільш підготовлений проект в Україні : ["Індустріальний парк Соломоново" відзнач. для залуч. інозем. інвестицій] // Неділя. - 2012. - 30 листоп. - 6 груд. - С. 3.

Літераті, Т. Підзамковий парк : історія успіху, занепаду і нинішнього відновлення : [парк м. Ужгорода] / Тетяна Літераті // Ужгород. - 2011. - 23 квіт. - С. 7.

Меморіальний парк "Турул" : [відкр. Тисобикен. парку в с.Вилок та вист. творів скульп. П. Матла] // Срібна Земля. - 2010. - 23 квіт. - С. 11. ; Новинка. - 2010. - 24 апр. - С. 2. ; Європа-центр. - 2010. - 23 апр. - С. 7.

На Закарпатті відкрили унікальний парк Шенборна : [на Перечинщині в урочище Воєводино] // Неділя. Поради. - 2013. - 1-7 листоп. - С. 2.

Національний природний парк "Зачарований край" // Ліси Закарпаття. - 2012. - № 1. - С. 16.

Підзамковий парк відроджується і вже навіть запрошує на прогулянки й навіть катання на роликах // Ужгород. - 2011. - 20 серп. - С. 3.

Павлик, Т. Урочисте відкриття реставрованого парку Томаша Масарика в Ужгороді / Тетяна Павлик // Срібна Земля. - 2012. - 14 верес. - С. 3.

Погорєлов, А. На Закарпатті буде парк Льодовикового періоду : головн. еколог обл. А. Погорєлов про компроміс людей і заповідників, ХЗЗР та озеленення : [розмова з начальником Держ. упр. охорони навколиш. середовища / вів С. Попович] / Андрій Погорєлов // Старий Замок. Паланок. - 2011. - 10-16 листоп. - С. 6.

Тарчинець, В. Парк бурих ведмедів : [у Нац. природ. парку "Синевир"] / Василь Тарчинець // Молодь України. - 2011. - 23 груд. - С. 1, 3.

Штефаньо, О. У парку Шенборна буде ще й парк... метеликів : [в урочище Воєводино на Перечинщині] / Оксана Штефаньо // Новини Закарпаття. - 2013. - 29 жовт. - С. 1-2.

Новини

2023-05-27

До вашої уваги нові надходження до Відділу краєзнавства.

2023-05-24

Релігії існують кілька тисячоліть і виконують важливі функції. Релігія допомагає людині знайти однодумців, заспокоює в горі, встановлює моральні і соціальні норми. Кількість вірувань в сучасному світі порахувати неможливо, але можна виділити п'ять головних релігій, які мають найбільшу кількість віруючих: християнство, іудаїзм, іслам, буддизм, індуїзм. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Різні релігії на одній полиці", знайомтесь  і приходьте за книгами, що припали вам до смаку.

2023-05-18

Шановні користувачі, до вашої уваги нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2023-05-18
Військовий роман Володимира Кодацького «Афганський злом: шураві на україно-російській війні». Головний герой твору, воїн-інтернаціоналіст (афганець) йде добровольцем на україно-російську війну. Але війна в Афганістані постійно нагадує про себе. Головний герой опиняється в різноманітних ситуаціях, що пов’язані з війною в Афганістані. Щиро дякуємо автору за подарований нашій бібліотеці примірник! З листа автора: «Це – подяка дорогим закарпатцям за те, що в скрутні часи вони прихистили тисячі харків’ян».
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день