Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5985
2014-01-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5415
Доброго дня! Мені потрібна література про відомих композиторів. Дякую! Оля
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-01-23

Доброго дня!

Зверніть увагу!

63.3(4УКР) В 42
Червінський, В. І. Микола Леонтович : [біогр.] / В. І. Червінський // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 196-200 : фото

63.3(4УКР) В 42
Іваницька, Л. В. Олександр Білаш : [біогр.] / Л. В. Іваницька // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – 2011. – С. 33-35 : фото.

63.3(4УКР)В 42
Терес, Н. В. Станіслав Людкевич : [біогр.] / Н. В. Терес // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 217-221 : фото

63.3(4УКР) В 42
Терес, Н. В. Борис Лятошинський : [біогр.] / Н. В. Терес // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 226-229 : фото

85.31(4УКР)Л63
Микола Лисенко у спогадах сучасників : у 2-х т / Редкол. А.П.Лащенко. – К. : Музична Україна, 2003 –
Т. 1 / Упоряд., передм. та комент. Р.Я.Пилипчук. – 2003. – 344 с. : іл.

85.31(4УКР)І- 23
Володимир Івасюк. Життя – як пісня : спогади та есе / Упоряд. П. Нечаєва. – Чернівці : Букрек, 2003. – 216 с., ноти : фото, муз.тв.

91.9:85.31(4УКР) П 34
Пісня буде поміж нас : біобібліогр. покажчик (до 55-річчя від дня народження укр. композитора Володимира Івасюка) / Чернівецька обл. універсальна наук. б-ка ім. М. Івасюка ; Чернівецький меморіальний музей В. Івасюка; Авіт. –упоряд. : Л. І. Щербанюк. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – 180 с.

К 85.313 Г 85
Грін, О. О. Професійне музичне мистецтво Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століть : іст. аспект / О. О. Грін. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2004. –160 с. : портр. – Бібліогр. : C. 138- 149.

85.313(4УКР) М92
Муха, А. І. Композитори України та української діаспори : довідник / А. Муха. –К. : Музична Україна, 2004. – 352 с.


85.313(4) Є- 24
Європейський музичний романтизм: Ференц Ліст : каталог виставки / М-во культури і мистецтв України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; Уклад. Е. І. Романова, Відп. за вип. – Вінниця : [б. и.], 2005. – 44 с. – Покаж.: с. 38- 41.

85.313(0) П 58
Попова, І. Нариси з світової музики / І.Попова. – Ужгород : Ліра, 2001. – 76 с.

К 85.313 П 84
Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення : зб. ст., есе про муз. культуру Закарпаття. Вип. 1 / Ужгород. заоч. ф-т Донец. держ. муз. акад. ім. С. С. Прокоф'єва [та ін.] ; упоряд., підготовка текстів, передм., прим. Л. М. Мокану ; редкол.: В. Ф. Теличко [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2005. – 420 с. : іл.

К 85.3 Т 31
Теличко, В. Ф. Музичний всесвіт Євгена Станковича / В. Ф. Теличко ; пер. англ. О. І. Панько ; відп. за вип. М. А. Белоус ; М-во культури і туризму України, Управління культури Закарпат. облдержадмін. [та ін.]. – Ужгород : Ужгород. міськ. друк., 2007. – 24 с. : кол.іл. - Текст укр., англ. мовами.

К 85.313 Р 19
Рак, Я. П. Творчий портрет Дезидерія Євгеновича Задора : монограф. нарис / Я. П. Рак. – Ужгород : Закарпаття, 1997. – 56 с. : іл. – Бібліогр. : C. 37-40.

85.31(4УКР) Л 63
Лисенко, І. М. Словник музикантів України : [понад 1 000 ст.] / І. М. Лисенко. – К. : Рада, 2005. – 360 с. : портр.

85.313(4УКР) А 87
Архімович, Л. Б. Микола Лисенко : життя і творчість / Л. Б. Архімович, М. М. Гордійчук. – 3-є вид., допов. й переробл. – К. : Муз. Україна, 1992. – 256 с. : портр, фото. – Бібліогр. у підрядк. прим.
2014-01-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5416
Доброго дня! Мені потрібні документи по історії Закарпаття Дякую! Оксана


2014-01-23

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути такі матеріали:
К 63
Б 79
Болдижар, М. М. Закарпаття між двома світовими війнами : (матеріали до історії суспіл.-політ. відносин) / Михайло Миколайович Болдижар ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1993. – 159 с.

К 63.3
Д 18
Данилюк, Д. Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.) / Дмитро Дмитрович Данилюк ; ред. О. Козоріз ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 1997. – 287 с. : портр.

К 63.362.2
Д 58
Довганич, О. Закарпаття в роки війни / О. Довганич, О. Пашкуй, М. Троян. – Ужгород : Карпати, 1990. – 171 с.

К 63.312
З-18
Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку : доповіді наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утвор. Чехословаччини Ужгород, 28 жовт. 1998 р. / ред. В. І. Падяк. – Ужгород, 1999. – 251 с.

К 63.36
З-18
Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : (україномов. варіант укр.-угор. вид.) / НДІ політ. регіоналістики, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; під ред. М. М. Вегеш ; Ч. Фединець ; редкол.: Ю. Остапець [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Ліра, 2010. – 720 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

К 63.365
З-18
Закарпаття в незалежній Україні. Роки. Події. Факти : 1991-2001 / І. Вашкеба, Б. Кушнір [та ін.] ; ред. Л. Годований. – Ужгород : Карпати, 2001. – 60 с. : фото. кольор.

К 63.3
З-18
Закарпаття: минуле і сучасне : збірник / редкол.: М. В. Троян ; І. М. Гранчак [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1986. – 232 с.

К 63.362.1
З-18
Закарпаття під Угорщиною 1938 – 1944 рр. / уклад. В. Маркусь, В. Худанич ; ред. І. Ребрик. – Нью-Йорк-Чікаго-Ужгород : Гражда – Карпати, 1999. – 232 с.

К 63.3
М 57
Мигович, І. І. Закарпаття: на зламі епох : Статті. Виступи. Інтерв’ю / Іван Іванович Мигович. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2008. – 366 с. : іл.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – 1993 – 1995.
Т. І : з найдавніших часів до 1918 року. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 1993. – 436 с.
Т. ІІ : (1918-1945). – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.
Т. ІІІ: (1946-1991). – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.

К 63.311
Н57
Неточаєв, В. Закарпаття напередодні першої світової війни (1908–1914) / Неточаєв В. – Ужгород : Видавництво УжНУ, 1957. – 45 с.

К 63.3
О-53
Олашин А. Історія Закарпаття : посібник для середньої шк. / А. Олашин. – Мукачево, 1992. – 210 с.

К 63.3
Ш 20
Шандор, В. Закарпаття історично правовий нарис від ІХ ст. до 1920 / Шандор В. – Нью-Йорк : Карпатський союз, 1992. – 292 с.

2014-01-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5417
Доброго дня! Допоможіть з пошуком книг по економіці США,Китая,Росіі,країн ЄС
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-01-24

Доброго дня!

Зверніть увагу!

65.9(7СПО) К 68
Короткий огляд економіки США/ [Держ. Департамент США], [Бюро міжнар. інформ. прогр.] ; гол. ред. Д. Клак ; відп. ред. Б. Одессі ; пер. укр. І. Прохорович. – [К.] : [б. и.], [2007]. – 72 с. : граф., кол.іл


65.9(7СПО) B 49
Bernstein, Peter . The Price of Prosperity : a Realistic Appraisal of the Future of Our National Economy / P. L. Bernstein ; foreword P. A. Samuelson. – New Jersey : Wiley : John Wiley & Sons, Inc., 2008. – 144 p. – Includes bibliographical references and index.

65.9(7СПО) Б25
Барнз, Вільям. Нові реґіональні економіки : [Спільний ринок США і глобальна економіка] / В. Барнз, Л. Ледебур; Перекл. з англ. А. Пехник. – Львів : Літопис, 2003. – 196 с. – Бібліогр. в кінці розд. – Покаж. : С. 188-189.

65.9(7СПО) P 86
Posner, Richard. The Crisis of Capitalist Democracy / R. A. Posner. – Cambridge ; London : Harvard University Press, 2010. – 402 p. – Index: p. 389-402.

65.9(7БРА) I-70
Investing in Bric Countries : evaluating Risk and Governance in Brazil, Russia, India & China / ed.: S. Borodina, O. Shvyrkov, J. -C. Bouis. – New York [and other] : Mc Graw Hill, 2010. – 5-16, 1-318 p. – (Standard&Poor's). – Index: p. 305-317.

65.5 Ш 37
Шевчук, В. О. Міжнародна економіка: Теорія і практика : навч. посібник / В.О. Шевчук. –Львів : Каменяр, 2003. – 719 с. : табл. – Бібліогр. : С.674-687 . – Алф. покаж. : С.702-706. – Алф.-Предм. покаж. : С. 707-719.

65.5 Ч 64
Чистилин, Д. К. Самоорганизация мировой экономики : евразийский аспект / Д.К. Чистилин. – М. : Экономика, 2004. – 237 с. + Приложения С. 215-236. – Библиогр. : С. 231-236.

2014-01-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5408
положення про систему каталогів і картотек цбс
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-22

Пропонуємо вашій увазі:

78.37 А 53
Алфавітно - предметний покажчик до систематичного каталогу : зміни і доповнення.(Згідно з таблицями ББК для масових бібліотек). Вип. 2.Літери Н - Я / Мін-во культури і мистецтв України ; Держ.біб-ка України для юнацтва. - Київ : [б. и.], 2003 (Ред.-вид.відділ Держ.біб-ки України для юнацтва) . - 100 с.

78.37 А72
Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб./ І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2007.-116 c.

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

78.37 К21
Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова – X.:Основа, 1992. – 160 c.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. - М. : Омега-Л, 2008. - 240 с. : ил.

78.37(4УКР) П 60
Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько-російським алфавітом : метод. рекомендації / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Т. М. Грищук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. - Харків : [б. и.], 2003. - 30 с.

78.37 С 89
Сукиасян, Эдуард Рубенович. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. - СПб. : Профессия, 2010. - 536 с. : табл. - (Библиотека).

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. - Ужгород : [б. и.], 1989. - 20 с.
Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 35-38.

Скоробогатов В.М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 15-24.

Миниярова З.М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска : методические указания / З.М. Миниярова // Науч. и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 25-35.

Робота бібліотекаря з систематичним каталогом за новою класифікацією : [Розробка уроку] // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 57-58.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4.- С.14-20.

Лобановська, Інна. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 16-20.

Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 30-34.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 26-29.

Стрішенець Н. Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2010. - №4. - С. 15-26.

Мартынов, Максим. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 17-20.

Красовская, Людмила. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 1-9.

Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса [Текст] / О. Дрозд, В. Мыхалик // Бібілотечний вісник. - 2011. - №5. - С. 26-29

Юшковець, Виктория. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек [Текст] / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.


2014-01-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5409
Доброго дня, допоможіть з пошуком, мені потрібні книги країни -та центри сили кінця 20 поч 21 століття (Росія, США, Китай і країни ЄС) Наталія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-23

Доброго дня! Уважно прочитайте Правила користування віртуальною довідкою. Чітко сформуйте свій запит.
2014-01-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5410
сучасний погляд на історію рідного краю Закарпаття Славка


2014-01-23

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела:
К 63.311
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження (кінець ХVІІІ - середина ХІХ ст.) : монографія / Д. Д. Данилюк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Кафедра історії України. – Ужгород : Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2009. – 400 с. – Бібліогр.: с. 347-382. – Імен. покажч.: с.388-395.

К 63.36
З-18
Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : (україномов. варіант укр.-угор. вид.) / НДІ політ. регіоналістики, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; під ред. М. М. Вегеш ; Ч. Фединець ; редкол.: Ю. Остапець [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Ліра, 2010. – 720 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

К 66.5
З-41
Збереження та відродження історико-духовної, культурної спадщини гуцулів, бойків, лемків Закарпаття: витоки і сьогодення : матеріали круглого столу 15 травня 2008 року, м. Ужгород / , Центр культур нац. меншин Закарпаття [та ін.] ; за ред. В. І. Сивохоп ; відп. за вип. В. Копинець ; С. І. Ігнатович. – Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 260 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

К 63.3
П 58
Попович, Олександр Васильович. Давні та сучасні назви міст та сіл Закарпаття = Alte und neue ortsnamen in Transkarpatien / О. Попович. – Ужгород, 2009. – 112 с. : кол.іл. – Текст укр., нім. мовами.

К 63.3
Т 35
Тернистий шлях до України : зб. архів. документ. і матеріалів "Закарпаття в європейській політиці 1918-1919, 1938-1939, 1944-1946 рр. ХХ століття" / Закарпат. обл. держ. адмін. [та ін.] ; упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 752 с.

К 63.3
Х 94
Хроніка Закарпаття: 1867-2010 = Kárpátalja évszámokban 1867-2010 / НДІ політ. регіоналістики, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; авт.-упоряд.: М. М. Вегеш ; Д. С. Молнар [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Говерла, 2011. – 310 с. – (Studia Regionalistica). – Текст укр., угор. мовами.
***
Бедзір, Василь. 20 років незалежності: Закарпаття : [про здобутки Закарпат. обл. за період незалежності України] / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2011. – 15 черв. – С. 8, 25. : фото.

Кухарчук, О. С. Періодизація суспільного розвитку Закарпатської області в умовах незалежної України / О. С. Кухарчук // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Історія. – 2010. – Вип. 24. – С. 75-81.

Ледида, Олександр. Шануємо родину, бережемо злагоду : [про здобутки Закарпаття за період незалежності України] / О. Ледида // Урядовий кур’єр. – 2011. – 15 черв. – С. 25. : фото.


2014-01-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5411
Доброго дня! Допоможіть підібрати інформацію по темі 'Бібліографічний опис' за останні 3-4 роки. Валентина
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2014-01-23

Добрий день!
Зверніть увагу!
78.37 Б 59
Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / авт. – уклад. О. М. Збанацька. – К. : [б. и.], 2012. – 200 с. – Бібліогр. : C. 189-192.

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.- метод. пособие / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л. И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. – М. : Либерея, 2003. – 208 с. – Библиогр. : C. 206-208.

78.34(4УКР) О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. – К. : [б. и.], 2001. – 16 с. Текст укр., рос. мовами

78.5 С13
Савина, И. А. Библиографическое описание документа: семиотический подход : учеб.-метод. пособие / И.А. Савина. – М. : Либерея, 2004. – 88 с. – (Библиотекарь и время ; №4).

78.37 С 44
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі : заг. вимоги та правила : інформація та документація : ДСТУ 3582-97 : чин. від 01.07.1998. – Офіц. вид. – К. : Держстандарт України, 1998. – 25 с. – (Державний стандарт України).

78.37ц І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. – К. : Книжкова палата України, 2001. – 40 с.

***

Збанацька, О. Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів / О. Збанацька // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 12. – С. 19-23. – Бібліогр. в кінці ст.

Калинин, С. Ю. Новый стандарт на сокращение слов и словосочетаний в библиографической записи / С. Ю. Калинин // Библиография. – 2012. – № 2. – С. 20-42.
Женченко, М. Бібліографічний опис електронних ресурсів / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.

Стрішенець, Н. Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 158-175.

Протопова, Е. Э. Как составить библиографическое описание рекламного продукта / Е. Э. Протопова // Библиография. – 2011. – № 4. – С. 19-25.


2014-01-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5412
каску про шедристь ижадибнисть
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-23

У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

84(4НІМ) В69
Волшебные сказки / В. К. Гримм, В. К. Гримм. – М. : Книга, 1989. – 384 с.

82.3(4УКР) К 17
Калинова сопілка : антол. укр. нар. творчості : казки, легенди, перекази, оповідання : для старш. шк. віку / редкол.: І. П. Березовський, Я. П. Гоян [та ін.], упоряд., передм., прим.: Бірцина О. Ю. , Г. В. Довженко, С. В. Мишанич. – К. : Веселка, 1989. – 616 с. : іл.

К 82.3 Н30
Народні казки Закарпаття у записах Петра Лінтура / вступ.ст., прим. та сл. І. В. Хланта. – Ужгород : "Карпати", 2007. – 232 с. : іл.

84(0) С 42
Скарбничка чарівних казок / ред.- упоряд. М. І. Преварська. – К. : Велес, 2005. – 64 с. : кол.іл.

82.3(4УКР) С77
Старі казки говорять з нами : укр. нар. казки: [для дітей мол. та сер. шк. вік.] / упоряд., худ. оформ. П. Ф. Бондарчук. – Донецьк : Донбас, 2007. – 208 с. : кол.іл.

82.3(4УКР) У-45
Українські народні казки / авт.-уклад. Н. В. Хаткіна ; худ.: А. М. Нєдял. – Донецьк : БАО, 2007. – 400 с. : іл.2014-01-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5413
iнформацiя яка э в вашiй бiблiотецi про таких друкарiв,як: божидар та виченсо вуковичi, швайпольт фiоль, филип молдаванин, василь тяпинський, симон будний, бернард воэвудка, франциск скорина, ян северин, ян янушовський, прiмож трубар, каспар штраубе, станiслав мурмелiус, дропар, мстиславець,федоров, гутенберг. дякую! марiя
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-23

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

76.17(4УКР) Д 76
Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. праць / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол.: О. С. Онищенко, В. П. Леонов, П. Т. Тронько [та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 264 c.

76.17(4УКР) О-36
Огієнко І. І. Історія українського друкарства : научно-популярная літератур / ІІ. Огієнко ; І.Огієнко. – Київ: Наша культура і наука, 2007. – 536 c.

К 76 О-69
Орос О. М. Грушівський монастир і початки книгодрукування в Європі / О. М. Орос. – Ужгород: Закарпаття, 2008. – 392 c.

76.11(4УКР) Ч-58
Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова? Хто ставить це запитання і як на нього відповідають : [зб. матеріалів] / О. В. Мельников, М. А. Низовий, С. А. Сокуров-Величко [та ін.]. – К.: УДУЕФ, 2010. – 48 c.
__________________________________________

Власов В. Історія української культури XVI ст. : матеріали до уроків / В. Власов // Історія в школах України. – 2008. – № 10. – C. 21-28.

Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVI-ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 38 – 41.

Снігир, Володимир. Уславлений давньоукраїнський книжник [Текст] / В. Снігир // Наука і суспільство. – 2009. – № 3/4. – С.36-38.

Зленко, Григорій. Перша в Одесі українська книжка [Текст] / Г. Зленко // Науковий світ. – 2010. – № 8. – С. 14-15.

Кухарук М. Іван Федоров: "...Завдяки людинолюбному промислу..." / Марія Кухарук // Віче. –2011. –№ 1. – C. 13-15.

Ружанська, Тетяна. Іван Федоров – засновник книгодрукування в Україні та Росії [Текст] : урок у 8 класі / Т. Ружанська // Шкільний світ. – 2011. – № 18. – С. 18-23.

Соколов Віктор Розвиток гражданського книгодрукування з природничих наук в Україні у ХVІІІ столітті [Текст] / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – С. 21-26.

Пузий, Владимир. Иоганн Гутенберг:"Льва узнаешь по когтю" [Текст] : биография отдельного лица / В. Пузий // Личности. – 2011. – №10 . – С. 84-101.

Дворецька Ю. В. Наша перша книжка. Буквар Івана Федорова [Текст] / Ю. В. Дворецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 22-24. – С. 91-93.
2014-01-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5414
Доброго вечора! Мені потрібні документи на тему "Архітектурні памятки України" Дякую!! Марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-23

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

85.113(4УКР) З-26
Замки та фортеці = Castles and Fortresses : альбом / вступ. ст., комент., упоряд. Л. В. Прибєга, переднє слово М. Г. Жулинський, пер. англ. О. К. Подшибіткіна, пер. фр. О. С. Кобушкіна. – К. : Мистецтво, 2007. – 352 с. – (Архітектурні перлини України). – Текст укр., англ. мовами.

85.113(4УКР) К 72
Костриця М. Ю. Храм Святого Василія в Овручі / М. Ю. Костриця, О. Л. Михайлишин. – К. : Техніка, 2011. – 96 с. : іл. – (Національні святині України) (Програма "Українська книга").

85.101(4УКР) Н 35
Національний заповідник "Софія Київська" = National conservation area "St. Sophia of Kyiv" / Н. М. Куковальська [та ін.] ; під заг. ред. Н. М. Куковальська ; пер. англ. Н. Грецька ; фотозйомка: О. Гончар, В. Гурович, М. Жарких [та ін.]. – К. : Балтія-Друк, 2011. – 224 с. : кол. іл. – (Бібліотека "Софії Київської") (Програма "Українська книга"). – Текст укр., англ. мовами.

К 85.11 П 15
Памятники деревянного зодчества Закарпатья = Wooden architectural monuments of Trans-Carpathia : [фотоальбом] / авт. текста , сост. Д. Н. Гоберман. – Л. : Аврора, 1970. – 120 с. : ил. – (Архитектурная серия). – Текст на рус., англ. яз.

85.113(4УКР) П 32
Пилип’юк В. Золота підкова України : [Львівщина] : фотоальбом. Кн. 1 / В. Пилип’юк ; худ. Б. Великголова ; вступ. ст. Б. Возницький ; післямова Р. Лубківський ; пер. англ. Н. Богатиренко ; пер. пол. Л. Кохалик. – Львів : Світло й тінь, 2001. – 144 с. – Текст укр., англ., пол. мовами.

86.3 П 68
Православні святині Києва / Н. М. Нікітенко [и др.] ; за ред. Н. М. Нікітенко. – К. : Техніка, 2011. – 352 с. : іл.

Донець Г. Маріїнський палац / Г. Донець // Чумацький шлях. –2006. –№2. – C. 8-12.

Попельницька О. Київська Десятинна церква та її топографічне середовище в XV-XVIII ст./ О. Попельницька // Пам’ять століть. –2006. –№1. – C. 52-74.

16 карпатських церков до списку ЮНЕСКО : [в т. ч. церква Вознесіння Господнього в с. Ясіня Рахівського р-ну і церква Св. арх. Михаїла в с. Ужок Великоберезнянського р-ну Закарпат. обл.] // Культура і життя. –2012. –13 січ. (№ 1-2). – C. 2.

Щеглов М. Києво-Печерський монастир – першоджерело духовності Київської Русі-України / М. Щеглов // Вісник Книжкової палати. –2011. –№ 12. – C. 46-48.


2014-01-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5406
Доброго дня. Будь ласка підкажіть книги з анотаціями про християнських святих та видатних книгодрукарів світу Олександра
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-22

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

Міщенко Н. Святі мирянки: архів історичних перлинок : [Жінки канонізовані церквою] / Ніна Міщенко // Науковий світ. – 2007. – № 1. – С. 26 – 27.

Кравченко О. Канонізація святих у Православній церкві / Кравченко О. // Персонал. – 2007. – № 5. – С. 53-55.

Денисенко В. Миколай, чудотворець мирлікійський / В. Денисенко // Пам'ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 246-247.

Романченко Н. І Святі Щедри на Маланки / Н. І Романченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 1. – С. 28-29.

Волошина Л. Святі є ті, хто життя кладе за своїх ближніх : сценарій літературно – музичної композиції / Л. Волошина // Шкільний світ. – 2010. – №14. – квіт. – С. 14-15.

Ситник А. Шляхами Святого Миколая / А. Ситник // Українська культура. – 2010. – № 9-12. – С. 90-93.

Мараховська Г. Кирило та Мефодій / Гретта Мараховська // Віче. – 2013. – № 1. – С. 21.

Про святого Юрія : із життя святих // Позакласний час. – 2013. – № 7-8. – С. 120-121.

Орач С. Християнські леґенди про св. Андрія в Русі-Україні / С. Орач // Наукова конференція в 1000-ліття хрещення Руси-України Українського Католицького Університету ім. Св. Климента Папи = St. Clement Ukrainian Catholic University Conference on the Occasion of the Millennium of Christianity of Rus’-Ukraine : зб. матеріялів. – Рим ; Львів ; Лондон, 1988-2008 . – С. 24-31.

Святий Миколай – опікун дітей : літературна сторінка / за Богданом Даниловичем // Позакласний час. – 2013. – № 21-22. – С. 115.
____________________________________________

Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVI-ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 38 – 41.

Снігир, Володимир. Уславлений давньоукраїнський книжник / В. Снігир // Наука і суспільство. – 2009. – № 3/4. – С.36-38.

Зленко Г. Перша в Одесі українська книжка / Г. Зленко // Науковий світ. – 2010. – № 8. – С. 14-15.

Ружанська, Тетяна. Іван Федоров – засновник книгодрукування в Україні та Росії : урок у 8 класі / Т. Ружанська // Шкільний світ. – 2011. – № 18. – С. 18-23.

Соколов В. Розвиток гражданського книгодрукування з природничих наук в Україні у ХVІІІ столітті / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – С. 21-26.

Пузий В. Иоганн Гутенберг:"Льва узнаешь по когтю" : биография отдельного лица / В. Пузий // Личности. – 2011. – №10 . – С. 84-101.

Шкаруба Л.М. Книга: престол человечества / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 3. – С. 57-61.

Мазепа як меценат: будівничий, розширювач національної системи освіти, науки та книгодрукування в Гетьманщині // Шевчук В.О. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой: [монографія]. – К. : Либідь, 2011. – С. 308-336.

Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії: пожертви, поховання, книгодрук / С. Горін // Пам'ятки України: історія та культура. – 2013. – № 4. – С. 6-15.

Дворецька Ю. В. Наша перша книжка. Буквар Івана Федорова / Ю. В. Дворецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 22-24. – С. 91-93.
2014-01-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5407
Доброго дня Допоможіть мені підібрати літературу по темі "Культові споруди Індії" Дякую. Анастасія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-22

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

26.890(5ІНД) А47
Алексеева Н. Н. Индия узнаваемая и непостижимая / Н. Н. Алексеева.– М.: Агентство "Издательский сервис", 2008. – 288 c. : a-цв.ил.

63.3(5ІНД) Г 96
Гусева Н. Р. Индия. Гоа. Древние храмы и золото пляжем / Н. Р. Гусева, С. И. Потабенко. –М.: Вече, 2007. – 384 c.

37И К 90
Культура древней Индии / Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения ; сост. и отв. ред. А. В. Герасимов. – М. : Наука, 1975. – 430 с. : ил.

Бейдик О. Індія - гігант на півдні Азії : подорож Індостаном / О. Бейдик // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 27. – C. 3-14.

Нефедова О. Країна тисячі чудес та релігій / О. Нефедова // Сучасна освіта. – 2010. – № 10. – C. 32-33.

Овсюк О. Подорожні спомини : Індія / О. Овсюк // Всесвіт. – 2013. – № 3-4. – C. 232-239.

Супруненко В. Їхня віра / Володимир Супруненко // Віче. – 2013. – № 19. – C. 56-59.


2014-01-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5403
Доброго дня! Будь ласка, чи є у фондах бібліотеки "Мала енциклопедія етнодержавства"? ДУЖЕ ДЯКУЮ! Кривенкова Руслана Юріївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-20

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання:

63.5(4УКР) М18
Мала енциклопедія етнодержавознавства. К. : Генеза : Довіра, 1996. - 942 с.
2014-01-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5404
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка художні твори з містичним сюжетом. Вікторія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-21

Доброго дня! З фондів нашої бібліотеки Ви маєте змогу отримати наступну літературу:

84(4РОС) Б 90
Булгаков М. А. Мастер и Маргарита ; Театральный роман / Михаил Афанасьевич Булгаков. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 568 с.

84(7СПО) Г 20
Гаркнесс Д. Сповідь відьом. Тінь ночі : роман / Дебора Гаркнесс ; пер. з англ. В. Горбатько. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 720 с.

84(7СПО) К 41
Кинг С. Роза Марена : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. Т. Покидаева ; Н.Гордеева. – М. : АСТ, 2001.

84(7СПО) К41
Кинг С. Оно : мистическая проза / Стивен Кинг; Пер. с англ. – М.: Мосгорпечать, 1993. – 344 с.

84(7СПО) Л13
Лавкрафт Г. Ночное братство / Говард Лавкрафт. – М. : АСТ : Люкс, 2005. – 448 с.

84(7СПО) М13
Майер С. Сумерки / Стефани Майер ; пер. с англ. А. Ахмерова. – М. : АСТ Москва, 2009. – 448 с.

84(4НІМ) М45
Мейер К. Дочь алхимика : роман / Кай Мейер ; пер. с нем. М. Бабич. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2003. – 576 с.

84(7СПО) Р18
Райс Э. Невеста дьявола / Энн Райс. – М. : ЭКСМО ; СПб. :
Домино, 2005. – 400 с.

84(7СПО) Р 18
Райс Э. История Похитителя Тел / Энн Райс ; пер. с англ. Е.
Ильина. – СПб. : Домино ; М. : Эксмо, 2007. – 528 с.

К 84-4 Р 81
Рошко М. М. Ревнощі з того світу : повість і оповідання / Михайло Михайлович Рошко ; передм. Л. Бородіна. – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – 136 с.

84(4ВЕЛ) С 81
Стокер Б. В гостях у дракулы : [рассказы] / Брэм Стокер. Вампиры. Из семейной хроники графов Дракула-Карди : роман/ Б. Олшеври. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 400 с.

84(4РОС) У 51
Ульяненко О. Знак Саваофа : роман / Олесь Ульяненко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 296 с.

2014-01-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=5405
Доброго вечора! Будь ласка, підберіть мені літературу на тему "Священні книги світових релігій". Дякую! Антоніна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2014-01-21

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

86.2 А16
Абрамович С. Д. Релігієзнавство : підручник / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова. – К.: Дакор, 2006. – 512 c.

86.3 А 56
Аль-Шалаби А. Люди пещеры / А. Аль-Шалаби, Л. Верста. – Ивано-Франковск : Симфония форте, 2013. – 104 c. : a-ил.

86.2 А 83
Армстронг К. История Бога : 4 000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг ; пер. с англ. К. Семенов. – М.: Альпина нон-фикшн, 2008. – 502 c.

86.3 Б59
Библейская энциклопедия / ответ. за вып. И. Д. Коновалов ; худ. И. Е. Сайко. – Репр. воспроизведение изд. 1891 г.; М. : Тип. А. И. Снегиревой : ТЕРРА, 1990. – 902 c.

86.3 Б 59
Біблія сирячь книги свящєннаго писанія Ветхаго й Новаго завята съ параллельными мястами. – Санктпєтєрбургъ : Синодальна типографія, 1891. – 1282 с.

86.3 Л93
Людство і віра : [У 4-х т] / Міжрегіональна академія управління персоналом. -К. : МАУП. -2002.

82.3(0) Р24
Рассоха І. М. Язичницькі релігії та міфи народів світу / І. М. Рассоха. – Х.: Ранок: Веста, 2002. – 144 c.

86.2 Р 36
Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський [и др.] ; за ред. В. І. Лубський. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 448 c.

86.2 Ч-49
Черній А. М. Релігієзнавство : підручник / А. М. Черній. – 2-е вид, допов. – К.: Академвидав, 2008. – 400 c.

Зарудний Є. О. Спочатку було слово. Біблія – Книга Книг / Є. О. Зарудний // Вивчаємо українську мову та літературу. – № 1. – C. 3-6.

Кислашко О. Учителеві про Біблію / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 3. – C. 34.

Лубська М. В. Коран як головне джерело мусульманського права / М. В. Лубська // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 2. – C. 170-177.

Шамсутдінова-Лебедюк Т. Н. Священні книги мусульман про взаємовідносини чоловіка й жінки та природу сім’ї / Т. Н. Шамсутдінова-Лебедюк // Collegium. – 2005. – №21. – C. 134-161.


Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день